Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1983
Прийняття: 26.12.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2002 р. № 1983
Київ

Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 251 від 28.03.2012}

На виконання статті 5 Закону України "Про імміграцію" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування квоти імміграції;

Порядок провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень;

{Абзац четвертий постановляючої частини втратив чинність на підставі Постанови КМ № 251 від 28.03.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2002 р. № 1983

ПОРЯДОК
формування квоти імміграції

{У тексті Порядку слова "Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінено словами "Державна міграційна служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009}

1. Квота імміграції формується за категоріями іммігрантів і за регіональним принципом (з урахуванням поточної демографічної ситуації) відповідно до пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Пропозиції стосовно формування квоти імміграції повинні ґрунтуватися на результатах аналізу імміграційного процесу у попередньому календарному році та враховувати необхідність максимального обмеження квоти імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства з країн походження значної кількості нелегальних мігрантів.

Перелік цих країн щороку визначається МЗС.

2. Пропозиції до ДМС щодо встановлення квоти імміграції на наступний календарний рік вносять:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 7 від 11.01.2012}

МКІП - стосовно діячів культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 206 від 03.03.2020, № 561 від 01.07.2020}

Нацсоцслужба - стосовно осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 7 від 11.01.2012; в редакції Постанов КМ № 142 від 06.03.2013, № 206 від 03.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

Мінекономіки - стосовно осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 259 від 12.04.2017; в редакції Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

МОН - стосовно діячів науки, імміграція яких відповідає інтересам України;

Міноборони - стосовно осіб, які прослужили у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі три і більше років, та осіб, які служили у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 259 від 12.04.2017; в редакції Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

Національна гвардія - стосовно осіб, які прослужили у Національній гвардії три і більше років, та осіб, які служили у Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 7 від 11.01.2012}

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - стосовно граничної кількості іммігрантів, які можуть бути прийняті протягом календарного року відповідним регіоном (за категоріями іммігрантів).

Інші центральні органи виконавчої влади можуть подавати до зазначених у цьому пункті органів пропозиції щодо формування квоти імміграції за галузевим принципом.

3. Пропозиції стосовно осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України, а також тих, що раніше перебували в громадянстві України, та батьків, чоловіка (дружини) іммігранта, його неповнолітніх дітей готуються безпосередньо ДМС.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010; в редакції Постанов КМ № 7 від 11.01.2012, № 142 від 06.03.2013}

4. Проект рішення Кабінету Міністрів України про встановлення квоти імміграції на відповідний календарний рік розробляється і подається МВС до 31 січня поточного року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

5. Квота імміграції встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України за категоріями іммігрантів не пізніше ніж 1 березня поточного року.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2002 р. № 1983

ПОРЯДОК
провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень

{У тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "міграційна служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009}

{У тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словом "ДМС", а слово "Держкомкордон" в усіх відмінках - словом "Держприкордонслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 7 від 11.01.2012}

{У тексті Порядку слова “Національне центральне бюро Інтерполу” в усіх відмінках замінено словами “Робочий апарат Укрбюро Інтерполу” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 142 від 06.03.2013}

{У тексті Порядку слова “, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу” в усіх відмінках виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2021}

1. Цей Порядок визначає процедуру провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію іноземцям та особам без громадянства, які іммігрують в Україну (далі - іммігранти), поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень (далі - провадження у справах з питань імміграції), а також компетенцію центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм органів, які забезпечують виконання законодавства про імміграцію.

2. Рішення за заявами про надання дозволу на імміграцію залежно від категорії іммігрантів приймають:

1) ДМС - стосовно іммігрантів, які є:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009; в редакції Постанови КМ № 559 від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 7 від 11.01.2012}

діячами науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

{Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

особами, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США;

{Абзац підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

особами, імміграція яких становить державний інтерес.

