Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 70
Прийняття: 27.01.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 70
Київ

Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

{Дія Постанови не поширюється на надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 Постанови КМ № 876 від 30.11.2016}

З метою вдосконалення процедури підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання залучених коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, що додається.

2. Установити, що пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані до набрання чинності цією постановою Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025), розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Підготовка, реалізація, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Кредитною установою для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво.

Реалізація, проведення моніторингу та завершення проектів, що фінансуються в рамках програми Danida Business Finance в Україні, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1094 від 11.11.2020}

Установити, що у період воєнного стану, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування під час підготовки та реалізації проектів з підтримки ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державного сектору економіки вимоги Порядку, затвердженого цією постановою, не застосовуються. Для ініціювання проекту з підтримки ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державного сектору економіки Міністерство фінансів звертається до міжнародної фінансової організації із запитом про його фінансування на підставі запиту центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, погодженого з Міністерством закордонних справ.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 327 від 20.03.2022}

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі передати у місячний строк Міністерству фінансів:

пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027, рішення про доцільність підготовки яких не прийнято;

інформацію з єдиного реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, про проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

4. Міністерству фінансів затвердити у двомісячний строк порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів фінансових організацій, та порядок ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 74
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 70

ПОРЯДОК
підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, крім Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії (далі - позика).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар - юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором, що укладається з Мінфіном;

відповідальний виконавець - орган виконавчої влади, інша бюджетна установа, АТ “Державний експортно-імпортний банк України” чи інший державний банк, господарське товариство, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі та управління корпоративними правами щодо якого здійснює Кабінет Міністрів України, державне підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, акціонерне товариство, що здійснює видобування нафти та/або транспортування природного газу, газового конденсату, нафти та інших корисних копалин, що визначені Мінфіном для підготовки самостійно або разом з бенефіціаром інвестиційного проекту, здійснення нагляду і контролю за реалізацією бенефіціаром такого проекту або безпосередньої реалізації проекту, в рамках якого отримана позика;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами № 1159 від 27.12.2018, № 248 від 20.03.2019}

договір України з МФО - міжнародний договір України з МФО про позику чи кредит, що залучаються державою, або про надання державних гарантій, або про відшкодування витрат;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

договір між МФО і бенефіціаром - договір між МФО і бенефіціаром, укладений згідно з договором України з МФО, про виконання проекту (проектний договір) або про надання позики для реалізації інвестиційного проекту;

договір, що укладається з Мінфіном, - договір, укладений між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, та/або іншими особами, про надання позики або про безповоротну передачу позики бенефіціарові, або про відшкодування витрат державного бюджету в разі настання гарантійного випадку, якщо інше не передбачено договором України з МФО, договір, укладений між Мінфіном і міською радою, про відповідальність міської ради за забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання бенефіціаром зобов’язань з погашення та обслуговування позики, інші види договорів, що укладаються між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, та/або міською радою, та/або органом виконавчої влади, та/або органом місцевого самоврядування, та/або державним та/або комунальним підприємством, установою, організацією;

ініціатор інвестиційного проекту - орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також установа чи організація, утворена в установленому порядку зазначеним органом, чи суб’єкт господарювання державного або комунального сектору економіки;

координатор проекту - заступник керівника чи інша уповноважена особа відповідального виконавця, яка належним чином уповноважена таким виконавцем забезпечувати організацію, здійснення нагляду і контролю за проведенням роботи з підготовки та реалізації проекту, підписання документів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією проекту, а також несе персональну відповідальність за підготовку та реалізацію проекту;

Лист Уряду України до МФО - лист від імені Кабінету Міністрів України щодо визначення основних напрямів проведення реформ, на підтримку яких передбачається спрямувати системний проект;

моніторинг проекту - заходи щодо здійснення нагляду за підготовкою та реалізацією проекту, використанням коштів позики, виконанням фінансових зобов’язань згідно з договором України з МФО, договором, що укладається з Мінфіном;

операційний посібник - документ, затверджений відповідальним виконавцем, який визначає організаційні аспекти управління інвестиційним проектом або системним проектом, в рамках якого позика надходить за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, а також технології та послідовності його впровадження з метою сприяння ефективності та безперервності здійснення заходів з реалізації проекту, надання допомоги у процесі прийняття рішень;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

показники результативності проекту - кількісні та якісні показники моніторингу та оцінки, що дають змогу порівняти отримані під час та після реалізації проекту результати з визначеними цілями та завданнями та оцінити ефект реалізації проекту, у тому числі вплив проекту на зміну клімату в частині обсягу скорочення викидів парникових газів;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

реструктуризація інвестиційного проекту (системного проекту) - внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром щодо очікуваних результатів, обсягу робіт, зміни та/або скасування компонентів інвестиційного проекту (системного проекту), перерозподілу або анулювання коштів позики, зміни бенефіціара, графіка впровадження, умов позики, вимог щодо звітування та дати завершення реалізації проекту, а також до показників результативності інвестиційних проектів (системних проектів), визначених у листах, що є додатками до договору України з МФО, а в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування - щодо мети проекту у зв’язку із спрямуванням залучених коштів позик на підтримку ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

{Абзац тринадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 920 від 19.08.2022}

системний проект - проект, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, в рамках якого позика, що надходить єдиним траншем або за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, використовується для фінансування державного бюджету;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови № 1159 від 27.12.2018}

інвестиційний проект - проект, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів бенефіціара або відповідального виконавця, або проект розвитку інституціональної спроможності державного органу та/або з використанням механізму отримання коштів позики за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, які використовуються для фінансування державного бюджету, проект розвитку державної та/або місцевої інфраструктури, проект розвитку соціальних послуг та інституціональної спроможності обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, у рамках яких погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету або за рахунок коштів бенефіціара.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

3. Для підготовки та реалізації інвестиційного проекту можуть залучатися міжнародна технічна допомога як грант, кошти підприємств, установ, організацій, державного та місцевих бюджетів.

Відповідальний виконавець у разі отримання гранту для підготовки або реалізації інвестиційного проекту забезпечує його використання згідно з планом заходів щодо підготовки або реалізації інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України.

4. Проект готується та реалізується згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором, що укладається з Мінфіном, іншими договорами, необхідними для його реалізації, цим Порядком та іншими актами законодавства.

У період воєнного стану, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування під час підготовки інвестиційного проекту не застосовуються положення пунктів 6, 8-11 цього Порядку. При цьому:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 419 від 09.04.2022}

для ініціювання інвестиційного проекту Мінфін звертається до МФО із запитом про його фінансування на підставі звернення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, погодженого з МЗС;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 419 від 09.04.2022}

пропозиції щодо визначення відповідального виконавця інвестиційного проекту подає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, разом з проектом акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації проекту та здійснює заходи, визначені пунктом 15 цього Порядку.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 419 від 09.04.2022}

У період воєнного стану, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування у разі необхідності спрямування залучених на реалізацію інвестиційного проекту коштів позик на підтримку ліквідності та стійкості роботи суб’єктів господарювання державного сектору економіки відповідні заходи щодо внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром здійснюються згідно з пунктом 39 цього Порядку.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 920 від 19.08.2022}

5. Мінфін забезпечує ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Порядок ведення такого реєстру визначається Мінфіном.

