Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 456
Прийняття: 23.02.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2022 р. № 456
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні комунікації”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні комунікації” зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2022 р. № 456

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні комунікації”

1. В абзаці двадцять сьомому пункту 8 та абзацах третьому і четвертому пункту 28 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2012 р., № 13, ст. 467; 2021 р., № 1, ст. 39), слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”.

2. В абзаці третьому пункту 12 Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2021 р., № 7, ст. 342), слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

3. В абзаці першому пункту 28 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939), слова “засобів дистанційного зв’язку” замінити словами “технічних засобів електронних комунікацій”.

4. В абзаці другому пункту 11 Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083; 2018 р., № 98, ст. 3247), слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

5. У пункті 14 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245), слова “телекомунікаційна мережа” замінити словами “електронна комунікаційна мережа”.

6. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1188; 2017 р., № 2, ст. 38):

1) в абзаці другому пункту 16 слова “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) у другому реченні пункту 23 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”.

7. У пункті 14 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1189; 2021 р., № 14, ст. 577):

1) в абзаці другому слова “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) в абзаці третьому слова “каналами зв’язку” замінити словами “каналами електронних комунікацій”.

8. У пункті 9 Типового положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 602), слова “телекомунікаційні мережі” замінити словами “електронні комунікаційні мережі”.

9. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2021 р., № 86, ст. 5479):

1) в абзаці другому пунктів 16 та 18-1 слова “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) у другому реченні пункту 23 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”.

10. В абзаці другому підпункту 7 пункту 10 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1798), слова “операторів телекомунікацій” замінити словами “операторів електронних комунікацій”.

11. В абзаці першому пункту 20 Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, належних користувачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 260 “Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1118; 2018 р., № 98, ст. 3229; 2019 р., № 98, ст. 3276), слова “інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “інформаційно-комунікаційних системах”.

12. У Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 80, ст. 2458; 2020 р., № 68, ст. 2190; 2021 р., № 25, ст. 1176):

1) в абзаці дев’ятому пункту 22 слова “телекомунікаційних технологій” замінити словами “електронних комунікаційних технологій”;

2) у пункті 38 слова “телекомунікаційних мереж загального користування” замінити словами “електронних комунікаційних мереж загального користування”;

3) у пункті 40 слова “Закону України “Про телекомунікації” замінити словами “Закону України “Про електронні комунікації”;

4) у пункті 42 слова “в галузі телекомунікацій”, “засоби телекомунікацій” замінити відповідно словами “у сфері електронних комунікацій”, “технічні засоби електронних комунікацій”;

5) у пункті 44 слова “в галузі телекомунікацій” замінити словами “у сфері електронних комунікацій”;

6) у тексті Положення слова “оператор телекомунікацій”, “технічні засоби телекомунікацій”, “телекомунікаційні послуги”, “телекомунікаційні мережі” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “оператор електронних комунікацій”, “технічні засоби електронних комунікацій”, “електронні комунікаційні послуги”, “електронні комунікаційні мережі” у відповідному відмінку і числі.

13. У пункті 2 та абзаці першому пункту 19 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2610), слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

14. У Порядку функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 р. № 833 “Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2800; 2018 р., № 98, ст. 3232; 2020 р., № 45, ст. 1431):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова “інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “інформаційно-комунікаційних системах”;

в абзаці п’ятому слова “телекомунікаційних мереж” замінити словами “електронних комунікаційних мереж”;

в абзаці шостому слова “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити відповідно словами “Про електронні комунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити відповідно словами “Про електронні комунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

3) в абзаці четвертому пункту 8 слова ““інформаційно-телекомунікаційними системами” замінити словами “інформаційно-комунікаційними системами”, а слова “телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій” - словами “електронними комунікаційними мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг”;

4) в абзаці першому пункту 9 слова “телекомунікаційними мережами” замінити словами “електронними комунікаційними мережами”;

5) у пункті 15:

в абзаці другому слова “телекомунікаційними мережами” замінити словами “електронними комунікаційними мережами”;

в абзаці шостому слова “телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій” замінити словами “електронними комунікаційними мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг”;

в абзаці тринадцятому слова “телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій та з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку та/або електронної пошти відповідно до інформації про абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти” замінити словами “електронними комунікаційними мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та з використанням електронних засобів комунікацій (смс-повідомлень, електронної пошти або інших засобів зв’язку) відповідно до інформації про номер для мобільного зв’язку та/або адресу електронної пошти”;

в абзаці п’ятнадцятому слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

15. У Плані реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1019):

1) у пункті 31 слова “телекомунікаційна мережа” замінити словами “електронна комунікаційна мережа”;

2) в абзаці другому підрозділу “Адміністрація Держспецзв’язку” розділу 1 додатка 1 до Плану слова “телекомунікаційних мереж” замінити словами “електронних комунікаційних мереж”.

16. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1305; 2020 р., № 3, ст. 129):

1) в абзаці другому пункту 14 слова “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) в абзаці другому пункту 20 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

3) в абзаці другому пункту 37 слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

17. У Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1306):

1) в абзаці другому пункту 14 слова “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

2) в абзаці другому пункту 20 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

3) в абзаці другому пункту 36 слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

18. У Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1024 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3230):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова “технічних засобів телекомунікації” замінити словами “технічних засобів електронної комунікації”;

в абзаці дев’ятому слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про телекомунікації” замінити відповідно словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про електронні комунікації”;

2) в абзаці п’ятому пункту 7 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

3) в абзаці п’ятому пункту 9 слова “телекомунікаційних мереж” замінити словами “електронних комунікаційних мереж”;

4) в абзаці шостому пункту 11 слова “телекомунікаційне обладнання” замінити словами “електронне комунікаційне обладнання”;

5) в абзацах восьмому і дев’ятому пункту 12 слова “інформаційно-телекомунікаційна система” замінити словами “інформаційно-комунікаційна система”.