Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2479-IX
Прийняття: 29.07.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2710-IX від 03.11.2022
№ 2850-IX від 13.12.2022
№ 3220-IX від 30.06.2023}


Цей Закон визначає особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування.

Терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законах України "Про ринок природного газу", "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" та інших законах України.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання

1. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на: послуги з розподілу природного газу для всіх категорій споживачів; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення, послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

{Частина перша статті 1 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023}

2. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів, а також для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, іншої уповноваженої співвласниками відповідно до законодавства особи, яка шляхом самозабезпечення утримує системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, що належать співвласникам на праві спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку, в їхніх інтересах укладає договір про постачання природного газу для роботи газових котелень (дахових, прибудованих та/або таких, що розташовані на прибудинковій території) для забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку (крім нежитлових приміщень), виробників теплової енергії - якщо вони використовують природний газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з суб’єктом ринку природного газу, на якого відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" покладено спеціальні обов’язки, не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, у договорах постачання природного газу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків для забезпечення опалення та постачання гарячої води до квартир співвласників (крім нежитлових приміщень) забороняється передбачати умови щодо попередньої оплати, надання банківської гарантії на обсяг грошових зобов’язань споживача та безакцептне списання коштів з банківського рахунку споживача.

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, нарахування неустойки (штрафу, пені) за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, іншою уповноваженою співвласниками відповідно до законодавства особою, яка шляхом самозабезпечення утримує системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, що належать співвласникам на праві спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку, не здійснюється за період, протягом якого такий багатоквартирний будинок знаходився на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", або в районі проведення воєнних (бойових) дій, а також за період, протягом якого не менше 30 відсотків загальної житлової площі такого будинку було визнано непридатною для проживання внаслідок воєнних (бойових) дій та за умови надання кредиторам документів, що підтверджують такі обставини.

Порядок підтвердження обставин, що є підставою для ненарахування неустойки (штрафу, пені), визначається Кабінетом Міністрів України.

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, постачальнику природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю заборгованості тощо), яка врегульовується відповідно до абзацу другого частини третьої статті 2 цього Закону.

3. Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), має право за зверненням постачальника "останньої надії" приймати рішення про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам постачальником "останньої надії" на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, що затверджується Регулятором, та базової річної пропозиції суб’єкта господарювання (постачальника), визначеного постачальником "останньої надії". У такому разі умови типового договору постачання природного газу побутовим споживачам та базова річна пропозиція такого суб’єкта господарювання (постачальника) застосовуються до побутового споживача з дати початку постачання природного газу постачальником "останньої надії".

Стаття 2. Гарантії, що надаються суб’єктам господарювання

1. Суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії і надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій згідно з частиною першою статті 1 цього Закону, компенсується:

заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає врегулюванню на умовах та в порядку, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення";

витрати та/або втрати, понесені внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкоджених виробничих потужностей, втрати від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, втрати від зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворяться) за періоди з 1 лютого 2022 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Перелік таких витрат та/або втрат, а також порядок та умови їх розрахунку, затвердження і компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Операторам газорозподільних систем, щодо яких запроваджено мораторій згідно з частиною першою статті 1 цього Закону, компенсуються:

заборгованість (грошові зобов’язання) станом на 1 березня 2022 року, що підлягає врегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу";

різниця в тарифах на послуги з розподілу природного газу в обсягах перевищення фактичних витрат, пов’язаних з наданням послуг з розподілу природного газу, за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Регулятора, з урахуванням витрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури, над отриманою тарифною виручкою, з урахуванням зниження рівня розрахунків, зменшення кількості абонентів, що утворилася (утвориться) за період з 1 березня 2022 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Обсяг різниці в тарифах на послуги з розподілу природного газу, яка підлягає компенсації згідно з абзацом третім цієї частини, підтверджується Регулятором щомісяця (з урахуванням попередніх місяців) за даними звітності операторів газорозподільних систем.

Перелік витрат, понесених операторами газорозподільних систем внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій на ремонт пошкодженої інфраструктури, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Постачальникам природного газу компенсуються:

заборгованість побутових споживачів, що врегульовується згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу";

різниця між вартістю послуг з постачання природного газу побутовим споживачам з урахуванням втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, за період з 1 березня 2022 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та фактичним рівнем оплати побутовими споживачами послуги з газопостачання.

Обсяг різниці, яка підлягає компенсації згідно з абзацом третім цієї частини, підтверджується Регулятором щомісяця за даними звітності постачальників природного газу.

4. Кошти, сплачені споживачами на рахунки суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, операторів газорозподільних систем, постачальників природного газу як погашення заборгованості за природний газ, теплову енергію та відповідні послуги, спожиті у період, що підлягає врегулюванню згідно з цим Законом, яким відповідно до частин першої - третьої цієї статті компенсовано втрати, зумовлені зниженням рівня розрахунків за відповідний період, підлягають перерахуванню до державного бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

5. Суб’єктам ринку природного газу, на яких відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" покладаються спеціальні обов’язки, щомісяця компенсуються економічно обґрунтовані витрати, здійснені такими суб’єктами, зменшені на обсяг грошових коштів, отриманих у процесі виконання покладених на них спеціальних обов’язків в оплату природного газу, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

6. {Дію частини шостої статті 2 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022} Державним вугледобувним підприємствам щомісяця компенсуються витрати на погашення заборгованості із заробітної плати та виплату поточної заробітної плати працівникам, а також витрати та/або втрати, понесені внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

7. Взаєморозрахунки в цілях реалізації заходів, передбачених цією статтею, проводяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Механізм фінансування гарантій і компенсацій

1. Фінансування компенсацій, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснюється за рахунок видатків державного бюджету за цільовим призначенням, що передбачаються Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та/або Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-IX від 13.12.2022}

2. Кошти, отримані з державного бюджету на фінансування гарантій і компенсацій, передбачених частинами першою - третьою статті 2 цього Закону, за виключенням сум відшкодування витрат, понесених суб’єктами ринку природного газу та у сфері теплопостачання внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій на ремонт пошкоджених виробничих потужностей та інфраструктури, використовуються виключно для розрахунків з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", акціонерним товариством "Укртрансгаз" з метою подальшої закупівлі зазначеними суб’єктами природного газу для забезпечення потреб опалювального сезону 2022/2023 років, у тому числі для забезпечення балансування газотранспортної системи України, та для розрахунків з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України".