Підготовка інвестиційного проекту

6. Ініціатор інвестиційного проекту готує проектну пропозицію згідно з пунктом 1 додатка 1 та подає її до Мінфіну разом з документами, визначеними в пунктах 2-6 додатка 1.

У разі коли є потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, ініціатор інвестиційного проекту разом з проектною пропозицією подає до Мінфіну в довільній формі лист-запит про отримання авансу позики, що містить обґрунтування необхідності отримання такого авансу, та документи відповідно до переліку, визначеного у додатку 2.

Мінфін проводить протягом двох робочих днів після надходження документів оцінку їх відповідності визначеним у додатках 1 і 2 вимогам і у разі виявлення розбіжностей повертає їх ініціаторові.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі відповідності документів таким вимогам Мінфін у визначеному ним порядку проводить експертизу проектної пропозиції.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

7. Оцінка фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара (далі - оцінка фінансового стану бенефіціара), проводиться Мінфіном у визначеному ним порядку. За її результатами Мінфіном складається висновок. Строк проведення оцінки фінансового стану бенефіціара не повинен перевищувати 20 календарних днів з дати отримання проектної пропозиції. Не пізніше трьох днів з дати складення висновку Мінфін надсилає його ініціаторові проекту та копію - бенефіціарові.

Юридична особа, що має прострочену заборгованість з погашення і обслуговування раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів, не може виступати бенефіціаром інвестиційного проекту.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі коли інвестиційним проектом, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, передбачається визначення потенційних бенефіціарів після підписання договору України з МФО, оцінка фінансового стану бенефіціарів проводиться після їх визначення на стадії реалізації інвестиційного проекту.

Строк проведення оцінки фінансового стану бенефіціара продовжується Мінфіном у разі подання ініціатором інвестиційного проекту неповної або неточної інформації на період, необхідний для отримання такої інформації, але не більш як 20 календарних днів. У разі неподання такої інформації у строк, визначений Мінфіном, проектна пропозиція повертається ініціаторові без розгляду.

За результатами проведення експертизи проектної пропозиції Мінфіном складається висновок щодо експертизи проектної пропозиції у строк, передбачений цим пунктом для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара, а в разі, коли така оцінка не проводилася, - протягом п’яти робочих днів з дати отримання проектної пропозиції.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі подання ініціатором проекту листа-запиту про отримання авансу позики Мінфін розглядає проект листа-запиту, складає висновок щодо експертизи проектної пропозиції та звертається до МФО із запитом про надання авансу позики у строк, передбачений цим пунктом для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара, а в разі, коли така оцінка не проводилася, - протягом п’яти робочих днів з дати отримання проекту листа-запиту.

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1209 від 09.12.2020}

8. Мінфін у триденний строк після підготовки позитивного висновку щодо оцінки фінансового стану бенефіціара та висновку щодо експертизи проектної пропозиції звертається до МФО із запитом про фінансування інвестиційного проекту та у разі необхідності отримання авансу позики також із запитом про надання авансу позики. У разі коли оцінка фінансового стану бенефіціара не проводилася відповідно до пункту 7 цього Порядку, Мінфін звертається до МФО із таким запитом протягом трьох робочих днів з дати підготовки висновку щодо експертизи проектної пропозиції.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 323 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

9. Мінфін протягом п’яти робочих днів після отримання листа від МФО про підтримку інвестиційного проекту та/або про надання авансу позики приймає рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та у разі потреби про доцільність отримання авансу позики.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі коли на момент звернення ініціатора інвестиційного проекту до Мінфіну відповідно до пункту 6 цього Порядку ініціатор інвестиційного проекту або потенційний бенефіціар отримав листа від МФО про підтримку інвестиційного проекту та/або надання авансу позики, ініціатор інвестиційного проекту подає такий лист до Мінфіну разом з проектною пропозицією. Мінфін приймає протягом п’яти робочих днів рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та в разі потреби про доцільність отримання авансу позики після проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту та експертизи проектної пропозиції відповідно до пункту 7 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1209 від 09.12.2020}

Про прийняте рішення Мінфін інформує Кабінет Міністрів України, ініціатора інвестиційного проекту, відповідального виконавця та Мінекономіки.

10. Після прийняття Мінфіном рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та про доцільність отримання авансу позики відповідальний виконавець забезпечує підготовку документів, зазначених у пунктах 4 і 5 додатка 3, та в установленому порядку погоджує їх з Мінфіном, МЗС, Мін’юстом, іншими заінтересованими органами та самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає на розгляд Кабінету Міністрів України:

для внесення Президентові України - пропозиції про підписання листа-угоди (у разі укладення договору від імені України);

проект акта про підписання листа-угоди (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Подальші заходи щодо підписання листа-угоди здійснюються відповідно до пунктів 22-24 цього Порядку.

11. Відповідальний виконавець у двотижневий строк після отримання від Мінфіну рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту забезпечує організацію роботи з його підготовки, призначає координатора інвестиційного проекту, визначає структурний підрозділ, відповідальний за подальшу підготовку та реалізацію інвестиційного проекту, та складає план заходів щодо підготовки інвестиційного проекту згідно з додатком 4, про що інформує Мінфін, разом з копіями відповідних рішень.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

Строк підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 12 місяців з дати прийняття Мінфіном рішення про доцільність його підготовки. У разі порушення зазначеного строку Мінфін проводить за участю відповідального виконавця консультації з МФО з питань доцільності подальшої підготовки такого інвестиційного проекту, про результати яких інформує в тижневий строк Кабінет Міністрів України.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 20.03.2019}

13. Відповідальний виконавець в разі, коли це передбачено інвестиційним проектом та/або вимагається МФО, безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО складає та погоджує з МФО проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі.

14. Відповідальний виконавець під час підготовки інвестиційного проекту може проводити за участю Мінфіну, МЗС, Мін’юсту, інших заінтересованих органів та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також відповідних національних комісій регулювання природних монополій консультації з МФО щодо узгодження проектів договорів України з МФО, договорів між МФО і бенефіціаром, інших документів, необхідних для реалізації проекту.

14-1. У разі коли потенційним бенефіціаром є суб’єкт господарювання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, або центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з управління таким суб’єктом господарювання або є головним розробником відповідних проектів актів Кабінету Міністрів України з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень суб’єкта управління, у передбачених законодавством випадках подає в установленому порядку до Антимонопольного комітету повідомлення про нову державну допомогу та інформує про це Мінфін.

