Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 850
Прийняття: 25.09.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 вересня 2019 р. № 850
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1034 від 11.12.2019
№ 1152 від 11.12.2019
№ 884 від 23.09.2020
№ 81 від 03.02.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 850

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 156 “Про створення державного історико-культурного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка” (ЗП України, 1992 р., № 4, ст. 99; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 1993 р. № 445 “Про державний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 240; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 79 “Про державний історико-культурний заповідник у м. Корсуні-Шевченківському Черкаської області” (ЗП України, 1994 р., № 5, ст. 137; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

4. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 80 “Про державний історико-культурний заповідник у м. Глухові Сумської області” (ЗП України, 1994 р., № 5, ст. 138; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 1994 р. № 154 “Про державний історико-культурний заповідник “Нагуєвичі” на батьківщині Івана Франка” (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 167; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

6. В абаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 546 “Про державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві Львівської області” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 279; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 р. № 642 “Про історико-культурний заповідник у місті Вишгороді Київської області” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1048 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916), слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

8. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1994 р. № 687 “Про державний історико-культурний заповідник “Тустань” (Львівська область)” (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 8; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

9. У першому реченні абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 1995 р. № 541 “Про державний історико-культурний заповідник у м. Кам’янці Черкаської області” (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. № 1024 “Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 469) слова “Державним комітетом у справах містобудування та архітектури за погодженням з Державним комітетом по житлово-комунальному господарству” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

11. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. № 844 “Про Державний історико-культурний заповідник “Самчики” (Хмельницька область)” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 27; 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

12. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 14, ст. 970) слова “Державний комітет з питань житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 23.09.2020}

14. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 685), слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіон”.

15. В абзаці другому пункту 2 та пункті 3 Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238 “Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 795; 2016 р., № 3, ст. 162), слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіон”.

16. В абзацах першому і другому пункту 2 та абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам’яток архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 997), слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіон”.

17. У пункті 6 Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1641), слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіоном”.

18. У Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668):

1) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова “заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “заступник Міністра розвитку громад та територій”;

2) у тексті Порядку слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку.

19. У Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1642):

1) в абзаці першому пункту 3 слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіону”;

2) у пункті 15 слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіоном”.

20. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 1136 “Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3140) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

21. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1114 “Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об’єктами державної власності”:

1) назву та пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:

“Питання управління Міністерством розвитку
громад та територій об’єктами державної власності

1. У зв’язку з перейменуванням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України віднести до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України цілісні майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій за переліком згідно з додатком 1.”;

2) у пункті 2 слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій”.

22. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 “Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1229) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

23. В абзаці третьому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2012 р. № 878 “Питання застосування сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх українського походження та визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 72, ст. 2902) слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 “Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2018 р., № 2, ст. 76):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”;

2) пункт 3 додатка 1 до Програми, затвердженої зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“3. Керівник Програми - Міністр розвитку громад та територій.”.

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 “Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345, № 82, ст. 2327, № 98, ст. 2846; 2015 р., № 59, ст. 1939; 2016 р., № 61, ст. 2078, № 87, ст. 2848; 2017 р., № 36, ст. 1129):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України” замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій України”;

2) Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. № 197
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 850)

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство розвитку громад та територій України

1. Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державну житлову політику і політику у сфері благоустрою населених пунктів, державну політику у сфері житлово-комунального господарства, державну політику у сфері поводження з побутовими відходами, державну політику у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державну політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

2. Мінрегіон у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінрегіону є:

1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві, зокрема щодо:

стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва;

формування оптимальної системи інституційного забезпечення регіонального розвитку;

формування спроможних територіальних громад;

сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;

здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

благоустрою населених пунктів;

формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами;

здійснення нормування у будівництві з метою формування безпечного середовища для життя і здоров’я людини;

здійснення нормування промисловості будівельних матеріалів;

визначення порядку розроблення схем планування окремих частин території України;

проведення містобудівного моніторингу;

визначення критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва;

2) забезпечення формування:

державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

державної політики у сфері контролю житлово-комунального господарства;

державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;

3) забезпечення технічного регулювання у сфері:

просторового планування та архітектури;

промисловості будівельних матеріалів;

житлово-комунального господарства;

енергетичної ефективності будівель.

4. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер;

2) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

3) сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

4) розробляє Державну стратегію регіонального розвитку України, план заходів з її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки регіональних стратегій розвитку;

5) розробляє в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань регіональної політики;

6) здійснює відповідно до законодавства:

проведення в установленому порядку моніторингу соціально-економічних та інших показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

проведення оцінки міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів і подання на розгляд Кабінету Міністрів України інформації про результати оцінки міжрегіональної та внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів разом з аналітичними матеріалами та пропозиціями щодо запобігання поглибленню диференціації;

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;

проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики, підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, у тому числі під час досягнення цілей, встановлених у документах, які визначають державну регіональну політику;

розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і проведення моніторингу їх виконання;

подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання коштів, передбачених на зазначені потреби в державному бюджеті;

