Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 154
Прийняття: 07.05.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 травня 2014 р. № 154
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 683 від 17.07.2019
№ 1412 від 29.12.2021
№ 228 від 23.02.2022}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, що додається.

2. Установити, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження оформлення і видачі проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Запровадити з 1 січня 2015 р. виготовлення, оформлення і видачу проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 154

ЗРАЗОК
бланка проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Ліва частина форзаца

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Права частина форзацаДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 154

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм

1. Бланк проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм (далі - бланк проїзного документа біженця) виготовляється у формі книжечки розміром 88 x 125 (± 0,75) міліметрів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

2. Бланк проїзного документа біженця складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 16 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо запису і зчитування даних та вимогам IKAO, що встановлюються до електронних документів.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.

Бланк проїзного документа біженця скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка проїзного документа біженця виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу світло-синього кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки українською та англійською мовами двома рядками розташовано написи “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним українською та англійською мовами - написи “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ БІЖЕНЦЯ Конвенція від 28 липня 1951 року” та “TRAVEL DOCUMENT Convention of 28 July 1951”.

У верхньому лівому куті нанесено дві скісні риски. У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Риски, написи, зображення малого Державного Герба України та спеціальний символ виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка проїзного документа біженця використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Форзац друкується на папері без водяного знака з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра 95 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Щит”. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, що утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка проїзного документа біженця відтворюється з використанням офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

Серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка проїзного документа біженця виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн форзаца, сторінки даних та паперових сторінок бланка проїзного документа біженця створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток нерегулярної та регулярної структури з різною геометрією рисунка, фрагментів національних орнаментів.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, лавандового, вохристого та жовтого кольорів.

Угорі паперових сторінок, правої частини форзаца та правої частини обкладинки бланка проїзного документа біженця передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера бланка проїзного документа.

7. Форзац бланка проїзного документа біженця складається з лівої та правої частин.

Фон лівої та правої частин форзаца надруковано сітками нерегулярної та регулярної структури.

У лівій частині форзаца надруковано зображення Державного Прапора України, виконане спеціальними растрами, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення національних орнаментів. Фарбою темно-синього кольору способом інтагліо друку надруковано зображення малого Державного Герба України. Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовтого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано зображення малого Державного Герба України та стилізовані зображення Державного Прапора України і колосків.

Угорі правої частини форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення  під дією джерела ультрафіолетового  опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковані українською мовою слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст:

“Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати документ впливу крайніх температур або надмірної вологості.

Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати у найближчій митниці.

Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

У разі втрати, крадіжки або знищення проїзного документа Ви зобов’язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ України чи найближчу консульську установу України за кордоном.

З метою створення умов, що гарантують відшкодування в повному обсязі витрат, пов’язаних з непередбачуваними обставинами під час пересування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано зображення малого Державного Герба України і приховано зображення слів “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк проїзного документа біженця, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

8. Сторінка даних бланка проїзного документа біженця виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу, на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 228 від 23.02.2022}

На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України і Державного Прапора України.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта та складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ефект скульптурного зображення у колосках;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінзовий ефект у написі “UKR”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Для друкування сторінки даних бланка проїзного документа біженця використовуються фарби, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення: блакитна - блакитного кольору, лавандова - червоного кольору, жовта - жовтого кольору.

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка проїзного документа біженця, надруковано захисні сітки регулярної та нерегулярної структури, зображення малого Державного Герба України. В центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “УКРАЇНА” та “UKRAINE” перемінного розміру, що повторюються.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана зона (VII).

Інформаційні дані у зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються у такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче надруковано слова “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ БІЖЕНЦЯ” та “TRAVEL DOCUMENT OF A REFUGEE”, праворуч одним рядком - назви полів “Тип/Type”, “Код держави/Code of State”, “Номер документа/Document No”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

- “Прізвище/Surname”;

- “Ім’я/Given Names”;

- “Громадянство/Nationality”;

- “Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”;

- “Стать/Sex”, “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано в такому ж порядку, як у зоні II, а саме:

- “Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/Authority”;

- “Дійсний до/Date of Expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон двома лініями мікротексту “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ БІЖЕНЦЯ УКРАЇНА UKRAINE” в позитивному та “УКРАЇНА UKRAINE” в негативному зображенні.