У разі необхідності ДМС може приймати рішення стосовно інших категорій іммігрантів;

{Абзац підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

2) територіальні органи ДМС (далі - територіальні органи) - стосовно іммігрантів, які підпадають під квоту імміграції або є іммігрантами позаквотової категорії (крім іммігрантів, стосовно яких рішення приймає ДМС), а саме:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 7 від 11.01.2012, № 317 від 24.03.2021}

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

осіб, які раніше перебували в громадянстві України;

батьків, чоловіка (дружини) іммігранта та його неповнолітніх дітей;

осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 142 від 06.03.2013}

осіб, які прослужили у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії три і більше років;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021; в редакції Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

осіб без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 317 від 24.03.2021}

осіб, які служили у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби.

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

У разі необхідності територіальні органи можуть приймати рішення стосовно іммігрантів позаквотової категорії (крім іммігрантів, стосовно яких рішення приймає ДМС);

{Абзац підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

3) територіальні підрозділи ДМС (далі - територіальні підрозділи) - стосовно іммігрантів, які на законних підставах перебувають на території України і є іммігрантами позаквотової категорії (крім іммігрантів, стосовно яких рішення приймає ДМС або територіальний орган), а саме:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 7 від 11.01.2012, № 317 від 24.03.2021}

одного з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітей і батьків громадян України;

осіб, які є опікунами чи піклувальниками громадян України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

осіб, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

закордонних українців, подружжя закордонних українців, їх дітей у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

{Підпункт 3 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 142 від 06.03.2013}

У разі коли заяви іммігрантів позаквотової категорії надійшли від закордонних дипломатичних установ України, їх розгляд та прийняття відповідних рішень здійснюється територіальними органами.

3. МКІП та МОН визначають у місячний термін, чи відповідає інтересам України імміграція іноземних діячів культури та науки, які порушили клопотання про надання дозволу на імміграцію, і у разі позитивного висновку видають їм документ про підтримку такого клопотання.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 206 від 03.03.2020, № 561 від 01.07.2020}

4. Мінекономіки, структурні підрозділи економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перевіряють у місячний термін в осіб, які порушили клопотання про надання дозволу на імміграцію, документи, що підтверджують відповідність рівня їх кваліфікації вимогам, які пред'являються до працівників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, і у разі позитивного висновку видають їм документ про підтримку такого клопотання. У разі необхідності Мінекономіки для вирішення питання щодо відповідності рівня кваліфікації осіб вимогам, які пред’являються до висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, має право залучати інші центральні органи виконавчої влади, до повноваження яких належить сфера діяльності таких осіб. Такий документ може також видаватися на запит органів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 7 від 11.01.2012, № 142 від 06.03.2013, № 206 від 03.03.2020, № 19 від 13.01.2021}

5. Лікувально-профілактичні заклади у порядку, встановленому МОЗ, проводять у місячний термін медичне обстеження осіб, які перебувають в Україні на законних підставах та порушили клопотання про надання дозволу на імміграцію, і видають документ про відсутність у заявника хвороб, які відповідно до законодавства є підставою для відмови у наданні такого дозволу.

6. Банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) видають особі, яка порушила клопотання про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 3 частини другої статті 4 Закону України “Про імміграцію”, довідку про надходження іноземної інвестиції в економіку України, яка містить інформацію про надходження на інвестиційний рахунок такого іммігранта іноземної інвестиції у вигляді іноземної конвертованої валюти, внесеної іммігрантом, на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США та її використання для здійснення іноземної інвестиції в економіку України або про перерахування коштів в іноземній конвертованій валюті на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США з власного закордонного рахунка такого іммігранта на поточний рахунок підприємства, що створене цим іммігрантом в Україні.

Довідка підписується керівником банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), містить дату видачі, номер, завіряється печаткою та діє протягом шести місяців з дати видачі.

Копія такої довідки надається іммігрантом за місцем свого проживання працівнику територіального органу або територіального підрозділу, який у день подання надсилає її до ДМС, або надсилається іммігрантом особисто до ДМС у паперовій або електронній формі. ДМС проводить перевірку інформації, внесеної до такої довідки, на відповідність вимогам Закону України “Про імміграцію”. За результатами перевірки інформації відповідь надається ДМС протягом трьох робочих днів. За наявності технічної можливості відповідь надається в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 259 від 12.04.2017, № 19 від 13.01.2021}

