Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 228
Прийняття: 23.02.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2022 р. № 228
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи зміни, що додаються.

2. Установити, що:

наявний залишок бланків документів, зразки яких затверджені до набрання чинності цією постановою, використовується для оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, в повному обсязі;

документи, видані з використанням бланків зазначених документів, є чинними протягом строку, на який їх було видано, та не підлягають обов’язковому обміну.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2022 р. № 228

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1188, № 97, ст. 2806; 2017 р., № 2, ст. 38):

1) у пункті 1 цифри “88 x 125 (+ 0,75)” замінити цифрами “88 x 125 (± 0,75)”;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок сьомим.

2. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1189; 2021 р., № 14, ст. 577):

1) у пункті 1 цифри “88 x 125 (+ 0,75)” замінити цифрами “88 x 125 (± 0,75)”;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних бланка посвідчення виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу, на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого образу обличчя особи та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект у обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст зі змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок шостим.

3. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 154 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1190):

1) у пункті 1 цифри “88 x 125” замінити цифрами “88 x 125 (± 0,75)”;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних бланка проїзного документа біженця виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу, на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок сьомим.

4. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 486 “Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового паспорта України з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2242):

1) у пункті 1 цифри “88 x 125” замінити цифрами “88 x 125 (± 0,75)”;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок сьомим.

5. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 487 “Про затвердження зразка та технічного опису бланка дипломатичного паспорта України з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2243):

1) у пункті 1 цифри “88 x 125” замінити цифрами “88 x 125 (± 0,75)”;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок сьомим.

6. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188, № 101, ст. 3477; 2016 р., № 87, ст. 2829):

1) у пункті 1 цифри “54 x 85,6” замінити цифрами “53,98 x 85,6”;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. На лицьовому боці паспорта розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України складається з таких елементів:

кінетичний ефект розширення на фоні щита малого Державного Герба України;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” “UKRAINE” висотою 150 мікрометрів;

приховане зображення із закодованими символами “UA” в обводці малого Державного Герба України.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект у обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”;

3) у пункті 8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У верхній правій частині зворотного боку паспорта розміщено багаторакурсне лазерне зображення для нанесення способом лазерного гравіювання дублюючого відцифрованого образу обличчя особи, що під певним кутом огляду змінює зображення на рік народження.”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У нижній частині зворотного боку паспорта відведено поле завширшки 23,2 міліметра для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні.”;

4) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” згідно з вимогами Закону.”;

5) пункт 24 доповнити другим реченням такого змісту: “Структура машинозчитуваних рядків, а також розрахунок контрольних цифр повинні відповідати вимогам IКАО Doc 9303.”.

7. Останній абзац пункту 7 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 285 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1192) викласти в такій редакції:

“Після внесення інформації на сторінку даних бланка посвідчення вона наклеюється на другу сторінку бланка посвідчення і накривається захисною полімерною плівкою.”.

8. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321 “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1305):

1) у пункті 1 цифри “54 x 85,6” замінити цифрами “53,98 x 85,6”;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. На лицьовому боці бланка посвідки розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України складається з таких елементів:

кінетичний ефект розширення на фоні щита малого Державного Герба України;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” “UKRAINE” висотою 150 мікрометрів;

приховане зображення із закодованими символами “UA” в обводці малого Державного Герба України.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90 °, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

9. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322 “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1306):

1) у пункті 1 цифри “54 x 85,6” замінити цифрами “53,98 x 85,6”;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. На лицьовому боці бланка посвідки розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України складається з таких елементів:

кінетичний ефект розширення на фоні щита малого Державного Герба України;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” “UKRAINE” висотою 150 мікрометрів;

приховане зображення із закодованими символами “UA” в обводці малого Державного Герба України.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект у обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

10. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 610 “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 57, ст. 1693):

1) у пункті 1 слово “ІКАО” виключити;

2) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних бланка проїзного документа особи виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбоната), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого образу обличчя особи та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90 °, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок сьомим.

11. У пункті 8 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 756 “Деякі питання оформлення і видачі документів, що посвідчують особу, яка потребує додаткового захисту” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 60, ст. 3780):

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Сторінка даних бланка посвідчення особи виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбоната), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого образу обличчя особи та складається з таких елементів:

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елементу, лінії якого мають змінну товщину;

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

ефект скульптурного зображення у колосках;

лінзовий ефект у написі “UKR”;

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок восьмим.