Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1262
Прийняття: 14.07.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 липня 1999 р. № 1262
Київ

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

На виконання пункту 25 першочергових заходів з проведення в Україні адміністративної реформи, затверджених Указом Президента України від 20 листопада 1998 р. № 1284, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 532 від 25.06.2020}

заходи щодо поліпшення роботи з підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати в установленому порядку видатки на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування.

Перший віце-прем'єр-міністр України


В.КУРАТЧЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ПОРЯДОК
формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 532 від 25.06.2020}

{У тексті Порядку слова "Українська Академія державного управління при Президентові України", "посади першої - четвертої категорій державних службовців", "посади п'ятої - сьомої категорій державних службовців" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія державного управління при Президентові України", "перша - четверта категорія посад державних службовців", "п'ята - сьома категорія посад державних службовців" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

{У тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “Нацдержслужба” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

{У тексті Порядку слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “НАДС” згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017}

{У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{У тексті Порядку цифри і слова “1-9 групи оплати праці” замінено словами “посад державної служби категорії “А”, “Б”, “В”; цифри і слова “1-5 групи оплати праці” замінено словами і цифрами “посад державної служби категорії “А”, підкатегорій Б1-Б3 категорії “Б”; цифри і слова “6-9 групи оплати праці” замінено словами і цифрою “посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”; слова “органи державної влади, органи місцевого самоврядування” та “органи державної влади та органи місцевого самоврядування” в усіх відмінках замінено словом “органи” у відповідному відмінку; слова “вечірньою та заочною (дистанційною)” замінено словами “вечірньою, заочною, дистанційною”; слова “на посадах державної служби” замінено словами “на посадах” згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

{У тексті Порядку слова “в установленому порядку” замінено словами “у порядку, встановленому законодавством,” згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - органи), та органів військового управління Збройних Сил.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002; в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

2. Державним замовником на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є НАДС.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017; в редакції Постанов КМ № 482 від 13.06.2018, № 446 від 28.04.2021}

Державним замовником на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах, що належать до посад державної служби категорій “А” та “Б”, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, є НАДС.

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин є МЗС.

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

Державним замовником на підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України, згідно з Порядком реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 р. № 649, є МОН.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 649 від 24.06.2023}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 14.06.2017}

5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами та суб’єктами призначення відповідних осіб у порядку, встановленому законодавством, до НАДС, який їх узагальнює та подає до Мінекономіки з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020; в редакції Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

6. Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в кошторисах органів в межах асигнувань, визначених відповідно державними і місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018, № 532 від 25.06.2020}

7. У пропозиціях щодо підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування зазначається:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

кількість осіб, яким необхідно пройти навчання;

кількість осіб, які мають завершити навчання;

середньорічна потреба у навчанні працівників;

орієнтовна середня вартість підготовки або підвищення кваліфікації одного працівника;

орієнтовні загальні обсяги фінансування витрат на освітні послуги.

8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167) та від 6 лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

Формування державного замовлення на підготовку працівників органів та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

9. Пропозиції щодо підготовки за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами та суб’єктами призначення відповідних осіб у порядку, встановленому законодавством, до НАДС; щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах, що належать до посад державної служби категорій “А” та “Б”, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони щороку до 15 квітня у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017; в редакції Постанов КМ № 482 від 13.06.2018, № 446 від 28.04.2021}

10. НАДС формує для включення до проекту державного замовлення на плановий рік та наступні за плановим роком два бюджетні періоди заявку на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах, що належать до посад державної служби категорій “А” та “Б”, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил. Кожна з таких пропозицій подається у порядку, встановленому законодавством, Мінекономіки щороку до 1 грудня.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; в редакції Постанов КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 482 від 13.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020; в редакції Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

Мінекономіки на підставі цих заявок відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, формує проект державних замовлень на підготовку працівників органів.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

11. НАДС та Міноборони після затвердження державного замовлення на підготовку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування розміщують у порядку, встановленому законодавством, державне замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують його виконання.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 13.06.2018, № 446 від 28.04.2021}

Формування державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами та суб’єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня у порядку, встановленому законодавством, подає Мінекономіки.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономіки Міноборони.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, вносяться органами та суб’єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня у порядку, встановленому законодавством, подає Мінекономіки.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 287 від 05.04.2012, № 301 від 14.05.2015; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами, щодо підвищення кваліфікації голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників - суб’єктами призначення відповідних осіб.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, вносяться органами щороку до 15 квітня Національному агентству з питань запобігання корупції для їх узагальнення, формування заявки на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році та подання її до 1 грудня у порядку, встановленому законодавством, Мінекономіки.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

{Абзац шостий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, після чого формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 1 грудня у порядку, встановленому законодавством, Мінекономіки.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономіки.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

14. Мінекономіки відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, на підставі поданих заявок формує проект державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

15. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування розміщує зазначене замовлення у порядку, встановленому законодавством, і забезпечує його виконання.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016; в редакції Постанов КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Міноборони після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і у порядку, встановленому законодавством, забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1436 від 18.10.2006, № 1145 від 27.12.2008, № 287 від 05.04.2012; в редакції Постанови КМ № 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018; в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Абзац четвертий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

МЗС після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ЗАХОДИ
щодо поліпшення роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та визначити на 2001 - 2005 роки прогнозні показники їхньої потреби у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2000 рік.

2. Визначити перелік спеціальностей та спеціалізацій у галузі "Державне управління", професійно орієнтований на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Головдержслужба, Мінпраці, Міносвіти, Українська Академія державного управління при Президентові України.
1999 рік.

3. Провести соціологічні дослідження з питань організації, змісту і ефективності навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
1999 - 2000 роки.

4. Оптимізувати діючу мережу навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку з урахуванням потреби цих органів на 2000 - 2005 роки у навчанні кадрів.


Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
1999 - 2000 роки.

5. За результатами проведення цільових досліджень і вивчення зарубіжного досвіду розробити сучасні тести, анкети для оцінки роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та внести пропозиції щодо вдосконалення змісту навчання.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2001 роки.

6. Розробити державні стандарти, а також рекомендації (нормативи, вимоги, вказівки) з формування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі "Державне управління".


Міносвіти, Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2002 роки.

7. Організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при Президентові України цільове підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба.
Починаючи з 2000 року.