Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 610
Прийняття: 22.05.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 610
Київ

Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 756 від 21.07.2021
№ 1412 від 29.12.2021
№ 228 від 23.02.2022}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” і пункту 3 частини першої статті 26 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, що додається.

2. Запровадити з 1 липня 2020 р. із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлення і видачу проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, зразок бланка якого затверджено цією постановою, відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, затвердженого цією постановою.

3. Установити, що:

до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних органів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, зразок бланка якого затверджено цією постановою, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, може оформлятися з використанням бланка проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, що не містить безконтактного електронного носія;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 липня 2020 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 610

ЗРАЗОК
бланка проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лівий форзац

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Сторінка 17

Сторінка 18

Сторінка 19

Сторінка 20

Сторінка 21

Сторінка 22

Сторінка 23

Сторінка 24

Сторінка 25

Сторінка 26

Сторінка 27

Сторінка 28

Сторінка 29

Сторінка 30

Сторінка 31

Сторінка 32

Правий форзацДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 610

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, з безконтактним електронним носієм

1. Бланк проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, з безконтактним електронним носієм (далі - бланк проїзного документа особи) виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів та може мати допустимі відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc. 9303 відхилення ± 0,75 міліметра.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

2. Бланк проїзного документа особи складається з м’якої обкладинки, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних та вимогам ІКАО, що встановлюються до електронних документів.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівим форзацом та першою паперовою сторінкою.

Бланк проїзного документа особи скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка проїзного документа особи виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу темно-зеленого кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки українською та англійською мовами двома рядками розташовано написи “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, нижче - стилізоване зображення малого Державного Герба України, під ним українською та англійською мовами - написи “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ” та “TRAVEL DOCUMENT FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION”.

У верхньому лівому куті лицьового боку обкладинки нанесено дві скісні риски. У нижній частині розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Риски, написи, стилізоване зображення малого Державного Герба України та символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка проїзного документа особи використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Лівий та правий форзаци друкуються на папері без водяного знака із вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра паперу - 95 ± 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Щит”. Маса 1 кв. метра паперу становить 100 ± 5 грамів, вміст бавовняної целюлози - не менш як 50 відсотків.

Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна завдовжки не менш як 3 міліметри, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить не менш як 20 штук.

Папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, що утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка проїзного документа особи відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного, трафаретного та інтагліо друку.

Серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка проїзного документа особи виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн лівого та правого форзаців, сторінки даних та паперових сторінок бланка проїзного документа особи створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток нерегулярної та регулярної структури з різною геометрією рисунка, фрагментів орнаментів.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами зеленого, жовто-зеленого, охристого та жовтого кольорів. Одну із сіток на внутрішніх сторінках виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід охристого кольору в жовтий.

Угорі паперових сторінок, правого форзаца та правої частини обкладинки бланка проїзного документа особи передбачено місце для нанесення способом лазерної перфорації серії та номера бланка проїзного документа особи.

7. Фон лівого та правого форзаців надруковано сітками нерегулярної та регулярної структур.

На лівому форзаці надруковано виконане спеціальними растрами стилізоване зображення малого Державного Герба України, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять мікротекст у позитивному зображенні “УКРАЇНА UKRAINE”. В кольорі сіток надруковані слова “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, виконані мікротекстом у позитивному зображенні “УКРАЇНА”. Фарбою темно-синього кольору способом інтагліо друку надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України. Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано слова “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

На правому форзаці надруковано виконане спеціальними растрами стилізоване зображення малого Державного Герба України, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

Угорі правого форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано українською мовою слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, а нижче - такий текст:

“Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати, захищати документ від зовнішнього впливу (високої або низької температури, надмірної вологості).

Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати в найближчій митниці.

Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

У разі втрати проїзного документа Ви зобов’язані негайно повідомити про це органу міграційної служби чи найближчій закордонній дипломатичній установі України, а у разі викрадення - також органу Національної поліції (за кордоном - компетентним органам іноземної держави).

З метою створення умов, що гарантують відшкодування витрат, пов’язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

Під текстом способом інтагліо друку фарбою темно-синього кольору надруковано стилізоване зображення Державного Прапора України, в якому виконано стилізоване зображення малого Державного Герба України і приховано зображення слів “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк проїзного документа особи, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України.

