Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 756
Прийняття: 21.07.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 липня 2021 р. № 756
Київ

Деякі питання оформлення і видачі документів, що посвідчують особу, яка потребує додаткового захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 228 від 23.02.2022}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” і пункту 3 частини першої статті 26 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, що додається;

зразок та технічний опис бланка посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2.

2. Запровадити з 1 вересня 2021 р. із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлення і видачу посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, зразок бланка якого затверджено цією постановою, відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

3. Установити, що:

до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних органів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, може оформлятися з використанням бланка посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, що не містить безконтактного електронного носія;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, що не містить безконтактного електронного носія, оформлене та видане на підставі документів, поданих до 1 вересня 2021 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2021 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 756

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Загальна частина

1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - посвідчення), є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених Законами України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” та іншими законами України.

2. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, що складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.

3. Посвідчення оформляється іноземцям та особам без громадянства, щодо яких прийнято рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту, та які досягли 16-річного віку. У разі коли видача посвідчення необхідна для реалізації особою, яка не досягла 16-річного віку, своїх прав, зокрема на освіту та лікування, такій особі може бути, як виняток, видано відповідне посвідчення після досягнення нею 14-річного віку.

Дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано особою, яка потребує додаткового захисту, посвідчення видається до досягнення нею 16-річного віку.

Відомості про членів сім’ї особи, яка потребує додаткового захисту, яка не досягла 16-річного віку, зазначаються у посвідченні одного з батьків, а в разі відсутності батьків - діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої повнолітньої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження особи, яка потребує додаткового захисту, взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.

4. Посвідчення видається строком на п’ять років.

5. Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а у разі оформлення у зв’язку з його втратою або викраденням, обміном - протягом 15 робочих днів з дня звернення особи.

6. У разі втрати або викрадення посвідчення іноземцю або особі без громадянства замість втраченого або викраденого оформляється та видається нове посвідчення.

7. Обмін посвідчення здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки (розбіжностей) в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

8. За оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.

9. Оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін та видача здійснюються територіальним органом ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру та уповноважений структурний підрозділ ДМС у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

10. Порядок взаємодії між ДМС і Центром, пов’язаний з обробкою персональних даних, установлюється шляхом укладення договорів з дотриманням вимог статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

11. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

12. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

13. Обмін інформацією між ДМС та іншими уповноваженими суб’єктами, які є розпорядниками відомчих інформаційних систем, під час здійснення ідентифікації та верифікації особи у зв’язку з оформленням посвідчення проводиться відповідно до законодавства.

Подання документів для оформлення посвідчення, попередній розгляд документів та ідентифікація особи

14. Оформлення посвідчення особі, яка досягла 16-річного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто. Оформлення посвідчення особі, яка не досягла 16-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, дитині, розлученій із сім’єю, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої одним із опікунів, піклувальників. Оформлення посвідчення особі, яка не досягла 16-річного віку і якій необхідно реалізувати свої права, зокрема на освіту та лікування, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої одним з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники).

15. Документи для оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого) подаються особою або її законним представником (далі - заявник) територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту.

16. До заяви-анкети додається документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

У разі подання документів законним представником додається документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

У разі оформлення посвідчення особі, яка не досягла 16-річного віку і якій необхідно реалізувати свої права, зокрема на освіту та лікування, додається погодження навчального чи лікувального закладу тощо.

У разі необхідності внесення відомостей про членів сім’ї особи, яка потребує додаткового захисту, які не досягли 16-річного віку, у посвідчення одного з батьків, а в разі відсутності батьків - діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої повнолітньої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження особи, яка потребує додаткового захисту, взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей, додаються дві фотокартки кожного члена сім’ї, які не досягли 16-річного віку, розміром 3,5 × 4,5 сантиметра із зображенням, яке відповідає досягнутому ними віку.

17. Оригінали документа, що посвідчує особу законного представника, документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії, засвідчені працівником територіального органу ДМС шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

18. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, та проводить перевірку поданих заявником документів.

19. Ідентифікація особи здійснюється на підставі інформації, отриманої з матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, баз даних Реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про особу або дійсності поданих заявником документів надсилаються запити відповідним державним органам, які надають відповідь протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.

20. Рішення про оформлення посвідчення приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації особи, перевірки поданих документів та у разі відсутності підстав для відмови в його оформленні.

