Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 153
Прийняття: 07.05.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 травня 2014 р. № 153
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 683 від 17.07.2019}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, що додається.

2. Установити, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Запровадити з 1 січня 2015 р. виготовлення, оформлення і видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 153

ЗРАЗОК
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Ліва частина форзаца

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Права частина форзацаДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 153

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

1. Бланк посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів.

2. Бланк посвідчення складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 16 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо запису і зчитування даних та вимогам IКАО, що встановлюються до електронних документів.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.

Бланк посвідчення скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка посвідчення виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу сірого кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки двома рядками українською та англійською мовами розташовано написи “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним українською та англійською мовами - написи “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН” та “STATELESS PERSON’S TRAVEL DOCUMENT”.

У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Написи, зображення малого Державного Герба України та спеціальний символ виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка посвідчення використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Форзац друкується на папері без водяного знака з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра 95 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Щит”. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Захисний папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, що утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

Серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн форзаца, сторінки даних та паперових сторінок бланка посвідчення створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток нерегулярної і регулярної структури та орнаментальних рисунків, що містять гільйошні зображення.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, лавандового, сірого та вохристого кольорів.

Угорі паперових сторінок, правої частини форзаца та правої частини обкладинки бланка посвідчення передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера бланка посвідчення.

7. Форзац бланка посвідчення складається з лівої і правої частин.

У лівій частині форзаца надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, сітки нерегулярної і регулярної структури та орнаментальний рисунок, що містить гільйошні зображення. В орнаментальному рисунку розташовано лінії мікротексту “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні. По центру способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано зображення малого Державного Герба України.

У правій частині форзаца надруковано сітки нерегулярної і регулярної структури та орнаментальний рисунок, що містить гільйошні зображення. В орнаментальному рисунку розташовано лінії мікротексту “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

У правій частині форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано текст українською та англійською мовами:

“Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати документ впливу крайніх температур або надмірної вологості.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано зображення малого Державного Герба України і приховано зображення слів “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк посвідчення, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

8. Сторінка даних бланка посвідчення з імплантованою голограмою виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу, на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

Для друкування сторінки даних бланка посвідчення використовуються фарби, які набувають власного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення: лавандова - червоного кольору, блакитна - блакитного кольору.

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка посвідчення, надруковано зображення малого Державного Герба України, захисні сітки нерегулярної і регулярної структури та орнаментальний рисунок, що містить гільйошні зображення. В орнаментальному рисунку розташовано лінії мікротексту “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні. У центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “УКРАЇНА” та “UKRAINE” перемінного розміру, що повторюються.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана зона (VII).

Інформаційні дані в зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче надруковано назву документа “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН” та “STATELESS PERSON’S TRAVEL DOCUMENT”, праворуч одним рядком - назви полів “Тип/Type”, “Код держави/Country Code”, “Номер документа/Document No”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

- “Прізвище/Surname”;

- “Ім’я/Given Names”;

- “Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”;

- “Стать/Sex”, “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано в такому ж порядку, як у зоні II, а саме:

- “Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав документ/Authority”;

- “Дійсний до/Date of expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон лінією мікротексту “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН STATELESS PERSON’S TRAVEL DOCUMENT” в негативному зображенні.

Відцифрований образ обличчя особи дублюється на сторінці даних способом лазерної перфорації;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано захисні сітки нерегулярної і регулярної структури та орнаментальний рисунок, що містить гільйошні зображення. У сітках виконано напис назви документа українською та англійською мовами. В орнаментальному рисунку розташовано лінії мікротексту “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

9. На паперових сторінках бланка посвідчення надруковано захисні сітки нерегулярної і регулярної структури та орнаментальні рисунки, що містять гільйошні зображення. В орнаментальних рисунках розташовано лінії мікротексту “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні.

У нижній частині другої - шістнадцятої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру) в гільйошній розетці.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка посвідчення надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Фарбами, невидимими при денному світлі, що набувають червоного та жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано орнаментальні рисунки у вигляді хвилястих ліній.

10. На першій сторінці бланка посвідчення паралельно довшому краю бланка посвідчення надруковано напис українською та англійською мовами “Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянство пред’явника”. Під написом двома колонками надруковано текст українською та англійською мовами:

“Для отримання дозволу для в’їзду в іншу країну особа без громадянства має звернутися до дипломатичного представництва чи консульської установи відповідної держави.

Якщо цей документ пошкоджено, втрачено або скінчився строк його дії, особа без громадянства може отримати новий документ тільки в уповноважених на це органах на території України.

Якщо особа без громадянства перебуває за кордоном і не має можливості отримати нового документа, вона може ще до закінчення строку дії цього документа звернутися у посольську чи консульську установу України за кордоном для отримання посвідчення особи на повернення в Україну.”.

Під текстом фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення.

11. Сторінки друга - третя призначені для розміщення відомостей про дітей, які є особами без громадянства і виїжджають за кордон разом з пред’явником посвідчення без документів для виїзду за кордон. Паралельно довшому краю бланка посвідчення українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ДІТИ/CHILDREN” нижче - слова “Прізвище” та “Surname”, “Ім’я” та “Given names”, “Стать” та “Sex”, “Дата народження” та “Date of birth” і вісім паралельних ліній для внесення інформації.

