Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 584
Прийняття: 29.05.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 травня 2001 р. N 584 Київ

Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 N 1065 ( 1065-2003-п ) від 17.07.2003 N 420 ( 420-2004-п ) від 31.03.2004 N 988 ( 988-2004-п ) від 28.07.2004 N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 N 880 ( 880-2009-п ) від 19.08.2009 N 457 ( 457-2011-п ) від 27.04.2011 N 458 ( 458-2011-п ) від 27.04.2011 N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 N 565 ( 565-2014-п ) від 24.10.2014 N 245 ( 245-2015-п ) від 29.04.2015 N 727 ( 727-2019-п ) від 14.08.2019 N 1132 ( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. На часткову заміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887) затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в редакції, що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

2. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів розробити механізм залучення додаткових коштів для реалізації програми кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

3. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" прискорити розроблення проекту Програми розвитку молодіжного житлового кредитування на 2001 - 2010 роки.

4. Державному фондові сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити Інструкцію про порядок спрямування коштів, що надходять від погашення наданих пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, та сплати відсотків за користування ними.

5. Установити, що розрахунки з позичальниками пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, наданих відповідно до порядку, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1352 ( 1352-97-п ) "Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 51) та від 17 травня 1999 р. N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887), проводяться згідно з Положенням, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457 ( 457-2011-п ) від 27.04.2011 }

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

{ У тексті Положення слова "інвестиційна угода", "кредитна угода", "угода про будівництво", "угода" та "регіональне відділення" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "договір про інвестування", "кредитний договір", "договір про інвестування", "договір", "регіональне управління" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

{ У тексті Положення слова "Державне казначейство" у всіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) визначає порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; { Абзац другий пункту 2 вредакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; іззмінами, внесеними згідно з Постановою КМ 727 ( 727-2019-п ) від14.08.2019 }

правління Фонду - виконавчий орган Фонду, який організовує надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, забезпечує обслуговування кредитних ресурсів, контролює їх цільове та ефективне використання; { Абзац третійпункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

регіональне управління, іпотечний центр Фонду (далі - регіональне управління Фонду) - підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього і надає у порядку, встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення; { Абзацчетвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; в редакції Постанови КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

кредит - кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до цього Положення молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним договором; { Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно зПостановами КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

банк-агент - банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з правлінням Фонду або регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з обслуговування кредитів; { Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

консультаційний центр - структурний підрозділ регіонального управління Фонду, який у порядку, встановленому правлінням Фонду, веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян, які виявили бажання отримати кредит, оформляє документи, необхідні для його отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;

кандидат - молода сім'я, яку в правовідносинах, що виникають відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які згідно із законодавством мають право на отримання кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру;

кредитні ресурси - кошти, передбачені у державному бюджеті та місцевих бюджетах для надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; кошти забудовників, громадських організацій, кредитних спілок і банків; позабюджетні кошти; благодійні внески фізичних і юридичних осіб; кошти від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, тендерів і виставок; інвестиції, в тому числі кредити іноземних та вітчизняних юридичних і фізичних осіб; централізовані відрахування регіональних управлінь Фонду; матеріальні та нематеріальні ресурси, виділені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами в установленому порядку; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Фондом на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян; { Абзац дев'ятийпункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 1065 ( 1065-2003-п ) від17.07.2003, N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Положенням; { Абзацдесятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМN 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 880 ( 880-2009-п ) від19.08.2009 }

позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

замовник - Фонд або регіональні управління Фонду, організації молодіжних житлових комплексів, члени Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло", інші юридичні особи, яким Фонд в установленому порядку делегував повноваження із замовлення будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

забудовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються); { Абзац тринадцятий пункту 2 вредакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

об'єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються); { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003, в редакції Постанови КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

продавець житла - юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж; { Пункт 2 доповнено абзацом згідноз Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі-продажу житла на вторинному ринку, договір про участь у фонді фінансування будівництва, договір купівлі-продажу цільових облігацій, договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва (реконструкції) житла; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005; в редакціїПостанови КМ N 880 ( 880-2009-п ) від 19.08.2009 }

кошти на обслуговування - кошти, що окремо передбачаються у законі про Державний бюджет України та рішеннях про місцеві бюджети на покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Фонду. { Пункт 2 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005 }