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Установити, що зміни, що вносяться до абзацу третього частини другої статті 15 Закону України "Про ринок природного газу", застосовуються виключно до правовідносин з 1 січня по 28 лютого 2022 року.

Непогашена на день набрання чинності цим Законом кредиторська заборгованість об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку або іншої уповноваженої співвласниками відповідно до законодавства особи, яка шляхом самозабезпечення утримує системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, що належать співвласникам на праві спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку, в їхніх інтересах укладає договір про постачання природного газу для роботи газових котелень (дахових, прибудованих та/або таких, що розташовані на прибудинковій території) для забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку, за природний газ, спожитий у жовтні - листопаді 2021 року з ресурсу постачальника "останньої надії", підлягає списанню в обліку такого постачальника з дня набрання чинності цим Законом в обсязі, що перевищує вартість природного газу, придбаного за ціною 7,42 тисячі гривень за 1000 метрів кубічних.

До 1 травня року, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану в Україні, в Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):

пункт 31 частини першої статті 1 застосовується в такій редакції:

"31) природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпчика і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією";

пункт 2 частини п’ятої статті 12 застосовується в такій редакції:

"2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі".

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 22 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"9. Державний фінансовий контроль щодо суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належить суб’єктам господарювання державного сектору економіки, здійснюється відповідно до закону".

У зв’язку з цим частини дев’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами десятою - дванадцятою;

2) у Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):

абзац третій частини другої статті 15 доповнити словами "та оператор газорозподільної системи";

абзаци дев’ятий - тринадцятий частини третьої статті 40 замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"1) поточний рахунок суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам газорозподільних систем;

2) поточний рахунок постачальника "останньої надії" (щодо періодів постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року);

3) поточний рахунок оператора газорозподільної системи;

4) поточний рахунок оператора газотранспортної системи.

Такий розподіл коштів передбачає, що крім випадків, передбачених абзацом чотирнадцятим цієї частини, кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання перераховуються у повному обсязі на поточний рахунок оператора газорозподільної системи.

У разі наявності та/або виникнення простроченої заборгованості оператора газорозподільної системи перед постачальником "останньої надії" та/або суб’єктом ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам газорозподільних систем, та/або оператором газотранспортної системи у розмірі, що перевищує 20 відсотків витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби такого оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році, Регулятор за зверненням такого постачальника "останньої надії" та/або суб’єкта ринку природного газу із спеціальними обов’язками, та/або оператора газотранспортної системи протягом п’яти робочих днів зобов’язаний внести зміни до нормативів розподілу коштів для погашення такої заборгованості. Такі зміни мають передбачати перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора газорозподільної системи на поточний рахунок відповідного постачальника "останньої надії" та/або суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам газорозподільних систем, та/або оператора газотранспортної системи у розмірі не більше 40 відсотків тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу такого оператора газорозподільної системи, але не менше суми витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби такого оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році, та планового прибутку у поточному році, до повного погашення його заборгованості перед постачальником "останньої надії" та/або суб’єктом ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, та/або оператором газотранспортної системи. У разі якщо сума витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році, та планового прибутку у поточному році, перевищує 40 відсотків тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу такого оператора газорозподільної системи, зміни до нормативів розподілу коштів мають передбачати перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора газорозподільної системи на поточний рахунок відповідного постачальника "останньої надії" та/або суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам газорозподільних систем, та/або оператора газотранспортної системи у сумі витрат, що забезпечують покриття вартості газу на технологічні та власні потреби такого оператора газорозподільної системи, передбачених Регулятором у складі річної планованої тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу у поточному році, та планового прибутку у поточному році.

Перерахування коштів з рахунку із спеціальним режимом використання оператора газорозподільної системи на поточний рахунок постачальника "останньої надії" та/або суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам газорозподільних систем, та/або оператора газотранспортної системи не обмежує право такого постачальника "останньої надії", суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, та оператора газотранспортної системи щодо стягнення в судовому порядку простроченої заборгованості та притягнення боржника до відповідальності згідно із законом".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим;

розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12. Тимчасово, до 15 квітня 2023 року, установити, що з метою проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року та задоволення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки відповідно до статті 11 цього Закону, зобов’язаний придбавати природний газ українського видобутку у суб’єктів господарювання, що провадять діяльність із видобутку природного газу на території України, у прозорий та недискримінаційний спосіб на біржових та/або позабіржових аукціонах (торгах) відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу в порядку, обсягах та з джерел фінансування, встановлених Кабінетом Міністрів України";

3) у Законі України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 839 із наступними змінами):

у частині першій статті 1:

в абзаці п’ятому:

після слів "постачальником природного газу" доповнити словами "постачальниками інших енергоносіїв";

слова "спожитий природний газ, використаний" замінити словами "спожитий природний газ та інші енергоносії, використані";

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", суб’єктом господарювання, що здійснює функції постачальника "останньої надії", за спожитий природний газ з 1 червня 2021 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, а також за послуги з його розподілу і транспортування".

У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"кредиторська заборгованість за послуги з розподілу/передачі електричної енергії підприємств централізованого водопостачання і водовідведення перед операторами систем розподілу або операторами системи передачі (у разі приєднання електроустановок споживача до мереж оператора системи передачі);

кредиторська заборгованість за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, а також кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

абзаци одинадцятий, тринадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:

"заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва), послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися відповідним категоріям споживачів та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідним категоріям споживачів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі - заборгованість з різниці в тарифах), методика визначення якої затверджується Кабінетом Міністрів України";

"процедура врегулювання заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення, списання та/або реструктуризацію заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та інші енергоносії, послуги з розподілу та транспортування природного газу, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енергію, послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення шляхом проведення взаєморозрахунків, реструктуризації та списання заборгованості";

"учасники процедури врегулювання заборгованості - підприємства та організації, включені до реєстру, постачальники природного газу, товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", суб’єкт господарювання, що здійснює функції постачальника "останньої надії", оператор газотранспортної системи та особа, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, оператори газорозподільних систем, електропостачальники або оператори системи розподілу (як правонаступники в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією), оптовий постачальник електричної енергії, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини із врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та інші енергоносії та послуги з розподілу і транспортування природного газу, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енергію, послуги з її розподілу/передачі, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