У разі коли інвестиційним проектом передбачається визначення потенційних бенефіціарів, які є суб’єктами господарювання, на стадії реалізації інвестиційного проекту, повідомлення про нову державну допомогу подається до Антимонопольного комітету після визначення кожного бенефіціара окремо.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

15. Відповідальний виконавець згідно з планом заходів щодо підготовки інвестиційного проекту після отримання від МФО проекту договору України з МФО розробляє документи, зазначені у підпунктах 1-6 пункту 1 додатка 5, та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, МЗС, Мінекономіки, Міндовкіллям, іншими органами виконавчої влади та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1183 від 18.10.2022}

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, є погодженням залучення таким бенефіціаром внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 393 від 23.05.2018}

Строк погодження документів не може перевищувати 10 робочих днів з моменту їх отримання відповідними органами. У разі коли орган виконавчої влади, а також у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, відповідна національна комісія регулювання природних монополій або відповідний орган місцевого самоврядування та обласна або районна держадміністрація в установлений строк не висловили свою позицію, документи вважаються погодженими без зауважень. Положення цього абзацу не поширюється на висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара (якщо з дати проведення попередньої оцінки пройшло більш як один рік), фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, та інформацію Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної Мін’юстом згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 393 від 23.05.2018, № 1183 від 18.10.2022}

Після отримання запрошення від МФО на переговори відповідальний виконавець самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає документи на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття відповідного акта (про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб’єкта господарювання є майно державної/комунальної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; у разі потреби про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів);

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції щодо проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття рішення про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України та відсутності необхідності у проведенні переговорів).

У разі коли за погодженням сторін відсутня необхідність проведення переговорів на розгляд Кабінету Міністрів України подаються для внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України) або проект акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

15-1. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції до Бюджетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік щодо видатків і надання кредитів, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, та в разі потреби видатків, які передбачається здійснювати за рахунок авансу позики, що залучається від МФО для підготовки інвестиційного проекту.

Мінфін передбачає в установленому порядку фінансові ресурси, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, або кошти на виконання зобов’язань за державною гарантією у Бюджетній декларації, проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік. У разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік відповідальний виконавець - головний розпорядник бюджетних коштів готує відповідний законопроект.

{Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 248 від 20.03.2019}

16. Проект директив делегації чи представникові України готується відповідно до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3036). У таких директивах передбачається, зокрема, що повноваження щодо підписання договору України з МФО після проведення переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та під час переговорів до тексту проекту такого договору не внесено суттєвих змін, що передбачають збільшення об’єму зобов’язань України, надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки.

17. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів та підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол переговорів та у разі потреби лист про підтвердження результатів переговорів.

18. Керівник офіційної делегації чи представник України, що має повноваження відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України “Про міжнародні договори України”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив делегації чи представника України разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення міжнародного договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінфіну і МЗС.

19. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні визначених у директивах делегації чи представникові України суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО (у разі потреби разом з додатковими листами до нього) після надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні, а також підписання відповідного договору між МФО і бенефіціаром, інших договорів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено проектом договору України з МФО.

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії договір, що укладається з Мінфіном про відшкодування витрат державного бюджету в разі настання гарантійного випадку, укладається до підписання уповноваженою особою договору з МФО.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

У разі коли бенефіціаром є суб’єкт господарювання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, або центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з управління таким суб’єктом господарювання або є головним розробником відповідних проектів актів Кабінету Міністрів України з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень суб’єкта управління, у передбачених законодавством випадках подає до підписання договору України з МФО уповноваженій на підписання такого договору особі, Мінфіну та відповідальному виконавцю копію рішення Антимонопольного комітету, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до пунктів 1, 2 частини шостої статті 10 і пунктів 1-3 частини сьомої статті 11 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, або письмове повідомлення про звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

У разі коли інвестиційним проектом передбачається визначення потенційних бенефіціарів, які є суб’єктами господарювання, на стадії реалізації інвестиційного проекту, копія рішення Антимонопольного комітету, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до пунктів 1, 2 частини шостої статті 10 і пунктів 1-3 частини сьомої статті 11 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, або письмове повідомлення про звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення, подається Мінфіну та відповідальному виконавцю до підписання договору, що укладається з Мінфіном.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

20. Після підписання договору України з МФО відповідальний виконавець у двотижневий строк підписує або забезпечує підписання договору, що укладається з Мінфіном, крім договору, визначеного абзацом другим пункту 19 цього Порядку, сторонами такого договору та подає його до Мінфіну для підписання.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі коли інвестиційним проектом передбачається визначення потенційних бенефіціарів на стадії реалізації інвестиційного проекту, відповідальний виконавець підписує або забезпечує підписання договору, що укладається з Мінфіном, сторонами такого договору у двотижневий строк після визначення бенефіціарів. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії визначення потенційних бенефіціарів здійснюється у порядку, передбаченому у договорі з МФО.

У разі коли потенційним бенефіціаром визначено комунальне підприємство, стороною договору, що укладається з Мінфіном, повинна бути міська рада, в управлінні якої перебуває потенційний бенефіціар. У зазначеному договорі передбачаються норми щодо забезпечення міською радою своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань бенефіціара перед Мінфіном.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

21. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи виникла потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів згідно з переліком, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 додатка 6, та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, МЗС, Мін’юстом, Мінекономіки, іншими заінтересованими органами та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями і самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає на розгляд Кабінету Міністрів України для:

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

22. Відповідальний виконавець подає у тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з МФО Кабінетові Міністрів України, Мін’юсту, Мінфіну, Мінекономіки копію такого договору та його переклад на українську мову.

У разі коли бенефіціаром проекту є суб’єкт господарювання, у передбачених законодавством випадках також подається копія рішення Антимонопольного комітету, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до пунктів 1, 2 частини шостої статті 10 і пунктів 1-3 частини сьомої статті 11 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, або письмове повідомлення про звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення.

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

Мінфін у тижневий строк після надходження копії договору України з МФО інформує Мін’юст, чи передбачено залучення позики державним бюджетом на відповідний рік.

Мін’юст з урахуванням такої інформації готує висновок щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеним договором України з МФО, та надсилає його відповідальному виконавцю, Мінфіну та МЗС.

{Абзац пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

Якщо договір України з МФО не потребує ратифікації Верховною Радою України, Мін’юст у десятиденний строк готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО потребує ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін’юсту подає МЗС погоджені з Мінфіном, Мін’юстом, іншими заінтересованими суб’єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з МФО, передбачені Законом України “Про міжнародні договори України”.

23. МЗС з урахуванням визначеного договором України з МФО строку набрання чинності вносить пропозиції щодо його ратифікації:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України.

Мін’юст у десятиденний строк після набрання чинності законом про ратифікацію договору України з МФО готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

24. Мінфін у тижневий строк після надходження від МФО повідомлення про набрання чинності договором України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України та відповідального виконавця.

Відповідальний виконавець подає у двотижневий строк МЗС оригінал договору разом з повідомленням МФО про набрання ним чинності.

Підготовка системного проекту

25. Мінфін під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік визначає обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках реалізації системного проекту для фінансування державного бюджету, та звертається до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки такого проекту. Після отримання повідомлення від МФО про підтримку системного проекту Мінфін інформує про це Кабінет Міністрів України.

