Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1458-III
Прийняття: 17.02.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 2000 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 14-15-16, ст.121 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-III ( 1697-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.248 N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.258 N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.438 N 2168-III ( 2168-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.31 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44 N 2183-III ( 2183-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.22 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 12-рп/2001 ( v012p710-01 ) від 03.10.2001 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);

видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України (загальні видатки).

Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки).

Стаття 2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 29.508.025,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.438.501,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 29.508.025,6 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 4.438.501,3 тис. гривень.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 4. Врахувати у складі спеціального фонду Державного бюджету України Фонд соціального страхування України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Стаття 5. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) у повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду державного майна;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості за станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) за станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір до Державного інноваційного фонду;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";

митні збори;

кошти, що передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва;

2) частина податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі статті 46 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується дочірнім підприємством Національної енергетичної компанії "Укренерго", апаратом управління філії Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз", апаратом управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", розташованими у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

3) акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів, визначена на підставі статті 46 цього Закону;

4) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

5) 93 відсотки коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

6) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

7) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

8) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 6 цього Закону.

Стаття 6. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

3) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

8) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

9) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

10) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

11) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

12) надходження до Фонду соціального страхування України;

( Пункт 13 статті 6 виключено на підставі Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Стаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно виходячи із обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 9. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2000 році надходження до Державного бюджету України частини виручки у сумі не менше 1.005.422 тис. гривень від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України згідно з укладеними угодами. Установити, що реалізація природного газу, який отримується як плата за транзит природного газу територією України, здійснюється, як правило, на аукціонах.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок отримання зазначених доходів до Державного бюджету України.

Стаття 10. Установити, що у разі, коли законами України не визначено, до якого бюджету зараховуються адміністративні штрафи, накладені на громадян та посадових осіб відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та інших законів України, адміністративні штрафи зараховуються до бюджетів у такому співвідношенні: 50 відсотків - до загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків - до загальних фондів відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" є платниками податку на прибуток підприємств (крім підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, визначених пунктом 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), незалежно від форм власності сплачують до Державного бюджету України збір в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, та бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу, за винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених законодавством.

Стаття 12. Фонду державного майна України забезпечити в 2000 році надходження до загального фонду Державного бюджету України коштів у сумі не менш як 2.575.000 тис. гривень, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.

У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів України у частині надання їм пільг щодо оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, а також погашення заборгованості за минулі роки з виплати грошового забезпечення і заробітної плати. ( Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 13. Установити, що Національний банк України у 2000 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в обсязі 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 14. Установити, що порядок надходження та використання відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, які нараховані за результатами діяльності у період до 1 січня 2000 року, здійснюється у порядку, що діяв у 1999 році.

Стаття 15. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування як податкова застава.

Стаття 16. Зупинити на 2000 рік дію:

статті 3 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238); частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;

частини третьої статті 90 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) в частині визначення розміру орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду у договорі оренди; ( Абзац третій статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;

частини другої статті 2 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) в частині формування дорожніх фондів;

абзаців другого - четвертого пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 94/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 81; 1999 р., N 36, ст. 327);

( Абзац восьмий статті 16 втратив чинність на підставі Закону N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238).

III. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 17. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США.

( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-III ( 1697-14 ) від 20.04.2000 )

Стаття 18. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі, еквівалентній 12.492.214,3 тис. доларів США.

Стаття 19. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 20. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2000 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше двох років заборгованістю юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України. При цьому дозволяється зниження ціни продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями до 50 відсотків суми заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок проведення відкритих аукціонів.

Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу України, встановленого статтею 18 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання.

З метою управління державним боргом України (у тому числі його погашення, обслуговування, реструктуризації) Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу, встановленого статтею 18 цього Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх прийняття.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій протягом дії кредитної угоди.

Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України, можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може перевищувати 600 млн. гривень.

