Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Розпорядження
Номер: 1044-р
Прийняття: 28.12.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2016 р. № 1044-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 691-р від 21.08.2019}

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів;

вжити заходів до приведення положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

3. Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 261 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1083);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 39 “Деякі питання укладення та здійснення контролю за виконанням генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1044-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

Розділ I
Підвищення конкурентоспроможності національного виробника та забезпечення зростання рівня зайнятості

Сторони зобов’язалися докладати спільних зусиль, спрямованих на:

1.1. Розвиток внутрішнього ринку, зниження імпортозалежності, підтримку вітчизняного виробництва, в першу чергу, шляхом забезпечення прозорої податкової, тарифної та митної політики, забезпечення поліпшення умов роботи бізнесу при внесенні змін до митного та податкового законодавства

сприяти розвитку внутрішнього ринку, зниженню рівня імпортозалежності та вживати заходів з метою підтримки вітчизняного виробництва, зокрема, шляхом забезпечення прозорої податкової, тарифної та митної політики, поліпшення умов роботи бізнесу у результаті внесення змін до митного та податкового законодавства


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі - спільний представницький орган роботодавців) та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі - спільний представницький орган об’єднань профспілок)

1.2. Впровадження механізмів державної підтримки експорту з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

вживати заходів з метою впровадження механізмів державної підтримки експорту з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

1.3. Подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

сприяти подоланню технологічної відсталості підприємств, прискоренню оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.4. Удосконалення системи технічного регулювання

удосконалювати систему технічного регулювання, зокрема шляхом погодження із спільним представницьким органом роботодавців та спільним представницьким органом об’єднань профспілок проектів нормативно-правових актів, розроблених з метою удосконалення системи технічного регулювання, а також участі їх представників у нарадах, семінарах, конференціях з обговорення питань удосконалення системи технічного регулювання


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.5. Активізація роботи у сфері стандартизації шляхом залучення представників Сторін до роботи в технічних комітетах та у робочих групах з розроблення технічних регламентів

залучати представників Сторін до участі в роботі технічних комітетів та робочих груп з розроблення технічних регламентів


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6. Підвищення якості адміністрування податку на додану вартість та забезпечення прозорості його відшкодування через проведення щороку аналізу ефективності змін відповідного законодавства та підготовки за результатами узгоджених пропозицій

проводити аналіз ефективності змін податкового законодавства з метою оцінки підвищення якості адміністрування податку на додану вартість і забезпечення прозорості його відшкодування та за необхідності вживати заходів до удосконалення зазначеного законодавства


щороку протягом строку дії Угоди

Мінфін, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців

1.7. Підвищення прозорості роботи ДФС, зокрема, шляхом регулярного обміну інформацією із соціальними партнерами згідно з законодавством

здійснювати обмін інформацією з представниками Сторін з питань роботи ДФС згідно із законодавством


протягом строку дії Угоди

ДФС за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.8. Створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення

вживати заходів з метою створення умов для:


легалізації трудових відносин;


збільшення економічної активності населення;


сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення;


подолання безробіття


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держпраці, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9. Проведення консультацій з основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

проводити консультації з представниками Сторін з питань основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:


1.9.1 соціальних наслідків проведення реформ у сфері природних монополій та у житлово-комунальному господарстві;

соціальних наслідків проведення реформ у сфері природних монополій та у житлово-комунальному господарстві


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мінсоцполітики відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.2 здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян;

здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.3 мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей;

мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.4 встановлення цін/тарифів на продукцію (послуги) суб’єктів природних монополій, підприємств житлово-комунального господарства та послуги зв’язку на економічно обґрунтованому рівні;

встановлення цін/тарифів на продукцію (послуги) суб’єктів природних монополій, підприємств житлово-комунального господарства та послуги зв’язку на економічно обґрунтованому рівні


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю НКРЕКП, НКРЗІ (за згодою), спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.5 вдосконалення існуючих механізмів регулювання цін на продукцію та послуги природних монополій на внутрішньому ринку;

вдосконалення наявних механізмів регулювання цін на продукцію та послуги природних монополій на внутрішньому ринку


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю НКРЕКП (за згодою), спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.6 підготовки рішень національних комісій під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів та населення;

підготовки рішень національних комісій під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів та населення


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю НКРЕКП (за згодою), спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.7 визначення механізмів здійснення спільного контролю Сторін за встановленням цін і тарифів на продукцію та послуги суб’єктів природних монополій;

визначення механізмів здійснення спільного контролю Сторін за встановленням цін і тарифів на продукцію та послуги суб’єктів природних монополій


протягом строку дії Угоди

Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба відповідно до компетенції за участю НКРЕКП (за згодою), спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.9.8 здійснення аналізу перехресного субсидування при формуванні тарифів на електричну і теплову енергію, транспортні послуги

перехресного субсидування під час формування тарифів на електричну і теплову енергію, транспортні послуги


протягом строку дії Угоди

Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінфін, Антимонопольний комітет за участю НКРЕКП (за згодою), спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.10. Здійснення за підтримки держави заходів щодо відновлення виробництва та запобігання можливому банкрутству підприємств, які мають стратегічне значення для держави

вживати заходи з метою відновлення виробництва та запобігання можливому банкрутству підприємств, які мають стратегічне значення для держави, з урахуванням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Фонд державного майна, Мін’юст, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.11. Надання безоплатно профспілковим організаціям інформації про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин

надавати профспілковим організаціям на безоплатній основі інформацію про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин


протягом строку дії Угоди

Фонд державного майна, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.12. Залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), в частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), в частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов


протягом строку дії Угоди

-“-

1.13. Включення представників профспілкових організацій до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

забезпечувати включення представників профспілкових організацій до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну


протягом строку дії Угоди

Фонд державного майна, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.14. Залучення представників профспілкових організацій підприємств до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакета зобов’язань

сприяти залученню представників профспілкових організацій підприємств до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакета зобов’язань


протягом строку дії Угоди

-“-

1.15. Залучення представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.16. Проведення консультацій із Сторонами стосовно проектів основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку

забезпечити проведення консультацій із представниками Сторін стосовно проектів основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.17. Розроблення та запровадження концепції підвищення престижності праці

забезпечити розроблення та запровадження концепції підвищення престижності праці


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.18. Обговорення під час засідань комітетів, робочих груп, інших робочих органів, створених Національною тристоронньою соціально-економічною радою, у разі потреби із залученням керівників центральних органів виконавчої влади, представників сторін соціального діалогу, найбільш актуальних проблемних питань діяльності бізнесу, проектів нормативно-правових актів з питань економічної, фінансової, митно-тарифної та регуляторної політики

забезпечити розгляд (у разі потреби - із залученням керівників центральних органів виконавчої влади, представників сторін соціального діалогу) проблемних питань діяльності бізнесу, проектів нормативно-правових актів з питань економічної, фінансової, митно-тарифної та регуляторної політики під час засідань комітетів, робочих груп, інших робочих органів, утворених Національною тристоронньою соціально-економічною радою


