Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1928-IX
Прийняття: 02.12.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2022 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 3, ст.12)

Стаття 1. Визначити на 2022 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.553.029.918,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.210.913.422,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 342.116.496 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2099-IX від 23.02.2022, № 2385-IX від 09.07.2022, № 2481-IX від 29.07.2022}

видатки Державного бюджету України у сумі 3.037.013.112,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.613.137.454,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 423.875.658,2 тис. гривень;

{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2099-IX від 23.02.2022, № 2135-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022, № 2280-IX від 31.05.2022, № 2385-IX від 09.07.2022, № 2481-IX від 29.07.2022, № 2517-IX від 15.08.2022, № 2549-IX від 30.08.2022, № 2619-IX від 21.09.2022, № 2675-IX від 18.10.2022}

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 502.770,8 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 23.532.535,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 16.510.319,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 1.497.235.317,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.399.468.606,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.766.711,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2135-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022, № 2280-IX від 31.05.2022, № 2385-IX від 09.07.2022, № 2517-IX від 15.08.2022, № 2549-IX від 30.08.2022, № 2619-IX від 21.09.2022, № 2675-IX від 18.10.2022}

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 5 і № 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2022 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку № 8 до цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг державного боргу в сумі 4.033.762.473 тис. гривень.

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2135-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022, № 2280-IX від 31.05.2022, № 2385-IX від 09.07.2022, № 2517-IX від 15.08.2022, № 2549-IX від 30.08.2022, № 2619-IX від 21.09.2022, № 2675-IX від 18.10.2022}

Стаття 6. Установити, що у 2022 році державні гарантії можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

{Абзац перший пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022}

а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури державних меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;

б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України;

{Підпункт "б" пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022}

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

{Підпункт "в" пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022}

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

Порядок та умови надання державних гарантій, зазначених у підпунктах "а"-"г" пункту 1 цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 26.306.852 тис. гривень);

{Пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022}

3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед Кредитною установою для відбудови (KfW) для реалізації проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) II" та проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III" (в обсязі до 1.939.080 тис. гривень).

{Пункт 3 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022}

Такий суб’єкт господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань.

4) за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних договорів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 100 відсотків акцій яких належать державі, за кредитами (позиками), що залучаються з метою підтримки їх ліквідності та стійкості роботи, а також для реалізації інвестиційних проектів із забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту. Зазначені міжнародні договори України можуть включати, зокрема, положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов’язань та не потребують ратифікації Верховною Радою України.

{Абзац перший пункту 4 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2385-IX від 09.07.2022}

Такі суб’єкти господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за надання державних гарантій.

{Статтю 6 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2118-IX від 03.03.2022}

Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2022 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2022 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 17-1, 17-2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених пунктом 2 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках грантів на бюджетну підтримку, програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а також для посилення національної системи стійкості, продовження комплексної реформи державного управління, подолання наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України;

{Абзац другий статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2280-IX від 31.05.2022}

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про Національну поліцію" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію";

3) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України (крім коштів від реалізації розвідувальним органом Міністерства оборони України надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна);

4) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

5) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

6) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;

7) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей;

8) відсотки за користування пільговими іпотечними кредитами, наданими внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), і пеня за порушення строку платежів з погашення кредитів;

9) надходження від сплати дивідендів (доходу), що нараховуються на акції акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства у 2022 році;

{Статтю 11 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

10) авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів згідно з пунктом 9 цієї статті;

{Статтю 11 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

11) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування;

{Статтю 11 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

12) кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

{Статтю 11 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022}

Стаття 11-1. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень пунктів 2 і 17 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 9 та 10 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

{Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування програми "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України", укладеної Урядом України та ЄС 27 листопада 2014 року;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у попередні роки;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

6) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій;

7) 50 відсотків надходжень від приватизації об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України, національних галузевих академій наук;

8) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України", укладеної Урядом України та ЄС 21 грудня 2010 року;

9) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 січня 2021 року та не використаний у 2021 році на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

10) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, у 2021 році, який утворився на 1 січня 2022 року.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня;

2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла;

5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11-13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу щодо підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики України облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 2 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про Національну поліцію", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

10) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту об’єктів Державної кримінально-виконавчої служби України за бюджетною програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України" (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);

16) розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (код 2211260) (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

18) закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" (код 2301400) (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

19) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво" (код 3801280) (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

20) матеріально-технічне забезпечення та цифровізацію сфери фізичної культури та спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

21) реалізацію програми допомоги Європейського Союзу щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);

22) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);

23) оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);

24) фінансове забезпечення заходів з врегулювання заборгованості, передбачених Законом України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (за рахунок джерел, визначених пунктами 9 і 10 статті 11 цього Закону);

{Статтю 14 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

25) компенсацію суб’єктам ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, економічно обґрунтованих витрат, понесених ними в цілях виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зменшених на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі їх виконання в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, що підлягає врегулюванню згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

{Статтю 14 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

26) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

{Статтю 14 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022}

27) фонд ліквідації наслідків збройної агресії, що передбачається за бюджетною програмою Міністерства фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" (код 3511430) (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 11 цього Закону).