У разі необхідності залучення коштів для реалізації системного проекту Мінфін проводить за участю заінтересованих державних органів консультації з МФО і узгоджує цілі, завдання та порядок підготовки такого проекту. Мінфін виступає відповідальним виконавцем для цілей підготовки такого проекту.

26. Державні органи, зазначені в абзаці другому пункту 25 цього Порядку, вносять на запит Мінфіну пропозиції щодо здійснення заходів для досягнення цілей системного проекту та у разі потреби пропозиції до проекту Листа Уряду України до МФО.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

Мінфін у разі потреби готує разом з МФО проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, та проект Листа Уряду України до МФО.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

У разі коли фінансування системного проекту передбачається за результатами досягнення індикаторів, проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій заплановано реалізацію проекту.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

27. Мінфін подає МФО інформацію про підготовку системного проекту та під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

28. Мінфін на підставі повідомлення МФО про підтримку системного проекту або договору України з МФО готує разом з МФО та погоджує із заінтересованими органами документи, зазначені у підпунктах 1-7 пункту 2 додатка 5, і після надходження від МФО запрошення на переговори подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття рішення про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту, схвалення Листа Уряду України до МФО та надання повноважень щодо його підписання;

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Проект директив делегації чи представникові України готується відповідно до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3036). У таких директивах передбачається, зокрема, що повноваження щодо підписання договору України з МФО після проведення переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, що передбачають збільшення об’єму зобов’язань України, надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки.

На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол та у разі потреби лист про підтвердження результатів переговорів.

29. Керівник офіційної делегації чи представник України, що має повноваження відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України “Про міжнародні договори України”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив делегації чи представника України разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО у разі потреби надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО.

{Абзац четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

30. Після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту в разі, коли повноваження щодо підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО.

31. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи виникла потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, Мінфін забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 додатка 6, погодження їх з МЗС, Мін’юстом, іншими заінтересованими органами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО та щодо реалізації системного проекту здійснюються відповідно до законодавства та договору України з МФО.

{Абзац четвертий пункту 31 в редакції Постанови № 1159 від 27.12.2018}

У разі коли позика відповідно до договору України з МФО надходить єдиним траншем, Мінфін після зарахування коштів позики до державного бюджету протягом трьох робочих днів інформує про це Кабінет Міністрів України.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018; в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі коли позика відповідно до договору України з МФО надходить за результатами досягнення відповідних індикаторів, реалізація системного проекту здійснюється відповідно до договору України з МФО та операційного посібника.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

31-1. У разі коли під час реалізації системного проекту, кошти позики за яким надходять за результатами досягнення відповідних індикаторів, виникла потреба у його реструктуризації, Мінфін готує обґрунтування необхідності такої реструктуризації разом з проектом листа до МФО та погоджує його з виконавцями заходів системного проекту та МЗС.

Мінфін після отримання погодження проекту листа до МФО звертається до МФО з пропозиціями щодо реструктуризації системного проекту та у тижневий строк після отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО звертається до Мін’юсту щодо визначення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами.

Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, Мінфін після набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України та виконавців заходів системного проекту.

Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та пунктів 23 і 24 цього Порядку.

Мінфін у разі отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО, ініціатором яких є МФО, погоджує такі пропозиції з виконавцями заходів системного проекту, МЗС та Мін’юстом.

Мінфін після отримання погоджених пропозицій про внесення змін до договору України з МФО забезпечує їх підписання та надсилає до МФО.

Подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзаців третього та четвертого цього пункту.

{Порядок доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

Реалізація інвестиційного проекту

32. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО складає план заходів щодо реалізації інвестиційного проекту згідно з додатком 7 та у разі коли це не передбачено договором України з МФО - план досягнення показників результативності інвестиційного проекту згідно з додатком 7-1, визначених у фінансово-економічному обґрунтуванні інвестиційного проекту, забезпечує його виконання та подає копію такого плану Мінфіну. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії відповідальний виконавець складає план заходів щодо реалізації інвестиційного проекту у довільній формі.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

33. У разі коли під час підготовки інвестиційного проекту не визначені потенційні бенефіціари інвестиційного проекту, визначення таких бенефіціарів здійснюється в порядку, встановленому договором України з МФО, а у разі, коли такий порядок не встановлений, - відповідно до процедури, яка визначається відповідальним виконавцем за погодженням з Мінфіном не пізніше ніж у місячний строк з дати набрання чинності договором України з МФО.

{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 20.03.2019}

У разі коли реалізація проекту передбачається на умовах самоокупності, Мінфін у встановленому ним порядку проводить оцінку фінансового стану бенефіціара. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії оцінка фінансового стану бенефіціара проводиться у порядку, передбаченому у договорі з МФО.

34. Мінфін у визначеному ним порядку проводить у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває в таких банках рахунки, якщо інше не передбачено у відповідному договорі України з МФО.

У разі коли в рамках реалізації інвестиційного проекту виникла потреба у використанні акредитивів, Мінфін проводить у місячний строк відбір банків та здійснює заходи щодо оформлення акредитивів.

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії бенефіціар вживає заходів до відкриття необхідних рахунків відповідно до договору між МФО і бенефіціаром.

35. Обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів відповідно до:

договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), бенефіціаром якої є розпорядник або одержувач бюджетних коштів, а відповідальним виконавцем - розпорядник бюджетних коштів, здійснює Казначейство відповідно до Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577);

договорів України з МБРР, бенефіціарами якої є інші юридичні особи, а відповідальним виконавцем - розпорядник бюджетних коштів, здійснює АТ “Державний експортно-імпортний банк України”;

договорів України з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), здійснює АТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

{Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

За проектами, що реалізуються відповідно до договорів України з МБРР, відповідальний виконавець та/або бенефіціар на підставі положень договору, що укладається з Мінфіном, та/або довіреності Мінфіну на розпорядження коштами позики, наданої АТ “Державний експортно-імпортний банк України”, самостійно розпоряджається такими коштами, розміщеними на спеціальних/транзитних рахунках.

{Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

35-1. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар для забезпечення закупівель товарів (робіт, послуг) у рамках інвестиційного проекту, зокрема передбачених планом закупівлі (якщо складення плану закупівель передбачено інвестиційним проектом), та залучення учасників процедури закупівель, у тому числі українських виробників товарів (робіт, послуг), публікує на своєму офіційному сайті оголошення про проведення процедури закупівлі.

{Порядок доповнено пунктом 35-1 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

36. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у тижневий строк після набрання чинності договором України з МФО, а у разі, коли інвестиційним проектом передбачається визначення бенефіціарів на етапі його реалізації, у тижневий строк після визначення бенефіціарів подає Мінфіну засвідчений зразок підпису особи, на яку покладено повноваження щодо підписання запитів на одержання коштів із рахунка позики, спеціальних/транзитних рахунків і підтвердних документів, що обґрунтовують такі запити.

Мінфін подає у тижневий строк після отримання засвідченого зразка підпису до МФО і відповідних банків письмове підтвердження повноваження зазначеної особи та засвідчений зразок її підпису.