загальну координацію транскордонного співробітництва, у тому числі підготовки та реалізації програм і проектів, та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

загальну координацію розвитку сільських територій, розробляє та забезпечує виконання за участю інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм розвитку сільських територій, розробляє та здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток сільських територій, і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

моніторинг стану забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури сільських територій;

розроблення положення про проведення конкурсу проектів (програм) транскордонного співробітництва, які претендують на включення до державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

розгляд пропозицій суб’єктів транскордонного співробітництва України щодо включення проектів (програм) транскордонного співробітництва до державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

підготовку пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва та проектів, відібраних в установленому порядку для реалізації в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства згідно з укладеними міжнародними договорами України;

координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики;

оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу;

щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунок;

організаційне та аналітичне забезпечення діяльності голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

розробку нормативно-правових актів з питань реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;

вивчення та поширення кращих практик місцевого самоврядування;

методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад;

7) забезпечує узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми;

8) затверджує порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво;

9) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

актів законодавства з питань розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою;

актів законодавства з питань об’єднання територіальних громад;

нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

10) формує та забезпечує функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад;

11) розробляє та забезпечує виконання державних цільових та інших програм комплексного розвитку територій;

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, прийняття рішень про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, визначення офіційного видання, в якому публікуються такі рішення;

перевірку, перегляд, скасування галузевих нормативних документів у визначених сферах діяльності;

стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації України;

формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

13) здійснює:

повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві;

управління у сфері містобудування шляхом планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації та проведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування;

проведення містобудівного моніторингу на державному рівні;

організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та реалізації інфраструктурних проектів; підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності;

заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

14) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

15) затверджує:

будівельні норми;

типове положення про архітектурно-містобудівні ради, форму будівельного паспорта;

склад, зміст і порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць;

порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форму енергетичного сертифіката;

методику обстеження інженерних систем будівлі, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства;

порядок ведення бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів;

методологію проектування, будівництва та реконструкції об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах;

разом з Мінекономіки склад та вимоги щодо змісту, порядок формування запиту на інформацію, що надходить з метою обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром, порядок та структуру формування відповіді, форму обміну інформацією, обмінний формат даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедуру взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог щодо обміну інформацією;

склад, зміст, порядок розроблення плану зонування території;

склад, зміст, порядок розроблення та затвердження детального плану території;

порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються;

порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень;

порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів;

порядок формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва;

порядок ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;

16) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань застосування єдиної державної геодезичної системи координат і картографічної основи для розроблення містобудівної документації та встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;

17) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

нормативного забезпечення ведення містобудівного кадастру на державному, регіональному, районному та міському рівні;

здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

забезпечення енергетичної ефективності будівель;

18) веде містобудівний кадастр на державному рівні та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

19) подає відповідному центральному органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

20) проводить у межах повноважень, передбачених законом:

архітектурно-містобудівні конкурси, професійну атестацію виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

21) організовує роботу із створення та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм;

22) встановлює перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;

23) затверджує:

порядки, стандарти, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання;

інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

технічні регламенти і нормативні документи щодо теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) та їх налаштування;

у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства;

порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності;

обов’язковий перелік послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду;

порядок ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення;

правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;

порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;

порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин;

порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами);

порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку;

порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку;

методику визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання;

порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік;

методику роздільного збирання побутових відходів;

типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

методику визначення відновної вартості об’єкта благоустрою;

правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів;

правила утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів;

типові правила благоустрою території населеного пункту;

порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;

24) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування;

порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів;

порядку встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг;

25) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об’єктів у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тис. осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання, регіональні програми у сфері житлово-комунального господарства;

26) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні;

27) розробляє та координує програми обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії;

28) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”, щорічної акції “За чисте довкілля” та Дня благоустрою територій населених пунктів;

29) сприяє створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;

30) проводить у межах повноважень, передбачених законом, організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування та розвитку житлово-комунального господарства;

31) здійснює заходи щодо відновлення систем життєзабезпечення громад на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей;

32) забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах;

33) затверджує уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенції;

34) проводить цифрову трансформацію у сферах регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування та архітектури, технічного регулювання у будівництві, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства, забезпечення енергетичної ефективності будівель;

35) утворює та визначає в межах повноважень, передбачених законом, функції, права та обов’язки метрологічної служби для координації (проведення) робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю та нагляду у визначених сферах діяльності;

36) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

37) взаємодіє з інституціями Ради Європи, Європейського Союзу, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, проектами технічної допомоги та донорськими установами щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;

38) бере участь у формуванні гендерної політики;

39) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;

40) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінрегіон з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенції;

3) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

6) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Мінрегіону, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) виконує завдання з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах, визначених законом;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції в апараті Мінрегіону, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

9) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

10) здійснює в установленому порядку добір персоналу, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Мінрегіону;

11) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів, розробляє та впроваджує в межах повноважень, передбачених законом, сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

13) оприлюднює інформацію про діяльність Мінрегіону, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

15) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

16) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінрегіону, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

17) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

18) забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

19) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

20) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінрегіону, урахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінрегіону.