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, ДРС, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.19. Забезпечення дотримання процедури погодження із соціальними партнерами проектів нормативно-правових актів з питань економічної, митно-тарифної, соціальної політики

здійснювати соціальний діалог під час розроблення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань економічної, митно-тарифної, соціальної політики в порядку, передбаченому додатком 4 до Угоди


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які є головними розробниками проектів відповідних нормативно-правових актів

1.20. Забезпечення здійснення головними розробниками проектів нормативно-правових актів аналізу їх впливу на інвестиційний клімат та ринок праці

проводити аналіз впливу на інвестиційний клімат та ринок праці проектів нормативно-правових актів під час їх розроблення


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які є головними розробниками проектів відповідних нормативно-правових актів

1.21. Щорічне визначення переліку проектів у пріоритетних галузях економіки, які одержуватимуть підтримку держави через інструменти державних гарантій, часткової компенсації кредитної ставки, надання пріоритету в рамках кредитних проектів міжнародних кредиторів з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

визначати перелік проектів у пріоритетних галузях економіки, які одержуватимуть підтримку держави через інструменти державних гарантій, часткової компенсації кредитної ставки, надання пріоритету в рамках кредитних проектів міжнародних кредиторів з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”


щороку протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет за участю спільного представницького органу роботодавців

1.22. Удосконалення механізму забезпечення першим робочим місцем молоді шляхом економічного стимулювання роботодавця, зокрема через надання роботодавцю компенсації із сплати єдиного соціального внеску

вжити заходів з метою удосконалення механізму забезпечення першим робочим місцем молоді шляхом економічного стимулювання роботодавця


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Для забезпечення реального вирішення проблемних питань економічного розвитку і діяльності бізнесу в країні Сторони домовилися:

1.23. Протягом 2016 року:1.23.1 розглянути питання щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності для новостворених експортних виробництв за умови створення певної кількості робочих місць, визначеного обсягу інвестицій та частки експорту з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;

забезпечити розгляд питання щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності для новостворених експортних виробництв за умови створення певної кількості робочих місць, визначеного обсягу інвестицій та частки експорту відповідно до законодавства


протягом 2016 року

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців

1.23.2 провести переговори щодо збільшення рівня зв’язаних ставок увізного мита на окремі товари (товарні групи) у рамках угод СОТ;

забезпечити проведення переговорів з представниками Сторін з питання підвищення рівня зв’язаних ставок увізного мита на окремі товари (товарні групи) у рамках угод СОТ


протягом 2016 року

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців

1.23.3 розробити та впровадити заходи нетарифного регулювання імпорту, зокрема з використанням дозволених СОТ механізмів технічного захисту внутрішнього ринку від імпорту неякісного товару, що несе загрозу життю, здоров’ю людей та шкоду навколишньому природному середовищу;

забезпечити розроблення та впровадження заходів нетарифного регулювання імпорту, зокрема з використанням дозволених СОТ механізмів технічного захисту внутрішнього ринку від імпорту неякісного товару, що несе загрозу життю, здоров’ю людей та шкоду навколишньому природному середовищу


протягом 2016 року

-“-

1.23.4 здійснити аналіз номенклатури і обсягів закупівель підприємствами з державною часткою власності з метою визначення переліку товарів, які можуть бути закуплені ними відповідно до законодавства у вітчизняних виробників

провести аналіз номенклатури і обсягів закупівель підприємствами з державною часткою власності з метою визначення переліку товарів, які можуть бути закуплені ними відповідно до законодавства у вітчизняних виробників


протягом 2016 року

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.24. Спільно звертатися до Національного банку з питань:

підготувати та надіслати звернення до Національного банку з питань:


1.24.1 скасування рішення про запровадження скорочених строків повернення валютної виручки, а також щодо зменшення частки валютної виручки, яка підлягає обов’язковому продажу

скасування рішення про запровадження скорочених строків повернення валютної виручки, а також щодо зменшення частки валютної виручки, яка підлягає обов’язковому продажу


протягом строку дії Угоди

Мінфін за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.24.2 сприяння активізації кредитування реального сектору економіки та заходів з підтримки банків, які здійснюють таке кредитування з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

сприяння активізації кредитування реального сектору економіки та заходів з підтримки банків, які здійснюють таке кредитування з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”


протягом строку дії Угоди

Мінфін за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.25. Проводити спільний моніторинг платних послуг, які є умовою для отримання адміністративних послуг, та у разі необхідності вживати заходів для скорочення їх кількості та оптимізації вартості

проводити разом із представниками Сторін аналіз інформації щодо платних послуг, які є умовою для отримання адміністративних послуг, та у разі необхідності вживати заходів для скорочення їх кількості та оптимізації вартості


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.26. Забезпечити погашення заборгованості держави перед бізнесом з відшкодування податку на додану вартість і повернення передплат податку на прибуток

вжити заходів з метою забезпечення погашення заборгованості держави перед бізнесом з відшкодування податку на додану вартість і повернення передплат податку на прибуток


протягом строку дії Угоди

ДФС, Мінфін, Казначейство відповідно до компетенції

1.27. Здійснювати заходи щодо виявлення та руйнування тіньових схем ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов’язань

вжити заходів з метою виявлення та руйнування тіньових схем ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов’язань


протягом строку дії Угоди

ДФС, Мінфін, ДРС відповідно до компетенції

1.28. Сприяти внесенню до Верховної Ради України проекту Закону України “Про установу бізнес-омбудсмена”

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про установу бізнес-омбудсмена” (реєстраційний номер 4591)


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку

1.29. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення мораторію на проведення перевірок органами влади проводити консультації щодо доцільності продовження строків його дії та порядку його застосування

проводити із представниками Сторін консультації щодо доцільності продовження строків дії мораторію на проведення перевірок органами виконавчої влади та порядку його застосування у відповідних сферах його застосування для врахування під час підготовки пропозицій


не пізніше ніж за три місяці до закінчення мораторію

Мінекономрозвитку, ДРС, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

1.30. Проводити моніторинг ситуації щодо ефективності зменшення єдиного соціального внеску та у разі необхідності вносити зміни до законодавства про єдиний соціальний внесок

проводити моніторинг ситуації щодо ефективності зменшення єдиного соціального внеску та у разі потреби подавати пропозиції щодо внесення змін до законодавства про єдиний соціальний внесок


протягом строку дії Угоди

ДФС, Мінфін, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд

Для забезпечення зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу Сторони домовились:

1.31. Залучати сторони соціального діалогу до розробки державних та галузевих стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів

здійснювати соціальний діалог під час розроблення державних та галузевих стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів в порядку, передбаченому додатком 4 до Угоди


протягом строку дії Угоди

МОН, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.32. Проводити підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення

звернутись до керівників підприємств, установ та організацій із проханням вживати заходів з метою підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

