Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 380-IV
Прийняття: 26.12.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 2003 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 25, ст.177 N 653-IV ( 653-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.189 N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267

N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32

N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.33

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.108

N 1239-IV ( 1239-15 ) від 23.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.109

N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.160

N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.191

N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204

N 1391-IV ( 1391-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.234

N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.235

N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.236 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 53.272.580,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.230.005,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 55.907.506 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.740.005,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.167.500,6 тис. гривень. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.634.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.510.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. ( Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; ( Пункт 10 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

23) рентна плата за транспортування нафти;

24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою; ( Пункт 25 статті 2 в редакції Закону N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )

26) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 );

27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України, майна державних професійно-технічних навчальних закладів), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету; ( Пункт 27 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; ( Статтю 2 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету; ( Статтю 2 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

32) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну. ( Стаття 3 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України; ( Абзац третій частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року. ( Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 1.255.000 тис. гривень. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 6. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

Стаття 8. Установити, що з 1 січня 2003 року:

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:

( Пункт 1 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

1) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України; ( Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

6) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

( Пункт 7 статті 10 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

7) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; ( Пункт 7 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ( 643_077 );

9) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України, майна державних професійно-технічних навчальних закладів та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету; ( Пункт 16 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

22) кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР );

23) ( Пункт 23 статті 10 вважається пунктом 7 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

24) ( Пункт 24 статті 10 вважається пунктом 1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою. ( Статтю 10 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )

Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) здійснюється за плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 10-1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

( Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.931.091 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.700.974,8 тис. доларів США.

( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 12. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 13. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.

Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямів використання їх результатів.

Стаття 15. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 16. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Прострочена заборгованість (основний борг та несплачені нараховані відсотки) позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 7 років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 17. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою.

При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 19. Врахувати проведені грошові розрахунки та зарахувати вартість поставленої до державного резерву, державних ресурсів у 1993-2002 роках сільськогосподарської продукції за цінами та на умовах, встановлених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у тому числі для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 94,64 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3, 4 і 5 статті 21 цього Закону.

Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті;

3) 2,36 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 4 і 5 цієї статті, але не більше 50.000 тис. гривень. Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

4) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

6) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 22. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди ( 643_077 ), при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.

Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 20, пунктів 2-5 статті 21 цього Закону, у сумі не менш як 2.152.786,4 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 25. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), визначається Міністерством фінансів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків, крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ); ( Абзац другий частини четвертої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 26. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Стаття 27. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 28. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 90 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 90 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 50 гривень.

Стаття 29. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2003 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 31. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2003 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 33. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат за програмами, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм та адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 34. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі й проектів інформатизації органів державної влади, здійснюються головними розпорядниками коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).

Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Стаття 36. Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 10, 21 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

( Пункт 1 статті 36 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

1) заходи з підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону); ( Пункт 1 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

2) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 2, 3, 5 статті 10 цього Закону);

3) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 10 цього Закону);

4) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 10 цього Закону);

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень); ( Пункт 5 статті 36 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

6) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 10 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 10 цього Закону);

8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 10 цього Закону);

9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

10) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 10 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 10 цього Закону);

12) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 10 цього Закону);

13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 10 цього Закону);

14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону); ( Пункт 14 статті 36 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

15) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 10 цього Закону);

16) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 10 цього Закону);

17) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 10 цього Закону);

18) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону); ( Пункт 18 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону); ( Пункт 19 статті 36 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону); ( Пункт 20 статті 36 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

21) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону); ( Пункт 21 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

22) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

23) надання кредиту Національній акціонерній енергетичній компанії "Енергоатом" для добудови атомних електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 21 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 21 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

25) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 21 цього Закону);

26) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 21 цього Закону);

27) здійснення заходів з реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ( 2157-14 ) у сумі 50.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 21 цього Закону);

28) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 21 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 35 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 10 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу та часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);

33) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);

34) ( Пункт 34 статті 36 вважається пунктом 1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

35) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 10 цього Закону). ( Статтю 36 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003 )

Стаття 37. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2003 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" ( 2333-14 ) у сумі 7.000 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" ( 1947-14 ) - у сумі 3.440 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) у сумі 1.000 тис. гривень.

Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11. ( Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України. ( Закон доповнено статтею 37-2 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року. ( Закон доповнено статтею 37-3 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 37-4 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 38. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для прибуткового податку з громадян, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.

Стаття 39. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді експерименту запроваджувати за погодженням з Кабінетом Міністрів України місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.

Стаття 40. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у сумі 5.512.577 тис. гривень; ( Пункт 1 частини першої статті 40 в редакції Закону N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 137.993,8 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.383.412,4 тис. гривень; ( Пункт 3 частини першої статті 40 в редакції Закону N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень; ( Пункт 5 статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 352.624,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень, у тому числі пільг на послуги зв'язку - у сумі 89.707,8 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 141.854,1 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - у сумі 128.827 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів - у сумі 225.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим, - у сумі 15.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси - у сумі 3.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 32.000 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 10.000 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області - у сумі 5.000 тис. гривень;

18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 5.600 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова - у сумі 2.000 тис. гривень;

20) субвенцію з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража - у сумі 2.000 тис. гривень;

21) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - у сумі 2.000 тис. гривень;

22) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток Державного історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" - у сумі 1.000 тис. гривень;

23) субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" - у сумі 2.000 тис. гривень.

Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 грудня 2003 року.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенцій, визначених пунктами 7 та 10 цієї статті.

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) - у сумі 438.070 тис. гривень. ( Статтю 40 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами. ( Статтю 40 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 41. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів за винятком державних професійно-технічних навчальних закладів. ( Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 42. Установити, що у 2003 році визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) здійснюється у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними державними адміністраціями.

Стаття 43. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів. ( Пункт 14 частини другої статті 43 в редакції Закону N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 44. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 4 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних та Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік. ( Частина друга статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 46. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2003 рік.

Стаття 47. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 48. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2003 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) здійснюється виходячи із рівня 80 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 49. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 51. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України з підприємствами-кредиторами, що належать до сфери його управління, та іншими підприємствами, що виробляють військову продукцію, шляхом передачі надлишкового військового майна, а також операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу).

Кабінету Міністрів України затвердити порядок використання вексельних розрахунків по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів у випадку, передбаченому цією статтею.

Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень.

( Стаття 52 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судноплавних компаній.

( Закон доповнено статтею 52-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 53. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV ( 967-14 ). Збір з купівлі-продажу валюти протягом 2003 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

Стаття 54. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 55. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, державні професійно-технічні навчальні заклади, на земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в оренду орендарям, які сплачують єдиний податок . Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. ( Частина четверта статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Установити, що в 2003 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 3 (в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету), 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях. ( Частина п'ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 56. Кабінету Міністрів України визначити на 2003 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2003 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам комплектуючих виробів, сировини та інших матеріальних ресурсів з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії. ( Статтю 56 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003 )

Стаття 57. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 58. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 59. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (військових формувань). До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), надання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку; безоплатний проїзд і перевезення багажу.

( Положення частини третьої статті 59 втратили чинність, як такі, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), за безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

( Положення частини четвертої статті 59 втратили чинність, як такі, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Стаття 60. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 61. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу.

Стаття 62. Установити, що при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, передбачається виділення 20.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 63. Зупинити на 2003 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92); ( Пункт 3 статті 63 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19);

7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);

9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259);

17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134);

18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142);

19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

20) статті 17 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині формування дорожніх фондів;

22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 1613-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);

32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193);

37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);

39) підпункту "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);

40) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи" ( 601-15 );

41) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).

Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік.

Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 65. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Кабінету Міністрів України протягом 2003 року здійснити організаційні заходи щодо консолідації коштів Пенсійного фонду України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України.

З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів (організаційно-управлінські, інформатизація, капітальні вкладення тощо) в їх доходах у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 2,21 відсотка від передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац другий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законами N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1239-IV ( 1239-15 ) від 23.10.2003 )

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка від передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац третій частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац четвертий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,9 відсотка від передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік. ( Абзац п'ятий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 66. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 67. Установити такий розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету, що визначені на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування (пункт 2 статті 36 цього Закону):

65 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування магістрального значення;

35 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком N 6 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 73.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, крім підприємств, які у 2003 році фінансуються за рахунок коштів відповідно до бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 653-IV ( 653-15 ) від 03.04.2003 )

Стаття 70. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ, міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних місцевих бюджетів незалежно від місцезнаходження юридичної особи (підприємства, установи, організації) відповідно до нормативів, визначених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).

Стаття 71. Міністерству аграрної політики України спрямувати 10.000 тис. гривень на розвиток матеріально-технічної бази Інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету від справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, розпорядником яких є це міністерство.

Стаття 72. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ). ( Закон доповнено статтею 72-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

( Закон доповнено статтею 72-2 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

( Закон доповнено статтею 72-3 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства. ( Закон доповнено статтею 72-4 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу. ( Закон доповнено статтею 72-5 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом. ( Закон доповнено статтею 72-6 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку. ( Закон доповнено статтею 72-7 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом. ( Закон доповнено статтею 72-8 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 72-9 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб. ( Закон доповнено статтею 72-10 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999-2000 років ( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі. ( Закон доповнено статтею 72-11 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються Державним комітетом України з державного матеріального резерву на закупівлю продовольчого зерна українського та імпортного походження, олійних культур, м'яса та цукру виключно українського походження в порядку, встановленому Законом України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ). Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів. ( Частина перша статті 72-12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, N 1391-IV ( 1391-15 ) від 11.12.2003 )

Дозволити Державному комітету України з державного матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням.

( Закон доповнено статтею 72-12 згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку" в сумі 360.000 тис. гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 72-13 згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі забезпечити запровадження у 2003 році казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

( Закон доповнено статтею 72-14 згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України. ( Закон доповнено статтею 72-15 згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

Стаття 72-16. Встановити з 1 грудня 2003 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць.

( Закон доповнено статтею 72-16 згідно із Законом N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003 )

Стаття 72-17. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України в сумі 70.000 тис. гривень спрямовуються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на добудову об'єктів соціально-побутового призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

( Закон доповнено статтею 72-17 згідно із Законом N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003 )

Стаття 73. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 74. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.

Президент України                     Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 380-IV

Додаток N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

-----------------------------------------------------------------------
 Код |Найменування показників |  Всього  | Загальний |Спеціальний
   |згідно з бюджетною   |      |  фонд   |  фонд
   |класифікацією      |      |       |
-----------------------------------------------------------------------
100000 Податкові надходження  34 397 413,1 32 535 421,7 1 861 991,4
110000 Податки на доходи,    11 667 740,0 11 667 740,0     0,0
    податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 110200 Податок на прибуток 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 підприємств
130000 Збори за спеціальне     754 445,0   754 445,0     0,0
    використання природних
ресурсів 130100 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 130101 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів державного
значення 130200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0 0,0 використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту 130300 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами 130301 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами
загальнодержавного
значення 130400 Збір за 300 000,0 300 000,0 0,0 геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 130700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0 0,0 інших природних ресурсів
140000 Внутрішні податки на   18 664 474,0 17 052 045,7 1 612 428,3
    товари та послуги
140100 Податок на додану    13 652 000,0 13 652 000,0     0,0
    вартість
140200 Акцизний збір із     4 331 804,0  3 083 790,8 1 248 013,2
    вироблених в Україні
товарів 140300 Акцизний збір із 552 900,0 188 484,9 364 415,1 ввезених на територію
України товарів 140600 Плата за ліцензії на 127 770,0 127 770,0 0,0 певні види господарської
діяльності 140602 Плата за видачу ліцензій 34 500,0 34 500,0 0,0 та сертифікатів 140605 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0 0,0 виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 140606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0 0,0 право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 140607 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0 0,0 право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0 0,0 на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів 140610 Плата за ліцензії на 35 500,0 35 500,0 0,0 право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140612 Грошовий (ліцензійний) 4 000,0 4 000,0 0,0 збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 140614 Плата за видачу ліцензій 20 000,0 20 000,0 0,0 на використання
радіочастот 140615 Плата за ліцензії, 7 500,0 7 500,0 0,0 видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
150000 Податки на міжнародну   3 135 454,1  3 015 891,0  119 563,1
    торгівлю та зовнішні
операції 150100 Ввізне мито 2 582 500,0 2 483 100,0 99 400,0 150101 Мито на товари, що 2 290 500,0 2 290 500,0 0,0 ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150102 Мито на товари, які 150 000,0 150 000,0 0,0 ввозяться
(пересилаються)
громадянами 150105 Мито на нафтопродукти, 142 000,0 42 600,0 99 400,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
150200 Вивізне мито        180 594,1   180 594,1     0,0
150201 Мито на товари, що     180 594,1   180 594,1     0,0
    вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150300 Кошти, отримані за 204 360,0 184 196,9 20 163,1 вчинення консульських
дій 150400 Інші надходження від 168 000,0 168 000,0 0,0 зовнішньоекономічної
діяльності
160000 Інші податки        175 300,0   45 300,0  130 000,0
160200 Надходження плати за     10 300,0   10 300,0     0,0
    надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон 160300 Податки, не віднесені до 35 000,0 35 000,0 0,0 інших категорій 160600 Збір на розвиток 130 000,0 0,0 130 000,0 виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 15 667 142,4  7 177 171,3 8 489 971,1
21000000 Доходи від власності та  5 997 230,0  5 461 560,0  535 670,0
     підприємницької
діяльності 210100 Частина прибутку 420 000,0 420 000,0 0,0

(доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету

210200 Надходження від      1 255 000,0  1 255 000,0     0,0
    перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 210300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0 0,0 речових лотерей 210500 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 210501 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 21060000 Рентна плата 3 356 560,0 3 356 560,0 0,0 210601 Рентна плата за нафту, 306 420,0 306 420,0 0,0 що видобувається
в Україні 210602 Рентна плата за 554 350,0 554 350,0 0,0 природний газ та
газовий конденсат, що
видобуваються в Україні 21060500 Рентна плата за транзит 2 287 290,0 2 287 290,0 0,0 природного газу через
територію України 210606 Рентна плата за 190 000,0 190 000,0 0,0 транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами 210607 Рентна плата за 18 500,0 18 500,0 0,0 транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом 210800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0 220000 Адміністративні збори та 1 015 151,3 967 151,3 48 000,0 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 220600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0 0,0 службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 220700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0 220800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3 0,0 майнових комплексів та
іншого державного майна 220900 Державне мито 66 000,0 66 000,0 0,0 221000 Митні збори 540 000,0 540 000,0 0,0 221100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0 0,0 справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 230000 Надходження від штрафів 283 800,0 283 800,0 0,0 та фінансових санкцій 230100 Суми, стягнені з винних 1 000,0 1 000,0 0,0 осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації 230200 Перерахування 200,0 200,0 0,0 підприємцями частки
вартості виготовленої
нестандартної продукції,
з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів
щодо якості продукції,
виданого Державним
комітетом України по
стандартизації,
метрології і
сертифікації 230300 Адміністративні штрафи 281 000,0 281 000,0 0,0 та інші санкції 230400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0 0,0 санкцій за порушення
правил пожежної безпеки 240000 Інші неподаткові 3 686 922,2 464 660,0 3 222 262,2 надходження 240100 Надходження коштів від 30 000,0 30 000,0 0,0 реалізації
конфіскованого майна 240300 Надходження сум 10 000,0 10 000,0 0,0 кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 240400 Надходження коштів від 6 500,0 0,0 6 500,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 240500 Надходження коштів від 722 431,6 196 350,0 526 081,6 реалізації надлишкового
озброєння, військової
та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань 240600 Інші надходження 151 650,0 118 310,0 33 340,0 240602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0 0,0 пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 240603 Інші надходження 83 000,0 83 000,0 0,0 240605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0 0,0 коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 0,0 радіочастотного ресурсу 240615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 240617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0

(адміністративний) збір

240618 Надходження до        1 000,0      0,0   1 000,0
    страхового фонду безпеки
авіації 240800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 240810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах 241100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6 кредитування та надання
гарантій 241102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0 позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 241104 Відсотки за користування 340,6 0,0 340,6 пільговим довгостроковим
державним кредитом,
наданим молодим сім'ям
та одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
та придбання житла 241200 Кошти, нараховані у 70 000,0 0,0 70 000,0 складі ціни продажу
електричної енергії
у вигляді цільової
надбавки в розмірі
0,75 відсотка до діючого
тарифу на електричну
енергію, що продається
виробниками електричної
енергії на оптовому
ринку електричної
енергії України 241300 Кошти, нараховані 833 000,0 0,0 833 000,0 у складі ціни продажу
електричної та теплової
енергії у вигляді
цільової надбавки
до діючого тарифу на
електричну та теплову
енергію 241400 Додаткові збори на 1 753 000,0 0,0 1 753 000,0 виплату пенсій 241401 Сплата збору 1 061 700,0 0,0 1 061 700,0 з купівлі-продажу валюти 241402 Сплата збору з торгівлі 6 100,0 0,0 6 100,0 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 241403 Сплата збору при 228 000,0 0,0 228 000,0 відчуженні легкових
автомобілів 241404 Сплата збору з 190 800,0 0,0 190 800,0 виробництва та імпорту
тютюнових виробів 241405 Сплата збору з операцій 70 100,0 0,0 70 100,0 купівлі-продажу
нерухомого майна 241406 Сплата збору з послуг 196 300,0 0,0 196 300,0 стільникового рухомого
зв'язку 250000 Власні надходження 4 684 038,9 0,0 4 684 038,9 бюджетних установ 250100 Плата за послуги, що 4 628 433,9 0,0 4 628 433,9 надаються бюджетними
установами 250200 Інші джерела власних 55 605,0 0,0 55 605,0 надходжень бюджетних
установ
300000 Доходи від операцій з    489 050,0   134 000,0  355 050,0
    капіталом
310000 Надходження від продажу   56 000,0   56 000,0     0,0
    основного капіталу
310100 Надходження коштів від    50 000,0   50 000,0     0,0
    реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 0,0 Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 320000 Надходження від 405 050,0 50 000,0 355 050,0 реалізації державних
запасів товарів 320100 Надходження від 355 050,0 0,0 355 050,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 320200 Надходження від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 330000 Надходження від продажу 28 000,0 28 000,0 0,0 землі і нематеріальних
активів
400000 Офіційні трансферти     145 562,9      0,0  145 562,9
420000 Від урядів зарубіжних    145 562,9      0,0  145 562,9
    країн та міжнародних
організацій 420100 Надходження від 145 562,9 0,0 145 562,9 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
500000 Цільові фонди        190 000,0      0,0  190 000,0
500700 Платежі до Фонду України  120 000,0      0,0  120 000,0
    соціального захисту
інвалідів 500800 Збір за забруднення 70 000,0 0,0 70 000,0 навколишнього природного
середовища
Разом доходів (без    50 889 168,4 39 846 593,0 11 042 575,4
    урахування міжбюджетних
трансфертів)
400000 Офіційні трансферти    2 383 412,4  2 383 412,4     0,0
410101 Кошти, що надходять до  2 383 412,4  2 383 412,4     0,0
    Державного бюджету з
інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ      53 272 580,8 42 230 005,4 11 042 575,4

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )

Додаток N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік

(тис. грн.)

-----------------------------------------------------------------------
 Код |   Найменування   |  Всього  | Загальний |Спеціальний
   |            |       |  фонд   |  фонд
-----------------------------------------------------------------------
    Загальне фінансування   2 634 925,2  1 510 000,0 1 124 925,2
400000 Внутрішнє фінансування  1 450 834,6  1 220 610,7  230 223,9
401000 Довгострокові      -1 124 093,0 -1 124 093,0
зобов'язання
401200 погашення        -1 124 093,0 -1 124 093,0
402000 Середньострокові      422 455,3   341 250,0   81 205,3
    зобов'язання
402100 випуск           486 359,3   405 154,0   81 205,3
402200 погашення          -63 904,0   -63 904,0
403000 Короткострокові        -314,1    -314,1
зобов'язання та векселі
403100 випуск          1 297 840,0  1 297 840,0
403200 погашення        -1 298 154,1 -1 298 154,1
406000 Надходження від      2 152 786,4  2 003 767,8  149 018,6
    приватизації державного
майна
406100 Надходження від      2 117 286,4  2 003 767,8  113 518,6
    приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки) та
інших надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та
кредитування підприємств
406300 Надходження від         500,0           500,0
    приватизації об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної програми
406500 Надходження від       35 000,0          35 000,0
    приватизації, отримані
від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова
500000 Зовнішнє фінансування   1 184 090,6   289 389,3  894 701,3
501000 Довгострокові       1 710 170,6   815 469,3  894 701,3
    зобов'язання
501100 випуск          7 298 371,4  5 868 000,1 1 430 371,3
501200 погашення        -5 588 200,8 -5 052 530,8  -535 670,0
505000 Зміни обсягів депозитів  -526 080,0  -526 080,0
і цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю
505200 Розміщення коштів на    -526 080,0  -526 080,0
депозитах або придбання
цінних паперів

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )

Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код  |Код  |Найменування згідно|            Загальний фонд              |            Спеціальний фонд            |  Разом:
про-  |функ- |  з програмною  |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
грамної|ціо- | класифікацією  |  Всього  |  поточні  |    з них:      | капітальні |  Всього  |  поточні |     з них:    | капітальні |
класи- |наль- |видатків державного|      |       |-------------------------|      |       |      |-----------------------|      |
фікації|ної  |   бюджету    |      |       |  оплата  |комунальні |      |       |      |  оплата  |комунальні|      |
видат- |кла- |          |      |       |  праці  |послуги та |      |       |      |  праці  |послуги та|      |
ків  |сифі- |          |      |       |      |енергоносії |      |       |      |      | енерго- |      |
держав-|кації |          |      |       |      |      |      |       |      |      | носії  |      |
ного  |видат-|          |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
бюджету|ків  |          |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0110000    Апарат Верховної    201 628,0   150 577,9   59 523,0   2 170,8   51 050,1   36 774,6   28 350,5   7 585,0  4 528,2   8 424,1   238 402,6
        Ради України
0111000    Апарат Верховної    201 628,0   150 577,9   59 523,0   2 170,8   51 050,1   36 774,6   28 350,5   7 585,0  4 528,2   8 424,1   238 402,6
        Ради України
0111010 0111 Здійснення       115 753,1   73 282,4   36 365,5     0,0   42 470,7      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   115 753,1
        законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України
0111020 0111 Організаційне,     25 720,3   23 814,3   16 009,9     0,0   1 906,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   25 720,3
        інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України
0111030 0111  Організація та      1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України
0111040 0113 Візити народних     10 500,0   10 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 500,0
        депутатів
України за кордон
0111050 0111 Обслуговування     23 751,7   22 454,3   6 534,0   2 170,8   1 297,4    2 745,0   1 525,0    706,5    0,0   1 220,0   26 496,7
        діяльності
Верховної Ради
України
0111060 0111 Створення        4 935,9    4 260,9     0,0     0,0    675,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 935,9
        автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка   4 800,0    4 800,0     0,0     0,0     0,0   34 029,6   26 825,5   6 878,5  4 528,2   7 204,1   38 829,6
        санаторно-
курортного
комплексу
Управління
справами
Верховної Ради
України
0111080 0831 Висвітлення       8 936,0    4 985,0    613,6     0,0   3 951,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 936,0
        діяльності
народних депутатів
України через
засоби телебачення
і радіомовлення
0111090 0832 Фінансова підтримка   5 481,0    5 481,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 481,0
        видання газети
"Голос України" та
додатків до неї
мовами національних
меншин, журналу
"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт     750,0      0,0     0,0     0,0    750,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     750,0
        житлового фонду
Верховної Ради
України
0300000    Державне управління  231 516,9   187 389,6   61 898,5   10 630,9   44 127,3   107 046,0   89 512,7   20 885,8  13 724,1   17 533,3   338 562,9
        справами
0301000    Апарат Державного   201 715,8   159 340,5   55 357,2   10 392,5   42 375,3   105 065,5   87 620,9   20 550,6  13 687,3   17 444,6   306 781,3
        управління справами
0301010 0111 Організаційне,     32 449,6   24 621,2   12 654,8     31,6   7 828,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   32 449,6
        інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента
України
0301020 0111 Організація та      5 402,1    5 402,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 402,1
        здійснення
офіційних прийомів
Президентом України
0301030 0111 Обслуговування     28 681,8   22 240,5   7 582,0   3 188,0   6 441,3   17 114,6   16 833,4   4 604,0  3 819,8    281,2   45 796,4
        діяльності
Президента України
0301040 0113 Візити Президента    3 158,6    3 158,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 158,6
        України за кордон
0301050 0133 Виготовлення       4 094,5    4 094,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 094,5
        державних
нагород та
пам'ятних знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка   20 422,3   20 154,8   3 645,9   2 489,3    267,5   68 609,8   54 833,1   11 748,9  8 634,9   13 776,7   89 032,1
        санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами
0301070 0140 Фундаментальні      1 147,2    1 147,2    764,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 147,2
        дослідження у сфері
державного
управління
0301080 0140 Фундаментальні      7 148,8    6 748,8   3 882,5     59,5    400,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    7 148,8
        дослідження із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики
0301090 0150 Прикладні розробки     434,4     434,4    285,1     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     434,4
        у сфері державного
управління
0301110 0960 Оздоровлення і     14 850,0   14 850,0    364,9     88,2     0,0     433,7    433,7     0,0    6,0     0,0   15 283,7
        відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів    2 983,0    2 983,0   1 440,7    410,5     0,0    1 876,1   1 396,1    505,0    54,0    480,0    4 859,1
        для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів,   14 588,6   14 588,6   7 019,6    801,1     0,0   12 775,5   10 593,8   3 333,0   916,1   2 181,7   27 364,1
        підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Українською
Академією
державного
управління при
Президентові
України
0301140 0520 Збереження        1 481,8    1 481,8   1 057,7     12,8     0,0     550,0    520,0    220,0    24,0     30,0    2 031,8
        природно-
заповідного
фонду в Азово-
Сиваському
національному
природному парку
та Кримському
природному
заповіднику
0301160 0111 Створення        2 000,0     100,0     0,0     0,0   1 900,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента
України
0301170 0731 Стаціонарне медичне   24 671,0   21 705,0   9 428,1   2 363,0   2 966,0    1 960,8   1 960,8     85,7   182,5     0,0   26 631,8
        обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301180 0724 Надання швидкої та      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        невідкладної
медичної допомоги
народним депутатам
України та
керівному складу
органів державної
влади
0301190 0721 Поліклінічно-      15 555,4   14 633,1   6 777,9    909,0    922,3    1 110,0    740,0     0,0    50,0    370,0   16 665,4
        амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301200 0740 Державний         776,7     776,7    440,4     39,5     0,0     280,0    255,0     54,0    0,0     25,0    1 056,7
        санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих
закладах
Державного
управління
справами та на
об'єктах органів
державної влади
0301220 0763 Централізована      1 851,9     202,1     0,0     0,0   1 649,8     355,0     55,0     0,0    0,0    300,0    2 206,9
        закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами
0301230 0950 Підвищення         18,1     18,1     13,2     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     18,1
        кваліфікації
середнього
медичного
персоналу в
системі
лікувально-
оздоровчих
закладів
Державного
управління
справами
0301250 0731 Закупівля        20 000,0      0,0     0,0     0,0   20 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   20 000,0
        діагностичного
та лікувального
обладнання для
клінічної
лікарні
"Феофанія"

0302000    Рада національної    9 581,3    8 898,3   4 750,2    195,4    683,0    1 980,5   1 891,8    335,2    36,8     88,7   11 561,8
        безпеки і оборони
України
0302010 0350 Інформаційно-      4 404,1    3 874,4   1 995,5     0,0    529,7      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 404,1
        аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони
0302020 0140 Фундаментальні      1 079,3     970,5    618,4     0,0    108,8     214,0    204,0     33,2    0,0     10,0    1 293,3
        дослідження у сфері
національної
безпеки
0302030 0370 Прикладні розробки    4 097,9    4 053,4   2 136,3    195,4     44,5    1 766,5   1 687,8    302,0    36,8     78,7    5 864,4
        у сфері
національної
безпеки
0303000    Представництво       707,9     612,9    257,1     0,0     95,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     707,9
        Президента України
в Автономній
Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення         707,9     612,9    257,1     0,0     95,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     707,9
        повноважень
постійним
представником
Президента
України в
Автономній
Республіці
Крим
0304000    Національна служба    2 693,4    2 619,4   1 304,5     33,2     74,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 693,4
        посередництва і
примирення України
0304010 0412 Сприяння         2 544,7    2 470,7   1 304,5     33,2     74,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 544,7
        врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки     55,7     55,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     55,7
        з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових
спорів
(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та        93,0     93,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     93,0
        підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні
трудових
спорів
0306000    Національний       1 837,5     937,5     0,0     0,0    900,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 837,5
        комплекс
"Експоцентр
України"
0306020 0822 Фінансова         778,5     778,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     778,5
        підтримка
Державного
камерного
ансамблю
"Київські
солісти"
0306030 0829 Фінансова         900,0      0,0     0,0     0,0    900,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     900,0
        підтримка на
утримання,
ремонт і
облаштування
Палацу
мистецтв
"Український
Дім"
0306040 0829 Проведення         159,0     159,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     159,0
        загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових
заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"

0307000    Фонд сприяння       581,0     581,0    229,5     9,8     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     581,0
        місцевому
самоврядуванню
України
0307010 0133 Надання науково-      581,0     581,0    229,5     9,8     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     581,0
        методичної та
консультативної
підтримки
розвитку
місцевого
самоврядування
0309000    Державне        14 400,0   14 400,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 400,0
        авіапідприємство
"Україна"
0309010 0133 Перевезення вищих    14 400,0   14 400,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 400,0
        посадових осіб
держави
авіаційним
транспортом
0410000    Господарсько-      88 106,7   57 735,1   17 492,8   1 574,2   30 371,6    5 625,5   5 515,7   2 104,1   287,9    109,8   93 732,2
        фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
0411000    Секретаріат       88 106,7   57 735,1   17 492,8   1 574,2   30 371,6    5 625,5   5 515,7   2 104,1   287,9    109,8   93 732,2
        Кабінету
Міністрів
України
0411010 0111 Організаційне,     32 032,2   26 628,2   12 672,8     0,0   5 404,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   32 032,2
        інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету
Міністрів
України
0411020 0111 Організація та      2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        здійснення
офіційних
прийомів
керівництвом
Кабінету
Міністрів
України
0411030 0111 Обслуговування     28 505,6   12 523,7   4 820,0   1 574,2   15 981,9    5 625,5   5 515,7   2 104,1   287,9    109,8   34 131,1
        діяльності
Кабінету
Міністрів
України
0411040 0111 Створення        8 985,7      0,0     0,0     0,0   8 985,7      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 985,7
        інтегрованої
телекомунікативної,
інформаційно-
аналітичної
системи Будинку
Уряду
0411050 0113 Візити за кордон    13 612,0   13 612,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 612,0
        урядових
делегацій та
працівників
органів
виконавчої влади
за рішенням
Кабінету
Міністрів
України
0411060 0950 Підвищення         12,0     12,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     12,0
        кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411070 0832 Фінансова підтримка   2 959,2    2 959,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 959,2
        газет "Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича газета"
0500000    Державна судова    400 982,7   348 507,7  182 865,4   14 358,2   52 475,0      5,0     5,0     0,0    0,0     0,0   400 987,7
        адміністрація
України
0501000    Апарат Державної    400 982,7   348 507,7  182 865,4   14 358,2   52 475,0      5,0     5,0     0,0    0,0     0,0   400 987,7
        судової
адміністрації
України
0501010 0330 Організаційне      5 305,8    4 741,8   2 424,0    264,4    564,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 305,8
        забезпечення
діяльності
судів та установ
судової системи
0501020 0330 Здійснення       58 078,0   48 314,6   19 650,4   1 756,6   9 763,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   58 078,0
        правосуддя
місцевими
господарськими
судами
0501030 0330 Здійснення       73 487,2   67 994,1   38 267,1   1 546,7   5 493,1      5,0     5,0     0,0    0,0     0,0   73 492,2
        правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними
судами
0501040 0330 Здійснення       213 708,1   185 783,8  102 806,2   8 629,9   27 924,3      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   213 708,1
        правосуддя
місцевими
судами
0501050 0330 Здійснення        7 667,9    7 427,9   4 357,6    161,0    240,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    7 667,9
        правосуддя
військовими
судами
0501080 0330 Здійснення       31 038,4   26 028,1   11 111,7   1 269,7   5 010,3      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   31 038,4
        правосуддя
апеляційними
господарськими
судами
0501090 0370 Прикладні розробки     97,3     97,3     26,2     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     97,3
        у сфері розвитку
господарського
судочинства
0501110 0950 Підвищення         90,1     90,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     90,1
        кваліфікації
суддів та
спеціалістів
господарських
судів
0501120 0950 Перепідготовка       803,1     602,1    330,0     15,1    201,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     803,1
        осіб для
зайняття посад
професійних
суддів, підвищення
кваліфікації
суддів та
працівників
апаратів судів
Академією
суддів України
0501130 0370 Фінансова підтримка    400,0      0,0     0,0     0,0    400,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     400,0
        технічного
забезпечення у
сфері
удосконалення
законодавства
0501140 0330 Здійснення       10 306,8    7 427,9   3 892,2    714,8   2 878,9      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 306,8
        правосуддя
Касаційним
судом України

