Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1024
Прийняття: 14.11.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. № 1024
Київ

Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 456 від 23.02.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, що додається;

перелік пріоритетних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ згідно з додатком.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити розроблення та прийняття актів, що випливають із цієї постанови, та привести власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 1024

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ

Загальні питання

1. Це Положення визначає структуру, загальні засади функціонування єдиної інформаційної системи МВС, регулює порядок її формування та використання.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

єдина інформаційна система МВС - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що безпосередньо забезпечує реалізацію функцій її суб’єктів, інформаційну підтримку та супроводження їх діяльності і становить сукупність взаємозв’язаних функціональних підсистем, програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів електронної комунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних ресурсів, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню інформаційну взаємодію;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС - це сукупність технічних засобів та програмних комплексів, які автоматизують службові процеси суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача, забезпечують формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

суб’єкти єдиної інформаційної системи МВС - апарат МВС та його територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, Національна гвардія, заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС (далі - система МВС), центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, інші державні органи, які обробляють інформацію в єдиній інформаційній системі МВС для реалізації своїх повноважень;

інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС - визначені групи взаємозв’язаних задокументованих одиниць інформації, які формуються і об’єднуються в автоматизованих інформаційних системах суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС за певними ознаками, у тому числі зазначені в переліку пріоритетних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1024;

інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС - комплекс методів та процедур, спрямованих на логічне функціональне об’єднання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС у визначених форматах, за узгодженими показниками, для їх автоматизованої обробки, використання та надання користувачам в уніфікованому вигляді;

користувачі єдиної інформаційної системи МВС - фізичні особи та уповноважені посадові особи суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС, яким в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформації в єдиній інформаційній системі МВС;

сервіс єдиної інформаційної системи МВС - спеціальний програмний засіб, що забезпечує доступ користувачів єдиної інформаційної системи МВС до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС.

{Абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

3. Власником і розпорядником єдиної інформаційної системи МВС є держава в особі МВС.

Володільцем інформації, що обробляється в центральній підсистемі єдиної інформаційної системи МВС, є МВС.

Володільцями інформації, що обробляється у функціональних підсистемах єдиної інформаційної системи МВС, є відповідні суб’єкти єдиної інформаційної системи МВС, які забезпечують захист інформації від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки та незаконного доступу до інформації.

Мета обробки інформації у функціональних підсистемах єдиної інформаційної системи МВС установлюється нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність відповідних суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС, окремо для кожного визначеного пріоритетного інформаційного ресурсу.

4. МВС визначає структурний підрозділ апарату Міністерства, який забезпечує реалізацію пріоритетних напрямів інформатизації системи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - служба єдиної інформаційної системи МВС).

5. Адміністратором єдиної інформаційної системи МВС є державне підприємство, яке належить до сфери управління МВС.

Мета, завдання та функції єдиної інформаційної системи МВС

6. Єдина інформаційна система МВС функціонує з метою оптимізації інформаційної взаємодії суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС на рівні загальнодержавних інформаційних ресурсів в інтересах національної безпеки, захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави у сферах:

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

7. Завданнями єдиної інформаційної системи МВС є:

створення єдиного інформаційного простору системи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ шляхом логічного об’єднання їх інформаційних ресурсів, оптимізація процесів спільного використання технічних та програмних ресурсів;

інформаційна підтримка діяльності суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС під час виконання завдань та функцій, покладених на них законодавством, з метою підвищення її ефективності;

створення умов для електронної взаємодії суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС з метою оперативного виконання завдань, покладених на них законодавством, зменшення часових та фінансових витрат на адміністративно-управлінські, інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, формування звітності;

забезпечення інформаційної взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання та правоохоронними органами інших держав, у тому числі з використанням загальнодержавних інформаційно-комунікаційних систем, а саме системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” та інтегрованої системи електронної ідентифікації.

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

8. Функціями єдиної інформаційної системи МВС є:

інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

обробка інформації, що формується у процесі діяльності суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС;

перевірка своєчасності внесення, достовірності та повноти інформації, яка відповідно до законодавства обробляється суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС;

систематизація та узагальнення інформації, перетворення її до формату, придатного для проведення подальшого аналізу та забезпечення роботи автоматизованих підсистем підтримки прийняття рішень, сигнальних та контрольних сервісів;

автоматизація та верифікація процесів інформаційної діяльності суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС в інтерактивному режимі реального часу;

забезпечення електронної інформаційної взаємодії та електронного документообігу між суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС;

розмежування прав доступу та надання контрольованого доступу користувачам єдиної інформаційної системи МВС до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

забезпечення резервного копіювання, зберігання та комплексного захисту інформації, що міститься в інформаційних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

Структура єдиної інформаційної системи МВС

9. Єдина інформаційна система МВС складається з постійно діючих:

центральної підсистеми;

функціональних підсистем;

транспортної мережі передачі даних;

центрів обробки даних, електронних комунікаційних мереж суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС;

{Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

комплексних систем захисту інформації підсистем єдиної інформаційної системи МВС з підтвердженою в установленому законодавством порядку відповідністю.