1.33. Забезпечувати участь сторін соціального діалогу у процесах розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, обговоренні результатів реалізації програмних документів, у тому числі галузевих стратегій розвитку

проводити консультації із сторонами соціального діалогу під час розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, обговорення результатів реалізації програмних документів, у тому числі галузевих стратегій розвитку, в порядку, передбаченому додатком 4 до Угоди


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.34. Забезпечувати своєчасне проведення консультацій Сторін на всіх стадіях бюджетного процесу, підвищення ефективності роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи для проведення консультацій з бюджетних питань

проводити консультації з представниками Сторін на всіх стадіях бюджетного процесу, вживати заходів з метою підвищення ефективності роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи для проведення консультацій з бюджетних питань


протягом строку дії Угоди

Мінфін за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

оновити склад постійно діючої тристоронньої робочої групи для проведення консультацій з бюджетних питань


протягом 2016 року

-“-

1.35. Здійснювати подальшу дерегуляцію підприємницької діяльності шляхом скорочення документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу, лібералізації процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

забезпечити дерегуляцію підприємницької діяльності шляхом зменшення кількості документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу, лібералізації процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, ДРС, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.36. Удосконалювати систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставництва

вжити заходів з метою удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, поліпшення умов здійснення наставництва


протягом строку дії Угоди

МОН, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.37. Впровадити систему підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

забезпечити впровадження системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОН, Мінекономрозвитку відповідно до компетенції

1.38. Удосконалити методологічні підходи до прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці

забезпечити удосконалення методологічних підходів до прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці


протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.39. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці


щороку протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, МОН, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.40. Розвивати національну систему кваліфікацій, у тому числі підтримку діяльності існуючих та заохочення створення нових галузевих рад, розвиток систем незалежного підтвердження кваліфікацій, розроблення професійних стандартів, утворення укрупнених (інтегрованих) професій та у разі необхідності вносити їх до Національного класифікатора України “Класифікатор професій” ДК 003:2010

вжити заходів з метою розвитку національної системи кваліфікацій, у тому числі підтримки діяльності існуючих та заохочення створення нових галузевих рад, розвитку систем незалежного підтвердження кваліфікацій, розроблення професійних стандартів, утворення укрупнених (інтегрованих) професій та у разі потреби внесення їх до Національного класифікатора України “Класифікатор професій” ДК 003:2010


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОН, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

РОЗДІЛ II
Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих

Оплата праці

Сторони домовились:

2.1. Темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік

забезпечити вищі, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік, темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців

2.2. Темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір перевищує 3 (три) мінімальні заробітні плати, визначаються галузевими угодами з дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством

визначати в галузевих угодах з дотриманням гарантій, установлених законодавством, темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір перевищує три мінімальні заробітні плати


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців

2.3. У разі зростання реального валового внутрішнього продукту сприяти зростанню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту

сприяти у разі зростання реального валового внутрішнього продукту підвищенню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.4. У 2016 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифна ставка робітника I розряду встановлюється у розмірі:

сприяти встановленню на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифної ставки робітника I розряду у розмірі:


визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою;

визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою


у 2016 році

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

не нижче 110 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених до набрання чинності Угодою галузевих угод (згідно з реєстром, розміщеним на веб-сайті Мінсоцполітики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду

не нижче 110 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених до набрання чинності Угодою галузевих угод (згідно з реєстром, розміщеним на веб-сайті Мінсоцполітики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду


у 2016 році

-“-

Сторони до 1 грудня 2016 року проведуть переговори щодо визначення розміру тарифної ставки робітника I розряду на 2017 рік

забезпечити проведення переговорів із представниками Сторін щодо визначення розміру тарифної ставки робітника I розряду на 2017 рік


до 1 грудня 2016 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.5. Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих, територіальних угодах і колективних договорах

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.6. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.7. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, територіальних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3 до Угоди

рекомендувати сторонам галузевих, територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання встановити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери) згідно із додатком 3 до Угоди


протягом строку дії Угоди

-“-

2.8. Здійснювати постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

забезпечити проведення постійного моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску та у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, Держпраці, ДФС, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.9. Кабінет Міністрів України під час підготовки внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” розгляне можливість наближення термінів підвищення розміру мінімальної заробітної плати

розглянути питання щодо можливості наближення строків підвищення розміру мінімальної заробітної плати


протягом 2016 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку відповідно до компетенції

2.9.1 за підсумками виконання Державного бюджету у першому півріччі 2016 року у разі перевиконання дохідної частини бюджету провести переговори щодо можливості збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2016 році та її наближення до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

провести переговори щодо можливості збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2016 році та наближення її до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб


за підсумками виконання Державного бюджету у першому півріччі 2016 р. у разі перевиконання дохідної частини бюджету

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.10. Починаючи з 2016 року, щороку при формуванні основних напрямів бюджетної політики та підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій (розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної пенсії, соціальних виплат та допомог) відповідно до критеріїв, передбачених Законом України “Про оплату праці” та Конвенціями Міжнародної організації праці: 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, 117 про основні цілі та норми соціальної політики, 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються, але не менш ніж на прогнозний рівень інфляції.

передбачати під час формування основних напрямів бюджетної політики та підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій (розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної пенсії, соціальних виплат та допомог) за критеріями, передбаченими Законом України “Про оплату праці” та Конвенціями Міжнародної організації праці: 102 - про мінімальні норми соціального забезпечення, 117 - про основні цілі та норми соціальної політики, 131 - про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються, але не менш ніж на прогнозний рівень інфляції


щороку протягом строку дії Угоди

Мінфін, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Визначення пропозицій щодо розміру мінімальної заробітної плати здійснюється щороку шляхом переговорів Сторін в наступні періоди:

забезпечити проведення переговорів із представниками Сторін з питань визначення пропозицій щодо розміру мінімальної заробітної плати:

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

у I кварталі під час формування основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік;

під час формування основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік


щороку у I кварталі

-“-

у III кварталі під час формування законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік.

