Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 672
Прийняття: 16.07.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 липня 2012 р. № 672
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 616 від 12.08.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 616 від 12.08.2015}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70




{Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ № 616 від 12.08.2015}



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2012 р. № 672

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 9 Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447; 2011 р., № 51, ст. 2025), слово “законом” замінити словом “законодавством”.

2. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056, № 45, ст. 1836, № 101, ст. 3720; 2012 р., № 38, ст. 1424), слово “законом” замінити словом “законодавством”.