0600000    Верховний Суд      26 179,4   24 174,6   9 570,8    228,0   2 004,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   26 179,4
        України
0601000    Апарат Верховного    26 179,4   24 174,6   9 570,8    228,0   2 004,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   26 179,4
        Суду України
0601010 0330 Здійснення       26 119,8   24 115,0   9 570,8    228,0   2 004,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   26 119,8
        правосуддя
Верховним Судом
України
0601020 0950 Підвищення         59,6     59,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     59,6
        кваліфікації
суддів та
працівників
апарату
Верховного
Суду України
0700000    Вищий господарський   13 383,7   11 811,9   5 596,5    262,0   1 571,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 383,7
        суд України
0701000    Вищий господарський   13 383,7   11 811,9   5 596,5    262,0   1 571,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 383,7
        суд України
0701010 0330 Здійснення       13 383,7   11 811,9   5 596,5    262,0   1 571,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 383,7
        правосуддя
Вищим
господарським
судом України
0750000    Вищий          5 989,3    5 450,5   2 817,5    553,9    538,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 989,3
        адміністративний
суд України
0751000    Апарат Вищого      5 989,3    5 450,5   2 817,5    553,9    538,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 989,3
        адміністративного
суду України
0751010 0330 Здійснення        5 989,3    5 450,5   2 817,5    553,9    538,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 989,3
        правосуддя
Вищим
адміністративним
судом України
0800000    Конституційний Суд   14 770,8   12 961,4   5 087,0    306,6   1 809,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 770,8
        України
0801000    Конституційний Суд   14 770,8   12 961,4   5 087,0    306,6   1 809,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 770,8
        України
0801010 0330 Забезпечення      14 770,8   12 961,4   5 087,0    306,6   1 809,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 770,8
        конституційної
юрисдикції
в Україні
0900000    Генеральна       218 519,0   206 834,9  134 723,5   7 913,4   11 684,1   21 556,6   6 752,6     15,0    35,0   14 804,0   240 075,6
        прокуратура
України
0901000    Генеральна       218 519,0   206 834,9  134 723,5   7 913,4   11 684,1   21 556,6   6 752,6     15,0    35,0   14 804,0   240 075,6
        прокуратура
України
0901010 0360 Нагляд органів     207 743,6   201 743,6  132 077,5   7 567,4   6 000,0   21 506,6   6 732,6     15,0    35,0   14 774,0   229 250,2
        прокуратури за
додержанням
законів та
представницькі
функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів    10 775,4    5 091,3   2 646,0    346,0   5 684,1     50,0     20,0     0,0    0,0     30,0   10 825,4
        та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих
кадрів Академією
прокуратури
України
1000000    Міністерство     1 794 822,5  1 697 585,5 1 360 209,9   79 516,2   97 237,0   654 589,0  601 618,0  190 625,4  12 012,2   52 971,0  2 449 411,5
        внутрішніх справ
України
1001000    Апарат Міністерства 1 486 537,5  1 399 206,5 1 177 438,3   60 749,0   87 331,0   610 589,0  560 370,0  178 205,2  11 777,2   50 219,0  2 097 126,5
        внутрішніх справ
України
1001010 0310 Керівництво та     16 738,6   16 738,6   14 686,8     0,0     0,0     410,0    410,0     0,0    0,0     0,0   17 148,6
        управління
діяльністю органів
внутрішніх справ
1001020 0310 Забезпечення      28 409,0   28 409,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   28 409,0
        виготовлення
документів, що
засвідчують особу,
та їх видача
1001030 0310 Створення Єдиної    15 000,0      0,0     0,0     0,0   15 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        державної
автоматизованої
паспортної системи
1001040 0310 Участь органів      3 000,0    3 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        внутрішніх справ у
боротьбі з нелега-
льною міграцією
1001050 0310 Забезпечення     1 151 489,7  1 151 489,7 1 028 007,7   45 076,0     0,0   434 238,0  402 572,5  157 332,2  6 408,6   31 665,5  1 585 727,7
        захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку
1001060 0310 Централізоване        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   78 797,8   75 831,6     0,0    0,0   2 966,2   78 797,8
        матеріально-
технічне
забезпечення
органів внутрішніх
справ
1001070 0380 Участь органів     12 362,3   12 362,3   11 000,0     0,0     0,0    7 018,7   5 260,7   2 076,7    25,0   1 758,0   19 381,0
        внутрішніх справ
у міжнародних
миротворчих
операціях
1001080 0942 Підготовка кадрів    84 456,0   84 435,0   66 518,9   8 500,0     21,0   62 788,9   50 410,9   14 679,9  3 345,1   12 378,0   147 244,9
        для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і IV
рівнів акредитації
1001100 0721 Амбулаторне ліку-    5 515,0    5 515,0   3 462,0    345,0     0,0    3 565,0   3 429,5    500,7    96,4    135,5    9 080,0
        вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
1001110 0731 Стаціонарне ліку-    61 787,0   61 787,0   34 983,0   6 000,0     0,0   20 977,1   19 844,3   3 362,0  1 813,4   1 132,8   82 764,1
        вання працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
1001130 0910 Дошкільна освіта     7 020,9    7 020,9   3 451,9    568,0     0,0    1 096,1   1 031,4     5,1    14,4     64,7    8 117,0
        дітей осіб рядового
і начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1001140 0960 Позашкільна освіта    1 794,0    1 794,0    475,0    260,0     0,0    1 150,9   1 104,8     80,2    69,3     46,1    2 944,9
        та заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення захо-   11 605,0   11 605,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   11 605,0
        дів спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх
справ України
1001180 0310 Забезпечення      15 050,0   15 050,0   14 853,0     0,0     0,0     546,5    474,3    168,4    5,0     72,2   15 596,5
        особистої безпеки
суддів і членів
їх сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя
1001190 1062 Будівництво       72 310,0      0,0     0,0     0,0   72 310,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   72 310,0

(придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

1003000    Головне управління   304 785,0   294 879,0  182 771,6   18 767,2   9 906,0   44 000,0   41 248,0   12 420,2   235,0   2 752,0   348 785,0
        внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України
1003010 0310 Керівництво та      7 427,1    7 427,1   5 111,1     0,0     0,0     90,6     87,0     19,0    0,0     3,6    7 517,7
        управління
внутрішніми
військами
1003020 0310 Участь внутрішніх   235 030,4   235 030,4  141 394,1   16 203,1     0,0   24 532,1   22 309,9    885,3   134,4   2 222,2   259 562,5
        військ в охороні
громадського
порядку та боротьбі
із злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених та
охорона підсудних
під час судових
процесів
1003030 0380 Охорона особливо    29 149,5   29 149,5   23 113,5   1 141,7     0,0   17 900,5   17 759,5   11 438,3    70,9    141,0   47 050,0
        важливих державних
об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв
іноземних держав на
території України,
супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по
території України
1003070 0942 Підготовка кадрів    19 381,7   19 381,7   11 369,0    832,4     0,0    1 008,6    675,8     64,2    1,5    332,8   20 390,3
        для внутрішніх
військ МВС України
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
1003080 0731 Стаціонарне       3 890,3    3 890,3   1 783,9    590,0     0,0     468,2    415,8     13,4    28,2     52,4    4 358,5
        лікування
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України у
власних медичних
закладах
1003090 1062 Будівництво       9 906,0      0,0     0,0     0,0   9 906,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 906,0

(придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

1004000    Державний          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        департамент
пожежної безпеки
Міністерства
внутрішніх справ
України
1004010 0320 Керівництво та        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        управління
державною пожежною
охороною
1004020 0320 Заходи із гасіння      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        пожеж та участь
у ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
1004030 0320 Централізоване        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        матеріально-
технічне
забезпечення
Державної пожежної
охорони
1004040 0942 Підготовка кадрів      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        для державної
пожежної охорони
вищими навчальними
закладами освіти
III та IV рівнів
акредитації
1004050 0370 Дослідження в        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0      0,0
        галузі пожежної
безпеки
1005000    Фізкультурно-      3 500,0    3 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 500,0
        спортивне
товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної    3 500,0    3 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 500,0
        культури і спорту
серед працівників і
військовослужбовців
правоохоронних
органів
1100000    Міністерство палива 3 106 636,0  1 774 517,2   24 468,1   5 421,8 1 332 118,8   863 501,5   13 366,0   5 044,5   228,5  609 015,4  3 970 137,5
        та енергетики
України
1101000    Апарат Міністерства  339 592,0   269 369,0   24 468,1   5 421,8   70 223,0   622 381,4   13 366,0   5 044,5   228,5  609 015,4   961 973,4
        палива та
енергетики України
1101010 0434 Загальне         8 472,7    8 472,7   5 141,2    243,0     0,0     432,9    332,9     0,0   100,0    100,0    8 905,6
        керівництво та
управління у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу
1101020 0483 Розробка         2 910,9    2 910,9     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 910,9
        Енергетичної
стратегії України
на період
до 2030 року та
подальшу
перспективу
1101030 0483 Розробки          350,0     350,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     350,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1101040 0483 Державні науково-     733,0     733,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     733,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу
1101050 0732 Спеціалізоване     30 445,9   30 445,9   16 622,7   3 186,0     0,0    3 393,9   3 048,2    845,6    24,9    345,7   33 839,8
        медичне
обслуговування
працівників атомної
енергетики і
промисловості та
населення міст-
супутників
1101060 0740 Державний        2 231,0    2 231,0   1 237,1    120,6     0,0     604,2    577,3    208,5    2,7     26,9    2 835,2
        санітарно-
епідеміологічний
нагляд на об'єктах
атомної енергетики
і промисловості
1101070 0513 Підтримка у      247 956,5   207 956,5     0,0     0,0   40 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   247 956,5
        безпечному стані
енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС
та виведення її з
експлуатації
1101090 0942 Підготовка фахівців   4 740,0    4 740,0   1 467,1   1 872,2     0,0    9 950,4   9 407,6   3 990,4   100,9    542,8   14 690,4
        для підприємств
ядерно-промислового
комплексу
Севастопольським
інститутом ядерної
енергії та
промисловості
1101100 0513 Внесок України до    33 428,0    5 420,0     0,0     0,0   28 008,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   33 428,0
        Чорнобильського
фонду "Укриття" на
реалізацію
програми SIP
1101130 0483 Фінансова підтримка    200,0     200,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     200,0
        розвитку наукової
інфраструктури у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1101140 0434 Фізичний захист     7 909,0    5 909,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    7 909,0
        ядерних установок
та ядерних
матеріалів
1101150 0433 Будівництво         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   608 000,0     0,0     0,0    0,0  608 000,0   608 000,0
        енергоблоків
атомних та
гідроакумулюючих
електростанцій
України
1101160 0432 Реалізація проекту     215,0      0,0     0,0     0,0    215,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     215,0
        будівництва першої
черги установки
конгенерації на
компресорній
станції
Богородичани УМГ
"Прикарпаттрансгаз"
ДК "Укртрансгаз"
1102000    Державний      2 767 044,0  1 505 148,2     0,0     0,0 1 261 895,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  2 767 044,0
        департамент
вугільної
промисловості
1102020 0483 Прикладні розробки    4 204,1    4 204,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 204,1
        у сфері розвитку
вугільної галузі
1102030 0483 Державні науково-    1 615,0    1 615,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 615,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
вугільної
промисловості
1102040 0483 Розробки          240,0     240,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     240,0
        найважливіших
новітніх
технологій у
сфері вугільної
промисловості
1102060 0431 Реструктуризація    654 089,1   554 089,1     0,0     0,0  100 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   654 089,1
        вугільної та
торфодобувної
промисловості
1102080 0320 Гірничо-рятувальні   75 000,0   75 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   75 000,0
        заходи на
вугледобувних
підприємствах
1102090 0431 Державна підтримка   830 000,0   830 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   830 000,0
        вугледобувних
підприємств на
часткове покриття
витрат із
собівартості
продукції
1102100 0431 Державна підтримка  1 100 895,8      0,0     0,0     0,0 1 100 895,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  1 100 895,8
        будівництва та
технічного
переоснащення
підприємств з
видобутку кам'яного
вугілля, лігніту
(бурого вугілля)
і торфу
1102120 0431 Охорона праці та    80 000,0   40 000,0     0,0     0,0   40 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   80 000,0
        підвищення техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах
1102130 0431 Участь у придбанні   21 000,0      0,0     0,0     0,0   21 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   21 000,0
        високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного
обладнання для
оснащення вугільних
шахт
1106000    Національна атомна      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   241 120,1     0,0     0,0    0,0     0,0   241 120,1
        енергогенеруюча
компанія
"Енергоатом"
1106600 0433 Добудова атомних       0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   241 120,1     0,0     0,0    0,0     0,0   241 120,1
        електростанцій на
території України
1200000    Міністерство      63 918,4   63 191,8   22 551,7    747,0    726,6   24 830,0   19 173,8   1 422,3   483,6   5 656,2   88 748,4
        економіки та з
питань європейської
інтеграції України
1201000    Апарат         36 099,4   35 380,8   12 140,4    545,6    718,6   18 430,0   15 879,8   1 224,3   332,5   2 550,2   54 529,4
        Міністерства
економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України
1201010 0132 Керівництво та     19 447,8   19 447,8   10 466,0    296,9     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   19 447,8
        управління у сфері
загальнодержавного
планування і
прогнозування
економіки
1201020 0411 Внески України до     856,5     856,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     856,5
        бюджету ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення       3 314,6    3 314,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 314,6
        двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами та
міжнародними
організаціями
1201050 0481 Прикладні розробки    4 028,3    3 983,3    233,0     30,0     45,0     80,0     76,8     45,0    0,0     3,2    4 108,3
        у сфері розвитку
економіки
і торгівлі
1201060 0487 Державні науково-    1 071,4    1 071,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 071,4
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
загальноекономічного
спрямування
1201070 0481 Розробки         2 375,8    2 375,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 375,8
        найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі
1201080 0487 Проведення науково-    250,0     250,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     250,0
        практичних
конференцій і
семінарів з
економічних
проблем
1201090 0942 Підготовка кадрів    1 468,4    1 468,4    627,0    200,0     0,0    4 600,0   3 505,0   1 150,0   332,5   1 095,0    6 068,4
        та підвищення
кваліфікації в
Українській
академії
зовнішньої
торгівлі
1201100 0950 Підвищення         281,2     281,2    123,4     0,0     0,0     50,0     48,0     29,3    0,0     2,0     331,2
        кваліфікації
державних
службовців у Центрі
перепідготовки
кадрів при Науково-
дослідному
економічному
інституті та Вищих
курсах іноземних
мов
1201110 0950 Перепідготовка       951,6     951,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     951,6
        управлінських
кадрів для сфери
підприємництва
1201120 0832 Фінансова підтримка     52,9     52,9     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     52,9
        журналу "Економіка
України" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня "Вісник
державних
закупівель"
1201130 0411 Реалізація        1 078,9    1 063,9    691,0     18,7     15,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 078,9
        повноважень
державного
органу з питань
банкрутства
1201600 0460 Розвиток          922,0     263,4     0,0     0,0    658,6   13 700,0   12 250,0     0,0    0,0   1 450,0   14 622,0
        інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
Інтернет

1204000    Державна інспекція   11 225,1   11 217,1   7 058,9    139,5     8,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   11 225,1
        по контролю за
цінами
1204010 0411 Керівництво та     11 225,1   11 217,1   7 058,9    139,5     8,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   11 225,1
        управління у
сфері контролю за
цінами
1205000    Державний комітет    16 593,9   16 593,9   3 352,4     61,9     0,0    6 400,0   3 294,0    198,0   151,1   3 106,0   22 993,9
        України з
енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та      5 144,1    5 144,1   3 352,4     61,9     0,0    6 400,0   3 294,0    198,0   151,1   3 106,0   11 544,1
        управління у сфері
енергозбереження
1205020 0483 Державні науково-    3 950,0    3 950,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 950,0
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
енергозбереження
1205030 0483 Розробки          459,8     459,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     459,8
        найважливіших
новітніх
технологій у сфері
енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві       7 040,0    7 040,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    7 040,0
        енергозберігаючі
заходи
1400000    Міністерство      565 143,1   501 896,9  155 839,0   10 508,6   63 246,2   23 436,6   10 796,2   6 673,4   291,3   12 640,4   588 579,7
        закордонних
справ України
1401000    Апарат Міністерства  565 143,1   501 896,9  155 839,0   10 508,6   63 246,2   23 436,6   10 796,2   6 673,4   291,3   12 640,4   588 579,7
        закордонних справ
України
1401010 0113 Керівництво та     18 251,7   16 239,3   7 357,2    482,6   2 012,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   18 251,7
        управління у сфері
державної політики
щодо зовнішніх
відносин
1401020 0113 Внески України до   153 440,7   153 440,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   153 440,7
        бюджету ООН,
органів і
спеціальних
установ системи
ООН та інших
міжнародних
організацій
1401030 0113 Функціонування     334 429,3   310 975,6  147 912,2   10 026,0   23 453,7   19 773,5   10 589,2   6 613,4   291,3   9 184,3   354 202,8
        закордонних
дипломатичних
установ України
1401040 0113 Розширення мережі    38 195,7     415,6     0,0     0,0   37 780,1    3 453,1     0,0     0,0    0,0   3 453,1   41 648,8
        власності України
за кордоном у
вигляді нерухомого
майна для потреб
дипломатичних
установ України
1401050 0113 Реалізація        6 770,0    6 770,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 770,0
        Міністерством
закордонних справ
України повноважень
з проведення
зовнішньої політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України
1401070 0113 Внески до установ і   3 349,8    3 349,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 349,8
        організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення       6 800,0    6 800,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 800,0
        перебування в
Україні іноземних
делегацій,
пов'язаних з
офіційними
візитами
1401090 0113 Виконання         412,8     412,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     412,8
        зобов'язань
Уряду України щодо
функціонування
бюро інформації
Ради Європи та
інформаційного
офісу ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та      1 090,1    1 090,1    569,6     0,0     0,0     210,0    207,0     60,0    0,0     3,0    1 300,1
        підвищення
кваліфікації
кадрів для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією України
та на Вищих курсах
іноземних мов
1401110 0832 Фінансова підтримка   2 153,0    2 153,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 153,0
        пропаганди за
кордоном
українського
надбання та
висвітлення в
Україні
діяльності
міжнародних
організацій
1401120 0950 Підвищення         250,0     250,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     250,0
        кваліфікації
працівників
дипломатичної
служби, які
віднесені до
посад п'ятої -
сьомої категорій
державних
службовців
1700000    Державний комітет   111 768,1   95 912,0   33 243,1   6 153,3   15 856,1   54 676,5   41 711,3   14 941,7   516,1   12 965,2   166 444,6
        телебачення і
радіомовлення
України
1701000    Апарат Державного   111 768,1   95 912,0   33 243,1   6 153,3   15 856,1   54 676,5   41 711,3   14 941,7   516,1   12 965,2   166 444,6
        комітету
телебачення і
радіомовлення
України
1701010 0831 Керівництво та      2 454,9    2 389,9   1 423,0    138,0     65,0     85,7     85,7     0,0    20,0     0,0    2 540,6
        управління у
сфері телебачення
і радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки     469,6     469,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     469,6
        у сфері засобів
масової інформації
1701040 0950 Підвищення         441,2     392,6    263,1     17,9     48,6     191,7    191,7     61,0    15,6     0,0     632,9
        кваліфікації
працівників
засобів
масової
інформації в
Укртелерадіо-
інституті
1701050 0824 Фінансова підтримка    134,0     134,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     134,0
        творчих спілок у
сфері засобів
масової інформації
1701060 0833 Облік,           829,9     829,9    500,7    122,0     0,0     728,0    692,0    100,0    19,0     36,0    1 557,9
        комплектування і
зберігання всієї
друкованої
продукції та
впровадження
стандартів з
видавничої справи
1701070 0834 Інформаційно-       303,0     264,0    106,8     5,4     39,0     11,5     11,5     0,0    0,0     0,0     314,5
        культурне
забезпечення
населення Криму
у відродженні та
розвитку культур
народів Криму
1701080 0831 Виробництво       71 230,5   63 527,0   30 949,5   5 870,0   7 703,5   53 659,6   40 730,4   14 780,7   461,5   12 929,2   124 890,1
        телерадіопрограм
для державних
потреб
1701090 0831 Створення        8 000,0      0,0     0,0     0,0   8 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 000,0
        Національного
супутникового
мовлення
1701100 0832 Фінансова        1 850,8    1 850,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 850,8
        підтримка преси
1701110 0833 Видання книжкової    19 900,0   19 900,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   19 900,0
        продукції за
програмою
випуску соціально
значущих видань
в тому числі кошти    5 600,0    5 600,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 600,0
        видавництву
"Наукова думка" на
видання повного
зібрання творів
Тараса Шевченка
1701120 0834 Збирання, обробка    6 045,0    6 045,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 045,0
        та розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції
1701130 0829 Державні стипендії     109,2     109,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     109,2
        видатним діячам
інформаційної
галузі, дітям
журналістів, які
загинули або стали
інвалідами у
зв'язку з
виконанням
службових
обов'язків
1800000    Міністерство      288 352,4   224 713,0   52 800,7   6 791,3   63 639,4   39 338,2   31 429,3   10 930,8  1 656,4   7 908,9   327 690,6
        культури і
мистецтв України
1801000    Апарат Міністерства  257 638,4   209 578,9   46 851,2   5 709,9   48 059,5   38 459,6   30 599,9   10 622,2  1 629,8   7 859,7   296 098,0
        культури і мистецтв
України
1801010 0829 Керівництво та      3 108,8    2 594,8   1 367,9     75,0    514,0     43,1     43,1     0,0    2,0     0,0    3 151,9
        управління у сфері
культури і мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки    1 010,6    1 010,6    707,6     3,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 010,6
        у сфері розвитку
культури і
мистецтва
1801030 0921 Надання загальної    1 483,0    1 383,0    699,7    189,9    100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 483,0
        та спеціальної
художньої освіти у
Державній художній
школі імені
Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної    7 891,1    6 891,1   4 134,2    483,6   1 000,0     184,4    168,4     18,7    37,0     16,0    8 075,5
        та спеціальної
музичної освіти у
загальноосвітніх
спеціалізованих
школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів    1 684,2    1 484,2    719,6    199,0    200,0     209,8    190,3     49,0    25,3     19,5    1 894,0
        для сфери
хореографічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів    49 307,0   47 107,0   27 574,5   2 947,0   2 200,0   30 192,8   23 923,1   8 503,5  1 215,7   6 269,7   79 499,8
        для сфери культури
і мистецтва вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
в тому числі      13 180,3   12 680,3   7 180,1    811,0    500,0   20 074,4   15 891,0   5 668,5   270,3   4 183,4   33 254,7
        підготовка для
сфери культури
і мистецтва Київським
національним
університетом
культури і мистецтв
1801070 0950 Підвищення        1 038,4    1 038,4    602,7     67,0     0,0    3 054,8   2 511,8   1 487,9    62,0    543,0    4 093,2
        кваліфікації,
перепідготовка
кадрів та
підготовка
науково-
педагогічних
кадрів у сфері
культури і
мистецтва
Державною
академією
керівних кадрів
культури і
мистецтв
1801080 0990 Методичне         171,4     100,4     69,4     0,0     71,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     171,4
        забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
галузі культури
і мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів     264,8     264,8    162,7     2,6     0,0      6,0     6,0     0,0    0,1     0,0     270,8
        акторської
майстерності для
національних
мистецьких та
творчих колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка   4 341,0    4 341,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 341,0
        національних
творчих спілок у
сфері культури і
мистецтва
1801110 0821 Фінансова підтримка   38 758,8   30 958,8     0,0     0,0   7 800,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   38 758,8
        національних
театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка   40 195,1   34 695,1     0,0     0,0   5 500,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   40 195,1
        національних та
державних художніх
колективів,
концертних і
циркових
організацій
1801130 0829 Гранти Президента    1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        України молодим
діячам мистецтва
для створення
творчих колективів
1801140 0829 Державні та       1 496,0    1 496,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 496,0
        галузеві премії і
стипендії за
видатні досягнення
у галузі культури,
літератури і
мистецтва
1801150 0829 Поповнення        2 960,0    2 960,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 960,0
        експозицій музеїв
та репертуарів
театрів і
концертних
організацій
1801160 0829 Фінансова підтримка    800,0     800,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     800,0
        гастрольної
діяльності
1801170 0829 Здійснення       20 693,3   20 693,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   20 693,3
        концертно-
мистецьких та
культурологічних
загальнодержавних
заходів і державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва
в тому числі       3 000,0    3 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        підготовка та
реалізація програми
"Крок до зірок"
1801180 0829 Заходи щодо       5 000,0      0,0     0,0     0,0   5 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        зміцнення
матеріально-
технічної бази
закладів культури
системи
Міністерства
культури і
мистецтв України
в тому числі       2 000,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        реконструкція
стадіону в
м. Вінниця
1801190 0825 Бібліотечна справа   21 897,8   12 604,3   4 787,4    731,3   9 293,5     620,5    514,0     58,8    44,0    106,5   22 518,3
1801200 0826 Музейна справа та    21 436,2   15 255,2   5 614,0    905,0   6 181,0    3 330,0   2 515,0    386,1   222,5    815,0   24 766,2
        виставкова
діяльність
в тому числі        500,0      0,0     0,0     0,0    500,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     500,0
        реконструкція
Державного музею
народної
архітектури та
побуту України
1801220 0960 Підготовка кадрів      78,8     78,8     57,5     0,0     0,0     133,2    133,2     60,7    0,0     0,0     212,0
        Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі
танцю України
ім. Вірського
1801230 0823 Фінансова підтримка   18 807,2   18 807,2     0,0     0,0     0,0     520,0    440,0     0,0    0,0     80,0   19 327,2
        виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції
1801240 0829 Здійснення         963,3     763,3    354,0    106,5    200,0     165,0    155,0     57,5    21,2     10,0    1 128,3
        культурно-
інформаційної та
культурно-
просвітницької
діяльності
1801260 0829 Заходи з         1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        відтворення
культури
національних
меншин
1801270 0829 Заходи щодо        145,8     145,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     145,8
        встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою
1801290 0829 Заходи          1 500,0    1 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 500,0
        Всеукраїнського
товариства
"Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка    605,8     605,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     605,8
        культурологічних
видань
1801310 0825 Комплексні заходи з   10 000,0      0,0     0,0     0,0   10 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        всебічного розвитку
української мови

1802000    Державна служба      375,7     375,7    123,0     10,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     375,7
        контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України
1802010 0829 Керівництво та       235,7     235,7    123,0     10,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     235,7
        управління у
сфері контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України
1802020 0829 Заходи щодо        140,0     140,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     140,0
        запобігання
незаконному
переміщенню
культурних
цінностей через
державний кордон
України, сприяння
їх поверненню
державам, яким
вони належали
1803000    Комітет з        1 045,8     980,8     73,4     0,0     65,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 045,8
        Національної премії
України імені
Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір     205,5     140,5     73,4     0,0     65,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     205,5
        та присудження
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії     840,3     840,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     840,3
        імені Тараса
Шевченка у галузі
культури,
літератури і
мистецтва
1805000    Державна служба     29 292,5   13 777,6   5 753,1   1 071,4   15 514,9     878,6    829,4    308,6    26,6     49,2   30 171,1
        охорони культурної
спадщини
1805010 0829 Керівництво та       524,7     400,3    219,6     0,0    124,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     524,7
        управління у сфері
збереження
культурної
спадщини
1805020 0827 Збереження       28 585,6   13 195,1   5 533,5   1 071,4   15 390,5     878,6    829,4    308,6    26,6     49,2   29 464,2
        історико-культурної
спадщини
1805030 0829 Заходи, пов'язані з    182,2     182,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     182,2
        охороною пам'яток
історії та культури
1900000    Державний комітет   116 849,9   114 844,9   74 465,6   1 478,9   2 005,0    8 845,9   7 481,6   1 569,7   763,1   1 364,3   125 695,8
        лісового
господарства
України
1901000    Апарат Державного   116 849,9   114 844,9   74 465,6   1 478,9   2 005,0    8 845,9   7 481,6   1 569,7   763,1   1 364,3   125 695,8
        комітету лісового
господарства
України
1901010 0422 Керівництво та      2 316,3    2 311,3   1 326,6     82,3     5,0     25,0     25,0     0,0    0,0     0,0    2 341,3
        управління у сфері
лісового
господарства
1901020 0140 Фундаментальні       180,0     180,0    131,2     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     180,0
        дослідження у сфері
екологічної безпеки
в лісовому
господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки    1 606,1    1 606,1   1 053,5     63,9     0,0    1 053,0    927,2    289,9    91,5    125,8    2 659,1
        у сфері розвитку
лісового
господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка     77,3     77,3     19,3     10,1     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     77,3
        підготовки наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів    7 264,5    7 264,5   4 108,9    783,0     0,0    3 561,4   3 252,2    806,4   634,3    309,2   10 825,9
        для лісового
господарства
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
1901060 0422 Ведення лісового    94 419,5   92 419,5   63 590,6    457,5   2 000,0    2 274,1   1 838,7    112,7    19,0    435,4   96 693,6
        господарства і
мисливства, охорона
і захист лісів у
держлісфонді
1901070 0511 Створення захисних    4 000,0    4 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 000,0
        лісових насаджень
та полезахисних
лісових смуг
1901080 0520 Збереження        6 986,2    6 986,2   4 235,5     82,1     0,0    1 932,4   1 438,5    360,7    18,3    493,9    8 918,6
        природно-
заповідного фонду
2100000    Міністерство     3 363 740,4  3 086 276,2 2 070 115,8  260 009,8  277 464,2   976 769,5  947 719,4   96 800,0  57 300,0   29 050,1  4 340 509,9
        оборони України
2101000    Апарат Міністерства 3 360 614,3  3 085 646,3 2 069 693,1  260 000,0  274 968,0   976 769,5  947 719,4   96 800,0  57 300,0   29 050,1  4 337 383,8
        оборони України
2101010 0210 Керівництво та     34 219,4   34 219,4   31 271,4    995,0     0,0     500,0    400,0     0,0    0,0    100,0   34 719,4
        військове
управління
Збройними Силами
України
2101020 0210 Утримання особового 1 819 883,9  1 819 883,9 1 703 366,8     0,0     0,0    5 200,0   5 200,0     0,0    0,0     0,0  1 825 083,9
        складу Збройних Сил
України
2101030 0210 Матеріально-       3 300,0    3 300,0     0,0     0,0     0,0    3 500,0   3 500,0     0,0    0,0     0,0    6 800,0
        технічне
забезпечення
бойової,
оперативної та
фізичної підготовки
військ
2101040 0113 Верифікаційна        84,7     84,7     0,0     0,0     0,0     200,0    200,0     0,0    0,0     0,0     284,7
        діяльність
за кордоном
2101050 0210 Тилове         364 593,5   364 593,5     0,0     0,0     0,0   64 900,0   63 900,0     0,0    0,0   1 000,0   429 493,5
        забезпечення
Збройних Сил
України
2101060 0210 Утримання,       261 705,0   261 705,0     0,0  259 005,0     0,0   87 700,0   85 700,0     0,0  57 300,0   2 000,0   349 405,0
        експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового фонду,
будівель, споруд
та об'єктів, що
належать Збройним
Силам України
2101070 0210 Забезпечення      20 345,3   20 345,3     0,0     0,0     0,0    4 030,0   2 930,0     0,0    0,0   1 100,0   24 375,3
        Збройних Сил
України зв'язком,
створення та
розвиток командних
пунктів та
автоматизованих
систем управління
2101080 0260 Медичне лікування   115 377,5   115 377,5   82 877,0     0,0     0,0   23 410,0   18 410,0     0,0    0,0   5 000,0   138 787,5
        та обслуговування
особового складу
Збройних Сил
України
2101090 0260 Фінансова підтримка   2 142,7    2 142,7   2 142,7     0,0     0,0   42 278,2   38 106,7   33 800,0    0,0   4 171,5   44 420,9
        санаторно-курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони
2101100 0240 Підготовка громадян  231 906,5   231 906,5  211 587,9     0,0     0,0   12 500,0   9 400,0     0,0    0,0   3 100,0   244 406,5
        на посади осіб
офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді
2101110 0210 Проведення        4 000,0    4 000,0     0,0     0,0     0,0    1 900,0   1 900,0     0,0    0,0     0,0    5 900,0
        мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення
призову
молодого
поповнення на
військову
службу
2101120 0260 Культурно-виховна    19 458,1   19 458,1   16 403,5     0,0     0,0    4 800,0   3 804,5     0,0    0,0    995,5   24 258,1
        робота з особовим
складом та
членами сімей
військовослужбовців
Збройних Сил
України
2101140 0210 Реформування та     60 000,0   60 000,0     0,0     0,0     0,0   371 604,4  371 604,4     0,0    0,0     0,0   431 604,4
        розвиток Збройних
Сил України
2101150 0210 Закупівля озброєння   36 000,0   36 000,0     0,0     0,0     0,0   79 000,0   79 000,0     0,0    0,0     0,0   115 000,0
        та військової
техніки
Міністерством
оборони
України
2101160 0250 Прикладні        23 000,0   23 000,0     0,0     0,0     0,0   83 100,0   83 100,0     0,0    0,0     0,0   106 100,0
        дослідження у сфері
військової оборони
держави
2101170 0210 Відновлення       11 000,0   11 000,0     0,0     0,0     0,0   63 202,7   63 202,7     0,0    0,0     0,0   74 202,7
        боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт озброєння та
військової техніки
2101180 0210 Будівництво і      16 200,0   16 200,0     0,0     0,0     0,0    7 000,0   7 000,0     0,0    0,0     0,0   23 200,0
        капітальний
ремонт військових
об'єктів
2101190 1062 Будівництво      274 968,0      0,0     0,0     0,0  274 968,0   10 000,0     0,0     0,0    0,0   10 000,0   284 968,0