7. МЗС перевіряє у місячний термін правильність оформлення справ з питань імміграції, що надійшли через закордонні дипломатичні установи України від осіб, які постійно проживають за межами України, справжність поданих документів та відповідність їх оформлення вимогам законодавства і надсилає їх до ДМС.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 142 від 06.03.2013}

9. МВС, органи Національної поліції, СБУ та її регіональні органи, Держприкордонслужба відповідно до компетенції вживають у місячний строк за зверненням ДМС, її територіальних органів та територіальних підрозділів заходів:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

до виявлення серед осіб, які подали заяву про надання дозволу на імміграцію, таких, яким дозвіл на імміграцію не може бути наданий відповідно до статті 10 Закону України "Про імміграцію";

до встановлення відомостей, що можуть бути підставою для скасування дозволу на імміграцію згідно із статтею 12 Закону України "Про імміграцію".

Інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своєї компетенції у разі порушення клопотання про надання дозволу на імміграцію особам, імміграція яких становить державний інтерес, розглядають його у місячний термін і у разі позитивного висновку надсилають в електронній формі через систему електронного документообігу з накладенням кваліфікованого електронного підпису подання центрального органу виконавчої влади на ім’я Голови ДМС про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

10. Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:

до територіальних органів або територіальних підрозділів за місцем проживання - особами, які тимчасово перебувають в Україні на законних підставах;

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

до закордонних дипломатичних установ України за місцем постійного проживання - особами, які постійно проживають за межами України.

11. Для отримання дозволу на імміграцію разом із заявою встановленого ДМС за погодженням з МЗС зразка подаються:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

дійсний паспортний документ іноземця або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство), або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копія (копії) паспортного документа (паспортних документів), або рішення про визнання особою без громадянства в Україні;

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 142 від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 317 від 24.03.2021; в редакції Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою сторінки з особистими даними паспортного документа (за наявності громадянства (підданства) кількох держав (множинного громадянства) - паспортних документів) іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, у тому числі рішення про визнання особою без громадянства в Україні;

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 142 від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 317 від 24.03.2021, № 927 від 29.08.2023}

три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

документ про місце проживання (в Україні та за кордоном). Документом про місце проживання на території України для осіб, які отримали посвідки на тимчасове проживання, є витяг з реєстру територіальної громади. Для осіб, які тимчасово на законних підставах перебувають на території України або подають заяву через закордонні дипломатичні установи України, таким документом є: документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло (після пред’явлення повертається) та його копія, а в разі, коли житло не належить заявнику, - письмова згода власника (співвласника) такого житла, засвідчена в установленому порядку. Якщо житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування, перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається документ, що підтверджує право приймаючої сторони на користування таким житлом (ордер, належним чином оформлений договір найму/оренди/піднайму тощо) (після пред’явлення повертається), та його копія, а також письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано/задекларовано в такому житлі;

{Абзац п'ятий пункту 11 в редакції Постанов КМ № 19 від 13.01.2021, № 927 від 29.08.2023}

документально підтверджені відомості про склад сім'ї (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо);

документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про відсутність у заявника хвороб, зазначених у пункті 5 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про імміграцію" (крім осіб, зазначених у пунктах 1 і 3 частини третьої статті 4 Закону). Особи, які постійно проживають за межами України, подають документ, виданий лікувальним закладом держави за місцем проживання, який підлягає легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичним представництвом чи консульською установою в Україні, про відсутність судимості (крім осіб, зазначених у пунктах 1, 3 і 6 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"). У виняткових випадках такі відомості можуть бути отримані ДМС чи територіальними органами і територіальними підрозділами шляхом надсилання відповідного запиту компетентним органам іноземних держав, з якими укладено договір про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах;

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 317 від 24.03.2021, № 927 від 29.08.2023}

квитанція про сплату державного мита або консульського збору, якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством передбачена їх сплата, або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

Документи, визначені пунктами 1-15 частини сьомої статті 9 Закону України "Про імміграцію", додатково подаються відповідно до категорії іммігрантів.