10. Центральна підсистема єдиної інформаційної системи МВС - обчислювальне середовище функціонування автоматизованих сервісів, яке забезпечує безперервність їх обслуговування в інтерактивному режимі реального часу та високий рівень продуктивності.

Центральна підсистема єдиної інформаційної системи МВС функціонує в основному та резервному центрах обробки даних, які забезпечують середовище для її роботи.

11. До складу центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС входять:

центральне сховище даних - програмно-технічний комплекс, який складається із серверів баз даних та програмного забезпечення, призначених для безперервної обробки та зберігання інформації, ведення та зберігання системних журналів аудиту роботи користувачів єдиної інформаційної системи МВС, системних журналів реєстрації роботи програмних засобів і журналів аудиту засобів безпеки;

центральний сервер обробки даних - програмно-технічний комплекс, який складається з основного та резервних серверів, баз даних, програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій з інформаційного обміну між центральним сховищем даних та суб’єктами і користувачами єдиної інформаційної системи МВС, записування та зберігання системних журналів аудиту приймання-передачі інформації;

сервери додатків - програмно-технічні комплекси, які складаються із серверів та програмного забезпечення, призначених для безперервного функціонування програмних засобів обробки інформації в інтерактивному режимі реального часу, архівування та синхронізації інформації, записування та зберігання системних журналів аудиту приймання-передачі інформації, реєстрації роботи програмних засобів і журналів аудиту засобів безпеки;

шлюзові сервери - програмно-технічні комплекси, які складаються із серверів та програмного забезпечення, призначених для забезпечення захисту інформації під час її приймання та передавання до центрального сховища даних, а також для запобігання можливості блокування доступу до програмно-апаратних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

інші сервери та електронне комунікаційне обладнання, які можуть використовуватися в разі розширення завдань та функцій єдиної інформаційної системи МВС у процесі її роботи;

{Абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

автоматизовані робочі місця користувачів центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС - робочі місця, обладнані програмно-технічними засобами доступу до відповідних програмно-інформаційних комплексів функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС, призначені для забезпечення користувачам можливості обробляти інформацію відповідно до наданих прав;

автоматизовані робочі місця адміністраторів центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС - робочі місця, обладнані технічними засобами та програмним забезпеченням, призначеними для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних засобів, аналізу порушень у роботі єдиної інформаційної системи МВС, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС;

автоматизовані робочі місця адміністраторів безпеки єдиної інформаційної системи МВС.

12. Функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС є:

національна система біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

інформаційний портал Національної поліції України;

Єдиний державний реєстр транспортних засобів;

Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;

система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

інтегрована міжвідомча інформаційно-комунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон;

{Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

інформаційно-комунікаційна система прикордонного контролю “Гарт-1”;

{Абзац дев'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

інші системи, реєстри та бази (банки) даних, створені суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС в межах реалізації владних повноважень.

Структура та порядок роботи функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС визначаються положеннями про ці підсистеми, які розробляються суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням затвердженого МВС Типового положення про функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС та затверджуються в установленому законодавством порядку.

13. Транспортна мережа передачі даних - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації та об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіку між ними високошвидкісними каналами.

14. Комплексні системи захисту інформації забезпечують захист інформації в підсистемах єдиної інформаційної системи МВС шляхом здійснення комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і використання засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування доступу до інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

Загальні засади функціонування та використання єдиної інформаційної системи МВС

15. Для забезпечення належного функціонування єдиної інформаційної системи МВС власник системи розробляє та видає відповідні нормативно-правові акти.

16. Для ефективного функціонування єдиної інформаційної системи МВС її суб’єкти забезпечують своєчасне:

внесення до єдиної інформаційної системи МВС достовірної та повної інформації;

надання/позбавлення доступу користувачам єдиної інформаційної системи МВС до функціональних підсистем відповідно до законодавства;

інформування адміністратора єдиної інформаційної системи МВС про проблеми, що виникають під час функціонування єдиної інформаційної системи МВС.

17. Доступ до відкритої інформації єдиної інформаційної системи МВС реалізується через сервіси на офіційних веб-сайтах суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС без електронної ідентифікації особи.

18. Доступ фізичної особи до інформації про себе, що обробляється в єдиній інформаційній системі МВС, здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації особи, що відповідають вимогам законодавства.

19. Доступ уповноважених працівників до сервісів єдиної інформаційної системи МВС здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам законодавства, у межах реалізації своїх повноважень.

20. Користувачі єдиної інформаційної системи МВС зобов’язані дотримуватися визначеного МВС порядку роботи з інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС та використовувати отриману інформацію відповідно до законодавства.

21. Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС, що створені в системі МВС, зберігаються в центральній підсистемі єдиної інформаційної системи МВС, а інформаційні ресурси інших суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС - у центрах обробки даних відповідних суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС.

Інформація, що обробляється в єдиній інформаційній системі МВС, може бути змінена засобами функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС уповноваженим працівником суб’єкта єдиної інформаційної системи МВС лише у випадках, передбачених положеннями про функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС.

22. Строки зберігання інформації, порядок видалення та знищення інформації в єдиній інформаційній системі МВС визначаються положеннями про відповідні функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства.

