Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 285
Прийняття: 05.04.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 285
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 683 від 17.07.2019}

Відповідно до частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка посвідчення особи на повернення в Україну згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 285

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи на повернення в Україну

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка даних

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Схематична діаграма
зразка бланка посвідчення особи на повернення в Україну

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка даних

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

__________
Примітка.Розміри на схематичній діаграмі бланка посвідчення зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 285

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення особи на повернення в Україну

1. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі буклета розміром у розгорнутому вигляді 352 х 125 (± 0,75) міліметрів з трьома паралельними згинами, що складається з восьми сторінок та окремої сторінки даних, призначеної для внесення інформації про пред’явника посвідчення та реквізитів посвідчення (далі - сторінка даних), розміром 125 х 88 (± 0,75) міліметрів.

2. Для виготовлення бланка посвідчення використовується захисний папір із спеціальними захисними волокнами, який не має власної флуоресценції. Захисний папір виготовляється із деревинної целюлози та має масу 1 кв. метра 235 (± 5) грамів.

3. Сторінка даних друкується на самоклеючому папері без власної флуоресценції масою 1 кв. метра 170 (± 5) грамів.

4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного друку. Серію з двох літер та шестизначний номер бланка посвідчення виконано перфорацією.

5. Дизайн сторінки даних бланка посвідчення створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка. Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, бузкового та рожевого кольорів. Одну із захисних сіток надруковано способом ірисного офсетного друку фарбою бузкового кольору, що переходить в рожевий.

6. Дизайн бланка посвідчення створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка, стилізованих зображень малого Державного Герба України. Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного друку фарбами блакитного, бузкового та рожевого кольорів. Одну із захисних сіток надруковано способом ірисного офсетного друку фарбою бузкового кольору, що переходить в рожевий.

Угорі третьої - восьмої сторінок способом перфорації виконано серію та номер бланка посвідчення.

7. Сторінка даних бланка посвідчення призначена для внесення відомостей про особу пред’явника посвідчення.

На сторінці даних бланка посвідчення надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка у вигляді геометричних фігур та текстову інформацію відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації ICAO Doc 9303. Для друкування сторінки даних бланка посвідчення використовуються фарби блакитного, бузкового та рожевого кольорів.

Текстова інформація, що надрукована на сторінці даних, містить п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувану (VII) зону.

Інформаційні дані у зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору та розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, яке повторюється тричі. Нижче виконано лінію мікротексту “УКРАЇНА/UKRAINE” в позитивному зображенні.

Нижче чотирма рядками надруковано слова “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ НА ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ” та “CERTIFICATE FOR RETURN TO UKRAINE”, праворуч одним рядком - назви полів “Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “Документ №/Document No”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given names”;

“Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth” і “Запис №/Record No”;

“Стать/Sex” і “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II, а саме:

“Дата видачі/Date of issue” і “Орган, що видав документ/Authority”;

“Дата закінчення строку дії/Date of expiry” і “Підпис пред’явника/Holder’s signature”;

зони V і VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого зображення/ фотокартки пред’явника посвідчення.

Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації (машинозчитувана зона).

Машинозчитувана зона відокремлена від інших зон лінією мікротексту “УКРАЇНА” в позитивному зображенні, яка надрукована в кольорі однієї із сіток.

У верхній частині сторінки даних фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору, виконано орнаментальну смугу та у нижній правій частині - стилізоване зображення малого Державного Герба України.

Після внесення інформації на сторінку даних бланка посвідчення вона наклеюється на другу сторінку бланка посвідчення і ламінується захисною полімерною плівкою.

8. Сторінка перша є титульною сторінкою.

Угорі першої сторінки фарбою чорного кольору чотирма рядками виконано напис українською та англійською мовами “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ НА ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ” та “CERTIFICATE FOR RETURN TO UKRAINE”.

По центру сторінки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні геометричної фігури, виконане елементами захисних сіток.

Під малим Державним Гербом України фарбою чорного кольору виконано напис українською мовою “УКРАЇНА”.

9. Сторінка друга надрукована спеціальними захисними сітками, не містить текстової інформації та призначена для наклеювання сторінки даних.

10. По центру третьої сторінки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні геометричної фігури, виконане елементами захисних сіток. По периметру стилізованого зображення малого Державного Герба України у кольорі однієї із сіток виконано мікротекст “УКРАЇНА/UKRAINE” в позитивному зображенні.

Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору, виконано слово “УКРАЇНА” та стилізоване зображення малого Державного Герба України (тричі) та по довшому краю сторінки з обох боків виконано орнаментальну смугу, що під час розгортання буклета розташована в місцях згинів сторінок.

Фарбою чорного кольору у верхній частині сторінки паралельно коротшому краю українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/SPECIAL NOTES” та лінію мікротексту “УКРАЇНА/UKRAINE” в негативному зображенні. У нижній частині сторінки надруковано номер сторінки.

11. По центру четвертої - сьомої сторінок надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні геометричної фігури, виконане елементами захисних сіток. По периметру стилізованого зображення малого Державного Герба України у кольорі однієї із сіток виконано мікротекст “УКРАЇНА/UKRAINE” в позитивному зображенні.

Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору, виконано слово “УКРАЇНА” та стилізоване зображення малого Державного Герба України (тричі) та по довшому краю сторінок з обох боків виконано орнаментальну смугу, що під час розгортання буклета розташована в місцях згинів сторінок.

Фарбою чорного кольору у верхній частині сторінок паралельно коротшому краю українською та англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ВІЗИ/VISAS” та лінію мікротексту “УКРАЇНА/UKRAINE” в негативному зображенні. У нижній частині сторінок надруковано номер сторінки.

12. По центру восьмої сторінки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні геометричної фігури, виконане елементами захисних сіток. По периметру стилізованого зображення малого Державного Герба України у кольорі однієї із сіток виконано мікротекст “УКРАЇНА/UKRAINE” в позитивному зображенні.

Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення синього кольору, виконано слово “УКРАЇНА” та стилізоване зображення малого Державного Герба України (тричі) та по довшому краю сторінки з обох боків виконано орнаментальну смугу, що під час розгортання буклета розташована в місцях згинів сторінок.

Фарбою чорного кольору українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами надруковано такий текст:

“ЗВЕРНЕННЯ

Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної в цьому посвідченні.”.

На сторінці виконано п’ять ліній мікротексту “УКРАЇНА” в позитивному зображенні.

Під текстом фарбою чорного кольору надруковано найменування підприємства, що виготовило бланк посвідчення, та реквізити замовлення.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 285

ПОРЯДОК
оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну

Загальна частина

1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених законами), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається закордонними дипломатичними установами України (далі - дипломатичні установи).

2. Посвідчення є власністю України.

3. Бланки посвідчення виготовляються відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

4. Оформлення та видача посвідчення здійснюються:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законний представник).

5. Оформлення посвідчення та продовження строку його дії здійснюється дипломатичними установами у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру  (далі - Центр).

6. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи МЗС, яка використовується для обліку даних.

7. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується  МВС в установленому порядку.

8. До заяви-анкети вносяться такі відомості про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

стать;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Реєстрі (у разі наявності);

реквізити  документів, виданих особі та на підставі яких вносяться дані;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та у разі оформлення посвідчення за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням; 

місце проживання/перебування (реєстрації) в Україні (область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

місце проживання/перебування (реєстрації) за кордоном (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

відомості про законного представника особи (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує його повноваження);

підстава для оформлення посвідчення;

номер телефону заявника та/або адреса електронної пошти;

дата заповнення заяви-анкети;

дані про дітей, що вносяться до посвідчення (у разі потреби).

9. Внесені до заяви-анкети відомості (персональні дані) передаються від місцевих вузлів відомчої інформаційної системи МЗС до Центру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог щодо обробки персональних даних, визначених законом.

10. Центр проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від місцевих вузлів відомчої інформаційної системи МЗС, установлює їх унікальність, формує набори даних для персоналізації бланка посвідчення та засобами Реєстру передає їх до відповідних місцевих вузлів відомчої інформаційної системи МЗС.

11. За результатами проведеної Центром перевірки та згідно із законодавством консульською посадовою особою дипломатичної установи приймається рішення про оформлення чи відмову в оформленні посвідчення.

12. Інформація про оформлення, видачу, а також продовження строку дії посвідчення передається консульською посадовою особою дипломатичної установи засобами відомчої інформаційної системи МЗС до Центру.

13. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що визначені у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок звернення та повноваження щодо подання документів для оформлення посвідчення

14. Посвідчення оформлюється та видається у разі:

1) втрати або викрадення під час перебування за межами України документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

2) коли строк дії документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, закінчився;

3) коли встановлено, що документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, є недійсним з інших причин;

4) коли громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

15. Посвідчення може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в разі втрати або викрадення під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними з інших причин.

16. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення може бути оформлене та видане на ім’я громадянина України, особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту та щодо яких прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо яких прийнято рішення про примусову депортацію з відповідної держави.

17. Для оформлення посвідчення згідно з пунктами 14 і 15 цього Порядку заявник або його законний представник подає до дипломатичної установи такі документи:

1) заяву-анкету;

2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо:

втрати або викрадення документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

втрати або викрадення документа особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

3) документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну (у разі наявності);

4) документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності), або документ іноземця чи особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну  (у разі оформлення посвідчення особі згідно з пунктом 15 цього Порядку);

5) довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає на території України, та у разі, коли такій дитині не оформлювалися документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну);

6) свідоцтво про народження дитини  або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави (у разі наявності), якщо оформлюється посвідчення дитині або дані про дитину вносяться до посвідчення законного представника;

7) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником);

8) дві кольорових фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (у разі внесення до посвідчення законного представника даних про дитину);

9) одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (у разі оформлення посвідчення особі, яка не досягла дванадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, або у разі наявності обґрунтованих обставин, які доводять неспроможність заявника прибути до найближчої дипломатичної установи);

10) документ, що підтверджує сплату консульського збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати консульського збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена консульською посадовою особою дипломатичної установи шляхом проставляння відмітки “Згідно з оригіналом” із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, підпису та дати.

18. Для оформлення посвідчення згідно з пунктом 16 цього Порядку компетентний орган іноземної держави подає до дипломатичної установи такі документи:

1) офіційне звернення про оформлення та видачу посвідчення;

2) заяву-анкету із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення;

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, або документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності), або документ іноземця чи особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

4) рішення про реадмісію у разі наявності міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або рішення про примусову депортацію в Україну;

5) дві кольорових фотокартки 3,5 х 4,5 сантиметра та одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (у разі можливості) для внесення відцифрованого образу обличчя особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, шляхом сканування.

19. Після формування заяви-анкети консульська посадова особа дипломатичної установи друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей.

У разі виявлення помилок консульська посадова особа дипломатичної установи вносить до заяви-анкети відповідні коригування.

20. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей він власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу, зазначену в пункті 4 цього Порядку. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, консульська посадова особа дипломатичної установи робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

21. Після перевірки заявником правильності внесених відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується консульською посадовою особою дипломатичної установи (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів), яка прийняла документи та сформувала заяву-анкету для оформлення посвідчення.

22. Рішення про оформлення посвідчення приймається консульською посадовою особою дипломатичної установи за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України або статусу особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, чи іноземця та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, шляхом внесення власноручного запису у відведеному для цього місці заяви-анкети.

23. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою дипломатичної установи, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення в Україну пред’явника посвідчення, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

24. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством, строк дії посвідчення може бути продовжено консульською посадовою особою дипломатичної установи на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більш як на 30 днів, за особистим клопотанням заявника або його законного представника, або органу, за поданням якого посвідчення оформлене.

Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом консульської посадової особи дипломатичної установи, який скріплюється малою гербовою печаткою. Консульська посадова особа дипломатичної установи, яка продовжила строк дії посвідчення, письмово інформує про це дипломатичну установу, яка видала посвідчення.

25. Оформлене посвідчення видається особисто заявникові або його законному представникові.

Посвідчення, оформлене особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, може бути видане особі, уповноваженій на це її законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

26. У разі коли громадянин втратив документи в країні, на території якої відсутня дипломатична установа, оформлене посвідчення може бути доставлено заявнику засобами поштового зв’язку або експрес-зв’язку, якщо це дозволяється законодавством такої країни.

27. У разі оформлення посвідчення відповідно до пункту 16 цього Порядку посвідчення видається уповноваженому представникові компетентного органу іноземної держави, за поданням якого воно оформлено.

28. Заяви-анкети з поданими до них документами формуються у справи, які ведуться в порядку зростання номерів виданих посвідчень і зберігаються протягом строків, установлених законодавством.

29. Заяви-анкети підлягають реєстрації у книзі, в якій обліковуються консульські дії та збори, у день їх отримання. На заяві-анкеті проставляється номер реєстрації згідно з книгою, в якій обліковуються консульські дії та збори, та через скісну риску серія та номер бланка посвідчення після його оформлення.

30. За оформлення посвідчення стягується консульський збір. За оформлення посвідчення подвійна ставка консульського збору не застосовується.

31. За оформлення посвідчення особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, внесення даних про дитину до посвідчення законного представника, на звернення  компетентного органу іноземної держави або в інших випадках, передбачених законодавством, консульський збір не стягується.

32. За рішенням керівника дипломатичної установи у разі наявності обставин, що доводять неспроможність заявника сплатити консульський збір, посвідчення оформляється без стягнення консульського збору.

33. Оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом одного робочого дня, але не більш як п’яти робочих днів з дня подання всіх документів і отримання консульською посадовою особою дипломатичної установи відомостей, передбачених цим Порядком, та сплати консульського збору.

34. У разі необхідності надсилання письмового запиту строк оформлення посвідчення може бути продовжено до часу отримання відповіді на такий запит, але не більш як 30 днів.

35. Про втрату або викрадення за кордоном виданого в Україні документа, що посвідчує особу та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій дипломатичній установі за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який видав документ, Національне центральне бюро Інтерполу в Україні та Адміністрацію Держприкордонслужби із зазначенням внесеної до документа інформації.

36. Дипломатична установа засобами Реєстру з використанням відомчої інформаційної системи МЗС на підставі письмової заяви особи вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт визнання недійсним та анулювання документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також документа особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, замість яких дипломатичною установою оформлено посвідчення.

37. Ідентифікація особи  здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

38. Ідентифікація осіб, підтвердження належності до громадянства України або підтвердження статусу особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця або особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, на ім’я яких оформляється посвідчення і стосовно яких відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється:

відповідно до наявних облікових документів, відомчих реєстрів, картотек, баз даних;

за наявним у особи документом, що посвідчує особу, підтверджує її громадянство, статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця або особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

шляхом заповнення письмового запиту (додаток 1) у формі електронного документа та його надіслання засобами Реєстру до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС, який здійснив оформлення документа, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, щодо особи, на ім’я якої оформляється посвідчення (відповідно до інформації, наданої заявником).

За результатами перевірки готується відповідь у формі електронного документа шляхом заповнення електронної форми запиту та його надіслання ініціатору запиту.

Строк надання відповіді не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запиту.

У разі відсутності можливості надсилання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях.

Допускається надсилання запитів та отримання відповідей каналами відомчої електронної пошти.

У разі коли картотеки заяв про видачу паспортного документа не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних обліках територіального органу/підрозділу ДМС, МЗС або дипломатичної установи, ідентифікація особи здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” на підставі письмової згоди особи (законного представника) на обробку персональних даних шляхом надіслання дипломатичною установою запитів з метою отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

У разі коли документ, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, оформлений територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не здійснює своїх повноважень, запит надсилається до відповідного територіального органу ДМС.

Підстави для відмови в оформленні та видачі посвідчення

39. Дипломатична установа має право відмовити в оформленні та видачі посвідчення у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її законний представник/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення;

2) заявник/компетентний орган іноземної держави подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі посвідчення;

3) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформації, наданої заявником/компетентним органом іноземної держави.

40. У письмовому рішенні про відмову в оформленні посвідчення (додаток 2), яке доводиться до відома заявника/компетентного органу іноземної держави в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови. Заявник/компетентний орган іноземної держави має право повторно звернутися до дипломатичної установи в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими відмовлено в оформленні та видачі посвідчення.

Заповнення посвідчення

41. До посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище і ім’я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

дата закінчення строку дії документа;

фотокартка особи;

підпис особи.

42. Відцифрований образ обличчя особи (фотокартка) вноситься шляхом фотографування особи або сканування (у випадках, передбачених підпунктом 9 пункту 17 та підпунктом 5 пункту 18 цього Порядку). У разі відсутності технічної можливості внести до посвідчення відцифрований образ обличчя шляхом сканування до посвідчення може бути внесено кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Підпис особи не отримується у разі оформлення посвідчення особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та у разі оформлення посвідчення відповідно до пункту 16 цього Порядку.

У разі оформлення посвідчення особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, або у разі наявності обґрунтованих обставин, які доводять неспроможність заявника прибути до найближчої дипломатичної установи, відцифрований підпис особи отримується шляхом сканування.

43. Посвідчення заповнюється відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО Doc 9303).

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва держави

Держава/
State

УКРАЇНА/
UKRAINE

16

Назва документа

Назва документа

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ НА ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ/
CERTIFICATE FOR RETURN TO UKRAINE

змінна

Тип документа

Тип/
Type

IS

2

Код держави

Код держави/
Country code

UKR

3

Номер документа

Документ №/
Document No.

зазначається номер оформленого документа

8

Прізвище

Прізвище/
Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім’я

Ім’я/
Given names

зазначається ім’я

змінна

Громадянство

Громадянство/
Nationality

УКРАЇНА/
UKRAINE

16

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record Nо

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

13

Стать

Стать/
Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження/
Place of birth

зазначається місце народження

змінна

Дата видачі документа

Дата видачі/
Date of issue

зазначається дата видачі документа

13

Уповноважений суб’єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав документ/
Authority

зазначається код органу, що видав документ

4-5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії/
Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Фотокартка особи


відцифрований образ обличчя особи/вклеєна фотокартка


Підпис особи

Підпис пред’явника/
Holder’s signature

Підпис пред’явника/відцифрований підпис пред’явника


44. Внесення відомостей до зони візуальної перевірки здійснюється українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

На письмове прохання заявника внесення прізвища та імені особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, латинськими літерами може бути здійснено відповідно до його написання у раніше оформлених компетентними органами України на її ім’я паспортних документах.

45. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN;


лютий - ЛЮТ/FEB;


березень - БЕР/MAR;


квітень - КВІ/APR;


травень - ТРА/MAY;


червень - ЧЕР/JUN;


липень - ЛИП/JUL;


серпень - СЕР/AUG;


вересень - ВЕР/SEP;


жовтень - ЖОВ/OCT;


листопад - ЛИС/NOV;


грудень - ГРУ/DEC;


3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “ХХ” - для дня, “ХХХ” - для місяця, “ХХ” - для року, “ХХ ХХХ ХХ” - для дня, місяця і року.

46. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

47. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва області - у разі народження у місті, населеному пункті, який входить до складу області;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, паспортом громадянина України або паспортом для виїзду за кордон з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2009 “Коди назв країн світу”.

48. Орган, що видав посвідчення, позначається цифрою, яка визначає статус дипломатичної установи, що оформила документ (“2” - дипломатичне представництво України або його відділення, “3-6” - консульська установа України), трилітерним кодом країни перебування такого органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

49. У разі оформлення посвідчення відповідно до пункту 15 цього Порядку у графі “громадянство” проставляється “ХХХХ”.

50. У разі оформлення посвідчення відповідно до пункту 16 цього Порядку підпис особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, у заяві-анкеті та посвідченні не є обов’язковим.

51. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи або фотографічне зображення особи) вноситься на сторінку даних згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації IСАО Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення посвідчення, та фотографічного зображення на них установлюються МВС.

{Пункт 51 в редакції Постанови КМ № 683 від 17.07.2019}

52. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

53. Після внесення до посвідчення відомостей про особу пред’явника посвідчення паперова основа сторінки даних відділяється і наклеюється на другу сторінку. Сторінка даних ламінується захищеною полімерною плівкою.

54. Після внесення всіх необхідних відомостей і нанесення захисних елементів аркуш складається в буклет.

Отримання, зберігання, списання та знищення бланків посвідчення

55. Виготовлення бланків посвідчення здійснюється підприємствами, що належать до сфери управління Національного банку, на замовлення МЗС та надходять до структурного підрозділу МЗС, відповідального за зберігання матеріальних цінностей (складу).

56. Надсилання бланків посвідчення до дипломатичних установ здійснюється структурним підрозділом МЗС, відповідальним за зберігання матеріальних цінностей (складом), дипломатичною, командирською поштою або міжнародним експрес-відправленням за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються МЗС для забезпечення функціонування дипломатичних установ.

57. Для отримання бланків посвідчення керівник дипломатичної установи надсилає письмовий обґрунтований запит із зазначенням кількості бланків на адресу департаменту консульської служби МЗС.

58. Рішення про виділення бланків посвідчення із зазначенням їх кількості або про відмову у їх виділенні приймається директором департаменту консульської служби або його заступником, до посадових обов’язків якого належить координація роботи відділу паспортної роботи.

59. У разі прийняття позитивного рішення структурному підрозділу МЗС, відповідальному за зберігання матеріальних цінностей (складу), повідомляється про кількість виділених бланків для їх надсилання відповідній дипломатичній установі.

60. Приймання бланків посвідчення від МЗС здійснюється утвореною у дипломатичній установі комісією у складі не менше трьох осіб.

Під час прийняття бланків посвідчень комісія повинна перевірити стан і цілісність упаковки, загальну кількість бланків, відповідність серії і номера одержаних бланків кількості, серії та номеру, що зазначені у супровідному документі.

Про отримання та облік бланків посвідчень комісією складається акт (додаток 3) у двох примірниках, один з яких надсилається до структурного підрозділу МЗС, відповідального за зберігання матеріальних цінностей (складу), а другий - зберігається у дипломатичній установі.

61. Бланки посвідчення зберігаються в опечатаних сейфах або металевих шафах та видаються консульській посадовій особі дипломатичної установи матеріально відповідальною особою дипломатичної установи з урахуванням потреб у їх використанні.

62. Бланки посвідчення знищуються дипломатичними установами у разі їх технічного псування у процесі персоналізації посвідчення.

63. Знищення та списання бланків посвідчення здійснюється щомісяця комісією, яка складає акт списання та знищення бланків посвідчення (додаток 4) у двох примірниках, один з яких зберігається у консульської посадової особи дипломатичної установи, другий передається спеціалісту з фінансових питань дипломатичної установи. Відокремлені номери посвідчення наклеюються на обох примірниках акта.Додаток 1
до Порядку

{Текст додатку 1}


Додаток 2
до Порядку

{Текст додатку 2}


Додаток 3
до Порядку

АКТ
про отримання та облік бланків посвідчення особи на повернення в Україну


Додаток 4
до Порядку

АКТ
списання та знищення бланків посвідчення особи на повернення в УкраїнуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 285

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1079 “Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2247).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 569 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1079” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1641).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1200 “Про внесення змін до Положення про посвідчення особи на повернення в Україну” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 78, ст. 2822).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 463).

5. Пункт 44 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).