8. Сторінка даних бланка проїзного документа особи виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбоната), на який внесення даних здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 228 від 23.02.2022}

На лицьовому боці сторінки даних розміщено імплантований прозорий дифракційний захисний елемент з оптично-динамічними ефектами, які спостерігаються під різними кутами огляду.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Захисний елемент складається із стилізованих зображень малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення малого Державного Герба України у формі кола діаметром 16 міліметрів розміщене в зоні відцифрованого образу обличчя особи та складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

малий Державний Герб України на орнаментальній смужці та в оточенні гільйошного елемента, лінії якого мають змінну товщину;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект у контурі щита малого Державного Герба України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

фон щита малого Державного Герба України заповнено текстурою, яка утворена літерами “UA” та зображеннями тризуба;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект розширення на фоні захисного голографічного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в лініях змінної товщини гільйошного елемента;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

асиметричний дифракційний елемент з підвищеною яскравістю у написі “УКРАЇНА”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект в ахроматичних смужках по контуру орнаментальної стрічки;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кінетичний ефект пульсації в елементах орнаменту;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий мікротекст “УКРАЇНА” висотою 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

кольоровий нанотекст “UKRAINE” висотою 30 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

приховане зображення, що містить літери “UA”, які відтворюються під час освітлення лазерним променем;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

видимі під кутом 90°: контур України, напис “Україна”, контур малого Державного Герба України та орнаментальної стрічки.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Стилізоване зображення Державного Прапора України складається з таких елементів:

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ротаційний кінетичний ефект в обводці Державного Прапора України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінійний кінетичний ефект на Державному Прапорі України;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

зміна взаємного розташування кольорів на Державному Прапорі України під час обертання на 90°;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

ефект скульптурного зображення у колосках;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

лінзовий ефект у написі “UKR”;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

недифракційний нанотекст із змінною висотою від 20 до 120 мікрометрів;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

захисний елемент з високою роздільною здатністю: зображення тризуба, який має високу яскравість під кутом 90 °, всередині кільця, що заповнено текстурою, яку утворюють літери “UA” висотою 9 мікрометрів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 228 від 23.02.2022}

Для друкування сторінки даних бланка проїзного документа особи використовується жовта фарба, яка набуває жовтого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

На лицьовому боці сторінки даних, який є прилеглим до першої паперової сторінки бланка проїзного документа особи, надруковано захисні сітки регулярної та нерегулярної структур, які містять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять мікротекст у позитивному зображенні “УКРАЇНА UKRAINE”. В центральній частині розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та словами “УКРАЇНА” та “UKRAINE” перемінного розміру, що повторюються. Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана зона (VII).

Інформаційні дані в зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються у такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, стилізоване зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі.

Нижче надруковано назву документа “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ” та “TRAVEL DOCUMENT FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION”, праворуч одним рядком розташовані назви полів:

“Тип/ Type”; “Код держави/ Country code”; “Номер документа/ Document No”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно згори донизу надруковано назви полів:

“Прізвище/ Surname”;

“Ім’я/ Given Names”;

“Дата народження/ Date of birth”; “Запис №/ Record No.”;

“Стать/ Sex”; “Місце народження/ Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано в такому ж порядку, як у зоні II, а саме:

“Дата видачі/ Date of issue”; “Орган, що видав/Authority”;

“Дата закінчення строку дії/ Date of expiry”; “Підпис пред’явника/ Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон лінією мікротексту “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ” у негативному зображенні. Фон машинозчитуваної зони виконано мікротекстом “УКРАЇНА” у позитивному зображенні.

Відцифрований образ обличчя особи дублюється на сторінці даних способом лазерної перфорації;

зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано виконане спеціальними растрами стилізоване зображення малого Державного Герба України, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять мікротекст у позитивному зображенні “УКРАЇНА UKRAINE”. В кольорі сіток надруковано назву документа українською мовою “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ” і слова “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, виконані мікротекстом у позитивному зображенні “УКРАЇНА”. Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України і слова “УКРАЇНА” та “UKRAINE”.