у статті 3:

в абзаці дев’ятому частини другої слова і цифри "протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви" замінити словами "після надходження заяви";

у частині третій:

абзац третій доповнити словами і цифрою "з урахуванням положень статті 9 цього Закону";

в абзаці п’ятому слова "постачальника природного газу, оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи, електропостачальника, оператора системи розподілу (як правонаступника в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)" замінити словами "від відповідного кредитора";

у статті 4:

абзац перший після слова "Взаєморозрахунки" доповнити словами "або перерахування субвенції";

в абзаці другому слова "кредиторської заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний" замінити словами "кредиторської заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та інші спожиті енергоносії, використані", а після слів "транспортування природного газу" доповнити словами "а також кредиторської заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кредиторської заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", суб’єктом господарювання, що здійснює функції постачальника "останньої надії", за спожитий природний газ з 1 червня 2021 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан (без урахування розміру зобов’язань із сплати неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не погашеної на початок місяця, в якому укладається договір про організацію взаєморозрахунків, а в разі її відсутності - кредиторської заборгованості перед операторами газотранспортної чи газорозподільної системи за послуги з розподілу або транспортування природного газу".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

абзац шостий після слів "централізованого водовідведення електричну енергію" доповнити словами "її розподіл/передачу, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності у теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення заборгованості, зазначеної в абзацах другому - сьомому цієї частини, кошти субвенції можуть спрямовуватися для фінансування авансових платежів за споживання енергоносіїв або здійснення енергоефективних заходів (у тому числі на встановлення вузлів комерційного обліку), на реалізацію заходів, передбачених в інвестиційних програмах таких організацій і підприємств, погоджених органами місцевого самоврядування (військово-цивільними/військовими адміністраціями) на 2022 рік та наступні роки, придбання комунальної техніки (фінансовий лізинг) тощо у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"Взаєморозрахунки або перерахування субвенції проводяться у порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, за рахунок та в межах видатків державного бюджету за цільовим призначенням, джерелом формування яких є надходження, визначені Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та на наступні роки на погашення заборгованості з різниці в тарифах";

абзац десятий після слів "послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення" доповнити словами "що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів";

доповнити абзацами одинадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"У разі невключення представників Державної аудиторської служби України та територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до складу територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах така комісія вважається неправомочною.

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам, утвореної після 1 червня 2021 року, підтверджується територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, створеними відповідно до вимог цього Закону, станом на 1 липня 2022 року.

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам, утвореної після 1 червня 2021 року, підтверджується територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, створеними відповідно до вимог цього Закону, станом на 1 липня 2022 року, а в подальшому:

протягом дії воєнного стану - щокварталу, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом;

після припинення або скасування воєнного стану - станом на перше число сьомого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах, подані суб’єктами господарювання до територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, розміщуються на офіційному веб-сайті відповідної обласної, Київської міської державної адміністрації (або обласної, Київської військової/цивільної адміністрації - у разі їх створення), а також передаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не пізніш як за три робочих дні до їх розгляду.

Для проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених цією статтею, може використовуватися заборгованість з різниці в тарифах, право вимоги на відшкодування якої набуто кредитором відповідно до законодавства";

у статті 5:

назву доповнити словами "за теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

частину першу після слів "надання відповідних комунальних послуг споживачам" доповнити словами "послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

в абзаці третьому частини четвертої слова "(військово-цивільною адміністрацією)" замінити словами "(військово-цивільною/військовою адміністрацією)";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Повне або часткове нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів за таким договором, є підставою для:

дострокового стягнення всієї реструктуризованої та непогашеної заборгованості згідно з договором про реструктуризацію заборгованості;

нарахування на непогашену суму реструктуризованої заборгованості неустойки (штрафу, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань згідно з умовами договорів про постачання (купівлю-продаж) природного газу, надання послуг з розподілу або транспортування природного газу";

у частині шостій слова "(військово-цивільною адміністрацією)" замінити словами "(військово-цивільною адміністрацією/військовою адміністрацією)";

частину сьому після слів "послуги з його розподілу та транспортування" доповнити словами "за теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення";

у статті 6:

назву доповнити словами "послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту електричну енергію станом на 1 червня 2021 року для виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення, яка утворилася станом на 1 червня 2021 року (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на таку заборгованість) та не погашена станом на дату укладення договору реструктуризації заборгованості, за умови відсутності відповідної поточної заборгованості";

у частині другій слова "за спожиту електричну енергію" замінити словами "зазначеної в частині першій цієї статті";

в абзаці першому частини четвертої слова "(військово-цивільною адміністрацією)" замінити словами "(військово-цивільною/військовою адміністрацією)";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Повне або часткове нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює (або перевищує) сумі тримісячних платежів за цим договором, та/або здійснення розрахунків за поточне споживання електричної енергії, послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання протягом останніх трьох місяців поспіль в обсязі менше 95 відсотків є підставою для:

дострокового стягнення всієї реструктуризованої та непогашеної заборгованості згідно з договором про реструктуризацію заборгованості;

нарахування на непогашену суму реструктуризованої заборгованості неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань";

у частині шостій слова "(військово-цивільною адміністрацією)" замінити словами "(військово-цивільною/військовою адміністрацією)";

частину сьому після слів "за спожиту електричну енергію" доповнити словами "послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

частину дванадцяту після слів "за спожиту електричну енергію" доповнити словами "послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

у статті 7:

назву доповнити словами "послуги з розподілу природного газу та електричної енергії, передачі електричної енергії, транспортування природного газу, за теплову енергію, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. На заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий до 1 червня 2021 року природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, а також за теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, отримані до 1 червня 2021 року для їх подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, погашену до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, а також на заборгованість, реструктуризовану відповідно до статті 5 цього Закону, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються, якщо інше не передбачено цим Законом.

На заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий з 1 червня 2021 року до 1 липня 2022 року природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, а також за теплову енергію, отриману з 1 червня 2021 року до 1 липня 2022 року для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, погашену до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, включених до реєстру, за спожитий до 1 червня 2021 року природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, а також за теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, отримані до 1 червня 2021 року для їх подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг, та не сплачені станом на дату включення до реєстру, якщо інше не передбачено цим Законом, не можуть бути предметом подальшого продажу та врегульовуються у такий спосіб:

підлягають списанню, за умови погашення основного боргу до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, або в інший строк згідно з умовами затверджених мирових угод;

підлягають списанню, за умови повного виконання теплогенеруючими та теплопостачальними організаціями умов укладеного договору про реструктуризацію заборгованості";

абзац перший частини другої після слів "за умови здійснення розрахунків за поточне споживання електричної енергії" доповнити словами "послуги з розподілу/передачі електричної енергії, за питну воду, придбану з метою її подальшої реалізації споживачам, та/або за очищення стічних вод іншими підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення";

у статті 8:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води), які протягом періоду з 1 грудня 2015 року по 31 грудня 2019 року здійснювали відбір природного газу з газотранспортної системи без поданих постачальником газу номінацій та у яких відсутні підписані акти приймання-передачі природного газу з постачальником щодо таких обсягів, зобов’язані, незалежно від включення до реєстру, укладення договору реструктуризації та підписання акта звіряння взаєморозрахунків, протягом 72 місяців, починаючи з 1 жовтня 2021 року, щомісяця рівними частинами компенсувати (оплатити) особі, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, вартість:

відібраних без номінацій обсягів природного газу за цінами реалізації природного газу категоріям споживачів, визначеними положеннями про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України на виконання статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", чинними протягом періоду таких відборів для відповідних категорій споживачів;

послуг транспортування відібраних без номінацій обсягів природного газу за цінами, встановленими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чинними протягом періоду таких відборів";

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Обсяги природного газу, зазначені в частині другій цієї статті, визначаються як різниця між обсягами фактично спожитого природного газу на підставі алокацій/звітів операторів газорозподільних систем та обсягами поставленого/придбаного природного газу на підставі договорів купівлі-продажу/постачання природного газу та актів приймання-передачі природного газу за відповідний період споживання.

4. Різниця між вартістю природного газу за ціною компенсації, що визначена частиною другою цієї статті, та фактичною вартістю природного газу, яку відображено в бухгалтерському обліку особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, у відповідні періоди відбору природного газу без поданих номінацій, підлягає списанню в обліку особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно";

доповнити статтею 9 такого змісту:

"Стаття 9. Особливості врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні

1. Погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості, укладеними відповідно до статей 5 і 6 цього Закону теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення, виробничі потужності (підрозділи) яких розташовані на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відстрочується на період дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування.

2. Погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості, укладеними відповідно до статей 5 і 6 цього Закону теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, підприємствами централізованого водопостачання і водовідведення, виробничі потужності (підрозділи) яких внаслідок проведення воєнних (бойових) дій знищені, зазнали руйнувань чи пошкоджень або розташовані на території активних воєнних (бойових) дій, що не дає змоги провадити основну діяльність на території відповідної області або територіальної громади, відстрочується на період дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування. Критерії визначення таких теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення затверджуються Кабінетом Міністрів України";

4) у Законі України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 48, ст. 387; із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2021 року № 1974-IX):

у статті 1:

абзац другий після слів "розрахунки з погашення заборгованості" доповнити словами "(грошових зобов’язань)";

абзац третій після слова "заборгованості" доповнити словами "(грошових зобов’язань)";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"заборгованість (грошові зобов’язання) суб’єктів ринку природного газу, що підлягає (підлягають) врегулюванню відповідно до цього Закону, а саме";

в абзаці восьмому слова "не сплачена станом на розрахункову дату" замінити словами і цифрами "яка виникла з 1 січня 2020 року по 28 лютого 2022 року включно";

в абзаці дев’ятому слова "договорами купівлі-продажу" замінити словами "договорами купівлі-продажу/постачання";

після абзацу дев’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"заборгованість та/або грошові зобов’язання постачальників природного газу, які в період з 1 січня 2021 року до 30 квітня 2021 року включно здійснили поставку природного газу побутовим споживачам за ціною, що не перевищувала граничний рівень ціни природного газу, встановлений Кабінетом Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно, перед товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг";

заборгованість операторів газорозподільних систем за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності з 1 листопада 2021 року до 28 лютого 2022 року включно, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

У зв’язку з цим абзаци десятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"заборгованість (грошові зобов’язання) особи, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно (оператора газосховищ), перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та/або перед державним бюджетом, не сплачена станом на 31 серпня 2022 року";

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"заборгованість (грошові зобов’язання) особи, що здійснює функції оператора газосховищ, перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та/або перед державним бюджетом, не сплачена станом на 31 серпня 2022 року".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять першим;

в абзаці шістнадцятому слова і цифри "та граничного обсягу втрат, що виникли в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або неякісного надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, розрахованого за Методикою, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 липня 2007 року № 346" виключити;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"процедура врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єктів ринку природного газу - заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) за природний газ та послуги з його транспортування шляхом проведення взаєморозрахунків та реструктуризації заборгованості, а також списання неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на таку заборгованість у разі її погашення";

абзац дев’ятнадцятий доповнити словами "(крім випадків, якщо дата або підстава виникнення заборгованості (грошових зобов’язань) визначена цим Законом для виду заборгованості)";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"учасники процедури врегулювання заборгованості (грошових зобов’язань) - постачальники природного газу, оператори газорозподільних систем та оператор газосховищ, включені до Реєстру, а також особа, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, особа, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", розпорядники коштів державного бюджету, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини із врегулювання видів заборгованості (грошових зобов’язань), визначених у статті 1 цього Закону,  суб’єктів ринку природного газу, що включені до Реєстру";

у статті 3:

частину першу після слів "врегулювання заборгованості" доповнити словами "(грошових зобов’язань)";

у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"копії ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності (чинних у період утворення заборгованості (грошових зобов’язань), що підлягає врегулюванню згідно з цим Законом)";

в абзаці четвертому слова "та за останній звітний період" виключити;

