Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1388
Прийняття: 07.09.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 вересня 1998 р. № 1388
Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 637 від 19.04.99
№ 1276 від 18.08.2000
№ 484 від 07.05.2001
№ 478 від 14.04.2004
№ 571 від 29.04.2004
№ 1427 від 18.10.2006
№ 125 від 27.02.2008
№ 524 від 21.05.2009
№ 579 від 10.06.2009
№ 1371 від 23.12.2009
№ 537 від 30.06.2010
№ 559 від 07.07.2010
№ 436 від 20.04.2011
№ 849 від 10.08.2011
№ 87 від 13.02.2012
№ 471 від 31.05.2012
№ 550 від 20.06.2012
№ 600 від 27.06.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 1081 від 28.11.2012
№ 233 від 08.04.2013
№ 424 від 19.06.2013
№ 610 від 01.08.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 904 від 09.11.2015
№ 941 від 18.11.2015
№ 1118 від 09.12.2015
№ 436 від 13.07.2016
№ 699 від 11.10.2016
№ 687 від 05.10.2016
№ 893 від 22.11.2017
№ 1092 від 06.12.2017
№ 621 від 22.08.2018
№ 637 від 22.08.2018
№ 1013 від 14.11.2018
№ 1077 від 12.12.2018
№ 447 від 03.04.2019
№ 989 від 04.12.2019
№ 871 від 23.09.2020
№ 1273 від 16.12.2020
№ 115 від 17.02.2021
№ 219 від 17.03.2021
№ 395 від 21.04.2021
№ 536 від 26.05.2021
№ 580 від 02.06.2021
№ 1007 від 22.09.2021
№ 1382 від 23.12.2021
№ 32 від 19.01.2022
№ 190 від 04.03.2022
№ 273 від 13.03.2022
№ 456 від 23.02.2022
№ 601 від 10.05.2022
№ 1019 від 10.09.2022
№ 1299 від 04.11.2022
№ 208 від 07.03.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009}

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. № 873 (ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 60, № 9, ст. 223, 227; 1995 р., № 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня 2008 року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008}

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. № 1371)

ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

{У тексті Порядку слова "митний орган" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

{У тексті Порядку слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

{У тексті Порядку слово “веб-портал” в усіх відмінках замінено словом “вебпортал” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісні центри МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1019 від 10.09.2022}

У разі відсутності в населеному пункті сервісних центрів МВС державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) здійснюються адміністратором сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок органів місцевого самоврядування, які надійшли до сервісного центру МВС у відповідній області, в якій розташований населений пункт, у порядку, визначеному МВС.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з видачею, визнанням недійсним реєстраційного документа для виїзду за кордон (його поверненням), у разі заміни (втрати) номерного знака, а також у випадках, передбачених абзацами сьомим, восьмим, одинадцятим, шістнадцятим - дев’ятнадцятим пункту 15 цього Порядку, може проводитись сервісними центрами МВС через державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, на підставі узгоджених між ними рішень.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 208 від 07.03.2023}

Центри надання адміністративних послуг підключаються до електронних баз даних (реєстрів), необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, з метою прийняття, перевірки та передачі документів, видачі оформлених результатів.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017}

Суб’єкти господарювання, які виявили бажання взяти участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, подають особисто або через уповноваженого представника чи надсилають поштою до Головного сервісного центру МВС у паперовій або електронній формі на адресу електронної пошти Головного сервісного центру МВС заяву. Заява, наведена в додатку 7, складена в електронній формі, та додані до неї документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Головний сервісний центр МВС розглядає подану заяву у строк до 20 робочих днів з моменту її надходження та за результатами розгляду укладає із суб’єктом господарювання відповідний договір або повертає її заявнику.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Головний сервісний центр МВС повертає заяву не пізніше ніж через п’ять робочих днів у визначений суб’єктом господарювання спосіб за наявності хоча б однієї з таких підстав:

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

невідповідність суб’єкта господарювання вимогам, установленим абзацом другим пункту 3 цього Порядку;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

подання документів не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей, що встановлено під час їх розгляду.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Суб’єкт господарювання має право усунути недоліки та надіслати відповідну заяву повторно.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Суб’єкт господарювання, який уклав з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, здійснює:

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

підготовку документів для передачі до сервісного центру МВС відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів, які надаються сервісним центрам МВС;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

передачу відповідних документів до сервісного центру МВС через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

друк та видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видачу номерних знаків, які відповідають установленим вимогам, на підставі оформленого рішення сервісного центру МВС про державну реєстрацію транспортного засобу;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику належним чином оформленого рішення сервісного центру МВС про відмову в здійсненні державної реєстрації транспортного засобу із зазначенням підстави (підстав) для такої відмови.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Суб’єкти господарювання, які уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, забезпечуються бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками в порядку, встановленому МВС.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС.