Уповноважений структурний підрозділ ДМС проводить перевірку даних щодо оформлення посвідчення, які надійшли до ДМС.

21. Після прийняття рішення про оформлення посвідчення або відмову в його оформленні матеріали долучаються до матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, та зберігаються разом з ними.

Приймання документів для оформлення посвідчення та їх розгляд

22. Керівник територіального органу ДМС визначає працівників, які виконують функції з прийняття документів, формування заяви-анкети та видачі посвідчення, і працівників, які виконують функції з оформлення та обміну посвідчення (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та підготовка проекту рішення).

23. Працівник територіального органу ДМС під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих документів, зазначених у пунктах 14 та 16 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, наявність підстав для оформлення, обміну та видачі посвідчення, звіряє відомості про іноземця або особу без громадянства, зазначені в їх паспортних документах (у разі наявності), матеріалах особової справи, з даними, що містяться в заяві-анкеті.

У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС письмово інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

24. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу ДМС формує з використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів Реєстру заяву-анкету (в тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів). Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

25. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу ДМС друкує її та надає заявникові для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей.

У разі виявлення помилок у заяві-анкеті працівник територіального органу ДМС вносить до неї відповідні виправлення.

26. Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей власним підписом.

27. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

28. Працівник територіального органу ДМС сканує із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети документи, які подаються заявником.

29. Керівник/заступник керівника територіального органу ДМС або особа, яка виконує його обов’язки, щодня здійснює розподіл прийнятих заяв-анкет між працівниками, які здійснюють функції з оформлення та обміну посвідчення.

Подання документів для оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обміну посвідчення та їх розгляд

30. Для оформлення посвідчення у зв’язку з втратою або викраденням заявник подає:

1) документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку;

2) заяву про оформлення посвідчення у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України), а у разі викрадення посвідчення за кордоном - документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій викрадено посвідчення, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його викрадення.

До заяви-анкети додаються оригінал документа, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, та копії документів, зазначених у підпункті 3 цього пункту, засвідчені працівником територіального органу ДМС шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

31. У разі коли протягом строку дії посвідчення змінилася інформація, внесена до нього, посвідчення подається територіальному органу ДМС, який його видав, протягом десяти днів з дати настання змін.

32. Для обміну посвідчення заявник подає:

1) документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку;

2) посвідчення, що підлягає обміну;

3) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими посвідчення підлягає обміну.

До заяви-анкети додаються оригінал документа, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, та копії документів, зазначених у підпункті 3 цього пункту, засвідчені працівником територіального органу ДМС шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

33. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється посвідчення у зв’язку з втратою або викраденням, обміном посвідчення та проводить перевірку поданих заявником документів.

34. Ідентифікація особи здійснюється на підставі інформації, отриманої з матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, баз даних Реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС.

Пошук в Реєстрі інформації про особу здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про особу або дійсності поданих заявником документів надсилаються запити відповідним державним органам, які надають відповідь протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.

35. Рішення про оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обмін посвідчення приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, перевірки поданих документів та у разі відсутності підстав для відмови в його оформленні, обміні.

Уповноважений структурний підрозділ ДМС проводить перевірку даних щодо оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обміну посвідчення, які надійшли до ДМС.

36. Після прийняття рішення про оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обмін посвідчення або відмову в його оформленні, обміні матеріали долучаються до матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, та зберігаються разом з ними.

Персоналізація посвідчення та організація його видачі

37. Після прийняття рішення про оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін посвідчення зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи ДМС до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних у порядку, встановленому законодавством.

38. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчої інформаційної системи ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх Центру.

39. Центр здійснює персоналізацію бланка посвідчення, вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення, біометричні дані (параметри) особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

40. Персоналізовані Центром бланки посвідчення надсилаються територіальному органу ДМС в порядку, встановленому законодавством.

41. Працівник територіального органу ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до відомчої інформаційної системи ДМС відомості про дату надходження персоналізованого бланка посвідчення, до заяви-анкети - відомості про номер та дату оформлення посвідчення.

42. Працівник територіального органу ДМС візуально звіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка посвідчення, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі ДМС, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк посвідчення надсилається ДМС для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка посвідчення.

Видача посвідчення

43. Видача заявникові посвідчення здійснюється територіальним органом ДМС, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну.