{Абзац десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 317 від 24.03.2021, № 927 від 29.08.2023}

У разі подання заяви про надання дозволу на імміграцію протягом 30 днів з дня прийняття рішення про припинення громадянства України чи скасування рішення про оформлення набуття громадянства України іноземцем та особою без громадянства подається оригінал (після пред’явлення повертається) та копія такого рішення.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

У разі необхідності відповідні територіальні органи і територіальні підрозділи, які забезпечують провадження у справах з питань імміграції, можуть затребувати інші документи, що уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це не суперечить Закону України "Про імміграцію", а також запросити для бесіди заявників чи інших осіб.

{Абзац дванадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Копії цих документів, а також письмове підтвердження згоди на імміграцію та гарантії приймаючих осіб, передбачені пунктом 6 частини сьомої статті 9 Закону України "Про імміграцію", подаються нотаріально засвідченими. Документи, відомості за якими можуть змінюватися, можуть бути подані протягом шести місяців від дня їх видачі.

У разі коли протягом строку розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію в документах (інформації, зазначеній у заяві), передбачених абзацами першим, другим, п’ятим - восьмим та десятим цього пункту, змінилися відомості, документи, які підтверджують такі зміни, подаються до територіального органу або територіального підрозділу, яким прийнята до розгляду заява, протягом десяти днів з моменту настання змін з метою внесення до матеріалів справи про надання дозволу на імміграцію та врахування під час прийняття рішення.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

12. Територіальні органи та територіальні підрозділи за місцем проживання, до яких подано заяви про надання дозволу на імміграцію:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

формують справи, перевіряють підстави, законність перебування в Україні іммігрантів, інформацію, зазначену ними у заяві про надання дозволу на імміграцію, справжність поданих документів та відповідність, їх оформлення вимогам законодавства, у разі потреби погоджують це питання з органами місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції з'ясовують питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021}

проводять перевірку законності перебування в Україні іммігранта з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система “Аркан”), або шляхом надсилання запитів до Адміністрації Держприкордонслужби;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

проводять перевірку даних іммігранта за банками даних Інтерполу з метою отримання інформації, яка є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 10 Закону України “Про імміграцію”;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021}

у разі необхідності одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть такі відомості одержуються в установленому законодавством порядку;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

у разі необхідності підтвердження інших відомостей про заявника або дійсності поданих ним документів надсилаються запити засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (в електронній формі через систему електронного документообігу з накладенням кваліфікованого електронного підпису) відповідним державним органам (в тому числі іноземних держав) або їх структурним підрозділам;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

надсилають у місячний термін разом з матеріалами справи інформацію про результати їх розгляду територіальним органам або територіальним підрозділам (відповідно до категорії іммігрантів). Справи, прийняття рішення за якими належить до компетенції ДМС чи територіальних органів, надсилаються територіальним органам, в інших випадках - територіальним підрозділам;

{Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 927 від 29.08.2023}

здійснюють провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію, якщо таке провадження належить до їх компетенції.

13. Закордонні дипломатичні установи України, до яких подано заяви разом з визначеними цим Порядком документами від осіб, які постійно проживають за межами України, про надання дозволу на імміграцію:

формують справи, перевіряють справжність поданих документів та відповідність їх оформлення вимогам законодавства;

надсилають через МЗС до ДМС разом з матеріалами справи інформацію про результати їх розгляду не пізніше ніж у місячний термін після надходження документів із своїми пропозиціями.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

Зазначені справи, за винятком тих, прийняття рішення за якими належить до компетенції ДМС, надсилаються ним територіальним органам для прийняття відповідного рішення.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

14. Територіальні органи і територіальні підрозділи після отримання документів від зазначених у пунктах 12 і 13 цього Порядку органів перевіряють у місячний термін правильність їх оформлення, з'ясовують у межах своєї компетенції питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію, передбачених статтею 10 Закону України "Про імміграцію", надсилають відповідні запити до МВС, органів Національної поліції, регіональних органів СБУ та Держприкордонслужби.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 259 від 12.04.2017, № 927 від 29.08.2023}

МВС, органи Національної поліції, регіональні органи СБУ та Держприкордонслужба проводять відповідно до компетенції у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, яким дозвіл на імміграцію не надається. Про результати перевірки інформується орган, який надіслав запит.

{Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

Термін перевірки може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

15. У разі коли прийняття рішення щодо надання дозволу на імміграцію належить до компетенції ДМС, територіальні органи у місячний термін аналізують отриману від зазначених в абзаці другому пункту 14 цього Порядку органів інформацію і надсилають до ДМС разом з матеріалами справи дані про результати розгляду.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

16. У разі коли прийняття рішення щодо надання дозволу на імміграцію належить до компетенції територіальних органів і територіальних підрозділів, ці органи аналізують у місячний строк отриману від зазначених в абзаці другому пункту 14 цього Порядку органів інформацію та на підставі матеріалів справи приймають рішення про надання дозволу на імміграцію чи про відмову у наданні такого дозволу з урахуванням інформації, отриманої у ході проведення перевірок, передбачених пунктом 12 цього Порядку.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

17. ДМС перевіряє у місячний термін правильність оформлення документів, що надійшли від зазначених у пунктах 13 і 15 цього Порядку органів, вивчає відповідність наведених підстав, визначених статтею 4 Закону України "Про імміграцію", з'ясовує питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію відповідно до статті 10 Закону України "Про імміграцію" у разі потреби, надсилає запит до МВС, органів Національної поліції, СБУ. Запит до Держприкордонслужби надсилається тільки стосовно тих осіб, клопотання яких надійшли через МЗС.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 142 від 06.03.2013, № 259 від 12.04.2017, № 19 від 13.01.2021}

МВС, Національна поліція, СБУ та Держприкордонслужба проводять відповідно до компетенції у місячний строк після надходження таких запитів перевірку з метою виявлення осіб, яким дозвіл на імміграцію не надається. Інформація про результати перевірки надсилається ДМС.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

Термін розгляду може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

Перед прийняттям рішення щодо надання дозволу на імміграцію особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України у вигляді іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, ДМС з’ясовує, чи не була повернута така іноземна інвестиція шляхом надсилання запиту до банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), який видав довідку, зазначену в пункті 6 цього Порядку. З метою дотримання вимог Закону України “Про банки та банківську діяльність” щодо розкриття банківської таємниці під час приймання заяви про надання дозволу на імміграцію від осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, береться письмовий дозвіл фізичної особи на отримання інформації про те, чи не була повернута така іноземна інвестиція. Такий дозвіл долучається до запиту ДМС.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

У день прийняття рішення щодо надання дозволу на імміграцію особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України у вигляді іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, ДМС перевіряє в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту якої подана іноземним інвестором, актуальні на дату прийняття рішення.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 259 від 12.04.2017}

18. ДМС аналізує у місячний строк отриману від зазначених в абзаці другому пункту 14 та в абзаці другому пункту 17 цього Порядку органів інформацію та на підставі матеріалів справи приймає рішення про надання дозволу на імміграцію чи про відмову у наданні такого дозволу з урахуванням інформації, отриманої у ході проведення перевірок, передбачених пунктом 12 цього Порядку.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ № 927 від 29.08.2023}

19. Рішення про надання дозволу на імміграцію чи про відмову у наданні такого дозволу діє протягом року від дня його прийняття.

Особи, яким надано дозвіл на імміграцію, зобов'язані протягом періоду дії дозволу звернутися до:

закордонних дипломатичних установ України із заявою про оформлення довгострокової візи, якщо вони постійно проживають за межами України, та після прибуття в Україну - протягом п'яти робочих днів до територіального органу або територіального підрозділу за місцем проживання із заявою про видачу посвідки на постійне проживання;

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 142 від 06.03.2013, № 927 від 29.08.2023}

до територіального органу або територіального підрозділу за місцем проживання із заявою про видачу посвідки на постійне проживання, якщо вони перебувають на законних підставах в Україні.

{Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

При цьому заявник повинен особисто звернутися до територіального органу або територіального підрозділу за місцем проживання хоч би один раз - для подання заяви про надання дозволу на імміграцію чи для отримання посвідки (у тому разі коли із поважних причин він не зміг подати заяву про надання дозволу на імміграцію особисто).

{Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

Іммігранти, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання, а у разі зміни місця проживання перереєструватися в порядку, встановленому для громадян України.