12. Сторінка четверта призначена для особливих відміток. У верхній частині сторінки паралельно коротшому краю бланка посвідчення українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/SPECIAL NOTES”.

13. Сторінки п’ята - шістнадцята призначені для проставлення віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником посвідчення. У верхній частині таких сторінок паралельно коротшому краю бланка посвідчення українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/VISAS”.

Схематична діаграма бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінки 2-3

Сторінка 4

Сторінки 5-16

Права частина форзацаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 153

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Загальна частина

1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном. Посвідчення видається особі без громадянства, яка постійно проживає на території України.

2. Строк дії посвідчення - три роки.

3. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.

Посвідчення видається особі без громадянства територіальним органом чи підрозділом ДМС протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством.

4. Оформлення, виготовлення та видача посвідчення здійснюється територіальним органом або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання особи без громадянства в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством “Державний центр персоналізації документів” (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

5. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС з Центром установлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім’я якої оформлюється посвідчення:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

відомості про дітей до 16 років, які мають статус особи без громадянства, дані про яких внесені до посвідок на постійне проживання батьків;

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (назва адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

підпис особи;

відмітка про прийняте рішення та підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, який заповнив заяву-анкету;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім’я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання посвідчення.

8. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законодавством.

9. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчої інформаційної системи, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

10. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

11. Виготовлені Центром посвідчення надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи заявникові на підставі його письмової заяви в порядку, установленому законодавством.

12. За оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється плата в порядку та у розмірах, встановлених законодавством.

13. Здійснення платежів підтверджується відповідним платіжними документами, що додаються до заяви-анкети.

14. У разі коли в посвідченні допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У разі допущення помилки з вини органу, що видав документ, платежі за обмін посвідчення не справляються.

15. Особи без громадянства повинні надійно зберігати посвідчення.

Оформлення, видача та обмін посвідчення

16. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС:

1) особі без громадянства, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - за заявою того з батьків, з ким проживає особа.

17. Для оформлення посвідчення заявник подає такі документи:

1) заяву-анкету, зразок якої затверджується МВС;

2) посвідку на постійне проживання;

3) відповідний документ з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

4) у разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються:

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує факт постійного проживання дитини в Україні;

на дитину віком від 5 до 16 років - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька (матері).

18. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи без громадянства, на ім’я якої здійснюється оформлення посвідчення) працівник територіального органу або підрозділу ДМС друкує її та надає особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи без громадянства, на ім’я якої здійснюється оформлення посвідчення.

Оригінали документів повертаються особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом або підрозділом ДМС.

19. Рішення про видачу особі без громадянства посвідчення приймається територіальним органом або підрозділом ДМС виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

20. Для обміну посвідчення особа без громадянства подає:

1) заяву-анкету, зразок якої затверджується МВС;

2) посвідчення, що підлягає обміну;

3) платіжний документ з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

4) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідчення підлягає обміну.

21. Обмін посвідчення здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення та видачі (з поверненням посвідчення, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

22. Рішення про обмін посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

23. Для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого особа без громадянства подає:

1) заяву про оформлення посвідчення у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету, зразок якої затверджується МВС;

3) відповідний документ з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення);

5) довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення (у разі втрати чи викрадення за кордоном), або посвідчення особи на повернення в Україну, видане у порядку, передбаченому частиною другої статті 27 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

24. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа без громадянства зобов’язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа без громадянства зобов’язана повідомити компетентному органові іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

25. Територіальний орган ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення посвідчення, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

26. Замість втраченого або викраденого посвідчення територіальний орган або підрозділ ДМС після встановлення факту видачі раніше такого посвідчення особі без громадянства, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення.

27. Якщо особа без громадянства, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдене посвідчення для знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

28. Рішення про переоформлення посвідчення замість втраченого або викраденого посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом або підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи без громадянства. Ідентифікація особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

29. Під час видачі посвідчення проводиться перевірка персональних даних особи без громадянства, на ім’я якої оформлено посвідчення, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі посвідчення

30. Рішення про відмову у видачі посвідчення особі без громадянства приймається територіальним органом або підрозділом ДМС у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення звернулася особа без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення;

2) особа без громадянства вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення;

3) особа без громадянства не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою без громадянства;

5) особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або кримінальна справа щодо неї розглядається судом - до закінчення кримінального провадження;

6) особу засуджено за вчинення кримінального правопорушення - до відбування покарання або звільнення від покарання;

7) виїзд особи суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду;

8) виїзд з України особи може бути за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання нею майнових зобов’язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

31. Рішення про відмову у видачі посвідчення приймається за наявності у територіального органу або підрозділу ДМС інформації про існування підстав, зазначених у цьому Порядку.

32. У рішенні про відмову у видачі посвідчення, яке доводиться до відома особи без громадянства в порядку і строки, установлені законодавством, зазначаються підстави відмови. Особа без громадянства має право звернутися до ДМС з повторною заявою в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з виникненням яких їй було відмовлено у видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідчення

33. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане посвідчення підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

34. У разі закінчення строку дії посвідчення чи смерті особи без громадянства посвідчення повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.