Суб'єкти підприємницької діяльності України - позичальники іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

При цьому забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком N 2 до цього Закону, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Стаття 26. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки плануються в повному обсязі.

Заборонити здійснення оплати праці працівників бюджетних установ та виплату пенсій, в тому числі погашення заборгованості за минулі роки, в негрошовій формі.

Стаття 27. Установити, що у 2000 році 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону, спрямовуються в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 28. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 6 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок доходів, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

здійснення державного пробірного контролю (за рахунок доходів, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок доходів, визначених пунктом 6 статті 6 цього Закону);

авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок доходів, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

здійснення видатків Фонду соціального страхування України (за рахунок доходів, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону);

( Абзац сьомий статті 29 виключено на підставі Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту (за рахунок доходів, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону).

Стаття 30. Кабінету Міністрів України у першому кварталі 2000 року до завершення процесу реорганізації системи органів державної влади здійснювати видатки за відомчою класифікацією державного бюджету, що діяла до введення в дію цього Закону, з подальшим перерозподілом фактично проведених видатків між головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до затвердженого цим Законом переліку головних розпорядників коштів державного бюджету.

Стаття 31. Зупинити на 2000 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59).

( Положення статті 32, згідно з якими за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України здійснюється відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури і суду, втратили чинність, як такі, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 12-рп/2001 ( v012p710-01 ) від 03.10.2001 ) Стаття 32. Починаючи з 1 січня 2000 року, відшкодування відповідно до законів України шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна, що належало суддям чи працівникам правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України Головним управлінням Державного казначейства України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.

Стаття 33. Установити, що у 2000 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 34. Зупинити на 2000 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу.

Стаття 35. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2000 році внесок у розмірі 50.000 тис. гривень до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном.

Стаття 36. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей у 2000 році для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань в першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 37. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі.

Стаття 38. Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 24 цього Закону.

Доходи, додатково отримані від погашення заборгованості (недоїмки) із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, понад обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, у сумі 68.000 тис. гривень, спрямовуються на державні капітальні вкладення зазначеного Фонду.

Кабінету Міністрів України забезпечити першочергове фінансування видатків на заходи, пов'язані із соціальним захистом громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Стаття 39. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання загальних доходів або державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне недоотримання зазначених загальних доходів або державних запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України.

V. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Стаття 40. Установити, що положення статей 1, 2 та частини другої статті 25 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.

Стаття 41. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2000 році зараховуються:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств комунальної власності та частина податку на прибуток інших підприємств, визначена на підставі статті 46 цього Закону з урахуванням пункту 2 статті 5 цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

частина акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів), визначена на підставі статті 46 цього Закону;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 42 цього Закону.

Стаття 42. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік зараховуються:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);

3) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

4) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 43. Установити, що до 1 квітня 2000 року будь-які цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за виконанням цієї статті.

Стаття 44. Установити, що нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст обласного та районного значення не можуть бути меншими 40 відсотків. При цьому збалансування бюджетів областей і районів забезпечується шляхом затвердження обсягів коштів, що передаються з бюджетів міст до обласних і районних бюджетів.

Стаття 45. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2,4 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена за станом на 1 січня 2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2000 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань та Київський державний авіаційний завод "Авіант" і Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. ( Абзац четвертий статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000, N 2168-III ( 2168-14 ) від 21.12.2000 )

Кабінету Міністрів України забезпечити проведення інвентаризації земель, які звільняються в 2000 році від земельного податку, та передачу лишків землі до сільськогосподарського обороту.

Стаття 46. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону:

нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

дотації обласним та Севастопольському міському бюджетам у сумі 3.993.227,5 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області в обсязі 20.000 тис. гривень та Івано-Франківській області в обсязі 14.650 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва, у сумі 1.274.091,5 тис. гривень.

( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 47. Установити такий порядок перерахування дотацій обласним та Севастопольському міському бюджетам.