Відцифрований образ обличчя особи дублюється на сторінці даних способом лазерної перфорації;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано сітки з елементами “паркету” та мікрографіки, псевдорельєфне зображення карти України, в обрамленні якого розташовано мікротекст “УКРАЇНА” та “UKRAINE” в позитивному зображенні. Від зображення карти України відходять графічні елементи у вигляді стилізованих променів, що створюють зображення національних орнаментів. Нижче розміщено написи українською та англійською мовами “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ БІЖЕНЦЯ” та “TRAVEL DOCUMENT OF A REFUGEE”.

9. На паперових сторінках надруковано сітки регулярної та нерегулярної структури у вигляді орнаментальних та гільйошних рисунків. У центральній частині фонового зображення виділена зона у вигляді гільйошної розетки із зображенням всередині контуру карти України.

На першій сторінці фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення малого Державного Герба України, яке повторюється двічі.

На сторінках другій - шістнадцятій у верхній частині захисних фонових сіток надруковано горизонтальні лінії мікротексту “UKRAINE” в негативному зображенні. Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення жовтого кольору, надруковано зображення колосків та малого Державного Герба України.

У нижній частині другої - шістнадцятої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру) в обрамленні наскрізного елемента.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка проїзного документа біженця надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

10. На першій сторінці паралельно довшому краю бланка проїзного документа біженця надруковано напис українською та англійською мовами “Проїзний документ біженця є власністю України”. Під написом двома колонками розташовано текст українською та англійською мовами:

“Цей документ є проїзним документом біженця в цілях Конвенції про статус біженців 1951 року.

Документ видано з єдиною метою - надати його пред’явнику проїзний документ, який може використовуватися замість національного паспорта. Він не завдає шкоди і будь-яким чином не зачіпає національність його пред’явника.

Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими заходами полегшити поїздку пред’явника документа і надавати йому необхідну допомогу та захист.

Якщо пред’явник документа оселився за межами України і бажає знову їхати, він повинен звернутися до компетентних органів країни свого проживання за новим документом.

Цей проїзний документ повинен вилучатися компетентними органами, які видають новий документ, і повертатися компетентному органу в Україні, що видав документ.”.

Під текстом фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка проїзного документа біженця.

11. Сторінки друга - третя призначені для розміщення відомостей про дітей віком до 16 років, які є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред’явником проїзного документа біженця без документів для виїзду за кордон. У верхній частині таких сторінок паралельно коротшому краю бланка проїзного документа біженця українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ДІТИ/CHILDREN”.

12. Сторінка четверта призначена для особливих відміток. У верхній частині сторінки паралельно коротшому краю проїзного документа біженця українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/SPECIAL NOTES”.

13. Сторінки п’ята - шістнадцята призначені для проставлення віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником проїзного документа біженця. У верхній частині таких сторінок паралельно коротшому краю проїзного документа біженця українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/VISAS”.

Схематична діаграма бланка проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінки 2-3

Сторінка 4

Сторінки 5-16

Права частина форзацаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 154

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм

Загальна частина

1. Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу та надає їй право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Проїзний документ біженця видається також іноземцям та особам без громадянства, яких було визнано біженцями іншими державами - учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та (або) Протоколу щодо статусу біженців 1967 року і які перебувають в Україні на законних підставах та не мають дійсних проїзних документів для виїзду за кордон.

2. Проїзний документ біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних.

3. Оформлення та видача проїзного документа біженця (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюється територіальними органами ДМС за місцем проживання біженця протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.

Проїзний документ біженця видається на строк дії посвідчення біженця за умови, що посвідчення видано на п’ять років.