Повноваження власника, служби та адміністратора єдиної інформаційної системи МВС

23. МВС здійснює організаційне забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи МВС, а також визначає права і обов’язки персоналу служби та адміністратора єдиної інформаційної системи МВС.

24. Служба єдиної інформаційної системи МВС:

здійснює методичне та методологічне забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи МВС;

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС вимог законодавства щодо використання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

проводить аналіз структури та змісту інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС з метою підвищення рівня інформаційної взаємодії її суб’єктів;

забезпечує інтеграцію інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

визначає механізми інформаційного обміну, забезпечує розроблення та впровадження регламенту електронної взаємодії суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС;

забезпечує взаємодію єдиної інформаційної системи МВС з іншими інформаційними системами, реєстрами та базами (банками) даних;

проводить перевірку повноти та актуальності інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС, вживає заходів до усунення виявлених порушень;

здійснює систематичний моніторинг та проводить аналіз ефективності функціонування єдиної інформаційної системи МВС.

25. Адміністратор єдиної інформаційної системи МВС:

1) забезпечує:

адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС;

розроблення програмного забезпечення центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС;

електронну інформаційну взаємодію суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС;

розроблення та здійснення заходів щодо захисту єдиної інформаційної системи МВС та інформації, що міститься в ній;

гарантоване збереження інформації, що міститься в єдиній інформаційній системі МВС;

2) здійснює:

постійний моніторинг технічного стану єдиної інформаційної системи МВС та захищеності інформації, що міститься в ній;

впровадження механізмів електронної ідентифікації особи, зокрема для доступу до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

надання доступу користувачам єдиної інформаційної системи МВС до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС;

надання/позбавлення доступу користувачам єдиної інформаційної системи МВС до центральної підсистеми відповідно до законодавства;

ведення обліку користувачів єдиної інформаційної системи МВС, яким надано доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС з використанням засобів електронної ідентифікації особи, з фіксуванням відомостей про дату і час отримання доступу, обсяг інформації, до якої отримано доступ;

технічну та інформаційну підтримку користувачів єдиної інформаційної системи МВС, зокрема за допомогою відкритих веб-ресурсів, телефонного інформаційного центру тощо;

3) проводить навчання користувачів суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС під час її впровадження та функціонування.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 1024

ПЕРЕЛІК
пріоритетних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ

Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС

Суб’єкти єдиної інформаційної системи МВС

1. Відомості, що містяться в:


Єдиному державному реєстрі транспортних засобів

МВС

Реєстрі адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

-“-

інтегрованій інформаційно-пошуковій системі

-“-

реєстрі атестованих аварійно-рятувальних служб

ДСНС

Єдиному державному демографічному реєстрі

ДМС

національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

-“-

Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами

-“-

Єдиному реєстрі досудових розслідувань про правопорушення, провадження за якими здійснюються працівниками органів Національної поліції, а також осіб, яким вручено повідомлення про підозру та стосовно яких закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні

Генеральна прокуратура України

Єдиному державному реєстрі судових рішень у справах про адміністративні правопорушення та про притягнення осіб до кримінальної відповідальності за рішеннями суду, що набрали законної сили

ДСА

2. Відомості про:


облік вогнепальної зброї

МВС

дактилоскопічний облік

-“-

криміналістичний облік експертної служби

-“-

персонально-довідковий облік

-“-

осіб, щодо яких поліцейські проводять профілактичну роботу

Національна поліція

виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення, осіб, які їх вчинили, рух кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких надіслано до суду

-“-

розшук підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду

-“-

розшук осіб, зниклих безвісти

-“-

установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім віком

-“-

зареєстровані в органах поліції кримінальні або адміністративні правопорушення, події, які загрожують особистій чи публічній безпеці, надзвичайні ситуації

-“-

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт)

-“-

осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією

-“-

зареєстровані кримінальні та адміністративні корупційні правопорушення, осіб, які їх вчинили, та результати розгляду цих правопорушень у судах

-“-

іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених правил перебування в Україні

-“-

викрадені номерні речі, цінності та інше майно, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речі, пов’язані із вчиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян

-“-

викрадені (втрачені) документи за зверненням громадян

-“-

знайдені, вилучені предмети і речі, у тому числі заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери

-“-

викрадені транспортні засоби, які розшукуються у зв’язку з безвісним зникненням особи, виявлені безгосподарні транспортні засоби, а також викрадені, втрачені номерні знаки

Національна поліція

видані дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху та дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів

-“-

зброю, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї

-“-

викрадену, втрачену, вилучену, знайдену зброю, а також добровільно здану зброю з числа тієї, що незаконно зберігалася

-“-

осіб, які перетнули державний кордон

Адміністрація Держприкордонслужби

осіб, яким органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну

-“-

іноземців та осіб без громадянства, які перевищили строк реєстрації паспортних документів в Україні

-“-

транспортні засоби, що перетнули державний кордон

-“-

осіб, затриманих за порушення законодавства про державний кордон

-“-

зареєстровані надзвичайні ситуації, у тому числі пожежі

ДСНС

3. Відомості, що формуються у процесі провадження оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону

Національна поліція