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1013 від 14.11.2018}

Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

4. Сервісні центри МВС ведуть облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів установленого зразка із сплатою вартості зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки за їх запитами відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015, № 1382 від 23.12.2021}

5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг. Державна реєстрація нових транспортних засобів може проводитися сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, здійснюють продаж таких транспортних засобів та уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір. Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого співвласника робиться запис:

"___________________________________________________________ є співвласником".
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) або найменування юридичної особи)

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015, № 1092 від 06.12.2017, № 1273 від 16.12.2020, № 115 від 17.02.2021, № 1019 від 10.09.2022}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Транспортні засоби, що належать фізичним особам - підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом дев’яноста днів.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 190 від 04.03.2022, № 1019 від 10.09.2022}

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що відповідають вимогам, установленим МВС, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1007 від 22.09.2021}

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для особистого користування більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений відповідним митним органом. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 436 від 13.07.2016; в редакції Постанови КМ № 1077 від 12.12.2018}

8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб - організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та видана юридичною особою довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України "Про дорожній рух").

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 600 від 27.06.2012, № 941 від 18.11.2015, № 1273 від 16.12.2020}

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків, що видаються за бажанням власників транспортних засобів та містять визначену комбінацію: із чотирьох однакових цифр; послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009; із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд; із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр; з послідовних цифр 0123 або 1234; із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові; із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд; із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя та друга і четверта, або перша і четверта та друга і третя, а також номерних знаків з визначеною заявником комбінацією цифр (далі - відповідна комбінація цифр) може здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням його мобільного додатка (далі - Портал Дія).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1007 від 22.09.2021, № 601 від 10.05.2022, № 1019 від 10.09.2022}

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1118 від 09.12.2015}

договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 610 від 01.08.2013; в редакції Постанов КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений між покупцем та суб’єктом господарювання, який є власником зареєстрованого за ним транспортного засобу і здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, підписаний уповноваженою особою такого суб’єкта господарювання та скріплений печаткою (у разі наявності);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

укладені та оформлені в центрах надання адміністративних послуг у присутності адміністраторів таких центрів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017}

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1118 від 09.12.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

договір комісії між власником транспортного засобу і суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта господарювання уповноваженою особою, - у разі продажу транспортних засобів суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 22.11.2017}

свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

документи, що підтверджують придбання транспортного засобу для необхідності використання його під час проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до законодавства (крім транспортних засобів, не зареєстрованих у сервісних центрах МВС);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 1081 від 28.11.2012, № 904 від 09.11.2015}

договір фінансового лізингу або зазначений у такому договорі окремий договір купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або інший договір, визначений договором фінансового лізингу;

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

акт про проведений електронний аукціон або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 424 від 19.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 699 від 11.10.2016, № 32 від 19.01.2022}

рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна, винесене комісією, утвореною відповідно до пункту 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 32 від 19.01.2022}

акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 395 від 21.04.2021}

договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений за результатами прилюдних торгів (аукціону) або електронних торгів, за яким продавцем виступає Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, або акт про реалізацію активів на електронних торгах, виданий Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 871 від 23.09.2020}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 436 від 13.07.2016}

акт про придбання товару на електронному аукціоні, виданий митним органом у разі продажу транспортних засобів у випадках, передбачених статтею 243 Митного кодексу України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 219 від 17.03.2021}

договір купівлі-продажу, оформлений в електронній формі засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною митною декларацією відомості про оформлення такої декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 989 від 04.12.2019; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження (крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину), передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається.

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 904 від 09.11.2015, № 1273 від 16.12.2020}

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

У разі проведення державної реєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається сервісними центрами МВС органам, що утворили центри надання адміністративних послуг.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017}

Форма бланків актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наведена в додатку 6.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 955 від 25.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 600 від 27.06.2012}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

8-1. Продаж транспортного засобу, який зареєстрований за фізичною особою в сервісному центрі МВС, та дохід від продажу якого відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 Податкового кодексу України не підлягає оподаткуванню, може здійснюватися за договором купівлі-продажу транспортних засобів (далі - договір), укладеним між фізичними особами в електронній формі засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія.

{Абзац перший пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

Для оформлення договору фізична особа, яка є власником транспортного засобу, та фізична особа, яка виявила бажання його придбати:

авторизуються в електронному кабінеті водія або на Порталі Дія;

{Абзац третій пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

заповнюють договір в електронному вигляді.

Відомості про фізичну особу, яка є власником транспортного засобу, та транспортний засіб, який є предметом договору, перевіряються за відповідними реєстрами та базами даних, визначеними пунктом 15 цього Порядку.

У разі коли за результатами такої перевірки встановлено факт перебування транспортного засобу або фізичної особи в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень договір не укладається.