3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: { Абзац перший пункту3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2004-п ) від 28.07.2004 }

сім'я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно; { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988( 988-2004-п ) від 28.07.2004 }

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину); { Абзац третій пункту 3 вредакції Постанови КМ N 988 ( 988-2004-п ) від 28.07.2004 }

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. { Абзацчетвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2004-п )від 28.07.2004 }

Молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім'ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п ), або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМN 1065 ( 1065-2003-п ) від 17.07.2003; в редакції Постанови КМN 420 ( 420-2004-п ) від 31.03.2004 }

4. Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) або придбаного за кошти кредиту житла.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

Формування кредитних ресурсів

7. Фонд під час формування показників державного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та їх обслуговування за рахунок державного бюджету. Зазначені розрахунки в установленому порядку головний розпорядник коштів державного бюджету подає Мінфіну для врахування їх під час складання проекту державного бюджету.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

8. Бюджетні призначення на виконання програми надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла встановлюються законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети на відповідний рік.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

9. Регіональні управління Фонду проводять розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та на витрати, пов'язані з їх наданням та обслуговуванням за рахунок місцевих бюджетів та в установленому порядку подають зазначені розрахунки Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

10. Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації під час формування показників проектів відповідних бюджетів на основі розрахунків, проведених Фондом та його регіональними управліннями, передбачають окремим рядком кошти для надання кредитів та їх обслуговування.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

11. Фонд, виходячи з передбачених на поточний рік обсягів бюджетного фінансування, затверджує узгоджений з помісячними планами асигнувань відповідних видатків державного бюджету розподіл кредитних ресурсів за регіонами та подає його в установленому порядку Казначейству.

12. Казначейство на підставі затвердженого розподілу кредитних ресурсів за регіонами перераховує кошти державного бюджету, а органи Казначейства - кошти бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, виділені для надання кредитів та їх обслуговування, на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду.

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

13. Кредитні ресурси у вигляді коштів, сформовані за рахунок інших надходжень, крім бюджетних, перераховуються на відповідні рахунки Фонду та регіональних управлінь Фонду в банках-агентах. Кредитні ресурси у вигляді об'єктів нерухомості, земельних ділянок, інших матеріальних і нематеріальних активів, передані Фонду або регіональному управлінню Фонду, обліковуються у грошовому еквіваленті згідно із законодавством. { Абзац першийпункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

Матеріальні та нематеріальні активи, що не можуть бути використані безпосередньо для будівництва (реконструкції) житла, відчужуються Фондом у встановленому законодавством порядку. Кошти, отримані від їх реалізації, спрямовуються на поповнення кредитних ресурсів.

14. Кредитні договори укладаються регіональними управліннями Фонду з кандидатами в межах обсягів кредитних ресурсів, розподілених правлінням Фонду, після фактичного перерахування коштів на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду.

15. Страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками зобов'язань за кредитами здійснюється Фондом або за його дорученням регіональними управліннями Фонду відповідно до законодавства.

У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) і придбане житло підлягає страхуванню позичальником в установленому порядку. { Абзац другий пункту 15 іззмінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від24.02.2003 }

Умови надання та порядок оформлення кредиту

16. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків). Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

17. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за таких умов: { Абзац першийпункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла; { Підпункт 1пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до пункту 20 цього Положення або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла. { Підпункт 3 пункту 17 вредакції Постанов КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

на момент укладення кредитного договору - не менш як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.

18. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:

заяву про надання кредиту; { Пункт 18 доповнено абзацомдругим згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від24.02.2003 }

довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі; { Пункт 18 доповненоабзацом третім згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи):

звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу; { Пункт 18доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005 }

документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами; { Пункт 18 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку. { Абзац пункту 18 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

19. Рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Казначейства і підлягає погодженню з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається: { Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень; { Пункт 19 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

сім'ям, в яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Положенням; { Пункт 19 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005 }

молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей), в яких мати або батько є молодим ученим; { Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України; { Пункт 19 доповнено абзацом згідноз Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років. { Пункт 19 доповнено абзацом згідно зПостановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