9. На паперових сторінках надруковано виконане спеціальними растрами стилізоване зображення малого Державного Герба України, від якого у вигляді променів відходять графічні елементи, що створюють зображення орнаментів. Деякі графічні елементи орнаментів містять мікротекст у позитивному зображенні “УКРАЇНА UKRAINE”.

Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано графічні елементи, що створюють зображення орнаментів.

У нижній частині другої - тридцять другої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру) цифрами різної геометрії та розміру, які виконано мікротекстом у позитивному зображенні “УКРАЇНА”.

Текстову інформацію на паперових сторінках бланка проїзного документа особи надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

10. На першій паперовій сторінці паралельно довшому краю бланка проїзного документа особи надруковано написи українською та англійською мовами “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ, Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та “THE TRAVEL DOCUMENT OF PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION IS THE PROPERTY OF UKRAINE”. Під написом двома колонками розташовано текст українською та англійською мовами:

“Цей документ виданий з єдиною метою - надати його пред’явнику проїзний документ, який може використовуватися замість національного паспорта. Документ не порушує права і жодним чином не впливає на громадянство його пред’явника.

Якщо пред’явник документа оселився за межами України і бажає знову подорожувати, він повинен звернутися до компетентних органів держави свого проживання для отримання нового документа.

Цей проїзний документ має бути вилучений компетентними органами, які видають новий документ, та повернутий компетентному органу України, що видав цей документ.

Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника документа, надавати йому необхідну допомогу та захист.”.

“This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of national passport. The document will not violate rights and in no way affects the holder’s nationality.

Should the holder take up residence in the country other than Ukraine and if wishes to travel again, he must apply to the competent authorities of the state of residence for receiving a new document.

This travel document should be withdrawn by the authority issuing the new document and returned to the authority in Ukraine which has issued it.

In the name of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs of Ukraine requests all those whom it may concern to facilitate in every possible way the travel of the holder of this travel document and to provide the holder with all necessary assistance and protection.”.

Під текстом фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка проїзного документа.

11. Сторінки друга - четверта призначені для особливих відміток. У верхній частині сторінок паралельно коротшому краю проїзного документа особи українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/ SPECIAL NOTES”.

12. Сторінки п’ята - тридцять друга призначені для проставлення віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником проїзного документа особи. У верхній частині таких сторінок паралельно коротшому краю проїзного документа особи українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/ VISAS”.

Схематична діаграма бланка проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік обкладинки

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінки 2-4

Сторінки 5-32

Правий форзацЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 610

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист

Загальна частина

1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист (далі - проїзний документ), є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну.

2. Проїзний документ оформляється іноземцю або особі без громадянства, яку визнано особою, яка потребує додаткового захисту.

3. Оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін та видача здійснюються:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники), а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа;

3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

4. Проїзний документ видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

5. Обмін проїзного документа здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до проїзного документа;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до проїзного документа;

3) закінчення строку дії проїзного документа;

4) непридатності проїзного документа для подальшого використання.

6. Документи для оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну подаються особою або її законним представником (далі - заявники) до територіального органу ДМС, на обліку якого перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту.

7. За оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється адміністративний збір у розмірах, визначених законодавством.

8. Оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін та видача здійснюються територіальним органом ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру та уповноважений структурний підрозділ ДМС у взаємодії з державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр) протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням такого документа.

9. Порядок взаємодії ДМС із Центром установлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

10. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

11. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

12. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміном.

Доступ до зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або надіслання запитів в електронній формі захищеними каналами зв’язку одержання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них у паперовій формі.

13. До підключення Мін’юсту до Реєстру одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру, у разі потреби здійснюється шляхом надсилання до Мін’юсту в електронній формі захищеними каналами зв’язку запиту щодо особи, відповідь на який Мін’юст надає протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

У разі відсутності можливості надіслання запитів в електронній формі запити надсилаються у паперовій формі.

14. До запровадження органами реєстрації процедури внесення до Реєстру відомостей про місце проживання особи в установленому законодавством порядку відомості про реєстрацію місця проживання, які подаються заявником, перевіряються за даними обліку територіального органу ДМС.

Дії працівників під час приймання документів для оформлення, обміну проїзного документа

15. Керівник територіального органу ДМС визначає працівників, які виконують функції з прийняття документів, формування заяв-анкет та видачі проїзного документа, і працівників, які виконують функції з оформлення та обміну проїзного документа (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та прийняття рішення).

16. Працівник територіального органу ДМС під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих документів, зазначених у пунктах 23, 28 та 30 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, наявність підстав для оформлення, обміну та видачі проїзного документа, звіряє відомості про іноземця або особу без громадянства, зазначені в їх паспортних документах, з даними, що містяться в заяві-анкеті.

У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовій формі.

У разі коли під час приймання документів виявлено, що посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, визнано недійсним, працівник територіального органу ДМС вилучає посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, про що територіальний орган ДМС письмово інформує іноземця або особу без громадянства.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

17. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу ДМС формує з використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів Реєстру заяву-анкету (в тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів). Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

18. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу ДМС друкує її та надає заявникові для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей.

У разі виявлення помилок у заяві-анкеті працівник територіального органу ДМС вносить до неї відповідні виправлення.

19. Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей власним підписом.

20. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

21. Працівник територіального органу ДМС сканує із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети документи, які подаються заявником.

22. Керівник/заступник керівника територіального органу ДМС або особа, яка виконує його обов’язки, щодня здійснює розподіл прийнятих заяв-анкет між працівниками, які здійснюють функції з оформлення та обміну проїзного документа.

Подання документів для оформлення проїзного документа та їх розгляд

23. Для оформлення проїзного документа заявник подає такі документи:

1) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

2) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один з батьків;

3) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;

4) у разі оформлення проїзного документа особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc 9303.

Оригінали посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, документа, що посвідчує особу законного представника, документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії, засвідчені працівником територіального органу ДМС шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

24. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється проїзний документ, та перевірку поданих заявником документів.

25. Ідентифікація особи здійснюється на підставі інформації, отриманої з матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, баз даних Реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про особу або дійсності поданих заявником документів надсилаються запити до відповідних державних органів, які надають відповідь протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.

26. Рішення про оформлення проїзного документа приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації особи, перевірки поданих документів та у разі відсутності підстав для відмови в його оформленні.

Уповноважений структурний підрозділ ДМС здійснює перевірку даних щодо оформлення проїзного документа, які надійшли до ДМС.

27. Після прийняття рішення про оформлення проїзного документа або відмову в його оформленні матеріали долучаються до матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, та зберігаються разом з ними.

Подання документів для оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обміну проїзного документа та їх розгляд

28. Для оформлення проїзного документа у зв’язку з втратою або викраденням заявник подає:

1) документи, передбачені пунктом 23 цього Порядку;

2) заяву про оформлення проїзного документа у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення проїзного документа на території України), а у разі викрадення проїзного документа за кордоном - документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій викрадено проїзний документ, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його викрадення.

До заяви-анкети додаються оригінали документів, визначених підпунктами 2 і 3 цього пункту.

29. У разі коли протягом строку дії проїзного документа змінилася інформація, внесена до нього, проїзний документ подається до територіального органу ДМС, який його видав, протягом десяти днів з дати настання змін.

30. Для обміну проїзного документа заявник подає:

1) документи, передбачені пунктом 23 цього Порядку;

2) проїзний документ, що підлягає обміну;

3) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими проїзний документ підлягає обміну (у разі потреби).

До заяви-анкети додаються оригінали документів, визначених підпунктами 2 і 3 цього пункту.

31. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється проїзний документ, та перевірку поданих заявником документів.

32. Ідентифікація особи здійснюється на підставі інформації, отриманої з матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, баз даних Реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС.

Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

У разі необхідності підтвердження інших відомостей про особу або дійсності поданих заявником документів надсилаються запити до відповідних державних органів, які надають відповідь протягом трьох робочих днів з дня надходження таких запитів.

33. Рішення про оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обмін проїзного документа приймається територіальним органом ДМС за результатами ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється проїзний документ, перевірки поданих документів та у разі відсутності підстав для відмови в його оформленні, обміні.

Уповноважений структурний підрозділ ДМС здійснює перевірку даних щодо оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обміну проїзного документа, які надійшли до ДМС.

34. Після прийняття рішення про оформлення у зв’язку з втратою або викраденням, обмін проїзного документа або відмову в його оформленні, обміні матеріали долучаються до матеріалів особової справи особи, яка потребує додаткового захисту, та зберігаються разом з ними.

Персоналізація проїзного документа та організація його видачі

35. Після прийняття рішення про оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін проїзного документа зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи ДМС до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних у порядку, встановленому законодавством.

36. Головний обчислювальний центр Реєстру здійснює автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчої інформаційної системи ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення проїзного документа та передає їх до Центру.

37. Центр здійснює персоналізацію бланка проїзного документа, вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних проїзного документа, біометричні дані (параметри) особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc 9303.

38. Персоналізовані Центром бланки проїзного документа надсилаються територіальному органу ДМС в порядку, встановленому законодавством.

39. Працівник територіального органу ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до відомчої інформаційної системи ДМС відомості про дату надходження персоналізованого бланка проїзного документа, до заяви-анкети - відомості про номер та дату оформлення проїзного документа.

40. Працівник територіального органу ДМС візуально звіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка проїзного документа, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі ДМС та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк проїзного документа надсилається до ДМС для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка проїзного документа.

Видача проїзного документа

41. Видача заявникові проїзного документа здійснюється територіальним органом ДМС, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну.

Для отримання проїзного документа, оформленого на ім’я іноземця або особи без громадянства, заявник подає посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

42. Проїзний документ, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий законному представнику.

Для отримання проїзного документа законний представник подає документ, що посвідчує його особу, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

43. Під час видачі проїзного документа проводиться процедура верифікації. Заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до проїзного документа.

44. До заяви-анкети про видачу проїзного документа вносяться:

1) відомості про те, що іноземець або особа без громадянства здала проїзний документ із зазначенням реквізитів такого проїзного документа (у випадку, зазначеному в пункті 30 цього Порядку);

2) підпис заявника із зазначенням дати отримання проїзного документа. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання проїзного документа, працівник територіального органу ДМС робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі проїзного документа та засвідчує факт видачі власним підписом;

3) прізвище та ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу ДМС, на якого згідно з його посадовими обов’язками покладено функції з видачі проїзного документа.

45. У разі неотримання заявником проїзного документа протягом шести місяців з дня його оформлення проїзний документ знищується в порядку, встановленому в пунктах 56 і 57 цього Порядку.

46. Відомості, внесені до заяви-анкети, та додані до неї скановані документи (у тому числі про перевірки) зберігаються в електронному вигляді у відомчій інформаційній системі ДМС.

Підстави для відмови в оформленні та видачі проїзного документа

47. Територіальний орган ДМС відмовляє заявнику в оформленні або видачі проїзного документа у разі, коли:

1) іноземець або особа без громадянства не визнані в Україні особою, яка потребує додаткового захисту;

2) іноземець або особа без громадянства має проїзний документ (крім випадку обміну проїзного документа);

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

4) встановлено належність особи до громадянства України;

5) за оформленням або видачею проїзного документа звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для подання документів та отримання проїзного документа;

6) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі проїзного документа;

7) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, підроблене, зіпсоване або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;

8) встановлено факт подання заявником завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів.

48. Копія рішення територіального органу ДМС про відмову в оформленні чи видачі проїзного документа із зазначенням причин відмови не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення видається заявнику під підпис або надсилається рекомендованим листом.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі проїзного документа.

Повернення державі, вилучення, визнання недійсним та знищення проїзного документа

49. Особа, стосовно якої прийнято рішення про втрату, позбавлення додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, або її законний представник зобов’язані повернути проїзний документ територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, а якщо така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

Проїзний документ, отриманий закордонною дипломатичною установою України, надсилається до територіального органу ДМС, який його видав, для знищення в порядку, встановленому в пунктах 56 і 57 цього Порядку.

50. У разі смерті особи проїзний документ повертається територіальному органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, а якщо така особа проживала за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

Проїзний документ, отриманий закордонною дипломатичною установою України, надсилається до територіального органу ДМС, який його видав, для знищення в порядку, встановленому в пунктах 56 і 57 цього Порядку.

51. У разі втрати або викрадення проїзного документа на території України заявник зобов’язаний негайно повідомити про це територіальному органу ДМС за місцем його оформлення, а в разі викрадення - також органу Національної поліції. Про втрату або викрадення за кордоном проїзного документа заявник зобов’язаний повідомити компетентному органу іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України, яка протягом доби інформує територіальний орган ДМС, який видав проїзний документ, Адміністрацію Держприкордонслужби, Національне центральне бюро Інтерполу в Україні.

52. Проїзний документ вилучається працівником закордонної дипломатичної установи України у разі визнання його недійсним відповідно до підпунктів 4 і 7 пункту 54 цього Порядку.

У разі визнання проїзного документа недійсним відповідно до підпунктів 1-3, 5, 6, 8-11 пункту 54 цього Порядку його вилучення здійснюється працівником закордонної дипломатичної установи України на підставі письмового повідомлення територіального органу ДМС та інформації з Реєстру.

Під час вилучення проїзного документа складається акт. При цьому особі, в якої вилучено проїзний документ, видається довідка. Зразки акта і довідки затверджуються МВС.

Вилучений проїзний документ разом з актом про його вилучення передається не пізніше наступного робочого дня згідно з актом приймання-передачі до територіального органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту.

Закордонна дипломатична установа України не пізніше наступного робочого дня після вилучення проїзного документа інформує про це територіальний орган ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, шляхом надсилання повідомлення в електронній формі.

Вилучений закордонною дипломатичною установою України проїзний документ разом з актом про його вилучення згідно з актом приймання-передачі надсилається до територіального органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, найближчою дипломатичною поштою.

53. Територіальний орган ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, знищує вилучений проїзний документ в порядку, встановленому в пунктах 56 і 57 цього Порядку, або проводить службову перевірку.

Вилучений проїзний документ зберігається в територіальному органі ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, до прийняття рішення про визнання його недійсним і подальшого знищення в установленому порядку або повернення заявнику.

54. Проїзний документ визнається недійсним, вилучається та знищується у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до проїзного документа;

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до проїзного документа;

4) непридатності проїзного документа для подальшого використання;

5) набуття особою громадянства України;

6) коли проїзний документ заявлений як втрачений або викрадений;

7) смерті особи, якій було видано такий проїзний документ;

8) оформлення проїзного документа з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання заявником проїзного документа протягом шести місяців;

10) прийняття рішення про втрату, позбавлення додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

11) отримання від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що проїзний документ видано на підставі підроблених чи недійсних документів.

У разі подання заявником у строки, встановлені законодавством, документів для обміну проїзного документа у зв’язку із зміною внесеної до нього інформації такий проїзний документ визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

У разі неподання заявником протягом десяти днів з дати настання зміни інформації, внесеної до проїзного документа, документів для його обміну за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації проїзний документ, який підлягає обміну, визнається недійсним.

У разі оформлення проїзного документа у зв’язку з його втратою або викраденням такий проїзний документ визнається недійсним з дня подання документів для його оформлення.

У разі визнання недійсним проїзного документа у випадках, зазначених у підпунктах 10 та 11 цього пункту, копія рішення про визнання недійсним проїзного документа видається територіальним органом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві та особі без громадянства під підпис або надсилається таким особам рекомендованим листом не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Територіальний орган ДМС протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визнання недійсним проїзного документа інформує про це ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби, а також вносить відповідну інформацію до Реєстру.

55. Недійсний проїзний документ, виявлений у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби та протягом десяти робочих днів надсилається для знищення до територіального органу ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, який його знищує.

56. Знищення недійсних проїзних документів здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу ДМС. Комісія складає у трьох примірниках акт про знищення недійсних проїзних документів.

57. Територіальний орган ДМС, уповноважений структурний підрозділ ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт подання особою заяви про втрату/викрадення проїзного документа, визнання недійсним, вилучення та знищення проїзного документа.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі проїзного документа, а також рішень про визнання його недійсним

58. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі проїзного документа, а також рішення про визнання його недійсним може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку або до суду.