Суми дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на території областей та міста Севастополя згідно з додатком N 3 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, та атомних електростанцій;

плата за використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне користування водними ресурсами;

платежі за користування надрами;

плата за використання інших природних ресурсів;

податок на додану вартість, крім податку на додану вартість, що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну територію України;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з нафтопродуктів;

плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду державного майна;

державне мито.

Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території, перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі, не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва у розмірі 1.274.091,5 тис. гривень здійснюються відповідними фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї дванадцятої річної суми платежів на місяць.

( Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків на 2000 рік.

Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат надходження до місцевих бюджетів від:

погашення заборгованостей платників податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникли за станом на 1 січня 2000 року по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;

сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів, які не були внесені в строк;

повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;

повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.

Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності.

Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом України та обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами.

Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.

Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки на фінансування:

завершення державної програми проведення випробувань та випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;

завершення будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди" та нафтотерміналу у місті Южному;

завершення будівництва комплексу Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;

програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування;

програми розвитку медичного приладобудування;

державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";

програми розвитку міського транспорту;

невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського оперного театру;

реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у місті Києві, Лівадійського палацу-музею.

Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 55. Установити, що:

з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що відповідно до законодавства має право на його застосування, може бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається;

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.

Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного казначейства України у визначені ним порядку і термінах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Стаття 57. Кабінету Міністрів України:

до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) здійснювати перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з можливості видаткової частини Державного бюджету України;

встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України;

до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо затвердження величини прожиткового мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.

Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; формування державного насіннєвого страхового фонду. ( Частина перша статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000 )

Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і використовуються на поповнення державного лізингового фонду.

Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у 2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.

Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на визначення доцільності та порядку проведення:

погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, що утворилась за станом на 1 січня 2000 року, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства;

погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася за станом на 1 січня 2000 року та у поточному році (в межах сум, визначених Кабінетом Міністрів України) по видатках Державного бюджету України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і 46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) підприємств-виробників, транспортувальників та постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не нараховуються; ( Абзац третій частини першої статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000 )

погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася за станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів та кошторисів бюджетних установ і організацій.

( Частину третю статті 60 виключено на підставі Закону N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000 )

Установити, що проведення зазначених розрахунків органами Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках розпорядників бюджетних коштів забороняється.

Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг і компенсацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:

безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою); ( Абзац четвертий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією; ( Абзац п'ятий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України після перенесення тяжкої хвороби); ( Абзац шостий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної політики України для інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату);

звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей, які стали інвалідами до досягнення повноліття, та батьків загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій (крім названих) та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років); ( Абзац дев'ятий частини першої статті 62 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року ( 997_301 ) про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень). ( Абзац десятий частини першої статті 62 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби на санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.

Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.

Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних приміщень, придбання службового автотранспорту;

скоротити чисельність працівників апарату управління органів виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;

забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.

Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за наявності економії фонду заробітної плати та грошового забезпечення.

Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) 53.000 тис. гривень, в тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих коштів.

Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та пені), які контролюються органами державної податкової служби України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час прийняття цього Закону і контролюються органами державної податкової служби України.

Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів і видатків.

Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі 34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську техніку.

Стаття 71-1. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій редакції:

"У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку".

( Закон доповнено статтею 71-1 згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 71-2. В рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, за станом на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну та теплову енергію та вугілля, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги, яка склалася на ту ж саму дату, по видатках державного і місцевих бюджетів та спрямувати зазначені кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств та погашення заборгованості підприємств і організацій за відвантажене вугілля.

Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення зазначених взаєморозрахунків та спрямування цих коштів вугледобувними підприємствами на погашення заборгованості із заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям.

( Закон доповнено статтею 71-2 згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законодавством для оприлюднення самого Закону.

Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32, 34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1 січня 2000 року.