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

2101200 0210 Забезпечення       4 600,0    4 600,0     0,0     0,0     0,0     700,0    700,0     0,0    0,0     0,0    5 300,0
        живучості та
вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і
складів озброєння
ракет і боєприпасів
Збройних Сил
України
2101210 0512 Утилізація        3 000,0    3 000,0     0,0     0,0     0,0     800,0    800,0     0,0    0,0     0,0    3 800,0
        звичайних видів
боєприпасів,
непридатних для
подальшого
зберігання та
використання
2101220 0210 Ліквідація          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 300,0   1 300,0     0,0    0,0     0,0    1 300,0
        наслідків
військової
діяльності
2101230 0210 Забезпечення участі   22 910,5   22 910,5   21 762,5     0,0     0,0   108 544,2  106 961,1   63 000,0    0,0   1 583,1   131 454,7
        у міжнародних
миротворчих
операціях
2101240 0210 Забезпечення      18 313,1   18 313,1    281,3     0,0     0,0     600,0    600,0     0,0    0,0     0,0   18 913,1
        виконання
міжнародних угод у
військовій сфері
2101250 0240 Підготовка       11 606,1   11 606,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   11 606,1
        призовників для
Збройних Сил
України та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння обороні
України
2101270 0210 Підготовка        2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        курсантів льотних
спеціалізацій для
Збройних Сил
України
Харківським
аероклубом
Товариства
сприяння
обороні України

2103000    Національний       3 126,1     629,9    422,7     9,8   2 496,2      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 126,1
        координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів
2103010 1070 Соціальна та       3 126,1     629,9    422,7     9,8   2 496,2      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 126,1
        професійна
адаптація
військово-
службовців,
що звільняються
в запас або
відставку
2200000    Міністерство освіти 2 636 952,4  2 432 475,2 1 128 477,6  266 172,8  189 477,2  1 568 255,2 1 183 236,4  556 360,0  98 435,1  385 018,8  4 205 207,6
        і науки України
2201000    Апарат Міністерства 2 533 367,1  2 329 029,9 1 075 788,9  258 184,6  189 337,2  1 522 436,8 1 150 595,8  544 876,1  96 218,5  371 841,0  4 055 803,9
        освіти і науки
України
2201010 0990 Керівництво та      4 046,2    4 046,2   2 671,6    101,0     0,0     60,0     60,0     0,0    0,0     0,0    4 106,2
        управління у сфері
освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні     45 940,6   45 940,6   32 781,1    165,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   45 940,6
        дослідження у вищих
навчальних закладах
2201030 0140 Надання грантів     9 293,1    9 293,1    145,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 293,1
        Фондом
фундаментальних
досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки   13 639,0   13 639,0   9 755,5     52,7     0,0   34 641,6   30 461,2   12 500,0   980,0   4 180,4   48 280,6
        за напрямами
науково-технічної
діяльності вищих
навчальних закладів
2201050 0150 Державні науково-    8 945,6    8 945,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 945,6
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки
2201060 0150 Розробки         5 663,1    5 663,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 663,1
        найважливіших
новітніх
технологій
науковими
установами
2201070 0150 Виконання        9 000,0    9 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 000,0
        зобов'язань України
у сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії    1 510,0    1 510,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 510,0
        в галузі науки і
техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка   1 749,8    1 749,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 749,8
        розвитку наукової
інфраструктури
вищих навчальних
закладів
2201100 0922 Надання загальної    12 037,0   11 937,0   4 778,5   2 075,3    100,0    2 340,8   2 170,8     0,0   318,9    170,0   14 377,8
        та поглибленої
освіти з фізики і
математики,
фізкультури і
спорту
загальноосвітніми
спеціалізованими
школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у     9 297,0    8 687,0   3 503,2   1 810,7    610,0     689,4    626,1    129,1    61,0     63,3    9 986,4
        загальноосвітніх
школах соціальної
реабілітації
2201120 0960 Надання         14 229,0   14 179,0   3 079,4    458,0     50,0    1 811,6   1 761,6    409,6   242,5     50,0   16 040,6
        позашкільної
освіти державними
позашкільними
навчальними
закладами та
заходи з
оздоровлення та
відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка       747 947,8   741 447,8  333 701,1  100 427,9   6 500,0   114 057,9  103 859,9   30 994,0  12 333,1   10 198,0   862 005,7
        робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
2201140 0930 Підготовка        4 216,4    4 126,4   1 953,3    649,0     90,0     109,9    101,4     4,9    15,9     8,5    4 326,3
        робітничих кадрів
у професійно-
технічних
навчальних
закладах
соціальної
реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів   278 513,2   277 828,2  140 619,6   30 385,0    685,0   170 929,5  139 339,5   55 450,0  19 884,9   31 590,0   449 442,7
        вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів   944 394,3   941 994,3  469 506,5  102 792,6   2 400,0  1 104 464,2  815 544,6  422 418,9  55 457,6  288 919,6  2 048 858,5
        вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
2201170 0970 Виготовлення      33 700,0   33 700,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   33 700,0
        випускних
документів
про освіту
2201180 0990 Проведення        1 500,0    1 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 500,0
        всеукраїнських та
міжнародних
олімпіад у
сфері освіти
2201190 0970 Інформатизація     93 000,0    8 100,0     0,0     0,0   84 900,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   93 000,0
        загальноосвітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл
2201200 0990 Пільговий проїзд    17 100,0   17 100,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   17 100,0
        студентів і учнів у
залізничному
транспорті
2201210 0990 Державне пільгове    15 000,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        довгострокове
кредитування на
здобуття освіти
2201220 0240 Підготовка        1 250,6    1 250,6    817,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 250,6
        призовників
військово-технічних
спеціальностей для
Збройних Сил
України у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
2201230 0970 Видання, придбання,   96 100,0    5 005,0     0,0     0,0   91 095,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   96 100,0
        зберігання і
доставка
підручників і
посібників для
студентів вищих
навчальних
закладів та
учнів
загальноосвітніх і
професійно-
технічних
навчальних
закладів
2201240 0990 Методичне        14 372,2   13 292,2   6 219,6    269,0   1 080,0    2 499,0   2 099,0    670,0   237,0    400,0   16 871,2
        забезпечення
діяльності
навчальних
закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне     61,2     61,2     39,8     3,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     61,2
        обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії
2201270 0826 Функціонування       485,9     485,9    160,3     65,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     485,9
        Педагогічного
музею України та
Державного
музею авіації
2201280 0832 Фінансова підтримка     31,2     31,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     31,2
        науково-
освітянської
преси
2201290 0473 Дослідження на      6 408,3    6 408,3    381,6     20,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 408,3
        антарктичній
станції
"Академік
Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації       838,5     838,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     838,5
2201310 0810 Фізична і спортивна   15 130,0   14 945,8   3 416,7   1 043,2    184,2     525,0    447,8     55,3    73,2     77,2   15 655,0
        підготовка
учнівської та
студентської
молоді
2201320 0950 Підвищення        1 377,3    1 377,3    997,4     18,1     0,0    1 107,0   1 042,0    272,7   141,0     65,0    2 484,3
        кваліфікації та
перепідготовка
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості
2201330 0140 Фундаментальні     33 342,6   33 223,3   18 043,7   7 957,8    119,3    5 340,8   4 500,8   1 044,4   727,0    840,0   38 683,4
        дослідження в
наукових установах
2201340 0150 Фінансова підтримка   4 227,9    3 627,9     0,0     0,0    600,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 227,9
        розвитку
інфраструктури
наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки    3 689,3    3 414,3   1 996,2    222,0    275,0     200,0    170,0     55,0    0,0     30,0    3 889,3
        в наукових
установах
2201360 0980  Фінансова підтримка    503,5      0,0     0,0     0,0    503,5      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     503,5
        технічного
забезпечення
вищих навчальних
закладів
2201370 0942 Підготовка фахівців   17 269,6   17 269,6   8 408,2   2 724,8     0,0   29 960,3   7 460,3   4 881,7   853,0   22 500,0   47 229,9
        Національною
юридичною
академією імені
Ярослава
Мудрого
2201400 0481 Виконання        1 202,6    1 202,6     11,9    212,3     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 202,6
        зобов'язань
Уряду щодо
функціонування
науково-
технологічного
центру
2201410 0942 Підготовка кадрів    7 769,9    7 769,9   4 110,3    732,2     0,0    6 099,8   4 381,1   1 857,3   652,4   1 718,7   13 869,7
        для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201420 0980 Прикладні розробки,   1 260,7    1 215,5    117,4     0,0     45,2      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 260,7
        що здійснюються
Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів    57 323,7   57 223,7   28 572,8   6 000,0    100,0   47 600,0   36 569,7   14 133,2  4 241,0   11 030,3   104 923,7
        Національним
технічним
університетом
"Київський
політехнічний
інститут"
2202000    Державний        6 918,4    6 918,4    562,2     24,5     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 918,4
        департамент
інтелектуальної
власності
2202010 0411 Керівництво та       868,4     868,4    562,2     24,5     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     868,4
        управління у сфері
інтелектуальної
власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані    6 050,0    6 050,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 050,0
        з охороною
інтелектуальної
власності
2204000    Державна інспекція     692,4     692,4    456,7     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     692,4
        навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та       692,4     692,4    456,7     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     692,4
        управління у сфері
навчальних закладів
2205000    Комітет з державних   2 955,8    2 955,8     73,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 955,8
        премій України в
галузі науки і
техніки
2205010 0150 Присудження        146,8     146,8     73,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     146,8
        державних премій в
галузі науки і
техніки
2205020 0150 Відзначення       2 809,0    2 809,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 809,0
        державними преміями
і державними
стипендіями в
галузі
науки і техніки
2206000    Київський        93 018,7   92 878,7   51 596,4   7 963,7    140,0   45 818,4   32 640,6   11 483,9  2 216,6   13 177,8   138 837,1
        національний
університет
імені Тараса
Шевченка
2206010 0140  Фундаментальні     14 390,5   14 280,5   8 968,3     0,0    110,0     786,0    711,0    289,4    18,1     75,0   15 176,5
        дослідження у
сфері природничих
і технічних,
гуманітарних і
суспільних наук
2206020 0980 Прикладні розробки    1 230,9    1 200,9    826,6     0,0     30,0    1 572,0   1 392,0    574,8    20,0    180,0    2 802,9
        Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки
2206030 0980 Державна підтримка     593,0     593,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     593,0
        технічного
оснащення
наукової бази
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів,    170,0     170,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     170,0
        симпозіумів,
конференцій
і семінарів
Київським
національним
університетом
імені
Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів    76 634,3   76 634,3   41 801,5   7 963,7     0,0   43 460,4   30 537,6   10 619,7  2 178,5   12 922,8   120 094,7
        Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка

2300000    Міністерство     1 247 924,6  1 127 738,5  332 746,1   44 204,1  120 186,1   515 779,2  395 374,7  104 072,7  35 203,4  120 404,5  1 763 703,8
        охорони
здоров'я України
2301000    Апарат Міністерства 1 235 128,4  1 114 948,3  332 306,9   44 204,1  120 180,1   515 779,2  395 374,7  104 072,7  35 203,4  120 404,5  1 750 907,6
        охорони здоров'я
України
2301010 0763 Керівництво та      4 991,8    3 826,8   1 960,3    408,0   1 165,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 991,8
        управління у сфері
охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні      1 569,4    1 569,4   1 144,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 569,4
        дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки    7 348,2    7 348,2   4 812,3     80,0     0,0    4 290,4   3 840,0   1 489,3   179,3    450,4   11 638,6
        у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301040 0750 Державні науково-    6 139,1    6 139,1   2 190,3     50,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 139,1
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301050 0750 Розробки          948,6     948,6    427,1     0,0     0,0     80,0     76,2     40,0    4,3     3,8    1 028,6
        найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів у
сфері охорони
здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка    155,4     124,4     0,0     14,0     31,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     155,4
        розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і      104 615,3   104 615,3   63 107,5   1 632,9     0,0   255 791,3  175 781,7   66 036,1  24 829,2   80 009,6   360 406,6
        підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
2301080 0950 Підвищення       21 328,5   21 028,5   13 129,3   1 932,9    300,0    8 295,4   6 243,7   2 185,7   833,8   2 051,7   29 623,9
        кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів у
сфері охорони
здоров'я
2301090 0990 Методичне         258,9     158,9    116,1     0,0    100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     258,9
        забезпечення
діяльності
медичних
(фармацевтичних)
вищих
навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне   19 157,5   18 917,5   8 424,0   1 614,1    240,0    7 101,6   5 040,8    983,0   200,4   2 060,8   26 259,1
        обслуговування
працівників
водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та    79 368,2   77 318,2   31 637,4   8 469,1   2 050,0    3 225,5   2 402,8    268,5   247,9    822,7   82 593,7
        високо-
спеціалізована
медична допомога,
що надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я
2301170 0732 Діагностика і      16 783,3   16 544,0   6 316,6   1 914,1    239,3    1 613,3   1 115,3     0,0    55,6    498,0   18 396,6
        лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках науково-
дослідних установ
та в вищих
навчальних
медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України
2301180 0734 Санаторне лікування   43 466,1   42 480,5   12 815,3   5 353,0    985,6   11 013,6   9 958,5   1 011,7  1 794,8   1 055,1   54 479,7
        хворих на
туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування   28 701,8   27 971,8   10 797,5   3 334,0    730,0   19 132,1   15 745,8   1 388,4  2 015,8   3 386,3   47 833,9
        дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована      6 605,4    6 325,4   3 325,2    332,1    280,0     453,1    369,0     89,7    11,0     84,1    7 058,5
        консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я
2301230 0723 Надання послуг у     6 652,1    6 587,1   3 280,9    309,9     65,0    3 932,9   2 890,9    713,8   159,3   1 042,0   10 585,0
        стоматологічних
поліклініках
вищих навчальних
медичних закладів
та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах
2301250 0740 Державний       268 401,4   267 592,2  165 743,1   18 386,2    809,2   119 648,0   92 258,0   26 339,5  4 666,0   27 390,0   388 049,4
        санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі    5 000,0    5 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        з епідеміями
2301270 0740 Програми і       101 598,7   101 598,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   101 598,7
        централізовані
заходи з
імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована     31 355,0   31 355,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   31 355,0
        закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення
в тому числі на     10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        закупівлю
ендопротезів

2301290 0763 Централізована     59 745,9      0,0     0,0     0,0   59 745,9      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   59 745,9
        закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів
охорони здоров'я
2301310 0763 Централізовані      8 692,4    5 692,4     0,0     0,0   3 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 692,4
        заходи з
трансплантації
органів та тканин
2301340 0763 Державний контроль    1 292,4    1 292,4    775,1    125,0     0,0    8 832,8   7 332,8   3 468,0   165,0   1 500,0   10 125,2
        за якістю
лікарських засобів
2301350 0763 Організація і      3 400,8    3 400,8   1 406,7    113,5     0,0      8,0     4,0     0,0    0,0     4,0    3 408,8
        регулювання
діяльності
установ та
окремі заходи у
системі охорони
здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян     900,0     900,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     900,0
        України за кордоном
2301370 0763 Програми і       54 886,7   54 886,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   54 886,7
        централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом
2301380 0763 Програми і       13 664,5   12 416,0     0,0     0,0   1 248,5      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 664,5
        централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу
2301390 0763 Забезпечення      114 650,0   105 650,0     0,0     0,0   9 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   114 650,0
        медичних заходів
державної програми
"Онкологія"
2301400 0763 Забезпечення      60 894,5   34 894,0     0,0     0,0   26 000,5      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   60 894,5
        медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних
заходів
програмного
характеру
в тому числі      13 500,0    4 400,0     0,0     0,0   9 100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 500,0
        на оснащення центру
кардіохірургії
немовлят Інституту
серцево-судинної
хірургії АМН України
2301410 0825 Функціонування      1 638,1    1 488,0    497,6     56,5    150,1     170,0    134,0     30,0    31,0     36,0    1 808,1
        Державної наукової
медичної
бібліотеки
2301420 0826 Функціонування       870,4     830,4    399,8     78,8     40,0     200,0    190,0     29,0    10,0     10,0    1 070,4
        Національного
музею
медицини
2301430 0763 Закупівля        14 000,0      0,0     0,0     0,0   14 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 000,0
        обладнання для
забезпечення
попередження
і розслідування
надзвичайних
екологічних
ситуацій
хімічного
походження та
масового
отруєння
2301450 0763 Забезпечення      132 000,0   132 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   132 000,0
        медичних заходів
Комплексної
програми "Цукровий
діабет"
2301600 0763 Заходи з подолання   14 048,0   14 048,0     0,0     0,0     0,0   71 991,2   71 991,2     0,0    0,0     0,0   86 039,2
        епідемії
туберкульозу та
СНІДу
2302000    Державний         681,4     675,4    439,2     0,0     6,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     681,4
        департамент з
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і виробів
медичного
призначення
2302010 0763 Керівництво та       681,4     675,4    439,2     0,0     6,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     681,4
        управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і виробів
медичного
призначення
2304000    Національний      10 514,7   10 514,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 514,7
        комітет Товариства
Червоного Хреста
України
2304020 0763 Фінансова підтримка   10 514,7   10 514,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 514,7
        служб Товариства
Червоного Хреста
України та внесок
до Міжнародної
федерації
Товариств
Червоного Хреста
та Червоного
Півмісяця
2305000    Українська науково-   1 600,1    1 600,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 600,1
        виробнича асоціація
по виробництву
медтехніки та
інструментів
"Укрмедприлад"
2305020 0750 Державні науково-    1 600,1    1 600,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 600,1
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері розробки
нових видів
медичного
обладнання

2400000    Міністерство      349 513,0   335 767,7   57 258,1   2 094,8   13 745,3   99 101,0   40 476,6   2 552,4  1 230,6   58 624,4   448 614,0
        екології та
природних ресурсів
України
2401000    Апарат Міністерства  345 070,1   331 365,7   54 697,8   1 924,8   13 704,4   97 290,5   38 716,1   2 407,0  1 195,6   58 574,4   442 360,6
        екології та
природних ресурсів
України
2401010 0540 Загальне         3 738,0    3 738,0   2 038,1    130,0     0,0    1 500,0   1 100,0     82,0    90,0    400,0    5 238,0
        керівництво та
управління у
сфері екології та
природних ресурсів
2401020 0540 Управління та      29 741,8   29 666,8   20 132,5    586,5     75,0    8 987,8   7 105,8     0,0   672,3   1 882,0   38 729,6
        контроль у сфері
екології та
природних
ресурсів на
регіональному
рівні
2401030 0530 Прикладні наукові    1 783,2    1 783,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 783,2
        та науково-
технічні розробки
з пріоритетних
напрямів у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
2401040 0530 Державні науково-    1 083,0    1 083,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 083,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
природоохоронної
діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові    2 115,0    2 115,0   1 386,2    124,5     0,0     989,0    879,8    416,9    57,0    109,2    3 104,0
        та науково-
технічні розробки
з пріоритетних
напрямів у сфері
гідрометеорології
2401070 0530 Розробки          27,9     27,9     6,2     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     27,9
        найважливіших
новітніх
технологій у сфері
гідрометеорології,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів
2401080 0530 Державні науково-     678,5     678,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     678,5
        технічні програми
та наукові частини
державних
цільових програм
у сфері технічного
переоснащення
системи
гідро-
метеорологічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення         178,7     178,7    130,2     0,0     0,0     164,4    164,4     40,0    32,0     0,0     343,1
        кваліфікації кадрів
у сфері екології
2401100 0444 Розвиток        250 000,0   237 000,0     0,0     0,0   13 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   250 000,0
        мінерально-
сировинної бази
2401120 0511 Гідрометеорологічна   35 536,8   35 536,8   23 749,0    945,3     0,0   13 420,3   8 942,4   1 525,0   284,7   4 477,9   48 957,1
        діяльність
2401130 0411 Загальнодержавні     3 051,8    3 051,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 051,8
        геодезичні та
картографічні
роботи
2401140 0511 Розвиток споруд     1 046,3     732,4     0,0     0,0    313,9      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 046,3
        і засобів
гідро-
метеорологічних
спостережень і
прогнозування на
річках і водоймах
2401150 0511 Геолого-екологічні    4 780,9    4 780,9     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 780,9
        дослідження та
заходи
2401160 0520 Заходи із створення   11 060,7   10 818,2   7 193,1    138,5    242,5    2 229,0   1 863,7    343,1    59,6    365,3   13 289,7
        і збереження
природно-
заповідного фонду,
ведення кадастрів
тваринного і
рослинного
світу,
Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення        247,5     174,5     62,5     0,0     73,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     247,5
        вимірів речовин та
аналіз проб під
час проведення
інспекцій
Організацією по
забороні хімічної
зброї
2401180 0540 Розробка та         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    2 500,0   2 500,0     0,0    0,0     0,0    2 500,0
        впровадження
заходів і
механізмів
формування умов
екологічно-
збалансованого
(сталого) розвитку
2401190 0540 Сприяння           0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 500,0   1 500,0     0,0    0,0     0,0    1 500,0
        екологічній освіті,
випуску та
поширенню
екологічної
інформації
2401200 0540 Забезпечення         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    2 378,0    600,0     0,0    0,0   1 778,0    2 378,0
        державного контролю
за додержанням
вимог
природоохоронного
законодавства
2401210 0511 Моніторинг          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    5 300,0   1 300,0     0,0    0,0   4 000,0    5 300,0
        навколишнього
природного
середовища,
створення
систем і банків
екологічної
інформації
2401220 0511 Запобігання та        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    9 918,0   2 000,0     0,0    0,0   7 918,0    9 918,0
        зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   23 929,0     0,0     0,0    0,0   23 929,0   23 929,0
2401240 0540 Міжнародне          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 500,0   1 500,0     0,0    0,0     0,0    1 500,0
        співробітництво у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
2401250 0512 Поводження з         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    9 475,0   2 315,0     0,0    0,0   7 160,0    9 475,0
        відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами
2401260 0520 Формування          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 000,0    800,0     0,0    0,0    200,0    1 000,0
        національної
екологічної
мережі
2401290 0511 Підвищення якості      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    6 000,0     0,0     0,0    0,0   6 000,0    6 000,0
        атмосферного
повітря
2401300 0540 Підготовка та        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    6 500,0   6 145,0     0,0    0,0    355,0    6 500,0
        проведення 5-ї
Всеєвропейської
конференції
міністрів
навколишнього
середовища
"Довкілля для
Європи"

2402000    Державна екологічна   1 613,4    1 613,4    922,4     87,0     0,0     725,0    725,0    145,4    0,0     0,0    2 338,4
        інспекція
2402010 0511 Керівництво та      1 613,4    1 613,4    922,4     87,0     0,0     725,0    725,0    145,4    0,0     0,0    2 338,4
        управління у сфері
екологічного
контролю
2403000    Державна служба      711,8     670,9    404,1     23,4     40,9     185,5    185,5     0,0    0,0     0,0     897,3
        заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та       711,8     670,9    404,1     23,4     40,9     185,5    185,5     0,0    0,0     0,0     897,3
        управління у сфері
заповідної справи
2404000    Державна служба      494,9     494,9    281,1     26,6     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     494,9
        геодезії,
картографії та
кадастру
2404010 0540 Керівництво та       494,9     494,9    281,1     26,6     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     494,9
        управління у сфері
геодезії,
картографії та
кадастру
2405000    Державна          580,5     580,5    351,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     580,5
        гідрометеорологічна
служба
2405010 0540 Керівництво та       580,5     580,5    351,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     580,5
        управління у сфері
гідрометеорології
2406000    Державна геологічна    862,9     862,9    509,5     33,0     0,0     900,0    850,0     0,0    35,0     50,0    1 762,9
        служба
2406010 0540 Керівництво та       862,9     862,9    509,5     33,0     0,0     900,0    850,0     0,0    35,0     50,0    1 762,9
        управління у сфері
геологічного
вивчення та
використання
надр
2407000    Національна комісія    179,4     179,4     91,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     179,4
        з радіаційного
захисту населення
2407010 0513 Керівництво та       179,4     179,4     91,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     179,4
        управління у сфері
радіаційного
захисту населення
2500000    Міністерство праці   554 243,7   543 829,1   22 020,7   7 048,8   10 414,6  1 359 025,0 1 303 129,6    853,2  1 036,7   55 895,4  1 913 268,7
        та соціальної
політики України
2501000    Апарат Міністерства  205 785,6   197 032,2   12 519,9   6 354,5   8 753,4   65 061,1   26 171,9    834,3  1 013,3   38 889,2   270 846,7
        праці та соціальної
політики України
2501010 0412 Керівництво та      6 994,7    4 904,7   2 589,0    444,2   2 090,0     791,0    791,0     0,0   689,4     0,0    7 785,7
        управління у сфері
праці та соціальної
політики
2501020 0481 Прикладні розробки    9 331,7    9 331,7   2 496,4    131,2     0,0    1 350,5   1 228,5    509,7    24,0    122,0   10 682,2
        у сфері економіки
праці та соціальної
політики
2501030 1080 Прикладні розробки     122,1     122,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     122,1
        у сфері адаптації
сліпих
2501040 1080 Державні науково-     304,4     304,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     304,4
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері виробництва
засобів
реабілітації
інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів    3 558,3    3 558,3   1 420,8    405,3     0,0    1 025,7    715,9    280,2    58,5    309,8    4 584,0
        для галузі
соціального
забезпечення та
соціального
захисту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2501060 0950 Підвищення         198,4     198,4     98,2     42,0     0,0      5,0     5,0     0,0    0,0     0,0     203,4
        кваліфікації
працівників
органів
соціального
захисту і
соціального
забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована      2 706,7    2 196,7    676,0    272,5    510,0     15,0     15,0     0,0    8,0     0,0    2 721,7
        протезно-
ортопедична
та медично-
реабілітаційна
допомога
інвалідам у
клініці Науково-
дослідного
інституту
протезування,
протезобудування
та відновлення
працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування   21 293,1   21 193,1   5 239,5   5 059,3    100,0    1 045,9    993,5     44,4   233,4     52,4   22 339,0
        інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення       1 600,0    1 600,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 600,0
        бланків посвідчень
для інвалідів,
ветеранів війни
та праці, нагрудних
знаків та
посвідчень до них
для працівників
системи соціального
захисту
2501110 1040 Заходи із        2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        соціального
захисту дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка   13 048,0   13 048,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 048,0
        громадських
організацій
інвалідів
2501130 1020 Допомога         1 640,0    1 640,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 640,0
        малозабезпеченим
пенсіонерам
2501140 1090 Створення і       9 205,4    3 208,0     0,0     0,0   5 997,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 205,4
        програмно-технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки та
інформаційно-
методичне
забезпечення
установ системи
Міністерства
праці та соціальної
політики України
2501150 1030 Щорічна разова     116 311,5   116 311,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   116 311,5
        грошова допомога
ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні      286,3     286,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     286,3
        стипендії для
учасників бойових
дій у період
Великої Вітчизняної
війни та громадян
України, які
зазнали
переслідувань за
правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР
2501170 1010 Розробка нових      4 450,4    4 394,4     0,0     0,0     56,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 450,4
        видів протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах при
протезних
підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист    2 434,6    2 434,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 434,6
        працівників, що
вивільняються у
зв'язку з
виведенням з
експлуатації
Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні        300,0     300,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     300,0
        дослідження у сфері
трудових відносин
та соціальної
політики
2501600 1090 Розробка та       10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0   60 828,0   22 423,0     0,0    0,0   38 405,0   70 828,0
        впровадження
моделей
соціального
інвестування

2503000    Державний        8 077,6    7 319,5   4 796,0     60,0    758,1      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 077,6
        департамент
нагляду за
додержанням
законодавства
про працю
2503010 0412 Керівництво та      8 077,6    7 319,5   4 796,0     60,0    758,1      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 077,6
        управління у
сфері нагляду за
додержанням
законодавства
про працю
2504000    Державний центр     9 552,5    9 552,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 552,5
        зайнятості
населення
2504020 1050 Участь держави у     9 552,5    9 552,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 552,5
        наданні соціальних
послуг та
матеріальному
забезпеченні
безробітних з
числа
незастрахованих
осіб
2505000    Державний комітет    6 532,9    5 659,8    934,1    564,4    873,1     159,9    153,7     18,9    23,4     6,2    6 692,8
        України у справах
ветеранів
2505010 1030 Керівництво та       845,8     845,8    449,8     8,3     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     845,8
        управління у сфері
соціального
захисту ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування   3 150,1    2 277,0    484,3    556,1    873,1     159,9    153,7     18,9    23,4     6,2    3 310,0
        ветеранів та
інвалідів війни,
хворих на
туберкульоз
2505030 1030 Відвідування        114,0     114,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     114,0
        військових
поховань та
військових
пам'ятників
2505050 1030 Фінансова        2 363,0    2 363,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 363,0
        підтримка
громадських
організацій
ветеранів
2505060 1070 Звільнення та        60,0     60,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     60,0
        повернення на
Батьківщину
військовополонених
2507000    Фонд України      235 237,6   235 207,6   3 770,7     69,9     30,0   120 000,0  103 000,0     0,0    0,0   17 000,0   355 237,6
        соціального
захисту інвалідів
2507010 1010 Керівництво та      6 400,3    6 370,3   3 770,7     69,9     30,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 400,3
        управління у
сфері соціального
захисту інвалідів
2507030 1010 Забезпечення      33 000,0   33 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   33 000,0
        інвалідів
автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні      16 000,0   16 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   16 000,0
        виплати інвалідам
на бензин, ремонт,
техобслуговування
автотранспорту та
транспортне
обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне   30 243,7   30 243,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   30 243,7
        оздоровлення
інвалідів
2507060 1010 Встановлення       6 956,0    6 956,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 956,0
        телефонів інвалідам
I і II груп
2507070 1010 Одноразова        6 000,0    6 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 000,0
        матеріальна
допомога
інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова     60,0     60,0     0,0     0,0     0,0   120 000,0  103 000,0     0,0    0,0   17 000,0   120 060,0
        та професійна
реабілітація
інвалідів
2507090 1010 Забезпечення      136 577,6   136 577,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   136 577,6
        інвалідів протезно-
ортопедичними
виробами, засобами
пересування та
реабілітації
2508000    Пенсійний фонд     89 057,5   89 057,5     0,0     0,0     0,0  1 173 804,0 1 173 804,0     0,0    0,0     0,0  1 262 861,5
        України
2508010 1020 Відшкодування на       0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   442 000,0  442 000,0     0,0    0,0     0,0   442 000,0
        виплату пенсій
військовослужбовцям
рядового,
сержантського та
старшинського
складу строкової
служби
2508040 1020 Відшкодування на    89 057,5   89 057,5     0,0     0,0     0,0   604 804,0  604 804,0     0,0    0,0     0,0   693 861,5
        виплату надбавок та
підвищень до
пенсій,
призначених за
різними пенсійними
програмами
2508050 1020 Компенсація різниці     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   122 000,0  122 000,0     0,0    0,0     0,0   122 000,0
        у пенсійному
забезпеченні
наукових
працівників
2508070 1020 Відшкодування на       0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    5 000,0   5 000,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        виплату пенсій
особам, вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської АЕС

2600000    Міністерство      114 235,8   96 225,3   3 856,8    479,7   13 010,5   70 032,0   3 177,0     7,0    0,0   66 855,0   184 267,8
        промислової
політики України
2601000    Апарат Міністерства  114 235,8   96 225,3   3 856,8    479,7   13 010,5   70 032,0   3 177,0     7,0    0,0   66 855,0   184 267,8
        промислової
політики України
2601010 0442 Загальне         7 342,7    7 342,7   3 754,2    451,8     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    7 342,7
        керівництво та
управління у сфері
промислової
політики
2601020 0484 Прикладні розробки    3 430,6    3 430,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 430,6
        з проблем розвитку
основних
галузей обробної
промисловості
2601030 0484 Розробки         2 950,0    2 950,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 950,0
        найважливіших
новітніх
технологій у
сфері
промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка    400,0     400,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     400,0
        розвитку наукової
інфраструктури у
сфері
промисловості
2601050 0825 Функціонування       201,9     191,4     80,7     21,0     10,5     32,0     27,0     7,0    0,0     5,0     233,9
        Центральної
державної
науково-
технічної
бібліотеки
2601060 0826 Функціонування       52,4     52,4     21,9     6,9     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     52,4
        Державного
металургійного
музею України
2601070 0442 Створення і       10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        впровадження у
виробництво
сучасних видів
цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного
комплексу
2601080 0513 Консервація       3 000,0    3 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        виробничих
потужностей
промислових
підприємств
2601090 0441 Реструктуризація    15 000,0    5 000,0     0,0     0,0   10 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        підприємств з
підземного
видобутку
залізної руди
2601100 0513 Обов'язкові       23 000,0   23 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   23 000,0
        природоохоронні
роботи у зоні
діяльності
Яворівського ДГХП
"Сірка",
Стебницького
ДГХП "Полімінерал",
Роздільського ДГХП
"Сірка", ДП
"Подорожнянський
рудник"
2601110 0442 Заходи спеціального   10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу
2601120 1010 Часткове покриття    2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        витрат на виплату
заборгованості
гірникам з
регресних позовів
та одноразової
допомоги по втраті
професійної
працездатності
2601130 0484 Державні науково-    5 152,0    5 152,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 152,0
        технічні програми
та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
промисловості
2601140 0484 Наукові розробки      706,2     706,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     706,2
        у сфері
стандартизації та
сертифікації
промислової
продукції
2601150 0442 Фінансова підтримка   10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        вітчизняного
виробника
калійних добрив
2601160 0442 Державна підтримка   10 000,0    5 000,0     0,0     0,0     0,0    6 210,0     0,0     0,0    0,0     0,0   16 210,0
        вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу
2601170 0442 Повернення коштів,      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -6 210,0     0,0     0,0    0,0     0,0   -6 210,0
        наданих
підприємствам
машинобудування для
здійснення заходів,
пов'язаних із
збільшенням обсягів
виробництва та
розвитком ринку
техніки для
агропромислового
комплексу
2601180 0433 Заходи по          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   70 000,0   3 150,0     0,0    0,0   66 850,0   70 000,0
реалізації
Комплексної
програми
будівництва
вітрових
електростанцій
2601190 0441 Забезпечення       3 000,0      0,0     0,0     0,0   3 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        життєдіяльності
Криворізького
гірничо-
збагачувального
комбінату
окисних руд та
відновлення
будівництва
його об'єктів
2601220 0421 Фінансова підтримка   8 000,0    8 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 000,0
        виробництва та
створення нових
вітчизняних засобів
захисту рослин і
регуляторів росту
рослин, їх державне
випробування та
реєстрація через
механізм
здешевлення
кредитів
комерційних
банків