друге речення абзаців шостого і сьомого виключити;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підтверджені висновком суб’єкта аудиторської діяльності щомісячні розрахунки різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня - квітня 2021 року, при тому що вартість ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року, визначається за ціною, яка складається із суми (що перераховується у гривні за 1000 метрів кубічних (без податку на додану вартість) за середньоарифметичним обмінним курсом відповідних валют Національного банку України за відповідний період постачання) таких показників: 1) середньоарифметичного значення між цінами природного газу "Bid" та "Ask" у євро/МВт•год на наступну газову добу поставки (Day-Ahead) на нідерландському газовому хабі TTF відповідно до інформації, опублікованої під заголовком "Complete European Gas prices: TTF" у звіті "Argus European Natural Gas", що склалися за відповідний період постачання (січень, лютий, березень, квітень 2021 року), помноженого на коефіцієнт "Gross Calorific Value" (GCV), який відображає значення співвідношень одиниць енергії (МВт•год) та об’єму (1000 метрів кубічних) і визначається на рівні 10,6 (далі - коефіцієнт GCV); 2) спреду (різниця між ціною природного газу на нідерландському газовому хабі TTF та на кордоні України), який визначається як фактична середня різниця в цінах між хабами NCG та TTF (Day-Ahead) за відповідний період постачання з додаванням вартості транспортування за найкоротшим маршрутом (Німеччина - Австрія - Словаччина) при бронюванні потужностей на місяць до кордону України згідно з тарифами операторів ГТС відповідних країн), але не більше 3,20 євро/МВт•год, помноженого на коефіцієнт GCV; 3) тарифу на транспортування природного газу для точки входу в Україні на міждержавному з’єднанні з урахуванням місячного коефіцієнта 1,2; 4) торговельної націнки постачальника природного газу в розмірі не більше 5 відсотків; 5) тарифу на послуги з транспортування природного газу оператора газотранспортної системи України для внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи; а вартість реалізації такого ресурсу побутовим споживачам визначається як добуток обсягу реалізованого природного газу, підтвердженого документами щодо остаточної алокації відборів побутових споживачів, та ціни, встановленої постановами Кабінету Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"висновок суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами оцінки та перевірки даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності постачальників природного газу станом на розрахункову дату, про підтвердження розрахунку сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів з урахуванням усіх коригувань сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості, якщо такі мали місце у зв’язку з переоцінкою заборгованості побутових споживачів у фінансовій звітності постачальника, зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів";

абзац десятий виключити;

в абзаці одинадцятому слова "реєстр побутових споживачів природного газу" замінити словами "у разі подання розрахунку відповідно до абзацу сьомого цієї частини - реєстр побутових споживачів природного газу";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"розрахунки обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, за період до 31 грудня 2019 року включно, що утворилися за період надання послуг з 1 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року";

після абзацу дванадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"розрахунок обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, що утворилися за період з 1 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно;

розрахунки обсягів перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що утворилися (утворяться) у періоди з 1 січня 2021 року по 31 березня 2022 року та з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять другим;

в абзаці п’ятнадцятому слова "державних підприємств публічного та приватного права та/або комунальних підприємств, які виникли до розрахункової дати перед НАК "Нафтогаз України" замінити словами "суб’єктів ринку природного газу, які виникли до розрахункової дати перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документи, зазначені в абзацах шостому - п’ятнадцятому цієї частини, додаються суб’єктами ринку природного газу до заяви про включення до Реєстру у разі необхідності врегулювання певного виду заборгованості, визначеного положеннями статті 1 цього Закону, розмір якої підтверджується такими документами. При цьому розрахунок за період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року, зазначений в абзаці чотирнадцятому цієї частини, подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 15 вересня 2022 року".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім;

абзац двадцять перший після слів "цією частиною" доповнити словами "з урахуванням положень абзацу шістнадцятого цієї частини";

абзац двадцять третій доповнити словами "(не стосуються розрахунків видів (сум) заборгованості)";

частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"неподання або подання не в повному обсязі документів, необхідних для затвердження обсягів заборгованості та обсягів перевищення, що підлягають врегулюванню відповідно до цього Закону, протягом одного календарного місяця після включення до Реєстру".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

у статті 4:

у частині першій:

в абзаці першому слова і цифру "погашення заборгованості, визначеної статтею 1" замінити словами і цифрою "погашення заборгованості та грошових зобов’язань, що визначені статтею 1";

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів перед постачальниками природного газу, внаслідок та за рахунок якої утворилася кредиторська заборгованість постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу, - в цілях погашення заборгованості включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями, які набрали законної сили, за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу для постачання побутовим споживачам, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", а також за договорами про надання послуг з транспортування природного газу перед особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року включно, та/або особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року;

обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, за період до 31 грудня 2019 року включно - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем, у тому числі підтвердженої судовими рішеннями та/або реструктуризованої, не сплаченої станом на розрахункову дату, за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснювала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 року, а також за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, які виникли за період надання послуг з 1 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року, - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року";

доповнити абзацами сьомим - дев’ятим такого змісту:

"обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, збільшених на суму податку на додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого споживача, що утворилися за період з 1 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року, - в цілях погашення заборгованості операторів газорозподільних систем за договорами постачання/купівлі-продажу природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі для забезпечення фізичного балансування газорозподільної системи та власної господарської діяльності, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а також за договорами транспортування природного газу, укладеними з особою, що здійснює функції оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року. У разі якщо різниця між фактичною вартістю послуг з розподілу природного газу та тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде перевищувати загальну суму заборгованості оператора газорозподільної системи перед кредиторами, зазначеними в абзацах сьомому - дев’ятому, одинадцятому статті 1 цього Закону, така різниця не підлягає компенсації у тарифі на розподіл природного газу та з інших джерел;

обсягів перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що утворилися (утворяться) у період з 1 січня 2021 року по 31 серпня 2022 року, - в цілях погашення заборгованості (грошових зобов’язань) оператора газосховищ перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та/або перед державним бюджетом;

різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для потреб побутових споживачів, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам природного газу протягом січня - квітня 2021 року, яка визначається відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 3 цього Закону, - в цілях погашення заборгованості (грошових зобов’язань) включених до Реєстру суб’єктів ринку природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу, укладеними з товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі висновку суб’єкта аудиторської діяльності затверджує розрахунки відповідного постачальника природного газу, включеного до Реєстру, а саме:

неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати у зв’язку з визнанням судами незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників;

заборгованості постачальника природного газу в межах обсягів приведення до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року №  595, що виникла в період з 1 грудня 2015 року до 1 жовтня 2018 року через приведення операторами газорозподільних систем об’ємів використаного побутовими споживачами природного газу до стандартних умов на обсяги, відмінні від визначених лічильниками, при здійсненні комерційних розрахунків;

щомісячні розрахунки різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року включно та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня - квітня 2021 року;

розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості побутових споживачів, зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату.