44. У разі отримання посвідчення іноземця або особи без громадянства його законним представником подається документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

45. Під час видачі посвідчення проводиться процедура верифікації. Заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до посвідчення.

46. До заяви-анкети вносяться:

1) відомості про те, що іноземець або особа без громадянства здала посвідчення із зазначенням реквізитів такого посвідчення (у випадку, зазначеному в пункті 32 цього Порядку);

2) підпис заявника із зазначенням дати отримання посвідчення. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання посвідчення, працівник територіального органу ДМС робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі посвідчення та засвідчує факт видачі власним підписом;

3) прізвище та ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його посадовими обов’язками покладено функції з видачі посвідчення.

47. Якщо заявник не отримав посвідчення протягом шести місяців з дня його оформлення, територіальний орган ДМС письмово повідомляє заявнику про знищення посвідчення.

48. Відомості, внесені до заяви-анкети, та додані до неї скановані документи (у тому числі про проведені перевірки) зберігаються в електронній формі у відомчій інформаційній системі ДМС.

Підстави для відмови в оформленні та видачі посвідчення

49. Територіальний орган ДМС відмовляє заявнику в оформленні або видачі посвідчення у разі, коли:

1) іноземець або особа без громадянства не визнані в Україні особою, яка потребує додаткового захисту;

2) іноземець або особа без громадянства має посвідчення (крім випадку обміну посвідчення);

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

4) встановлено належність особи до громадянства України;

5) встановлено наявність в особи правового статусу біженця;

6) за оформленням або видачею посвідчення звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для подання документів та отримання посвідчення;

7) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідчення;

8) посвідчення містить ознаки підробки, не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі (у разі обміну посвідчення);

9) встановлено факт подання заявником завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів.

50. У разі коли під час оформлення та видачі посвідчення у діях заявника виявлено ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення або виявлено ознаки підробки посвідчення або інших документів, територіальний орган ДМС звертається до органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення, чи до органу досудового розслідування.

51. Копія рішення територіального органу ДМС про відмову в оформленні чи видачі посвідчення із зазначенням причин відмови не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення видається заявнику під підпис або надсилається рекомендованим листом.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення, визнання недійсним та знищення посвідчення

52. Особа, стосовно якої прийнято рішення про втрату, позбавлення додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” або її законний представник зобов’язані повернути посвідчення територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, а якщо така особа перебуває за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

Посвідчення, отримане закордонною дипломатичною установою України, надсилається територіальному органу ДМС, який його видав, для знищення відповідно до пунктів 58 і 59 цього Порядку.

53. У разі смерті особи посвідчення повертається територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, а якщо така особа перебувала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

Посвідчення, отримане закордонною дипломатичною установою України, надсилається територіальному органу ДМС, який його видав, для знищення в порядку, встановленому в пунктах 58 і 59 цього Порядку.

54. У разі втрати або викрадення посвідчення на території України заявник зобов’язаний негайно повідомити про це територіальному органу ДМС за місцем його оформлення, а в разі викрадення - додатково органу Національної поліції. Про втрату або викрадення за кордоном посвідчення заявник зобов’язаний повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України, яка протягом одного робочого дня інформує територіальний орган ДМС за місцем його оформлення.

55. Посвідчення може бути вилучено працівником закордонної дипломатичної установи України у разі визнання його недійсним відповідно до підпунктів 4 та 6 пункту 57 цього Порядку.

У разі визнання посвідчення недійсним відповідно до підпунктів 1-3, 5, 7-9 пункту 57 цього Порядку його вилучення здійснюється працівником закордонної дипломатичної установи України на підставі письмового повідомлення територіального органу ДМС та інформації з Реєстру.

Під час вилучення посвідчення складається акт. При цьому особі, в якої вилучено посвідчення, видається довідка. Зразки акта і довідки затверджуються МВС.

Закордонна дипломатична установа України не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після вилучення посвідчення інформує про це територіальний орган ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, шляхом надсилання повідомлення в електронній формі.

Вилучене закордонною дипломатичною установою України посвідчення разом з актом про його вилучення згідно з актом приймання-передачі надсилається територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, найближчою дипломатичною поштою.

56. Територіальний орган ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, знищує вилучене посвідчення в порядку, встановленому в пунктах 58 і 59 цього Порядку.

