Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 152
Прийняття: 07.05.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 травня 2014 р. № 152
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014; в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}

{Установити, що на період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування ця Постанова може застосовуватися з особливостями, передбаченими Постановою КМ № 170 від 28.02.2022}

Відповідно до частини другої статті 15 та частини другої статті 22 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;

зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, згідно з додатками 3 і 4;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014; в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}

2. Установити, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений та/або виданий на підставі документів, поданих до 1 січня 2015 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

3. Запровадити з 1 січня 2015 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

4. Установити, що:

прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 20 грудня 2016 р. припиняється;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 20 грудня 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1001 від 16.11.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 152
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 1001)

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Обкладинка

Ліва частина форзаца

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Сторінка 17

Сторінка 18

Сторінка 19

Сторінка 20

Сторінка 21

Сторінка 22

Сторінка 23

Сторінка 24

Сторінка 25

Сторінка 26

Сторінка 27

Сторінка 28

Сторінка 29

Сторінка 30

Сторінка 31

Сторінка 32

Права частина форзаца

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 152

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

{У тексті додатка, крім пункту 3 та абзацу шостого пункту 8, слова “зображення малого Державного Герба України” замінено словами “стилізоване зображення малого Державного Герба України” згідно з Постановою КМ № 1001 від 16.11.2016}

1. Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (далі - бланк паспорта) виготовляється у формі книжечки розміром 88 x 125 (± 0,75) міліметрів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1001 від 16.11.2016, № 228 від 23.02.2022}

2. Бланк паспорта складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних та вимогам IKAO, що встановлюються до електронних документів.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1001 від 16.11.2016}

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.

Бланк паспорта скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка паспорта виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу темно-синього кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки українською мовою двома рядками розташовано напис “УКРАЇНА ПАСПОРТ”, нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним англійською мовою двома рядками розміщено напис “UKRAINE PASSPORT”.

У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Написи, зображення малого Державного Герба України та спеціальний символ виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка паспорта використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Форзац друкується на папері без водяного знака з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра 95 ± 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Золоті ворота” та електротипом у вигляді цифр, які відповідають колонцифрі відповідної сторінки бланка паспорта. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 ± 5 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, дія яких утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Серію з двох літер та шестизначний номер бланка паспорта виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн форзаца, сторінки даних та паперових сторінок бланка паспорта створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка, ліній тексту із слів “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, що повторюються, графічного стилізованого зображення малого Державного Герба України та стилізованих зображень історичних, культурних та архітектурних пам’яток, які відображають різні історичні епохи розвитку України.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, лавандового, сірого та жовтого кольорів. Одну із захисних фонових сіток надруковано способом ірисного офсетного друку фарбою сірого кольору, що переходить в бузковий.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

Угорі першої - тридцять другої паперових сторінок та на правій частині форзаца бланка паспорта передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера паспорта.

7. Форзац бланка паспорта складається з лівої і правої частин.

У лівій частині форзаца надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; контур карти України; слова “UKRAINE УКРАЇНА”. Угорі відтворено історію утворення малого Державного Герба України, нижче способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України. Фарбами, невидимими при денному світлі, що набувають жовтого та синього свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано слова “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, що повторюються.

У правій частині форзаца надруковані сітки у вигляді орнаментального рисунка, що містить стилізоване зображення малого Державного Герба України. Фарбами, невидимими при денному світлі, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають жовтого та синього свічення, надруковано слова “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, що повторюються.

Угорі правої частини форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, українською мовою надруковані слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст українською мовою:

“Цей паспорт містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати паспорт впливу крайніх температур або надмірної вологості.

Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати у найближчій митниці.

Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

У разі втрати паспорта Ви зобов’язані негайно повідомити про це органи міграційної служби чи найближчу закордонну дипломатичну установу України, а у разі викрадення - також органи Національної поліції (за кордоном - компетентні органи іноземної держави).

{Абзац дев'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1001 від 16.11.2016}

З метою створення умов, що гарантують відшкодування витрат, пов’язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано стилізоване зображення малого Державного Герба України та приховане зображення слів “УКРАЇНА” і “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк паспорта, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

8. Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014; в редакції Постанови КМ № 228 від 23.02.2022}

На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ефект скульптурного зображення у колосках;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінзовий ефект у написі “UKR”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка паспорта, надруковано захисні сітки змінної геометрії рисунка, в яких повторюються слова “UKRAINE УКРАЇНА”; фрагменти орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; гільйошні зображення у вигляді хвилястих ліній; зображення Брами Золотої в м. Києві; текстову інформацію. В центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “UKRAINE УКРАЇНА” перемінного розміру, що повторюються.

Для друкування сторінки даних бланка паспорта використовуються фарби, які набувають власного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, блакитна - блакитного кольору.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана (VII) зона.

Інформаційні дані у зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче двома рядками надруковано слова “ПАСПОРТ” та “PASSPORT”, праворуч одним рядком - назви полів “Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “Номер паспорта/Passport No”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

- “Прізвище/Surname”;

- “Ім’я/Given Names”;

- “Громадянство/Nationality”;

- “Дата народження/Date of birth” і “Запис №/Record No”;

- “Стать/Sex” і “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як в зоні II, а саме:

- “Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/Authority”;

- “Дата закінчення строку дії/Date of expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон двома лініями мікротексту “УКРАЇНА” в негативному та “UKRAINE” в позитивному зображенні;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано захисні сітки змінної геометрії рисунка, в яких повторюються слова “UKRAINE УКРАЇНА”; фрагменти орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; гільйошні зображення у вигляді хвилястих ліній.

У верхній частині посередині фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано слова “ПАСПОРТ PASSPORT”.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

9. На сторінках другій - тридцять другій у верхній частині захисних фонових сіток надруковано горизонтальні лінії мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE” в позитивному зображенні.

У нижній частині другої - тридцять другої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру), виконаний лініями перемінної товщини. В зоні колонцифр фарбою сірого кольору виконано штрихові елементи, які при частковому розгортанні книжки бланка паспорта (“на віяло”) утворюють літери “U” та “A”.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка паспорта надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

10. На першій сторінці надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, зображення Будинку Міністерства закордонних справ України у м. Києві, виконане спеціальним растром, стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром, гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 288 від 23.07.2014}

Паралельно довшому краю бланка паспорта надруковано напис українською і англійською мовами “Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України”. Під написом двома колонками розташовано текст українською і англійською мовами:

“Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист.”.

Під текстом фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка паспорта.

11. Сторінки друга - п’ята призначені для особливих відміток. У верхній частині цих сторінок паралельно коротшому краю бланка паспорта українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/SPECIAL NOTES”.

На другій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення печаток Подніпров’я VI-VIII століть, Святополка Ізяславича, м. Київ, початок XII століття, Юрія Львовича початку XIV століття, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення печаток Подніпров’я VI-VIII століть, Святополка Ізяславича, м. Київ, початок XII століття, Юрія Львовича початку XIV століття.

На третій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; графічний малюнок “Козацький каламар з пером”, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами, та слова “UKRAINE УКРАЇНА ПАСПОРТ PASSPORT”, літери в яких виконано контурами слів “УКРАЇНА UKRAINE” меншого розміру. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На четвертій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення печаток гетьмана Б. Хмельницького 1648 р., Київського Магістрату 1698 р., Української Народної Республіки 1918 р.; слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами, та слова “УКРАЇНА ПАСПОРТ UKRAINE PASSPORT”, літери в яких виконано контурами слів “УКРАЇНА UKRAINE” меншого розміру. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення печаток гетьмана Б. Хмельницького 1648 р., Київського Магістрату 1698 р., Української Народної Республіки 1918 року.