Обсяги перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами газорозподільних систем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що підлягають врегулюванню згідно з частиною першою цієї статті, відповідного оператора газорозподільних систем, включеного до Реєстру, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, окремо по кожному розрахунку, поданому відповідно до частини другої статті 3 цього Закону.

Обсяги перевищення фактично понесених витрат на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат, власних потреб оператора газосховищ при наданні послуг із зберігання (закачування, відбору) природного газу, розрахованих за ціною природного газу, визначеною у договорах про закупівлю/постачання природного газу, над планованими витратами, розрахованими за ціною природного газу відповідно до структур тарифів на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що підлягають врегулюванню згідно з частиною першою цієї статті, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, окремо по кожному розрахунку, поданому відповідно до частини другої статті 3 цього Закону";

абзац другий частини третьої після слів "перед постачальниками природного газу станом на розрахункову дату" доповнити словами "з урахуванням усіх коригувань розміру сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості, якщо такі мали місце, у зв’язку з переоцінкою заборгованості побутових споживачів у фінансовій звітності постачальника станом на розрахункову дату", а після слів "передбачених цією статтею" - словами "пропорційно до частки кредиторської заборгованості постачальників природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу для побутових споживачів, у якій проведено такі взаєморозрахунки";

у статті 5:

в абзаці другому пункту 1 частини першої слова "за договорами купівлі-продажу природного газу" замінити словами "за укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договорами купівлі-продажу природного газу";

у частині другій слова і цифри "на 60 календарних місяців" замінити словами "на три календарних місяці";

частину четверту виключити;

статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування

1. На заборгованість за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та договорами про надання послуг з транспортування природного газу, яка підлягає врегулюванню відповідно до статті 1 цього Закону, погашену до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону, а також на заборгованість, реструктуризовану відповідно до статті 5 цього Закону, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на заборгованість підприємств, включених до Реєстру, за договорами купівлі-продажу/постачання природного газу, укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та договорами про надання послуг з транспортування природного газу, у тому числі підтверджені судовими рішеннями, які набрали законної сили, що обліковуються учасниками процедури врегулювання заборгованості та не сплачені станом на дату включення до Реєстру, підлягають списанню:

за умови погашення основного боргу до 31 грудня 2022 року, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону;

за умови повного виконання належним чином підприємством-дебітором укладеного договору про реструктуризацію заборгованості";

у розділі II "Прикінцеві та перехідні положення":

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. У разі якщо постачальник природного газу за період з 1 січня 2021 року до 30 квітня 2021 року включно не отримав збиток від реалізації природного газу побутовим споживачам за ціною, що не перевищувала граничний рівень ціни природного газу, встановлений Кабінетом Міністрів України на період лютий - березень 2021 року включно, на нього не поширюється дія положень абзацу десятого статті 1, абзацу восьмого частини другої статті 3, абзацу дев’ятого частини першої статті 4 цього Закону";

абзац другий пункту 3 виключити;

5) у пункті 2 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 34, ст. 370; 2021 р., № 22, ст. 196) слова і цифри "до 1 серпня 2022 року" замінити словами і цифрами "протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні";

6) у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):

частину першу статті 4 доповнити пунктом 18-2 такого змісту:

"18-2) про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію";

статтю 71 викласти в такій редакції:

"Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

1. Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, та виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, мають право продавати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) за двосторонніми договорами, на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних сегментах ринку, або за "зеленим" тарифом, аукціонною ціною, встановленими (визначеними) відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії".

2. Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього гарантованому покупцю відповідно до цього Закону.

Виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю відповідно до цього Закону за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї.

3. З цією метою виробники, передбачені частиною другою цієї статті, зобов’язані:

1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;

2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або за типовою формою договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;

3) увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця;

4) щодобово подавати гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених двостороннім договором з гарантованим покупцем.

4. За бажанням суб’єкта господарювання, який має намір продавати за "зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантований покупець зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об’єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором. Договір укладається між гарантованим покупцем і суб’єктом господарювання незалежно від наявності інших договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених щодо інших об’єктів електроенергетики такого суб’єкта господарювання.

Зазначений суб’єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву довільної форми, до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);

2) копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

3) копія укладеного договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.

Підставою для відмови в укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії може бути неподання документів, передбачених цією частиною, або надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах.

Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, затвердженого Регулятором після проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого Законом України "Про альтернативні джерела енергії".

Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання щодо будівництва та введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) протягом двох років з дня укладення договору - для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору - для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.

У разі якщо об’єкт електроенергетики або черга будівництва електричної станції (пусковий комплекс), щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, не введено в експлуатацію протягом двох років з дня укладення зазначеного договору - для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору - для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, такий договір припиняється.

4-1. Суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), які здійснюють продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, або суб’єкти господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, мають право вийти з балансуючої групи гарантованого покупця шляхом призупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.

Вихід та вхід суб’єктів господарювання, у тому числі об’єктів електроенергетики, яким встановлено "зелений" тариф, з балансуючої групи гарантованого покупця здійснюється в порядку, визначеному правилами ринку, та з урахуванням вимог, визначених порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, шляхом укладення додаткової угоди про призупинення або поновлення дії договору між гарантованим покупцем та виробником, якому встановлено "зелений" тариф, або суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.

При виході суб’єкта господарювання, у тому числі об’єкта електроенергетики, якому встановлено "зелений" тариф, з балансуючої групи гарантованого покупця дія договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом тимчасово призупиняється. При повторному вході суб’єкта господарювання, у тому числі об’єкта електроенергетики, якому встановлено "зелений" тариф, до балансуючої групи гарантованого покупця дія договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом поновлюється.

Призупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, здійснюється з першого дня календарного місяця, але не раніше ніж через 20 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви про призупинення дії цього договору гарантованому покупцю (вихід суб’єкта господарювання, у тому числі окремого об’єкта електроенергетики, якому встановлено "зелений" тариф, з балансуючої групи гарантованого покупця).

Поновлення дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, здійснюється з першого дня календарного місяця, але не раніше ніж через 60 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви про поновлення дії цього договору гарантованому покупцю (вхід суб’єкта господарювання, у тому числі окремого об’єкта електроенергетики, якому встановлено "зелений" тариф, до балансуючої групи гарантованого покупця).

Дія договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, призупиняється в частині виконання сторонами зобов’язань з купівлі-продажу електричної енергії, купівлі та оплати частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, оплати внесків для створення спеціального фонду гарантованого покупця.

Призупинення дії зазначених договорів не звільняє сторони від належного виконання зобов’язань за розрахунками, що виникли у період до призупинення дії таких договорів. Призупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та вихід виробника з балансуючої групи гарантованого покупця не є підставою для припинення дії "зеленого" тарифу та визнання такою, що втратила чинність (скасування), постанови про затвердження "зеленого" тарифу для відповідних об’єктів електроенергетики або черг будівництва електричної станції (пускового комплексу) для суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), або продовження строку дії відповідного "зеленого" тарифу.

Призупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, внаслідок виходу такого суб’єкта господарювання з балансуючої групи гарантованого покупця не є підставою для скасування протоколу про результати аукціону, на якому суб’єкт господарювання набув право на підтримку.

5. Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.

Зазначений договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджується Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".

Відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки.

Договір повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.

Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю акт про надання послуги з приєднання об’єкта до електричної мережі оператора системи передачі або системи розподілу та сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю зазначених документів.

У разі якщо суб’єкт господарювання не надав документи, передбачені абзацом п’ятим цієї частини, протягом строку, передбаченого статтею 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", укладений договір є недійсним.

Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, мають передбачати право виробника за "зеленим" тарифом та суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, під час укладення договору обрати порядок вирішення спорів, що виникають між сторонами договору у зв’язку з договором купівлі-продажу чи на його підставі, в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) з місцем арбітражу у місті Парижі (Французька Республіка), за умови що такий виробник за "зеленим" тарифом та суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України.

У разі обрання зазначеного порядку вирішення спорів виробник за "зеленим" тарифом або суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, під час укладення договору одночасно зобов’язуються сплачувати на користь гарантованого покупця внески для створення спеціального (цільового) фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця.

Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються протягом дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Незалежно від використання виробником за "зеленим" тарифом або суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, права на вирішення спорів у міжнародному арбітражі сплачені внески платнику не повертаються.

Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються платниками періодично, але не менше одного разу на квартал, у строки та в розмірі, що затверджуються Регулятором.

Розмір внесків визначається Регулятором як частина чистого доходу платника внесків від його діяльності з виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого укладений відповідний договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та не може перевищувати 1 відсотка чистого доходу платника внеску від його діяльності на відповідному об’єкті за попередній звітний період.

Кошти спеціального фонду гарантованого покупця мають цільовий характер та можуть використовуватися виключно для здійснення витрат гарантованого покупця на вирішення спорів в арбітражі. Контроль за використанням коштів спеціального фонду гарантованого покупця здійснює Регулятор.

6. За відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовується частка вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до цього Закону та правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.

7. З метою мінімізації ризиків, пов’язаних із коливанням цін на ринку електричної енергії для виробника електричної енергії з альтернативних джерел, який здійснює діяльність на ринку без застосування стимулювання, передбаченого статтями 9-1, 9-2, 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", суб’єкт господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, або виробник електричної енергії у період експлуатації об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, може укласти із споживачем договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію.

Укладення договору про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію та його виконання не впливає на операції з купівлі-продажу та/або постачання електричної енергії, що здійснюються сторонами договору на ринку електричної енергії.

Не дозволяється укладення договору про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію суб’єктом господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, або виробником електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які застосовують стимулювання, передбачене статтями 9-1, 9-2, 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".

Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію повинен визначати:

1) об’єкт електроенергетики або чергу (пусковий комплекс) об’єкта електроенергетики, щодо якого укладається договір суб’єктом господарювання, який має намір продавати електричну енергію з альтернативних джерел, або виробником електричної енергії з альтернативних джерел;

2) індикативний показник ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України;

3) допустимі верхній та нижній граничні рівні можливого коливання значень індикативного показника ціни на електричну енергію, в межах якого послуга не надається;

4) порядок узгодження сторонами обсягу електричної енергії, щодо якого надається послуга;

5) періодичність надання послуги;

6) порядок визначення вартості послуги;

7) порядок здійснення оплати послуг за договором;

8) зобов’язання суб’єкта господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі (пусковому комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо будівництва та введення в експлуатацію такого об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики у термін, встановлений договором;

9) зобов’язання сторін договору щодо виконання вимог законодавства до учасників ринку електричної енергії;

10) інші права та обов’язки, відповідальність сторін;

11) дата початку надання послуги за договором;

12) строк дії договору, підстави та порядок дострокового його припинення;

13) інші умови за згодою сторін договору.

Загальний обсяг електричної енергії за одним об’єктом електроенергетики або чергою (пусковим комплексом) об’єкта електроенергетики, щодо якого надається послуга із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, незалежно від кількості укладених зі споживачами договорів про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію щодо такого об’єкта, не може перевищувати обсяг електричної енергії, відпущений у відповідному періоді таким об’єктом електроенергетики або чергою (пусковим комплексом) об’єкта електроенергетики.

Зобов’язання з надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію виникають у сторін договору з дати, визначеної у договорі, але не раніше дати здійснення виробником електричної енергії першої операції з продажу на ринку електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики або черзі (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого укладено договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію. Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію укладається на строк не менше одного року з дати початку надання послуги за договором.

Про укладення, внесення змін або припинення договору про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію сторони самостійно повідомляють оператора системи передачі протягом п’яти робочих днів з дати укладення, внесення змін або припинення договору.