57. Посвідчення визнається недійсним, вилучається та знищується у разі:

1) коли посвідчення підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання;

5) коли посвідчення заявлене як втрачене або викрадене;

6) смерті особи, якій було видано таке посвідчення;

7) оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства;

8) неотримання заявником посвідчення протягом шести місяців;

9) прийняття рішення про втрату, позбавлення додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі подання заявником у строки, встановлені законодавством, документів для обміну посвідчення у зв’язку із зміною внесеної до нього інформації таке посвідчення визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

У разі неподання заявником протягом десяти днів з дати настання зміни інформації, внесеної до посвідчення, документів для його обміну, за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації, посвідчення, яке підлягає обміну, визнається недійсним.

У разі оформлення посвідчення у зв’язку з втратою або викраденням таке посвідчення визнається недійсним з дня подання документів для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого.

У випадку, зазначеному в підпункті 9 цього пункту, посвідчення визнається недійсним з дня прийняття рішення про втрату, позбавлення додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.

Копія рішення про визнання недійсним посвідчення видається територіальним органом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві та особі без громадянства під підпис або надсилається таким особам рекомендованим листом не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Територіальний орган ДМС протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визнання недійсним посвідчення інформує про це ДМС, а також вносить відповідну інформацію до Реєстру.

58. Знищення недійсних посвідчень здійснюється не рідше ніж один раз на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу ДМС. Комісія складає у трьох примірниках акт про знищення недійсних посвідчень.

59. Територіальний орган ДМС, уповноважений структурний підрозділ ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносять до бази даних Реєстру інформацію про факт подання особою заяви про втрату/викрадення посвідчення, визнання недійсним, вилучення та знищення посвідчення.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення, а також рішень про визнання його недійсним

60. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення, а також рішення про визнання його недійсним може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку або до суду.

61. ДМС має право переглянути рішення, прийняте територіальним органом ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення, а також рішення про визнання його недійсним і вчинити певні дії.

62. Про результати розгляду скарги заявнику повідомляється в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

63. Контроль за виконанням працівниками територіальних органів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками апарату ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

64. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками територіальних органів ДМС визначається ДМС.

65. Контроль за виконанням працівниками закордонної дипломатичної установи України вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками МЗС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

66. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками закордонної дипломатичної установи України визначається МЗС.

Дотримання вимог законодавства під час приймання заяв-анкет, оформлення, обміну та видачі посвідчення

67. Керівники територіальних органів ДМС організовують роботу з оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, видачі, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під час приймання заяв-анкет, оформлення, обміну та видачі посвідчення.

68. Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, формування заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів особи, забезпечує проведення перевірки поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, дотримання строків та порядку приймання документів, достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих документів, збереження отриманих від заявника документів та посвідчення.

Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, ідентифікацію особи та прийняття рішення про оформлення посвідчення, забезпечує дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про оформлення посвідчення.

Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за видачу посвідчення, забезпечує дотримання порядку його видачі.

69. Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального органу ДМС, забезпечує подання достовірної інформації про оформлення та видачу посвідчення, внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інформації в електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

70. Обов’язки працівників територіальних органів ДМС щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.

Заповнення посвідчення

71. На сторінці даних посвідчення інформація розміщується в такій послідовності:

відцифрований образ обличчя особи;

ім’я особи;

дата народження;

громадянство;

відцифрований підпис особи;

держава постійного проживання особи;

стать;

реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

номер документа;

дата видачі документа;

дата закінчення строку дії документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

унікальний номер запису в Реєстрі.

72. У посвідченні складові імені особи “прізвище” та “власне ім’я” зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до національного паспортного документа іноземця або особи без громадянства. У разі відсутності національного паспортного документа написання прізвища та власного імені особи латинськими літерами здійснюється відповідно до правил транслітерації.

73. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки посвідчення заповнюються українською та англійською мовами.

74. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість символів

Назва держави


УКРАЇНА
UKRAINE


Назва документа


ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ

CERTIFICATE FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION


Тип документа

Тип/Type

СP

2

Код держави

Код держави/Country code

UKR

3

Номер документа

Номер документа/Document No

зазначається номер посвідчення

8

Ім’я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

два рядки по 27


Ім’я/Given Names

зазначається власне ім’я

два рядки по 27

Дата народження

Дата народження/Date of birth

зазначається дата народження

10

Громадянство

Громадянство/Nationality

зазначається громадянство або громадянства (якщо особа має множинне громадянство) особи відповідно до таблиці умовних скорочень назв країн світу, затвердженої МВС

16

реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту

Рішення №/Decision No

зазначається номер та дата рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту

12

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/Record No.