59. ДМС має право переглянути рішення, прийняте територіальним органом ДМС, на обліку в якому перебуває особова справа особи, яка потребує додаткового захисту, і за наявності підстав зобов’язати його відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі проїзного документа, а також рішення про визнання його недійсним і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

60. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

61. Контроль за виконанням працівниками територіальних органів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками апарату ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

62. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками територіальних органів ДМС визначається ДМС.

63. Контроль за виконанням працівниками закордонної дипломатичної установи України вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками МЗС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

64. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками закордонної дипломатичної установи України визначається МЗС.

Дотримання вимог законодавства працівниками під час приймання заяв-анкет, оформлення, обміну та видачі проїзного документа

65. Керівники територіальних органів ДМС організовують роботу з оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, видачі, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під час приймання заяв-анкет, оформлення та видачі проїзного документа.

66. Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, формування заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів особи, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих документів, збереження отриманих від заявника документів та проїзного документа.

Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення проїзного документа (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, ідентифікацію особи та прийняття рішення про оформлення проїзного документа, забезпечує дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про оформлення проїзного документа.

Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за видачу проїзного документа, забезпечує дотримання порядку його видачі.

67. Працівник територіального органу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального органу ДМС, забезпечує подання достовірної інформації про оформлення та видачу проїзного документа, внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інформації в електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

68. Обов’язки працівників територіальних органів ДМС щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.

Заповнення проїзного документа

69. До проїзного документа вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

ім’я особи;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований підпис особи;

відцифрований образ обличчя особи.

70. У проїзному документі складові імені особи “прізвище” та “власне ім’я” зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до національного паспортного документа іноземця або особи без громадянства. У разі відсутності національного паспортного документа написання прізвища та власного імені особи латинськими літерами здійснюється відповідно до правил транслітерації.

71. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки проїзного документа заповнюються українською та англійською мовами.

72. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість символів

Назва держави


УКРАЇНА
UKRAINE


Назва документа


ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

TRAVEL DOCUMENT FOR PERSON GRANTED COMPLEMENTARY PROTECTION


Тип документа

Тип/Type

PH

2

Код держави

Код держави/ Country code

UKR

3

Номер документа

Номер документа/ Document No

зазначається номер проїзного документа

8

Ім’я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

два рядки
по 27


Ім’я/ Given Name

зазначається власне ім’я

два рядки
по 27

Дата
народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний
номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record No.

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без врахування
позначки “-”)

13

Стать

Стать/ Sex

Ж/F або Ч/M

3

Місце народження

Місце народження/ Place of birth

зазначається місце народження

два рядки
по 42

Дата видачі документа

Дата видачі/
Date of issueТериторіальний орган ДМС, що оформив документ (код)

Орган, що видав/ Authority

зазначається код територіального органу ДМС, що оформив документ

4

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії документа/
Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії документа

10

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи


відцифрований підпис особи


73. До безконтактного електронного носія, який імплантовано в проїзний документ, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних проїзного документа;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

3) дані про забезпечення захисту інформації.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc 9303.

74. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

75. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

76. Відомості про місце народження вносяться українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами. Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2009 “Коди назв країн світу”.

77. Код територіального органу ДМС, що оформив проїзний документ, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, а останні дві цифри - код територіального органу ДМС, що прийняв рішення про оформлення проїзного документа.

{Абзац перший пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1412 від 29.12.2021}

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим - 01

область:

Вінницька - 05

Волинська - 07

Дніпропетровська - 12

Донецька - 14

Житомирська - 18

Закарпатська - 21

Запорізька - 23

Івано-Франківська - 26

Київська - 32

Кіровоградська - 35

Луганська - 44

Львівська - 46

Миколаївська - 48

Одеська - 51

Полтавська - 53

Рівненська - 56

Сумська - 59

Тернопільська - 61

Харківська - 63

Херсонська - 65

Хмельницька - 68

Черкаська - 71

Чернівецька - 73

Чернігівська - 74

м. Київ - 80

м. Севастополь - 85.

78. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

{Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 756 від 21.07.2021}

{Пункт 78 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 756 від 21.07.2021}

79. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

80. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Doc 9303.

81. До проїзного документа особи, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною та осіб, які не досягли 14-річного віку, відцифрований підпис не вноситься, а до проїзного документа особи з фізичними вадами - вноситься за її бажанням.