Президент України                Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1458-III

Додаток N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2000 рік

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------
  Код  | Найменування доходів згідно |  Всього  | загальний |спеціальний
     | з бюджетною класифікацією  |      |  фонд  |  фонд
------------------------------------------------------------------------------
10000000  Податкові надходження      20513567,0  20227185,0  286382,0
11000000  Податки на доходи, податки
на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості 6093023,0 6093023,0
11020000  Податок на прибуток
підприємств 6093023,0 6093023,0
13000000  Збори за використання
природних ресурсів 387190,0 187190,0 200000,0
13010000  Плата за використання
лісових ресурсів 35360,0 35360,0
13020000  Плата за спеціальне
користування водними ресурсами 135880,0 135880,0
13030000  Платежі за користування надрами  14730,0   14730,0
13040000  Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету 200000,0 200000,0
13070000  Плата за використання інших
природних ресурсів 1220,0 1220,0
14000000  Внутрішні податки на товари
та послуги 12172922,0 12172922,0
14010000  Податок на додану вартість   10065759,0  10065759,0
14020000  Акцизний збір з вироблених
в Україні товарів 1581913,0 1581913,0
14030000  Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів 400000,0 400000,0
14060000  Ліцензії на підприємницьку
та професійну діяльність 125250,0 125250,0
14060200  Плата за видачу ліцензій
та сертифікатів 110850,0 110850,0
14060300  Плата за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької
діяльності 3460,0 3460,0
14060500  Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 2960,0 2960,0
14060600  Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового 900,0 900,0
14060700  Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 1700,0 1700,0
14060800  Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів 440,0 440,0
14061000  Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 1940,0 1940,0
14061200  Грошовий (ліцензійний) збір
за видачу ліцензій на кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення 3000,0 3000,0
15000000  Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції 1759647,0 1741000,0 18647,0
15010000  Ввізне мито           1649150,0  1649150,0
15010100  Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 1529150,0 1529150,0
15010200  Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами 120000,0 120000,0
15020000  Вивізне мито             520,0    520,0
15020100  Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 520,0 520,0
15030000  Кошти, отримані за вчинення
консульських дій 109977,0 91330,0 18647,0
16000000  Інші податки           100785,0   33050,0  67735,0
16020000  Надходження плати за надання
послуг з оформлення документів
на право виїзду за кордон 8570,0 8570,0
16030000  Податки, не віднесені до
інших категорій 12260,0 12260,0
16050000  Єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва 12220,0 12220,0
16060000  Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства 67735,0 67735,0
20000000  Неподаткові надходження     8840295,4  6642969,1 2197326,3
21000000  Доходи від власності та
підприємницької діяльності 3609854,0 3609654,0 200,0
21020000  Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України 500000,0 500000,0
21030000  Надходження від
грошово-речових лотерей 2500,0 2500,0
21040000  Надходження до бюджету сум
відсотків банків за
користування тимчасово
вільними бюджетними коштами 23500,0 23500,0
21050000  Дивіденди (доход), нараховані
на акції (частки, паї)
господарських товариств, які
є у державній власності 275000,0 275000,0
21060000  Рентна плата           216154,0   216154,0
21060100  Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні 37935,0 37935,0
21060200  Рентна плата за природний
газ, що видобувається в Україні 178219,0 178219,0
21070000  Надходження коштів від
приватизації державного майна 2575200,0 2575000,0 200,0
21100000  Надходження від розміщення
тимчасово вільних коштів
бюджету на депозитних рахунках
в установах банків 17500,0 17500,0
22000000  Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу 652174,1 650874,1 1300,0
22010000  Збори, що стягуються Державною
автомобільною інспекцією України 5000,0 5000,0
22050000  Плата за пробірування і
клеймування виробів та сплавів
із дорогоцінних металів 1300,0 1300,0
22060000  Плата за надання послуг
службою дозвільної системи
органів внутрішніх справ 1800,0 1800,0
22080000  Плата за оренду державного та
комунального майна 19200,0 19200,0
22090000  Державне мито           179100,0   179100,0
22100000  Митні збори            390000,0   390000,0
22110000  Єдиний збір, який справляється
у пунктах пропуску через
державний кордон України 55774,1 55774,1
23000000  Надходження від штрафів та
фінансових санкцій 38840,0 38840,0
23010000  Суми, стягнені з винних осіб,
за шкоду, заподіяну
підприємству, установі,
організації 340,0 340,0
23020000 Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо
якості продукції, виданого
Державним комітетом України
по стандартизації, метрології
і сертифікації 700,0 700,0
23030000 Адміністративні штрафи та інші
санкції 36800,0 36800,0
23040000 Надходження штрафних санкцій
за порушення правил пожежної
безпеки 1000,0 1000,0
24000000 Інші неподаткові надходження   4539427,3  2343601,0 2195826,3
24010000 Надходження коштів від
конфіскованого митними
органами майна 16000,0 16000,0
24020000 Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів, конфіскованих
правоохороними та іншими
уповноваженими органами, і
конфіскована валюта 25000,0 25000,0
24030000 Надходження сум кредиторської
та депонентської
заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо
яких минув строк позовної
давності 19220,0 19220,0
24050000 Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, майна
Збройних Сил України 845091,9 845091,9
24060000 Інші надходження         1793912,0  1527012,0  266900,0
24060100 Надходження частини виручки
від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит
природного газу через
територію України 1005422,0 1005422,0
24060200 Відсотки за користування
кредитами Міжнародного банку
реконструкції та розвитку 60358,0 60358,0
24060300 Інші надходження          114450,0   114450,0
24060400 Надходження коштів за
користування послугами
урядового зв'язку 700,0 700,0
24061100 Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами 230000,0 230000,0
24061200 Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України
аміакопроводом 12482,0 12482,0
24061300 Надходження коштів у рахунок
погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання
юридичними особами своїх
зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на
умовах повернення
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 100000,0 100000,0
24061500 Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загально-
державних витрат на авіаційну
діяльність та участь України
у міжнародних авіаційніх
організаціях 12500,0 2500,0 10000,0
24061700 Портовий (адміністративний) збір  11000,0    1100,0   9900,0
24120000 Власні надходження бюджетних
установ і організацій 1330834,4 1330834,4
24120100 Надходження спеціальних коштів  1180861,0        1180861,0
24120300 Інші власні надходження      149973,4        149973,4
24140000 Додаткові збори на виплату
пенсій 756369,0 756369,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом   23000,0   23000,0
31000000 Надходження від продажу основного
капіталу 23000,0 23000,0
31010000 Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом
спадкоємства перейшло у
власність держави, та скарбів 20000,0 20000,0
31020000 Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного
каміння України 3000,0 3000,0
50000000 Цільові фонди           3295573,0  1340780,0 1954793,0
50010000 Збір до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального
захисту населення 157900,0 157900,0
50030000 Збір на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду
соціального страхування
України 1304917,0 1304917,0
50040000 Збір на обов'язкове соціальне
страхування на випадок
безробіття до Державного фонду
сприяння зайнятості населення
України 596800,0 596800,0
50050000 Збір до Державного інноваційного
фонду України 1182880,0 1182880,0
50070000 Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів 40000,0 40000,0
50080000 Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища до Фонду
охорони навколишнього
природного середовища 13076,0 13076,0
РАЗОМ ДОХОДІВ          32672435,4  28233934,1 4438501,3
40000000 Офіційні трансферти        1274091,5  1274091,5
41060100 Кошти, що передаються
до державного бюджету з
інших бюджетів 1274091,5 1274091,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ          33946526,9  29508025,6 4438501,3