{Статтю 14 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022}

Стаття 14-1. Установити, що:

проведення взаєморозрахунків в цілях фінансового забезпечення заходів, передбачених пунктом 24 статті 14 цього Закону, здійснюється за рахунок джерел, визначених пунктами 9 і 10 статті 11 цього Закону, за результатами підтвердження заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, із застосуванням рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України, на підставі договору про організацію розрахунків, що укладається між учасниками розрахунків. Примірна форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України;

фінансове забезпечення компенсації, передбаченої пунктом 25 статті 14 цього Закону, здійснюється за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в обсязі, розрахованому відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки;

компенсація різниці в тарифах, передбачена пунктом 26 статті 14 цього Закону, здійснюється за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в обсязі, розрахованому та підтвердженому відповідно до Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" та Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення".

{Абзац четвертий статті 14-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022}

{Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом № 2481-IX від 29.07.2022}

Стаття 15. Установити, що у 2022 році Національний банк України перераховує до державного бюджету кошти на загальну суму не менш як 13.581.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені частиною першою цієї статті, перераховуються Національним банком України до державного бюджету відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.

{Стаття 15 в редакції Закону № 2120-IX від 15.03.2022}

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх установчими документами та законодавством.

Стаття 21. До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховного Суду України утримання суддів Верховного Суду України та працівників його апарату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.

Стаття 22. Установити, що у 2022 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.

Стаття 23. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 24. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень частин третьої і сьомої статті 33-1 та пункту 4-1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України, державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2022 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (код 1211120) та розподіляються у 2022 році між головними розпорядниками бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 25. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201140), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" (код 2211210), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (код 2211260), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти" (код 2211300) Міністерство освіти і науки України утворює комісії за кожною бюджетною програмою, до складу яких включаються представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).

Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери" (код 3121130) Міністерство інфраструктури України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства інфраструктури України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).

Стаття 27. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття 28. Установити, що з метою сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2022 році, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29 та пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), зараховується до загального фонду державного бюджету у розмірі 21 відсоток, до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад - у розмірі 64 відсотки.

Стаття 29. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України, розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, здійснюється обласними державними адміністраціями між місцевими бюджетами, значення індексу податкоспроможності яких менше 0,9, та затверджується рішенням про обласний бюджет.

Стаття 30. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються за такими напрямами:

40 відсотків - на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

30 відсотків - на впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління Укрінфрапроекту;

20 відсотків - на забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів;

10 відсотків - на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Стаття 31. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи, визначені пунктом 13-5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються Міністерству інфраструктури України на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Стаття 32. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, у сумі не більше 30.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", зокрема для реалізації житлової політики держави шляхом забезпечення громадян України житлом, а також термомодернізації будівель на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 33. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (код 2701270) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).

Стаття 34. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки" (код 2751570) Міністерство розвитку громад та територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).

Стаття 35. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" (код 2761500) Міністерство розвитку громад та територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).

Стаття 36. Установити, що з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, як виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 та пункту 4-1 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:

до загального фонду державного бюджету - 20 відсотків;

до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей - 80 відсотків, у тому числі до бюджетів місцевого самоврядування - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків.

Стаття 37. Установити, що у 2022 році, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів з дня припинення або скасування цього стану, не застосовуються положення частин десятої і одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони.

{Закон доповнено статтею 37 згідно із Законом № 2099-IX від 23.02.2022; в редакції Закону № 2280-IX від 31.05.2022}

Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 38 згідно із Законом № 2135-IX від 15.03.2022; в редакції Закону № 2619-IX від 21.09.2022}

Стаття 39. Установити, що у 2022 році, на період дії воєнного стану в Україні, як виняток з положень частини другої статті 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів за напрямами їх використання, визначеними пунктами 1 та 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, можуть брати бюджетні зобов’язання відповідно до укладених договорів у межах визначених бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, та за умови відтермінування оплати таких договорів до відновлення ставок податків та скасування податкових пільг, введених законами України від 15 березня 2022 року № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", від 24 березня 2022 року № 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", за податковими та митними надходженнями, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, визначеними пунктами 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, з подальшою оплатою цих зобов’язань у межах фактичних надходжень коштів державного дорожнього фонду.