Оформлення договору завершується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису сторонами договору відповідно до Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

8-2. Функціональні можливості електронного кабінету водія (за технічної можливості) та Порталу Дія дають можливість власникам (крім юридичних осіб) замовити послугу з перереєстрації транспортних засобів.

Для замовлення послуги з перереєстрації транспортних засобів власник (крім юридичних осіб) подає через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія заяву в електронній формі, зразок якої встановлюється МВС.

У разі формування та подання заяви в електронній формі засобами з використанням програмних засобів Порталу Дія заповнення форм (полів) електронної заяви здійснюється автоматично, у тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС.

Порядок електронної інформаційної взаємодії єдиної інформаційної системи МВС, Єдиного державного реєстру МВС та Порталу Дія, зокрема структура та формат даних, що передаються та приймаються, затверджується МВС та Мінцифри.

Оформлення заяви в електронній формі завершується накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису власника відповідно до Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Під час опрацювання заяви в електронній формі уповноважені особи сервісного центру МВС перевіряють відомості про особу - власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, у порядку, визначеному пунктом 15 цього Порядку.

Перереєстрація транспортних засобів через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія не проводиться в разі, коли:

у відомостях заяви або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) особи (крім внутрішньо переміщених осіб, інформація щодо яких підтверджується даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб);

власник та/або транспортний засіб перебувають у розшуку;

відсутня інформація, що підтверджує сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством;

під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено недостовірну інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.

Отримання замовлених через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків здійснюється позачергово особисто під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне або тимчасове проживання (зокрема е-посвідки на постійне або тимчасове проживання), посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, та обов’язкового повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків (крім перереєстрації у зв’язку із втратою, викраденням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або номерного знака), на підставі якого здійснювалося замовлення послуги в електронній формі.

Після опрацювання поданої через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія електронної заяви про перереєстрацію у зв’язку із втратою, викраденням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або номерного знака до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про втрату чи викрадення такого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або номерного знака, які вважаються недійсними.

{Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 2008 року.

До першої державної реєстрації не допускаються автобуси, які вироблені на базі шасі транспортних засобів, що перебували в експлуатації.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, рама, двигун).

{Абзац пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 471 від 31.05.2012}

Не допускається державна реєстрація транспортних засобів, придбаних з порушенням вимог абзацу другого пункту 8, пунктів 11, 16, абзацу другого пункту 17, пункту 18, абзацу другого пункту 33, пунктів 44, 48, 49 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 536 від 26.05.2021}

10. Перша державна реєстрація транспортних засобів в Україні проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану певної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил та нормативів, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або відомостями Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності). До реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший документ, що встановлює право власності, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність держави.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, які встановлюють право власності на такі засоби після їх реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально засвідчених документів, які встановлюють право власності, із зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а також виданих на території України реєстраційних документів;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

транспортних засобів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених Митним кодексом України, транспортних засобів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю, власник яких невідомий, транспортних засобів, поміщених у митний режим відмови на користь держави, - на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання таких транспортних засобів, а також реєстраційних документів (у разі їх наявності).

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 219 від 17.03.2021}

{Абзац пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 13.02.2012}

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком транспортних засобів, операції з безоплатної передачі яких відповідно до Податкового кодексу України звільнені від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком або визначені такими, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у свідоцтво про реєстрацію.

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 537 від 30.06.2010, № 219 від 17.03.2021}

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку проводиться:

транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, - сервісними центрами МВС за клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом МВС та МЗС;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України, інших представництв іноземних юридичних осіб, іноземців та осіб без громадянства - сервісними центрами МВС на загальних підставах.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 610 від 01.08.2013, № 904 від 09.11.2015, № 1019 від 10.09.2022}

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 550 від 20.06.2012}

13. Транспортні засоби, які належать представництвам державних підприємств, установ та організацій України і експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних документів.

14. Допускається державна реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до обов'язкових вимог правил і нормативів, на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання складових частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків Головного сервісного центру МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 904 від 09.11.2015, № 1273 від 16.12.2020, № 1019 від 10.09.2022}

15. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім випадків, визначених цим пунктом) здійснюються після проведення експертного дослідження працівниками Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ, що провадять судово-експертну діяльність, які мають присвоєну в установленому Законом України “Про судову експертизу” порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями (далі - фахівці, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів).

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 600 від 27.06.2012, № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1118 від 09.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 687 від 05.10.2016, № 621 від 22.08.2018, № 1013 від 14.11.2018, № 1077 від 12.12.2018, № 1273 від 16.12.2020, № 580 від 02.06.2021; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Експертне дослідження проводиться з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують), і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів.

