Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 713
Прийняття: 14.08.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. № 713
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 713

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2017 р., № 50, ст. 1552), доповнити абзацом такого змісту:

“проведення вирубування дерев і чагарників на території, що прилягає до залізничної колії на відрізку від станції Вільча до станції Янів Іванківського та Поліського районів Київської області, та пов’язаних з цим заходів для реалізації проекту будівництва “Реконструкція залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 519.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 684; 2013 р., № 16, ст. 558; 2015 р., № 16, ст. 415):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів, визначених статтею 4 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”.”;

2) у пункті 3:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу виробництв “Вектор” і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об’єктів інфраструктури, що з ними пов’язані;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“проведення вирубування дерев і чагарників на території, що прилягає до залізничної колії на відрізку від станції Вільча до станції Янів Іванківського та Поліського районів Київської області, та пов’язаних з цим заходів для реалізації проекту будівництва “Реконструкція залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 519.”.

3. У пункті 6 Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 330 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1310):

1) в абзаці другому слово “технологічно” виключити;

2) абзац третій після слів “атомних електростанцій” доповнити словами “, та об’єктів інфраструктури, що з ними пов’язані”.