4. Централізоване оформлення, виготовлення та видача проїзного документа біженця здійснюється територіальним органом ДМС у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством “Державний центр персоналізації документів” (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

5. Порядок взаємодії територіальних органів ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Керівник територіального органу ДМС визначає працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

7. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про іноземця або особу без громадянства, на ім’я якої оформлюється проїзний документ біженця:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення біженця;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

підпис особи;

відмітка про прийняте рішення (із зазначенням дати) та підпис керівника територіального органу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, який заповнив заяву-анкету;

номер оформленого проїзного документа біженця;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання проїзного документа біженця.

8. Зазначені у заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

9. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від відомчої інформаційної системи, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення проїзного документа біженця та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію проїзного документа біженця та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних проїзного документа біженця, біометричні параметри іноземця або особи без громадянства, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Dос 9303.

10. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

11. Виготовлені Центром проїзні документи біженця надсилаються територіальному органу ДМС чи іноземцю або особі без громадянства на підставі їх письмової заяви в порядку, установленому законодавством.

12. За оформлення проїзного документа біженця (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється плата в порядку та у розмірах, встановлених законодавством.

13. Здійснення платежів підтверджується відповідним платіжними документами, що додаються до заяви-анкети.

14. У разі коли в проїзному документі біженця допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а проїзний документ біженця - обміну. У разі допущення помилки з вини органу, що видав документ, платежі за обмін посвідчення не справляються.

15. Іноземці або особи без громадянства повинні надійно зберігати оформлені та видані на їх ім’я проїзні документи біженця.

Оформлення, видача та обмін проїзного документа біженця

16. Оформлення, видача та обмін проїзного документа біженця (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюються територіальним органом ДМС за місцем проживання іноземця або особи без громадянства в Україні:

1) іноземцям або особам без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їх особистої заяви;

2) іноземцям або особам без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

Дитині, яка розлучена із сім’єю і яку визнано біженцем в Україні, проїзний документ біженця видається до досягнення нею шістнадцятирічного віку.

17. Для оформлення проїзного документа біженця подаються такі документи:

1) заява-анкета;

2) дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів кожного члена сім’ї біженця віком до шістнадцяти років, який перебуває з ним в Україні (в разі потреби);

3) у разі наявності - паспортний документ іноземця або документи, що підтверджують особу без громадянства;

4) посвідчення біженця;

5) відповідний документ з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів або документ про звільнення від таких платежів.

18. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім’я здійснюється оформлення проїзного документа біженця) працівник територіального органу ДМС друкує її та надає іноземцю або особі без громадянства для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки іноземець або особа без громадянства власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім’я здійснюється оформлення проїзного документа біженця.

Оригінали документів повертаються іноземцю або особі без громадянства після прийняття заяви-анкети до розгляду територіальним органом ДМС.

19. Рішення про видачу іноземцю або особі без громадянства проїзного документа біженця приймається територіальним органом ДМС на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

20. Обмін проїзного документа біженця здійснюється в порядку, встановленому для його первинного оформлення та видачі (з поверненням проїзного документа біженця, що підлягає обміну), в разі:

1) зміни інформації, внесеної до проїзного документа біженця (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до проїзного документа біженця;

3) закінчення строку дії проїзного документа біженця;

4) непридатності проїзного документа біженця для подальшого використання.

21. Для обміну проїзного документа біженця подаються такі самі документи, що і для первинного оформлення та видачі проїзного документа біженця, що підлягає обміну. У разі обміну проїзного документа біженця у зв’язку із зміною прізвища, імені, виявленням розбіжностей у записах подаються також документи, які підтверджують причини обміну.

22. Проїзний документ біженця, що підлягає обміну, повертається іноземцю або особі без громадянства до його обміну.

23. Рішення про обмін проїзного документа біженця, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового проїзного документа біженця приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

24. Для оформлення проїзного документа біженця замість втраченого або викраденого іноземець або особа без громадянства подають:

1) заяву про оформлення проїзного документа біженця у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспортний документ іноземця або документи, що підтверджують особу без громадянства;

4) посвідчення біженця;

5) відповідний документ з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів або документ про звільнення від таких платежів;

6) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення проїзного документа біженця);

7) копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

25. Про втрату або викрадення проїзного документа біженця на території України іноземець або особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити найближчому територіальному органу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення проїзного документа біженця за кордоном іноземець або особа без громадянства зобов’язані повідомити компетентному органові іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

26. Територіальний орган ДМС, закордонна дипломатична установа України, які в установленому законодавством порядку отримали повідомлення про втрату або викрадення проїзного документа біженця, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

27. Замість втраченого або викраденого проїзного документа біженця територіальний орган ДМС після встановлення факту видачі раніше такого проїзного документа іноземцю або особі без громадянства, які заявили про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий проїзний документ біженця.