Перевага у наданні кредитів визначається з використанням комп'ютерної техніки з урахуванням положень цього пункту та платоспроможності кандидата відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з МОНмолодьспортом. { Пункт 19доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

20. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Мінрегіону, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в межах 4 відсотків розрахункової вартості. Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку, встановленому законодавством. { Абзац перший пункту 20 із змінами, внесенимизгідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; вредакції Постанов КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005, N 880( 880-2009-п ) від 19.08.2009; із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) або придбання індивідуального будинку та господарських будівель у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків суми, обчисленої відповідно до нормативної площі. { Абзац другий пункту 20 в редакції ПостановиКМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування у терміни, встановлені в кредитному договорі. { Абзац третій пункту20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003, N 880 ( 880-2009-п ) від19.08.2009 }

Розмір кредиту на придбання житла визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, експертної оцінки або договірної вартості житла, без урахування першого внеску позичальника, регіональним управлінням Фонду. { Пункт 20 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; вредакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат в день укладення кредитного договору сплачує вартість понаднормативної площі житла шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті. { Пункт 20доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від24.02.2003 }

У разі коли договірна вартість житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість житла, обчислену виходячи з нормативної площі та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла, або вартість експертної оцінки, позичальник сплачує різницю разом з першим внеском. { Пункт 20 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від24.02.2003; в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005 }

21. Якщо фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється поетапно, сума кредиту може уточнюватися відповідно до змін вартості 1 кв. метра житла та опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні на час введення житла в експлуатацію. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та вносяться відповідні зміни до кредитного договору.

{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

22. Кредитний договір укладається після прийняття регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється паспорт позичальника.

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору. { Абзац другий пункту 22 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 592 ( 592-2005-п ) від15.07.2005 }

23. Кредит надається регіональним управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якої додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

24. За розпорядженням регіонального управління Фонду органи Казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти з відповідного рахунка регіонального управління Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це регіональне управління Фонду.

25. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється відповідно до договору на придбання житла у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника або оформлення відповідних документів про передачу Фондом чи його регіональним управлінням матеріальних ресурсів позичальнику. { Абзац перший пункту 25 в редакціїПостанов КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005, N 880( 880-2009-п ) від 19.08.2009 }

Фінансування купівлі житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального управління Фонду шляхом перерахування коштів з особистого рахунка позичальника на рахунок продавця - фізичної особи, відкритий в банку-агенті, або продавця - юридичної особи, відкритий в банку, після підписання сторонами договору купівлі-продажу житла. { Абзацдругий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 880 ( 880-2009-п ) від 19.08.2009 }

{ Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

26. Контроль за цільовим використанням регіональним управлінням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює правління Фонду.

27. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати терміну будівництва (реконструкції) житла, який визначається відповідно до законодавства.

{ Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування

28. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Регіональне управління Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду, в разі народження дітей (дитини), одруження, смерті одного з членів сім'ї позичальника, а також порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта більш як на шість місяців може визначити у кредитному договорі з позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу, крім відсотків за користування кредитом, терміном до одного року або до прийняття в експлуатацію такого об'єкта. { Абзац перший пункту 28 в редакціїПостанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2011-п ) від27.04.2011 }

У разі будівництва (реконструкції) індивідуального будинку позичальник починає погашати кредит і сплачувати відсотки за користування ним не пізніше ніж через 15 місяців після проведення банком-агентом першої операції з фінансування цього будівництва (реконструкції).