35. Посвідчення може бути тимчасово затримано чи вилучено в разі використання його для вчинення злочину або виявлення в ньому підробки. Тимчасове затримання або вилучення посвідчення в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби, територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

36. Втрачене або визнане недійсним посвідчення особі без громадянства не повертається, а надсилається до територіального органу або підрозділу ДМС, що його видав, для знищення.

37. Вилучене посвідчення, якщо інше не встановлено законодавством, повертається територіальному органу або підрозділу ДМС, що його видав, з повідомленням про причину вилучення.

38. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення, на підставі наявних матеріалів приймає рішення про тимчасове зберігання, знищення або повернення посвідчення особі без громадянства, якій його оформлено.

39. У разі порушення кримінальної справи у зв’язку з підробкою чи використанням посвідчення для вчинення злочину або порушення такої справи стосовно його пред’явника зазначене посвідчення може бути долучено до кримінальної справи, про що інформується територіальний орган або підрозділ ДМС, що його видав.

40. Порядок зберігання посвідчень осіб без громадянства, які перебувають під вартою, відбувають покарання, установлюється МВС.

41. Посвідчення вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові особи;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні, записам в інших документах);

3) непридатності посвідчення для подальшого використання;

4) коли особі, якій видано посвідчення, скасовано посвідку на постійне проживання;

5) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове;

6) смерті особи, якій було видано таке посвідчення;

7) зіпсуття його під час заповнення;

8) оформлення його з порушенням вимог законодавства.

42. У разі оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу або підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилає до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі або підрозділі ДМС.

43. Недійсні посвідчення списуються та знищуються територіальним органом або підрозділом ДМС.

44. Списання та знищення недійсних посвідчень здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу або підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень у трьох примірниках.

45. Акт про списання та знищення недійсних посвідчень складається щомісяця.

46. Посвідчення, вилучені територіальним органом або підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення посвідчень. Про факт знищення посвідчення територіальний орган або підрозділ ДМС з використанням відомчої інформаційної системи вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт знищення посвідчення та інформує про це територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення.

47. У разі оформлення особі без громадянства іншого посвідчення її попереднє посвідчення вилучається та анулюється, а потім списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення

48. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

49. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган чи підрозділ мають право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом чи підрозділом, надіслати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

50. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідчення приймає ДМС.

51. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення посвідчення

52. На сторінку даних посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище та ім’я особи;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований підпис особи.

У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ обличчя особи.

53. У посвідченні ім’я особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

54. На письмове прохання особи без громадянства ім’я може бути зазначено латинськими літерами відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави.

55. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, то в посвідченні на підставі письмової заяви особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

56. Найменування полів для внесення інформації про особу без громадянства та реквізитів на сторінці даних посвідчення заповнюються українською та англійською мовами.

57. Сторінка даних посвідчення заповнюється відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

58. На сторінку даних посвідчення дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

59. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Назва документа

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН/STATELESS PERSONS TRAVEL DOCUMENT


Тип документа

Тип/Type

РN - посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

2

Код держави

Код держави/Сode of State

UKR

3

Номер документа

Документ №/ Document №

зазначається номер виданого посвідчення

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім’я

Ім’я/Given names

зазначається ім’я

змінна

Дата народження

Дата народження/Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/Record №

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

13

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження/Place of birth

зазначається місце народження трилітерним кодом держави

3

Дата видачі документа

Дата видачі/Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

13

Уповноважений суб’єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав документ/Authority

зазначається код територіального органу або підрозділу ДМС, що видав посвідчення

5

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Підпис пред’явника документа

Підпис пред’явника/Holder’s signature

відцифрований підпис особи


Елемент ідентифікації


відцифрований образ обличчя особи


60. До безконтактного електронного носія, який імплантовано в посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IКАО Doc 9303.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано в посвідчення, виключно за письмовим клопотанням особи без громадянства, а стосовно осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - того з батьків, з ким проживає особа.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

61. До посвідчення, виданого особі без громадянства, яка в установленому законодавством порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

62. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

63. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

64. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, ставиться позначка “X”.

65. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

1) у разі народження в Україні - відомості про місце народження (назва Автономної Республіки Крим, області з проставлянням літер “обл.”, назва обласного центру, мм. Києва та Севастополя - літери “м.”) вносяться українською мовою, а через скісну риску зазначається код країни латинськими літерами;

2) у разі народження за кордоном - відомості про місце народження вносяться відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

66. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення, позначається чотиризначним числом, у якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформили та видали посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

Коди територіальних органів чи підрозділів установлюються ДМС.

67. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” застосовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

Порядок визначення номера запису встановлюється уповноваженим органом.

68. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

{Пункт 68 в редакції Постанови КМ № 683 від 17.07.2019}

69. Друга і третя сторінки посвідчення призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, що вноситься на підставі підтвердних документів, поданих особою. Четверта сторінка призначена для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.

На четверту сторінку посвідчення вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтвердних документів.

70. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

71. Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон і стосовно яких відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних відомчих картотек.