На п’ятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують стилізоване зображення Державного Прапора України; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; графічний малюнок “Козацький каламар з пером”, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

12. Сторінки шоста - тридцять друга призначені для проставлення віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником паспорта. У верхній частині цих сторінок паралельно коротшому краю бланка паспорта українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/VISAS”.

На шостій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду (глека) та фрагментів орнаменту трипільської культури, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На сьомій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, створене лініями перемінної товщини; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду (зерновика, глека) та фрагментів орнаменту трипільської культури, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів орнаменту трипільської культури.

На восьмій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення глиняних фігурок трипільської культури (Гіперборейська Лада - Ненька Україна) та силует пагорбів степу, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На дев’ятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сіток у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду трипільської культури, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів посуду трипільської культури.

На десятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення міста-фортеці Неаполя Скіфського та фрагмента Скіфської Пекторалі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На одинадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення скіфських кам’яних баб та фрагмента Скіфської Пекторалі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів Скіфської Пекторалі.

На дванадцятій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення скіфських кам’яних баб та силуету скіфського кургану, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На тринадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення сережки у вигляді сфінкса та пластини-аплікації із зображенням богині Апі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення сережки у вигляді сфінкса та пластини-аплікації із зображенням богині Апі.

На чотирнадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Херсонеса Таврійського в м. Херсонесі, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На п’ятнадцятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента мініатюри “Повість минулих літ”, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагмента мініатюри “Повість минулих літ”.

На шістнадцятій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення. В одному із слів “УКРАЇНА” в лавандовому кольорі виконано літеру “К” в дзеркальному зображенні та в одному із слів “UKRAINE” в жовтому кольорі літеру “R” виконано в дзеркальному зображенні. Також надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення собору Софії Київської в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На сімнадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення фрагментів інтер’єру собору Софії Київської в м. Києві, орнаментальної фрески та мозаїки, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фрагмента арки з інтер’єру собору Софії Київської в м. Києві.

На вісімнадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення гравюри “Панорама міста Львів”, печатки галицько-волинського князя Юрія Тройденовича та зображення лева на кам’яній пластині, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На дев’ятнадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Луцького замку, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення Луцького замку та фрагмент неба.

На двадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Кам’янець-Подільської фортеці, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять першій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Білгород-Дністровської фортеці, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення Білгород-Дністровської фортеці.

На двадцять другій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення пам’ятника Богдану Хмельницькому в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять третій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення булав та Герба війська Запорізького, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення булав.

На двадцять четвертій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення козацьких музичних інструментів бандури та литаври, Хотинської фортеці та фрагмент козацького човна “Чайка”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять п’ятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента картини В. Орловського “Хати в літній день”, фрагмента козацького човна “Чайка” та фігури козака з акварелі С. Васильківського, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фігури козака з акварелі С. Васильківського.

На двадцять шостій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Києво-Могилянської академії в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять сьомій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента гравюри І. Щірського “Студенти Києво-Могилянської академії” та відкритої книги, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення відкритої книги.

На двадцять восьмій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення Одеського національного академічного театру опери та балету, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять дев’ятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення малого Герба Української Народної Республіки (УНР) та фігур жінки і чоловіка, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фігур жінки і чоловіка.

На тридцятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення ракетоносія “Зеніт” та фрагмента ДніпроГЕСу у м. Запоріжжі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На тридцять першій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слів “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента ДніпроГЕСу у м. Запоріжжі, терикони та шахтарський копер, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення териконів та шахтарський копер.

На тридцять другій сторінці надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України; зображення будинку Верховної Ради України та купола будинку Верховної Ради України у м. Києві, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

Схематична діаграма бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Обкладинка

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінки 2-5

Сторінки 6-32

Права частина форзаца

{Схематична діаграма бланка паспорта в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 152

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

ОбкладинкаЛіва частина форзаца

Зворотний бік сторінки данихЛицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1Сторінка 2

Сторінка 3Сторінка 4

Сторінка 5Сторінка 6

Сторінка 7Сторінка 8

Сторінка 9Сторінка 10

Сторінка 11Сторінка 12

Сторінка 13Сторінка 14

Сторінка 15Сторінка 16

Сторінка 17Сторінка 18

Сторінка 19Сторінка 20

Сторінка 21Сторінка 22

Сторінка 23Сторінка 24

Сторінка 25Сторінка 26

Сторінка 27Сторінка 28

Сторінка 29Сторінка 30

Сторінка 31Сторінка 32

Права частина форзаца

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 152

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

1. Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія (далі - бланк паспорта), виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів.

2. Бланк паспорта складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.

Бланк паспорта скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка паспорта виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу темно-синього кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки українською мовою двома рядками розташовано напис “УКРАЇНА ПАСПОРТ”, нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним англійською мовою двома рядками розміщено напис “UKRAINE PASSPORT”.

Написи, зображення малого Державного Герба України виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка паспорта використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Форзац друкується на папері без водяного знака з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра 95 ± 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Золоті ворота” та електротипом у вигляді цифр, які відповідають колонцифрі відповідної сторінки бланка паспорта. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 ± 5 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менше як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, дія яких спричиняє на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

Серію з двох літер та шестизначний номер бланка паспорта виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн форзаца, сторінки даних та паперових сторінок бланка паспорта створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка, ліній тексту із слів “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, що повторюються, графічного зображення малого Державного Герба України та стилізованих зображень історичних, культурних та архітектурних пам’яток, які відображають різні історичні епохи розвитку України.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, лавандового, сірого та жовтого кольорів. Одну із захисних фонових сіток надруковано способом ірисного офсетного друку фарбою сірого кольору, що переходить в бузковий.

Угорі першої - тридцять другої паперових сторінок та на правій частині форзаца бланка паспорта передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера паспорта.

7. Форзац бланка паспорта складається з лівої і правої частин.

У лівій частині форзаца надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; контур карти України; слова “UKRAINE Україна”. Угорі відтворено історію утворення малого Державного Герба України, нижче - способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано зображення малого Державного Герба України. Фарбами, невидимими при денному світлі, що набувають жовтого та синього свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано слова “Україна” і “UKRAINE”, що повторюються.

У правій частині форзаца надруковані сітки у вигляді орнаментального рисунка, що містить зображення малого Державного Герба України. Фарбами, невидимими при денному світлі, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають жовтого та синього свічення, надруковано слова “Україна” і “UKRAINE”, що повторюються.

Угорі правої частини форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, українською мовою надруковані слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст українською мовою:

“Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати у найближчій митниці.

Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

У разі втрати паспорта Ви зобов’язані негайно повідомити про це органи міграційної служби чи найближчу закордонну дипломатичну установу України, а у разі викрадення - також органи внутрішніх справ (за кордоном - компетентні органи іноземної держави).

З метою створення умов, що гарантують відшкодування витрат, пов’язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано зображення малого Державного Герба України та приховане зображення слів “Україна” і “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк паспорта, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

8. Сторінка даних з імплантованими захисними елементами виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка паспорта, надруковано захисні сітки змінної геометрії рисунка, в яких повторюються слова “UKRAINE Україна”; фрагменти орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; гільйошні зображення у вигляді хвилястих ліній; зображення Брами Золотої в м. Києві; текстову інформацію. В центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “UKRAINE УКРАЇНА” перемінного розміру, що повторюються.