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар за проектами, що реалізуються згідно з договорами України з МБРР, подає Мінфіну на погодження через систему електронної авторизації заявок МБРР документи щодо використання коштів з рахунка позики (МБРР) та документи щодо звітування перед МБРР про витрачені попередньо кошти із спеціальних/транзитних рахунків разом із копіями первинних документів, що підтверджують використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, платіжні документи, банківські виписки тощо), а також у разі потреби погодження МБРР на здійснення таких витрат. Про це відповідальний виконавець та/або бенефіціар інформує Мінфін відповідним листом, у якому також зазначаються коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображаються видатки, або надання кредитів із зазначенням категорії витрат, визначених договором України з МБРР, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг).

{Абзац третій пункту 36 в редакції Постанов КМ № 248 від 20.03.2019, № 1183 від 18.10.2022}

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар за проектами, що реалізуються згідно з договорами України з МБРР, подає Мінфіну завірені належним чином копії договорів, зміни до них разом із документами щодо результатів проведеної процедури закупівель товарів (робіт, послуг) та погодженням МБРР або поясненням щодо причини відсутності такого погодження.

{Пункт 36 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії відповідальний виконавець та/або бенефіціар подає засвідчені зразки підписів уповноважених осіб до МФО, якщо це передбачено договором між МФО і бенефіціаром.

37. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень моніторинг цільового використання коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов’язань за договором України з МФО.

Контроль за цільовим використанням коштів позики здійснюється органами державного фінансового контролю.

У разі виявлення фактів несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором, що укладається з Мінфіном, та/або виявлення органами державного фінансового контролю фактів нецільового використання коштів Мінфін зупиняє або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.

У разі виявлення фактів несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором, що укладається з Мінфіном, у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування зупинення або скасування права бенефіціара на одержання коштів позики не здійснюється.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

38. У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту виникла потреба у залученні додаткових фінансових ресурсів та одержано попередню письмову згоду МФО про виділення таких ресурсів, відповідальний виконавець готує разом з МФО і бенефіціаром документи згідно з пунктом 1 додатка 5 та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, Мін’юстом, Міндовкіллям, іншими заінтересованими органами та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями та після отримання запрошення від МФО на переговори вносить самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, на розгляд Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1183 від 18.10.2022}

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, є погодженням внесення змін до кредитного договору (договору позики) за здійсненим таким бенефіціаром залученням внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Пункт 38 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 393 від 23.05.2018}

Строк погодження документів не може перевищувати 10 робочих днів. У разі коли орган виконавчої влади в установлений строк не висловив свою позицію, документи вважаються погодженими без зауважень. Положення цього абзацу не поширюється на висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, та інформацію Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної Мін’юстом згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”.

{Абзац третій пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

Подальші заходи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів здійснюються відповідно до вимог пунктів 16-24 цього Порядку.

39. У разі коли під час реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти МФО залучалися державою, виникла потреба у його реструктуризації, відповідальний виконавець готує обґрунтування необхідності такої реструктуризації разом з проектом листа Мінфіну до МФО та погоджує його з бенефіціаром, Мінфіном та МЗС.

Мінфін після отримання погодженого проекту листа до МФО звертається до МФО з пропозиціями щодо реструктуризації інвестиційного проекту та у тижневий строк після отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО звертається до Мін’юсту щодо визначення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами.

У разі внесення змін до договору, укладеного між Україною та Європейським інвестиційним банком, Мінфін надсилає копії отриманих від зазначеного банку пропозицій стосовно внесення змін та висновку Мін’юсту щодо внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами, відповідальному виконавцю для подальшого здійснення ним заходів, необхідних для надання повноважень щодо підписання таких змін.

{Пункт 39 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, Мінфін забезпечує їх підписання та надсилає один примірник підписаних змін до МФО, після набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та бенефіціара і надсилає МЗС другий примірник підписаних змін.

{Абзац четвертий пункту 39 в редакції Постанови КМ № 1183 від 18.10.2022}

Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та пунктів 23 і 24 цього Порядку.

Мінфін у разі отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО, ініціатором яких є МФО, погоджує такі пропозиції з бенефіціаром, відповідальним виконавцем, МЗС та Мін’юстом.

Відповідальний виконавець у разі отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО забезпечує їх погодження з бенефіціаром, Мінфіном, Мін’юстом та МЗС.

Мінфін після отримання погоджених пропозицій про внесення змін до договору України з МФО забезпечує їх підписання та надсилає до МФО і у тижневий строк звертається до Мін’юсту щодо визначення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами.

{Абзац восьмий пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

У разі внесення змін до договору, укладеного між Україною та Європейським інвестиційним банком, Мінфін надсилає копії отриманих від зазначеного банку пропозицій про внесення змін та висновку Мін’юсту щодо внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами, відповідальному виконавцю для подальшого здійснення ним заходів, необхідних для надання повноважень щодо підписання таких змін.

{Пункт 39 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, Мінфін після набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та бенефіціара.

Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та пунктів 23 і 24 цього Порядку.

У разі коли під час реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти МФО залучалися під державні гарантії, виникла потреба у його реструктуризації, відповідальний виконавець та/або бенефіціар за погодженням з Мінфіном звертається до МФО з проектом відповідних пропозицій.

Порядок внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром визначається відповідним договором, а в разі, коли у договорі такий порядок не встановлений, - цим Порядком.

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзацах першому, п’ятому, шостому і десятому цього пункту, є погодженням внесення змін до кредитного договору (договору позики) за здійсненим таким бенефіціаром залученням внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Абзац пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

У разі коли під час реструктуризації інвестиційного проекту, реалізація якого здійснюється на умовах самоокупності, передбачається перерозподіл коштів позики між бенефіціарами, відповідальний виконавець разом з обґрунтуванням необхідності такого перерозподілу подає Мінфіну документи, необхідні для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара в установленому Мінфіном порядку.

{Пункт 39 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

Не допускається збільшення розміру наданої позики бенефіціару, який має прострочену заборгованість з погашення і обслуговування раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів.

{Пункт 39 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

{Пункт 39 в редакції Постанови КМ № 248 від 20.03.2019}

40. Відповідальний виконавець забезпечує дотримання строків реалізації інвестиційного проекту, досягнення показників його результативності, визначених у договорі України з МФО та/або листах, які є додатками до договору, або планом досягнення показників результативності інвестиційного проекту, налагоджує ефективну взаємодію з бенефіціаром (бенефіціарами), забезпечує у межах своїх повноважень виконання зобов’язань, взятих за договором України з МФО, а також дотримання строків та процедур, визначених цим Порядком та документами МФО, на які є посилання в договорі України з МФО.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

Моніторинг проектів

41. Моніторинг проектів проводить Мінфін разом з МФО (за згодою), відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром шляхом оцінки стану підготовки та реалізації проектів, виявлення відхилень від запланованих заходів та визначення їх впливу на виконання зобов’язань, взятих за договорами України з МФО, використання коштів позики та виконання фінансових зобов’язань.