20. Органи, які прийняли рішення про надання дозволу на імміграцію або про відмову у наданні такого дозволу, надсилають його копію протягом трьох робочих днів з дня прийняття безпосередньо заявнику або через МЗС відповідній закордонній дипломатичній установі України.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 259 від 12.04.2017, № 19 від 13.01.2021}

Копія прийнятого рішення про надання дозволу на імміграцію є підставою для оформлення закордонною дипломатичною установою України довгострокової візи особі, якій надано такий дозвіл.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 142 від 06.03.2013}

21. Дозвіл на імміграцію скасовується органом, який прийняв рішення про надання такого дозволу.

{Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ № 142 від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 259 від 12.04.2017}

Питання щодо скасування дозволу мають право порушувати ДМС, її територіальні органи та територіальні підрозділи, МВС, органи Національної поліції, регіональні органи СБУ, функціональні підрозділи Центрального управління СБУ, органи військової контррозвідки СБУ та Держприкордонслужба або органи, які у межах наданих повноважень забезпечують виконання законодавства про імміграцію, якщо стало відомо про існування підстав для скасування дозволу на імміграцію.

{Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 927 від 29.08.2023}

22. Для прийняття рішення про скасування дозволу на імміграцію у разі, коли ініціатором такого скасування є ДМС, її територіальні органи або територіальні підрозділи, ними складається обґрунтований висновок із зазначенням підстав для скасування дозволу, визначених статтею 12 Закону України “Про імміграцію”, що надсилається до органу ДМС, який прийняв рішення про надання такого дозволу.

У разі коли ініціатором скасування дозволу на імміграцію є інший орган, зазначений в абзаці другому пункту 21 цього Порядку, для прийняття відповідного рішення цим органом складається обґрунтоване подання із зазначенням підстав для скасування дозволу, визначених статтею 12 Закону України “Про імміграцію”, що надсилається до органу ДМС, який прийняв рішення про надання такого дозволу.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 142 від 06.03.2013; в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

23. ДМС, територіальні органи і територіальні підрозділи всебічно вивчають у місячний термін подання щодо скасування дозволу на імміграцію, запитують у разі потреби додаткову інформацію в ініціатора подання, інших органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, а також у разі необхідності запрошують для надання пояснень іммігрантів, стосовно яких розглядається це питання. На підставі результату аналізу інформації приймається відповідне рішення.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2021, № 927 від 29.08.2023}

Про прийняте рішення письмово повідомляються протягом тижня ініціатори процедури скасування дозволу на імміграцію.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021}

Копія рішення про скасування дозволу на імміграцію видається не пізніше як у тижневий строк з дня його прийняття особі, стосовно якої прийнято таке рішення, під розписку чи надсилається рекомендованим листом.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2021}

{Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010}

24. Рішення про скасування дозволу на імміграцію надсилається протягом тижня органом, що його прийняв, до територіального підрозділу за місцем проживання для вилучення посвідки на постійне проживання в іммігранта та вжиття заходів відповідно до статті 13 Закону України "Про імміграцію". Копія рішення надсилається Держприкордонслужбі.

25. Рішення ДМС, територіальних органів і територіальних підрозділів, інших органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції зобов'язані забезпечувати провадження у справах з питань імміграції, а також дії чи бездіяльність їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені відповідно до законодавства. У цьому разі провадження у справах з питань імміграції припиняється до прийняття відповідного рішення.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 927 від 29.08.2023}

26. ДМС, територіальні органи і територіальні підрозділи:

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 559 від 07.07.2010, № 927 від 29.08.2023}

ведуть облік осіб, які звернулися за наданням дозволу на імміграцію, яким надано такий дозвіл та видано посвідку на постійне проживання, відмовлено у видачі такого дозволу або скасовано дозвіл на імміграцію та визнано недійсною видану на його підставі посвідку на постійне проживання. Облік ведеться у паперовому або електронному вигляді;

{Абзац другий пункту 26 в редакції Постанови КМ № 259 від 12.04.2017}

здійснюють обмін інформацією про зазначених осіб із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підпорядкованими їм органами;

у разі необхідності видають цим органам на підставі письмових запитів копії відповідних документів.

{Порядок оформлення і видачі посвідки на постійне проживання втратив чинність на підставі Постанови КМ № 251 від 28.03.2012}