28. Якщо іноземець або особа без громадянства, які заявили про втрату або викрадення проїзного документа біженця, знайшли його, вони зобов’язані протягом доби здати знайдений проїзний документ біженця для знищення найближчому територіальному органу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

29. Рішення про переоформлення проїзного документа біженця замість втраченого або викраденого проїзного документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації іноземця або особи без громадянства.

Ідентифікація іноземця або особи без громадянства здійснюється виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

30. Під час видачі проїзного документа біженця проводиться перевірка персональних даних іноземця або особи без громадянства, на чиє ім’я оформлено проїзний документ біженця, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі проїзного документа біженця

31. Територіальний орган ДМС має право відмовити іноземцю або особі без громадянства у видачі проїзного документа біженця у разі, коли:

1) стосовно видачі проїзного документа біженця звернувся іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, чи представник іноземця або особи без громадянства, який не має документального підтвердження повноважень на отримання проїзного документа біженця;

2) іноземцем або особою без громадянства вже отримано проїзний документ біженця, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі проїзного документа замість втраченого або викраденого);

3) іноземцем або особою без громадянства не надано всіх документів та інформації, необхідної для оформлення і видачі проїзного документа біженця;

4) дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.

32. Рішення про відмову у видачі проїзного документа біженця також приймається за наявності у територіального органу ДМС інформації про існування підстав, зазначених у Законі України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та цьому Порядку.

33. У рішенні про відмову у видачі проїзного документа біженця, яке доводиться до відома іноземця або особи без громадянства у порядку і строки, встановлені законодавством, повинні бути зазначені підстави для відмови. Іноземець або особа без громадянства мають право звернутися до ДМС з повторною заявою в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з виникненням яких їм було відмовлено у видачі проїзного документа біженця.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання проїзного документа біженця

34. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий проїзний документ біженця підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

35. У разі закінчення строку дії проїзного документа біженця чи смерті іноземця або особи без громадянства проїзний документ біженця повертається територіальному органу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу.

36. Проїзний документ біженця може бути тимчасово затримано чи вилучено в разі використання його для вчинення злочину або виявлення у ньому підробки. Тимчасове затримання або вилучення проїзного документа біженця у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби, територіальним органом чи підрозділом ДМС.

37. У разі повернення іноземцю або особі без громадянства тимчасово затриманого або вилученого проїзного документа біженця у межах строку його дії державне мито не справляється.

38. Проїзний документ біженця вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) установлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у проїзному документі біженця, записам в інших документах);

3) непридатності проїзного документа біженця для подальшого використання;

4) коли проїзний документ біженця знайдено, а замість нього видано новий проїзний документ біженця;

5) смерті іноземця або особи без громадянства, яким було видано такий проїзний документ;

6) зіпсуття його під час заповнення;

7) оформлення його з порушенням вимог законодавства;

39. У разі оформлення проїзного документа біженця з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складає висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному органі ДМС.

40. Недійсні проїзні документи біженця списуються та знищуються територіальним органом ДМС, який оформив та видав їх.

41. Списання та знищення недійсних проїзних документів біженця здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень біженця у трьох примірниках.

42. Акт про списання та знищення недійсних проїзних документів біженця складається щомісяця.

43. Проїзні документи біженця, вилучені територіальними органами чи підрозділами ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення проїзних документів біженця. Територіальний орган ДМС з використанням відомчої інформаційної системи вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт знищення проїзного документа біженця та інформує про це територіальний орган ДМС, що видав проїзний документ біженця.