Відповідальний виконавець забезпечує через координатора проекту проведення постійного моніторингу інвестиційного проекту шляхом спостереження за ходом виконання планів заходів щодо підготовки та реалізації проекту, плану закупівлі товарів (робіт, послуг) та бюджету проекту, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнення показників результативності, а в разі виявлення фактів відхилення від запланованих заходів забезпечує виконання умов договору України з МФО.

Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара забезпечує в рамках реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено договором України з МФО та/або договором між МФО і бенефіціаром:

управління проектом з метою досягнення запланованих результатів, зокрема:

проведення моніторингу проекту;

- вжиття заходів для своєчасної та якісної реалізації проекту, досягнення визначених показників результативності, усунення причин зволікання та розв’язання проблем у ході реалізації проекту;

- підготовку звітів про реалізацію проекту;

управління бюджетом проекту, зокрема:

- підготовку запитів до МФО на одержання коштів позики і запитів на одержання таких коштів з відповідних рахунків;

- цільове використання коштів;

- підготовку фінансових звітів, ведення бухгалтерського обліку, зберігання фінансових та інших документів, необхідних для проведення аудиту проекту;

- організацію проведення аудиту проекту;

- організацію закупівлі товарів (робіт, послуг), зокрема в разі потреби утворює та забезпечує роботу комітету з конкурсних торгів згідно з правилами і процедурами МФО для організації та проведення процедури закупівель товарів (робіт, послуг), передбачених планом закупівлі (якщо складення плану закупівель передбачено проектом).

У разі коли для забезпечення здійснення заходів з підготовки та реалізації проекту відповідальний виконавець або бенефіціар згідно з його рішенням або договорами між відповідальним виконавцем або бенефіціаром та фізичними особами - консультантами залучає групу консультантів, відповідними договорами з такими консультантами повинна передбачатися їх відповідальність за якісне здійснення зазначених заходів.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

42. Відповідальний виконавець надсилає Мінфіну:

щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт про виконання плану заходів щодо підготовки інвестиційного проекту, складений згідно з додатком 7-2, або звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту, складений згідно з додатком 7-3, у разі використання механізму отримання коштів позики за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, - інформацію про стан виконання таких індикаторів та узагальнену аналітичну інформацію про основні результати, досягнуті у звітному періоді, про проблемні питання, що виникли під час підготовки чи реалізації проекту, та пропозиції щодо їх вирішення;

{Абзац другий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

щороку до 15 січня звіт про виконання плану досягнення показників результативності інвестиційного проекту, складений згідно з додатком 11-1 або договором України з МФО, якщо специфіка такого проекту не потребує встановлення іншого строку.

Виконавці заходів системного проекту, які передбачені у програмі стратегічних та інституціональних реформ, надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця в електронному та паперовому вигляді Мінфіну інформацію про стан виконання такої програми (у разі наявності).

Виконавці заходів системного проекту, кошти позики за яким надходять за результатами досягнення відповідних індикаторів, подають Мінфіну звіти, у тому числі про досягнення показників результативності системного проекту, у строки та за формою, що визначені операційним посібником, затвердженим наказом Мінфіну.

{Пункт 42 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

42-1. У разі неподання відповідальним виконавцем Мінфіну документів, зазначених у пункті 42 цього Порядку, виконання функцій відповідального виконавця та реалізація відповідного інвестиційного проекту вважаються незадовільними.

Мінфін інформує Кабінет Міністрів України та МФО про незадовільне впровадження таких проектів та порушує перед МФО питання щодо зупинення фінансування їх реалізації до отримання Мінфіном документів, зазначених у пункті 42 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 42-1 згідно з Постановою КМ № 248 від 20.03.2019}

43. Бенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю:

{Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

1) щокварталу до 10 числа наступного місяця - звіт про рух коштів на спеціальному рахунку згідно з додатком 9 щодо позик, залучених державою від Європейського інвестиційного банку і Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), та щодо позик, залучених під державні гарантії;

{Абзац другий пункту 43 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

2) щомісяця до 10 числа - звіт про стан використання позики згідно з додатком 10, звіт про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту згідно з додатком 11 щодо позик, залучених під державні гарантії.

{Абзац третій пункту 43 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

{Абзац четвертий пункту 43 виключено на підставі Постанови КМ № 1183 від 18.10.2022}

За проектами, що реалізуються кількома бенефіціарами, звіти (консолідовані) Мінфіну подає відповідальний виконавець.

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

43-1. Бенефіціар подає Міндовкіллю щороку до 30 січня інформацію про досягнуті показники скорочення викидів парникових газів разом із методикою їх розрахунків.

{Порядок доповнено пунктом 43-1 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

44. Мінфін разом з МФО та із залученням відповідальних виконавців проводить піврічний та/або щорічний огляд стану підготовки та реалізації проектів, у ході якого визначаються подальші спільні дії.

У разі виявлення системних проблем під час підготовки та реалізації проектів відповідальні виконавці разом з МФО та Мінфіном розглядають їх під час щорічного огляду стану підготовки та реалізації проектів МФО і вживають/ініціюють вжиття відповідних заходів для розв’язання виявлених проблем.

45. Мінфін готує і подає Кабінетові Міністрів України та надсилає копію Офісу Президента України:

1) на підставі інформації, поданої відповідальними виконавцями інвестиційних проектів та МФО:

щокварталу до 30 числа наступного місяця - звіт про стан використання позики згідно з додатком 10 та звіт про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації інвестиційного проекту згідно з додатком 11 разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з виконанням фінансових зобов’язань за інвестиційним проектом;

щопівроку до 30 числа наступного місяця - звіт про виконання планів підготовки та реалізації інвестиційних проектів разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань; інформацію про роботу місій МФО в Україні, звіт про виконання протоколів за результатами переглядів стану підготовки та реалізації проектів МФО;

щороку до 30 січня - звіт про досягнення показників результативності інвестиційних проектів разом з висновками щодо відхилення від запланованих показників та їх впливу на виконання зобов’язань, взятих за договором України з МФО та/або договором між МФО і бенефіціаром;

2) на підставі інформації, поданої виконавцями заходів системного проекту, щопівроку до 30 числа наступного місяця узагальнену інформацію про результати виконання програми стратегічних та інституціональних реформ у рамках підготовки та реалізації системного проекту та пропозиції щодо вирішення проблемних питань (у разі наявності).

Якщо за результатами проведеного Мінфіном разом з відповідальним виконавцем аналізу виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту виявлено, що протягом року не було досягнуто більше половини передбачених планом заходів та не було здійснено заходів щодо вирішення проблемних питань, Мінфін інформує про це Кабінет Міністрів України та порушує перед МФО питання доцільності подальшої реалізації такого проекту.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}

46. У разі залучення коштів МФО державою відповідальний виконавець подає щопівроку до 30 числа наступного місяця МЗС інформацію про стан виконання договорів України з МФО.

У разі виявлення фактів невиконання або неналежного виконання зобов’язань МФО або України за договором України з МФО Мінфін та відповідальний виконавець надсилають МЗС повідомлення про такі факти і пропозиції щодо вжиття заходів згідно з нормами міжнародного права для невідкладного інформування Президента України та Кабінету Міністрів України.