2800000    Міністерство     2 034 371,1  1 897 950,0  360 409,8   30 278,1   13 421,1   507 836,2  413 142,3   83 012,3   36 969,5  138 193,9 2 542 207,3
        аграрної політики
України
2801000    Апарат Міністерства 1 596 228,1  1 560 925,1  195 307,6   15 177,8   7 303,0   354 498,2  291 003,2   49 224,4   28 499,0   88 295,0 1 950 726,3
        аграрної політики
України
2801010 0421 Загальне        10 523,3    6 223,3   3 075,5    408,7   4 300,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 523,3
        керівництво та
управління у
сфері
агропромислового
комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки    5 264,0    5 264,0   1 192,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 264,0
        у сфері розвитку
сільсько-
господарського
виробництва
2801050 0482 Розробки         2 044,4    2 044,4    322,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 044,4
        найважливіших
новітніх
технологій у
сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів
2801060 0482 Наукові розробки     1 198,4    1 198,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 198,4
        у сфері
стандартизації та
сертифікації
сільсько-
господарської
продукції
2801070 0960 Оздоровлення та     4 500,0    4 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 500,0
        відпочинок дітей
працівників
агропромислового
комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів   101 584,3   101 584,3   56 762,7   6 724,1     0,0   56 837,1   52 809,6   14 520,0  10 600,0   4 027,5   158 421,4
        для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів   110 730,4   110 730,4   62 336,6   4 756,2     0,0   104 720,6   83 140,6   23 411,1  15 400,0   21 580,0   215 451,0
        для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
2801130 0930 Підготовка,       4 200,0    4 200,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 200,0
        перепідготовка та
підвищення
кваліфікації
робітничих кадрів
агропромислового
комплексу
2801140 0950 Підвищення        2 044,7    2 044,7   1 340,4    131,6     0,0     936,0    851,0    204,6   126,2     85,0    2 980,7
        кваліфікації
кадрів
агропромислового
комплексу
закладами
післядипломної
освіти
2801150 0828 Культурно-освітня    1 562,8    1 562,8   1 139,1     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 562,8
        діяльність для
працівників
агропромислового
комплексу
2801160 1062 Державне пільгове    20 000,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   21 000,0
        кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801170 0421 Докорінне        3 650,0    3 650,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 650,0
        поліпшення земель
підприємств
агропромислового
комплексу
2801180 0421 Агрохімічна       2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        паспортизація
земель сільсько-
господарського
призначення
2801190 0421 Селекція в       70 500,0   70 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   70 500,0
        тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового
комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі    2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        з шкідниками та
хворобами
сільсько-
господарських
рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка  191 500,0   191 500,0     0,0     0,0     0,0   13 000,0   4 600,0     84,5    13,8   8 400,0   204 500,0
        виробництва
продукції
тваринництва та
рослинництва
2801220 0421 Селекція в       39 400,0   39 400,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   39 400,0
        рослинництві
2801230 0421 Фінансова підтримка   10 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0    3 500,0     0,0     0,0    0,0     0,0   13 500,0
        селянських
(фермерських)
господарств
2801240 0421 Здійснення       75 000,0   75 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   75 000,0
        фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу
через механізм
здешевлення
кредитів відповідно
до законодавства
2801250 0421 Погашення          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    5 000,0   5 000,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        заборгованості із
закупівлі
сільськогоспо-
дарської продукції
за державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і   10 030,0   10 030,0   5 136,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 030,0
        захисту,
раціонального
використання лісів,
наданих в постійне
користування
агропромисловим
підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків     2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        техніки для
сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка   4 000,0    4 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 000,0
        агропромислових
підприємств, що
знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах
2801290 0421 Проведення        3 000,0    1 000,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        державних
виставкових заходів
у сфері
агропромислового
комплексу
2801300 0620 Розвиток        16 000,0   16 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   16 000,0
        комунального
господарства у
сільській
місцевості
2801310 0421 Організація і      69 091,1   68 288,1   46 001,4   1 757,2    803,0   33 393,0   25 954,1   9 290,0  1 850,0   7 238,9   102 484,1
        регулювання
діяльності установ
в системі
агропромислового
комплексу
2801320 0482 Дослідження і      26 561,1   26 361,1   17 367,4   1 400,0    200,0    8 611,5   6 647,9   1 714,2   509,0   1 963,6   35 172,6
        експериментальні
розробки
в системі
агропромислового
комплексу
2801330 0421 Створення і       10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0   20 000,0   20 000,0     0,0    0,0     0,0   30 000,0
        забезпечення
страхового запасу
сортового та
гібридного
насіння
2801340 0421 Запобігання       5 000,0    5 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        розповсюдженню
збудників
інфекційних хвороб
тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   117 000,0   72 000,0     0,0    0,0   45 000,0   117 000,0
        за молодими садами,
виноградниками та
ягідниками
2801360 0482 Державні науково-    1 843,6    1 843,6    633,7     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 843,6
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
сільського
господарства
2801380 0421 Повернення          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -25 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   -25 000,0
        бюджетних позичок,
наданих на
закупівлю
сільськогосподар-
ської продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 років
2801400 0421 Повернення          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -3 500,0     0,0     0,0    0,0     0,0   -3 500,0
        кредитів, наданих
селянським
(фермерським)
господарствам
2801410 0421 Повернення коштів,      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -1 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   -1 000,0
        наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801420 0490 Програма розвитку    5 000,0    5 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        виробництва
біодизеля
2801430 0421 Часткова           0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   20 000,0   20 000,0     0,0    0,0     0,0   20 000,0
        компенсація
вартості складної
сільськогосподар-
ської техніки
вітчизняного
виробництва
2801440 0421 Здійснення заходів   716 000,0   716 000,0                                                      716 000,0
        з подолання
наслідків
стихійного лиха в
сільському
господарстві та
розвитку аграрного
ринку
2801450 0421 Здійснення       70 000,0   70 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   70 000,0
        фінансової
підтримки заставних
та інтервенційних
операцій з зерном

2802000    Державний       223 098,5   222 748,5  113 909,4   5 650,6    350,0   105 000,0   69 496,0   18 000,0  5 000,0   35 504,0   328 098,5
        департамент
ветеринарної
медицини
2802010 0421 Керівництво та     40 643,8   40 643,8   20 559,6   1 950,6     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   40 643,8
        управління у сфері
ветеринарної
медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні    50 450,0   50 300,0   2 300,0    200,0    150,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   50 450,0
        заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро
2802030 0421 Організація і     132 004,7   131 804,7   91 049,8   3 500,0    200,0   105 000,0   69 496,0   18 000,0  5 000,0   35 504,0   237 004,7
        регулювання
діяльності установ
в системі
ветеринарної
медицини
2803000    Державний        1 655,5    1 637,5    953,6     27,3     18,0      6,2     5,5     3,0    0,0     0,7    1 661,7
        департамент
продовольства
2803010 0442 Керівництво та       828,6     828,6    474,4     27,3     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     828,6
        управління у сфері
продовольства
2803020 0484 Державні науково-      98,4     98,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     98,4
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку харчової
промисловості
2803040 0828 Функціонування       570,0     570,0    415,5     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     570,0
        культурно-освітніх
закладів Державного
департаменту
продовольства
2803050 0829 Методично-         158,5     140,5     63,7     0,0     18,0      6,2     5,5     3,0    0,0     0,7     164,7
        бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості
2804000    Державний        46 538,8   45 486,8   17 938,1   3 347,9   1 052,0    9 401,7   7 866,3   1 687,8  1 912,3   1 535,4   55 940,5
        департамент
рибного
господарства
2804010 0423 Керівництво та       787,4     787,4    474,4     18,2     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     787,4
        управління у сфері
рибного
господарства
2804030 0482 Прикладні розробки    2 827,4    2 827,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 827,4
        у сфері рибного
господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів    4 164,6    4 164,6   2 086,4    667,9     0,0    3 886,1   3 155,1    763,0   672,3    731,0    8 050,7
        для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів    4 011,4    3 859,4   2 047,1    661,8    152,0    4 212,0   3 407,6    924,8  1 240,0    804,4    8 223,4
        для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
2804070 0423 Відтворення та     33 408,0   32 508,0   13 330,2   2 000,0    900,0     501,6    501,6     0,0    0,0     0,0   33 909,6
        охорона водних
живих ресурсів і
регулювання
рибальства
2804080 0423 Селекція у рибному    1 340,0    1 340,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 340,0
        господарстві
2804090 0423 Міжнародна          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0     802,0    802,0     0,0    0,0     0,0     802,0
        діяльність у галузі
рибного
господарства
2806000    Національна       95 000,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -20 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   75 000,0
        акціонерна компанія
"Украгролізинг"
2806020 0421 Заходи по операціях   95 000,0      0,0     0,0     0,0     0,0   120 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   215 000,0
        фінансового лізингу
вітчизняної
сільськогосподар-
ської техніки
2806030 0421 Повернення коштів в     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0  -120 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0  -120 000,0
        частині
відшкодування
вартості
сільськогосподар-
ської техніки,
переданої
суб'єктам
господарювання
на умовах
фінансового
лізингу
2806040 0421 Придбання          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   96 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0   96 000,0
        сільськогосподар-
ської техніки на
умовах фінансового
лізингу та заходи
по операціях
фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0  -116 000,0     0,0     0,0    0,0     0,0  -116 000,0
        в рахунок погашення
заборгованості за
кредитами,
залученими державою
або під державні
гарантії і наданими
для закупівлі
сільськогосподар-
ської техніки
іноземного
виробництва,
переданої
сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання

2807000  0  Фізкультурно-      5 000,0    4 900,0     0,0     0,0    100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        спортивне
товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної    5 000,0    4 900,0     0,0     0,0    100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        культури і спорту
серед сільського
населення
2808000  0  Державна служба з    11 790,9   11 570,9   4 337,0   1 254,7    220,0   36 500,0   27 013,9   7 710,0   816,0   8 186,1   48 290,9
        охорони прав на
сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та       268,8     268,8    158,1     11,9     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     268,8
        управління у сфері
охорони прав на
сорти рослин
2808020 0421 Організація і      8 072,1    7 852,1   4 178,9   1 242,8    220,0   36 500,0   27 013,9   7 710,0   816,0   8 186,1   44 572,1
        регулювання
діяльності установ
в системі охорони
прав на сорти
рослин
2808030 0421 Докорінне         350,0     350,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     350,0
        поліпшення земель
сортодослідних
станцій та опорних
пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі    2 450,0    2 450,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 450,0
        сортовипробування
2808050 0421 Участь у          650,0     650,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     650,0
        міжнародному Союзі
з охорони прав
нових сортів рослин
(УПОВ)
2809000    Національний      55 059,3   50 681,2   27 964,1   4 819,8   4 378,1   22 430,1   17 757,4   6 387,1   742,2   4 672,7   77 489,4
        аграрний
університет
2809020 0140 Фундаментальні       558,2     540,7    369,6     0,0     17,5      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     558,2
        дослідження
Національного
аграрного
університету у
сфері
сільськогосподар-
ських наук
2809030 0482 Прикладні розробки    3 419,3    3 319,3   2 261,9     5,0    100,0    1 000,0    930,0    551,7    0,0     70,0    4 419,3
        Національного
аграрного
університету у
сфері
сільськогосподар-
ських наук
2809040 0941 Підготовка кадрів    9 279,7    9 279,7   4 773,7   1 109,8     0,0    7 949,9   6 927,2   2 249,0   506,4   1 022,7   17 229,6
        для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
Національного
аграрного
університету
2809050 0942 Підготовка кадрів    41 247,5   36 986,9   20 229,1   3 605,0   4 260,6   13 000,0   9 495,0   3 446,0   180,0   3 505,0   54 247,5
        для
агропромислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом
2809060 0950 Підвищення         554,6     554,6    329,8    100,0     0,0     480,2    405,2    140,4    55,8     75,0    1 034,8
        кваліфікації кадрів
Інститутом
післядипломної
освіти керівників і
спеціалістів
агропромислового
комплексу
Національного
аграрного
університету
3000000    Державний комітет   119 940,1   118 840,1   73 684,7   2 398,2   1 100,0   24 289,2   21 488,5   3 401,2  2 223,2   2 800,7   144 229,3
        статистики України
3001000    Апарат Державного   119 940,1   118 840,1   73 684,7   2 398,2   1 100,0   24 289,2   21 488,5   3 401,2  2 223,2   2 800,7   144 229,3
        комітету статистики
України
3001010 0132 Керівництво та     102 533,3   102 533,3   70 739,9   2 398,2     0,0   18 458,3   15 687,4   3 401,2  2 223,2   2 770,9   120 991,6
        управління у сфері
статистики
3001020 0132 Статистичні       12 527,5   11 877,5   2 939,9     0,0    650,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   12 527,5
        спостереження та
переписи
3001030 1090 Обстеження умов     1 560,0    1 560,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 560,0
        життя
домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки     778,1     778,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     778,1
        у сфері державної
статистики
3001050 0150 Державні         1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері реформування
державної
статистики
3001060 0950 Підвищення         20,4     20,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     20,4
        кваліфікації
працівників органів
державної
статистики
3001070 0132 Створення та       1 000,0     550,0     0,0     0,0    450,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної
системи
державної
статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка     20,8     20,8     4,9     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     20,8
        підготовки наукових
кадрів у сфері
державної
статистики
3001600 0132 Реформування        500,0     500,0     0,0     0,0     0,0    5 830,9   5 801,1     0,0    0,0     29,8    6 330,9
        державної
статистики
3100000    Міністерство      200 041,7   196 715,1  104 365,3   20 086,8   3 326,6   91 306,7   69 247,8   22 814,4  5 364,5   22 058,9   291 348,4
        транспорту України
3101000    Апарат Міністерства   22 032,4   22 032,4   11 273,1   1 721,5     0,0   33 727,7   24 283,3   12 153,2  1 769,5   9 444,4   55 760,1
        транспорту України
3101010 0455 Загальне         2 810,3    2 810,3   1 670,9    180,0     0,0     10,0     10,0     0,0    0,0     0,0    2 820,3
        керівництво та
управління у сфері
транспорту

3101020 0485 Прикладні розробки     694,2     694,2     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     694,2
        у сфері
функціонування
транспортної
системи
3101030 0485 Державні          749,0     749,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     749,0
        науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
національної
транспортної мережі
3101040 0485 Розробки          70,0     70,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     70,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері
транспортного
комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів     861,2     861,2    545,5     0,0     0,0     576,4    434,0     81,1    60,0    142,4    1 437,6
        для сфери
автомобільного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів    16 385,9   16 385,9   8 801,4   1 541,5     0,0   33 141,3   23 839,3   12 072,1  1 709,5   9 302,0   49 527,2
        для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
3101080 0828 Культурно-освітня     350,3     350,3    255,3     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     350,3
        діяльність для
працівників
транспортної галузі
3101090 0950 Підвищення         111,5     111,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     111,5
        кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій
у сфері транспорту
3102000    Державний         510,8     510,8    263,6     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     510,8
        департамент
автомобільного
транспорту
3102010 0451 Керівництво та       510,8     510,8    263,6     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     510,8
        управління у сфері
автомобільного
транспорту
3103000    Державний        23 980,0   20 680,0     0,0     0,0   3 300,0   19 538,0   10 057,6    483,8   153,7   9 480,4   43 518,0
        департамент
морського і
річкового
транспорту
3103010 0452 Керівництво та        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   19 538,0   10 057,6    483,8   153,7   9 480,4   19 538,0
        управління у сфері
морського і
річкового
транспорту
3103020 0452 Навігаційно-       9 230,0    9 230,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 230,0
        гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства у
водах України
3103030 0452 Підтримка        14 750,0   11 450,0     0,0     0,0   3 300,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   14 750,0
        експлуатаційно
безпечного стану
внутрішніх водних
шляхів та
судноплавних шлюзів
3104000    Державна        151 366,8   151 340,2   91 460,3   18 365,3     26,6   23 680,8   21 632,9   6 676,7  3 001,3   2 047,9   175 047,6
        адміністрація
залізничного
транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів    8 829,2    8 829,2   4 835,6    314,1     0,0   14 086,4   12 720,0   5 338,3  1 739,7   1 366,4   22 915,6
        для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
3104030 0990 Методичне         105,2     105,2     74,1     2,5     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     105,2
        забезпечення
діяльності вищих
навчальних закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне  129 354,7   129 328,1   78 381,1   16 837,2     26,6    8 970,9   8 296,2   1 241,3  1 191,8    674,7   138 325,6
        обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
3104050 0762 Створення банків     1 477,9    1 477,9    876,0     98,2     0,0     286,7    283,7     27,0    53,0     3,0    1 764,6
        крові та її
компонентів для
лікування
працівників
залізничного
транспорту
3104060 0721 Амбулаторно-      11 599,8   11 599,8   7 293,5   1 113,3     0,0     336,8    333,0     70,1    16,8     3,8   11 936,6
        поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
3105000    Державний        2 151,7    2 151,7   1 368,3     0,0     0,0   14 360,2   13 274,0   3 500,7   440,0   1 086,2   16 511,9
        департамент
авіаційного
транспорту
3105010 0454 Керівництво та        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   12 000,0   11 500,0   3 272,3   219,0    500,0   12 000,0
        управління у сфері
авіаційного
транспорту
3105020 0731 Стаціонарне медичне    989,3     989,3    631,4     0,0     0,0    1 214,2    942,0    228,4   172,0    272,2    2 203,5
        обслуговування та
сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту
3105030 0721 Передпольотний та    1 162,4    1 162,4    736,9     0,0     0,0     146,0     82,0     0,0    49,0     64,0    1 308,4
        передзмінний
контроль льотно-
диспетчерського
складу працівників
авіаційного
транспорту та
надання первинної
медичної допомоги
пасажирам
3105040 0454 Страховий фонд        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0    1 000,0    750,0     0,0    0,0    250,0    1 000,0
        безпеки авіації
3110000    Державна служба     2 609,4    2 609,4   1 193,4     0,0     0,0  1 711 828,3 1 518 439,3     0,0    0,0  180 000,0  1 714 437,7
        автомобільних доріг
України
3111000    Апарат Державної     2 609,4    2 609,4   1 193,4     0,0     0,0  1 711 828,3 1 518 439,3     0,0    0,0  180 000,0  1 714 437,7
        служби
автомобільних доріг
України
3111010 0456 Керівництво та      2 609,4    2 609,4   1 193,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 609,4
        управління у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0  1 711 828,3 1 518 439,3     0,0    0,0  180 000,0  1 711 828,3
        утримання
автомобільних
доріг загального
користування

3200000    Міністерство     1 919 022,1  1 753 797,8  295 770,8   31 829,0  165 224,3   718 230,9  701 396,5   60 058,6  1 313,0   16 834,4  2 637 253,0
        України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201000    Апарат Міністерства 1 820 289,7  1 656 695,4  292 009,6   31 498,6  163 594,3   716 565,8  699 792,4   59 388,9  1 229,1   16 773,4  2 536 855,5
        України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201010 0320 Керівництво та     14 741,5   14 411,5   7 655,3    329,3    330,0     380,0    350,0     87,0    0,9     30,0   15 121,5
        управління у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201020 0530 Розробки          60,0     60,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     60,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері
попередження
надзвичайних
ситуацій
кліматичного і
технічного
походження
3201030 1070 Доплати за роботу   126 639,0   126 639,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   126 639,0
        на радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної плати
при переведенні на
нижчеоплачувану
роботу та у зв'язку
з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та
надання
додаткової
відпустки
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201040 1070 Компенсація сім'ям   293 152,0   293 152,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   293 152,0
        з дітьми та видатки
на безплатне
харчування дітей,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201050 1070 Щомісячна грошова   289 200,0   289 200,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   289 200,0
        допомога у зв'язку
з обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва та
компенсації за
пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201080 1070 Пільги на медичне    60 871,0   60 871,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   60 871,0
        обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201090 1070 Компенсації за      8 000,0    8 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 000,0
        втрачене майно та
оплата витрат у
зв'язку з переїздом
на нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201100 1070 Компенсації за      6 440,0    6 440,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    6 440,0
        шкоду, заподіяну
здоров'ю, та
допомоги на
оздоровлення
у разі звільнення з
роботи громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201110 1070 Оздоровлення      155 500,0   155 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   155 500,0
        громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201120 1010 Допомога по       8 000,0    8 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    8 000,0
        тимчасовій
непрацездатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201130 0832 Інформування       2 000,0    2 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        громадськості з
питань ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
цивільного захисту
населення
3201140 1020 Пенсійне           0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   266 709,3  266 709,3     0,0    0,0     0,0   266 709,3
        забезпечення осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I
3201150 1020 Відшкодування на       0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   312 486,7  312 486,7     0,0    0,0     0,0   312 486,7
        виплату пенсій
особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II, III
і IV, та
непрацездатним
пенсіонерам, які
проживають у зонах
радіоактивного
забруднення
3201170 1070 Компенсація за      4 007,0    4 007,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 007,0
        втрату годувальника
та допомога
на поховання
громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201190 0512 Будівництво       12 000,0      0,0     0,0     0,0   12 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   12 000,0
        пускового комплексу
"Вектор"
3201200 1062 Забезпечення житлом   50 000,0      0,0     0,0     0,0   50 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   50 000,0
        громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201210 0763 Комплексне медико-   28 390,0   28 390,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   28 390,0
        санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201220 0513 Радіологічний      12 000,0   12 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   12 000,0
        захист населення та
екологічне
оздоровлення
території,
що зазнала
радіоактивного
забруднення
3201230 0530 Наукове         10 000,0   10 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        забезпечення робіт
та інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201240 0512 Виконання робіт у    9 200,0    9 200,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    9 200,0
        сфері поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного циклу та
ліквідація
радіаційних
аварій
3201250 0220 Забезпечення      12 283,2   12 283,2   7 969,2   1 017,1     0,0     321,3    321,3     49,3    0,0     0,0   12 604,5
        навчально-
методичних функцій
та діяльності служб
у сфері цивільного
захисту
3201260 0320 Авіаційні роботи з   13 460,1   13 450,1   3 835,5    436,4     10,0    1 181,0   1 096,0    242,0    32,0     85,0   14 641,1
        пошуку та рятування
3201270 0320 Створення Урядової    3 840,0    3 840,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 840,0
        інформаційно-
аналітичної
системи з питань
надзвичайних
ситуацій
3201280 0220 Забезпечення особо-   82 937,0   82 065,7   53 144,5   7 964,4    871,3     550,0    550,0     0,0    0,0     0,0   83 487,0
        вого складу військ
Цивільної оборони
3201290 0220 Бойова підготовка      30,0     30,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     30,0
        військ Цивільної
оборони та її
матеріально-
технічне
забезпечення

3201300 0721 Медичне         1 000,0     840,0     0,0     0,0    160,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        забезпечення
працівників та
військовослужбовців
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи і
здійснення
санітарних та
протиепідемічних
заходів
3201320 0734 Санаторно-курортне     428,0     428,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     428,0
        лікування
військовослужбовців
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи і членів
їх сімей
3201330 0220 Закупівля озброєння   5 565,6    5 565,6     0,0     0,0     0,0     100,0    100,0     0,0    0,0     0,0    5 665,6
        та військової
техніки для потреб
військ Цивільної
оборони
3201340 0250 Прикладні        3 639,2    3 589,2   2 360,9    241,0     50,0     650,0    450,0    124,5    10,5    200,0    4 289,2
        дослідження і
розробки та
науково-дослідні
роботи у сфері
цивільного захисту
і пожежної безпеки
3201350 0512 Знешкодження       1 150,0    1 150,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 150,0
        вибухонебезпечних
предметів, що
залишилися з часів
Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та
Керчі
3201360 0950 Підготовка і      17 075,4   17 075,4   9 917,3   1 562,0     0,0    4 848,9   3 198,9   1 143,0    20,0   1 650,0   21 924,3
        перепідготовка
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері цивільного
захисту та пожежної
безпеки
3201370 0490 Державні капітальні   45 380,0                       45 380,0     450,0                       450,0   45 830,0
        вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми
3201380 1070 Погашення       200 000,0   200 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   200 000,0
        заборгованості із
соціальних виплат
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201390 0540 Проведення        1 500,0    1 500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 500,0
        непередбачуваних
видатків на заходи,
пов'язані з
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201400 1070 Забезпечення        500,0     500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     500,0
        автомобілями
громадян,
віднесених до
категорії I осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201410 1070 Обслуговування      3 000,0    3 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        банківських позик,
наданих на
пільгових умовах до
1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201420 0763 Здійснення окремих    1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією "Союз
Чорнобиль України"
та іншими
громадськими
організаціями по
соціальному захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201430 0763 Матеріально-       1 000,0     26,0     0,0     0,0    974,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        технічне
забезпечення
мобільного
госпіталю
3201440 0512 Пошук та         2 900,0    2 900,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 900,0
        знешкодження
залишків хімічної
зброї, затопленої у
виключній
(морській)
економічній зоні
України
3201450 1062 Будівництво       4 319,0      0,0     0,0     0,0   4 319,0     600,0     0,0     0,0    0,0    600,0    4 919,0

(придбання) житла для військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

3201460 0320 Заходи із гасіння   329 081,7   279 581,7  207 126,9   19 948,4   49 500,0   128 288,6  114 530,2   57 743,1  1 165,7   13 758,4   457 370,3
        пожеж та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
3202000    Адміністрація зони   65 231,0   65 231,0    211,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   65 231,0
        відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3202010 0513 Керівництво та       378,0     378,0    211,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     378,0
        управління
діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3202030 0513 Підтримка        64 853,0   64 853,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   64 853,0
        екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3203000    Державний        5 363,3    4 850,4   2 386,9    206,8    512,9    1 665,1   1 604,1    669,7    83,9     61,0    7 028,4
        департамент
страхового фонду
документації
3203010 0320 Керівництво та      2 514,2    2 264,2    868,8     45,8    250,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 514,2
        управління
діяльністю у сфері
створення
страхового фонду
документації
3203020 0320 Створення і       2 849,1    2 586,2   1 518,1    161,0    262,9    1 665,1   1 604,1    669,7    83,9     61,0    4 514,2
        зберігання
страхового фонду
документації
3204000    Головний штаб      18 177,1   18 177,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   18 177,1
        Державної
аварійно-
рятувальної служби
3204020 0320 Аварійно-рятувальні   18 177,1   18 177,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   18 177,1
        заходи на
загальнодержавному
і регіональному
рівнях при
надзвичайних
ситуаціях
3205000    Державна пошуково-    4 090,0    2 972,9   1 163,3    123,6   1 117,1      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 090,0
        рятувальна служба
на водних об'єктах
3205020 0320 Функціонування      4 090,0    2 972,9   1 163,3    123,6   1 117,1      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 090,0
        аварійно-
рятувальних
формувань на воді
3206000    Спеціалізована      5 871,0    5 871,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 871,0
        воєнізована
аварійно-
рятувальна
служба
3206020 0320 Аварійно-рятувальні   5 871,0    5 871,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 871,0
        роботи у зонах
нафтових і газових
фонтанів

3400000    Державний комітет   107 382,7   42 931,9   1 848,6    267,8   3 180,8     450,6    290,8     12,0    20,0     0,0   107 833,3
        України у справах
сім'ї та молоді
3401000    Апарат Державного    26 612,4   25 541,0   1 415,0    240,7   1 071,4     110,0    110,0     12,0    20,0     0,0   26 722,4
        комітету України у
справах сім'ї та
молоді
3401010 1040 Загальне         1 302,1    1 202,1    734,4     84,4    100,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 302,1
        керівництво та
управління у сфері
молодіжної та
сімейної політики
3401020 0960 Надання          891,0     769,6    447,5    155,0    121,4     110,0    110,0     12,0    20,0     0,0    1 001,0
        позашкільної освіти
в МДЦК "Золотий
ключик"
3401050 0950 Підвищення         114,4     114,4     64,0     1,3     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     114,4
        кваліфікації
працівників
державних органів,
установ і
організацій у
справах сім'ї,
жінок, молоді та
дітей
3401070 1040 Здійснення       11 867,4   11 017,4     0,0     0,0    850,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   11 867,4
        державними органами
централізованих
заходів з питань
дітей, молоді,
жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка   12 000,0   12 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   12 000,0
        молодіжних
організацій на
виконання
загальнодержавних
програм і заходів
стосовно дітей,
молоді, жінок,
сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки     437,5     437,5    169,1     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     437,5
        у сфері сім'ї та
молоді
3402000    Державний центр     10 000,0    7 920,0    258,0     27,1   2 080,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        соціальних служб
для молоді
3402020 1040 Реалізація програм   10 000,0    7 920,0    258,0     27,1   2 080,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        та здійснення
заходів Державного
центру соціальних
служб для молоді
3403000    Державний         270,3     240,9    175,6     0,0     29,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     270,3
        департамент з
питань молодіжної
політики
3403010 1040 Керівництво та       270,3     240,9    175,6     0,0     29,4      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     270,3
        управління у сфері
молодіжної політики
3408000    Державний Фонд     70 500,0    9 230,0     0,0     0,0     0,0     340,6    180,8     0,0    0,0     0,0   70 840,6
        сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
3408020 1062 Надання пільгового   70 500,0    9 230,0     0,0     0,0     0,0    3 013,0    180,8     0,0    0,0     0,0   73 513,0
        довгострокового
державного кредиту
та часткова
компенсація
відсоткової ставки
кредитів
комерційних банків
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів,      0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   -2 672,4     0,0     0,0    0,0     0,0   -2 672,4
        наданих для
кредитування
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла

3500000    Міністерство     4 268 274,2  4 165 053,8  203 396,4   10 282,9  102 584,0   289 953,1   9 528,5   3 297,9   267,8   94 104,6  4 558 227,3
        фінансів України
3501000    Апарат Міністерства 3 957 018,3  3 908 818,2   65 779,8   3 935,9   47 563,7   279 830,2   8 266,3   3 283,8   240,8   85 243,9  4 236 848,5
        фінансів України
3501010 0112 Керівництво та     143 980,0   120 387,5   59 580,0   2 696,6   23 592,5     108,8    102,6     0,0    9,3     6,2   144 088,8
        управління у сфері
фінансів
3501020 0112 Створення        20 000,0      0,0     0,0     0,0   20 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   20 000,0
        автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи фінансових
органів
3501030 0150 Прикладні наукові    1 981,3    1 981,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 981,3
        розробки у сфері
розвитку державних
фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів    3 756,8    3 537,8   1 795,4    529,8    219,0    1 891,6   1 373,3    463,5    73,8    518,3    5 648,4
        для сфери
фінансової системи
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів    5 742,6    5 571,5   2 978,7    488,0    171,1    6 000,9   4 127,0   1 454,2   122,6   1 873,9   11 743,5
        для сфери
фінансової системи
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
3501060 0950 Підвищення         500,0     500,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     500,0
        кваліфікації кадрів
фінансової системи
3501070 0826 Функціонування       142,9     113,1     27,4     10,2     29,8     11,6     9,6     6,2    0,0     2,0     154,5
        Музею коштовного і
декоративного
каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка    140,0     140,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     140,0
        журналу "Фінанси
України"
3501090 0829 Підтримка         954,6     613,3    183,7     98,5    341,3     154,8    126,6     11,4    28,1     28,2    1 109,4
        культурно-
оздоровчих заходів
фінансової системи
3501100 0490 Забезпечення       3 657,1     592,1     59,2     47,2   3 065,0    2 000,0    400,0     77,0    7,0   1 600,0    5 657,1
        державних
виробничих та
соціально-
культурних
потреб у
дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні
3501110 0150 Підготовка наукових     94,3     94,3     57,4     0,0     0,0     150,0    150,0     46,5    0,0     0,0     244,3
        кадрів у сфері
фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки    1 710,7    1 670,7    965,9     25,6     40,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 710,7
        у сфері фінансів,
кредиту і грошового
обігу
3501140 0113 Внески до        66 251,9   66 251,9     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   66 251,9
        міжнародних
організацій
3501150 0411 Погашення       238 345,1   238 345,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   238 345,1
        реструктуризованої
заборгованості
перед комерційними
банками
3501160 1070 Поступова       500 000,0   500 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   500 000,0
        компенсація
громадянам втрат
від знецінення
грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування     353 288,3   353 288,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   353 288,3
        внутрішнього
державного боргу
3501180 0172 Обслуговування    2 614 291,3  2 614 291,3                                                     2 614 291,3
        зовнішнього
державного боргу
3501200 0150 Науково-методичне     495,0     440,0    132,1     40,0     55,0    1 987,2   1 977,2   1 225,0    0,0     10,0    2 482,2
        забезпечення у
сфері виробництва і
використання
дорогоцінного і
напівдорогоцінного
каміння
3501210 0487 Державні науково-    1 000,0    1 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    1 000,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
технології,
матеріалів і
устаткування для
виробництва бланків
цінних паперів і
документів суворого
обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка     50,0      0,0     0,0     0,0     50,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     50,0
        розвитку наукової
інфраструктури у
сфері збереження
дорогоцінного
каміння
3501230 0490 Створення          0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   81 205,3     0,0     0,0    0,0   81 205,3   81 205,3
        потужностей з
переробки брухту та
відходів
дорогоцінних
металів
3501600 0411 Розвиток           0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   82 200,0     0,0     0,0    0,0     0,0   82 200,0
        муніципального
кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо        636,4      0,0     0,0     0,0     0,0   104 120,0     0,0     0,0    0,0     0,0   104 756,4
        розвитку фінансових
послуг у
сільськогосподар-
ських регіонах
3503000    Державна пробірна    1 265,8    1 265,8    702,8     37,0     0,0     677,9    465,2     14,1    10,0    212,7    1 943,7
        служба
3503010 0411 Керівництво та      1 135,8    1 135,8    702,8     37,0     0,0     317,9    223,2     14,1    10,0     94,7    1 453,7
        управління у сфері
державного
пробірного контролю
3503020 0487 Наукове          130,0     130,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     130,0
        забезпечення
державного
пробірного контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка     0,0      0,0     0,0     0,0     0,0     360,0    242,0     0,0    0,0    118,0     360,0
        державного
пробірного контролю
3504000    Державне        208 239,2   157 491,5   75 276,0   4 448,6   50 747,7    9 042,0    500,0     0,0     0,0   8 542,0  217 281,2
        казначейство
України
3504010 0112 Керівництво та     201 739,2   155 661,5   75 276,0   4 448,6   46 077,7      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0  201 739,2
        управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету
3504600 0112 Створення        6 500,0    1 830,0     0,0     0,0   4 670,0    9 042,0    500,0     0,0    0,0   8 542,0   15 542,0
        автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
Державного
казначейства
3505000    Головне         97 069,6   95 282,7   61 140,0   1 849,4   1 786,9     403,0    297,0     0,0    17,0    106,0   97 472,6
        контрольно-
ревізійне
управління України
3505010 0112 Керівництво та     96 769,6   94 982,7   61 140,0   1 849,4   1 786,9     403,0    297,0     0,0    17,0    106,0   97 172,6
        управління у сфері
контролю за
витрачанням
бюджетних коштів
3505020 0950 Підвищення         300,0     300,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     300,0
        кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної служби
України
3506000    Державний        4 681,3    2 195,6    497,8     12,0   2 485,7      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 681,3
        департамент
фінансового
моніторингу
3506010 0112 Керівництво та      4 681,3    2 195,6    497,8     12,0   2 485,7      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 681,3
        управління у сфері
фінансового
моніторингу
3510000    Міністерство    13 372 389,9 12 963 872,5   2 654,8   1 237,3  900 082,9   778 078,8     0,0     0,0    0,0  251 250,0 14 150 468,7
        фінансів України
(загальнодержавні
видатки)