під час підготовки законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік


щороку у III кварталі

-“-

У разі перевищення фактичного рівня інфляції над прогнозним більше ніж на 2 відсоткові пункти сторони протягом двох тижнів проводять консультації і переговори щодо запровадження компенсуючих механізмів знецінення грошових доходів та подають узгоджені пропозиції на розгляд Верховної Ради України

забезпечити проведення консультацій і переговорів з представниками Сторін з питань запровадження компенсуючих механізмів знецінення грошових доходів та подати узгоджені пропозиції на розгляд Верховної Ради України


протягом двох тижнів у разі перевищення фактичного рівня інфляції над прогнозним більше ніж на 2 відсоткові пункти


протягом строку дії Угоди

-“-

2.11. Підготувати в рамках соціального діалогу сторін Національної тристоронньої соціально-економічної ради пропозиції щодо проведення комплексного реформування оплати праці та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин

підготувати пропозиції щодо проведення комплексного реформування оплати праці та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в рамках соціального діалогу сторін Національної тристоронньої соціально-економічної ради


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок та Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради

2.12. Не допускати без проведення попередніх консультацій (переговорів) із сторонами соціального діалогу відповідно до Порядку здійснення соціального діалогу (додаток 4 до Угоди) ініціювання перегляду норм законів України, постанов Кабінету Міністрів України у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат

забезпечити проведення попередніх консультацій (переговорів) із сторонами соціального діалогу відповідно до Порядку здійснення соціального діалогу (додаток 4 до Угоди) у разі ініціювання перегляду норм законів України, постанов Кабінету Міністрів України у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.13. Розробити пропозиції щодо забезпечення єдиних підходів до оплати праці працівників національних закладів

забезпечити розроблення пропозицій щодо забезпечення єдиних підходів до оплати праці працівників національних закладів культури, охорони здоров’я, національних навчальних закладів, наукових установ тощо


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.14. Опрацювати протягом 2016 року можливість зменшення податкового навантаження на заробітну плату

опрацювати питання щодо можливості зменшення податкового навантаження на заробітну плату


протягом 2016 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.15. Протягом 2016 року розробити та узгодити Методику розрахунку розміру мінімальної заробітної плати

розробити та узгодити із представниками Сторін Методику розрахунку розміру мінімальної заробітної плати


протягом 2016 року

-“-

2.16. Протягом 2016 року розробити та подати до Верховної Ради України законопроект щодо захисту заробітної плати відповідно до розділу III Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця шляхом створення інституту гарантування таких виплат

розробити законопроект щодо захисту заробітної плати відповідно до розділу III Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення інституту гарантування таких виплат та внести його до Кабінету Міністрів України


протягом 2016 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мін’юст за участю з спільним представницьким органом роботодавців, спільним представницьким органом об’єднань профспілок

2.17. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на півріччя, обмінюватися інформацією (розглядати за участю відповідних сторін на відповідних рівнях) про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень

проводити постійний моніторинг та обмінюватися інформацією з представниками інших Сторін про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень


один раз на півріччя

Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

у разі виявлення ініціативи представників сторін соціального діалогу на відповідних рівнях розглядати за їх участю питання щодо стану дотримання положень Угоди у сфері оплати праці


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.18. Вживати системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати

вживати в межах повноважень системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та нелегальної заробітної плати


протягом строку дії Угоди

-“-

2.19. Збільшити частку основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці до кінця 2016 року до 62 відсотків, до кінця 2017 року - до 64 відсотків

вжити заходів з метою збільшення частки основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці:


до кінця 2016 року - до 62 відсотків,


до кінця 2017 року - до 64 відсотків

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців зобов’язуються:

2.20. Забезпечити починаючи з 2016 року щорічне зростання середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці на рівні вищому, ніж прогнозний індекс споживчих цін

сприяти зростанню середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці на рівні вищому, ніж прогнозний індекс споживчих цін


щороку

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців

2.21. При застосуванні на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо) встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника I розряду в небюджетній сфері. До розробки та впровадження систем оплати праці на підприємствах в обов’язковому порядку залучати представників профспілок

доручити керівникам підприємств та організацій небюджетної сфери усіх форм власності, що перебувають у сфері дії суб’єктів Сторін:


встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника I розряду в небюджетній сфері при застосуванні на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо)


залучати в обов’язковому порядку представників профспілок до розробки та впровадження систем оплати праці на підприємствах


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.22. Протягом дії Угоди шляхом підвищення заробітної плати щороку зменшувати не менше ніж на 3 відсотки частку працівників, які отримують заробітну плату нижчу, ніж дві мінімальні заробітні плати, та не менше ніж на 2 відсотки збільшувати частку працівників, які отримують заробітну плату вищу, ніж чотири мінімальні заробітні плати

зменшувати не менше ніж на 3 відсотки частку працівників, які отримують заробітну плату нижчу, ніж дві мінімальні заробітні плати, та не менше ніж на 2 відсотки збільшувати частку працівників, які отримують заробітну плату вищу, ніж чотири мінімальні заробітні плати, шляхом підвищення заробітної плати


щороку протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.23. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності

здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності


протягом строку дії Угоди

ДФС, Держпраці, Пенсійний фонд України, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.24. Протягом шести місяців з дня підписання Угоди внести до Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо захисту працівників у разі затримки виплати заробітної плати на активних підприємствах та на підприємствах-банкрутах

підготувати та внести до Кабінету Міністрів України проект закону щодо захисту працівників у разі затримки виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та на підприємствах-банкрутах


протягом 4 місяців з дня підписання Угоди


забезпечити супроводження відповідного проекту закону під час його розгляду на засіданнях Верховної Ради України та її комітетів


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.25. Забезпечити до 1 вересня 2016 року погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 відсотків, не менше ніж на 50 відсотків від обсягів заборгованості, що склалася станом на 1 січня 2016 року, і не допускати утворення нових зарплатних боргів

вжити заходів з метою забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 відсотків, не менше ніж на 50 відсотків від обсягів заборгованості, що склалася станом на 1 січня 2016 року, і не допускати утворення нових зарплатних боргів


відповідно до домовленостей Сторін

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

Вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності

вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності


протягом строку дії Угоди

-“-

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до законодавства

доручити керівникам підприємств у разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до законодавства


щороку протягом строку дії Угоди

-“-

2.26. При формуванні проекту Державного бюджету на відповідний рік проводити переговори щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати в строки та порядку, передбачені Регламентом ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати (додаток 5 до Угоди)

проводити під час підготовки проекту Державного бюджету на відповідний рік переговори із представниками Сторін щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати в строки та порядку, передбачені Регламентом ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати (додаток 5 до Угоди)


щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.27. У разі коли розмір мінімальної заробітної плати протягом двох місяців поспіль становитиме менше 35 відсотків середньої заробітної плати в економіці, ініціювати переговори щодо перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати

проводити переговори із представниками Сторін щодо можливості перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати у разі, коли він протягом двох місяців поспіль становитиме менше 35 відсотків середньої заробітної плати в економіці


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.28. Щороку до 1 травня та до 1 серпня проводити переговори щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до законодавчо гарантованого рівня

проводити переговори із представниками Сторін щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів, у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до законодавчо гарантованого рівня


щороку до 1 травня та до 1 серпня


протягом строку дії Угоди

-“-

При підготовці проекту чи внесенні змін до Державного бюджету на відповідний рік розглядати з урахуванням можливостей зведеного бюджету питання щодо:

розглядати під час підготовки проекту Державного бюджету чи внесенні змін до нього на відповідний рік з урахуванням можливостей зведеного бюджету питання щодо:


підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, вищому ніж індекс інфляції, із відповідним забезпеченням збільшення фонду оплати праці;

підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, вищому ніж індекс інфляції, із відповідним забезпеченням збільшення фонду оплати праці


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики разом з Мінфіном, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою;

зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою


протягом строку дії Угоди

-“-

відповідного збільшення фонду оплати праці для державних службовців

відповідного збільшення фонду оплати праці для державних службовців


протягом строку дії Угоди

Мінфін, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.29. Не допускати збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою

вжити заходів з метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку відповідно до компетенції

Забезпечити у 2017 році скорочення грошового розриву між розміром посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і мінімальною заробітною платою на рівні, що перевищує прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

забезпечити у 2017 році скорочення грошового розриву між розміром посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і мінімальною заробітною платою на рівні, що перевищує прогнозний індекс споживчих цін (грудень поточного року до грудня попереднього року)


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку

2.30. Розглядати щокварталу за участю представників центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної сфери результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету

розглядати за участю представників центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної сфери результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету


щокварталу протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

Збільшувати посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, не меншому ніж:

вжити заходів з метою збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, не меншому ніж:


прогнозний індекс споживчих цін у попередньому році;

прогнозний індекс споживчих цін у попередньому році


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прогнозний індекс споживчих цін на плановий рік;

прогнозний індекс споживчих цін на плановий рік


протягом строку дії Угоди

-“-

прогнозне збільшення доходів зведеного бюджету планового року відносно попереднього року

прогнозне збільшення доходів зведеного бюджету планового року відносно попереднього року


протягом строку дії Угоди

-“-

Вживати заходів для системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

вжити заходів для системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.31. При формуванні основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету проводити разом із сторонами соціального діалогу попередні консультації щодо можливості та необхідності відновлення окремих норм та соціальних гарантій, які діяли станом на 1 січня 2014 року, або встановлення нових та у разі необхідності подавати відповідні законодавчі пропозиції

проводити разом із представниками Сторін попередні консультації щодо можливості та необхідності відновлення окремих норм та соціальних гарантій, які діяли станом на 1 січня 2014 року, або встановлення нових та у разі необхідності подавати відповідні пропозиції під час формування основних напрямів бюджетної політики та підготовки Державного бюджету на відповідний рік


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

2.32. Підготувати протягом 2016 року інформацію щодо можливості забезпечення зростання до 2020 року:

підготувати інформацію щодо можливості забезпечення зростання до 2020 року:


2.32.1 частки оплати праці у валовому внутрішньому продукті не нижче 60 відсотків;

частки оплати праці у валовому внутрішньому продукті не нижче 60 відсотків


протягом 2016 року

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики

2.32.2 частки заробітної плати у структурі доходів населення до 65 відсотків

частки заробітної плати у структурі доходів населення до 65 відсотків


протягом 2016 року

-“-

Умови та охорона праці

Сторони домовились:

2.45. Спільно опрацювати у 2016 році комплекс заходів щодо забезпечення легалізації трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях з метою скорочення обсягів нелегальної праці та нелегальної зарплати

опрацювати із представниками Сторін комплекс заходів щодо забезпечення легалізації трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях з метою скорочення обсягів нелегальної праці та нелегальної заробітної плати


у I півріччі 2017 року

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держпраці, ДФС, Пенсійний фонд України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.46. Спільно опрацювати протягом 2016-2017 років пропозиції щодо ратифікації наступних Конвенцій Міжнародної організації праці:

опрацювати із представниками Сторін пропозиції щодо ратифікації наступних Конвенцій Міжнародної організації праці:


2.46.1 № 121 1964 року про допомогу у випадках виробничого травматизму;

№ 121 1964 року про допомогу у випадках виробничого травматизму


протягом 2016-2017 років

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.46.2 № 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах;

№ 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах


протягом 2016-2017 років

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.46.3 № 167 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві;

№ 167 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві


протягом 2016-2017 років

-“-

2.46.4 № 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

№ 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці


протягом 2016-2017 років

-“-

2.47. Рекомендувати Фонду соціального страхування України щорічно передбачати у бюджеті Фонду кошти на:

рекомендувати Фонду соціального страхування України передбачати у бюджеті Фонду кошти на:


2.47.1 проведення навчання представників роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань охорони праці згідно з поданими в установленому порядку заявками;

проведення навчання представників роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань охорони праці згідно з поданими в установленому порядку заявками


щорічно протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, інші заінтересовані центральні і місцеві органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.47.2 запровадження з 2016 року на національному каналі телевізійного проекту “Безпека праці та життєдіяльності”

запровадження з 2016 року на національному каналі телевізійного проекту “Безпека праці та життєдіяльності”


щорічно протягом дії Угоди

Держкомтелерадіо, Держпраці, Мінсоцполітики, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.48. Опрацювати у 2016 році питання удосконалення державної статистичної звітності для об’єктивного спостереження за реальним станом умов та безпеки праці, виробничого травматизму, професійної захворюваності, їх соціально-економічних наслідків, видатків роботодавців на заходи поліпшення умов та безпеки праці

опрацювати із представниками Сторін питання удосконалення державної статистичної звітності для об’єктивного спостереження за реальним станом умов та безпеки праці, виробничого травматизму, професійної захворюваності, їх соціально-економічних наслідків, видатків роботодавців на заходи поліпшення умов та безпеки праці


у 2016 році

Держстат, Держпраці, Мінсоцполітики, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.49. Провести консультації щодо застосування “паспорта здоров’я” працівників підприємств, установ, організацій

провести консультації із представниками Сторін щодо застосування “паспорта здоров’я” працівників підприємств, установ, організацій


протягом строку дії Угоди

МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.50. Сприяти впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності, в тому числі управління ризиками

сприяти впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності, в тому числі управління ризиками


протягом строку дії Угоди

Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

рекомендувати Фонду соціального страхування включати до заходів з профілактики виробничого травматизму проведення навчальних семінар-тренінгів з управління професійними ризиками для представників роботодавців і профспілок

Мінсоцполітики, Держпраці за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.51. Сприяти здійсненню профілактично-відновлювального лікування та оздоровлення працівників, насамперед тих, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування

сприяти здійсненню профілактично-відновлювального лікування та оздоровлення працівників, насамперед тих, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування


протягом строку дії Угоди

МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців зобов’язуються:

2.52. Сприяти наданню роботодавцями на запит первинних профспілкових організацій інформації про здійснення на конкретних підприємствах, в установах, організаціях заходів щодо:

звернутись до керівників підприємств, що перебувають у сфері дії суб’єктів Сторін Угоди, з проханням надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах, в установах, організаціях заходів щодо:


2.52.1 належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.52.2 проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.52.3 своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці


протягом строку дії Угоди

-“-

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.53. Організувати спільну із сторонами соціального діалогу роботу, в тому числі на рівні відповідних центральних органів виконавчої влади щодо імплементації в національне законодавство норм права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованих Конвенцій Міжнародної організації праці та Європейської соціальної Хартії

забезпечити співпрацю з представниками Сторін соціального діалогу з питань імплементації норм права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованих Конвенцій Міжнародної організації праці та Європейської соціальної Хартії


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

2.54. Надавати щороку спільному представницькому органу об’єднань профспілок та спільному представницькому органу роботодавців узагальнену інформацію про стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у розрізі видів економічної діяльності та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників

надавати спільному представницькому органу об’єднань профспілок та спільному представницькому органу роботодавців узагальнену інформацію про стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у розрізі видів економічної діяльності та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників


щороку протягом строку дії Угоди

Держстат, Мінсоцполітики, Держпраці, МОЗ

2.55. Переглянути за участю сторін соціального діалогу чинні нормативно-правові акти з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу з шкідливими умовами праці та у разі необхідності внести відповідні зміни до них

провести за участю Сторін соціального діалогу аналіз нормативно-правових актів з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу з шкідливими умовами праці та у разі необхідності внести до них зміни


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, МОЗ за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.56. Передбачити в загальнодержавному реєстрі пацієнтів окремий облік первинних звернень за медичною допомогою постраждалих внаслідок травм, реєстрацію, облік виробничих травм та професійних захворювань

передбачити в загальнодержавному реєстрі пацієнтів окремий облік первинних звернень за медичною допомогою постраждалих внаслідок травм, реєстрацію, облік виробничих травм та професійних захворювань


протягом строку дії Угоди

МОЗ, Держпраці

2.57. Забезпечити фінансування заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 4 квітня 2013 р. № 178-VII, в межах видатків державних органів, визначених законом, та за рахунок інших джерел

забезпечити фінансування заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 4 квітня 2013 р. № 178-VII, в межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним центральним органам виконавчої влади, а також за рахунок інших джерел


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади, Мінфін, обласні, Київська міська держадміністрації

2.58. Створити протягом 2016 року в центральних органах виконавчої влади, а до кінця 2017 року у місцевих органах виконавчої влади відповідно до Закону України “Про охорону праці” структурні підрозділи або визначити уповноважену особу з охорони праці та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівні

вжити заходів з метою утворення відповідно до Закону України “Про охорону праці” структурних підрозділів з охорони праці (або визначення уповноваженої особи з цих питань) та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівні:


у центральних органах виконавчої влади протягом 2016 року


у місцевих органах виконавчої влади до кінця 2017 року

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.59. Підготувати для внесення Президентом України в 2016 році проект Закону України щодо ратифікації Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві

підготувати для внесення Президентом України проект Закону України щодо ратифікації Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві


у 2016 році

Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2.60. Протягом 2016-2017 років розробити узгоджену із соціальними партнерами Концепцію відновлення медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах з шкідливими умовами праці

забезпечити розроблення та узгодження із представниками Сторін соціального діалогу проекту Концепції відновлення медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах з шкідливими умовами праці


протягом 2016-2017 років

МОЗ, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2.61. У 2016 році внести на розгляд Кабінету Міністрів України Концепцію відновлення медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах з шкідливими умовами праці, а також з комплексом профілактичних заходів, спрямованих на запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням працівників, зменшення кількості смертельних випадків на виробництві від серцево-судинної недостатності та порушення мозкового кровообігу та випадків смерті на робочому місті, не пов’язаних з виробництвом

забезпечити внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції відновлення медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням у працівників, зайнятих на виробництвах з шкідливими умовами праці, а також з комплексом профілактичних заходів, спрямованих на запобігання професійним захворюванням і професійним отруєнням працівників, зменшення кількості смертельних випадків на виробництві від серцево-судинної недостатності та порушення мозкового кровообігу та випадків смерті на робочому місті, не пов’язаних з виробництвом


у 2016 році

МОЗ, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2.62. Забезпечити з 2016 року розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці зведеної інформації про суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці

забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці зведеної інформації про суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці


з 2016 року

Держпраці

2.63. Відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” доручити бюджетним установам щороку передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити здійснення контролю за виконанням вказаного доручення

бюджетним установам передбачати відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці,

головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня

головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити здійснення контролю за виконанням заходу


щороку

головні розпорядники бюджетних коштів

2.64. Щороку розглядати на урядовому рівні за участю Сторін соціального діалогу стан виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні

розглядати на засіданні Кабінету Міністрів України за участю представників Сторін соціального діалогу на національному рівні інформацію про стан виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні


щороку

Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Соціальний захист працюючих

Сторони домовились:

2.83. Підготувати протягом 2016 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про прожитковий мінімум” стосовно нових підходів щодо методології визначення прожиткового мінімуму відповідно до конвенцій Міжнародної організації праці

підготувати проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про прожитковий мінімум” стосовно нових підходів щодо методології визначення прожиткового мінімуму відповідно до конвенцій Міжнародної організації праці


протягом 2016 року

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.84. Провести протягом 2016-2017 років тристоронні консультації за участю міжнародних експертів щодо удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій з метою їх наближення до міжнародних стандартів

провести тристоронні консультації за участю міжнародних експертів щодо удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій з метою їх наближення до міжнародних стандартів


протягом 2016-2017 років

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.85. Щороку здійснювати обговорення результатів моніторингу та оцінки забезпечення гідної праці в Україні

здійснювати обговорення результатів моніторингу та оцінки забезпечення гідної праці в Україні


щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.86. Проводити реформування системи соціальних пільг та податкових пільг соціального спрямування в рамках соціального діалогу з метою вироблення узгоджених рішень

проводити реформування системи соціальних пільг та податкових пільг соціального спрямування з метою вироблення узгоджених рішень в рамках соціального діалогу в порядку, передбаченому додатком 4 до Угоди


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, ДФС, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.87. Проводити консультації з метою зближення позицій Сторін соціального діалогу щодо змін законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, структурних перетворень у фондах соціального страхування, розміру та розподілу єдиного соціального внеску, розмірів страхових виплат та надання послуг

проводити консультації з метою зближення позицій Сторін соціального діалогу щодо змін законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, структурних перетворень у фондах соціального страхування, розміру та розподілу єдиного соціального внеску, розмірів страхових виплат та надання послуг


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики за участю фондів соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.88. Вживати заходів до удосконалення системи пенсійного забезпечення, порядку перерахунку, осучаснення та індексації пенсій, розвитку накопичувальної пенсійної системи, звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих їй виплат

вживати заходів до удосконалення системи пенсійного забезпечення, порядку перерахунку, осучаснення та індексації пенсій, розвитку накопичувальної пенсійної системи, звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих їй виплат


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики за участю фондів соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.89. Удосконалити систему пільгового пенсійного забезпечення осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, у тому числі проведення та використання результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок фінансового покриття витрат на виплату таких пенсій тощо