Завершення реалізації інвестиційного проекту

47. Мінфін готує та подає щороку до 1 листопада Державній аудиторській службі пропозиції щодо проведення державного фінансового аудиту на наступний рік за інвестиційними проектами, строк реалізації яких завершується в наступному році. Державна аудиторська служба проводить у порядку, визначеному законодавством, аудит таких проектів та подає відповідальному виконавцеві аудиторський звіт.

Відповідальний виконавець забезпечує проведення розрахунків відповідно до укладених контрактів.

48. Після завершення реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець або бенефіціар забезпечує у строк та на умовах, установлених у договорі України з МФО та/або договорі між МФО і бенефіціаром, проведення аудиту проекту та його фінансування за рахунок джерел, визначених відповідно до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром та законодавства.

49. Відповідальний виконавець забезпечує передачу в установленому порядку документів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту до архіву, і готує у двомісячний строк після завершення розрахунків разом з Мінфіном остаточний звіт і проект акта Кабінету Міністрів України про його схвалення та самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій реалізовано проект, подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України документи згідно з додатком 12.

У разі потреби в проекті акта Кабінету Міністрів України передбачається визнання такими, що втратили чинність, його актів з питань підготовки і реалізації інвестиційного проекту.

Після схвалення остаточного звіту за результатами реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець інформує Верховну Раду України про економічний та/або соціально-економічний ефект від його реалізації відповідно до договору України з МФО, який не потребував ратифікації Верховною Радою України.

{Розділ "Завершення реалізації системного проекту" виключено на підставі Постанови КМ № 323 від 25.04.2018}
Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Мінфіну для прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту

1. Проектна пропозиція, що має містити опис цілей і завдання проекту та проблеми, на розв’язання якої спрямований проект; очікувані результати проекту та орієнтовні показники, що дадуть змогу їх оцінити, очікуваний вплив проекту на зміну клімату в частині обсягу скорочення викидів парникових газів; попередні розрахунки оціночної вартості проекту; джерела його фінансування; передбачуване джерело повернення позики; очікуваний строк підготовки та реалізації проекту; інформацію про речові права на нерухоме майно (земельну ділянку, будівлю, споруду тощо), що надають право на виконання будівельних робіт, та стан розроблення проектної документації на будівництво для проектів, які передбачають нове будівництво або реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, обсяг якої становить не більш як 15 аркушів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

2. Лист-згода центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію проекту, про підтримку проекту та готовність бути відповідальним виконавцем проекту або про визначення відповідального виконавця разом з висновком про відповідність проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

3. Лист міжнародної фінансової організації (далі - МФО) про підтримку проекту (згода про надання фінансування) (за наявності).

4. Документи для проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара, визначені порядком проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування і погашення позики, наданої за рахунок коштів фінансових організацій, або лист-пояснення ініціатора проекту про неможливість визначення бенефіціара до підписання договору України з МФО із зазначенням інформації про порядок визначення бенефіціарів у разі, коли проектом передбачається визначення бенефіціарів після підписання договору України з МФО (щодо проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності).

5. Довідка потенційного бенефіціара про відсутність простроченої заборгованості з погашення та обслуговування раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі (не подається у разі, коли проектом передбачається визначення бенефіціарів після підписання договору України з МФО) (щодо проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

6. Довідка ДПС про відсутність у потенційного бенефіціара простроченої заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (не подається у разі, коли проектом передбачається визначення бенефіціарів після підписання договору України з МФО) (щодо проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}
Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Мінфіну для прийняття рішення про доцільність залучення авансу позики

1. Лист-запит про отримання авансу позики, що містить обґрунтування необхідності одержання такого авансу, в довільній формі.

2. Лист центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій передбачається реалізація інвестиційного проекту, про доцільність отримання авансу позики для його підготовки.

3. Лист із зазначенням порядку використання коштів авансу позики.

4. План закупівель, що будуть фінансуватися за рахунок коштів авансу позики.
Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України для одержання від міжнародної фінансової організації авансу позики для підготовки інвестиційного проекту

1. Обґрунтування необхідності одержання авансу позики для підготовки інвестиційного проекту.

2. План закупівель, що будуть фінансуватися за рахунок коштів авансу позики.

3. Висновок Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, фінансових умов листа-угоди України з міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) про залучення авансу позики і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

4. Проект акта Президента України про підписання листа-угоди з МФО стосовно залучення Україною авансу позики (у разі укладення міжнародного договору від імені України) або проект акта Кабінету Міністрів України про підписання листа-угоди з МФО (у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України), оформлений в установленому порядку.

5. Проект листа-угоди України з МФО про залучення авансу позики в разі потреби разом з листами про фінансові та економічні дані, про показники моніторингу та оцінки тощо (англійською та українською мовами).

6. Рішення Мінфіну про доцільність залучення авансу позики.
Додаток 4
до Порядку

ПЛАН
заходів щодо підготовки інвестиційного проекту
Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України перед початком переговорів з міжнародною фінансовою організацією

1. Для інвестиційного проекту:

1) оформлений в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів міжнародної фінансової організації (далі - МФО) для реалізації проекту; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб’єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів (у разі потреби);

2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України) або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України), оформлений в установленому порядку;

3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;

4) проект договору України з МФО з усіма додатками та у разі потреби додатковими листами до нього (англійською та українською мовами);

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

5) проект договору між МФО і бенефіціаром (англійською та українською мовами), якщо укладення такого договору передбачено проектом;

6) фінансово-економічне обґрунтування проекту, в якому зазначається опис проекту; дані про бенефіціара проекту (за наявності); мета, завдання та показники результативності проекту; маркетинговий, організаційний та фінансовий плани проекту; план реалізації проекту; обсяги фінансових витрат та джерела їх покриття; розрахунок економічної ефективності проекту; дані про соціальний ефект від реалізації проекту; дані про очікуваний вплив проекту на зміну клімату в частині обсягу скорочення викидів парникових газів від реалізації проекту разом з інформацією про методики розрахунків; інформація про звітність та контроль за реалізацією проекту, а також копія документа з оцінки проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку в разі, коли проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів зазначеного Банку;

{Підпункт 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

7) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

8) план заходів щодо реалізації проекту, складений згідно з додатком 7 до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

9) документи, на які є посилання в договорі України з МФО та договорі між МФО і бенефіціаром (англійською та українською мовами);

10) висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара або лист-пояснення ініціатора проекту про неможливість визначення бенефіціара до підписання договору України з МФО із зазначенням інформації про порядок визначення бенефіціарів у разі, коли проектом передбачається визначення бенефіціарів після підписання договору України з МФО, висновки Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України (у разі потреби);

{Підпункт 10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

11) інформація Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”, яка зазначається у висновку Мін’юсту до проекту акта Президента України або проекту акта Кабінету Міністрів України;

12) копія рішення відповідної обласної, районної або міської ради щодо схвалення проекту (якщо проект реалізовуватиметься на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці) та/або копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою (у разі потреби);