3511000    Міністерство    13 372 389,9 12 963 872,5   2 654,8   1 237,3  900 082,9   778 078,8     0,0     0,0    0,0  251 250,0 14 150 468,7
        фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511010 0220 Мобілізаційна      16 568,1   15 939,3   2 654,8   1 237,3    628,8      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   16 568,1
        підготовка галузей
національної
економіки України
3511020 0490 Державні капітальні  175 000,0      0,0     0,0     0,0  175 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   175 000,0
        вкладення
3511030 0133 Резервний фонд     300 000,0      0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   300 000,0
3511050 0180 Дотації       5 512 577,0  5 512 577,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  5 512 577,0
        вирівнювання з
державного бюджету
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та
Севастопольському
міському бюджету
3511060 0180 Субвенція на      10 000,0      0,0     0,0     0,0   10 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   10 000,0
        ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Закарпатській
області
3511100 0180 Субвенція з     2 170 515,5  2 170 515,5     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  2 170 515,5
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій
або є пенсіонерами,
та субсидій
населенню на оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот
3511150 0180 Субвенція з     1 624 617,8  1 624 617,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  1 624 617,8
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на виплату допомоги
сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям та інвалідам
з дитинства і
дітям-інвалідам
3511160 0180 Субвенція на      501 166,7   501 166,7     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   501 166,7
        пільги ветеранам
війни і праці,
військ. служби,
органів внутр.
справ з послуг
зв'язку і інших
(крім пільг на
одержання ліків,
зубопротезування,
оплату
електроенергії,
природного і
скрапленого газу,
твердого та рідкого
пічного побутового
палива, послуг
тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот)
та компенсацію за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян
3511170 0180 Субвенція з      141 854,1      0,0     0,0     0,0  141 854,1      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   141 854,1
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво та
придбання житла
військовослужбов-
цям, учасникам
бойових дій в
Афганістані та
воєнних конфліктів
у зарубіжних
країнах, членам
сімей військовосл.,
які загинули під
час виконання ними
службових
обов'язків, а також
військовослужбов-
цям, звільненим у
запас або відставку
за станом здоров'я,
віком, вислугою
років та у зв'язку
із скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному обліку
за місцем
проживання
3511190 0180 Субвенція з       15 000,0   15 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        державного бюджету
обласному бюджету
Закарпатської
області на
погашення основної
суми боргу за
кредитами, наданими
у 1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Закарпатській
обласній державній
адміністрації на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
3511220 0180 Субвенція з      352 624,4   352 624,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   352 624,4
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ та
субсидій населенню
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і
скрапленого газу
3511230 0180 Субвенція з         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   26 250,0     0,0     0,0    0,0   26 250,0   26 250,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Харкова на
ліквідацію
наслідків аварії на
очисних спорудах
3511250 1070 Відшкодування      15 000,0   15 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду
3511260 1020 Пенсійне       2 019 541,0  2 019 541,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0  2 019 541,0
        забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу
3511270 0180 Субвенція з       5 000,0      0,0     0,0     0,0   5 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 000,0
        державного бюджету
обласному бюджету
Івано-Франківської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Івано-Франківській
області
3511370 0180 Субвенція з      128 827,0   128 827,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   128 827,0
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, на
оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
транспортних
послуг, послуг
зв'язку та на
придбання твердого
і рідкого
побутового палива
особам, які
проживають в
будинках, що не
мають центрального
опалення
3511380 0180 Субвенція з         0,0      0,0     0,0     0,0     0,0   225 000,0     0,0     0,0    0,0  225 000,0   225 000,0
        державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів
3511390 0180 Додаткова дотація з  137 993,8   137 993,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   137 993,8
        державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим та
обласним бюджетам
на зменшення
фактичних
диспропорцій між
місцевими бюджетами
через
нерівномірність
мережі бюджетних
установ
3511410 0180 Субвенція з       32 000,0   32 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   32 000,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Севастополя
на компенсацію
втрат доходів
внаслідок
розміщення на
території міста
Чорноморського
Флоту
3511420 0180 Субвенція з       3 000,0      0,0     0,0     0,0   3 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    3 000,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Одеси на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста Одеси
3511430 0180 Субвенція з       5 600,0      0,0     0,0     0,0   5 600,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    5 600,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Львова на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Львова
3511440 0180 Субвенція з       15 000,0      0,0     0,0     0,0   15 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим на
виконання
інвестиційних
проектів,
спрямованих на
розвиток соціальної
інфраструктури
Автономної
Республіки Крим
3511460 0180 Субвенція з       2 000,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        державного бюджету
Бахмацькому
районному бюджету
Чернігівської
області на програму
збереження пам'яток
Державного
історико-
культурного
заповідника
"Гетьманська
столиця"
3511470 0180  Субвенція з       2 000,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Глухова
Сумської області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Глухова
3511480 0180 Субвенція з       2 000,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    2 000,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Кам'янець-
Подільський
Хмельницької
області на розвиток
Національного
історико-
архітектурного
заповідника
"Кам'янець"
3511490 0180 Субвенція з       2 000,0      0,0    0,0     0,0   2 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0
        державного бюджету
Збаразькому
районному бюджету
Тернопільської
області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Збаража
3511500 0180 Субвенція з       1 000,0      0,0    0,0     0,0   1 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 000,0
        державного бюджету
міському бюджету
міста Мелітополя
Запорізької області
на розвиток
державного
історико-
археологічного
заповідника
"Кам'яна Могила"

3511510 0180 Додаткова дотація з  438 070,0   438 070,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  438 070,0
        державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та Київському і
Сеастопольському
міським бюджетам на
забезпечення
виконання норм
Закону України "Про
встановлення
розміру мінімальної
заробітної плати на
2003 рік"
( 372-15 )
3511520 0133 Придбання у      555 000,0      0,0    0,0     0,0  555 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  555 000,0
        державну власність
майна АК АПБ
"Україна"
3511620 0490 Фінансування         0,0      0,0    0,0     0,0     0,0  526 828,8     0,0      0,0     0,0     0,0  526 828,8
        проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
3511630 0490 Повернення позик,   -811 565,5      0,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0 -811 565,5
        наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
3600000    Міністерство      150 239,8   140 926,7  83 837,7   3 623,5   9 313,1  110 335,7  97 354,8   29 170,0   3 363,5  12 980,9  260 575,5
        юстиції України
3601000    Апарат Міністерства  149 580,9   140 267,8  83 470,5   3 623,5   9 313,1  110 335,7  97 354,8   29 170,0   3 363,5  12 980,9  259 916,6
        юстиції України
3601010 0380 Керівництво та     128 053,0   124 008,0  79 630,5   3 415,0   4 045,0   99 950,0  87 960,0   26 893,0   3 140,0  11 990,0  228 003,0
        управління у сфері
юстиції
3601020 0380 Функціонування      1 525,2    1 500,2   237,9     7,5    25,0   1 690,0   1 604,1     20,0     0,0    85,9   3 215,2
        Центру правової
реформи і
законопроектних
робіт, Центру
перекладів актів
європейського
права, Центру
порівняльного права
3601070 0330 Проведення судової    4 968,6    3 890,5  1 965,4    130,0   1 078,1   6 500,0   5 600,0   2  250,0    210,0    900,0  11 468,6
        експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки    1 923,8    1 923,8  1 369,4     45,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 923,8

у сфері методики проведення судових експертиз

3601090 0950 Підвищення         581,5     456,5   267,3     26,0    125,0     58,5    53,5      7,0    13,5     5,0    640,0
        кваліфікації
працівників органів
юстиції та судів
3601110 0380 Заходи, пов'язані з   4 000,0      0,0    0,0     0,0   4 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 000,0
        веденням Єдиного
державного реєстру
виконавчих
проваджень
3601140 0370 Дослідження        250,0     250,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    250,0
        документів та
вироблення
історичного
висновку щодо
діяльності ОУН-УПА
3601150 0133 Забезпечення       8 278,8    8 238,8    0,0     0,0    40,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 278,8
        захисту прав та
інтересів України
під час розгляду у
закордонних
юрисдикційних
органах
3601600 0411 Створення системи      0,0      0,0    0,0     0,0     0,0   2 137,2   2 137,2      0,0     0,0     0,0   2 137,2
        реєстрації прав
власності
3603000    Державний комітет     658,9     658,9   367,2     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    658,9
        України у справах
релігій
3603010 0850 Керівництво та       575,4     575,4   367,2     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    575,4
        управління у сфері
релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані      83,5     83,5    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    83,5
        із забезпеченням
свободи совісті та
релігії
5000000    Державний комітет   355 241,8   349 480,8 120 932,1  104 812,4   5 761,0  109 600,3  102 792,0    7 872,5  32 311,7   6 808,3  464 842,1
        України по водному
господарству
5001000    Апарат Державного   355 241,8   349 480,8 120 932,1  104 812,4   5 761,0  109 600,3  102 792,0    7 872,5  32 311,7   6 808,3  464 842,1
        комітету України по
водному
господарству
5001010 0421 Керівництво та      1 901,5    1 551,5  1 009,9     26,4    350,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 901,5
        управління у сфері
водного
господарства
5001020 0482 Прикладні розробки     704,3     704,3    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    704,3
        у сфері розвитку
водного
господарства
5001030 0530 Розробки          50,0     50,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    50,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері
екологічного
оздоровлення водних
ресурсів
5001040 0950 Підвищення         447,7     447,7   326,5     0,0     0,0    830,0    800,0     232,8    147,0    30,0   1 277,7
        кваліфікації кадрів
у сфері водного
господарства
5001050 0421 Експлуатація      301 270,1   296 159,1 119 595,7  104 786,0   5 111,0  108 770,3  101 992,0    7 639,7  32 164,7   6 778,3  410 040,4
        загальнодержавних і
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем
5001060 0511 Ведення державного    4 826,0    4 526,0    0,0     0,0    300,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 826,0
        моніторингу
поверхневих вод,
водного кадастру,
паспортизація,
управління водними
ресурсами
5001070 0511 Захист від       32 042,2   32 042,2    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  32 042,2
        шкідливої дії вод
сільських населених
пунктів і
сільськогосподар-
ських угідь
5001080 0511 Комплексний       14 000,0   14 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  14 000,0
        протипаводковий
захист в басейні
р. Тиса у
Закарпатській
області
5100000    Державний комітет   117 447,0   114 447,0  54 876,8    200,0   3 000,0  207 480,0  63 440,0      0,0    500,0  144 040,0  324 927,0
        України по
земельних ресурсах
5101000    Апарат Державного   117 447,0   114 447,0  54 876,8    200,0   3 000,0  207 480,0  63 440,0      0,0    500,0  144 040,0  324 927,0
        комітету України по
земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та     77 986,4   76 486,4  54 876,8    200,0   1 500,0   10 200,0   7 440,0      0,0    500,0   2 760,0  88 186,4
        управління у сфері
земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення         19,6     19,6    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    19,6
        кваліфікації
працівників
Держкомзему
5101030 0421 Проведення       35 641,0   34 141,0    0,0     0,0   1 500,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  35 641,0
        земельної реформи
5101040 0511 Створення        3 800,0    3 800,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 800,0
        протиерозійних
гідротехнічних
споруд та
рекультивація
порушених земель
5101600 0421 Видача державних       0,0      0,0    0,0     0,0     0,0  197 280,0  56 000,0      0,0     0,0  141 280,0  197 280,0
        актів на право
приватної власності
на землю та їх
реєстрація
5120000    Державний комітет    421 641,1   13 305,3   5 398,6   2 616,6   8 335,8   385 993,8   86 837,0   2 701,3   2 492,5  299 156,8  807 634,9
        України з
державного
матеріального
резерву
5121000    Апарат Державного    421 641,1   13 305,3   5 398,6   2 616,6   8 335,8   385 993,8   86 837,0   2 701,3   2 492,5  299 156,8  807 634,9
        комітету з
державного
матеріального
резерву
5121010 0220 Керівництво та      3 605,0    3 569,2  1 395,4    135,6    35,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 605,0
        управління у сфері
державного
матеріального
резерву
5121020 0220 Обслуговування      8 036,1    8 036,1  4 003,2   2 481,0     0,0   20 492,2  17 210,1    2 701,3   2 492,5   3 282,1  28 528,3
        державного
матеріального
резерву
організаціями
Державного комітету
України з
державного
матеріального
резерву
5121030 0220 Відшкодування        0,0      0,0    0,0     0,0     0,0   10 451,6  10 451,6      0,0     0,0     0,0  10 451,6
        підприємствам,
установам та
організаціям
витрат, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву
5121040 0220 Накопичення      410 000,0   1 700,0     0,0     0,0   8 300,0   355 050,0   59 175,3     0,0    0,0  295 874,7 765 050,0

(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву

5160000    Державна митна     419 240,0   386 699,5 200 383,8   10 357,7  32 540,5   1 013,0    705,1     85,0     0,0    307,9  420 253,0
        служба України
5161000    Апарат Державної    419 240,0   386 699,5 200 383,8   10 357,7  32 540,5   1 013,0    705,1     85,0     0,0    307,9  420 253,0
        митної служби
України
5161010 0112 Керівництво та     330 684,1   325 913,6 194 919,1   9 595,6   4 770,5    280,0    187,1      0,0     0,0    92,9  330 964,1
        управління у сфері
митної справи
5161020 0112 Розбудова та      71 800,0   45 300,0    0,0     0,0  26 500,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  71 800,0
        модернізація
об'єктів митної
системи
5161030 0942 Підготовка кадрів    10 085,2    8 855,2  4 580,8    644,4   1 230,0    733,0    518,0     85,0     0,0    215,0  10 818,2
        для митної служби
5161040 0950 Підвищення        1 670,7    1 630,7   883,9    117,7    40,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 670,7
        кваліфікації
працівників органів
державної митної
служби
5161050 0150 Прикладні        5 000,0    5 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   5 000,0
        дослідження і
розробки у сфері
митної служби

5270000    Державний комітет    4 646,5    4 477,6  2 313,7     91,0    168,9     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 646,5
        ядерного
регулювання України
5271000    Апарат Державного    4 646,5    4 477,6  2 313,7     91,0    168,9     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 646,5
        комітету ядерного
регулювання України
5271010 0434 Керівництво та      3 840,5    3 671,6  2 313,7     91,0    168,9     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 840,5
        управління у сфері
ядерного
регулювання
5271020 0530 Прикладні         785,1     785,1    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    785,1
        дослідження у сфері
ядерного
регулювання
5271030 0950 Підвищення         20,9     20,9    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    20,9
        кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
ядерного
регулювання
5300000    Державний комітет    20 416,9   11 242,3  2 619,1    289,2   9 174,6   2 426,6   2 232,9     661,5    91,9    193,7  22 843,5
        України з
будівництва та
архітектури
5301000    Апарат Державного    20 020,8   10 846,2  2 564,0    277,2   9 174,6   2 426,6   2 232,9     661,5    91,9    193,7  22 447,4
        комітету України з
будівництва та
архітектури
5301010 0443 Керівництво та      1 954,9    1 934,9  1 138,4     20,0    20,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 954,9
        управління у сфері
будівництва та
архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки     957,5     957,5    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    957,5
        у сфері будівництва
5301040 0484 Державні науково-     116,8     116,8    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    116,8
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із    500,1     500,1    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    500,1
        стандартизації у
сфері будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка     20,0     20,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    20,0
        творчих спілок у
сфері архітектури
5301070 0825 Функціонування       291,2     286,2   112,0     36,3     5,0     60,0    58,4     30,0     0,5     1,6    351,2
        Державної
науково-технічної
бібліотеки
5301080 0827 Збереження        2 778,6    2 429,0  1 313,6    220,9    349,6   2 366,6   2 174,5     631,5    91,4    192,1   5 145,2
        архітектурної
спадщини в
заповідниках
5301090 0829 Паспортизація,      9 500,0     700,0    0,0     0,0   8 800,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   9 500,0
        інвентаризація та
реставрація
пам'яток
архітектури
5301100 0443 Розробка схем та      856,7     856,7    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    856,7
        проектних рішень
масового
застосування
5301110 0484 Розробки          145,0     145,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    145,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
нових будівельних
матеріалів та
виробів
5301120 0829 Пошук і         2 900,0    2 900,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 900,0
        впорядкування
поховань жертв
війни та політичних
репресій
5302000    Комітет із         396,1     396,1    55,1     12,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    396,1
        Державної премії
України у галузі
архітектури
5302010 0829 Присудження         96,1     96,1    55,1     12,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    96,1
        Державної премії в
галузі архітектури
5302020 0829 Відзначення        300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        Державною премією в
галузі архітектури
5310000    Державний комітет    4 936,1    3 936,1  1 143,6     47,6   1 000,0    237,8    208,8     96,1     1,8    29,0   5 173,9
        України з питань
житлово-
комунального
господарства
5311000    Апарат Державного    4 936,1    3 936,1  1 143,6     47,6   1 000,0    237,8    208,8     96,1     1,8    29,0   5 173,9
        комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства
5311010 0610 Керівництво та      2 940,9    1 940,9  1 065,0     40,0   1 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 940,9
        управління у сфері
житлово-
комунального
господарства
5311020 0630 Прикладні розробки    1 098,0    1 098,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 098,0
        у сфері житлової
політики
5311030 0630 Державні науково-     313,2     313,2    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    313,2
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства
5311040 0620 Державний          48,3     48,3    30,8     5,9     0,0    212,8    183,8     83,6     1,3    29,0    261,1
        насіннєвий контроль
у сфері зеленого
будівництва та
квітникарства
5311050 0520 Збереження         75,6     75,6    47,8     1,7     0,0     25,0    25,0     12,5     0,5     0,0    100,6
        природно-
заповідного
фонду у Сирецькому
дендрологічному
парку
5311060 0630 Наукові розробки із    260,1     260,1    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    260,1
        стандартизації у
сфері житлової
політики
5311070 0630 Розробки          200,0     200,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    200,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства
5320000    Державний комітет    48 381,1    7 775,7   840,7    162,1  40 605,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  48 381,1
        України у справах
національностей та
міграції
5321000    Апарат Державного    48 381,1    7 775,7   840,7    162,1  40 605,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  48 381,1
        комітету України у
справах
національностей та
міграції
5321010 0380 Керівництво та       984,4     984,4   642,7     37,1     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    984,4
        управління у сфері
національностей та
міграції
5321020 1070 Надання допомоги     2 600,0     794,6   198,0    125,0   1 805,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 600,0
        біженцям
5321030 0829 Заходи щодо       1 196,7    1 196,7    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 196,7
        відтворення
культури
національних меншин
та встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою
5321040 1070 Розселення та      43 000,0    4 200,0    0,0     0,0  38 800,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  43 000,0
        облаштування
депортованих
кримських татар та
осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України
5321050 0829 Фінансова підтримка    600,0     600,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    600,0
        Української
Всесвітньої
Координаційної Ради
5340000    Державний комітет у  455 518,0   421 292,0 242 538,3   26 350,0  34 226,0   8 035,2   7 891,5     130,0    847,7    143,7  463 553,2
        справах охорони
державного кордону
України
5341000    Апарат Державного   437 845,0   403 619,0 229 601,3   26 350,0  34 226,0   8 035,2   7 891,5     130,0    847,7    143,7  445 880,2
        комітету у справах
охорони державного
кордону України
5341010 0310 Керівництво та      8 995,7    8 995,7  8 180,7     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 995,7
        управління у сфері
охорони державного
кордону України
5341020 0310 Забезпечення      312 718,9   312 718,9 205 159,6   26 350,0     0,0   3 353,2   3 353,2     130,0    847,7     0,0  316 072,1
        особового складу
Прикордонних військ
України
5341030 0310 Охорона державного   61 921,0   56 721,0    0,0     0,0   5 200,0   4 682,0   4 538,3      0,0     0,0    143,7  66 603,0
        кордону
5341040 0310 Участь у виконанні    2 506,4    2 506,4    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 506,4
        заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України
5341060 0942 Підготовка кадрів    17 677,0   17 677,0  16 261,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  17 677,0
        та підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Прикордонних військ
України
5341070 1062 Будівництво       29 026,0      0,0    0,0     0,0  29 026,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  29 026,0

(придбання) житла для військовослужбовців Прикордонних військ України

5341080 0310 Створення        5 000,0    5 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   5 000,0
        автоматизованої
інформаційної
системи перетину
державного кордону
України і банку
даних міжвідомчого
користування
5342000    Розвідувальний     17 673,0   17 673,0  12 937,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  17 673,0
        орган Державного
комітету у справах
охорони державного
кордону
5342010 0310 Функціонування     17 673,0   17 673,0  12 937,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  17 673,0
        розвідувального
органу

5360000    Державний комітет    21 049,9   20 999,9  2 983,1    150,0    50,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  21 049,9
        України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361000    Апарат Державного    21 049,9   20 999,9  2 983,1    150,0    50,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  21 049,9
        комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та      5 178,5    5 178,5  2 983,1    150,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   5 178,5
        управління у сфері
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки    1 107,4    1 107,4    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 107,4
        у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології
5361030 0481 Розробки          300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері
стандартизації
продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми     4 500,0    4 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 500,0
        у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази
5361050 0487 Збереження та       500,0     500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    500,0
        функціонування
національної
еталонної бази
5361060 0473 Створення служби      800,0     800,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    800,0
        єдиного часу
5361070 0411 Державний нагляд     2 164,0    2 164,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 164,0
        за додержанням
стандартів та
державний
метрологічний
нагляд
5361080 0411 Гармонізація       4 500,0    4 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 500,0
        національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими
5361090 0411 Виробництво та      2 000,0    1 950,0    0,0     0,0    50,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0
        розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду тютюнопаління
та вживання
алкогольних напоїв
5380000    Державна туристична   15 148,3   14 760,8   749,7     36,7    387,5     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  15 148,3
        адміністрація
України
5381000    Апарат Державної    15 148,3   14 760,8   749,7     36,7    387,5     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  15 148,3
        туристичної
адміністрації
України
5381010 0472 Керівництво та      1 428,5    1 080,1   625,5     16,7    348,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 428,5
        управління у сфері
туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка   13 063,7   13 063,7    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  13 063,7
        розвитку туризму в
Україні
5381030 0840 Прикладні розробки     356,1     317,0   124,2     20,0    39,1     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    356,1
        у сфері туризму
5381040 0472 Державні науково-     300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку туризму
5420000    Державний комітет   151 555,5   110 978,4   22 939,1   2 705,8   40 577,1   11 119,7   8 732,3   2 552,5  1 035,9   2 387,4   162 675,2
        України з питань
фізичної культури і
спорту
5421000    Апарат Державного    39 319,4   26 733,3   11 993,2   2 696,5   12 586,1   11 119,7   8 732,3   2 552,5   1 035,9   2 387,4   50 439,1
        комітету України з
питань фізичної
культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та      1 186,8    1 173,8   734,4     66,6    13,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 186,8
        управління у сфері
фізичної культури і
спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів    3 229,4    3 229,4  1 710,4    338,8     0,0    377,9    334,9     53,5    63,0    43,0   3 607,3
        для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів    16 163,6   16 163,6  8 551,6   2 266,1     0,0   10 741,8   8 397,4    2 499,0    972,9   2 344,4  26 905,4
        для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
5421040 0990 Методичне          80,3     80,3    46,7     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    80,3
        забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у сфері спорту
5421050 0826 Функціонування       82,6     79,5    20,2     0,0     3,1     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    82,6
        музею спортивної
слави України
5421090 0810 Забезпечення       1 689,2    1 669,2   516,9     25,0    20,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 689,2
        підготовки
спортсменів вищих
категорій
5421100 0810 Розвиток        14 000,0    1 450,0    0,0     0,0   12 550,0     0,0     0,0     0,0     0,0    0,0   14 000,0
        матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень
в тому числі        0,0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
        реконструкція
стадіону
в м. Вінниця
5421110 0840 Прикладні розробки     599,5     599,5   413,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    599,5
        у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів
5421120 0810 Розвиток авіаційних   2 288,0    2 288,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 288,0
        видів спорту
5422000    Управління       97 196,3   71 180,3  9 245,3     4,3  26 016,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  97 196,3
        "Укрспорт-
забезпечення"
5422020 0810 Організаційне та    64 266,3   38 250,3  9 245,3     4,3  26 016,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  64 266,3
        фінансове
забезпечення спорту
вищих досягнень
5422030 0810 Проведення       30 000,0   30 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  30 000,0
        навчально-
тренувальних
зборів і змагань
5422050 0810 Проведення заходів    2 930,0    2 930,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 930,0
        з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури

5423000    Національний      14 389,8   12 414,8  1 700,6     5,0   1 975,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  14 389,8
        комітет спорту
інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно-      9 794,8    9 714,8  1 700,6     5,0    80,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   9 794,8
        спортивна
реабілітація та
спорт інвалідів
5423040 0810 Фінансова підтримка   4 595,0    2 700,0    0,0     0,0   1 895,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 595,0
        параолімпійського
руху в Україні
5424000    Профспілково-       650,0     650,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    650,0
        спортивне
товариство
"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно-       650,0     650,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    650,0
        спортивна
підготовка дітей та
молоді
5450000    Державний комітет    84 155,7   82 755,7  15 693,6    606,5   1 400,0   25 731,9  21 893,8    8 315,6   1 228,9   3 838,1  109 887,6
        зв'язку та
інформатизації
України
5451000    Апарат Державного    69 801,3   68 401,3  7 274,7    474,0   1 400,0   20 931,9  17 987,8    7 595,6   1 202,3   2 944,1  90 733,2
        комітету зв'язку та
інформатизації
України
5451010 0460 Керівництво та      2 888,6    2 888,6  1 817,8     79,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 888,6
        управління у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451030 0150 Прикладні         839,0     839,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    839,0
        дослідження у сфері
сучасних
інформаційних
систем та зв'язку
5451050 0486 Проведення наукових    100,0     100,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    100,0
        виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451060 0941 Підготовка кадрів    2 845,4    2 845,4  1 881,2     74,4     0,0   2 555,0   2 424,5     746,2    439,7    130,5   5 400,4
        для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та II
рівнів акредитації
5451070 0942 Підготовка кадрів    6 314,8    6 314,8  3 575,7    320,6     0,0   18 376,9  15 563,3    6 849,4    762,6   2 813,6  24 691,7
        для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації
5451100 0460 Спецоб'єкти       1 714,2    1 714,2    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 714,2
5451110 0460 Забезпечення       9 000,0    7 600,0    0,0     0,0   1 400,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   9 000,0
        ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу
5451120 0473 Національна       8 600,0    8 600,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 600,0

програма інформатизації

в тому числі       3 500,0    3 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 500,0
        забезпечення
антивірусного
захисту державних
інформаційних
ресурсів
5451130 0950 Підвищення         30,0     30,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    30,0
        кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451150 0831 Трансляція       37 369,3   37 369,3    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  37 369,3
        телерадіопрограм,
вироблених для
державних потреб
5451160 0486 Розробка          100,0     100,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    100,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері зв'язку та
інформатизації
5452000    Головне управління   14 354,4   14 354,4  8 418,9    132,5     0,0   4 800,0   3 906,0     720,0    26,6    894,0  19 154,4
        Державної
фельд'єгерської
служби України
5452010 0113 Доставка         3 200,0    3 200,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 200,0
        дипломатичної
кореспонденції за
кордон і в Україну
5452020 0460 Доставка        11 154,4   11 154,4  8 418,9    132,5     0,0   4 800,0   3 906,0     720,0    26,6    894,0  15 954,4
        спеціальної
службової
кореспонденції
органам державної
влади
5480000    Державний комітет    39 023,4   34 882,4  19 490,9    647,6   4 141,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  39 023,4
        України з нагляду
за охороною праці
5481000    Апарат Державного    39 023,4   34 882,4  19 490,9    647,6   4 141,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  39 023,4
        комітету України з
нагляду за охороною
праці
5481010 0412 Керівництво та     38 631,9   34 490,9  19 490,9    647,6   4 141,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  38 631,9
        управління у сфері
нагляду за охороною
праці
5481030 0950 Підвищення         71,5     71,5    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    71,5
        кваліфікації кадрів
у сфері охорони
праці та наглядової
діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки     320,0     320,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    320,0
        у сфері охорони
праці
5500000    Державна комісія з    3 268,4    2 548,4  1 462,2     0,0    720,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 268,4
        регулювання ринків
фінансових послуг
5501000    Апарат Державної     3 268,4    2 548,4  1 462,2     0,0    720,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 268,4
        комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та      3 268,4    2 548,4  1 462,2     0,0    720,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 268,4
        управління у сфері
регулювання ринків
фінансових послуг
5960000    Головне управління   77 185,1   75 185,1  40 422,6   2 415,5   2 000,0   1 900,0   1 900,0     113,6    123,0     0,0  79 085,1
        розвідки
Міністерства
оборони України
5961000    Головне управління   77 185,1   75 185,1  40 422,6   2 415,5   2 000,0   1 900,0   1 900,0     113,6    123,0     0,0  79 085,1
        розвідки
Міністерства
оборони України
5961010 0260 Розвідувальна      77 185,1   75 185,1  40 422,6   2 415,5   2 000,0   1 900,0   1 900,0     113,6    123,0     0,0  79 085,1
        діяльність у сфері
військової оборони
5980000    Вища рада юстиції    4 941,2    3 871,2  1 132,8     90,0   1 070,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 941,2
5981000    Апарат Вищої ради    4 941,2    3 871,2  1 132,8     90,0   1 070,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 941,2
        юстиції
5981010 0330 Формування        4 941,2    3 871,2  1 132,8     90,0   1 070,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 941,2
        суддівського
корпусу та контроль
за його діяльністю
5990000    Секретаріат       6 430,6    4 430,6  2 268,2     60,0   2 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   6 430,6
        Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5991000    Секретаріат       6 430,6    4 430,6  2 268,2     60,0   2 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   6 430,6
        Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5991010 0111 Парламентський      6 430,6    4 430,6  2 268,2     60,0   2 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   6 430,6
        контроль за
додержанням
конституційних прав
і свобод людини
6010000    Антимонопольний     21 769,7   13 189,0  6 617,3    386,5   8 580,7   1 823,6    856,5      4,5     3,0    967,1  23 593,3
        комітет України
6011000    Апарат         21 769,7   13 189,0  6 617,3    386,5   8 580,7   1 823,6    856,5      4,5     3,0    967,1  23 593,3
        Антимонопольного
комітету України
6011010 0411 Керівництво та     21 220,3   12 683,6  6 477,9    386,5   8 536,7   1 803,6    836,5      0,0     3,0    967,1  23 023,9
        управління у сфері
конкурентної
політики, контроль
за дотриманням
законодавства про
захист економічної
конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки     549,4     505,4   139,4     0,0    44,0     20,0    20,0      4,5     0,0     0,0    569,4
        у сфері
конкурентної
політики та права
6020000    Вища атестаційна      932,2     932,2   579,7     25,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    932,2
        комісія України
6021000    Апарат Вищої        932,2     932,2   579,7     25,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    932,2
        атестаційної
комісії України
6021010 0990 Керівництво та       726,9     726,9   459,0     25,4     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    726,9
        управління у сфері
атестації наукових
та науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації,
присудження
наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація     205,3     205,3   120,7     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    205,3
        наукових і науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації
6070000    Державний       453 148,6   440 896,6 265 596,8   48 107,3  12 252,0  111 956,5  110 363,8    1 378,0  11 126,3   1 592,7  565 105,1
        департамент України
з питань виконання
покарань
6071000    Апарат Державного   453 148,6   440 896,6 265 596,8   48 107,3  12 252,0  111 956,5  110 363,8    1 378,0  11 126,3   1 592,7  565 105,1
        департаменту
України з питань
виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та     26 042,5   25 387,5  18 973,8    783,7    655,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  26 042,5
        управління у сфері
виконання покарань
6071020 0340 Утримання       119 761,6   119 264,5  4 776,8   33 719,6    497,1   89 474,7  87 934,8      0,0  11 003,0   1 539,9  209 236,3
        спецконтингенту в
установах
кримінально-
виконавчої
системи
6071030 0340 Здійснення       260 934,6   260 265,7 226 057,9   9 108,1    668,9   1 583,3   1 537,5     897,5     0,0    45,8  262 517,9
        виконання покарань
6071040 0734 Фінансова підтримка    302,6     302,6    36,0     26,6     0,0    299,1    292,1     55,0    67,8     7,0    601,7
        санаторно-курортних
закладів Державного
департаменту
України з питань
виконання покарань
6071060 0340 Утримання        32 996,3   32 906,3  15 752,3   4 469,3    90,0   1 622,6   1 622,6     425,5    55,5     0,0  34 618,9
        спецконтингенту,
хворого на
туберкульоз, в
установах
кримінально-
виконавчої
системи
6071070 0340 Створення установ    3 551,0     50,0    0,0     0,0   3 501,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 551,0
        виконання покарань
для засуджених на
довічне ув'язнення
та приведення умов
тримання засуджених
до вимог
європейських
стандартів
6071080 1062 Будівництво       6 840,0      0,0    0,0     0,0   6 840,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   6 840,0

(придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально- виконавчої системи

6071600 0763 Заходи з подолання    2 720,0    2 720,0    0,0     0,0     0,0   18 976,8  18 976,8      0,0     0,0     0,0  21 696,8
        епідемії
туберкульозу та
СНІДу в установах
кримінально-
виконавчої
системи
6110000    Державний комітет    4 254,4    3 536,0  2 207,0    124,0    718,4    778,5    705,0     201,8    73,1    73,5   5 032,9
        архівів України
6111000    Апарат Державного    4 254,4    3 536,0  2 207,0    124,0    718,4    778,5    705,0     201,8    73,1    73,5   5 032,9
        комітету архівів
України
6111010 0133 Керівництво та       618,0     618,0   339,7     9,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    618,0
        управління у сфері
архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки     479,6     479,6   288,7     0,0     0,0     10,0     5,0      3,6     0,0     5,0    489,6
        у сфері архівної
справи
6111030 0133 Архівна справа      3 156,8    2 438,4  1 578,6    114,4    718,4    768,5    700,0     198,2    73,1    68,5   3 925,3
6120000    Головне управління    6 507,6    6 495,6  1 110,8     42,3    12,0   1 086,0    756,0      0,0    150,0    330,0   7 593,6
        державної служби
України
6121000    Апарат Головного     6 507,6    6 495,6  1 110,8     42,3    12,0   1 086,0    756,0      0,0    150,0    330,0   7 593,6
        управління
державної служби
України
6121010 0131 Керівництво та      2 162,1    2 150,1  1 110,8     42,3    12,0   1 086,0    756,0      0,0    150,0    330,0   3 248,1
        функціональне
управління у сфері
державної служби
6121020 0150 Наукові розробки у    1 795,0    1 795,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 795,0
        сфері розвитку
державної служби
6121030 0950 Підготовка        2 550,5    2 550,5    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 550,5
        магістрів державної
служби
6140000    Державна податкова  1 072 871,8  1 020 776,5 672 918,1   26 492,4  52 095,3  105 128,0  88 367,0    6 343,8    428,1  16 761,0 1 177 999,8
        адміністрація
України
6141000    Апарат Державної   1 072 871,8  1 020 776,5 672 918,1   26 492,4  52 095,3  105 128,0  88 367,0    6 343,8    428,1  16 761,0 1 177 999,8
        податкової
адміністрації
України
6141010 0112 Керівництво та    1 022 001,2   992 833,9 665 173,0   25 053,6  29 167,3   65 928,0  57 759,0      0,0     0,0   8 169,0 1 087 929,2
        управління у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки    1 645,0    1 645,0   670,0     28,2     0,0     70,0    70,0     31,5     2,1     0,0   1 715,0
        у сфері
оподаткування,
фінансового права
та діяльності
податкової служби
6141030 0941  Підготовка кадрів    1 070,9    1 050,9   429,6     0,0    20,0    700,0    480,0     189,4     0,0    220,0   1 770,9
        для податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів    22 498,2   14 998,2  6 077,2   1 253,6   7 500,0   18 650,0  14 650,0    6 000,0    400,0   4 000,0  41 148,2
        та підвищення
кваліфікації
Академією державної
податкової служби
6141050 0950 Підвищення        2 928,5    1 318,5   568,3    157,0   1 610,0    600,0    450,0     122,9    26,0    150,0   3 528,5
        кваліфікації
Центром
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів державної
податкової служби
6141060 0950 Перепідготовка і     4 130,0    4 130,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 130,0
        підвищення
кваліфікації
працівників органів
податкової служби
6141080 0112 Створення        17 598,0    4 400,0    0,0     0,0  13 198,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  17 598,0
        автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи податкових
органів

6141600 0112 Модернізація       1 000,0     400,0    0,0     0,0    600,0   19 180,0  14 958,0      0,0     0,0   4 222,0  20 180,0
        податкової служби
6150000    Державна комісія з   12 521,2   11 411,2  4 852,0    253,6   1 110,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  12 521,2
        цінних паперів та
фондового ринку
України
6151000    Апарат Державної    12 521,2   11 411,2  4 852,0    253,6   1 110,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  12 521,2
        комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
України
6151010 0411 Керівництво та     10 470,2    9 360,2  4 852,0    253,6   1 110,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  10 470,2
        управління у сфері
фондового ринку
6151020 0411 Створення        2 000,0    2 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0
        Національної
депозитарної
системи та системи
моніторингу
фондового ринку
6151030 0950 Перепідготовка та      51,0     51,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    51,0
        підвищення
кваліфікації
фахівців з питань
фондового ринку та
корпоративного
управління
6170000    Державна служба     1 728,2    1 728,2   853,5     22,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 728,2
        експортного
контролю
6171000    Апарат Державної     1 728,2    1 728,2   853,5     22,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 728,2
        служби експортного
контролю
6171010 0411 Керівництво та      1 478,4    1 478,4   853,5     22,8     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 478,4
        управління у сфері
експортного
контролю
6171020 0481 Прикладні розробки     249,8     249,8    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    249,8
        у сфері розвитку
експортного
контролю
6250000    Державна комісія з     451,3     451,3   172,6     16,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    451,3
        питань оборонно-
промислового
комплексу України
6251000    Апарат Державної      451,3     451,3   172,6     16,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    451,3
        комісії з питань
оборонно-
промислового
комплексу України
6251010 0260 Керівництво та       451,3     451,3   172,6     16,3     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    451,3
        управління у сфері
оборонно-
промислового
комплексу
6370000    Національна комісія   6 664,6    5 939,1  2 717,5    129,5    725,5     27,9    27,9      0,0     5,0     0,0   6 692,5
        регулювання
електроенергетики
України
6371000    Апарат Національної   6 664,6    5 939,1  2 717,5    129,5    725,5     27,9    27,9      0,0     5,0     0,0   6 692,5
        комісії регулювання
електроенергетики
України
6371010 0433 Керівництво та      6 664,6    5 939,1  2 717,5    129,5    725,5     27,9    27,9      0,0     5,0     0,0   6 692,5
        управління у сфері
регулювання
електроенергетики
6380000    Національне      132 569,1   130 220,3  23 100,2   3 799,5   2 348,8   7 350,0   7 193,6     60,0    24,0    156,4  139 919,1
        космічне агентство
України
6381000    Апарат         132 569,1   130 220,3  23 100,2   3 799,5   2 348,8   7 350,0   7 193,6     60,0    24,0    156,4  139 919,1
        Національного
космічного
агентства України
6381010 0473 Керівництво та      2 387,6    2 387,6  1 734,9     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 387,6
        управління у сфері
космічної
діяльності
6381020 0487 Розробки          300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері космічної
галузі
6381030 0960 Надання         1 601,5    1 435,7   296,3    134,5    165,8    400,0    313,6     10,0    14,0    86,4   2 001,5
        позашкільної освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України
6381040 0473 Загальнодержавна    89 500,0   89 500,0    0,0     0,0     0,0   6 500,0   6 500,0      0,0     0,0     0,0  96 000,0

(Національна) космічна програма

6381050 0473 Управління та      32 731,1   32 401,1  21 069,0   3 665,0    330,0    450,0    380,0     50,0    10,0    70,0  33 181,1
        випробування
космічних засобів
6381060 0473 Функціонування і     2 000,0    2 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 000,0
        розвиток
національної
системи сейсмічних
спостережень
6381070 0460 Експлуатація       1 200,0    1 200,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 200,0
        супутникових систем
зв'язку та
телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки     495,9     495,9    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    495,9
        у сфері космічної
галузі
6381090 0487 Державні науково-     500,0     500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    500,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
космічної галузі
6381100 1062 Будівництво       1 853,0      0,0    0,0     0,0   1 853,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 853,0

(придбання) житла для військово- службовців Національного космічного агентства

6440000    Національна рада     3 702,5    3 602,5  1 514,4     50,0    100,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 702,5
        України з питань
телебачення і
радіомовлення
6441000    Апарат Національної   3 702,5    3 602,5  1 514,4     50,0    100,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   3 702,5
        ради України з
питань телебачення
і радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та      2 719,9    2 619,9  1 514,4     50,0    100,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 719,9
        управління
здійсненням
контролю у сфері
телебачення і
радіомовлення
6441020 0831 Розвиток          982,6     982,6    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    982,6
        вітчизняного
телебачення та
радіомовлення
6510000    Рахункова палата    20 472,5   10 744,5  5 469,5    748,3   9 728,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  20 472,5
6511000    Апарат Рахункової    20 472,5   10 744,5  5 469,5    748,3   9 728,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  20 472,5
        палати
6511010 0112 Керівництво та     20 472,5   10 744,5  5 469,5    748,3   9 728,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  20 472,5
        управління у сфері
контролю за
виконанням
державного бюджету
6520000    Служба безпеки     629 503,6   610 335,3 445 644,7   23 610,0  19 168,3   23 838,5  22 424,8    2 918,7   2 469,6   1 413,7  653 342,1
        України
6521000    Центральне       484 118,6   465 164,6 344 909,4   17 600,0  18 954,0   19 558,5  18 144,8    2 918,7   1 849,6   1 413,7  503 677,1
        управління Служби
безпеки України
6521010 0350 Забезпечення      399 969,6   399 969,6 318 830,0   15 000,0     0,0   1 818,5   1 139,4     197,9    90,1    679,1  401 788,1
        заходів у сфері
безпеки держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України
6521020 0350 Централізоване     14 500,0   14 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  14 500,0
        матеріально-
технічне
забезпечення
оперативно-
службової
діяльності у сфері
безпеки держави
6521030 0370 Наукова діяльність     175,0     175,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    175,0
        у сфері
забезпечення
державної безпеки,
дослідження та
розробки
спеціальної техніки
6521040 0113 Забезпечення       1 300,0    1 300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 300,0
        перебування за
кордоном
працівників органів
державної влади
6521050 0734 Фінансова підтримка   6 000,0    6 000,0  3 650,0    800,0     0,0   17 460,0  16 725,4    2 720,8   1 759,5    734,6  23 460,0
        санаторно-курортних
закладів Служби
безпеки України
6521070 0942 Підготовка та      21 320,0   21 320,0  14 929,4    900,0     0,0     30,0    30,0      0,0     0,0     0,0  21 350,0
        перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації
6521080 0721 Медичне         12 550,0   12 550,0  7 500,0    900,0     0,0    250,0    250,0      0,0     0,0     0,0  12 800,0
        обслуговування
особового складу
Служби безпеки
України
6521090 0910 Утримання закладів     850,0     850,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    850,0
        дошкільної освіти
Служби безпеки
України
6521100 1062 Будівництво       18 954,0      0,0    0,0     0,0  18 954,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  18 954,0

(придбання) житла для військово- службовців Служби безпеки України

6521200 0350 Забезпечення       8 500,0    8 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 500,0
        заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю та
корупцією Служби
безпеки України
6522000    Головне управління   27 985,0   27 985,0  19 829,1    790,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  27 985,0
        розвідки Служби
безпеки України
6522010 0350 Розвідувальна      27 985,0   27 985,0  19 829,1    790,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  27 985,0
        діяльність у сфері
безпеки держави та
спеціальний захист
державних
представництв за
кордоном
6523000    Департамент      106 910,0   106 910,0  79 910,0   5 220,0     0,0   4 280,0   4 280,0      0,0    620,0     0,0  111 190,0
        спеціальних
телекомунікаційних
систем та захисту
інформації Служби
безпеки України
6523010 0350 Забезпечення      96 860,0   96 860,0  78 410,0   5 220,0     0,0   4 280,0   4 280,0      0,0    620,0     0,0  101 140,0
        функціонування
державної системи
урядового зв'язку
6523020 0350 Захист          8 000,0    8 000,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 000,0
        інформаційних
ресурсів держави
6523030 0350 Роботи по         150,0     150,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    150,0
        стандартизації,
сертифікації в
галузі
криптографічного та
технічного захисту
інформації
6523040 0942 Підготовка,       1 500,0    1 500,0  1 500,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 500,0
        підвищення
кваліфікації кадрів
для галузі
спеціальних
телекомунікаційних
систем та захисту
інформації вищими
навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації
6523050 0350 Розвиток та        300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        модернізація
державної системи
урядового зв'язку
6523060 0350 Створення та        100,0     100,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    100,0
        забезпечення
функціонування
Національної
системи
конфіденційного
зв'язку
6524000    Антитерористичний    10 490,0   10 275,7   996,2     0,0    214,3     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  10 490,0
        центр Служби
безпеки України
6524010 0350 Боротьба з       10 490,0   10 275,7   996,2     0,0    214,3     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  10 490,0
        тероризмом на
території України
6540000    Національна      408 390,1   392 974,2 205 020,1   20 828,0  15 415,9  186 379,9  169 476,7   40 521,9  13 227,7  16 903,2  594 770,0
        Академія наук
України
6541000    Апарат Національної  408 390,1   392 974,2 205 020,1   20 828,0  15 415,9  186 379,9  169 476,7   40 521,9  13 227,7  16 903,2  594 770,0
        Академії наук
України
6541020 0150 Наукова і        15 803,6   15 603,6  12 617,7    134,0    200,0   1 847,5   1 337,5      4,8    22,9    510,0  17 651,1
        організаційна
діяльність президії
Національної
Академії наук
України
6541030 0140 Фундаментальні     248 507,0   243 254,9 147 529,8   17 300,0   5 252,1  151 592,4  136 906,6   31 572,3  10 608,6  14 685,8  400 099,4
        дослідження
наукових установ
Національної
Академії наук
6541040 0487 Прикладні розробки   60 081,8   55 418,8  33 213,2   1 097,5   4 663,0   32 267,8  30 628,6    8 747,0   2 551,2   1 639,2  92 349,6
        у сфері розвитку
галузей економіки
6541050 0487 Державні науково-    13 999,0   13 939,0  1 780,0    337,5    60,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  13 999,0
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку галузей
економіки
6541060 0150 Фінансова підтримка   33 969,2   33 869,2  1 800,0     37,5    100,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  33 969,2
        технічного
забезпечення
Національної
Академії наук
України
6541070 0960 Оздоровлення і       300,0     300,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    300,0
        відпочинок дітей в
дитячому
оздоровчому таборі
"Каштан"
6541080 0942 Підготовка кадрів    1 294,1    1 283,8   220,3     18,0    10,3     55,7    51,3     17,0     0,0     4,4   1 349,8
        фізико-технічного
напряму вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
6541090 0990 Методичне          99,3     99,3    60,1     1,2     0,0     29,0    27,0      7,0     0,0     2,0    128,3
        забезпечення
викладення
народознавства та
української мови як
іноземної
Міжнародною школою
україністики
6541100 0731 Медичне         6 940,0    6 340,0  2 470,5    521,6    600,0    272,5    210,7     93,8     5,0    61,8   7 212,5
        обслуговування
працівників
Національної
Академії наук
України
6541130 0150 Фінансова підтримка   13 396,1   12 865,6  1 728,5    995,7    530,5    315,0    315,0     80,0    40,0     0,0  13 711,1
        розвитку
інфраструктури
Національної
академії наук
України
6541140 0530 Здійснення науково-   8 000,0    8 000,0  3 600,0    385,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   8 000,0
        дослідних і
дослідно-
конструкторських
робіт МНТЦ
"Укриття"
6541150 0484 Розробка технологій   6 000,0    2 000,0    0,0     0,0   4 000,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   6 000,0
        дегазації вугільних
пластів з метою
використання метану
6550000    Академія        19 770,2   19 607,3  13 034,1   1 069,3    162,9   3 650,7   3 173,0    1 170,3    289,2    477,7  23 420,9
        педагогічних наук
України
6551000    Апарат Української   19 770,2   19 607,3  13 034,1   1 069,3    162,9   3 650,7   3 173,0    1 170,3    289,2    477,7  23 420,9
        академії
педагогічних наук
6551020 0980 Наукова і        3 898,2    3 821,6  3 152,7     75,2    76,6    307,4    304,6     45,5    97,2     2,8   4 205,6
        організаційна
діяльність президії
Академії
педагогічних наук
України
6551030 0140 Фундаментальні      9 729,5    9 729,5  6 783,1    359,3     0,0   1 419,1   1 300,3     520,7    78,3    118,8  11 148,6
        дослідження у сфері
педагогічних наук
6551040 0980 Прикладні розробки     115,5     115,5    84,2     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    115,5
        у сфері педагогіки
та психології
6551050 0980 Підготовка наукових    680,4     680,4   207,5     0,0     0,0    339,7    339,7     203,3     0,5     0,0   1 020,1
        кадрів у системі
Академії
педагогічних наук
України
6551060 0950 Підвищення        2 514,3    2 514,3  1 590,7    305,1     0,0   1 403,1   1 140,0     400,8    97,5    263,1   3 917,4
        кваліфікації
керівних кадрів
і спеціалістів у
сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і IV
рівнів акредитації
6551070 0930 Підготовка та      1 832,3    1 832,3   865,7    327,2     0,0    181,4    88,4      0,0    15,7    93,0   2 013,7
        перепідготовка
робітничих кадрів і
фахівців
автосервісу
навчально-науковим
центром професійно-
технічної освіти
Академії
педагогічних наук
України
6551080 0980 Фінансова підтримка    163,8     163,8    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    163,8
        розвитку
інфраструктури
Академії
педагогічних наук
України
6551090 0980 Державні науково-     836,2     749,9   350,2     2,5    86,3     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    836,2
        технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
педагогіки та
психології

6560000    Академія медичних   208 747,7   184 990,8  87 474,5   16 707,0  23 756,9   12 552,1  11 193,5    2 088,9   1 075,5   1 358,6  221 299,8
        наук України
6561000    Апарат Академії    208 747,7   184 990,8  87 474,5   16 707,0  23 756,9   12 552,1  11 193,5    2 088,9   1 075,5   1 358,6  221 299,8
        медичних наук
України
6561020 0140 Фундаментальні     14 085,4   14 085,4  9 987,3     70,0     0,0    891,7    871,7     56,0     0,0    20,0  14 977,1
        дослідження у
сфері теоретичної
та клінічної
медицини
6561030 0750 Прикладні розробки   20 727,0   20 127,0  13 028,1    302,0    600,0   6 934,7   6 023,1    1 628,5    400,3    911,6  27 661,7
        у сфері діагностики
і методів лікування
хвороб людини
5561040 0750 Державні         4 647,9    4 472,3  2 640,0     0,0    175,6     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 647,9
        науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
профілактики і
лікування хвороб
людини
6561050 0750 Підготовка наукових    400,0     400,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    400,0
        кадрів Академією
медичних наук
України
6561060 0732 Діагностика і     150 599,9   135 935,0  59 111,6   16 128,3  14 664,9   4 572,0   4 172,5     389,7    671,2    399,5  155 171,9
        лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України
6561070 0722 Спеціалізована      2 892,4    2 811,0  1 043,4    182,2    81,4    153,7    126,2     14,7     4,0    27,5   3 046,1
        консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-дослідними
установами Академії
медичних наук
України
6561080 0763 Централізована     13 000,0    4 800,0    0,0     0,0   8 200,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0  13 000,0
        закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
клінік
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України
6561090 0750 Наукова і        2 245,1    2 225,1  1 664,1     24,5    20,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   2 245,1
        організаційна
діяльність президії
Академії медичних
наук України
6561100 0750 Фінансова підтримка    150,0     135,0    0,0     0,0    15,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    150,0
        розвитку
інфраструктури
Академії медичних
наук України
6570000    Академія мистецтв    4 956,5    2 732,1  2 234,0     36,0   2 224,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 956,5
        України
6571000    Апарат Академії     4 956,5    2 732,1  2 234,0     36,0   2 224,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 956,5
        мистецтв України
6571020 0840 Наукова і        4 333,0    2 358,6  2 048,6     26,0   1 974,4     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 333,0
        організаційна
діяльність президії
Академії мистецтв
України
6571030 0140 Фундаментальні       623,5     373,5   185,4     10,0    250,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0.0    623,5
        дослідження у
сфері
мистецтвознавства
6580000    Академія правових    6 165,9    5 839,1  4 166,3    104,5    326,8   3 716,4   3 203,3    1 058,3    98,5    513,1   9 882,3
        наук
6581000    Апарат Академії     6 165,9    5 839,1  4 166,3    104,5    326,8   3 716,4   3 203,3    1 058,3    98,5    513,1   9 882,3
        правових наук
6581020 0370 Наукова і        3 098,3    2 798,3  2 187,1    104,5    300,0    850,0    730,0     232,0    20,0    120,0   3 948,3
        організаційна
діяльність президії
Академії правових
наук
6581030 0140 Фундаментальні      2 587,6    2 587,6  1 770,3     0,0     0,0   2 784,0   2 410,9     811,1    78,5    373,1   5 371,6
        дослідження у сфері
законодавства і
права
6581040 0370 Підготовка наукових     33,7     33,7    0,0     0,0     0,0     82,4    62,4     15,2     0,0    20,0    116,1
        кадрів у сфері
законодавства
6581050 0370 Розробки          213,6     198,8    61,3     0,0    14,8     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    213,6
        найважливіших
новітніх технологій
у сфері
удосконалення
законодавства
6581060 0370 Державні          232,7     220,7   147,6     0,0    12,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    232,7
        науково-технічні
програми та наукові
частими державних
цільових програм у
сфері боротьби зі
злочинністю
6590000    Українська академія  111 778,3   110 918,3  62 736,5   5 686,4    860,0   67 100,7  58 491,2   13 853,2   4 112,2   7 129,5  178 879,0
        аграрних наук
6591000    Апарат Української   111 778,3   110 918,3  62 736,5   5 686,4    860,0   67 100,7  58 491,2   13 853,2   4 112,2   7 129,5  178 879,0
        академії аграрних
наук
6591020 0482 Наукова і        5 601,9    5 601,9  4 318,4    131,0     0,0    160,0    160,0      0,0    11,0     0,0   5 761,9
        організаційна
діяльність президії
Української
академії аграрних
наук
6591030 0140 Фундаментальні     55 567,2   55 567,2  35 568,4   5 056,0     0,0   12 521,8  10 111,1    2 165,6    904,9   2 268,7  68 089,0
        дослідження у сфері
природничих і
технічних наук
6591040 0482 Прикладні розробки   28 414,3   28 414,3  20 596,8     0,0     0,0   53 421,4  47 389,6   11 552,8   3 114,8   4 693,8  81 835,7
        Української
академії аграрних
наук у сфері
сільськогосподар-
ських наук
6591050 0482 Державні          149,6     149,6    54,8     8,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    149,6
        науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
сільськогосподар-
ського виробництва
та застосування
нових технологій у
рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка   4 857,9    4 857,9  1 030,1     50,3     0,0    117,5    100,5     33,7     1,0    17,0   4 975,4
        технічного
забезпечення
наукових установ та
підготовки наукових
кадрів
агропромислового
комплексу
6591070 0421 Докорінне         200,0     200,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    200,0
        поліпшення земель
науково-дослідних
господарств
6591080 0421 Селекція у        5 500,0    5 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   5 500,0
        тваринництві
та птахівництві в
науково-дослідних
господарствах
6591090 0421 Селекція сільсько-    7 500,0    7 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   7 500,0
        господарських
культур у ланках
первинного
рослинництва
6591100 0520 Збереження        2 019,4    1 909,4   914,9    227,0    110,0    530,0    430,0     50,1     0,5    100,0   2 549,4
        природно-
заповідного фонду
в біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка   1 968,0    1 218,0   253,1    214,1    750,0    350,0    300,0     51,0    80,0    50,0   2 318,0
        розвитку
інфраструктури
Української
академії аграрних
наук
6600000    Управління       49 538,6   46 529,8  35 269,0    746,3   3 008,8   1 000,0    500,0      0,0     0,0    500,0  50 538,6
        державної охорони
України
6601000    Управління       49 538,6   46 529,8  35 269,0    746,3   3 008,8   1 000,0    500,0      0,0     0,0    500,0  50 538,6
        державної охорони
України
6601020 0350 Державна охорона    48 280,6   46 529,8  35 269,0    746,3   1 750,8   1 000,0    500,0      0,0     0,0    500,0  49 280,6
        органів державної
влади та посадових
осіб
6601030 1062 Будівництво       1 258,0      0,0    0,0     0,0   1 258,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   1 258,0