Для друкування сторінки даних бланка паспорта використовуються фарби, які набувають власного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення: жовта - жовтого кольору, лавандова - червоного кольору, блакитна - блакитного кольору.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана (VII) зона.

Інформаційні дані у зонах I-IV надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “Україна” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче двома рядками надруковано слово “паспорт” та “PASSPORT”, праворуч одним рядком надруковано назви полів “Тип/Type”, “Код держави/Countre Code”, “Номер паспорта/Passport No”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано зображення карти України;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given Names”;

“Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth” і “Запис №/Record No”;

“Стать/Sex” і “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як в зоні II, а саме:

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/Authority”;

“Дата закінчення строку дії/Date of expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V. Призначена для розміщення відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано захисні сітки змінної геометрії рисунка, в яких повторюються слова “UKRAINE Україна”; фрагменти орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; гільйошні зображення у вигляді хвилястих ліній.

У верхній частині посередині фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано слова “ПАСПОРТ PASSPORT”;

зона VII. Призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон двома лініями мікротексту “Україна” в негативному та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

9. На сторінках другій - тридцять другій у верхній частині захисних фонових сіток надруковано горизонтальні лінії мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE” в позитивному зображенні.

У нижній частині другої - тридцять другої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру), виконаний лініями перемінної товщини. В зоні колонцифр фарбою сірого кольору виконано штрихові елементи, які при частковому розгортанні книжки бланка паспорта (“на віяло”) утворюють літери “U” та “A”.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка паспорта надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

10. На першій сторінці надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, зображення будинку Міністерства закордонних справ України у м. Києві, виконане спеціальним растром, зображення тризуба, виконане лінійним растром, гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

Паралельно довшому краю бланка паспорта надруковано напис українською і англійською мовами: “Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України”. Під написом двома колонками розташовано текст українською і англійською мовами:

“Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист.”.

Під текстом фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка паспорта.

11. Сторінки друга - п’ята призначені для особливих відміток. У верхній частині цих сторінок, паралельно коротшому краю бланка паспорта, українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ / SPECIAL NOTES”.

На другій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення печаток Подніпров’я VI-VIII століть, Святополка Ізяславича, м. Київ, початок XII століття, Юрія Львовича початку XIV століття, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення печаток Подніпров’я VI-VIII століть, Святополка Ізяславича, м. Київ, початок ХII століття, Юрія Львовича початку XIV століття.

На третій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; графічний малюнок “Козацький каламар з пером”, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами, та слова “UKRAINE УКРАЇНА ПАСПОРТ PASSPORT”, літери в яких виконано контурами слів “УКРАЇНА UKRAINE” меншого розміру. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На четвертій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення печаток гетьмана Б. Хмельницького 1648 року, Київського Магістрату 1698 року, Української Народної Республіки 1918 року; слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами, та слова “УКРАЇНА ПАСПОРТ UKRAINE PASSPORT”, літери в яких виконано контурами слів “УКРАЇНА UKRAINE” меншого розміру. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення печаток гетьмана Б. Хмельницького 1648 року, Київського Магістрату 1698 року, Української Народної Республіки 1918 року.

На п’ятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують стилізоване зображення Державного Прапора України; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; графічний малюнок “Козацький каламар з пером”, слова “УКРАЇНА UKRAINE ПАСПОРТ PASSPORT”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

12. Сторінки шоста - тридцять друга призначені для проставляння віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником паспорта. У верхній частині цих сторінок, паралельно коротшому краю бланка паспорта, українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/VISAS”.

На шостій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду (глека) та фрагментів орнаменту трипільської культури, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На сьомій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, створене лініями перемінної товщини; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду (зерновика, глека) та фрагментів орнаменту трипільської культури, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів орнаменту трипільської культури.

На восьмій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення глиняних фігурок трипільської культури (Гіперборейська Лада - Ненька Україна) та силует пагорбів степу, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На дев’ятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сіток у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення глиняного посуду трипільської культури, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів посуду трипільської культури.

На десятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення міста-фортеці Неаполя Скіфського та фрагмента Скіфської Пекторалі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На одинадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення скіфських кам’яних баб та фрагмента Скіфської Пекторалі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагментів Скіфської Пекторалі.

На дванадцятій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення скіфських кам’яних баб та силуету скіфського кургану, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На тринадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення сережки у вигляді сфінкса та пластини-аплікації із зображенням богині Апі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення сережки у вигляді сфінкса та пластини-аплікації із зображенням богині Апі.

На чотирнадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Херсонеса Таврійського в м. Херсонесі, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На п’ятнадцятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента мініатюри “Повість минулих літ”, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано зображення фрагмента мініатюри “Повість минулих літ”.

На шістнадцятій сторінці надруковано слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення. В одному із слів “УКРАЇНА” в лавандовому кольорі літеру “К” виконано в дзеркальному зображенні, та в одному із слів “UKRAINE” в жовтому кольорі літеру “R” виконано в дзеркальному зображенні. Також надруковано сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення собору Софії Київської в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На сімнадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення фрагментів інтер’єру собору Софії Київської в м. Києві, орнаментальної фрески та мозаїки, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фрагмента арки з інтер’єру собору Софії Київської в м. Києві.

На вісімнадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення гравюри “Панорама міста Львів”, печатки галицько-волинського князя Юрія Тройденовича та зображення лева на кам’яній пластині, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На дев’ятнадцятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Луцького замку, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення Луцького замку та фрагмента неба.

На двадцятій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Кам’янець-Подільської фортеці, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять першій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Білгород-Дністровської фортеці, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення Білгород-Дністровської фортеці.

На двадцять другій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення пам’ятника Богдану Хмельницькому в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять третій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення булав та Герба війська Запорізького, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення булав.

На двадцять четвертій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення козацьких музичних інструментів бандури та литаври, Хотинської фортеці та фрагмент козацького човна “Чайка”, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять п’ятій сторінці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, виконане лініями перемінної товщини; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента картини В. Орловського “Хати в літній день”, фрагмента козацького човна “Чайка” та фігури козака з акварелі С. Васильківського, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фігури козака з акварелі С. Васильківського.

На двадцять шостій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Києво-Могилянської академії в м. Києві, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять сьомій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента гравюри І. Щірського “Студенти Києво-Могилянської академії” та відкритої книги, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення відкритої книги.

На двадцять восьмій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення Одеського національного академічного театру опери та балету, виконане лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На двадцять дев’ятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення малого герба Української Народної Республіки (УНР) та фігур жінки і чоловіка, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення фігур жінки і чоловіка.

На тридцятій сторінці надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення ракетоносія “Зеніт” та фрагмента Дніпровської гідроелектростанції у м. Запоріжжі, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

На тридцять першій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення фрагмента Дніпровської гідроелектростанції у м. Запоріжжі, терикони та шахтарський копер, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення териконів та шахтарський копер.

На тридцять другій сторінці надруковано зображення малого Державного Герба України, виконане лінійним растром; гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній; слова “УКРАЇНА UKRAINE”, що повторюються і формують лінійне зображення; сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що містять зображення малого Державного Герба України; зображення будинку Верховної Ради України та купола будинку Верховної Ради України у м. Києві, виконані лінійними та спеціальними растрами. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано гільйошне зображення у вигляді хвилястих ліній.