Знищення або пошкодження об’єкта нерухомого майна, на який надано кредит, починаючи з 24 лютого 2022 р. внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, є підставою для надання позичальнику можливості відcтрочення платежів за кредитом, протягом якого позичальник може звільнятися від внесення платежу з погашення кредиту та внесення відсотків за користування кредитом, за умови, що такий позичальник подав інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, згідно з Порядком подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації ( 380-2022-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 28, ст. 1539, N 39, ст. 2089). Умови, що передбачають надання позичальнику можливості відcтрочення платежів за кредитом, діють з моменту знищення або пошкодження об’єкта нерухомого майна та встановлюються після звернення позичальника (члена сім’ї, представника позичальника) і надання ним відомостей про реєстрацію поданого позичальником інформаційного повідомлення або акта, звіту та інших документів, складених користувачами Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, згідно із зазначеним Порядком. { Пункт 28доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1132( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Якщо підставою для відcтрочення платежів за кредитом є знищення об’єкта нерухомого майна, таке відcтрочення встановлюється до моменту отримання позичальником компенсації (відшкодування майнової шкоди) за знищений об’єкт нерухомого майна. { Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМN 1132 ( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Якщо підставою для відcтрочення платежів за кредитом є пошкодження об’єкта нерухомого майна, таке відcтрочення встановлюється строком до одного року з можливістю продовження такого строку згідно з внутрішніми правилами Фонду та з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження, що підтверджуються звітом за результатами обстеження пошкоджених об’єктів, складеним відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва ( 257-2017-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 33, ст. 1045). { Пункт 28доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1132( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Якщо об’єкт нерухомого майна, на який надано кредит, розташований на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визнаній в умовах воєнного стану тимчасово окупованою рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України, відcтрочення платежів за кредитом може встановлюватися з дня відповідного звернення позичальника (члена сім’ї, представника позичальника) та може діяти до моменту виключення територіальної громади, в якій розташований об’єкт нерухомого майна, на який надано кредит, з переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). { Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1132( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) ( 562-2022-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. N 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій. { Пункт 28 доповненоновим абзацом згідно з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2022-п ) від08.10.2022 }

Фонд/регіональне управління Фонду має право здійснювати реструктуризацію боргу позичальника за кредитом, що виник до відновлення втраченої платоспроможності позичальника, відповідно до своїх внутрішніх правил, у тому числі шляхом розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом, надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого переносяться строки внесення платежів з погашення кредиту та внесення відсотків за користування кредитом, збільшення строків кредитування, встановлених у пункті 16 цього Положення, але не більше ніж на 60 місяців. { Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМN 1132 ( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

При цьому платоспроможність позичальника вважається втраченою, якщо згідно з підтвердними документами про його доходи та доходи повнолітніх членів його сім’ї він не відповідає вимогам щодо платоспроможності, визначеним цим Положенням. { Пункт 28доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1132( 1132-2022-п ) від 08.10.2022 }

Термін погашення кредиту, наданого на придбання житла, визначається з урахуванням розміру кредиту та щоквартального платежу позичальника відповідно до Інструкції, що затверджується Фондом разом з Мінекономрозвитку. { Абзац пункту 28 в редакціїПостанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від28.12.2011 }

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором, щокварталу (не пізніше ніж останній день кварталу) на рахунок регіонального управління Фонду в банку-агенті.

{ Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

29. Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається регіональним управлінням Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту з урахуванням вимог пунктів 30 і 31 цього Положення.

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитного договору.

{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

30. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.

Якщо у складі сім’ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг, він протягом одного місяця подає регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним. Пільги надаються починаючи з дня внесення відповідних змін до кредитного договору.

Після отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються:

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Умови кредитування, визначені абзацами четвертим - шостим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом чи військовозобов’язаним.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування відсотків за користування кредитом вносяться шляхом підписання додаткового договору.

{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 245 ( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

30-1. У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім’ї позичальника) - військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов’язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

{ Положення доповнено пунктом 30-1 згідно з Постановою КМ N 565 ( 565-2014-п ) від 24.10.2014 }

31. Позичальникові, який проживає у збудованому (реконструйованому) за рахунок кредиту індивідуальному будинку в сільській місцевості, за умови його постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, на підприємствах переробної та інших галузей агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, крім зазначених у пункті 30 цього Положення пільг, в порядку, встановленому законодавством, погашається 25 відсотків суми наданого кредиту.

У разі втрати права на зазначену пільгу позичальник протягом одного місяця подає регіональному управлінню Фонду відповідні документи. { Абзац другий пункту 31 в редакції Постанови КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

32. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

За порушення строку платежу з погашення кредиту пеня не нараховується: { Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМN 245 ( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду; { Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 245( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби; { Пункт 32 доповнено абзацом згідноз Постановою КМ N 245 ( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться антитерористична операція, на час проведення антитерористичної операції - у період з 14 квітня 2014 року. { Пункт 32 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 245 ( 245-2015-п ) від29.04.2015 }