вжити заходів з метою удосконалення системи пільгового пенсійного забезпечення осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, у тому числі проведення та використання результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок фінансового покриття витрат на виплату таких пенсій тощо


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.90. Рекомендувати під час укладання галузевих, територіальних угод і колективних договорів включення до них зобов’язань щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів включати до їх тексту зобов’язання щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб


протягом дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.91. З урахуванням результатів опрацювання науково-дослідних робіт “Підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення” і “Підготовка до ратифікації 24 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася” вивчити питання можливості приєднання України до:

вивчити з урахуванням результатів опрацювання науково-дослідних робіт “Підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення” і “Підготовка до ратифікації 24 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася”, питання можливості приєднання України до:


2.91.1 європейського кодексу соціального забезпечення;

Європейського кодексу соціального забезпечення;


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, МОЗ, Мін’юст за участю фондів соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.91.2 окремих пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася під час ратифікації

окремих пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася під час ратифікації


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МЗС, МОЗ, Мін’юст, МОН, МВС, Мінрегіон, ДМС за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.92. Підготувати за участю сторін соціального діалогу узгоджені законодавчі пропозиції щодо вдосконалення механізму індексації грошових доходів населення

забезпечити підготовку за участю представників Сторін соціального діалогу на національному рівні узгоджених пропозицій щодо вдосконалення механізму індексації грошових доходів населення


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.93. Щороку до 1 липня проводити тристоронні консультації із визначення економічно і соціально обґрунтованого розміру єдиного соціального внеску та пропорції його розподілу за видами соціального страхування

проводити тристоронні консультації із визначення економічно і соціально обґрунтованого розміру єдиного соціального внеску та пропорції його розподілу за видами соціального страхування


щороку до 1 липня протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України за участю фондів соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.94. Провести до 1 жовтня 2016 р. консультації щодо відновлення щорічного (з 1 березня) перерахунку щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб

провести консультації щодо відновлення щорічного (з 1 березня) перерахунку щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб


відповідно до домовленостей Сторін

Мінсоцполітики, Мінфін за участю фондів соціального страхування, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.95. Здійснювати упереджувальні заходи соціального захисту вразливих категорій громадян з метою мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення

вживати упереджувальних заходів з метою соціального захисту вразливих категорій громадян, мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.96. Забезпечувати інформаційну відкритість Пенсійного фонду України, розширити публікування прогнозних та аналітичних матеріалів, статистичні дані стосовно надходження коштів до Пенсійного фонду України, кількості пенсіонерів (у тому числі за видами одержуваних пенсій) та середніх розмірів пенсій, одержувачів різних пенсійних виплат

забезпечувати інформаційну відкритість Пенсійного фонду України, розширити публікування прогнозних та аналітичних матеріалів, статистичні дані стосовно надходження коштів до Пенсійного фонду України, кількості пенсіонерів (у тому числі за видами одержуваних пенсій) та середніх розмірів пенсій, одержувачів різних пенсійних виплат


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України

2.97. Опрацювати питання щодо збільшення представництва об’єднань профспілок та організацій роботодавців у складі правління Пенсійного фонду України

опрацювати питання щодо збільшення представництва об’єднань профспілок та організацій роботодавців у складі правління Пенсійного фонду України


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.98. Надавати спільному представницькому органу об’єднань профспілок та спільному представницькому органу роботодавців, які є Сторонами, інформацію про:

надавати спільному представницькому органу об’єднань профспілок та спільному представницькому органу роботодавців, які є Сторонами, інформацію про:


2.98.1 фактичну величину прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення (з урахуванням обов’язкових платежів), в цілому по Україні разом із відповідними розрахунками - щомісяця;

фактичну величину прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення (з урахуванням обов’язкових платежів), в цілому по Україні разом із відповідними розрахунками


щомісяця протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики

2.98.2 основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів - щокварталу;

основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів


щокварталу протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики

2.98.3 стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів - двічі на рік

стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів


двічі на рік протягом строку дії Угоди

-“-

2.99. Опрацювати з урахуванням можливостей Пенсійного фонду України та державного бюджету питання щодо відновлення норми Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” стосовно щорічного перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в минулому році та щодо поступового зменшення розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки

опрацювати з урахуванням можливостей Пенсійного фонду України та державного бюджету питання щодо відновлення норми Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” стосовно щорічного перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в минулому році та щодо поступового зменшення розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України

2.100. Центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які є головними розробниками нормативно-правових актів з питань регулювання чинних тарифів для населення на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку, приймають рішення після обговорення у відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за участю представників спільного представницького органу об’єднань профспілок та спільного представницького органу роботодавців, які є Сторонами

вживати заходів з метою обговорення рішень з питань регулювання тарифів для населення на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку у відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за участю представників спільного представницького органу об’єднань профспілок та спільного представницького органу роботодавців, які є Сторонами, центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами, які є головними розробниками проектів відповідних нормативно-правових актів


протягом строку дії Угоди

Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку за участю НКРЕКП, НКРЗІ (за згодою) відповідно до компетенції, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.101. Проводити тристоронні консультації перед прийняттям Кабінетом Міністрів України рішень щодо субсидій за спожиті населенням житлово-комунальні послуги

проводити консультації із представниками Сторін перед прийняттям рішень щодо надання субсидій за спожиті населенням житлово-комунальні послуги


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінрегіон

Гуманітарні питання, молодіжна політика, задоволення духовних потреб населення

Сторони домовились:

2.102. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.103. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо:

передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питання щодо:


2.103.1 оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


протягом строку дії Угоди

обласні, Київська міська держадміністрації

2.103.2 збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників;

збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників навчальних закладів


протягом строку дії Угоди

-“-

2.103.3 виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжні житлові комплекси в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжні житлові комплекси в порядку, встановленому Земельним кодексом України


протягом строку дії Угоди

-“-

2.103.4 розвитку програм забезпечення молоді житлом;

розвитку програм забезпечення молоді житлом


протягом строку дії Угоди

-“-

2.103.5 розвитку фізичної культури і спорту та патріотичного виховання;

розвитку фізичної культури і спорту (в тому числі спортивної інфраструктури), національно-патріотичного виховання


протягом строку дії Угоди

-“-

2.103.6 збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці

збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці


протягом строку дії Угоди

обласні, Київська міська держадміністрації

2.104. Підвищувати престижність робітничих професій серед молоді як фундаментальних в розвитку національної економіки

вжити заходів з метою підвищення престижності робітничих професій серед молоді як фундаментальних в розвитку національної економіки


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

2.105. Сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення чинних (чи розроблення нових) механізмів щодо:

сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення діючих (чи розроблення нових) механізмів щодо:


2.105.1 надання пільгових довгострокових кредитів;