Схематична діаграма бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія

ОбкладинкаЛицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1Сторінки 2-5

Сторінки 6-32Права частина форзаца

{Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 152
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 1001)

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Громадянин України не може мати більше двох паспортів для виїзду за кордон.

4. Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 16-річного віку, - на десять років.

5. У разі втрати або викрадення паспорта для виїзду за кордон особі замість втраченого або викраденого оформляється та видається новий паспорт для виїзду за кордон.

6. Обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

7. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюються:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, у тому числі осіб, уповноважених відповідно до законодавства інших держав на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон (далі - законні представники);

{Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 76 від 14.02.2018; в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, - на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

{Підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

8. Паспорт для виїзду за кордон видається:

1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання;

3) у строк до трьох місяців - у разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі;

4) у строк до трьох робочих днів - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;

5) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.

9. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

10. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон територіальними органами/ територіальними підрозділами ДМС здійснюються через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон закордонною дипломатичною установою здійснюються у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

11. Порядок взаємодії ДМС, закордонної дипломатичної установи з Центром встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

Порядок взаємодії територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС з центрами надання адміністративних послуг встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

12. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС та відомчої інформаційної системи МЗС (далі - відомчі інформаційні системи).

13. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

14. До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон:

1) прізвище, власне ім’я та по батькові (далі - ім’я);

2) дата народження;

3) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

4) стать;

5) дата та підстави набуття громадянства;

6) унікальний номер запису в Реєстрі (у разі наявності);

7) відцифрований образ обличчя особи;

8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли 14-річного віку). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням. Підпис осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - вноситься із застосуванням засобів Реєстру шляхом сканування;

9) відомості про отримання відцифрованих відбитків пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягнення нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку);

10) місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

11) номер контактного телефону заявника та/або адреса електронної пошти;

12) реквізити документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

13) відомості про законного представника особи (ім’я, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує його повноваження);

14) відомості про сплату адміністративного збору (консульського збору) або про звільнення від його сплати;

15) дата заповнення заяви-анкети.

15. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

У разі подання до закордонної дипломатичної установи документів, передбачених підпунктом 3 пункту 52 і підпунктом 2 пункту 54 цього Порядку, такі документи можуть бути подані без їх засвідчення у встановленому порядку та перекладу на українську мову.

Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи

16. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта для виїзду за кордон відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Доступ до такої інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або направлення запитів захищеними каналами зв’язку одержання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них на паперових носіях.

17. До підключення Мін’юсту до Реєстру одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру, здійснюється шляхом надсилання до Мін’юсту захищеними каналами зв’язку запитів щодо кожної особи, відповідь на які Мін’юст надає протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

У разі відсутності можливості надіслання запитів захищеними каналами зв’язку запити надсилаються на паперових носіях.

18. У разі відсутності в ДМС інформації про належність особи до громадянства України територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту належності особи до громадянства України, у тому числі шляхом надіслання до МЗС, закордонної дипломатичної установи запитів щодо набуття особою громадянства України, перебування на постійному/тимчасовому консульському обліку, оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі відсутності в закордонній дипломатичній установі інформації про належність особи до громадянства України закордонна дипломатична установа проводить перевірку факту належності особи до громадянства України, у тому числі шляхом надіслання до територіального органу/ територіального підрозділу ДМС запитів щодо набуття особою громадянства України та оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Подання документів для оформлення, обміну паспорта для виїзду за кордон

19. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон в Україні подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів (далі - уповноважені суб’єкти), територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон здійснюється лише до територіального органу або територіального підрозділу ДМС у разі:

втрати або викрадення паспорта для виїзду за кордон, або виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном;

якщо особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або щодо особи наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Реєстру);

{Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі - заявники) до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення.

20. У разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон подаються до закордонної дипломатичної установи.

21. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон особам, які проживають в Україні, здійснюються територіальними органами та територіальними підрозділами ДМС, а особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, - закордонною дипломатичною установою.

22. У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

{Абзац перший пункту 22 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

Документи для обміну паспорта для виїзду за кордон можуть бути подані до закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт для виїзду за кордон після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта для виїзду за кордон.

У разі подання документів для оформлення паспорта у зв’язку з його обміном до закордонної дипломатичної установи паспорт, що підлягає обміну, повертається та здається особою під час отримання нового паспорта.

Дії працівників під час прийняття документів для оформлення, обміну паспорта для виїзду за кордон та формування заяви-анкети

23. Керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, керівник закордонної дипломатичної установи визначають працівників, які виконують функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет та видачі паспорта для виїзду за кордон, і працівників, які виконують функції з оформлення паспорта для виїзду за кордон (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та прийняття рішення). Керівник уповноваженого суб’єкта визначає осіб, які в межах повноважень, встановлених законодавством, отримують доступ до інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС, є матеріально відповідальними особами та виконують функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет і видачі паспорта для виїзду за кордон.

{Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

24. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35 і 52 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа, уповноважений суб’єкт інформують заявника про відмову в прийнятті документів із повідомленням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

Якщо під час прийому документів заявник надав документ, що посвідчує особу та підтверджує належність до громадянства України, який, за даними відомчої інформаційної системи, визнано недійсним відповідно до підпунктів 5-8 пункту 89 цього Порядку, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта здійснює його вилучення відповідно до пункту 88 цього Порядку.

25. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта із використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (у тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів).

26. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей. Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

У разі виявлення помилок у заяві-анкеті працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта вносить до неї відповідні виправлення.

27. Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

28. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

29. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта сканує із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети документи, які подаються заявником. Оригінали документів (крім паспорта, що підлягає обміну, документів, що підтверджують сплату адміністративного збору (консульського збору) повертаються заявнику після оформлення заяви-анкети.

30. Прийняті уповноваженим суб’єктом заява-анкета та скановані документи (у тому числі отримані біометричні дані, параметри) із застосуванням засобів Реєстру автоматично розподіляються та надсилаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який обслуговує відповідний уповноважений суб’єкт, що прийняв документи від заявника.

У разі необхідності ДМС може визначити інший територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, до якого передається заява-анкета та скановані документи (у тому числі біометричні дані, параметри) із застосуванням засобів Реєстру, ніж територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, що обслуговує відповідного уповноваженого суб’єкта, який приймав документи від заявника, або безпосередньо приймав документи від заявника.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

31. Керівник/заступник керівника територіального органу ДМС або керівник його структурного підрозділу, керівник/заступник керівника територіального підрозділу ДМС або особа, яка виконує його обов’язки, керівник закордонної дипломатичної установи щодня здійснюють розподіл прийнятих (у тому числі уповноваженими суб’єктами) заяв-анкет між працівниками, які виконують функції з оформлення паспорта для виїзду за кордон.

32. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи не пізніше наступного дня після надходження до розгляду документів перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35-39, 52-56 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

33. У разі прийняття рішення про відмову в розгляді документів, прийнятих уповноваженим суб’єктом, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС не пізніше наступного робочого дня надсилає уповноваженому суб’єкту письмове повідомлення про відмову в їх розгляді із зазначенням підстав відмови з метою подальшого вручення заявнику.

34. У разі коли під час перевірки виявлено, що паспорт для виїзду за кордон, який подано уповноваженому суб’єкту для обміну, визнано недійсним відповідно до підпунктів 5-8 пункту 89 цього Порядку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС у рішенні про відмову інформує заявника про вилучення (у тому числі тимчасово) паспорта для виїзду за кордон та необхідність звернення до уповноваженого суб’єкта для одержання довідки про його вилучення.