Надати право Державному агентству автомобільних доріг України за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати правочини з борговими зобов’язаннями, що виникли за запозиченнями, залученими під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Основні умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України. Державне агентство автомобільних доріг може залучати суб’єктів господарювання для надання юридичних, консультаційних, агентських та інших послуг, необхідних для здійснення таких правочинів, в межах бюджетних призначень на обслуговування боргових зобов’язань, що виникли за запозиченнями, залученими під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

{Статтю 39 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2385-IX від 09.07.2022}

{Закон доповнено статтею 39 згідно із Законом № 2290-IX від 31.05.2022}

Стаття 40. Установити, що у 2022 році підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою "Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції" (код 2801500) здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у разі внесення відомостей про них до Державного аграрного реєстру.

На період дії воєнного стану до Державного аграрного реєстру вносяться відомості про виробників сільськогосподарської продукції без дотримання вимог, визначених пунктом 2.15-1 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг.

Такі суб’єкти господарювання включаються до Державного аграрного реєстру на період дії воєнного стану та не більш як на 12 місяців після його припинення або скасування. Якщо після завершення цього періоду виробник сільськогосподарської продукції не відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.26 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", він автоматично виключається з Державного аграрного реєстру.

{Закон доповнено статтею 40 згідно із Законом № 2385-IX від 09.07.2022}

Стаття 41. Кабінету Міністрів України визначити суб’єкта господарювання для придбання природного газу за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200).

Установити, що визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання після реалізації природного газу, придбаного за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200), перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Міністерство енергетики України разом з визначеним Кабінетом Міністрів України суб’єктом господарювання забезпечує облік зазначеного природного газу.

На обсяг природного газу, що придбаний за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" (код 2401200), не нараховується та не підлягає отриманню суб’єктами ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, компенсація, передбачена статтею 11 Закону України "Про ринок природного газу".

{Закон доповнено статтею 41 згідно із Законом № 2549-IX від 30.08.2022}

Стаття 42. Створити у 2022 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Обмеження, встановлені частиною десятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.

Кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовуються на:

1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також захисних споруд цивільного захисту;

2) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення, газопостачання, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

3) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

4) розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, зазначених у цій статті, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

6) придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

7) закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

8) компенсації за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), інвалідністю чи загибеллю (смертю) особи у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Виплати, визначені цим пунктом, здійснюються у порядку та відповідно до методики розрахунку, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

9) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) житла для потреб сімейних форм виховання та малих групових будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також закупівлю соціальних послуг.

Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії визначається Кабінетом Міністрів України.

Звіт про надходження і використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії подається Державною казначейською службою України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.

{Закон доповнено статтею 42 згідно із Законом № 2700-IX від 19.10.2022}

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Додатки №№ 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Зупинити на 2022 рік дію:

абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;

абзаців першого (в частині гарантованого державою боргу) та другого частини першої статті 18 Бюджетного кодексу України;

абзацу другого частини першої статті 24-1 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 12-1, частин першої, другої і п’ятої статті 12-2 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);

абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31);

статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);

пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407);

частини третьої статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2020 р., № 50, ст. 456);

абзацу п’ятого пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст. 456).

{Абзац дванадцятий пункту 3 розділу "Прикінцеві положення" втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

5. Установити, що у 2022 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я.

6. Кабінету Міністрів України забезпечувати утворення органів виконавчої влади та/або виконання органами виконавчої влади додаткових повноважень в межах граничної чисельності працівників системи органів виконавчої влади.

7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються до 31 грудня 2022 року.

8. Установити, що дія абзацу шостого статті 7 цього Закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України покладається функція здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

9. Кабінету Міністрів України за підсумками перевиконання загального обсягу акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України спирту, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету на I квартал 2022 року, підготувати пропозиції стосовно внесення змін до цього Закону  щодо збільшення видатків Міністерству внутрішніх справ України на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.

10. Установити, що у 2022 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особи, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України. Такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань.

{Розділ «Прикінцеві положення» доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2280-IX від 31.05.2022}

11. Установити, що на кінець 2022 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими з державного бюджету у 2021 році (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2311700, 2411030, 2511240, 2761230, 2911050, 2911060, 3121120, 3411220, 3511100, 3511210), та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3131310, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення.

{Розділ «Прикінцеві положення» доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2675-IX від 18.10.2022}

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 грудня 2021 року
№ 1928-IX


{ДОДАТКИ №№ 1-8 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2022 РІК}

{Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами № 2099-IX від 23.02.2022, № 2135-IX від 15.03.2022, № 2218-IX від 21.04.2022, № 2280-IX від 31.05.2022, № 2385-IX від 09.07.2022, № 2481-IX від 29.07.2022, № 2517-IX від 15.08.2022, № 2549-IX від 30.08.2022, № 2619-IX від 21.09.2022, № 2675-IX від 18.10.2022, № 2700-IX від 19.10.2022}