Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 970
Прийняття: 24.10.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2012 р. № 970
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 315 від 22.04.2013
№ 71 від 05.03.2014
№ 597 від 05.11.2014
№ 499 від 17.07.2015
№ 918 від 11.11.2015
№ 984 від 25.11.2015
№ 70 від 27.01.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. № 970

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 984 від 25.11.2015}

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1604 “Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49, ст. 3204) викласти в такій редакції:

“2. Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Одеською обласною державною адміністрацією передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми виходячи з його реальних можливостей.”.

3. У Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 313; 2009 р., № 23, ст. 746; 2012 р., № 71, ст. 2863):

1) в абзаці першому пункту 8 слова “Державної програми економічного і соціального розвитку, програм розвитку галузей економіки або регіонів,” виключити;

2) абзац четвертий пункту 34 та абзац перший пункту 42 виключити.

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 831 “Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 44, ст. 1804) виключити.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 80, ст. 2975) виключити.

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1355 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми “Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі” на 2008-2012 роки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 90, ст. 3305; 2011 р., № 67, ст. 2569) виключити.

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1376 “Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3403; 2011 р., № 63, ст. 2502) виключити.

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440) виключити.

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447 “Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 роки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 36, ст. 1201; 2011 р., № 69, ст. 2637) виключити.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 894 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Трансплантація” на період до 2012 року” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 78, ст. 2608) виключити.

13. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940 “Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2765; 2011 р., № 51, ст. 2030) виключити.

{Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 70 від 27.01.2016}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 597 від 05.11.2014}

17. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 7, ст. 217) виключити.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 315 від 22.04.2013}

19. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828 “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2120; 2011 р., № 77, ст. 2854) виключити.

20. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877 “Про затвердження Державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 64, ст. 2247) виключити.

21. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977 “Про затвердження Державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2475; 2012 р., № 1, ст. 21) виключити.

22. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004 “Про затвердження Державної цільової економічної програми “Ядерне паливо України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 74, ст. 2530; 2011 р., № 71, ст. 2680) виключити.

23. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1020 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2556; 2011 р., № 69, ст. 2627) виключити.

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1029 “Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання “Придніпровський хімічний завод” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2565; 2011 р., № 71, ст. 2680) виключити.

25. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 90, ст. 3043; 2011 р., № 55, ст. 2190) виключити.

26. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 “Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108; 2012 р., № 3, ст. 85) виключити.

27. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 “Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3523; 2011 р., № 84, ст. 3076) виключити.

28. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2012 р., № 13, ст. 484) виключити.

29. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1297) виключити.

30. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2366; 2011 р., № 95, ст. 3466) виключити.

31. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874 “Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2618; 2011 р., № 51, ст. 2030) виключити.

32. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2951; 2012 р., № 13, ст. 468) виключити.

{Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 499 від 17.07.2015}

34. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 237 “Про затвердження Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 794) виключити.

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

{Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

{Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

38. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 539 “Про затвердження Державної цільової екологічної програми розвитку Криму (“Екологічно безпечний Крим”) на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1608) виключити.

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

{Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 918 від 11.11.2015}

{Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

42. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 870 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2473) виключити.

43. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956 “Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека - XXI” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2672) виключити.

44. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 1057 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2946) виключити.

45. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2628) виключити.

46. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 “Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3139) виключити.

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1150 “Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 87, ст. 3171) виключити.

48. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 95, ст. 3455) виключити.

49. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1265 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку “Свема” в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3499) виключити.

50. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1269 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3503) виключити.

51. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1073) виключити.

52. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1262) виключити.

{Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}