Умови кредитування, визначені абзацами другим - п’ятим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом, військовозобов’язаним або такими, що зареєстровані та постійно проживають чи переселилися з населеного пункту, де проводиться антитерористична операція. { Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 245( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування пені за порушення строку платежу з погашення кредиту вносяться шляхом підписання додаткового договору. { Пункт 32 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 245 ( 245-2015-п ) від 29.04.2015 }

{ Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

33. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з державного бюджету, і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку і одночасно спрямовуються на подальше надання кредитів, а відсотки за користування ними - на фінансову підтримку Фонду, у разі коли це передбачено у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з інших джерел, відсотки за користування ними, пеня, а також штрафні санкції, що сплачуються забудовником за неналежне виконання умов договору на придбання житла, згідно з яким фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється за рахунок зазначених коштів, спрямовуються відповідно до договорів, укладених регіональними управліннями Фонду з надавачами коштів. { Абзацтретій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 880 ( 880-2009-п ) від 19.08.2009 }

Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до відповідного бюджету в порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.

{ Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003; в редакції Постанови КМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

34. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково.

35. У разі несвоєчасного перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів, фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житла здійснюється з резерву кредитних ресурсів, який утворюється правлінням Фонду в установленому порядку шляхом резервування 15 відсотків річного обсягу кредитних ресурсів відповідно до законодавства.

{ Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

36. Регіональні управління Фонду щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають правлінню Фонду та відповідним фінансовим органам звіти про обсяги коштів:

перерахованих на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з доданням списку забудовників; { Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів; { Пункт36 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 246( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

одержаних у рахунок погашення кредиту з доданням списків позичальників;

не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов'язаннями з доданням списків боржників;

спрямованих на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

37. Фонд щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінекономрозвитку звіт про обсяг бюджетних коштів, отриманих для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

{ Пункт 37 в редакції Постанови КМ N 1065 ( 1065-2003-п ) від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

38. На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Фонду.

Для цього Казначейство в установленому порядку перераховує на відповідний рахунок Фонду кошти в розмірі 6 відсотків асигнувань, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів, та кредитних ресурсів, отриманих Фондом з інших джерел.

Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду. { Абзац третій пункту 38 із змінами, внесенимизгідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

У разі виділення кредитних ресурсів у вигляді матеріальних і нематеріальних активів на фінансування зазначених витрат спрямовуються кошти, отримані за рахунок перших внесків позичальників, у розмірі 6 відсотків вартості зазначених активів у грошовому еквіваленті.

Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, перераховуються Фонду та регіональним управлінням Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів.

Умови набуття права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло

39. Умови набуття позичальником права власності на збудоване (реконструйоване) і придбане за рахунок кредиту житло визначаються кредитним договором.

{ Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

40. Відповідно до кредитного договору позичальникові в установленому порядку видається свідоцтво про право власності на збудоване (реконструйоване) житло. Фінансування витрат, пов'язаних з оформленням цих документів, здійснюється за рахунок позичальника.

41. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним управлінням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку збудованого (реконструйованого) або придбаного житла. У разі кредитування будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень договір про іпотеку земельної ділянки укладається разом з кредитним договором.

Передача в заставу збудованого (реконструйованого) або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло.

Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

{ Пункт 41 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

42. У разі смерті позичальника його права і зобов'язання за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця, що оформляється відповідними договорами.

{ Пункт 42 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 }

43. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору регіональне управління Фонду здійснює в порядку, встановленому законодавством, передбачені кредитним договором заходи для погашення кредиту.

44. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на будь-якому етапі дії кредитного договору, цей договір розривається у порядку, визначеному цим договором. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом, коштів на страхування, пені та збитків, завданих внаслідок порушення умов кредитного чи іпотечного договору. { Абзац перший пункту 44 в редакції ПостановиКМ N 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

У такому разі регіональне управління Фонду відповідно до цього Положення укладає кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником. { Абзацдругий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 592 ( 592-2005-п ) від 15.07.2005 }

45. Про розірвання кредитного договору з підстав, зазначених у пунктах 43 і 44 цього Положення, регіональне управління Фонду приймає рішення, яке погоджується з правлінням Фонду.

46. Особи, які порушили вимоги цього Положення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

{ Склад спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457 ( 457-2011-п ) від 27.04.2011 }