Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1173
Прийняття: 16.12.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1173
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/2002/16 від 22.06.2016 відповідно до якої пункт 8 змін визнано незаконним з моменту прийняття}

{Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 826/2002/16 від 25.08.2016 відповідно до якої пункт 8 змін визнано незаконним з моменту прийняття}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 128 від 23.01.2019
№ 260 від 06.03.2019
№ 749 від 04.07.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1173

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2440; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2001 р., № 44, ст. 1974; 2002 р., № 12, ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2007 р., № 39, ст. 1550; 2013 р., № 87, ст. 3214):

1) у постанові:

назву постанови після слів “природних ресурсів” доповнити словами “у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду”;

у вступній частині слова “Відповідно до Закону УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” замінити словами “Відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про природно-заповідний фонд України”;

пункт 1 після слів “спеціальне використання природних ресурсів” доповнити словами “у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду”;

2) у Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

назву та абзац перший пункту 1 Положення після слів “природних ресурсів” доповнити словами “у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду”;

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

“5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обґрунтуванням потреби в цих ресурсах та погоджується з органами, визначеними статтею 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Дії щодо погодження видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.

Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, не пізніше дня, що настає за днем одержання клопотання (заявки) від заявника, надсилає його копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами розгляду документації, надісланої на погодження, органи, зазначені у статті 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів.

У разі ненадання органами, зазначеними у статті 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, погодження протягом встановленого строку вважається, що клопотання (заявка) погоджене.

6. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

пункт 8 виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанов КМ № 128 від 23.01.2019, № 260 від 06.03.2019}

3. У Порядку надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 288 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 250; Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2271):

1) у пункті 4:

в абзаці першому слово “Мінприроди” виключити;

в абзаці другому слова “за формою, затвердженою Міністерством” виключити;

абзац третій виключити;

2) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”.

4. У Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., № 13, ст. 556; 2007 р., № 93, ст. 3413; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2014 р., № 4, ст. 101):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) у пункті 11:

в абзаці першому слова “до ДСКН” виключити;

підпункт 8 виключити;

абзац двадцять третій виключити;

3) у пункті 12:

в абзаці першому слова “до ДСКН” виключити;

абзац другий підпункту 3 виключити;

4) у пункті 14:

в абзаці першому слово “ДСКН” виключити;

абзац вісімнадцятий виключити;

5) у пункті 16:

в абзаці першому слова “до ДСКН” виключити;

підпункт 7 виключити;

абзац двадцять п’ятий виключити;

6) у пункті 18:

в абзаці першому слова “до ДСКН” виключити;

підпункт 2 після слова “підприємства” доповнити словами “(за наявності)”;

абзац тринадцятий виключити.

5. У Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217; 2002 р., № 42, ст. 1935; 2013 р., № 63, ст. 2289):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) пункт 8 виключити;

3) підпункт “е” пункту 17 виключити:

4) пункт 19 виключити;

5) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Письмова згода на імпорт відходів може бути анульована з підстав, у порядку та строки, визначені Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

6) пункти 26 і 28 виключити.

6. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 75; 2002 р., № 16, ст. 865, № 40, ст. 1860; 2007 р., № 48, ст. 1978; 2009 р., № 11, ст. 321, № 39, ст. 1316; 2013 р., № 42, ст. 1499, № 66, ст. 2390):

1) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. У разі коли маршрут великогабаритних та великовагових транспортних засобів (далі - маршрут) проходить автомобільними дорогами загального користування кількох областей та Автономної Республіки Крим, видача дозволу погоджується з Укравтодором. Якщо маршрут не виходить за межі однієї області чи Автономної Республіки Крим, видача дозволу погоджується з відповідним підприємством Укравтодору в області чи Автономній Республіці Крим.”;

3) у пункті 10 слова “перевізник погоджує його” замінити словами “видача дозволу погоджується”;

4) у пункті 11 слова “маршрут додатково” замінити словами “видача дозволу”;

5) у пункті 13 слова “спеціалізованими організаціями, які мають відповідну ліцензію на його проведення” виключити;

6) в абзаці другому пункту 14 слова “зазначеного у дозволі” замінити словом “визначеного”;

7) у пункті 31:

в абзаці першому слова “дозвільний центр” замінити словами “центр надання адміністративних послуг”;

в абзаці другому слова “дозвільному центру” виключити.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 590; 2012 р., № 81, ст. 3283, № 100, ст. 4056):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “погодження та” виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “погодження та” виключити;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Дозволи видаються на підставі заявки юридичної або фізичної особи з обґрунтуванням потреби у воді.