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

За результатами проведеного експертного дослідження транспортного засобу фахівці, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, складають відповідний висновок. Відомості, що містяться в такому висновку, у день проведення експертного дослідження невідкладно вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Висновок, складений за результатами експертного дослідження, або відомості, що містяться в ньому, не пізніше як через десять діб після дня внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів подаються / вносяться власником разом із заявою про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортного засобу до сервісного центру МВС (незалежно від місця проведення експертного дослідження).

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Експертне дослідження транспортних засобів фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, не проводиться в разі:

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

державної реєстрації нових транспортних засобів;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною найменування та місцезнаходження юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб, які є власниками;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням для роботи на газовому моторному пальному та альтернативних видах рідкого і газового пального;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

видачі, визнання недійсним реєстраційного документа для виїзду за кордон (його повернення) або визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на транспортний засіб особистого користування, тимчасово ввезений на митну територію України;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

видачі, визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з його вибракуванням у цілому;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів, ввезених під зобов’язання про зворотне вивезення;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів у разі зняття з обліку в органах соціального захисту населення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною типу транспортного засобу за призначенням, пов’язаної з установленням або демонтажем спеціальних світлових сигнальних пристроїв;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортного засобу в разі заміни (втрати) номерного знака або закріплення (перезакріплення) індивідуального номерного знака;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортних засобів у разі заміни свідоцтва про реєстрацію;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб за договором фінансового лізингу або зазначеним у такому договорі окремим договором купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу.

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Установлення відповідності конструкції вимогам правил та нормативів, а також записам у реєстраційних документах, перевірка відповідних документів та/або відомостей за Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним Реєстром атестованих судових експертів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, перевірка відомостей про обмеження відчуження за Державним реєстром обтяжень рухомого майна та відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування) за Єдиним державним демографічним реєстром (крім внутрішньо переміщених осіб, інформація щодо яких підтверджується даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб), відомостей про особу за Єдиним реєстром боржників, дійсності довіреності за Єдиним реєстром довіреностей, дійсності сертифіката відповідності за Державним реєстром сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстром виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником, документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, а також відомостей щодо митного оформлення транспортних засобів проводиться уповноваженими особами сервісного центру МВС. За результатами таких перевірок на заяві власника робиться відповідний напис, що засвідчується підписом уповноваженої особи сервісного центру МВС із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) і дати.

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Зняття з обліку транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих у встановленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України, вивезених за межі України, може проводитися без експертного дослідження.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

{Абзац двадцять другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

У разі наявності відомостей про розшук транспортного засобу його реєстрація, перереєстрація (крім випадків, визначених абзацом одинадцятим пункту 40 цього Порядку), зняття з обліку не проводиться. Реєстрація транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1273 від 16.12.2020, № 1019 від 10.09.2022}

У разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, крім випадків, коли:

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 621 від 22.08.2018; в редакції Постанов КМ № 1273 від 16.12.2020, № 32 від 19.01.2022}

перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 32 від 19.01.2022}

транспортний засіб придбано на електронному аукціоні в порядку, встановленому статтею 61 Закону України “Про виконавче провадження”;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 32 від 19.01.2022}

транспортний засіб отримано в рахунок погашення боргу в порядку, встановленому статтею 61 Закону України “Про виконавче провадження”;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 32 від 19.01.2022}

транспортний засіб придбано в порядку, визначеному статтею 30 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 32 від 19.01.2022}

транспортний засіб безоплатно отримано відповідно до пункту 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371).

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 32 від 19.01.2022}

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів (за винятком випадків, коли є експертне підтвердження справжності пошкодженого ідентифікаційного номера), а також ввезених на митну територію України транспортних засобів, що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не проводиться.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 1019 від 10.09.2022}

{Абзац тридцять перший пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 600 від 27.06.2012}

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на зареєстровані в сервісних центрах МВС транспортні засоби наносяться спеціальні індивідуальні номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів у порядку, визначеному МВС.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 904 від 09.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1007 від 22.09.2021}

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного державного реєстру транспортних засобів вносяться в установленому порядку відповідні відмітки.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами № 904 від 09.11.2015, № 1013 від 14.11.2018}

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

Зареєстрованим до 18 жовтня 2006 р. транспортним засобам, у реєстраційних документах яких відсутня інформація щодо ідентифікаційних номерів кузова, шасі (рами), протягом двох років з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. № 1019 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами”, а таким транспортним засобам, зареєстрованим на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, - протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану на відповідній території здійснюється присвоєння та нанесення на них спеціальних індивідуальних номерів на підставі заяви особи, за якою такий транспортний засіб був зареєстрований, з подальшою перереєстрацією такого транспортного засобу в порядку, встановленому цим Порядком. У разі коли протягом зазначених строків цим транспортним засобам не буде присвоєно та не нанесено на них спеціальні індивідуальні номери та не здійснено їх перереєстрацію, такі транспортні засоби вважаються незареєстрованими на території України.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

