Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 916
Прийняття: 07.12.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 916
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 489 від 19.05.2021}

Відповідно до статті 12-4 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 916

ПОРЯДОК
ведення Реєстру органів з оцінки відповідності

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, вимоги до його змісту, процедуру внесення до зазначеного Реєстру відомостей про орган з оцінки відповідності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Реєстр органів з оцінки відповідності (далі - Реєстр) - перелік органів з оцінки відповідності та відомостей про них;

технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про насіння і садивний матеріал” (далі - Закон).

3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення. Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

4. Реєстр є електронною базою даних.

5. Програмне забезпечення Реєстру повинне забезпечувати:

автоматизацію процесу внесення відомостей до Реєстру та змін до нього;

здійснення контролю за повнотою внесення відомостей до Реєстру, передбачених цим Порядком;

ведення відомостей в електронній формі та створення їх електронного архіву;

зберігання відомостей про органи з оцінки відповідності протягом 75 років з дати включення відповідного органу з оцінки відповідності до Реєстру;

захист персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних”;

проведення інших дій, визначених цим Порядком.

6. Реєстр містить такі відомості про органи з оцінки відповідності:

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повне та скорочене (за наявності) найменування;

місцезнаходження;

інформацію для зв’язку (телефон, факс, адресу електронної пошти тощо);

інформацію про матеріально-технічну базу, у тому числі про наявність лабораторій;

кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі;

номер та дату рішення національного органу з акредитації про видачу, тимчасове зупинення дії, поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

номер та дату рішення Мінагрополітики про уповноваження органу з оцінки відповідності, тимчасове зупинення дії, скасування зазначеного рішення;

види робіт, на виконання яких орган з оцінки відповідності уповноважено Мінагрополітики.

7. Підставою для включення до Реєстру відомостей про орган з оцінки відповідності є рішення Мінагрополітики про уповноваження відповідного підприємства, установи, організації чи підрозділу такого підприємства, установи, організації, акредитованого національним органом з акредитації на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

8. Відомості про орган з оцінки відповідності вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мінагрополітики рішення про уповноваження шляхом перенесення відповідних відомостей із поданої раніше підприємством, установою, організацією заяви про уповноваження у сфері насінництва та розсадництва.

Форма заяви про уповноваження затверджується Мінагрополітики.

Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

9. У разі зміни відомостей, які містить Реєстр, орган з оцінки відповідності зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін подати Мінагрополітики оновлені відомості.

10. Форма заяви про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр (далі - заява), затверджується Мінагрополітики.

11. Заява може бути подана у паперовій формі заявником особисто або надіслана поштовим відправленням.

12. Після надходження заяви Мінагрополітики перевіряє правильність її оформлення та приймає рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або про відмову в їх внесенні.

13. Підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, є виявлення у поданій заяві недостовірної інформації.

14. Рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або відмову у внесенні відомостей до Реєстру приймається Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви. Копія такого рішення вручається особисто заявнику або надсилається поштовим відправленням не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення.

15. У разі відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, орган з оцінки відповідності може після усунення причин, що стали підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, подати Мінагрополітики нову заяву.

16. Внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, здійснюється на підставі рішення Мінагрополітики протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

17. У разі тимчасового зупинення дії атестата про акредитацію орган з оцінки відповідності не має права на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва на період до поновлення дії атестата про акредитацію.

18. Підставою для виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру є скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження.

19. Рішення про виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру приймається Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після дати скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження та надсилається поштовим відправленням органу з оцінки відповідності, щодо якого прийнято рішення.

20. Виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру здійснюється на підставі рішення Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

21. Орган з оцінки відповідності, виключений з Реєстру, не має права на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

22. У разі виявлення технічних помилок у Реєстрі Мінагрополітики протягом одного робочого дня виправляє їх, про що інформує орган з оцінки відповідності, якого стосується виправлена інформація.

23. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

24. Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.