Видача дозволів погоджується:

у разі використання поверхневих вод - з Держводагентством;

у разі використання підземних вод - з Держгеонадрами;

у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - з МОЗ.

4. Дозволи видаються органами, що зазначені у пункті 2 цього Порядку, протягом тридцяти календарних днів з дня подання в установленому порядку заявки.

Органи, зазначені у пункті 2 цього порядку, протягом п’яти календарних днів з дня надходження заявки на отримання дозволу на спеціальне водокористування надсилають завірені ними копії відповідних документів до Держводагентства, у разі використання підземних вод - до Держгеонадр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до МОЗ.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені в абзаці другому цього пункту, протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надають безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Під час прийняття рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі органи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, враховують відповідні висновки Держводагентства, Держгеонадр, МОЗ.

У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.”.

8. {Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/2002/16 від 22.06.2016 та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 826/2002/16 від 25.08.2016} У Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2817; 2009 р., № 70, ст. 2430; 2012 р., № 43, ст. 1659):

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац п’ятий пункту 6 після слова “дозволу” доповнити словами і цифрами “(у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 16 цих Правил)”;

3) абзац третій пункту 9 виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.”;

5) пункти 11-15 виключити;

6) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.”;

7) пункт 17 виключити;

8) пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:

“19. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

20. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.”;

пункти 22, 25, 27, 29, 30 і 31 виключити;

у додатках до Типових правил:

додаток 2 виключити;

у додатку 3:

розділ “Погоджувальна частина” виключити;

виключити такі слова:

“Строк дії дозволу з _____ до ________

Продовжено з _______ до ________

Продовжено з _______ до ________

Продовжено з _______ до ________”;

додаток 4 виключити.

9. У Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 82, ст. 3041):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) лісорубного та лісового (у разі, коли ліси перебувають в державній або комунальній власності) квитків здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

“Дії щодо погодження видачі лісового квитка вчиняються без залучення підприємств, установ, організацій і громадян (далі - лісокористувачі) протягом строку, встановленого для видачі лісового квитка.

Для здійснення погодження власник лісів або постійний лісокористувач не пізніше дня, що настає за днем одержання від лісокористувача заявки надсилає її копію у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають власнику лісів або постійному лісокористувачу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що видача лісового квитка ними погоджена.”;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Для видачі лісового квитка лісокористувачі подають заявку на використання лісових ресурсів.”;

4) пункт 14 після слів “відповідно до закону” доповнити словами “, а також у випадках, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 953 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2211; 2011 р., № 93, ст. 3374):

1) назву та постановляючу частину постанови після слів “що перебувають під загрозою зникнення” доповнити словами “, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву та пункт 1 Порядку після слів “що перебувають під загрозою зникнення” доповнити словами “, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції”;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів та сертифікатів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Конвенцією.”;

абзац п’ятнадцятий пункту 7 виключити.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 596 “Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1974):

1) у назві та постановляючій частині постанови слово “вилову” замінити словами “лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слово “вилову” замінити словами “лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)”;

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) підтвердження здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

назва документа дозвільного характеру;

вид діяльності згідно з КВЕД;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.”.

13. У Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 760 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 62, ст. 2524):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) форми реєстрації уловів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) в абзаці першому пункту 4 слово “Держрибагентству” виключити.

14. У Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 800 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3213):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Суб’єкт господарювання для одержання дозволу подає:

заяву у строк не менш як 30 календарних днів до початку промислового сезону в районах відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбачені рішенням компетентних органів прибережної держави щодо виділення квоти вилову;”.

15. У Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3214):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Для одержання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;”.

16. У Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 857 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3401; 2015 р., № 91, ст. 3084):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ветеринарну медицину”.”;

2) у пункті 3:

абзац третій після слова “міст” доповнити словами “(крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)”;

абзац четвертий після слова “району” доповнити словами “(крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)”;

3) пункт 5 виключити;

4) в абзаці другому пункту 6 слова “Для прийняття рішення” замінити словом “Рішення”, а слова “заявник подає експертні висновки” - словами “приймається на підставі експертних висновків”.