Повідомлення повинно містити інформацію про:

дату укладення, внесення змін або припинення договору;

сторони договору та їх реквізити;

об’єкт електроенергетики або чергу (пусковий комплекс) об’єкта електроенергетики, щодо якого укладається, змінюється або припиняється договір;

дату початку надання послуги за договором;

строк дії договору.

Оператор системи передачі оприлюднює на своєму веб-сайті отриману інформацію щодо договорів про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію.

8. Виробникам електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку, дозволяється зберігати енергію, вироблену на власних електроустановках, що використовують альтернативні джерела енергії, без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із зберігання енергії, за умови відбору електричної енергії установкою зберігання енергії виключно від власних генеруючих установок, якщо в будь-який момент у часі потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановлену потужність електроустановок такого виробника відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки зберігання енергії відповідно до вимог кодексу комерційного обліку.

9. Встановлення установки зберігання енергії виробниками електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф або які за результатами аукціону отримали право на підтримку, не є підставою для перегляду встановленого "зеленого" тарифу або аукціонної ціни, якщо виконуються всі умови, визначені частиною сьомою цієї статті";

у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

в абзаці четвертому пункту 9 цифри і слова "1 квітня 2022 року" замінити цифрами і словами "1 квітня 2023 року";

доповнити пунктом 11-2 такого змісту:

"11-2. Зупинити на 2022 рік дію частин першої - п’ятої статті 43 цього Закону.

Установити, що тимчасово, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні:

1) кошти, отримані оператором системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 31 липня 2022 року, використовуються для таких цілей:

10 відсотків - на гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності, технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом здійснення інвестицій у систему передачі, погашення заборгованості за договорами з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину;

45 відсотків - на погашення заборгованості оператора системи передачі, що сформувалася на балансуючому ринку, із забезпеченням оплати кожному постачальнику послуг з балансування та кожній стороні, відповідальній за баланс, пропорційно до заборгованості, що існує перед ними. При цьому суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях або теплоелектроцентралях, зобов’язані спрямувати кошти, отримані відповідно до цього абзацу, на закупівлю вугільної продукції та/або природного газу, та/або мазуту чи на проведення ремонтних робіт генеруючих потужностей з метою забезпечення опалювального сезону 2022/23 років;

45 відсотків - на погашення заборгованості оператора системи передачі перед гарантованим покупцем за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Гарантований покупець зобов’язаний перерахувати кошти, отримані відповідно до цього абзацу, суб’єкту господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, та суб’єктам господарювання, що входять або входили у попередні періоди до складу балансуючої групи гарантованого покупця, пропорційно до заборгованості, що існує перед ними;

2) кошти, які будуть отримані оператором системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину з 1 серпня 2022 року до 1 січня 2023 року, використовуються для таких цілей:

50 відсотків - на погашення заборгованості оператора системи передачі, що сформувалася на балансуючому ринку, із забезпеченням оплати кожному постачальнику послуг з балансування та кожній стороні, відповідальній за баланс, пропорційно до заборгованості, що існує перед ними. При цьому суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях або теплоелектроцентралях, зобов’язані спрямувати кошти, отримані відповідно до цього абзацу, на закупівлю вугільної продукції та/або природного газу, та/або мазуту чи на проведення ремонтних робіт генеруючих потужностей з метою забезпечення опалювального сезону 2022/23 років;

50 відсотків - на погашення заборгованості оператора системи передачі перед гарантованим покупцем за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Гарантований покупець зобов’язаний перерахувати кошти, отримані відповідно до цього абзацу, суб’єкту господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії на атомних електростанціях, та суб’єктам господарювання, що входять або входили у попередні періоди до складу балансуючої групи гарантованого покупця, пропорційно до заборгованості, що існує перед ними";

в абзаці четвертому пункту 13 слова "упродовж чотирьох років" замінити словами "упродовж п’яти років";

у пункті 16:

в абзаці шостому слова і цифри "до 31 грудня 2022 року" замінити словами і цифрами "до 31 грудня 2023 року";

в абзаці сьомому слова і цифри "до 1 липня 2022 року" замінити словами і цифрами "до 1 липня 2023 року";

7) у другому реченні частини сьомої статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами) слова "Зазначена передача майна здійснюється" замінити словами "Зазначене майно передається безстроково";

8) розділ II Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами) доповнити статтею 9-5 такого змісту:

"Стаття 9-5. Послуга із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел

З метою мінімізації ризиків, пов’язаних із коливанням цін на ринку електричної енергії, для виробника електричної енергії з альтернативних джерел, який здійснює діяльність на ринку без застосування стимулювання, передбаченого статтями 9-1, 9-2, 9-3 цього Закону, та споживача такі виробник та споживач можуть укласти договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію.

Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію укладається між суб’єктом господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, або виробником електричної енергії у період експлуатації об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, та споживачем.

За договором про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію виробник зобов’язується придбавати у споживача та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, якщо у періоді, визначеному сторонами договору, значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України перевищує допустимий верхній граничний рівень можливого коливання значень такого показника, а споживач зобов’язується придбавати у виробника та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, якщо у такому періоді значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України є нижчим за допустимий нижній граничний рівень можливого коливання значень такого показника.

Індикативний показник ціни на електричну енергію, допустимі верхній та нижній граничні рівні можливого коливання значень такого показника, періодичність надання послуги, порядок визначення вартості послуги та її оплати встановлюються сторонами у договорі про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію. Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію укладається відповідно до частини сьомої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії";

9) у пункті 1 частини другої статті 7 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX слова "у тому числі контракти на різницю цін щодо енергетичних продуктів/послуг" замінити словами "а також контракти на різницю цін щодо енергетичних продуктів/послуг та договори про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, щодо яких поставка не є обов’язковою".

10) частину першу статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами) після слів "державного сектору економіки" доповнити словами "в тому числі суб’єктах господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належить суб’єктам господарювання державного сектору економіки".

3. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, разом з товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" та акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 15-денний строк надати Державній аудиторській службі України прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на період другий квартал 2022 року - перший квартал 2023 року з урахуванням руху природного газу у підземних сховищах України.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 липня 2022 року
№ 2479-IX