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без врахування позначки “-”)

13

Стать

Стать/Sex

Ж/F або Ч/M

3

Держава постійного проживання

Держава постійного проживання/State of permanent residence

зазначається держава постійного проживання особи

20

Дата видачі документа

Дата видачі/Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення

10

Територіальний орган ДМС, що оформив документ (код)

Орган, що видав/Authority

зазначається код територіального органу ДМС, що оформив документ

4

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії документа/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії документа

10

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи

Підпис пред’явника/Holder’s signature

відцифрований підпис особи


75. До безконтактного електронного носія, який імплантовано в посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

3) дані про забезпечення захисту інформації.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

76. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “ХХ” - для дня, “ХХХ” - для місяця, “ХХ” - для року, “ХХ ХХХ ХХ” - для дня, місяця і року.

77. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

78. У разі коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство), у графі “Громадянство/ Nationality” зазначаються всі громадянства (підданства) іноземця через кому в алфавітному порядку.

79. Код територіального органу ДМС, що оформив посвідчення, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, а останні дві цифри - код територіального органу ДМС, що прийняв рішення про оформлення посвідчення.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим - 01

область:

Вінницька - 05

Волинська - 07

Дніпропетровська - 12

Донецька - 14

Житомирська - 18

Закарпатська - 21

Запорізька - 23

Івано-Франківська - 26

Київська - 32

Кіровоградська - 35

Луганська - 44

Львівська - 46

Миколаївська - 48

Одеська - 51

Полтавська - 53

Рівненська - 56

Сумська - 59

Тернопільська - 61

Харківська - 63

Херсонська - 65

Хмельницька - 68

Черкаська - 71

Чернівецька - 73

Чернігівська - 74

м. Київ - 80

м. Севастополь - 85.

80. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

81. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

82. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKАО) Doc 9303.

83. До посвідчення особи, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною або обмежено дієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення особи з фізичними вадами - вноситься за її бажанням.

84. На першу - восьму сторінки посвідчення вносяться відомості про членів сім’ї особи, яка потребує додаткового захисту, які не досягли 16-річного віку (вклеюється фотокартка, зазначається прізвище, ім’я, дата народження), запис про територіальний орган, який здійснив вклеювання фотокартки, та підпис посадової особи, який скріплюється гербовою печаткою.

Фотокартка, вклеєна до посвідчення, скріплюється рельєфним відбитком печатки. Номери гербової печатки та рельєфного відбитка печатки повинні збігатися.Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 756

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лівий форзац

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Правий форзацДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 756

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, з безконтактним електронним носієм

1. Бланк посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення особи) виготовляється у формі книжечки розміром 88 × 125 міліметрів та може мати допустимі відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc. 9303 відхилення ± 0,75 міліметра.

2. Бланк посвідчення особи складається з м’якої обкладинки, сторінки даних і 16 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних та вимогам IКАО, що встановлюються до електронних документів.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівим форзацом та першою паперовою сторінкою.

Бланк посвідчення особи скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка посвідчення особи виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу темно-синього кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки українською та англійською мовами двома рядками розташовано написи “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, нижче - стилізоване зображення малого Державного Герба України, під ним українською та англійською мовами - написи “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ” та “CERTIFICATE FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION”.

У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Написи, стилізоване зображення малого Державного Герба України та символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка посвідчення особи використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Лівий та правий форзаци друкуються на папері без водяного знака, з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра - 95 + 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Щит”. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 + 5 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, що утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка посвідчення особи відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

Серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення особи виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн лівого та правого форзаців, сторінки даних та паперових сторінок бланка посвідчення особи створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток нерегулярної та регулярної структури з різною геометрією рисунка, фрагментів орнаментів.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами лавандового, блакитного, охристого та жовтого кольорів. Одну з сіток на внутрішніх сторінках виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід охристого кольору в жовтий.

Угорі паперових сторінок, правого форзаца та правої частини обкладинки бланка посвідчення особи передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера бланка посвідчення особи.