У разі надходження повідомлення територіального органу/ територіального підрозділу ДМС про необхідність вилучення (у тому числі тимчасово) паспорта для виїзду за кордон працівник уповноваженого суб’єкта вилучає паспорт відповідно до пункту 88 цього Порядку.

Заява-анкета, вилучений (у тому числі тимчасово) паспорт для виїзду за кордон та акт про його вилучення передаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв відповідне рішення, на підставі акта приймання-передачі.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон та їх розгляд

35. Заявник для оформлення паспорта для виїзду за кордон в Україні подає такі документи:

1) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

2) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);

3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у тому числі документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, який підтверджує повноваження особи на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

{Підпункт 3 пункту 35 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

4) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

5) у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.

{Підпункт 5 пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування, № 1220 від 28.10.2022}

Один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон, крім випадку подання документів представником дитячого закладу або патронатним вихователем, у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта для виїзду за кордон особи, на ім’я якої він оформлювався.

{Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

36. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, або особи, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання або проходження лікування особи.

{Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, або особи, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи, зображеної на фотокартці, про що складається акт. Акт складається в присутності особи/ії законного представника, у разі перебування у закладі охорони здоров’я - також лікуючого лікаря. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта та присутніх осіб, підстави відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, особою/її законним представником, а в разі перебування особи у закладі охорони здоров’я - також лікуючим лікарем.

{Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

У разі відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

37. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник звертається до працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та подає документи, передбачені пунктом 35 і 36 цього Порядку, а також:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, до територіального органу або територіального підрозділу ДМС подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності - його копія), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

38. Заявник для обміну паспорта для виїзду за кордон звертається до працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та подає документи, передбачені пунктом 35 і 36 цього Порядку, а також:

1) паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у випадках, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 6 цього Порядку);

3) заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

39. Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у строк, визначений підпунктом 4 пункту 8 цього Порядку, разом з документами, зазначеними у пунктах 35-38 цього Порядку, заявник також подає документ, що підтверджує необхідність термінового виїзду за кордон.

40. Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пунктах 35-38 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

41. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з прийняття документів та оформлення заяв-анкет, вчиняє дії, передбачені пунктами 24-29 цього Порядку.

42. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з оформлення паспорта для виїзду за кордон, вчиняє дії, передбачені пунктами 32-34 цього Порядку, та приймає до розгляду заяву-анкету.

43. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон.

44. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

Пошук інформації в Реєстрі щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

У разі подання для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон паспорта громадянина України зразка 1994 року ідентифікація особи здійснюється, зокрема, за даними, що містяться в картотеках територіального підрозділу ДМС.

Якщо паспорт громадянина України зразка 1994 року був виданий територіальним підрозділом ДМС, до якого подано заяву-анкету, працівник територіального підрозділу ДМС порівнює дані особи та її фотозображення з даними, наведеними в заяві про видачу такого паспорта, та вклеєною до неї фотокарткою і сканує її із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року іншим територіальним підрозділом ДМС для підтвердження видачі особі такого паспорта не пізніше наступного дня після приймання до розгляду заяви-анкети до такого територіального підрозділу ДМС надсилається запит за формою, встановленою МВС.

Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів після його надходження. Під час перевірки відомості, наведені в запиті, та фотозображення порівнюються з даними, наведеними в заяві про видачу такого паспорта, та вклеєною до неї фотокарткою. У графі “Службові відмітки” заяви про видачу паспорта проставляється відмітка із зазначенням реквізитів запиту та назви територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснює оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон.

За результатами перевірки надається відповідь територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, за встановленою МВС формою, а заява про видачу паспорта сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі коли під час порівняння фотозображення із фотокарткою не встановлено тотожність зображеної на них особи або виявлено невідповідність відомостей, зазначених у запиті, даним, наведеним у заяві про видачу такого паспорта, про це повідомляється територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, для з’ясування обставин виникнення розбіжностей та вжиття додаткових заходів з ідентифікації особи. За наявної можливості територіальний підрозділ ДМС здійснює приведення написання імені особи, дати народження або місця народження, які містяться в заяві про видачу паспорта та в облікових документах територіального підрозділу ДМС, у відповідність з відомостями, які внесені до паспорта громадянина України та поданих документів заявника.

За результатами проведених перевірок, ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше із застосуванням засобів Реєстру) працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС приймає рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон або про відмову в його оформленні.

45. Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

У разі відсутності прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС протягом одного робочого дня з дня прийняття заяви-анкети до розгляду заповнює електронну форму запиту та надсилає його до відповідного органу, установи, організації, територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів з дня його надходження. За результатами перевірки готується відповідь та надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який надіслав запит.

Строк надання відповіді не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі термінового оформлення паспорта для виїзду за кордон запит надсилається в день прийняття заяви-анкети до розгляду, а відповідь надається невідкладно в день надходження відповідного запиту.

За відсутності можливості надсилання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях. Допускається надсилання запитів та отримання відповідей каналами відомчої електронної пошти.

46. У разі ідентифікації особи у такий спосіб інформація про оформлення та видачу їй документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, яка зберігається на паперових носіях, сканується та вноситься до відомчої інформаційної системи ДМС.

47. У разі оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон в Україні особі, яка постійно проживає за кордоном, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС за потреби надсилає запити до МЗС, закордонної дипломатичної установи з метою інформування про набуття нею громадянства України та оформлення на її ім’я документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до громадянства.

Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

48. У разі коли паспорт громадянина України зразка 1994 року оформлений на ім’я особи територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає запити до відповідного територіального органу ДМС.

49. У випадку, якщо картотеки заяв про видачу паспорта територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних обліках територіального органу ДМС, запити щодо перевірки документів та зазначеної заявником інформації надсилаються, зокрема, до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, картотек, у тому числі фотозображення особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

50. Рішення щодо оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України.

51. Матеріали перевірок долучаються до заяви-анкети (у разі надсилання та отримання відповідей на паперових носіях), скануються та вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС.

Подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон до закордонної дипломатичної установи

52. У разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном для оформлення паспорта для виїзду за кордон заявник звертається до працівника закордонної дипломатичної установи та подає такі документи:

1) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, за умови оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (за винятком випадків, коли батьки особи на момент її народження були громадянами України);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 52 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

2) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку;

3) документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі наявності);

4) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у тому числі документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, який підтверджує повноваження особи на представлення інтересів дитини щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

{Підпункт 4 пункту 52 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

5) відповідні документи, що підтверджують сплату консульського збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати консульського збору повертається заявнику, а до заяви-анкети долучається його копія, засвідчена працівником шляхом проставляння відмітки “Згідно з оригіналом” із зазначенням посади, його прізвища та ініціалів, підпису та дати;

6) у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.

{Підпункт 6 пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування, № 1220 від 28.10.2022}

Один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон, крім випадку подання документів представником дитячого закладу або патронатним вихователем, у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта для виїзду за кордон особи, на ім’я якої він оформлювався.

{Пункт 52 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

53. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, або особи, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника закордонної дипломатичної установи за місцем проживання або проходження лікування особи.

{Абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

Працівник закордонної дипломатичної установи під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, або особи, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи, зображеної на фотокартці, про що складається акт в присутності особи/її законного представника. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника закордонної дипломатичної установи та присутніх осіб, підстави відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником закордонної дипломатичної установи та особою/її законним представником.