(придбання) житла для військово- службовців Управління державної охорони України

6610000    Фонд державного     27 225,9   27 225,9  18 874,4    501,0     0,0   73 095,3  62 200,6    4 186,2   2 443,5  10 894,7  100 321,2
        майна України
6611000    Апарат Фонду      27 225,9   27 225,9  18 874,4    501,0     0,0   73 095,3  62 200,6    4 186,2   2 443,5  10 894,7  100 321,2
        державного майна
України
6611010 0411 Керівництво та     27 225,9   27 225,9  18 874,4    501,0     0,0    776,7    776,7      0,0    776,7     0,0  28 002,6
        управління у сфері
державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані з     0,0      0,0    0,0     0,0     0,0   72 318,6  61 423,9    4 186,2   1 666,8  10 894,7  72 318,6
        проведенням
приватизації
державного майна
6730000    Центральна виборча    9 500,2    9 000,2  2 067,3     39,0    500,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   9 500,2
        комісія
6731000    Апарат Центральної    9 500,2    9 000,2  2 067,3     39,0    500,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   9 500,2
        виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та      5 000,2    4 500,2  2 067,3     39,0    500,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   5 000,2
        управління у сфері
проведення виборів
та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів    4 500,0    4 500,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0   4 500,0
        народних депутатів
України
7710000    Рада міністрів     13 163,4   12 911,4  8 061,7    527,8    252,0     58,0    58,0      0,0    21,7     0,0  13 221,4
        Автономної
Республіки Крим
7711000    Апарат Ради       13 163,4   12 911,4  8 061,7    527,8    252,0     58,0    58,0      0,0    21,7     0,0  13 221,4
        міністрів
Автономної
Республіки Крим
7711010 0111 Здійснення       13 163,4   12 911,4  8 061,7    527,8    252,0     58,0    58,0      0,0    21,7     0,0  13 221,4
        виконавчої влади в
Автономній
Республіці Крим
7720000    Вінницька обласна    31 048,0   30 736,0  19 116,0   1 080,0    312,0    904,9    706,9     127,9    115,8    198,0  31 952,9
        державна
адміністрація
7721000    Апарат Вінницької    31 048,0   30 736,0  19 116,0   1 080,0    312,0    904,9    706,9     127,9    115,8    198,0  31 952,9
        обласної державної
адміністрації
7721010 0111 Здійснення       31 048,0   30 736,0  19 116,0   1 080,0    312,0    904,9    706,9     127,9    115,8    198,0  31 952,9
        виконавчої влади у
Вінницькій області
7730000    Волинська обласна    18 473,1   18 201,1  11 252,7    691,1    272,0    655,6    580,8     161,5    72,2    74,8  19 128,7
        державна
адміністрація
7731000    Апарат Волинської    18 473,1   18 201,1  11 252,7    691,1    272,0    655,6    580,8     161,5    72,2    74,8  19 128,7
        обласної державної
адміністрації
7731010 0111 Здійснення       18 473,1   18 201,1  11 252,7    691,1    272,0    655,6    580,8     161,5    72,2    74,8  19 128,7
        виконавчої влади у
Волинській області
7740000    Дніпропетровська    27 642,2   27 492,2  16 898,0   1 566,3    150,0   1 844,5   1 652,5     294,6    260,6    192,0  29 486,7
        обласна державна
адміністрація
7741000    Апарат         27 642,2   27 492,2  16 898,0   1 566,3    150,0   1 844,5   1 652,5     294,6    260,6    192,0  29 486,7
        Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації
7741010 0111 Здійснення       27 642,2   27 492,2  16 898,0   1 566,3    150,0   1 844,5   1 652,5     294,6    260,6    192,0  29 486,7
        виконавчої влади у
Дніпропетровській
області
7750000    Донецька обласна    23 804,1   23 584,1  14 398,3   1 280,3    220,0    767,9    545,0     21,9    65,2    222,9  24 572,0
        державна
адміністрація
7751000    Апарат Донецької    23 804,1   23 584,1  14 398,3   1 280,3    220,0    767,9    545,0     21,9    65,2    222,9  24 572,0
        обласної державної
адміністрації
7751010 0111 Здійснення       23 804,1   23 584,1  14 398,3   1 280,3    220,0    767,9    545,0     21,9    65,2    222,9  24 572,0
        виконавчої влади у
Донецькій області
7760000    Житомирська обласна   24 826,5   24 585,9  15 199,6    930,0    240,6    577,7    501,7     148,3    10,4    76,0  25 404,2
        державна
адміністрація
7761000    Апарат Житомирської   24 826,5   24 585,9  15 199,6    930,0    240,6    577,7    501,7     148,3    10,4    76,0  25 404,2
        обласної державної
адміністрації
7761010 0111 Здійснення       24 826,5   24 585,9  15 199,6    930,0    240,6    577,7    501,7     148,3    10,4    76,0  25 404,2
        виконавчої влади у
Житомирській
області
7770000    Закарпатська      19 134,9   19 033,4  11 661,7    898,9    101,5   1 023,4    911,0     180,9    144,2    112,4  20 158,3
        обласна державна
адміністрація
7771000    Апарат         19 134,9   19 033,4  11 661,7    898,9    101,5   1 023,4    911,0     180,9    144,2    112,4  20 158,3
        Закарпатської
обласної державної
адміністрації
7771010 0111 Здійснення       19 134,9   19 033,4  11 661,7    898,9    101,5   1 023,4    911,0     180,9    144,2    112,4  20 158,3
        виконавчої влади у
Закарпатській
області
7780000    Запорізька обласна   22 265,6   22 215,6  13 576,3    737,6    50,0   1 282,9   1 046,7     202,8    177,0    236,2  23 548,5
        державна
адміністрація
7781000    Апарат Запорізької   22 265,6   22 215,6  13 576,3    737,6    50,0   1 282,9   1 046,7     202,8    177,0    236,2  23 548,5
        обласної державної
адміністрації
7781010 0111 Здійснення       22 265,6   22 215,6  13 576,3    737,6    50,0   1 282,9   1 046,7     202,8    177,0    236,2  23 548,5
        виконавчої влади у
Запорізькій області
7790000    Івано-Франківська    20 520,4   20 298,4  12 526,2   1 118,5    222,0   1 064,9    947,7     240,5    54,7    117,2  21 585,3
        обласна державна
адміністрація
7791000    Апарат Івано-      20 520,4   20 298,4  12 526,2   1 118,5    222,0   1 064,9    947,7     240,5    54,7    117,2  21 585,3
        Франківської
обласної державної
адміністрації
7791010 0111 Здійснення       20 520,4   20 298,4  12 526,2   1 118,5    222,0   1 064,9    947,7     240,5    54,7    117,2  21 585,3
        виконавчої влади в
Івано-Франківській
області
7800000    Київська обласна    28 424,9   28 202,9  17 430,4   1 065,1    222,0    859,0    749,0     199,7    49,5    110,0  29 283,9
        державна
адміністрація
7801000    Апарат Київської    28 424,9   28 202,9  17 430,4   1 065,1    222,0    859,0    749,0     199,7    49,5    110,0  29 283,9
        обласної державної
адміністрації
7801010 0111 Здійснення       28 424,9   28 202,9  17 430,4   1 065,1    222,0    859,0    749,0     199,7    49,5    110,0  29 283,9
        виконавчої влади у
Київській області
7810000    Кіровоградська     22 169,7   21 997,7  13 480,2    870,0    172,0    830,7    664,3     146,6    39,6    166,4  23 000,4
        обласна державна
адміністрація
7811000    Апарат         22 169,7   21 997,7  13 480,2    870,0    172,0    830,7    664,3     146,6    39,6    166,4  23 000,4
        Кіровоградської
обласної державної
адміністрації
7811010 0111 Здійснення       22 169,7   21 997,7  13 480,2    870,0    172,0    830,7    664,3     146,6    39,6    166,4  23 000,4
        виконавчої влади у
Кіровоградській
області
7820000    Луганська обласна    22 280,3   22 205,7  13 572,2   1 402,5    74,6    699,6    495,4     156,5    24,7    204,2  22 979,9
        державна
адміністрація
7821000    Апарат Луганської    22 280,3   22 205,7  13 572,2   1 402,5    74,6    699,6    495,4     156,5    24,7    204,2  22 979,9
        обласної державної
адміністрації
7821010 0111 Здійснення       22 280,3   22 205,7  13 572,2   1 402,5    74,6    699,6    495,4     156,5    24,7    204,2  22 979,9
        виконавчої влади у
Луганській області
7830000    Львівська обласна    25 253,7   24 958,1  15 468,0    818,8    295,6    792,0    642,3     174,6    58,5    149,7  26 045,7
        державна
адміністрація
7831000    Апарат Львівської    25 253,7   24 958,1  15 468,0    818,8    295,6    792,0    642,3     174,6    58,5    149,7  26 045,7
        обласної державної
адміністрації
7831010 0111 Здійснення       25 253,7   24 958,1  15 468,0    818,8    295,6    792,0    642,3     174,6    58,5    149,7  26 045,7
        виконавчої влади у
Львівській області
7840000    Миколаївська      20 183,6   19 952,5  12 312,5    864,2    231,1   1 178,8    946,9     282,4    73,9    231,9  21 362,4
        обласна державна
адміністрація
7841000    Апарат         20 183,6   19 952,5  12 312,5    864,2    231,1   1 178,8    946,9     282,4    73,9    231,9  21 362,4
        Миколаївської
обласної державної
адміністрації
7841010 0111 Здійснення       20 183,6   19 952,5  12 312,5    864,2    231,1   1 178,8    946,9     282,4    73,9    231,9  21 362,4
        виконавчої влади у
Миколаївській
області
7850000    Одеська обласна     29 756,3   29 566,3  18 237,2   1 278,7    190,0   1 060,7    913,7     238,8    32,0    147,0  30 817,0
        державна
адміністрація
7851000    Апарат Одеської     29 756,3   29 566,3  18 237,2   1 278,7    190,0   1 060,7    913,7     238,8    32,0    147,0  30 817,0
        обласної державної
адміністрації
7851010 0111 Здійснення       29 756,3   29 566,3  18 237,2   1 278,7    190,0   1 060,7    913,7     238,8    32,0    147,0  30 817,0
        виконавчої влади в
Одеській області
7860000    Полтавська обласна   24 210,7   24 160,7  14 717,8   1 140,0    50,0   1 271,7   1 088,7     240,3    80,1    183,0  25 482,4
        державна
адміністрація
7861000    Апарат Полтавської   24 210,7   24 160,7  14 717,8   1 140,0    50,0   1 271,7   1 088,7     240,3    80,1    183,0  25 482,4
        обласної державної
адміністрації
7861010 0111 Здійснення       24 210,7   24 160,7  14 717,8   1 140,0    50,0   1 271,7   1 088,7     240,3    80,1    183,0  25 482,4
        виконавчої влади у
Полтавській області
7870000    Рівненська обласна   18 248,2   18 198,2  10 993,3   1 175,8    50,0    973,1    857,7     207,2    89,2    115,4  19 221,3
        державна
адміністрація
7871000    Апарат Рівненської   18 248,2   18 198,2  10 993,3   1 175,8    50,0    973,1    857,7     207,2    89,2    115,4  19 221,3
        обласної державної
адміністрації
7871010 0111 Здійснення       18 248,2   18 198,2  10 993,3   1 175,8    50,0    973,1    857,7     207,2    89,2    115,4  19 221,3
        виконавчої влади у
Рівненській області
7880000    Сумська обласна     21 116,4   20 986,4  12 790,1    858,4    130,0   1 009,9    870,6     172,7    51,5    139,3  22 126,3
        державна
адміністрація
7881000    Апарат Сумської     21 116,4   20 986,4  12 790,1    858,4    130,0   1 009,9    870,6     172,7    51,5    139,3  22 126,3
        обласної державної
адміністрації
7881010 0111 Здійснення       21 116,4   20 986,4  12 790,1    858,4    130,0   1 009,9    870,6     172,7    51,5    139,3  22 126,3
        виконавчої влади у
Сумській області
7890000    Тернопільська      21 316,4   21 116,6  12 914,5    825,0    200,0    602,0    520,0     151,1    22,2    82,0  21 918,6
        обласна державна
адміністрація
7891000    Апарат         21 316,4   21 116,6  12 914,5    825,0    200,0    602,0    520,0     151,1    22,2    82,0  21 918,6
        Тернопільської
обласної державної
адміністрації
7891010 0111 Здійснення       21 316,4   21 116,6  12 914,5    825,0    200,0    602,0    520,0     151,1    22,2    82,0  21 918,6
        виконавчої влади у
Тернопільській
області
7900000    Харківська обласна   31 136,5   31 101,5   19 042,2   1 255,4     35,0     962,7    877,7    136,2   193,6     85,0   32 099,2
        державна
адміністрація
7901000    Апарат Харківської   31 136,5   31 101,5   19 042,2   1 255,4     35,0     962,7    877,7    136,2   193,6     85,0   32 099,2
        обласної державної
адміністрації
7901010 0111 Здійснення       31 136,5   31 101,5   19 042,2   1 255,4     35,0     962,7    877,7    136,2   193,6     85,0   32 099,2
        виконавчої влади у
Харківській області
7910000    Херсонська обласна   19 147,5   18 947,5   11 544,2    877,8    200,0     964,0    819,7    112,8    31,6    144,3   20 111,5
        державна
адміністрація
7911000    Апарат Херсонської   19 147,5   18 947,5   11 544,2    877,8    200,0     964,0    819,7    112,8    31,6    144,3   20 111,5
        обласної державної
адміністрації
7911010 0111 Здійснення       19 147,5   18 947,5   11 544,2    877,8    200,0     964,0    819,7    112,8    31,6    144,3   20 111,5
        виконавчої влади у
Херсонській області
7920000    Хмельницька обласна   23 116,3   22 836,3   14 077,2    880,0    280,0     724,0    536,0     0,0    88,0    188,0   23 840,3
        державна
адміністрація
7921000    Апарат Хмельницької   23 116,3   22 836,3   14 077,2    880,0    280,0     724,0    536,0     0,0    88,0    188,0   23 840,3
        обласної державної
адміністрації
7921010 0111 Здійснення       23 116,3   22 836,3   14 077,2    880,0    280,0     724,0    536,0     0,0    88,0    188,0   23 840,3
        виконавчої влади у
Хмельницькій
області
7930000    Черкаська обласна    21 323,3   21 323,3   12 943,7    930,0     0,0     789,8    635,1    104,7   103,6    154,7   22 113,1
        державна
адміністрація
7931000    Апарат Черкаської    21 323,3   21 323,3   12 943,7    930,0     0,0     789,8    635,1    104,7   103,6    154,7   22 113,1
        обласної державної
адміністрації
7931010 0111 Здійснення       21 323,3   21 323,3   12 943,7    930,0     0,0     789,8    635,1    104,7   103,6    154,7   22 113,1
        виконавчої влади у
Черкаській області
7940000    Чернівецька обласна   13 355,0   13 103,0    8 006,8    560,0    252,0     614,3    491,9    183,1    15,9    122,4   13 969,3
        державна
адміністрація
7941000    Апарат Чернівецької   13 355,0   13 103,0    8 006,8    560,0    252,0     614,3    491,9    183,1    15,9    122,4   13 969,3
        обласної державної
адміністрації
7941010 0111 Здійснення       13 355,0   13 103,0    8 006,8    560,0    252,0     614,3    491,9    183,1    15,9    122,4   13 969,3
        виконавчої влади у
Чернівецькій
області
7950000    Чернігівська      22 249,2   22 033,0   13 511,0    955,0    216,2     959,8    766,8    162,7    62,4    193,0   23 209,0
        обласна державна
адміністрація
7951000    Апарат         22 249,2   22 033,0   13 511,0    955,0    216,2     959,8    766,8    162,7    62,4    193,0   23 209,0
        Чернігівської
обласної державної
адміністрації
7951010 0111 Здійснення       22 249,2   22 033,0   13 511,0    955,0    216,2     959,8    766,8    162,7    62,4    193,0   23 209,0
        виконавчої влади у
Чернігівській
області
7960000    Київська міська       0,0      0,0      0,0     0,0     0,0   37 812,0     0,0     0,0    0,0     0,0   37 812,0
        державна
адміністрація
7961000    Апарат Київської       0,0      0,0      0,0     0,0     0,0   37 812,0     0,0     0,0    0,0     0,0   37 812,0
        міської державної
адміністрації
7961600 0620 Модернізація         0,0      0,0      0,0     0,0     0,0   37 812,0     0,0     0,0    0,0     0,0   37 812,0
        обладнання
індивідуальних
теплових пунктів та
здійснення
енергозберігаючих
заходів в
адміністративних і
громадських
будівлях міста
Києва
7970000    Севастопольська     8 815,6    8 764,8    5 115,0    587,3     50,8   12 311,9   1 235,5    450,2    30,7    719,2   21 127,5
        міська державна
адміністрація
7971000    Апарат          8 815,6    8 764,8    5 115,0    587,3     50,8   12 311,9   1 235,5    450,2    30,7    719,2   21 127,5
        Севастопольської
міської державної
адміністрації
7971010 0111 Здійснення        8 815,6    8 764,8    5 115,0    587,3     50,8    1 954,7   1 235,5    450,2    30,7    719,2   10 770,3
        виконавчої влади у
місті Севастополі
7971600 0620 Розширення          0,0      0,0      0,0     0,0     0,0   10 357,2     0,0     0,0    0,0     0,0   10 357,2
        теплопостачання в
місті Севастополі
8680000    Державний комітет    14 178,3   10 671,0    3 072,6    205,4   3 507,3   80 385,6   79 860,9     0,0    95,0    524,7   94 563,9
        України з питань
регуляторної
політики та
підприємництва
8681000    Апарат Державного    14 178,3   10 671,0    3 072,6    205,4   3 507,3   80 385,6   79 860,9     0,0    95,0    524,7   94 563,9
        комітету України з
питань регуляторної
політики та
підприємництва
8681010 0411 Керівництво та      7 488,3    6 411,0    3 072,6    205,4   1 077,3     410,0    410,0     0,0    95,0     0,0    7 898,3
        управління у сфері
регуляторної
політики та
підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані з   4 690,0    2 260,0      0,0     0,0   2 430,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0    4 690,0
        веденням Реєстру
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
Єдиного
ліцензійного
реєстру
8681030 0490 Заходи по        2 000,0    2 000,0      0,0     0,0     0,0   50 000,0   50 000,0     0,0    0,0     0,0   52 000,0
        реалізації
Національної
програми сприяння
розвитку малого
підприємництва в
Україні у 2003 році
8681600 0411 Розвиток приватного     0,0      0,0      0,0     0,0     0,0   29 975,6   29 450,9     0,0    0,0    524,7   29 975,6
        сектора
Всього       43 740 005,4 39 755 442,6 9 899 128,3 1 155 172,7 3 891 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 907 506,0

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003, N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003 )

Додаток N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

ПОКАЗНИКИ міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державними та місцевими бюджетами на 2003 рік

---------------------------------------------------------------------------------
      |Назва місцевого |       Міжбюджетні трансферти
      |бюджету     |----------------------------------------------------
Код бюджету|адміністративно-| Дотація вирівнювання з | Кошти, що передаються
      |територіальної |  державного бюджету  | до державного бюджету
      |одиниці     |-------------------------+--------------------------
      |        |Всього   |Норматив   |Всього   |Норматив
      |        |(тис. грн.)|щоденного  |(тис. грн.)|щоденного
      |        |      |відрахування |      |відрахування
      |        |      |(у відсотках |      |(у відсотках
      |        |      |від обсягу  |      |від розрахун-
      |        |      |надходжень  |      |кового обсягу
      |        |      |на території |      |доходів за-
      |        |      |Автомної   |      |гального фон-
      |        |      |Республіки  |      |ду місцевих
      |        |      |Крим, облас- |      |бюджетів, що
      |        |      |тей та міста |      |враховуються
      |        |      |Севастополя |      |при визначенні
      |        |      |доходів дер- |      |міжбюджетних
      |        |      |жавного бюд- |      |трансфертів)
      |        |      |жету, що є  |      |
      |        |      |джерелом   |      |
      |        |      |перерахування|      |
      |        |      |дотацій, та |      |
      |        |      |коштів, що  |      |
      |        |      |передаються з|      |
      |        |      |місцевих бюд-|      |
      |        |      |жетів до дер-|      |
      |        |      |жавного   |      |
      |        |      |бюджету)   |      |
---------------------------------------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка                  5351,7     37,68
01202000000 м. Алушта                    35,5      0,31
12202000000 м. Алчевськ                  9818,3     26,44
12203000000 м. Антрацит     10516,1     1,61
01203000000 м. Армянськ 655,4 7,79 05203000000 м. Артемівськ 1298,8 0,05
10202000000 м. Біла Церква 19801,5 1,35
06202000000 м. Бердичів 10295,3 3,33
08202000000 м. Бердянськ 3005,1 0,23
07202000000 м. Берегове 1522,9 0,44
10201000000 м. Березань 3272,2 0,22
15202000000 м. Білгород-
Дністров-
ський 1173,3 0,05 09202000000 м. Болехів 4971,4 1,50
13202000000 м. Борислав 2033,4 0,14
10203000000 м. Бориспіль 15265,3 50,11 10204000000 м. Бровари 504,5 2,24 12204000000 м. Брянка 8224,4 1,26
10205000000 м. Васильків 4111,7 0,28
23202000000 м. Ватутіне 3401,9 0,81
04202000000 м. Вільногірськ 4414,9 40,48 02201000000 м. Вінниця 2417,9 2,9 14202000000 м. Вознесенськ 3994,3 0,67
03202000000 м. Володимир-
Волинський 3411,2 0,82 05204000000 м. Вугледар 3039,8 37,23 18202000000 м. Глухів 4790,9 0,58
05205000000 м. Горлівка 8246,7 0,34
05206000000 м. Дебальцеве 4807,5 32,15 01204000000 м. Джанкой 1787,9 19,37 05207000000 м. Дзержинськ 6887,8 0,28
05208000000 м. Димитров 938 0,04
04203000000 м. Дніпродзер-
жинськ 7199,4 10,81 04201000000 м. Дніпропет-
ровськ 97921 40,69 05209000000 м. Добропілля 2008,3 10,65 05210000000 м. Докучаєвськ 27,8
05201000000 м. Донецьк 85604 49,54 13203000000 м. Дрогобич 4316,9 0,30
05211000000 м. Дружківка 456,9 0,02
17202000000 м. Дубно 6097,5 1,48
08203000000 м. Енергодар 18494,7 59,09 01205000000 м. Євпаторія 3796,8 0,55
05212000000 м. Єнакієве 4706,6 0,19
05213000000 м. Жданівка 464 0,02
06201000000 м. Житомир 5166,9 1,67
02202000000 м. Жмеринка 3732,6 31,76 04204000000 м. Жовті Води 3536,4 0,17
08201000000 м. Запоріжжя 155529,9 44,98 11202000000 м. Знам'янка 4112,1 39,71 23203000000 м. Золотоноша 2455,4 0,58
09201000000 м. Івано-
Франківськ 4895,3 7,8 15203000000 м. Ізмаїл 1600,8 0,07
20202000000 м. Ізюм 7398,5 0,30
15204000000 м. Іллічівськ 29866,5 60 10206000000 м. Ірпінь 4339,7 0,30
09203000000 м. Калуш 437,3 2,45 22202000000 м. Кам'янець-
Подільський 8465 2,02 23204000000 м. Канів 1176 0,28
21202000000 м. Каховка 639,2 9,19 01206000000 м. Керч 3710,6 0,54
11201000000 м. Кіровоград 11045,9 5,80
12205000000 м. Кіровськ 7600,4 1,16
05214000000 м. Кіровське 154,7 2,23 03203000000 м. Ковель 4179,9 1,00
02203000000 м. Козятин 5651,3 49,14 09204000000 м. Коломия 1403,9 12,32 16202000000 м. Комсомольськ 9168,8 39,76 18203000000 м. Конотоп 1987,3 0,24
06203000000 м. Коростень 1941,3 0,63
05215000000 м. Костян-
тинівка 8506,7 0,35 15205000000 м. Котовськ 1751,2 0,08
05216000000 м. Краматорськ 20872,3 29,88 05217000000 м. Красний
Лиман 2342,2 0,10 12206000000 м. Красний Луч 15757,7 2,41
05218000000 м. Красно-
армійськ 11690,8 35,94 12207000000 м. Краснодон 13398,1 2,05
01207000000 м. Красно-
перекопськ 404,6 4,82 16203000000 м. Кременчук 33426,2 58,92 04205000000 м. Кривий Ріг 62047,3 25,59 17203000000 м. Кузнецовськ 8399,2 47,18 20203000000 м. Куп'янськ 447,7 0,02
02204000000 м. Ладижин 2816,5 0,54
18204000000 м. Лебедин 493,7 0,06
12208000000 м. Лисичанськ 90,8 0,01
20204000000 м. Лозова 6211,5 0,25
16204000000 м. Лубни 4576,6 0,36
12201000000 м. Луганськ 7872,8 8,41 03201000000 м. Луцьк 2420,2 0,58
13201000000 м. Львів 60995,7 25,6 20205000000 м. Люботин 3388,2 0,14
05219000000 м. Макіївка 27416,8 1,12
04206000000 м. Марганець 5192,8 0,24
05220000000 м. Маріуполь 95774 44,56 08204000000 м. Мелітополь 9457,9 0,71
14201000000 м. Миколаїв 44040,2 27,37 16205000000 м. Миргород 1265,2 15,91 02205000000 м. Могилів-
Подільський 2015,3 0,39 07203000000 м. Мукачеве 2718,5 10,31 04207000000 м. Нікополь 7990,3 19,45 22203000000 м. Нетішин 5380,5 41,79 25202000000 м. Ніжин 8198,6 0,96
21203000000 м. Нова Каховка 6165,2 2,89
03204000000 м. Нововолинськ 6411,2 1,54
06204000000 м. Новоград-
Волинський 7427,1 2,40 05221000000 м. Новогродівка 437,9 9,63 24202000000 м. Новодні-
стровськ 5,6 0,19 04208000000 м. Новомосковськ 6655,9 0,31
15201000000 м. Одеса 99537,7 33,58 11203000000 м. Олександрія 10791,9 5,67
04209000000 м. Орджонікідзе 339,8 0,02
17204000000 м. Острог 632,9 0,15
18205000000 м. Охтирка 2687,4 15,68 14203000000 м. Очаків 27,3
04210000000 м. Павлоград 1731,5 0,08
12209000000 м. Первомайськ
(Луганська
обл.) 9585,2 1,47 14204000000 м. Первомайськ
(Миколаїв-
ська обл.) 7332,5 1,23 20206000000 м. Перво-
майський 4395,7 0,18 10207000000 м. Переяслав-
Хмельницький 4002,2 0,27 04211000000 м. Першо-
травенськ 3776 32,99 16201000000 м. Полтава 44531,5 55,69 25203000000 м. Прилуки 11399,2 40,38 17201000000 м. Рівне 245,3 0,4 10208000000 м. Ржищев 840,2 0,06
12210000000 м. Ровеньки 2369,7 9,96 18206000000 м. Ромни 5444,9 0,66
12211000000 м. Рубіжне 5256,4 0,80
01208000000 м. Саки 1299,8 0,19
13204000000 м. Самбір 2064,1 0,14
12212000000 м. Свердловськ 7961,6 1,22
11204000000 м. Світловодськ 6329,8 3,32
05222000000 м. Селидове 7080,2 0,29
12213000000 м. Сєверо-
донецьк 1192,9 0,18 04212000000 м. Синель-
никове 432,4 0,02 01201000000 м. Сімферополь 29267,6 53,45 22204000000 м. Славута 3332,6 0,79
10209000000 м. Славутич 10449,6 58,61 05223000000 м. Слов'янськ 4623 0,19
23205000000 м. Сміла 2077,7 0,49
05224000000 м. Сніжне 10807,3 0,44
22205000000 м. Старо-
костянтинів 3020,4 0,72 12214000000 м. Стаханов 7256,1 1,11
13205000000 м. Стрий 488,1 0,03
01209000000 м. Судак 460,1 0,07
18201000000 м. Суми 22910 25,33 15206000000 м. Теплодар 1713,5 0,08
04213000000 м. Тернівка 3959,8 34,08 19201000000 м. Тернопіль 33,1 0,01
08205000000 м. Токмак 5167 0,39
05225000000 м. Торез 13056,1 0,53
13206000000 м. Трускавець 694 9,28 07201000000 м. Ужгород 11087 26,71 23206000000 м. Умань 8777,6 2,08
10210000000 м. Фастів 278,3 2,21 01210000000 м. Феодосія 4269,8 15,07 20201000000 м. Харків 110805 46,29 05226000000 м. Харцизьк 5230,4 17,71 21201000000 м. Херсон 2704,1 1,27
22201000000 м. Хмельницький 8396 2,00
02206000000 м. Хмільник 198,4 0,04
07204000000 м. Хуст 1189,1 15,47 13207000000 м. Червоноград 10009,3 0,69
23201000000 м. Черкаси 19029,5 21,78 24201000000 м. Чернівці 7672,5 15,1 25201000000 м. Чернігів 2553,2 5,9 20207000000 м. Чугуїв 4222,9 0,17
05227000000 м. Шахтарськ 6353,6 0,26
22206000000 м. Шепетівка 6157,1 1,47
18207000000 м. Шостка 12046 1,47
15207000000 м. Южне 22513,4 60 14205000000 м. Южно-
українськ 8935,3 52,11 01211000000 м. Ялта 14618,4 35,87 09205000000 м. Яремча 5071,4 1,53
05228000000 м. Ясинувата 4332,9 34,18 05301000000 Амвросі-
ївський р-н 8272,7 0,34 15301000000 Ананьїв-
ський р-н 6650,8 0,30 06301000000 Андрушів-
ський р-н 7559,1 2,44 12301000000 Антраци-
тівський р-н 5332,5 0,82 04301000000 Апосто-
лівський р-н 7636,8 0,36 14301000000 Арбу-
зинський р-н 4928,7 0,82 05302000000 Артемів-
ський р-н 8048,9 0,33 15302000000 Арцизський р-н 9830,2 0,44
20301000000 Балаклій-
ський р-н 2956,1 16 15303000000 Балтський р-н 8660 0,39
06302000000 Баранів-
ський р-н 8885,4 2,87 20302000000 Барвінків-
ський р-н 5948,4 0,24 10301000000 Баришів-
ський р-н 6320 0,43 02301000000 Барський р-н 10952,8 2,11
25301000000 Бахмацький р-н 7673,5 0,90
01301000000 Бахчисарай-
ський р-н 12565,9 1,81 14302000000 Баштанський р-н 7315,3 1,22
06303000000 Бердичів-
ський р-н 8194,9 2,65 08301000000 Бердян-
ський р-н 4884,4 0,37 07301000000 Берегів-
ський р-н 13704 3,94 19301000000 Бережан-
ський р-н 7487,4 3,21 14303000000 Березан-
ський р-н 4036,4 0,68 15304000000 Березів-
ський р-н 7700,4 0,35 17301000000 Березнів-
ський р-н 17392,2 4,23 14304000000 Березнегуват-
ський р-н 4866,5 0,81 21301000000 Берислав-
ський р-н 11497,2 5,39 02302000000 Бершадський р-н 12052,5 2,32
15305000000 Білгород-
Дністров-
ський р-н 12374,5 0,56 12302000000 Біловод-
ський р-н 5453,1 0,83 01302000000 Білогір-
ський р-н
(Автономна
Республіка
Крим) 12531,8 1,81 22301000000 Білогір-
ський р-н
(Хмельницька
обл.) 7534,5 1,80 21302000000 Білозер-
ський р-н 12505,7 5,86 12303000000 Білокуракин-
ський р-н 5105,9 0,78 18301000000 Білопіль-
ський р-н 9373,3 1,14 10302000000 Білоцерків-
ський р-н 10009,4 0,68 15306000000 Біляївський р-н 18007,4 0,81
20303000000 Близнюків-
ський р-н 6107,9 0,24 11301000000 Бобринець-
кий р-н 6154,6 3,23 25302000000 Бобровиць-
кий р-н 6868,6 0,81 20304000000 Богодухів-
ський р-н 7326,1 0,29 09301000000 Богородчан-
ський р-н 14987,9 4,53 10303000000 Богуслав-
ський р-н 7203,1 0,49 15307000000 Болград-
ський р-н 15473,1 0,70 25303000000 Борзнян-
ський р-н 8372,9 0,98 10304000000 Бориспіль-
ський р-н 7369,8 0,50 20305000000 Борівський р-н 4300,5 0,17
10305000000 Бородян-
ський р-н 8464,1 0,58 19302000000 Борщівський р-н 14875,3 6,36
14305000000 Братський р-н 4803,2 0,80
10306000000 Броварський р-н 4013 0,27
13301000000 Бродівський р-н 10291,9 0,71
06304000000 Брусилів-
ський р-н 4302,6 1,39 18302000000 Буринський р-н 6795,9 0,83
13302000000 Буський р-н 11930,7 0,82
19303000000 Бучацький р-н 14241,1 6,09
20306000000 Валківський р-н 5171,8 0,21
25304000000 Варвинський р-н 1644,5 0,19
08302000000 Василів-
ський р-н 7048,9 0,53 04302000000 Васильків-
ський р-н
(Дніпропет-
ровська обл.) 7004,9 0,33 10307000000 Васильків-
ський р-н
(Київська обл.) 9290,6 0,63 16301000000 Великобагачан-
ський р-н 4433,2 0,35 07302000000 Великоберез-
нянський р-н 5252,6 1,51 08303000000 Великобілозер-
ський р-н 1360,3 0,10 20307000000 Великобур-
луцький р-н 4563,6 0,18 21303000000 Великолепе-
тиський р-н 3731,4 1,75 15308000000 Великомихайлів-
ський р-н 7326,1 0,33 05303000000 Великоново-
сілківський р-н 8561,5 0,35 21304000000 Великоолександ-
рівський р-н 7052,4 3,30 18303000000 Великописарів-
ський р-н 5350,2 0,65 04303000000 Верхньодніпров-
ський р-н 5129,1 0,24 21305000000 Верхньорога-
чицький р-н 2848,7 1,33 09302000000 Верховин-
ський р-н 9884 2,99 14306000000 Веселинів-
ський р-н 5555,6 0,93 08304000000 Веселів-
ський р-н 4721,5 0,35 24301000000 Вижницький р-н 13179,9 6,53
07303000000 Виноградів-
ський р-н 22256,4 6,40 21306000000 Високопіль-
ський р-н 3912,9 1,83 10308000000 Вишгород-
ський р-н 4020,4 0,27 08305000000 Вільнян-
ський р-н 6271,1 0,47 11302000000 Вільшан-
ський р-н 3443,7 1,81 02303000000 Вінницький р-н 7960,4 1,53
22302000000 Віньковець-
кий р-н 6615,3 1,58 20308000000 Вовчанський р-н 8751,9 0,35
14307000000 Вознесен-
ський р-н 5619,9 0,94 05304000000 Волнова-
ський р-н 5399,8 0,22 07304000000 Воловецький р-н 6202,5 1,78
05305000000 Володар-
ський р-н
(Донецька обл.) 3326 0,14 10309000000 Володар-
ський р-н
(Київська обл.) 3927,2 0,27 06305000000 Володарсько-
Волинський р-н 6065,5 1,96 03301000000 Володимир-
Волинський р-н 6266,1 1,51 17302000000 Володимирець-
кий р-н 18277,5 4,45 22303000000 Волочиський р-н 10455,8 2,49
14308000000 Врадіїв-
ський р-н 4560,5 0,76 16302000000 Гадяцький р-н 10173,4 0,80
11303000000 Гайворон-
ський р-н 6565 3,45 02304000000 Гайсинський р-н 10302,9 1,98
09303000000 Галицький р-н 10417,3 3,15
21307000000 Генічеський р-н 10597,4 4,96
24302000000 Герцаївсь-
кий р-н 8364,4 4,14 24303000000 Глибоцький р-н 16367,3 8,11
16303000000 Глобинський р-н 10462,8 0,83
18304000000 Глухівський р-н 5838,5 0,71
11304000000 Голованів-
ський р-н 5655,4 2,97 21308000000 Голопристан-
ський р-н 11980,8 5,61 21309000000 Горностаїв-
ський р-н 4938,5 2,31 09304000000 Городенків-
ський р-н 13539,4 4,09 23301000000 Городищен-
ський р-н 7713,7 1,83 25305000000 Городнян-
ський р-н 7655,7 0,90 13303000000 Городоцький р-н
(Львівська
обл.) 15519,9 1,06 22304000000 Городоцький р-н
(Хмельницька
обл.) 12036,1 2,87 03302000000 Горохів-
ський р-н 11902,2 2,86 17303000000 Гощанський р-н 8851,7 2,15
16304000000 Гребінків-
ський р-н 2505,9 0,20 08306000000 Гуляйпіль-
ський р-н 4365,8 0,33 19304000000 Гусятин-
ський р-н 12558 5,37 20309000000 Дворічан-
ський р-н 4378,4 0,18 17304000000 Демидів-
ський р-н 3516,7 0,86 22305000000 Деражнян-
ський р-н 8389,2 2,00 20310000000 Дергачів-
ський р-н 12176,6 0,49 01303000000 Джанкой-
ський р-н 22822,2 3,29 06306000000 Дзержин-
ський р-н 7917,5 2,56 16305000000 Диканський р-н 2666 0,21
04304000000 Дніпропетров-
ський р-н 7870,2 0,37 05306000000 Добропіль-
ський р-н 2974,3 0,12 11305000000 Добровеличків-
ський р-н 5749,9 3,02 09305000000 Долинський р-н
(Івано-Франків-
ська обл.) 9323,4 2,82 11306000000 Долинський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6105,2 3,20 14309000000 Доманів-
ський р-н 6373,4 1,07 23302000000 Драбівський р-н 7769 1,85
13304000000 Дрогобиць-
кий р-н 17625,8 1,21 17305000000 Дубенський р-н 10064,1 2,45
17306000000 Дубровиць-
кий р-н 13944,3 3,39 22306000000 Дунаєвець-
кий р-н 14379,1 3,43 14310000000 Єланецький р-н 4502,4 0,75
06307000000 Ємільчинсь-
кий р-н 11649,8 3,77 23303000000 Жашківський р-н 8913,3 2,12
13305000000 Жидачівсь-
кий р-н 12454,1 0,85 06308000000 Житомирсь-
кий р-н 10641,9 3,44 02305000000 Жмеринський р-н 11536,9 2,22
13306000000 Жовківський р-н 23603,8 1,62
14311000000 Жовтневий р-н 10200,3 1,71
19305000000 Заліщицький р-н 11199,5 4,79
08307000000 Запорізький р-н 9108,8 0,68
17307000000 Зарічненсь-
кий р-н 9973 2,43 24304000000 Заставнівсь-
кий р-н 12284 6,08 20311000000 Зачепилівсь-
кий р-н 3842,8 0,15 19306000000 Збаразький р-н 12991,2 5,56
19307000000 Зборівський р-н 10487,9 4,49
23304000000 Звенигород-
ський р-н 10461,8 2,48 10310000000 Згурівський р-н 4380,8 0,30
17308000000 Здолбунів-
ський р-н 6684,8 1,63 16306000000 Зінківський р-н 7833,2 0,62
20312000000 Зміївський р-н 9010,6 0,36
11307000000 Знам'ян-
ський р-н 8544,6 4,49 23305000000 Золотонісь-
кий р-н 6816,1 1,62 13307000000 Золочів-
ський р-н
(Львівська
обл.) 14411,2 0,99 20313000000 Золочів-
ський р-н
(Харків-
ська обл.) 6091,7 0,24 03303000000 Іваничів-
ський р-н 7721,3 1,85 15309000000 Іванівський р-н
(Одеська обл.) 5799,2 0,26 21310000000 Іванівський р-н
(Херсон-
ська обл.) 4516,3 2,12 15310000000 Ізмаїль-
ський р-н 10207 0,46 10311000000 Іванків-
ський р-н 231,2 0,02 20314000000 Ізюмський р-н 4528,3 0,18
22307000000 Ізяслав-
ський р-н 11376,5 2,71 02306000000 Іллінецький р-н 7979,9 1,53
07305000000 Іршавський р-н 24458,4 7,03
25306000000 Ічнянський р-н 7291,4 0,86
10312000000 Кагарлиць-
кий р-н 6102,7 0,42 14312000000 Казанківсь-
кий р-н 5881,9 0,98 21311000000 Каланчаць-
кий р-н 4731 2,22 02307000000 Калинівсь-
кий р-н 11219,5 2,16 09306000000 Калуський р-н 15751,7 4,76
22308000000 Кам'янець-
Подільський р-н 14147,4 3,37 08308000000 Кам'янсько-Дні-
провський р-н 6146,3 0,46 03304000000 Камінь-
Каширський р-н 16804,3 4,04 13308000000 Кам'янка-
Бузький р-н 8574,7 0,59 23306000000 Кам'янський р-н 5826,4 1,38
23307000000 Канівський р-н 8262,9 1,96
16307000000 Карлівський р-н 5817,6 0,46
23308000000 Катерино-
пільський р-н 5262,1 1,25 21312000000 Каховський р-н 11521,8 5,40
20315000000 Кегичівсь-
кий р-н 3108,7 0,12 24305000000 Кельменець-
кий р-н 9056,1 4,48 10313000000 Києво-Святошин-
ський р-н 727,50 0,05 03305000000 Ківерцівсь-
кий р-н 13547,2 3,25 15311000000 Кілійський р-н 10636,8 0,48
11308000000 Кіровоград-
ський р-н 5725,9 3,01 01304000000 Кіровський р-н 10320,9 1,49
24306000000 Кіцманський р-н 13527,1 6,70
16308000000 Кобеляцький р-н 10322,5 0,82
03306000000 Ковельський р-н 10186,8 2,45
15312000000 Кодимський р-н 7389,1 0,33
25307000000 Козелецький р-н 10495,9 1,23
16309000000 Козельщинсь-
кий р-н 5395,7 0,43 19308000000 Козівський р-н 9443,6 4,04
02308000000 Козятин-
ський р-н 12195,3 2,34 20316000000 Коломацький р-н 1107,8 0,04
09307000000 Коломийсь-
кий р-н 30989,5 9,36 15313000000 Комінтернів-
ський р-н 8268,7 0,37 11309000000 Компаніїв-
ський р-н 3919,7 2,06 18305000000 Конотоп-
ський р-н 6455,7 0,79 17309000000 Корецький р-н 9339,5 2,27
25308000000 Коропський р-н 6466,6 0,76
06309000000 Коростен-
ський р-н 7814,8 2,53 06310000000 Коростишів-
ський р-н 5979,1 1,93 23309000000 Корсунь-
Шевченків-
ський р-н 7345,2 1,74 25309000000 Корюків-
ський р-н 5168,3 0,61 09308000000 Косівський р-н 23151 6,99
17310000000 Костопіль-
ський р-н 12620,5 3,07 05307000000 Костянтинів-
ський р-н 3567,9 0,15 16326000000 Котелев-
ський р-н 3946 0,31 15314000000 Котовський р-н 4919,7 0,22
22309000000 Красилів-
ський р-н 11413,1 2,72 05308000000 Красноармій-
ський р-н 6623,1 0,27 01305000000 Красногвардій-
ський р-н 15195,5 2,19 20317000000 Красноград-
ський р-н 2077,2 18,67 12304000000 Краснодон-
ський р-н 3876,7 37 20318000000 Краснокут-
ський р-н 5872,9 0,24 15315000000 Красноокнян-
ський р-н 5252,6 0,24 01306000000 Красноперекоп-
ський р-н 6742,6 0,97 18306000000 Краснопіль-
ський р-н 6723,3 0,82 19309000000 Кременець-
кий р-н 15202,3 6,51 16310000000 Кременчуць-
кий р-н 5915,6 0,47 12305000000 Кремінський р-н 9169,5 1,40
14313000000 Кривоозерсь-
кий р-н 5901,9 0,99 04305000000 Криворізь-
кий р-н 4702,6 0,22 02309000000 Крижопіль-
ський р-н 6724,6 1,29 04306000000 Криничан-
ський р-н 8024,3 0,38 18307000000 Кролевець-
кий р-н 7726,7 0,94 08309000000 Куйбишев-
ський р-н 3559,2 0,27 25310000000 Куликів-
ський р-н 4354,2 0,51 20319000000 Куп'янський р-н 6413,5 0,26
19310000000 Лановецький р-н 7920,9 3,39
18308000000 Лебединсь-
кий р-н 8223,8 1,00 01307000000 Ленінський р-н 10925 1,58
22310000000 Летичівсь-
кий р-н 6853,6 1,63 02310000000 Липовецький р-н 8282 1,59
18309000000 Липоводолин-
ський р-н 4771,5 0,58 23310000000 Лисянський р-н 6014,1 1,43
02311000000 Літинський р-н 9418,5 1,81
20320000000 Лозівський р-н 6551,5 0,26
03307000000 Локачин-
ський р-н 5833 1,40 16311000000 Лохвицький р-н 7533,7 0,60
16312000000 Лубенський р-н 6515,2 0,52
06311000000 Лугинський р-н 4888,7 1,58
12306000000 Лутугинський р-н 6420 0,98
03308000000 Луцький р-н 9192,9 2,21
06312000000 Любарський р-н 7648 2,47
15316000000 Любашів-
ський р-н 6833,4 0,31 03309000000 Любешів-
ський р-н 10469,3 2,51 03310000000 Любомль-
ський р-н 8220,4 1,97 05309000000 Мар'їнський р-н 7745,5 0,32
04307000000 Магдалинів-
ський р-н 6336,1 0,30 10314000000 Макарів-
ський р-н 9048,4 0,62 06313000000 Малинський р-н 7604,3 2,46
11310000000 Маловисківський р-н 8402,2 4,41
03311000000 Маневицький р-н 14474,1 3,48
23311000000 Маньків-
ський р-н 7089,7 1,68 12307000000 Марківський р-н 3789,4 0,58
16313000000 Машівський р-н 3668,1 0,29
04308000000 Межівський р-н 5368,9 0,25
08310000000 Мелітополь-
ський р-н 9674 0,73 25311000000 Менський р-н 7725,6 0,91
13309000000 Миколаїв-
ський р-н
(Львівська
обл.) 17039,8 1,17 14314000000 Миколаїв-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 6736,2 1,13 15317000000 Миколаїв-
ський р-н
(Одеська обл.) 4397,2 0,20 16314000000 Миргород-
ський р-н 13286,4 1,05 10315000000 Миронів-
ський р-н 4884,6 0,33 08311000000 Михайлів-
ський р-н 5025 0,38 07306000000 Міжгірський р-н 13579,2 3,90
12308000000 Міловський р-н 3184,6 0,49
17311000000 Млинівський р-н 9627,8 2,34
02312000000 Могилів-
Подільський р-н 8454,5 1,63 23312000000 Монастирищен-
ський р-н 8247,8 1,96 19311000000 Монастири-
ський р-н 7450,6 3,19 13310000000 Мостиський р-н 13824,6 0,95
07307000000 Мукачів-
ський р-н 19227,1 5,53 02313000000 Мурованокурило-
вецький р-н 7371 1,42 04309000000 Нікополь-
ський р-н 5975,1 0,28 09309000000 Надвірнян-
ський р-н 20439,1 6,17 06314000000 Народицький р-н 2870,3 0,93
18310000000 Недригайлів-
ський р-н 6795,1 0,83 02314000000 Немирів-
ський р-н 10266,7 1,97 01308000000 Нижньогір-
ський р-н 9867,1 1,42 21313000000 Нижньосіро-
гозький р-н 4209,8 1,97 25312000000 Ніжинський р-н 6168,9 0,72
11311000000 Новгородків-
ський р-н 3656,6 1,92 25313000000 Новгород-Сі-
верський р-н 6058,7 0,71 05310000000 Новоазов-
ський р-н 4388 0,18 12309000000 Новоайдар-
ський р-н 5390 0,82 11312000000 Новоархангель-
ський р-н 6773,1 3,56 14315000000 Новобузький р-н 6444,6 1,08
20321000000 Нововодо-
лазький р-н 6380,9 0,26 21314000000 Нововоронцов-
ський р-н 4510,1 2,11 06315000000 Новоград-Волин-
ський р-н 12237,1 3,96 08312000000 Новомиколаїв-
ський р-н 2793,6 0,21 11313000000 Новомиргород-
ський р-н 7392,6 3,88 04310000000 Новомосков-
ський р-н 10401,8 0,49 14316000000 Новооде-
ський р-н 7696,6 1,29 12310000000 Новопсков-
ський р-н 5797,2 0,89 16315000000 Новосанжар-
ський р-н 7568,1 0,60 24307000000 Новоселиць-
кий р-н 17251,1 8,54 21315000000 Новотроїць-
кий р-н 9225,5 4,32 11314000000 Новоукраїн-
ський р-н 7364,2 3,87 22311000000 Новоушиць-
кий р-н 7878,3 1,88 25314000000 Носівський р-н 6860,7 0,81
10316000000 Обухівський р-н 4645,8 24,25 15318000000 Овідіополь-
ський р-н 3877,9 0,17 06316000000 Овруцький р-н 12612,4 4,08
06317000000 Олевський р-н 12089,9 3,91
05311000000 Олександрів-
ський р-н
(Донецька обл.) 4595,3 0,19 11315000000 Олександрів-
ський р-н
(Кіровоград-
ська обл.) 6001,1 3,15 11316000000 Олександрій-
ський р-н 8522,9 4,47 11317000000 Онуфріїв-
ський р-н 4314,6 2,26 02315000000 Оратівський р-н 6489 1,25
16317000000 Оржицький р-н 5384,9 0,43
08313000000 Оріхівський р-н 8663,3 0,65
17312000000 Острозький р-н 9007,3 2,19
18311000000 Охтирський р-н 4398,6 0,54
14317000000 Очаківський р-н 5212,3 0,87
04311000000 Павлоград-
ський р-н 5520 0,26 05312000000 Першо-
травневий р-н 1996 0,08 01309000000 Первомай-
ський р-н
(Автономна
Республіка
Крим) 8220,1 1,19 14318000000 Первомай-
ський р-н
(Миколаїв-
ська обл.) 7691,7 1,29 20322000000 Первомай-
ський р-н
(Харківська
обл.) 3375,1 0,14 12311000000 Переваль-
ський р-н 8649,8 1,32 13311000000 Перемишлян-
ський р-н 10549,5 0,72 07308000000 Перечин-
ський р-н 6015,9 1,73 10317000000 Переяслав-
Хмельниць-
кий р-н 7384,3 0,50 04312000000 Петриків-
ський р-н 3986,1 0,19 11318000000 Петрівський р-н 3849,4 2,02
04313000000 Петропавлів-
ський р-н 6838,9 0,32 23023000000 Печенізький р-н 1867,3 0,07
16318000000 Пирятин-
ський р-н 6051,2 0,48 19312000000 Підволочи-
ський р-н 9749,1 4,17 19313000000 Підгаєцький р-н 5382,1 2,30
02316000000 Піщанський р-н 5273,4 1,01
02317000000 Погребищен-
ський р-н 7870 1,51 04314000000 Покровський р-н 4745,5 0,22
10318000000 Поліський р-н 2162,7 0,15
08314000000 Пологів-
ський р-н 3897,7 0,29 22312000000 Полонський р-н 9205,5 2,19
16319000000 Полтавський р-н 8757 0,69
12312000000 Попаснян-
ський р-н 1497,6 0,23 06318000000 Попільнян-
ський р-н 7029 2,27 08315000000 Приазов-
ський р-н 5228,8 0,39 25315000000 Прилуцький р-н 8034 0,94
08316000000 Приморський р-н 5086,5 0,38
13312000000 Пустомитів-
ський р-н 18889,5 1,30 18312000000 Путивль-
ський р-н 5924,9 0,72 24308000000 Путильський р-н 7133,9 3,53
04315000000 П'ятихат-
ський р-н 7002,2 0,33 13313000000 Радехів-
ський р-н 12076,4 0,83 17313000000 Радивилів-
ський р-н 8315,1 2,02 06319000000 Радомишль-
ський р-н 7785 2,52 03312000000 Ратнівський р-н 13088,6 3,14
07309000000 Рахівський р-н 22063,2 6,34
15319000000 Ренійський р-н 5774,6 0,26
16320000000 Решетилів-
ський р-н 6623,8 0,52 17314000000 Рівненський р-н 14739,8 3,59
25316000000 Ріпкинський р-н 7013 0,82
09310000000 Рогатин-
ський р-н 10676,4 3,22 03313000000 Рожищен-
ський р-н 9395,2 2,26 09311000000 Рожнятів-
ський р-н 18238,2 5,51 15320000000 Роздільнян-
ський р-н 9917,9 0,45 01310000000 Роздольнен-
ський р-н 6435,1 0,93 08317000000 Розівський р-н 1718,3 0,13
17315000000 Рокитнів-
ський р-н 13875,1 3,38 10319000000 Рокитнян-
ський р-н 6317,7 0,43 18313000000 Роменський р-н 7945,7 0,97
06320000000 Ружинський р-н 6994,7 2,26
15321000000 Савранський р-н 4508,4 0,20
01311000000 Сакський р-н 15576,5 2,25
13314000000 Самбірський р-н 18421,6 1,26
15322000000 Саратський р-н 9540,2 0,43
17316000000 Сарненський р-н 23852,8 5,80
20324000000 Сахновщин-
ський р-н 5476,6 0,22 07310000000 Свалявський р-н 9866 2,84
12313000000 Сватівський р-н 7271,5 1,11
11319000000 Світловод-
ський р-н 2925,1 1,54 16321000000 Семенів-
ський р-н
(Полтавська
обл.) 7263,6 0,57 25317000000 Семенів-
ський р-н
(Чернігів-
ська обл.) 5286,4 0,62 18314000000 Середино-
Будський р-н 4333,1 0,53 04316000000 Синельників-
ський р-н 9910,2 0,46 01312000000 Сімферополь-
ський р-н 20502,4 2,96 21316000000 Скадовський р-н 7378,9 3,46
10320000000 Сквирський р-н 5877,9 0,40
13315000000 Сколівський р-н 14382,1 0,99
22313000000 Славутський р-н 8171,2 1,95
12314000000 Слов'яно-
сербський р-н 7282,2 1,11 05313000000 Слов'ян-
ський р-н 5507,5 0,22 23313000000 Смілян-
ський р-н 6645,5 1,58 14319000000 Снігурів-
ський р-н 8986,5 1,50 09312000000 Снятинський р-н 15882,1 4,80
01313000000 Совєтський р-н 6948,3 1,00
13316000000 Сокальський р-н 16330,3 1,12
24309000000 Сокирнян-
ський р-н 10501,2 5,20 04317000000 Солонян-
ський р-н 7180,5 0,34 25318000000 Сосницький р-н 4597,2 0,54
04318000000 Софіївський р-н 6139,4 0,29
25319000000 Срібнян-
ський р-н 2972,3 0,35 05314000000 Старобешів-
ський р-н 3932,6 0,16 10321000000 Ставищен-
ський р-н 6053 0,41 12315000000 Станично-
Луганський р-н 7477,8 1,14 12316000000 Старобіль-
ський р-н 9950,7 1,52 03314000000 Старовижів-
ський р-н 8481,3 2,04 22314000000 Старокостян-
тинівський р-н 12697,4 3,03 13317000000 Старосамбір-
ський р-н 21985,7 1,51 22315000000 Старосиняв-
ський р-н 5607,5 1,34 24310000000 Сторожинець-
кий р-н 21805,5 10,80 13318000000 Стрийський р-н 10148,5 0,70
18315000000 Сумський р-н 11063,3 1,35
25320000000 Талалаїв-
ський р-н 3802,3 0,45 23314000000 Тальнів-
ський р-н 8374,3 1,99 10322000000 Таращан-
ський р-н 7344 0,50 15323000000 Тарутин-
ський р-н 10891,4 0,49 15324000000 Татарбунар-
ський р-н 7988,2 0,36 05315000000 Тельманів-
ський р-н 4658 0,19 22316000000 Теофіполь-
ський р-н 6860,7 1,64 02318000000 Теплицький р-н 7885,3 1,52
19314000000 Теребовлян-
ський р-н 14356,4 6,14 19315000000 Тернопіль-
ський р-н 11339,7 4,85 10323000000 Тетіївський р-н 7227,3 0,49
02319000000 Тиврівський р-н 9667 1,86
09313000000 Тисмениць-
кий р-н 14447,6 4,36 09314000000 Тлумацький р-н 12102,5 3,66
08318000000 Токмацький р-н 4166,4 0,31
04319000000 Томаків-
ський р-н 4722,8 0,22 02320000000 Томашпіль-
ський р-н 7435,5 1,43 12317000000 Троїцький р-н 5593,5 0,86
02321000000 Тростянець-
кий р-н
(Вінницька
обл.) 6391,9 1,23 18316000000 Тростянець-
кий р-н
(Сумська обл.) 3533,9 0,43 02322000000 Тульчин-
ський р-н 11392,3 2,19 03315000000 Турійський р-н 6482,6 1,56
13319000000 Турківський р-н 16965,4 1,16
07311000000 Тячівський р-н 41039,7 11,80
07312000000 Ужгород-
ський р-н 3609,8 1,04 11320000000 Ульянов-
ський р-н 5975,8 3,14 23315000000 Уманський р-н 10505,3 2,50
11321000000 Устинів-
ський р-н 3679,5 1,93 10324000000 Фастівський р-н 7896,8 0,54
15325000000 Фрунзів-
ський р-н 5355,3 0,24 20325000000 Харківський р-н 20128,4 0,81
22317000000 Хмельниць-
кий р-н 8522,6 2,03 02323000000 Хмільниць-
кий р-н 13572,8 2,61 16322000000 Хорольський р-н 6394,6 0,51
24311000000 Хотинський р-н 14421,3 7,14
23316000000 Христинів-
ський р-н 5491,7 1,30 07313000000 Хустський р-н 27407 7,88
04320000000 Царичан-
ський р-н 5247,5 0,25 21317000000 Цюрупин-
ський р-н 13872,9 6,50 21318000000 Чаплин-
ський р-н 8714,2 4,08 22318000000 Чемеровець-
кий р-н 10221,7 2,44 06321000000 Червоно-
армійський р-н 6408,1 2,07 23317000000 Черкаський р-н 12974 3,08
02324000000 Чернівець-
кий р-н 5914,1 1,14 08319000000 Чернігівсь-
кий р-н
(Запорізька
обл.) 3765,3 0,28 25321000000 Чернігів-
ський р-н
(Чернігівська
обл.) 8742,9 1,03 06322000000 Черняхів-
ський р-н 7459,2 2,41 02325000000 Чечельниць-
кий р-н 6220,9 1,20 23318000000 Чигиринсь-
кий р-н 6659,5 1,58 23319000000 Чорнобаїв-
ський р-н 7178,3 1,70 01314000000 Чорномор-
ський р-н 1412,8 0,20 16323000000 Чорнухин-
ський р-н 4094,4 0,32 19316000000 Чортків-
ський р-н 15218,6 6,52 20326000000 Чугуївський р-н 7119,5 0,29
06323000000 Чуднівський р-н 9601,4 3,10
16324000000 Чутівський р-н 5093,8 0,40
02326000000 Шаргородсь-
кий р-н 14860,9 2,86 05316000000 Шахтарський р-н 4308 0,18
03316000000 Шацький р-н 3636,1 0,87
20327000000 Шевченків-
ський р-н 4260,2 0,17 22319000000 Шепетів-
ський р-н 10212,2 2,43 04321000000 Широків-
ський р-н 4664 0,22 15326000000 Ширяївський р-н 6889,9 0,31
16325000000 Шишацький р-н 3065,3 0,24
18317000000 Шосткин-
ський р-н 908,5 0,11 23320000000 Шполянський р-н 8248,7 1,96
19317000000 Шумський р-н 8603,3 3,68
25322000000 Щорський р-н 4994,3 0,59
04322000000 Юр'ївський р-н 3130,8 0,15
13320000000 Яворівський р-н 23213,3 1,59
10325000000 Яготинський р-н 5330,7 0,36
08320000000 Якимівський р-н 6480 0,49
02327000000 Ямпільський р-н
(Вінницька
обл.) 8437,8 1,62 18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 5131,3 0,62 22320000000 Ярмолинець-
кий р-н 7831 1,87 05317000000 Ясинуват-
ський р-н 3091,9 0,13 01100000000 Бюджет
Автономної
Республіки
Крим 89500,4 12,91 15499,6 02100000000 Обласний
бюджет
Вінницької
області 58609,2 11,27 03100000000 Обласний
бюджет
Волинської
області 42564,4 10,22 04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетров-
ської області 85168,4
05100000000 Обласний бюджет
Донецької
області 62744,8
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської
області 67269,9 21,75 07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської
області 48250,9 13,87 08100000000 Обласний бюджет
Запорізької
області 28016,7
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франків-
ської області 44899 13,56 10100000000 Обласний бюджет
Київської
області 28633,7 1,96 11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області 36856,7 19,35 12100000000 Обласний бюджет
Луганської
області 49885,5 7,63 13100000000 Обласний бюджет
Львівської
області 46704,4 3,2 14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської
області 20574,2 3,44 15100000000 Обласний бюджет
Одеської
області 8100,9
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської
області 16084,9 1,27 17100000000 Обласний бюджет
Рівненської
області 42323,2 10,3 18100000000 Обласний бюджет
Сумської
області 30346,8 3,7 19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області 45117,1 19,31 20100000000 Обласний бюджет
Харківської
області 9336,6 0,37 21100000000 Обласний бюджет
Херсонської
області 46449,3 21,76 22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької
області 57516,6 13,71 23100000000 Обласний бюджет
Черкаської
області 41666,3 9,9 24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької
області 39615,9 19,62 25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області 45702,2 5,36 26000000000 Міський бюджет
міста Києва 903244,4
27000000000 Міський бюджет
міста
Севастополя 4996,1 3,48
ВСЬОГО      5512577,0   2383412,4