44. У разі оформлення іноземцю або особі без громадянства іншого проїзного документа біженця їх попередній проїзний документ вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі проїзного документа біженця, його тимчасове затримання та вилучення

45. Рішення про відмову в оформленні, видачі проїзного документа біженця, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду.

46. За наявності підстав ДМС має право скасувати рішення, прийняте її територіальним органом, надіслати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі інше рішення.

47. У разі оскарження іноземцем або особою без громадянства рішення про відмову в оформленні, видачі проїзного документа біженця, його тимчасове затримання та вилучення остаточне рішення приймає ДМС.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома іноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Заповнення проїзного документа біженця

48. На сторінку даних проїзного документа біженця вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище та ім’я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований підпис особи;

відцифрований образ обличчя особи.

У лівій частині сторінки даних проїзного документа біженця розміщується відцифрований образ обличчя особи.

49. У проїзному документі біженця ім’я іноземця або особи без громадянства зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

50. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства ім’я може бути зазначено у проїзному документі біженця латинськими літерами відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені таких осіб українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

51. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить іноземець або особа без громадянства, прізвище або по батькові не є складовими імені, у проїзному документі біженця на підставі письмової заяви іноземця або особи без громадянства зазначаються лише складові імені.

52. Найменування полів для внесення інформації про іноземця або особу без громадянства та реквізитів на сторінці даних проїзного документа біженця заповнюються українською та англійською мовами.

53. Сторінка даних проїзного документа біженця заповнюється відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

54. На сторінку даних проїзного документа біженця дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

55. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в обох видах документів

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Проїзний документ біженця

ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ БІЖЕНЦЯ/ TRAVEL DOCUMENT OF A REFUGEE


Тип документа

Тип/ Type

PR

2

Код держави

Код держави/
Code of State

UKR

3

Номер документа

Номер документа/
Document №

зазначається номер виданого документа

8

Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім’я

Ім’я /Given names

зазначається ім’я

змінна

Громадянство

Громадянство /
Nationality

біженець /refugee

16

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record №

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

13

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження/
Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі /
Date of issue

зазначається дата видачі проїзного документа біженця

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав документ/
Authority

зазначається код територіального органу ДМС, що видав проїзний документ біженця

5

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до /
Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії проїзного документа біженця

13

Підпис пред’явника документа

Підпис пред’явника/
Holder’s signature

відцифрований підпис особи


Елемент ідентифікації


відцифрований образ обличчя особи


56. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у проїзний документ біженця, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних проїзного документа біженця;

2) додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO
Doc 9303.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у проїзний документ біженця, виключно за письмовим клопотанням іноземця або особи без громадянства, а стосовно іноземців або осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

57. До проїзного документа біженця, виданого іноземцеві або особі без громадянства, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а до проїзного документа біженця, виданого іноземцеві або особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

58. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти, проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь частину інформації про неї не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXХ” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXХ XX” - для дня, місяця і року.

59. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо іноземець або особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка “Х”.

60. Відомості про місце народження вносяться з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

61. Територіальний орган ДМС, що видав проїзний документ біженця, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, а останні дві цифри - код територіального органу ДМС, що оформив та видав проїзний документ біженця.

{Абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1412 від 29.12.2021}

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних органів ДМС, що оформили та видали проїзний документ біженця, встановлюються ДМС.

62. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

Порядок визначення номера запису встановлюється уповноваженим органом.

63. На сторінках другій і третій розміщуються відомості про дітей з вклеєними фотокартками дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред’явником документа без документів для виїзду за кордон.

64. Відомості про дітей вносяться до проїзного документа біженця одного з батьків на підставі підтвердних документів, що подаються іноземцем або особою без громадянства на вимогу територіального органу ДМС.

65. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до проїзного документа біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.

66. Четверта сторінка проїзного документа біженця призначена для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання іноземцем або особою без громадянства державного кордону.

67. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

{Пункт 67 в редакції Постанови КМ № 683 від 17.07.2019}

68. Заповнення машинозчитуваної зони проїзного документа біженця здійснюється відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

69. Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення проїзного документа біженця і стосовно яких відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних відомчих картотек.