Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1299
Прийняття: 09.12.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2021 р. № 1299
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 212 від 06.03.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1299

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 212 від 06.03.2022}

2. У Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 29, ст. 1099; 2020 р., № 76, ст. 2432):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слово “Міндовкіллям” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) в абзаці першому пункту 9 слова “які затверджуються Міндовкіллям за поданням Держрибагентства” замінити словами “які затверджуються Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, за погодженням з Міндовкіллям”.

3. У тексті Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 “Про прикордонний режим” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1127; 2020 р., № 76, ст. 2432), слово “Міндовкіллям” замінити словом “Мінагрополітики”.

4. У пункті 2 та абзаці першому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1822 “Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2163; 2011 р., № 93, ст. 3374) слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”.

5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1420 “Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 39, ст. 1815; 2011 p., № 93, ст. 3374) слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”.

6. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 “Про створення системи моніторингу риболовних суден” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2016; 2011 р., № 93, ст. 3374) слова “Державне агентство рибного господарства” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства” у відповідному відмінку.

7. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 619; 2020 р., № 73, ст. 2306), слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

8. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 624; 2020 р., № 73, ст. 2306), слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

9. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 765; 2020 р., № 73, ст. 2306), слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

10. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 470 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1603; 2020 р., № 73, ст. 2306), слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

11. У тексті Порядку установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1149 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 95, ст. 3850; 2020 р., № 76, ст. 2432), слово “Міндовкілля” у всіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”.

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 638 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2537) слова “Державному агентству рибного господарства” замінити словами “Державному агентству меліорації та рибного господарства”.

13. У додатках до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 800 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3213; 2020 р., № 76, ст. 2432):

1) у додатку 1 слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”, а слово “Міндовкілля” - словом “Мінагрополітики”;

2) у додатку 2 слова “State Agency of Fisheries” замінити словами “State Agency of Melioration and Fisheries”, а слово “Minenvironment” - словом “Minagropolicy”.

14. У додатку 1 до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3214; 2020 р., № 3, ст. 128), слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”.

15. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898; 2021 р., № 17, ст. 676):

1) у розділі II слова “Державне агентство рибного господарства України” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства України”;

2) абзац третій пункту 16 розділу III викласти в такій редакції:

“Державне агентство меліорації та рибного господарства України”.

16. У назві Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 895 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3018), слова “Державне агентство рибного господарства України” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства України”.

17. У Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3321; 2020 р., № 76, ст. 2432):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Інструкція з ведення журналу обліку прийнятих водних біоресурсів та Інструкція з ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів, а також форми журналу обліку прийнятих водних біоресурсів, журналу обліку вилучених водних біоресурсів, заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів, повідомлення про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів, посвідчення рибалки, квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів, звіту про обсяги вилову водних біоресурсів, звіту щодо виконаних робіт з науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного ловів, затверджуються наказом Мінагрополітики.”;

2) у тексті Порядку слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

18. У Національному плані дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62) та від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432), у графі “Відповідальні за виконання”:

1) у пунктах 20 і 41 слово “Держводагентство” замінити словами


“Держрибагентство

Держводагентство

Мінагрополітики”;


2) пункти 38 і 39 після слова “МОН” доповнити словами


“Мінагрополітики

Держрибагентство”;


3) пункт 42 після слова “Міндовкілля” доповнити словами


“Мінагрополітики

Держрибагентство”.


19. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 263 “Про тимчасове закриття морських рибних портів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1198) слова “Державному агентству рибного господарства” замінити словами “Державному агентству меліорації та рибного господарства”.

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 846 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 84, ст. 2770):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”;

2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”.

21. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 895 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2915):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”;

2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”.

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 897 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Державним агентством рибного господарства, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2917):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”;

2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Державним агентством рибного господарства” замінити словами “Державним агентством меліорації та рибного господарства”.

23. У Тимчасовому порядку реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1138 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 127, № 76, ст. 2432):

1) у тексті Порядку слово “Міндовкілля” у всіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у додатку 2 до Порядку слова “Міністр захисту довкілля та природних ресурсів” замінити словами “Міністр аграрної політики та продовольства”.

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1139 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 128, № 76, ст. 2432):

1) в абзаці дев’ятому пункту 2 Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у Типовому договорі на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів, затвердженому зазначеною постановою:

слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”;

у пункті 11 слово “Міндовкілля” замінити словом “Мінагрополітики”.

25. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 “Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів плати за їх використання” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 742, № 76, ст. 2432) слова “Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству аграрної політики та продовольства”.

26. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1326 “Про визначення кількості заступників Голови Державного агентства рибного господарства України” слова “Державного агентства рибного господарства України” замінити словами “Державного агентства меліорації та рибного господарства України”.

27. В абзаці другому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1670 “Про запобігання виникненню аварійної ситуації на ставку-накопичувачу, розташованому на території Криворізького району Дніпропетровської області” слова “Державне агентство рибного господарства” замінити словами “Державне агентство меліорації та рибного господарства”.