13) у передбачених законодавством випадках копія поданого до Антимонопольного комітету повідомлення про нову державну допомогу в разі, коли бенефіціаром проекту є суб’єкт господарювання, або письмове повідомлення про звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу з посиланням на положення Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

2. Для системного проекту:

1) проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту, схвалення Листа Уряду України до МФО та надання повноважень щодо його підписання, оформлений в установленому порядку;

{Підпункт 1 пункту 2 додатка 5 в редакції Постанови № 1159 від 27.12.2018}

2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України) або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України), оформлений в установленому порядку;

3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;

4) проект Листа Уряду України до МФО;

5) програма стратегічних та інституціональних реформ, в якій визначаються заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту (якщо проектом договору України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту);

6) проект договору України з МФО у разі потреби разом з листом про фінансові та економічні дані (англійською та українською мовами);

6-1) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;

{Пункт 2 додатка 5 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

7) проекти інших нормативно-правових актів, прийняття яких необхідне для реалізації проекту;

8) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

9) інформація Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”, яка зазначається у висновку Мін’юсту до проекту акта Президента України або проекту акта Кабінету Міністрів України;

10) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України;

{Підпункт 10 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

11) документи, на які є посилання в договорі України з МФО (англійською та українською мовами);

12) копія програмного документа Міжнародного банку реконструкції та розвитку (якщо проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів зазначеного Банку).
Додаток 6
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України для надання повноважень щодо підписання договору України з міжнародною фінансовою організацією

1. Для інвестиційного проекту:

1) проект акта Президента України про підписання договору України з міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) (у разі укладення міжнародного договору від імені України) або проект акта Кабінету Міністрів України про підписання договору України з МФО (у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України), оформлений в установленому порядку;

2) проект договору України з МФО з усіма додатками та у разі потреби додатковими листами до нього (англійською та українською мовами);

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}

3) проект договору між МФО і бенефіціаром (англійською та українською мовами), якщо укладення такого договору передбачено проектом;

4) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

5) проект договору (договорів), який укладається з Мінфіном (у разі наявності);

6) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, у разі, коли за результатами переговорів виникла потреба у внесенні суттєвих змін до такого договору;

{Підпункт 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

7) інформація Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”, яка зазначається у висновку Мін’юсту до проекту акта Президента України або проекту акта Кабінету Міністрів України;

8) документи, на які є посилання в договорі України з МФО (англійською та українською мовами);

9) у передбачених законодавством випадках копія поданого до Антимонопольного комітету повідомлення про нову державну допомогу в разі, коли бенефіціаром проекту є суб’єкт господарювання, або письмове повідомлення про звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу з посиланням на положення Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

2. Для системного проекту:

1) проект акта Президента України про підписання договору України з МФО (у разі укладення міжнародного договору від імені України) або проект акта Кабінету Міністрів України про підписання договору України з МФО (у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України), оформлений в установленому порядку;

2) проект договору України з МФО у разі потреби разом з листом про фінансові та економічні дані (англійською та українською мовами);

3) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

4) програма стратегічних та інституціональних реформ, в якій визначаються заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту (якщо проектом договору України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту);

4-1) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;

{Пункт 2 додатка 6 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою № 1159 від 27.12.2018}

5) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, у разі, коли за результатами переговорів виникла потреба у внесенні суттєвих змін до такого договору;

{Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1209 від 09.12.2020, № 1183 від 18.10.2022}

6) інформація Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”, яка зазначається у висновку Мін’юсту до проекту акта Президента України або проекту акта Кабінету Міністрів України;

7) документи, на які є посилання в договорі України з МФО (англійською та українською мовами).
Додаток 7
до Порядку

ПЛАН
заходів щодо реалізації інвестиційного проекту


Додаток 7-1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1209)

ПЛАН
досягнення показників результативності інвестиційного проекту

{Порядок доповнено додатком 7-1 згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}


Додаток 7-2
до Порядку

ЗВІТ
про виконання плану заходів щодо підготовки інвестиційного проекту

{Порядок доповнено додатком 7-2 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}


Додаток 7-3
до Порядку

ЗВІТ
про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту

{Порядок доповнено додатком 7-3 згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

{Додаток 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1209 від 09.12.2020}


Додаток 9
до Порядку

ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку


Додаток 10
до Порядку

ЗВІТ
про стан використання позики


Додаток 11
до Порядку

ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту


Додаток 11-1
до Порядку

ЗВІТ
про досягнення показників результативності інвестиційного проекту

{Порядок доповнено додатком 11-1 згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020}
Додаток 12
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України після завершення реалізації проекту

1. Остаточний звіт про результати реалізації проекту, в якому зазначаються:

1) вихідні дані проекту (запланована та фактична дата початку реалізації проекту та його завершення; відповідальний виконавець та бенефіціар; інформація про документи, за якими проводилася оцінка реалізації проекту, тощо);

2) звіт про виконання робіт (заходів) та отримані результати за компонентами проекту (аналіз даних про обсяг виконаних робіт у кількісних та якісних показниках за роками, відхилення фактичних показників від планованих у відсотках, причини недосягнення показників);

3) порівняння запланованих показників результативності з досягнутими;

4) оцінка фінансових ресурсів за джерелами (аналіз планованих та фактичних даних про обсяг витрат на виконання основних видів робіт (заходів) у грошових одиницях);

5) оцінка впливу реалізації проекту на соціальний та економічний розвиток України і відповідної галузі, регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту);

6) оцінка робіт (заходів), що виконувалися в рамках проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги (дослідження, навчання персоналу тощо);

7) оцінка здійснених у рамках проекту заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, у тому числі досягнутих обсягів скорочень викидів парникових газів з інформацією про методики розрахунків;

{Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1183 від 18.10.2022}

8) пропозиції щодо заходів, що вживатимуться для забезпечення довгострокового використання результатів проекту;

9) звіт про виконання окремих зобов’язань, визначених у договорі України з міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) та договорі між МФО і бенефіціаром, зокрема щодо підготовки та/або реалізації актів законодавства.

2. Висновки Мінфіну щодо фактичного використання коштів позики та пільгового періоду, зміни фінансових зобов’язань за проектом, зокрема графіка повернення коштів позики із зазначенням факторів, що вплинули на виконання таких зобов’язань, та їх нецільового використання (за наявності відповідних фактів); результативності реалізації проекту та виконання планованих завдань.

3. Проект акта Кабінету Міністрів України про схвалення остаточного звіту, оформлений в установленому порядку.

4. Копія звіту МФО про завершення реалізації проекту (за наявності такого звіту).

5. Копія аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту та копія аудиторського висновку за результатами аудиту проекту.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 70

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 “Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 125 “Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 14, ст. 421).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 926 “Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 68, ст. 2342).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 622 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1839).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 і від 5 вересня 2007 р. № 1090, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 838 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 60, ст. 2415).

6. Пункт 27 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. № 887 “Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2532).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 622 “Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 52, ст. 2087).

9. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 970 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3264).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 163 “Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 764).

11. Пункт 22 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 679 “Про внесення зміни до пункту 32 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2804).