Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 383
Прийняття: 08.05.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 383
Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 489 від 19.05.2021}

Відповідно до статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, статті 29 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 383

ПОРЯДОК
проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки фітосанітарного сертифіката, сертифікатів країни експортера, що засвідчують якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікатів ОЕСР і сертифікатів ISTA та підтвердження про ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування, підтвердження (повідомлення) про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки (далі - супровідні документи) державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, що ввозиться на територію України (у тому числі з метою транзиту) та вивозиться з України.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про карантин рослин”, “Про насіння і садивний матеріал”, “Про охорону прав на сорти рослин”, Митному кодексі України.

3. Для переміщення насіння і садивного матеріалу через митний кордон України перед здійсненням фітосанітарного контролю заявник  вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідні документи, зокрема фітосанітарний сертифікат, сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA, інформацію про наявність повідомлень, підтверджень та/або обґрунтованих відмов у ввезенні (дата та номер), крім документів і відомостей, які вносяться державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, у разі:

ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки - підтвердження Мінагрополітики (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021}

ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування -  підтвердження Держпродспоживслужби про ввезення/вивезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування або рішення про обґрунтовану відмову.

4. Державний фітосанітарний інспектор проводить:

перевірку наявності супровідних документів;

аналіз відомостей, які містяться у наданих документах;

перевірку наявності обґрунтованої відмови у видачі підтвердження Держпродспоживслужбою у разі ввезення/вивезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт та експонування;

перевірку відсутності заборон чи обмежень на ввезення на митну територію України;

встановлення фізичної відповідності насіння та садивного матеріалу  відомостям, зазначеним у супровідних документах;

дотримання кількісних обмежень насіння і садивного матеріалу відповідно до підтверджень Мінагрополітики (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи) заявки або підтвердження Держпродспоживслужбою про ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування;

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021}

візуальний огляд цілості та ідентичності партії насіння та садивного матеріалу, відсутності ознак псування упаковки.

Проведення та дотримання всіх інших процедур, які здійснюються державним фітосанітарним інспектором, регулюється Законом України “Про карантин рослин”.

5. Супровідні документи перевіряються на предмет їх достовірності, повноти, точності, дійсності.

6. Перевірка фізичної відповідності вантажу проводиться вибірково у разі наявності пошкоджень упаковки, невідповідності відомостей у супровідних документах та невідповідності форми поданих супровідних документів затвердженим формам.

Результати перевірки оформляються актом, який складається у письмовому та електронному вигляді згідно з додатком.

7. Проведення перевірки та здійснені дії державного фітосанітарного інспектора фіксуються засобами відеофіксації.

8. За результатами перевірки державний фітосанітарний інспектор:

приймає рішення про завершення відповідного виду державного контролю або про відмову в завершенні відповідного виду державного контролю з підстав, визначених законом;

вносить інформацію про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.Додаток
до Порядку

АКТ
про результати перевірки фізичної відповідності вантажу