16. На зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення їх на бланку), а також номерні знаки (крім тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів особистого користування), що відповідають вимогам, установленим МВС: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1077 від 12.12.2018, № 1007 від 22.09.2021, № 1299 від 04.11.2022}

Замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків, що видаються за бажанням власників транспортних засобів та містять відповідну комбінацію цифр, в електронній формі здійснюється в порядку, визначеному МВС.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 10.05.2022}

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, сервісний центр МВС видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

{Абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

У разі звернення до сервісного центру МВС власника транспортного засобу - фізичної особи чи фізичної або юридичної особи, якій власник передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами до закінчення строку дії виданого тимчасового реєстраційного талона, такий документ визнається недійсним, про що відповідні відомості в день звернення вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

Транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, підлягають обов’язковому тимчасовому державному обліку за заявою власника шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

До заяви власника додаються копія документа, що посвідчує його особу, а також копія акта про примусове відчуження або вилучення майна за зразком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998 “Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 83, ст. 3354) або копія документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

Оригінал акта про примусове відчуження або вилучення майна чи документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, та документа, що посвідчує особу власника, перевіряються працівником сервісного центру МВС, а їх копії власноруч засвідчуються підписами адміністратора сервісного центру МВС і власником.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

На транспортні засоби, які підлягають обов’язковому тимчасовому державному обліку, видаються тимчасові реєстраційні талони, що є дійсними в період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та протягом дев’яноста діб після його припинення або скасування, та закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими транспортними засобами.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

Протягом дев’яноста діб із дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану особи, які експлуатують транспортні засоби, що перебували на обов’язковому тимчасовому державному обліку в період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, зобов’язані здійснити державну реєстрацію транспортних засобів відповідно до вимог Закону України “Про дорожній рух” та цього Порядку. У разі встановлення факту обтяження такого транспортного засобу чи подання документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів і баз даних під час державної реєстрації, та/або транспортний засіб не зареєстровано протягом дев’яноста діб із дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, такий транспортний засіб вважається необлікованим.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

У разі втрати, викрадення, пошкодження свідоцтва про реєстрацію та/або номерних знаків транспортного засобу, який підлягає обов’язковому тимчасовому державному обліку, на такий транспортний засіб видається тільки тимчасовий реєстраційний талон і закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими транспортними засобами. Інформація про втрату, викрадення, пошкодження свідоцтва про реєстрацію та/або номерних знаків вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу адміністратором сервісного центру МВС.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

Скасування обов’язкового тимчасового державного обліку здійснюється з урахуванням пункту 40 цього Порядку.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 273 від 13.03.2022}

Якщо транспортний засіб передано в управління в порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", на підставі заяви управителя та договору управління, укладеного з АРМА, на строк, зазначений у договорі управління, сервісний центр МВС видає тимчасовий реєстраційний талон або свідоцтво про реєстрацію з номерними знаками. До тимчасового реєстраційного талона чи свідоцтва про реєстрацію вносяться відомості про управителя транспортного засобу. Свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, видані власнику транспортного засобу, здаються на зберігання до сервісних центрів МВС (у разі наявності).

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018; в редакції Постанови КМ № 447 від 03.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

У разі припинення договору управління тимчасовий реєстраційний талон або свідоцтво про реєстрацію з номерними знаками вважаються недійсними і здаються управителем або уповноваженим представником АРМА до сервісних центрів МВС. Свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, видані власнику транспортного засобу, повертаються уповноваженому представникові АРМА.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 447 від 03.04.2019}

У разі коли реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснена після 1 січня 2013 р., звернення власника транспортного засобу - фізичної особи про видачу тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування таким засобом іншій фізичній особі може здійснюватися в електронній формі через офіційний веб-сайт Головного сервісного центру МВС.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 14.11.2018}

У графі талона "Особливі відмітки" робиться запис "Дійсний до ____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ № ________".

Копія документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

Не допускається видача номерних знаків того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засоби.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Головним сервісним центром МВС або державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінінфраструктури, або нотаріально засвідчена його копія.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 904 від 09.11.2015, № 1273 від 16.12.2020}

18. Замість утраченого або непридатного для користування свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видається нове свідоцтво про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення його на бланку) та номерні знаки.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022}

Замість утраченого або непридатного для користування тимчасового реєстраційного талона тимчасово ввезеного на митну територію України транспортного засобу особистого користування на підставі заяви власника або його представника видається новий тимчасовий реєстраційний талон із зазначенням строку тимчасового ввезення, який зазначений у втраченому або непридатному для користування.

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 12.12.2018}

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) та номерних знаків транспортного засобу, зареєстрованого на території України, переданого в управління у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви управителя та договору управління, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви власника або його представника сервісний центр МВС, в якому проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка засвідчується підписом та печаткою адміністратора сервісного центру МВС, із внесенням відповідних службових відміток.

{Абзац пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

{Абзац пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 904 від 09.11.2015}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 13.02.2012}

{Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про заборону перереєстрації з метою відчуження та зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та піклування.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018}

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження щодо перереєстрації або зняття з обліку транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, знімаються.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018}

24. Організація роботи, пов’язаної з реєстрацією (перереєстрацією), зняттям з обліку транспортних засобів, оформленням та видачею реєстраційних документів і номерних знаків, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) на території України фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи в порядку, визначеному МВС. При цьому в реєстраційних документах зазначається задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб - місце проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання, або її відображення в електронній формі засобами Порталу Дія чи витягу з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або його відображення в електронній формі засобами Порталу Дія) або місце реєстрації юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ № 600 від 27.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021; в редакції Постанови КМ № 1299 від 04.11.2022}

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка" повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6).

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору після повного розрахунку або зазначеного в договорі фінансового лізингу окремого договору купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу або іншого договору, визначеного договором фінансового лізингу.

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 637 від 22.08.2018, № 1273 від 16.12.2020; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

Державна реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих митними органами посвідчень про їх реєстрацію в сервісних центрах МВС.

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 904 від 09.11.2015}

{Абзац другий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, та наданих цими суб’єктами господарювання відомостей про номери оформлених митних декларацій. Відомості про оформлення митної декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем.

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною декларацією з накладеним кваліфікованим електронним підписом відповідальної посадової особи митного органу державна реєстрація таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на підставі зазначеної митної декларації, отриманої органами МВС від митних органів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний документ".

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 436 від 13.07.2016, № 1077 від 12.12.2018, № 989 від 04.12.2019, № 456 від 23.02.2022}

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави.

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 904 від 09.11.2015}

{Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 13.02.2012}

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, строк тимчасового ввезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 87 від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 12.12.2018}

31. Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів проводиться виключно за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України).

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 550 від 20.06.2012, № 1077 від 12.12.2018}

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України, може проводитися на підставі документів, що підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження такими засобами без надання документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України.

{Абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 550 від 20.06.2012}

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про право власності, користування або розпорядження) тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, іншим представництвам іноземних юридичних осіб, які не є резидентами України, здаються на зберігання до сервісних центрів МВС, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобів.

{Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1077 від 12.12.2018, № 1273 від 16.12.2020}

На транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, видаються тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового ввезення, встановленого митним органом відповідно до митного законодавства, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобів.

{Пункт 31 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 12.12.2018}

У разі закінчення строку тимчасового ввезення транспортного засобу особистого користування, зазначеного в тимчасовому реєстраційному талоні, останній вважається недійсним, а транспортний засіб - незареєстрованим.

{Абзац п'ятий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

У разі коли до закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона фізична особа, яка тимчасово ввезла на митну територію України транспортний засіб особистого користування, або її законний представник звертається до сервісного центру МВС із заявою про припинення державної реєстрації, тимчасовий реєстраційний талон визнається недійсним, відомості про що в день звернення вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

32. Перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу, щодо якого до реєстраційних та облікових документів внесено відомості про заборону його використання для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування, відчуження, передачі права користування та/або розпорядження транспортним засобом чи інші обмеження, здійснюються з дозволу митного органу, яким ці обмеження встановлено.

{Пункт 32 в редакції Постанов КМ № 637 від 22.08.2018, № 1273 від 16.12.2020}

Перереєстрація транспортних засобів

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться в разі отримання свідоцтва про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення його на бланку) замість утраченого або непридатного для користування, зміни їх власників, місця реєстрації або найменування власників - юридичних осіб (крім зміни найменування юридичної особи у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство), місця проживання або прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі заміни номерних знаків, отримання чи перезакріплення індивідуальних номерних знаків, зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 471 від 31.05.2012, № 600 від 27.06.2012; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022}

Під час перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, крім документів, визначених цим Порядком, додаються копії відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку, або документи про перехід права власності.

{Пункт 33 доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою КМ № 600 від 27.06.2012; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

У разі перереєстрації транспортних засобів без зміни їх власників або на підставі свідоцтва про право на спадщину номерні знаки (за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам) за зверненням власників можуть перезакріплюватися за такими транспортними засобами.

{Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 1273 від 16.12.2020}

Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті "д" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).

{Абзац четвертий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Перереєстрація транспортних засобів у разі їх безоплатної передачі із оперативного управління військової частини, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних установ і організацій, які провадять свою діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або в їх спільну власність проводиться з дотриманням вимог, визначених пунктом 4 Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1282 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1690).

{Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021}

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства.

{Абзац пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 1019 від 10.09.2022}

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, до сервісних центрів МВС або до центрів надання адміністративних послуг подаються засвідчені підписами сторін акти приймання-передачі транспортних засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх відчуження - документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби, разом із зазначеними актами.

{Абзац пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015, № 893 від 22.11.2017, № 1092 від 06.12.2017, № 1019 від 10.09.2022}

34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію.

{Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 849 від 10.08.2011, № 233 від 08.04.2013}

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв'язку з ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками або судом рішень про ліквідацію.

Перереєстрація транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного капіталу господарських товариств, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта), акта приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком 2, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально, та нотаріально засвідчених копій рішення товариства про згоду прийняти такі транспортні засоби і виписки з розділу статуту юридичної особи щодо внесення таких транспортних засобів до статутного капіталу товариства.

{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних засобів зазначеним учасникам.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі засвідчених у встановленому порядку копій договорів страхування, в яких обов’язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної страхової суми транспортні засоби переходять у власність страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) за його наявності.

{Абзац п'ятий пункту 34 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку.

36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби, проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів додається свідоцтво про реєстрацію.

37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни), а також за умови відповідності переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху.

Для транспортних засобів, переобладнаних суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, до яких додаються свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” або Головним сервісним центром МВС на відповідний вид переобладнання, та акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 або 6 чи відомості в електронній формі про такі свідоцтво та акт, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, що подаються разом з документом про погодження, виданим згідно з порядком переобладнання транспортних засобів, або відомостями про такий документ про погодження, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових паливах здійснюється виключно суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за попередньою згодою сервісних центрів МВС.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення їх на бланку) із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті змін в ній.

{Абзац шостий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022}

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого автомобіля не змінюється, якщо неможливо встановити рік випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються в розпорядженні власників. За зверненням власника сервісні центри МВС видають довідки встановленого зразка на такі складові частини.

Переобладнання транспортного засобу, в результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з державним підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” чи Головним сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися за умови наявності відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів про транспортний засіб (крім переобладнання для роботи на газовому моторному пальному та альтернативних видах рідкого і газового пального).

{Абзац дев'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об’єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення його на бланку) із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися, зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до переобладнання. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію вноситься запис:

"Автомобіль переобладнано з моделі ________________________________________
                                                                                                    (зазначити модель)

шляхом заміни ________________________________________________ в 20___ р.",
                                                    (зазначити деталі, складові частини)

що скріплюється печаткою сервісного центру МВС.

{Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1299 від 04.11.2022}

39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

40. Зняття з обліку транспортних засобів (крім вибракування транспортного засобу в цілому) проводиться в сервісному центрі МВС або в центрі надання адміністративних послуг на підставі заяви власника, документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, виконавчого напису нотаріуса, постанови державного або приватного виконавця чи рішення суду та за умови проведення експертного дослідження фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів і внесення відповідних відомостей, що містяться у висновку експертного дослідження, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 699 від 11.10.2016, № 1092 від 06.12.2017; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

{Абзац другий пункту 40 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022}

У разі виявлення транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв’язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних центрів МВС вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів інформацію про обмеження державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів і передають наявні документи до відповідного органу досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються митному органу, зазначеному в таких документах.

{Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 904 від 09.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

Підставами для зняття зазначених обмежень та скасування державної реєстрації є рішення компетентних органів.

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів скасовується:

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

на підставі документів, що підтверджують установлення факту знищення, підробки або зміни ідентифікаційного номера транспортного засобу, номера двигуна або заміни без відповідного дозволу номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу;

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

на підставі відомостей про транспортний засіб, який під час здійснення його державної реєстрації (перереєстрації) або зняття з обліку перебував під дією обтяжень, або у разі подачі документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів;

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

у разі визнання недійсним правочину, на підставі якого проводилася державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортного засобу;

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

на підставі рішення суду;

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

у разі встановлення факту підроблення митних документів або нездійснення митного оформлення транспортного засобу.

{Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби або банком даних Генерального секретаріату Інтерполу буде встановлено, що раніше зареєстрований на території України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами інших держав, сервісний центр МВС вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) або робить відповідну позначку, яка вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, оформляє відповідні документи про цей факт і передає їх до відповідного органу досудового розслідування. Сервісні центри МВС видають власникам тимчасові реєстраційні талони строком на один рік, у графу "Особливі відмітки" яких вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію або зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Заміна тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з внесенням до них запису "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію або зняття з обліку дозволено" здійснюється в установленому МВС порядку (з обов’язковим інформуванням ініціатора розшуку) після набрання законної сили виправдувальним вироком за відповідним фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження, крім випадків, коли провадження було закрито за нереабілітуючими обставинами.

{Абзац пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 904 від 09.11.2015, № 687 від 05.10.2016, № 637 від 22.08.2018, № 1299 від 04.11.2022}

41. Забороняється перереєстрація на нового власника та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають в розшуку або щодо яких у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про накладення арешту або заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію на підставі судового рішення чи постанови державного або приватного виконавця.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 610 від 01.08.2013, № 699 від 11.10.2016; в редакції Постанови КМ № 687 від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 637 від 22.08.2018, 1273 від 16.12.2020}

Перереєстрація на нового власника транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.

{Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018}

Забороняється перереєстрація на нового власника транспортних засобів, що:

{Абзац пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 610 від 01.08.2013, № 637 від 22.08.2018}

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу опіки та піклування;

одержані через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органів;

придбані у розстрочку без надання відповідних документів про остаточний розрахунок (крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва).

{Абзац шостий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Забороняється перереєстрація на нового власника переданих безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту автомобілів, без подання документів про внесення зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача транспортного засобу іншому структурному підрозділу (територіальному органу) в межах одного органу державної влади.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 537 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 610 від 01.08.2013, № 637 від 22.08.2018}

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 14.11.2018}

42. {Абзац перший пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 22.08.2018}

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим написом нотаріуса)".

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв’язку із зміною реєстрації з державної на відомчу, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку у зв’язку із зміною органу реєстрації”.

{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

{Абзац пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 22.08.2018}

{Абзац пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 22.08.2018}

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом та печаткою адміністратора сервісного центру МВС із внесенням відповідних службових відміток.

{Абзац пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.

Номерні знаки із перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими транспортними засобами, придбаними таким власником або його дітьми, іншим із подружжя, батьками (за умови документального підтвердження таких родинних відносин відповідно до законодавства).

{Абзац пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 637 від 22.08.2018, № 1077 від 12.12.2018; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

У разі перереєстрації транспортних засобів у порядку, встановленому пунктом 8-2 цього Порядку, номерні знаки транспортних засобів за бажанням особи, що замовила послугу з перереєстрації, можуть залишатися за такими транспортними засобами, крім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1299 від 04.11.2022}

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку або перереєстрація транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину.

{Абзац пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 637 від 22.08.2018}

{Пункт 43 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 22.08.2018}

{Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ № 637 від 22.08.2018}

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а фізичних осіб - за заявами їх власників.

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

Зняття з обліку в таких випадках проводиться без експертного дослідження транспортних засобів фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до сервісних центрів МВС.

{Абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1019 від 10.09.2022}

{Абзац третій пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 13.02.2012}

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх вибракуванням складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників. Відповідні сервісні центри МВС за зверненням власника видають на такі складові частини довідки встановленого зразка.

{Абзац четвертий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

Зареєстровані в Україні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами України компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв’язку з їх вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

46. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України (крім транспортних засобів особистого користування, які зареєстровані без заміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації), знімаються з обліку в сервісних центрах МВС або центрах надання адміністративних послуг без проведення експертного дослідження транспортних засобів фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів.

{Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1092 від 06.12.2017; в редакції Постанови КМ № 1077 від 12.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022}

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для разових поїздок строком на два місяці.

48. Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок робиться в реєстраційних документах або в документах, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки для разових поїздок. У супровідних документах зазначених підприємств робиться відмітка "перегін" і зазначаються такі номерні знаки.

Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які відповідно до Конвенції про дорожній рух видано свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

51. Власник транспортного засобу може передавати цей транспортний засіб у користування іншій особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй свідоцтво про реєстрацію.

{Абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 904 від 09.11.2015; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

На підставі заяви власника транспортного засобу особі, яка здійснює поїздку за кордон, видається за її бажанням свідоцтво про реєстрацію на її ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, зберігається у відповідному сервісному центрі МВС.

{Абзац пункту 51 в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

{Абзац пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015}

52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких транспортних засобів перед виїздом зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, та транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв’язку з їх відчуженням, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка строком на два місяці. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

{Абзац пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

Транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв’язку з їх відчуженням, знімаються з обліку власником на підставі оформленого в установленому порядку документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб.

{Пункт 54 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв’язку з його вивезенням за кордон, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку для вивезення за кордон”.

{Пункт 54 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

У разі невивезення за кордон транспортного засобу у двомісячний строк та/або розірвання договору купівлі-продажу або визнання недійсним документа, що встановлює право власності на транспортний засіб, такий транспортний засіб підлягає реєстрації на загальних підставах.

{Пункт 54 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

{Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020}

55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів проводиться відповідно до законодавства.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009}{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}


Додаток 2
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 22.11.2017}


Додаток 3
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 893 від 22.11.2017, 1273 від 16.12.2020}


Додаток 4
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газі

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 893 від 22.11.2017, № 1273 від 16.12.2020}

{Додаток № 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020}


Додаток 6
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 22.11.2017}


Додаток 7
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено Додатком 7 згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021}