Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 891
Прийняття: 04.12.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2013 р. № 891
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів у державному бюджеті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів у державному бюджеті, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2013 р. № 891

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 581; 2012 р., № 81, ст. 3274):

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова “Міністерству надзвичайних ситуацій” виключити;

абзац другий виключити;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм є ДАЗВ, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - структурні підрозділи облдержадміністрацій, відповідальні за здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.”;

3) у пункті 3:

підпункт 1 виключити;

абзац п’ятий підпункту 2 викласти у такій редакції:

“підготовку Національною академією наук експертних висновків щодо відповідності рівня опромінення населення критеріям зон радіоактивного забруднення територій (населених пунктів);”;

в абзаці другому підпункту 3 слово “розроблення” замінити словами “виконання науково-дослідних робіт та розроблення”;

4) в абзаці першому пункту 4 слово і цифру “пункті 3” замінити словами і цифрами “підпункті 3 пункту 3”;

5) у пункті 8 цифри “10” замінити цифрами “20”;

6) у тексті Порядку слова “Міністерством надзвичайних ситуацій” замінити словом “Мінприроди”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства.”;

2) в абзаці першому пункту 4 слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” замінити словом “Мінприроди”;

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства та установи, що здійснюють заходи, зазначені в пункті 3 цього Порядку (далі - підприємства).”;

4) в абзаці третьому пункту 6 слова “Міністерству надзвичайних ситуацій” замінити словом “Мінприроди”;

5) у пункті 9 слова і цифри “Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694; 2009 р., № 41, ст. 1370)” замінити словами і цифрами “Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359)”;

6) у пункті 10 слова “Державної казначейської служби” та “Державною казначейською службою” замінити відповідно словами “Казначейства” та “Казначейством”;

7) у пункті 12 цифри і слово “5 і 10” замінити цифрами і словом “10 і 15”;

8) пункт 13 виключити.

3. У пункті 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 23, ст. 767), слово “МНС” замінити словом “Мінприроди”.

4. У пункті 4 і першому реченні пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 684; 2013 р., № 16, ст. 558), слово “МНС” замінити словом “Мінприроди”.