{Абзац другий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 411 від 05.04.2022 - діє до дня припинення чи скасування воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення чи скасування}

У разі відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

54. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, звертається до працівника закордонної дипломатичної установи та подає документи, передбачені абзацами четвертим - дев’ятим пункту 52 цього Порядку, а також:

{Абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

1) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, за відсутності - його копію (у разі наявності), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

55. Для обміну паспорта для виїзду за кордон заявник, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, звертається до працівника закордонної дипломатичної установи та подає документи, передбачені пунктом 52 цього Порядку, а також:

1) паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у випадках, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку);

3) заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадку, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

56. Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пунктах 52-55 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

57. Працівник закордонної дипломатичної установи, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з прийняття документів та оформлення заяв-анкет, вчиняє дії, передбачені пунктами 24-29 цього Порядку.

58. Працівник закордонної дипломатичної установи, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з оформлення паспорта для виїзду за кордон, вчиняє дії, передбачені пунктом 32 цього Порядку, та приймає до розгляду заяву-анкету.

59. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник закордонної дипломатичної установи здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон.

60. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

Рішення про оформлення паспорта приймається закордонною дипломатичною установою за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру).

61. Ідентифікація осіб, на ім’я яких оформляється паспорт для виїзду за кордон і стосовно яких відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних облікових документів, відомчих реєстрів, картотек, баз даних.

Для перевірки інформації про особу працівником закордонної дипломатичної установи протягом одного робочого дня з дня прийому заяви-анкети до розгляду до відповідного органу, підприємства, установи, організації, територіального органу/територіального підрозділу ДМС надсилаються запити.

Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів з дня його надходження. За результатами перевірки готується відповідь та надсилається до відповідної закордонної дипломатичної установи.

Строк надання відповіді не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі термінового оформлення паспорта для виїзду за кордон запит надсилається в день прийняття заяви-анкети до розгляду, а відповідь надається невідкладно в день надходження відповідного запиту.

За відсутності можливості надсилання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях. Допускається надсилання запитів та отримання відповідей каналами відомчої електронної пошти.

62. У разі оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон особі, яка постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, закордонна дипломатична установа надсилає запити до територіального органу/територіального підрозділу ДМС з метою отримання інформації про набуття особою громадянства України та оформлення на її ім’я документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Якщо документ, що посвідчує особу, яка постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, та підтверджує громадянство України, оформлений на ім’я особи, яка постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, закордонна дипломатична установа надсилає запити до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснює його повноваження.

У разі ідентифікації особи у такий спосіб інформація про оформлення та видачу їй документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, що зберігається на паперових носіях, сканується та вноситься до відомчої інформаційної системи.

63. У випадку, якщо картотеки заяв про видачу паспорта територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних обліках територіального органу/територіального підрозділу ДМС, ідентифікація особи, яка постійно проживає за кордоном, здійснюється відповідно до облікових документів та електронного реєстру закордонної дипломатичної установи.

64. Рішення щодо оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон приймається працівником закордонної дипломатичної установи за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України.

65. Матеріали перевірок долучаються до заяви анкети (у разі надсилання та отримання відповідей на паперових носіях), скануються та вносяться до відомчої інформаційної системи МЗС.

Персоналізація паспорта та організація видачі

66. Після прийняття рішення про оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

67. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчих інформаційних систем, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта та передає їх до Центру.

68. Центр здійснює персоналізацію бланка паспорта для виїзду за кордон, вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта, біометричні дані (параметри) особи.

69. Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон надсилаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС або МЗС у порядку, встановленому законодавством.

У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

{Пункт 69 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося закордонною дипломатичною установою, яка припинила діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншої визначеної МЗС закордонної дипломатичної установи для організації видачі.

{Пункт 69 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

70. Персоналізовані бланки паспортів для виїзду за кордон доставляються МЗС до закордонної дипломатичної установи дипломатичною, командирською поштою або міжнародним поштовим відправленням (не більше одного разу на місяць) за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються МЗС для забезпечення функціонування закордонної дипломатичної установи.

{Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

71. Персоналізовані бланки паспортів для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника можуть бути надіслані МЗС до закордонної дипломатичної установи міжнародним поштовим відправленням.

{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

72. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи засобами Реєстру вносить відомості до відомчої інформаційної системи про дату надходження персоналізованого бланка паспорта для виїзду за кордон, до заяви-анкети - про номер та дату оформлення паспорта для виїзду за кордон.

73. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи візуально перевіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка паспорта для виїзду за кордон, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчих інформаційних системах, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до ДМС, МЗС для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка паспорта для виїзду за кордон.

74. Матеріально відповідальна особа територіального підрозділу ДМС на підставі акта приймання-передачі передає матеріально відповідальній особі уповноваженого суб’єкта персоналізовані бланки паспорта.

Видача паспорта для виїзду за кордон

75. Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

{Абзац другий пункту 75 виключено на підставі Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

{Абзац третій пункту 75 виключено на підставі Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

76. Видача особі паспорта для виїзду за кордон, який оформлено на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто, здійснюється після проведення процедури верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі відсутності технічної можливості проведення автоматизованого порівняння верифікація здійснюється шляхом візуального порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, особи з документами, що посвідчують її особу, або інформацією, що міститься в Реєстрі.

У разі виїзду працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта для організації видачі паспорта для виїзду за кордон за місцем проживання або проходження лікування особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, або особі, щодо якої наявний висновок про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється після візуальної перевірки персональних даних (параметрів), внесених до паспорта для виїзду за кордон. Відомості про видачу такого паспорта вносяться до заяви-анкети працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта засобами Реєстру.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон законним представником або особою, зазначеною в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, або особі, зазначеній в абзаці сьомому пункту 35 та абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, або особі, зазначеній в абзаці сьомому пункту 35 та абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Для отримання нового паспорта заявник або особа, зазначена в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, здає паспорт, який подавався для обміну у випадку, зазначеному в пункті 22 цього Порядку. Такий паспорт анулюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта шляхом пробивання двох отворів наскрізь на кожному аркуші, обкладинці документа у формі книжечки.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до паспорта.

{Пункт 76 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

77. До заяви-анкети вносяться:

відомості про те, що заявник здав паспорт, із зазначенням реквізитів паспорта (у випадку, зазначеному в пункті 22 цього Порядку);

прізвище та ініціали працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу паспорта для виїзду за кордон;

дата отримання паспорта для виїзду за кордон, прізвище та ініціали, підпис заявника або особи, зазначеної в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку (із зазначенням дати). Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання паспорта, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі паспорта для виїзду за кордон та засвідчує факт видачі власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Відомості, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, результати проведення процедури верифікації або отримання паспорта для виїзду за кордон законним представником або особою, зазначеною в абзаці сьомому пункту 35, абзаці дев’ятому пункту 52 цього Порядку, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності), дати народження, реквізитів документів, що посвідчують особу, вносяться до відомчих інформаційних систем.

У разі коли видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється уповноваженим суб’єктом, після видачі паспорта для виїзду за кордон заява-анкета та долучені до неї документи передаються згідно з актом приймання-передачі не пізніше робочого дня, що настає за днем видачі, територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який його оформив.

Відомості, внесені до заяви-анкети та долучені до неї скановані документи, результати перевірок зберігаються у відомчих інформаційних системах.

{Пункт 77 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

78. У разі неотримання паспорта для виїзду за кордон протягом місяця з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими до неї документами повертаються згідно з актом приймання-передачі відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС на зберігання.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом двох років з дня його оформлення, а в закордонній дипломатичній установі - з дня його надходження.