надання пільгових довгострокових кредитів


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.2 участі в програмах молодіжного житлового будівництва;

участі в програмах молодіжного житлового будівництва


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.3 забезпечення службовим житлом;

забезпечення службовим житлом


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.4 компенсації відсоткової ставки по іпотечним кредитам;

компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.5 надання житла в оренду;

надання житла в оренду


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.6 сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками;

провести консультації з питань стимулювання сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.105.7 спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла


протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, обласні, Київська міська держадміністрації

2.106. Проводити консультації щодо соціальних гарантій осіб, які навчаються, та молоді у частині рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця, відновлення надання одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштуються у сільській місцевості, та вносити узгоджені пропозиції

проводити із представниками Сторін консультації щодо соціальних гарантій осіб, які навчаються, та молоді у частині рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця, відновлення надання одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштуються у сільській місцевості, та вносити узгоджені пропозиції


протягом строку дії Угоди

МОН, МОЗ, Мінмолодьспорт, Мінрегіон, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінсоцполітики з питань компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.107. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування

вживати заходів з метою оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування


щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.108. Опрацювати до 1 вересня 2016 р. питання щодо строків поступового збільшення розміру мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць з урахуванням можливостей бюджету

опрацювати питання щодо строків поступового збільшення розміру мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць з урахуванням можливостей бюджету


відповідно до домовленостей Сторін

МОН, Мінфін

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.109. Щороку передбачати у державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

передбачати у Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:


2.109.1 фінансову підтримку всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Спартак”, “Колос”, “Динамо”;

фінансову підтримку всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Спартак”, “Колос”, “Динамо”


щороку протягом строку дії Угоди

Мінмолодьспорт, МВС, Мінфін відповідно до компетенції

2.109.2 надання кредитів на здобуття вищої освіти;

надання кредитів на здобуття вищої освіти


щороку протягом строку дії Угоди

МОН, Мінфін

2.109.3 фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей

фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей


щороку протягом строку дії Угоди

Мінмолодьспорт, Мінфін

2.110. Провести консультації з приводу виконання положень Законів України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” щодо реалізації права молоді на перше робоче місце, за результатами яких підготувати відповідні законодавчі пропозиції

провести консультації з представниками Сторін з питання виконання положень Законів України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” щодо реалізації права молоді на перше робоче місце, за результатами яких підготувати відповідні пропозиції в установленому порядку


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.111. Забезпечувати виконання Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року

вжити заходів з метою забезпечення виконання Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

2.112. Розробити і затвердити Типове положення про студентський та учнівський гуртожиток

розробити і затвердити Типове положення про студентський та учнівський гуртожиток


протягом строку дії Угоди

МОН

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців зобов’язуються:

2.113. Вживати заходів з метою удосконалення профорієнтаційної роботи з молоддю, у тому числі з учнями, підвищення їх мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, затребуваними на ринку праці

розробити заходи для удосконалення профорієнтаційної роботи з молоддю, у тому числі з учнями, підвищення їх мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, затребуваними на ринку праці


протягом строку дії Угоди

МОН, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики

Розділ III
Соціальний діалог

Сторони домовилися:

3.1. Здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики і трудових відносин у формах обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо

здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики і трудових відносин у формах обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.2. У процесі розроблення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики і трудових відносин (далі - проекти актів) соціальний діалог здійснювати у порядку, визначеному в додатку 4 до Угоди

здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики і трудових відносин у порядку, визначеному в додатку 4 до Угоди


протягом строку дії Угоди

-“-

3.3. Забезпечувати участь уповноважених представників профспілкової Сторони та Сторони роботодавців у засіданнях Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів, надавати їм можливість представляти позицію Сторін при обговоренні і прийнятті рішень з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин

запрошувати уповноважених представників профспілкової Сторони та Сторони роботодавців на засідання Кабінету Міністрів України та урядових комітетів під час обговорення і прийняття рішень з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.4. Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень Конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з метою вжиття заходів до їх усунення

здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень Конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та вимог законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з метою вжиття заходів до їх усунення


протягом строку дії Угоди

-“-

3.5. Протягом першого року дії Угоди здійснити аналіз відповідності чинного законодавства положенням Конвенції Міжнародної організації праці № 151 “Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі” та вжити підготовчих заходів для її ратифікації

здійснити аналіз відповідності актів законодавства положенням Конвенції Міжнародної організації праці № 151 “Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі” та вжити підготовчих заходів для її ратифікації


протягом першого року дії Угоди

Нацдержслужба, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.6. Проводити безоплатно обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю

забезпечити безоплатний обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.7. Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.8. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

3.9. Здійснити аналіз національного законодавства та кращих європейських практик ведення соціального діалогу, за його результатами розробити узгоджені пропозиції про внесення змін та доповнень до чинного законодавства

здійснити аналіз національного законодавства та кращих європейських практик ведення соціального діалогу, за його результатами розробити узгоджені пропозиції про внесення змін та доповнень до законодавства


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.10. Забезпечити безперервність роботи органів соціального діалогу, у тому числі шляхом розроблення дієвого механізму оперативного формування складу сторін у таких органах

забезпечити безперервну роботу органів соціального діалогу, у тому числі шляхом розроблення дієвого механізму оперативного формування складу сторін у таких органах


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.11. З метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів впроваджувати в практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів тощо

впроваджувати в практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів тощо з метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.12. Забезпечити у разі звернення репрезентативних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і/або репрезентативних об’єднань організацій роботодавців, утворення протягом двох місяців галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад

забезпечити утворення протягом двох місяців галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад у разі відповідного звернення репрезентативних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і/або репрезентативних об’єднань організацій роботодавців


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Заключні положення

Сторони домовились:

Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

забезпечити в межах своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

Підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства про колективні договори і угоди та про вирішення трудових спорів та сприяти їх прийняттю Верховною Радою України

підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства про колективні договори і угоди та про вирішення трудових спорів та сприяти їх прийняттю Верховною Радою України


протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної служби посередництва і примирення, спільного представницького органу роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Рекомендувати сторонам соціального діалогу на галузевому і територіальному рівнях протягом трьох місяців після підписання Угоди привести у відповідність з її положеннями галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди

вжити заходів з метою приведення у відповідність з положенями Угоди галузевих (міжгалузевих), територіальних угод


протягом трьох місяців після підписання Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

Рекомендувати включати до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів питання щодо порядку вирішення трудових спорів

сприяти включенню до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів питань, що стосуються порядку вирішення трудових спорів


протягом строку дії Угоди

-“-

У разі внесення змін до законодавства, що стосується положень Угоди, Сторони в обов’язковому порядку розглядають за ініціативою будь-якої із Сторін пропозиції щодо внесення відповідних змін та доповнень до Угоди

розглядати за ініціативою будь-якої із Сторін пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Угоди у разі внесення змін до законодавства, що стосується положень Угоди


протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції