Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 142
Прийняття: 06.03.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2013 р. № 142
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2009 р., № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2012 р., № 3, ст. 91) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2013 р. № 142

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983

1. У Порядку формування квоти імміграції, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики - стосовно висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Пропозиції стосовно осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України, а також тих, що раніше перебували в громадянстві України, та батьків, чоловіка (дружини) іммігранта, його неповнолітніх дітей готуються безпосередньо ДМС.”.

2. У Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.”;

підпункт 3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“закордонних українців, подружжя закордонних українців, їх дітей у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) у пункті 4 слова “управління праці, зайнятості та соціального захисту населення місцевої держадміністрації” замінити словами “структурні підрозділи місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення”;

3) пункт 8 виключити;

4) у пункті 11:

абзац другий викласти в такій редакції:

“паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копія його сторінок;”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

5) абзац перший пункту 17 після слів і цифр “відповідно до статті 10 Закону України “Про імміграцію” доповнити словами “у разі потреби”;

6) в абзаці третьому пункту 19 і абзаці другому пункту 20 слова “імміграційної візи” замінити словами “довгострокової візи”;

7) абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

“21. Дозвіл на імміграцію скасовується органом за місцем його видачі.”;

8) у пункті 22 слова “, який приймав рішення” замінити словами “за місцем прийняття рішення”;

9) у тексті Порядку слова “Національне центральне бюро Інтерполу” в усіх відмінках замінити словами “Робочий апарат Укрбюро Інтерполу” у відповідному відмінку.