Строк зберігання паспорта для виїзду за кордон становить два роки з дня його оформлення. У зазначений строк не зараховується строк дії воєнного стану в Україні або установленого на території України Кабінетом Міністрів України карантину.

За письмовим зверненням заявника строк зберігання паспорта для виїзду за кордон може бути продовжений до трьох років з дня його оформлення.

У разі неотримання паспорта для виїзду за кордон після закінчення строку зберігання такий паспорт знищується відповідно до пунктів 92-95 цього Порядку.

{Пункт 78 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

Особливості видачі паспорта для виїзду за кордон у період дії воєнного стану або на період карантину

78-1. У разі коли рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який тимчасово не здійснює свої повноваження або надсилання персоналізованих бланків до якого неможливе у зв’язку з веденням бойових дій або тимчасовою окупацією території України, персоналізований бланк паспорта для виїзду за кордон надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

78-2. Заявник може звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи або до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, із письмовою заявою, поданою особисто у довільній формі (у тому числі під час подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон) щодо визначення іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або закордонної дипломатичної установи, якою буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон іншим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, уповноважений суб’єкт передає паспорт для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими документами територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, на підставі акта приймання-передачі.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, надсилає його територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, яким буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон, разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) та надає доступ до заяви-анкети у відомчій інформаційній системі ДМС для проведення процедури верифікації. Другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон.

У разі необхідності організації видачі паспорта для виїзду за кордон у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі (філії, представництві) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) передається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон, до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, який здійснює доставку таких паспортів до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС. Паспорт для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника може бути надісланий державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, міжнародним поштовим відправленням до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС. Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який оформив паспорт для виїзду за кордон.

Для організації видачі закордонною дипломатичною установою паспорта для виїзду за кордон, оформленого територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає МЗС паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках), а МЗС забезпечує їх передачу закордонній дипломатичній установі, якою буде здійснюватися видача паспорта для виїзду за кордон. Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається через МЗС до територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон іншою закордонною дипломатичною установою, ніж та, що здійснювала оформлення паспорта для виїзду за кордон, закордонна дипломатична установа надсилає відповідній закордонній дипломатичній установі паспорт для виїзду за кордон разом з копією звернення, заявою-анкетою та актом-приймання передачі (у двох примірниках). Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається супровідним листом до закордонної дипломатичної установи, яка оформила паспорт для виїзду за кордон.

Для організації видачі паспорта для виїзду за кордон, оформленого у закордонній дипломатичній установі, у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС, який буде здійснювати його видачу, закордонна дипломатична установа через МЗС надсилає відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС паспорт для виїзду за кордон разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках). Після видачі паспорта для виїзду за кордон другий примірник акта приймання-передачі та копія заяви-анкети з датою видачі та підписом заявника про отримання паспорта для виїзду за кордон надсилається МЗС, яке забезпечує їх передачу до закордонної дипломатичної установи, яка здійснювала оформлення паспорта для виїзду за кордон.

Паспорт для виїзду за кордон може бути надісланий МЗС за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника міжнародним поштовим відправленням до іншої закордонної дипломатичної установи, територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

78-3. Відомості про заявника, дату отримання ним паспорта для виїзду за кордон, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонну дипломатичну установу, відокремлений підрозділ (філію, представництво) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, який розміщено за межами України і який видав паспорт для виїзду за кордон, вносяться до заяви-анкети та відомчих інформаційних систем.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

{Пункт 79 виключено на підставі Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

{Пункт 80 виключено на підставі Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

{Пункт 81 виключено на підставі Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

Підстави для відмови в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон

82. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

3) особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 цього Порядку);

4) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

5) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

83. У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Повернення державі, вилучення, визнання недійсним та знищення паспорта для виїзду за кордон

84. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, або її законний представник зобов’язані у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, що його оформив, а якщо така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі.

Паспорт для виїзду за кордон, отриманий закордонною дипломатичною установою, надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення, для знищення в порядку, встановленому у пунктах 92-95 цього Порядку.

85. У разі смерті особи паспорт для виїзду за кордон повертається територіальному органу /територіальному підрозділу ДМС, який здійснив його оформлення, а якщо така особа постійно проживала або тимчасово перебувала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі.

Паспорт для виїзду за кордон, отриманий закордонною дипломатичною установою, надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення, для знищення в порядку, встановленому у пунктах 92-95 цього Порядку.

86. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України заявник зобов’язаний особисто негайно повідомити територіальному органу /територіальному підрозділу ДМС, а також органу Національної поліції. Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Якщо заявник, який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчому територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі.

87. Забороняється вилучення в особи паспорта для виїзду за кордон, крім випадків, передбачених законом, зокрема, забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон у заставу.

88. Паспорт для виїзду за кордон може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженим суб’єктом у разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Під час вилучення паспорта складається акт про його вилучення, а особі видається довідка про вилучення паспорта для виїзду за кордон, зразки яких затверджуються МВС.

Вилучений працівником уповноваженого суб’єкта паспорт разом з актом про його вилучення передається не пізніше наступного робочого дня згідно з актом приймання-передачі до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який знищує його в порядку, встановленому у пунктах 92-94 цього Порядку, або проводить службову перевірку.

Вилучений (у тому числі тимчасово) паспорт зберігається у територіальному органі/ територіальному підрозділі ДМС, закордонній дипломатичній установі до прийняття рішення про визнання його недійсним і подальшого анулювання та знищення в порядку, встановленому у пунктах 92-95 цього Порядку, або повернення заявнику.

Вилучений закордонною дипломатичною установою недійсний документ разом з актом про його вилучення надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення або прийняв рішення про його вилучення, для знищення в порядку, встановленому у пунктах 92-95 цього Порядку.

89. Паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);

{Абзац другий пункту 89 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

5) припинення особою громадянства України;

6) коли паспорт заявлений як втрачений або викрадений;

7) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання його заявником протягом двох років, а у випадку, визначеному абзацом четвертим пункту 78 цього Порядку, - протягом трьох років.

{Абзац десятий пункту 89 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

У разі подання заявником у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта для виїзду за кордон у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), такий паспорт визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

{Абзац одинадцятий пункту 89 в редакції Постанови КМ № 1220 від 28.10.2022}

У разі неподання заявником протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документів для його обміну за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації паспорт для виїзду за кордон, який підлягає обміну, визнається недійсним засобами Реєстру.

У разі неподання заявником протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів для його обміну паспорт для виїзду за кордон, який підлягає обміну, визнається недійсним засобами Реєстру.

{Пункт 89 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1220 від 28.10.2022}

У разі подання заявником для оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням такий паспорт визнається недійсним з дня подання заяви-анкети.

У разі небажання особи оформлювати паспорт для виїзду за кордон взамін втраченого або викраденого втрачений або викрадений паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним за письмовою заявою особи, поданою нею особисто до будь-якого  територіального органу/територіального підрозділу ДМС, а у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном - до закордонної дипломатичної установи. З поважних причин така заява подається представником особи та має бути нотаріального засвідченою.

90. Про визнання паспорта для виїзду за кордон недійсним відповідно до підпунктів 6 і 8 пункту 89 цього Порядку територіальний орган/ територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа в установленому законодавством порядку протягом однієї доби інформують Адміністрацію Держприкордонслужби, Робочий апарат Українського бюро Інтерполу Національної поліції України.

