Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 884
Прийняття: 23.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 884
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 37-р від 20.01.2021
Постановою КМ
№ 667 від 30.06.2021
Розпорядженням КМ
№ 476-р від 14.06.2022
Постановою КМ
№ 757 від 01.07.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробити у разі потреби відповідні акти Кабінету Міністрів України та внести їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України у тримісячний строк.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 884

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. № 1505 “Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики” слова “, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям” виключити.

2. У першому реченні пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 989 “Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 25, ст. 1056) слова “, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям” виключити.

3. У пункті 16 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 543; 2009 р., № 64, ст. 2249), слова і цифри “МНС відповідно до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця та” замінити словом “Мінекономіки”.

4. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 152 “Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375”:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити неухильне здійснення заходів, затверджених цим розпорядженням.”;

2) доповнити розпорядження пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим проводити щоквартальний моніторинг здійснення заходів, затверджених цим розпорядженням, та до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідні матеріали для їх узагальнення та інформування в десятиденний строк Кабінету Міністрів України.”.

5. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 332 “Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1449):

1) в абзаці першому слова і цифру “, та інформувати щороку до 1 лютого МОЗ про стан їх виконання” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим інформувати щороку до 1 лютого Міністерство охорони здоров’я про стан виконання заходів щодо реалізації Концепції.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

6. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 619 “Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2284):

1) у пункті 2 слова і цифри “, та інформувати щороку до 1 квітня Мінпраці про стан справ для подання узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України до 1 травня” виключити;

2) доповнити розпорядження пунктом 3 такого змісту:

“3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим інформувати щороку до 1 квітня Міністерство соціальної політики про стан справ для подання до 1 травня узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України.”.

7. В абзаці третьому розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2006 р. № 502 “Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією” слово “щокварталу” замінити словом “щороку”.

8. У пункті 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 446; 2012 р., № 7, ст. 249; 2015 р., № 14, ст. 362):

1) в абзаці першому слова і цифри “щомісяця до 10 числа” замінити словами і цифрами “щокварталу до 10 числа місяця, який настає за звітним періодом,”;

2) в абзаці другому слова і цифри “двічі на рік (до 20 липня та 20 січня)” замінити словами і цифрами “щороку до 20 січня”.

9. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 980 “Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру” слова і цифри “МНС кожного півріччя до 25 числа наступного місяця” замінити словами і цифрами “Мінекономіки щороку до 25 січня”.

10. В абзаці третьому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 285 “Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні” слова і цифри “кожного півріччя надсилати до 15 числа наступного місяця Мінпраці” замінити словами і цифрами “щороку надсилати до 15 січня Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

11. В абзаці третьому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 359 “Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення” слова “щокварталу” і “Міністерству праці та соціальної політики” замінити відповідно словами “кожного півріччя” і “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

12. Абзац другий пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 р. № 777 “Деякі питання проведення щорічної акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів” - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1914, викласти в такій редакції:

“Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати щороку до 10 травня Міністерству розвитку громад та територій звіт про результати проведеної роботи за встановленою формою для його узагальнення та подання до 15 травня Кабінетові Міністрів України.”.

13. У пункті 8 плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 1199, слово “Щомісяця” замінити словом “Щокварталу”.

14. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 53 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю” слова “обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям,” виключити.

15. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 970 “Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва”:

1) у пункті 2 слова і цифри “та подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан його виконання” виключити;

2) доповнити розпорядження пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан виконання плану заходів.”.

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 476-р від 14.06.2022}

17. В абзаці другому пункту 11 Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 241 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 990; 2016 р., № 6, ст. 308), слово “щомісяця” замінити словом “щокварталу”.

18. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 353 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)” викласти в такій редакції:

“2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 20 січня Міністерству енергетики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України.”.

19. Пункт 8 Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 802), виключити.

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 37-р від 20.01.2021}

21. У пункті 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393 “Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року” слово “щокварталу” замінити словами “кожного півріччя”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 757 від 01.07.2022}

23. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526 “Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 2015):

1) в абзаці шостому пункту 4 слова і цифри “та 15 липня” виключити;

2) в абзаці третьому пункту 5 слова і цифри “та 25 липня” виключити.

24. Абзац третій пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797 “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2803) викласти в такій редакції:

“подавати щороку до 10 січня Міністерству цифрової трансформації інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.”.

25. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 “Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1165) викласти в такій редакції:

“3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 25 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.”.

26. Абзац третій пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 292 “Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року” викласти в такій редакції:

“подавати щороку до 10 січня Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком;”.

27. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” виключити.

28. Абзац третій пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 488 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій” викласти в такій редакції:

“подавати щороку до 20 грудня Державній службі з надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання затвердженого плану заходів для узагальнення та подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України.”.

29. У пункті 4 плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 688, у графі “Строк виконання”:

1) у підпункті 5 цифри “2019” замінити цифрами “2020”;

2) в абзаці третьому підпункту 7 цифри “2020-2021” замінити цифрами “2021-2022”.

{Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 667 від 30.06.2021}

31. Абзац третій пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 588 “Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 61, ст. 2140) викласти в такій редакції:

“подавати щороку до 5 січня Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 20 січня Кабінетові Міністрів України.”.

32. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 691 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки”:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

“подавати щороку до 15 січня Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію станом на 1 січня про хід виконання плану заходів;”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подавати до 30 січня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня про хід виконання плану заходів.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 884

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1999 р. № 926.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1907 “Про моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 52, ст. 2272).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 537 “Про затвердження Порядку надання кредитів для оплати екологічної броні електропостачання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1173).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 298 “Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму”.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 568 “Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 476 “Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1248).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1058 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1187 “Про запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3295).

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 236 “Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 968 “Про заходи щодо забезпечення розрахунків за спожитий імпортований природний газ” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3262).

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 783 “Про внесення змін до пункту 44 плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 312 “Про внесення зміни до плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 1135 “Про затвердження плану заходів щодо захисту державних інформаційних ресурсів”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 407 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1607).

15. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1939).

16. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 376 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1360).

18. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 78, ст. 2697).

19. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1725).