6. Мінрегіон для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Мінрегіон завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підзвітних та підконтрольних Мінрегіону, з питань, що належать до його компетенції.

7. Мінрегіон під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінрегіон у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Міністр розвитку громад та територій (далі - Міністр), організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінрегіону підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінрегіону, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази Мінрегіону, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінрегіон очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінрегіон, здійснює керівництво його діяльністю;

2) контролює реалізацію державної політики у відповідних сферах центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, як структурних підрозділів апаратів таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування повністю чи в окремій частині актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців та працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінрегіону, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінрегіону, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Мінрегіоном і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Мінрегіону та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінрегіону, звіти про їх виконання;

5) представляє Мінрегіон у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання Мінрегіоном Конституції, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

7) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;

8) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступника Міністра;

9) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінрегіону, затверджує їх положення (статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінрегіону;

12) порушує в установленому порядку питання про заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінрегіону;

13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Мінрегіону;

14) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

15) залучає державних службовців та працівників Мінрегіону, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінрегіону;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінрегіон;

17) утворює комісії, робочі та експертні групи;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

19) підписує накази Мінрегіону;

20) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінрегіону доручення;

21) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Мінрегіоном;

22) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мінрегіон та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінрегіону, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

23) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінрегіоні та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону;

24) здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Повноваження керівника державної служби у Мінрегіоні здійснює державний секретар Мінрегіону.

Державний секретар Мінрегіону є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінрегіону. Державний секретар Мінрегіону підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінрегіону призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років із правом повторного призначення.

Державний секретар Мінрегіону звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або Міністра.

12. Державний секретар Мінрегіону відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінрегіону;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінрегіону, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінрегіону;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінрегіон завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посади та звільняє з посад працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує в передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;

12) представляє Мінрегіон як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові до виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінрегіону доручення;

14) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінрегіону до відзначення державними нагородами України.

13. На час відсутності державного секретаря Мінрегіону чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінрегіону відповідно до наказу державного секретаря Мінрегіону.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіону.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінрегіону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінрегіону затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінрегіону затверджує державний секретар Мінрегіону за погодженням із Мінфіном.

16. Мінрегіон є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.”.

26. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

27. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595 “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 91, ст. 2608; 2017 р., № 35, ст. 1106) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

28. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

29. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

30. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64 , ст. 2116) позицію “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Міжвідомчої комісії” замінити позицією “Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії”.

31. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 813 “Про визначення незалежних організацій, які проводять незалежну експертизу вихідних даних проектів будівництва об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2711) слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

32. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 “Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2926) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

33. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1175 “Питання управління публічним акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 4, ст. 235) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

{Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1152 від 11.12.2019}

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 81 від 03.02.2021}

36. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3001) слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство розвитку громад та територій” у відповідному відмінку.

37. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 873 “Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3152) позицію “Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити позицією “Заступник Міністра розвитку громад та територій”.

38. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 987 “Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 19) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

39. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 455 “Про утворення Ради з міжнародної торгівлі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1685) позицію “Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити позицією “Заступник Міністра розвитку громад та територій”.

{Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.12.2019}

41. В абзаці першому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

42. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 859 “Про утворення Координаційної ради з питань логістики” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2838) позицію “Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити позицією “Заступник Міністра розвитку громад та територій”.

43. В абзаці п’ятому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 101 “Про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 641) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

44. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 503 “Деякі питання виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1821) слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерства розвитку громад та територій”.

45. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 307 “Про затвердження плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року” слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

46. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1618) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

47. В абзаці третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 484 “Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1827) слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

48. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 75, ст. 2513) слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

49. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 779 “Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 78, ст. 2602) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

50. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 772 “Про схвалення техніко-економічного обґрунтування “Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель - Ізов - Держкордон регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” у Волинській області” слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерства розвитку громад та територій”.

51. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 846 “Про затвердження проекту “ПС 750 кВ “Вінницька”. Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд № 1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область” слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерства розвитку громад та територій”.

52. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 883 “Про затвердження проекту “Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв - Колосівка та з’єднувальна дуга б/п 225 км - пост 102 км” слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерства розвитку громад та територій”.

53. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 884 “Про затвердження проекту “Реконструкція дільниці залізничного транспорту Долинська - Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка - Долинська - Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ “Новополтавка”, “Миколаїв-тягова”. Миколаївська область” слова “Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерства розвитку громад та територій”.

54. У пункті 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117 “Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 783) слова “Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерством розвитку громад та територій”.

55. В абзаці першому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1260) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

56. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 351 “Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

57. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 431 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2019 рік” слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

58. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700 “Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2262) слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.

59. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 615 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2019 рік” слова “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству розвитку громад та територій”.