7. Фон лівого та правого форзаців надруковано сітками нерегулярної та регулярної структур.

На лівому форзаці надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане спеціальними растрами, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять позитивний мікротекст “УКРАЇНА” “UKRAINE”. В кольорі сіток надруковані слова “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, виконані позитивним мікротекстом “УКРАЇНА”. Фарбою темно-синього кольору способом інтагліо друку надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України. Фарбою, невидимою за денного світла, що набуває синього свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано слова “УКРАЇНА” “UKRAINE”.

Угорі лівого форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надрукований українською мовою текст:

“Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту”.

На правому форзаці надруковано виконане спеціальними растрами стилізоване зображення малого Державного Герба України, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

Угорі правого форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надрукований українською мовою текст:

“Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати документ впливу крайніх температур або надмірної вологості.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано стилізоване зображення малого Державного Герба України і приховано зображення слів “УКРАЇНА” і “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк посвідчення особи, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

Фарбою, невидимою за денного світла, що набуває синього свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України.

8. Сторінка даних бланка посвідчення особи виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбоната), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого образу обличчя особи та складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елементу, лінії якого мають змінну товщину;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ефект скульптурного зображення у колосках;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінзовий ефект у написі “UKR”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90°, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Для друкування сторінки даних бланка посвідчення особи використовується лавандова фарба, яка набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка посвідчення особи, надруковано захисні сітки регулярної та нерегулярної структур, які містять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять позитивний мікротекст “УКРАЇНА” “UKRAINE”. В центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “УКРАЇНА” “UKRAINE” перемінного розміру, що повторюються. Фарбою, невидимою за денного світла, що набуває блакитного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана зона (VII).

Інформаційні дані в зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються у такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “Україна” та “UKRAINE”, стилізоване зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче надруковано назву документа “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ” та “CERTIFICATE FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION”, праворуч одним рядком розташовані назви полів:

“Тип/Type”; “Код держави/Country code”; “Номер документа/Document No.”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given Names”;

“Громадянство/Nationality“; “Рішення №/Decision No.”;

“Дата народження/Date of birth”; “Запис №/Record No.”;

“Стать/Sex”; “Держава постійного проживання/State of permanent residence“;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано в такому ж порядку, як у зоні II, а саме:

“Дата видачі/Date of issue”; “Орган, що видав/Authority”;

“Дата закінчення строку дії/Date of expiry“; “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон лінією мікротексту “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ” в негативному зображенні.

Відцифрований образ обличчя особи дублюється на сторінці даних способом лазерної перфорації;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане спеціальними растрами, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять позитивний мікротекст “УКРАЇНА” та “UKRAINE”. В кольорі сіток надруковано назву документа українською мовою “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ” і слова “УКРАЇНА” і “UKRAINE”, виконані позитивним мікротекстом “УКРАЇНА”. Фарбою, невидимою за денного світла, що набуває блакитного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та слова “УКРАЇНА“ і “UKRAINE”.

9. На паперових сторінках надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, виконане спеціальними растрами, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять позитивний мікротекст “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

Фарбою, невидимою за денного світла, що набуває синього свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

У нижній частині першої - шістнадцятої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру) цифрами різної геометрії та розміру, які виконано позитивним мікротекстом “УКРАЇНА”.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка посвідчення особи надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

10. Сторінки перша - восьма призначені для особливих відміток. У верхній частині сторінок паралельно коротшому краю бланка посвідчення особи українською та англійською мовами надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ SPECIAL NOTES”.

На першій сторінці у нижній лівій частині паралельно довшому краю бланка посвідчення особи фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення особи.

11. Сторінки дев’ята - шістнадцята призначені для проставлення місця проживання особи. У верхній частині таких сторінок паралельно коротшому краю бланка посвідчення особи українською та англійською мовами надруковано слова “МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ THE PLACE OF RESIDENCE”.

Розміри на схематичних діаграмах зразка бланка посвідчення особи зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

Схематична діаграма бланка посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лівий форзац

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінки 2-8

Сторінки 9-16

Правий форзацЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 756

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункти 1, 2 та 5-14 Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 756), виключити.

2. У пункті 78 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 610 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 57, ст. 1963):

1) слово і цифри “, ДСТУ 1303-94” виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.”.