91. У разі прийняття працівником територіального органу/ територіального підрозділу ДМС рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства керівник структурного підрозділу територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, який здійснив його оформлення, проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, і його безпосереднім керівником та погоджується керівником територіального органу ДМС, закордонної дипломатичної установи. Висновки разом з матеріалами перевірки надсилаються до ДМС для затвердження. За результатами розгляду та наявності підстав для визнання паспорта для виїзду за кордон оформленим з порушенням вимог законодавства висновки затверджуються керівником структурного підрозділу ДМС, МЗС. Один примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, МЗС, а другий - надсилається до територіального органу ДМС, закордонної дипломатичної установи.

У разі виявлення територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС паспорта для виїзду за кордон, оформленого територіальним органом або підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства, керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, і його безпосереднім керівником та погоджується керівником територіального органу ДМС. Висновки разом з матеріалами перевірки надсилаються до ДМС для затвердження. За результатами розгляду та наявності підстав для визнання паспорта оформленим з порушенням вимог законодавства висновки затверджуються керівником структурного підрозділу ДМС. Один примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, а другий - надсилається територіальному органу ДМС.

У разі виявлення ДМС паспорта для виїзду за кордон, оформленого територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства, керівник структурного підрозділу ДМС проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок, який підписується працівником, що провів перевірку, та погоджується керівником структурного підрозділу ДМС. За результатами розгляду та наявності підстав для визнання паспорта оформленим з порушенням вимог законодавства висновок затверджується керівником ДМС або його заступником.

92. Недійсні паспорти для виїзду за кордон анулюються працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи шляхом пробиття не менш як двох отворів у машинозчитуваній зоні, після чого дані вносяться до відомчих інформаційних систем.

За письмовою заявою заявника анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

93. Недійсні паспорти для виїзду за кордон знищує територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа, які прийняли рішення про визнання їх недійсними, крім випадків, зазначених у пунктах 84, 85 і 88 цього Порядку.

94. Знищення недійсних паспортів для виїзду за кордон здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу та територіального підрозділу ДМС, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи, за результатами роботи якої складається акт про знищення у двох примірниках.

95. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, структурний підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа засобами Реєстру з використанням відомчих інформаційних систем вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт подання особою заяви про втрату/викрадення паспорта, визнання недійсним, вилучення, анулювання, повернення особі анульованого паспорта для виїзду за кордон та знищення недійсного паспорта для виїзду за кордон.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон

96. Рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку або до суду.

97. ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

МЗС має право переглянути рішення, прийняте закордонною дипломатичною установою, і за наявності підстав зобов’язати її скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

98. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС, територіальним органом ДМС чи МЗС до відома заявника в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку

99. Контроль за дотриманням працівниками територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, закордонної дипломатичної установи вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками територіальних органів ДМС, МЗС, відповідальних за організацію даного напряму роботи.

100. Контроль за дотриманням працівниками уповноважених суб’єктів вимог цього Порядку здійснюється безпосередньо їх керівниками, а також визначеними керівником територіального підрозділу ДМС працівниками, працівниками територіального органу ДМС, відповідальними за організацію даного напряму роботи.

101. Періодичність здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку працівниками територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів визначається керівниками територіальних органів ДМС.

102. Контроль за діяльністю територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку та організації контролю за роботою уповноважених суб’єктів організовує та здійснює ДМС.

103. Контроль за дотриманням працівниками закордонної дипломатичної установи вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками МЗС, відповідальними за організацію даного напряму роботи. Періодичність здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку працівниками закордонної дипломатичної установи визначається МЗС.

Дотримання законодавства працівниками під час прийому заяв, оформлення та видачі паспорта для виїзду за кордон

104. Керівники територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, закордонних дипломатичних установ, уповноважених суб’єктів організовують роботу з оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон, його видачі та обліку, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання законності під час виконання ними визначених законодавством повноважень.

105. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, оформлення заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, встановленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, забезпечує перевірку внесених до заяви-анкети відомостей та сканованих документів, збереження отриманих від заявника документів та паспорта.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон, ідентифікацію особи та прийняття рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, встановленим законодавством, дотримання строків та порядку розгляду заяви-анкети, документів, дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за видачу паспорта для виїзду за кордон, забезпечує дотримання порядку видачі паспорта для виїзду за кордон, строків зберігання та повернення заяви-анкети (крім закордонної дипломатичної установи) разом з долученими до неї документами (зокрема паспорта).

Працівник територіального підрозділу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального підрозділу ДМС, забезпечує надання достовірної інформації про оформлення та видачу паспорта зразка 1994 року, внесення її до відомчих інформаційних систем засобами Реєстру або надсилання  інформації у формі електронного документа шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

106. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноважених суб’єктів з виконання цього Порядку закріплюються в їх посадових інструкціях.

Заповнення паспорта для виїзду за кордон

107. До паспорта для виїзду за кордон вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище та ім’я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

дані уповноваженого суб’єкта, що оформив документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

дані про перебування на консульському обліку (за бажанням заявника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

108. У паспорті для виїзду за кордон прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

На письмове прохання заявника внесення прізвища та імені особи, на ім’я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлених компетентними органами України, або документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Написання прізвища особи у паспорті для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон (у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/одне з подружжя є іноземцями).

109. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами.

110. Сторінка даних паспорта для виїзду за кордон заповнюється відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

111. На сторінку даних паспорта для виїзду за кордон дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

112. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Паспорт

ПАСПОРТ PASSPORT


Тип документа

Тип / Type

P

2

Код держави

Код держави / Country code

UKR

3

Номер документа

Номер паспорта/ Passport No

зазначається номер виданого паспорта для виїзду за кордон

8

Прізвище

Прізвище / Surname

зазначається прізвище

32-39

Ім’я

Ім’я / Given Names

зазначається ім’я

32-39

Громадянство

Громадянство / Nationality

УКРАЇНА/UKRAINE

15

Дата народження

Дата народження / Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис № / Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-”)

13

Стать

Стать / Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

зазначається місце народження

26

Дата видачі документа

Дата видачі документа / Date of issue

зазначається дата видачі паспорта для виїзду за кордон

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав документ /Authority

зазначається код територіального органу чи територіального підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи, що оформили паспорт для виїзду за кордон

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії /Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред’явника/ Holder’s signature

відцифрований підпис особи


Елемент ідентифікації


два відцифрованих образи обличчя особи, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації


113. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук).

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

114. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “ХХ” - для дня, “ХХХ” - для місяця, “ХХ” - для року, “ХХ ХХХ ХХ” - для дня, місяця і року.

115. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

116. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва області - у разі народження у місті, населеному пункті, який входить до складу області;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, паспортом громадянина України або паспортом для виїзду за кордон з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2009 “Коди назв країн світу”.

117. Територіальний орган або територіальний підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа, що оформили паспорт для виїзду за кордон, позначаються:

1) у разі оформлення особам в Україні - чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформив паспорт для виїзду за кордон.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 117 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1412 від 29.12.2021}

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85;

2) у разі оформлення особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, - цифрою, яка позначає статус закордонної дипломатичної установи, що оформила документ (“2” - дипломатичне представництво України або його відділення, “3-6” - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером закордонної дипломатичної установи у державі перебування.

Коди територіальних органів чи територіальних підрозділів ДМС установлюються ДМС, закордонних дипломатичних установ - МЗС.

118. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій (IКАО) Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну паспорта для виїзду за кордон, та фотографічного зображення на них установлюються МВС.

{Пункт 118 в редакції Постанови КМ № 683 від 17.07.2019}

119. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

120. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення документів для постійного проживання за кордоном, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

121. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1001 від 16.11.2016}