( Додаток 4 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

Додаток N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2003 рік

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      |          |     |                   Субвенція з державного бюджету
      |          |     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      |          |     |                   Субвенція загального фонду на:
      |          |     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      |          |Додаткова |виплату  |надання  |надання |надання пільг вете- |погашен-|ліквіда- |надання пільг |будівництво та
      |          |дотація з |допомоги |пільг ве- |пільг ве-|ранам війни і праці,|ня ос- |цію нас- |громадянам, які|придбання житла
      |          |державного|сім'ям з |теранам  |теранам |військової служби, |новної |лідків  |постраждали  |військовослуж-
      |          |бюджету на|дітьми,  |війни і  |війни і |органів внутрішніх |суми  |стихійно-|внаслідок Чор- |бовцям, учасни-
      |          |зменшення |малозабез-|праці, ве-|праці,  |справ з послуг зв'я-|боргу за|го лиха у|нобильської ка-|кам бойових дій
      |          |фактичних |печеним  |теранам  |ветеранам|зку та інших перед- |кредита-|Закарпат-|тастрофи на  |в Афганістані
Код бюджету|  Назва місцевого |диспропор-|сім'ям та |військової|військо- |бачених чинним зако-|ми, на- |ській та |оплату електро-|та воєнних
      |    бюджету   |цій між  |інвалідам |служби,  |вої служ-|нодавством послуг  |даними у|Івано-  |енергії, при- |конфліктів у
      |  адміністративно- |місцевими |з дитинст-|ветеранам |би, вете-|(крім пільг на одер-|1999 ро-|Франків- |родного газу, |зарубіжних кра-
      |  територіальної |бюджетами |ва і   |органів  |ранам ор-|жання ліків, зубо- |ці від- |ській  |послуг тепло-, |їнах, членам
      |    одиниці   |через   |дітям-  |внутрішніх|ганів  |протезування, оплату|критим |областях |водопостачання |сімей військо-
      |          |нерівно- |інвалідам |справ, ре-|внутріш- |електроенергії, при-|акціоне-|     |і водовідведен-|вослужбовців,
      |          |мірність |     |абілітова-|ніх справ|родного і скраплено-|рним то-|     |ня, квартирної |які загинули
      |          |мережі  |     |ним грома-|та субси-|го газу, твердого та|варист- |     |плати, транс- |під час вико-
      |          |бюджетних |     |дянам, які|дій насе-|рідкого пічного по- |вом   |     |портних послуг,|нання ними
      |          |установ  |     |стали ін- |ленню на |бутового палива,  |"Держав-|     |послуг зв'язку |службових
      |          |     |     |валідами |придбання|послуг тепло-, водо-|ний   |     |та на придбання|обов'язків, а
      |          |     |     |внаслідок |твердого |постачання і водо- |ощадний |     |твердого і рід-|також військо-
      |          |     |     |репресій |та рідко-|відведення, квартир-|банк  |     |кого побутового|вослужбовцям,
      |          |     |     |або є пен-|го пічно-|ної плати, вивезення|України"|     |палива особам, |звільненим у
      |          |     |     |сіонерами,|го побу- |побутового сміття та|Закарпа-|     |які проживають |запас або
      |          |     |     |та субси- |тового  |рідких нечистот) та |тській |     |у будинках, що |відставку за
      |          |     |     |дій насе- |палива і |компенсацію за піль-|обласній|     |не мають цент- |станом здо-
      |          |     |     |ленню на |скрапле- |говий проїзд окремих|держав- |     |рального опа- |ров'я, віком,
      |          |     |     |оплату  |ного газу|категорій громадян |ній ад- |     |лення     |вислугою
      |          |     |     |електро- |     |          |мініс- |     |        |років та у
      |          |     |     |енергії, |     |--------------------|трації |     |        |зв'язку із ско-
      |          |     |     |природного|     |     | в т. ч. |на лік- |     |        |роченням шта-
      |          |     |     |газу, пос-|     |     | пільг на|відацію |     |        |тів, які
      |          |     |     |луг теп- |     | Всього | послуги |наслід- |     |        |перебувають
      |          |     |     |ло-, водо-|     |     | зв'язку |ків сти-|     |        |на квартирному
      |          |     |     |постачання|     |     |     |хійного |     |        |обліку за міс-
      |          |     |     |і водовід-|     |     |     |лиха  |     |        |цем проживання
      |          |     |     |ведення, |     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |квартирної|     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |плати, ви-|     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |везення  |     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |побутового|     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |сміття та |     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |рідких не-|     |     |     |    |     |        |
      |          |     |     |чистот  |     |     |     |    |     |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної    6737,4  49739,8  35965,0  17780,6  17912,1  3254,0               1282      8765,6
       Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет     5497,1  92604,1  62231,6  51642,3  19675,8  3513,4               2765,2     5435
       Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет     3464,5  69505,1  43149,3  5271,3   9615   2030,6               2725,4     2631,7
       Волинської області
04100000000 Обласний бюджет    10561,0  69034,1  192837,6  8292,6  36414,6  7557,2               5196,1     7149,1
       Дніпропетровської
області
05100000000 Обласний бюджет    13705,5  109142,1  183652,4  14616,4  45541,1  7403,2               5160,2     5482,2
       Донецької області
06100000000 Обласний бюджет     4431,7  59297,4  53183,4  18916   15018   2645,2              11673,6     6317,9
       Житомирської
області
07100000000 Обласний бюджет     4117,4  65002,8  26864,1  3773,1   6306,6   722,8 15000   10000       709,6     2405,1
       Закарпатської
області
08100000000 Обласний бюджет     5803,8  51561,6  67506,9  19081,4  20091,9  4596,0               1868      2995,3
       Запорізької
області
09100000000 Обласний бюджет     4585,8  93166,1  65485,0  3369,9   8932,4  1137,6       5000      1023,9     2472,8
       Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет     5466,2  27810,9  110279,1  9776,1  17580,1  2847               34927,8     7095,5
       Київської області
11100000000 Обласний бюджет     3488,1  41323,0  45683,8  20769,6  11576,3  2138,8               2241,2     2389,3
       Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет     7110,8  35769,2  99368,7  5491,6  25493,1  4296                2881,1     1638,5
       Луганської області
13100000000 Обласний бюджет     8043,7  156661,5  162090,1  3954,1  19417,1  3445,8               1805,8     7457,6
       Львівської області
14100000000 Обласний бюджет     3968,9  43156,2  38088,4  10255,9  11724   2424,2               1162,7     4306,4
       Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет     7400,6  60917,7  63931,9  18379,5  20373,1  3679,6               1782,8     11587,7
       Одеської області
16100000000 Обласний бюджет     4996,5  38842,5  109816,5  11295,1  17844,2  3087,8               4517,8     6072,5
       Полтавської
області
17100000000 Обласний бюджет     3777,4  96436,2  55226   4689,4   9252,4  1488,2               6444      2409,8
       Рівненської
області
18100000000 Обласний бюджет     3893,2  44445,1  76637   22566   14374,7  2196,2               2440,6     3399,8
       Сумської області
19100000000 Обласний бюджет     3533,3  79187,1  59710   9039,8   9195,8  1432,4               1372,2     1594,4
       Тернопільської
області
20100000000 Обласний бюджет     8194,8  69725,8  209112,7  22052,5  29609,4  6867                4369,5     10884,1
       Харківської
області
21100000000 Обласний бюджет     3659,7  22735,7  26542   11887,7  10310,2  1838,2               962,1     2043,1
       Херсонської
області
22100000000 Обласний бюджет     4494,6  57266,0  64785,1  15009,2  15984,7  2566                1606,9     5438,1
       Хмельницької
області
23100000000 Обласний бюджет     4372,9  55103,5  66505,6  16961,5  15172,1  2525                4779,6     3407,7
       Черкаської
області
24100000000 Обласний бюджет     2865,9  45816,8  21623   7646,3   5946,4   838,6               956,4     2263,4
       Чернівецької
області
25100000000 Обласний бюджет     3823,0  49217,8  64004,8  18904,0  16066,0  2663,0               5194,5     4386,6
       Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет          33156,1  153651,3   370,6  67089,8  10901,8              18746      18310,3
       міста Києва
27000000000 Міський бюджет           7993,6  12584,2   831,9   4649,8  1612,2               232      3514,6
       міста Севастополя
13201000000 Міський бюджет
міста Львова
15201000000 Міський бюджет
міста Одеси
18202000000 Міський бюджет
міста Глухова
22202000000 Міський бюджет
міста Кам'янець-
Подільський
19306000000 Збаразький
районний бюджет
25301000000 Бахмацький
районний бюджет
08204000000 Міський бюджет
міста Мелітополя
20201000000 Міський бюджет
міста Харкова
ВСЬОГО        137993,8 1624617,8 2170515,5 352624,4  501166,7  89707,8 15000   15000     128827     141854,1

тис. грн.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      |                   |          Субвенція з державного бюджету            |
      |                   |-------------------------------------------------------------------------|
Код бюджету|    Назва місцевого бюджету    |                                 |Субвен-|Розрахунковий
      |      адміністративно-     |       Субвенція загального фонду на:           |ція  |обсяг доходів
      |      територіальної      |                                 |спеці- |загального
      |        одиниці        |-----------------------------------------------------------------|ального|фонду
      |                   |компен-  |збере- |розвиток |розвиток|програму|інвес- |вико-  |фонду |Державного
      |                   |сацію   |ження  |Націо-  |Держав- |збере- |тиційні |нання  |на лік-|бюджету
      |                   |втрат   |істо-  |нального |ного  |ження  |проекти,|інвес- |відацію|України,
      |                   |доходів  |ричної |історико-|істо-  |пам'яток|спря-  |тиційних|наслід-|за рахунок
      |                   |міському |забудови|архітек- |рико-ар-|Держав- |мовані |проектів|ків  |яких здійсню-
      |                   |бюджету  |у цен- |турного |хеоло- |ного  |на роз- |    |аварії |ється перера-
      |                   |м. Сева- |тральній|заповід- |гічного |істо-  |виток  |    |на   |хування
      |                   |стополя  |частині |ника   |заповід-|рико-  |соціаль-|    |очисних|дотації
      |                   |внаслідок |міст  |"Кам'я- |ника  |культур-|ної   |    |спору- |вирівнювання
      |                   |розміщення|    |нець"  |"Кам'яна|ного  |інфра- |    |дах  |
      |                   |на його  |    |     |Могила" |заповід-|структу-|    |м. Хар-|
      |                   |території |    |     |    |ника  |ри Авто-|    |кова  |
      |                   |Чорно-  |    |     |    |"Геть- |номної |    |    |
      |                   |морського |    |     |    |манська |Респуб- |    |    |
      |                   |флоту   |    |     |    |столиця"|ліки  |    |    |
      |                   |Російської|    |     |    |    |Крим  |    |    |
      |                   |Федерації |    |     |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим                           15000,0  9440,0       693456,0
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області                               8234,0       520178,8
03100000000 Обласний бюджет Волинської області                               4928,9       416282,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської                               16546,6       2137234,1
       області
05100000000 Обласний бюджет Донецької області                               22506,3       2448705,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської
області 6456,0 309288,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської                                  5844,9       347938,6
       області
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області                               8952,5       1332268,3
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської                               6549,4       331091,5
       області
10100000000 Обласний бюджет Київської області                                8493,4       1463839,5
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської                                 5245,4       190491,1
       області
12100000000 Обласний бюджет Луганської області                               11832,4       653549,5
13100000000 Обласний бюджет Львівської області                               12202,8       1458159,7
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської                                  5876,0       597927,5
       області
15100000000 Обласний бюджет Одеської області                                11468,1       2217547,5
16100000000 Обласний бюджет Полтавської                                   7575,5       1265019,7
       області
17100000000 Обласний бюджет Рівненської                                   5451,7       411056,5
       області
18100000000 Обласний бюджет Сумської області                                6040,1       821024,4
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської                                 5307,2       226264,0
       області
20100000000 Обласний бюджет Харківської області                              13525,4       2495939,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області                               5454,5       213474,2
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької                                  6649,3       419414,5
       області
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області                               6514,5       421046,5
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької                                  4288,1       201932,1
       області
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської                                  5744,0       852026,4
       області
26000000000 Міський бюджет міста Києва                                   12117,3      11228862,7
27000000000 Міський бюджет міста Севастополя     32000                         1755,7       143436,0
13201000000 Міський бюджет міста Львова             5600
15201000000 Міський бюджет міста Одеси             3000
18202000000 Міський бюджет міста Глухова            2000
22202000000 Міський бюджет міста                     2000
       Кам'янець-Подільський
19306000000 Збаразький районний бюджет             2000
25301000000 Бахмацький районний бюджет                           2000
08204000000 Міський бюджет міста Мелітополя                    1000
20201000000 Міський бюджет міста Харкова                                       26250
ВСЬОГО                  32000   12600   2000   1000   2000 15000  225000   26250  33817453,5

( Додаток 5 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003 )

Додаток N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Розподіл витрат у 2003 році, які здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

тис. грн.

------------------------------------------------------------------
                    |Обсяг коштів на створення
         Назва         |нових робочих місць
  адміністративно-територіальної   |працівникам вугільної
        одиниці        |промисловості, які
                    |вивільняються у зв'язку
                    |із закриттям шахт
------------------------------------------------------------------
Волинська область                      3430,7
Донецька область                      51328,2
Житомирська область                     635,8
Кіровоградська область                   5335,9
Луганська область                     38115,3
Львівська область                      2414,1
Черкаська область                      5462,8
Чернігівська область 635,7
ВСЬОГО 107358,5