Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 479
Прийняття: 23.09.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2014 р. № 479
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711; 2013 р., № 98, ст. 3605), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 479

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення

1. В абзаці другому пункту 3 слова “об’єкта “Укриття” виключити.

2. В абзаці другому пункту 4 слова “Державне агентство з управління зоною відчуження (далі - Державне агентство)” замінити словом “ДАЗВ”.

3. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

“5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що здійснюють заходи, зазначені в пункті 3 цього Порядку (далі - одержувачі).

Одержувачі бюджетних коштів залучаються до здійснення заходів за бюджетними програмами за такими критеріями:

досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням заходів бюджетної програми;

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби).

6. ДАЗВ забезпечує зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зони відчуження шляхом зміцнення бар’єрів безпеки, пунктів локалізації радіоактивних відходів, підвищення рівня радіаційної безпеки забруднених лісів, забезпечує підтримку діючих і створення нових водоохоронних споруд, контроль за виконанням робіт одержувачами.

На виконання бюджетної програми ДАЗВ складає та затверджує щороку:

за погодженням з Мінприроди план заходів з поквартальним розподілом обсягів фінансування та заходів за кожним розпорядником нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів;

річну програму робіт з помісячним розписом для кожного одержувача.

ДАЗВ доводить в установленому порядку та у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), одержувачам витяг з плану заходів і обсяги їх фінансування.”.

4. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.”.

5. Пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Оплата виконаних робіт здійснюється одержувачами бюджетних коштів у межах встановлених обсягів бюджетних асигнувань на підставі актів фактично виконаних робіт згідно з відповідними договорами.”.

6. У пункті 10 слова “у порядку, встановленому Казначейством” замінити словами “в установленому законодавством порядку”.

7. Пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. Одержувачі подають до ДАЗВ щомісяця до 15 числа звіт про виконання річної програми робіт за формою, встановленою ДАЗВ, за погодженням з Мінприроди.

ДАЗВ подає Мінприроди і Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів та досягнуті результати, інформацію про результати виконання за рік - до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.”.