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2000 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Код |   Найменування    |   Загальні видатки (код 01)  |  Спеціальні видатки (код 02)  | Разом:
   |             |-----------------------------------+-----------------------------------|
   |             | Всього |поточні | в т.ч. | капі- | Всього |поточні | в т.ч. | капі- |
   |             |    |    | оплата | тальні |    |    | оплата | тальні |
   |             |    |    | праці |    |    |    | праці |    |
   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Управління справами    109464,3 95372,8 37400,7 14091,5 14242,7 11556,1  2600,9  2686,6 123707,0
    Верховної Ради України
010101 Апарат Верховної Ради    48563,9 38667,6 17783,2  9896,3                    48563,9
    України
010103 Забезпечення діяльності   20635,7 20635,7  12399,5                        20635,7
    народних депутатів України
010105 Інші видатки органів    13458,8 12998,4  3787,3  460,4  1556,5  1471,3   85,9   85,2  15015,3
    законодавчої влади
010106 Діяльність Уповноваженого  3095,6  1895,6  922,6  1200,0                    3095,6
    Верховної Ради України
з прав людини
030101 Внески до бюджету ООН,    875,0  875,0                              875,0
    органів і спеціальних
установ системи ООН та
інших міжнародних
організацій
030104 Витрати, пов'язані     4165,0  4165,0                             4165,0
    з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати        1100,0  1100,0                             1100,0
    неторговельного характеру
070101 Дошкільні заклади освіти   392,7  332,9  118,6   59,8                     392,7
081002 Інші заходи по охороні   8447,0  7100,3  2248,3  1346,7 12686,2 10084,8  2515,0  2601,4  21133,2
    здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд    510,0           510,0                     510,0

(капітальний ремонт)

120100 Телебачення і радіомовлення 4368,2  3749,9  141,2  618,3                    4368,2
120201 Періодичні видання     3697,4  3697,4                             3697,4

(газети та журнали)

160302 Державна програма селекції  140,0  140,0                              140,0
    в тваринництві та
птахівництві
160307 Державна програма селекції  15,0   15,0                              15,0
    в рослинництві
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 Адміністрація Президента  40347,2 37475,2 11824,5  2872,0 10087,4  9432,9  1091,0  645,5  50434,6
    України
010203 Апарат міністерств, інших  384,5  379,5  177,2   5,0                     384,5
    центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
010301 Видатки на утримання    14318,2 12318,2  3661,9  2000,0                    14318,2
    Адміністрації Президента
України
010302 Видатки, пов'язані із    4163,4  4163,4  1198,1      2954,0  2741,8   58,0  212,2  7117,4
    здійсненням Президентом
України загальнодержавних
повноважень
010303 Інші видатки на утримання  4374,9  4374,9  2093,0       88,7   88,7   10,5       4463,6
    Президента України та
його апарату
010601 Виготовлення орденів,    1900,0  1900,0                             1900,0
    медалей, документів до них
010606 Утримання Фонду сприяння   250,9  250,9  105,3                         250,9
    становлення місцевого
та регіонального
самоврядування
030104 Витрати, пов'язані з    4000,0  4000,0                             4000,0
    відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
040101 Фундаментальні дослідження  790,0  790,0  474,0                         790,0
    наукових установ
040201 Прикладні наукові та     301,0  301,0  180,6                         301,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
050503 Утримання Генеральної    628,2  628,2  538,0                         628,2
    військової інспекції при
Президентові України
070701 Заклади післядипломної   7236,1  6369,1  2673,5  867,0  2835,7  2538,4  841,6  297,3  10071,8
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
081002 Інші заходи по охороні   2000,0  2000,0  722,9      4209,0  4064,0  180,9  145,0  6209,0
    здоров'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Господарське управління  44086,3 40268,8  9326,3  3817,5 19351,5 19131,8  3716,6  219,7  63437,8
    Кабінету Міністрів України
010201 Апарат Кабінету      12958,8 12458,8  5555,8  500,0                    12958,8
    Міністрів України
010206 Видатки, пов'язані із    8446,7  6946,7  141,1  1500,0 11807,0 11687,0  2043,4  120,0  20253,7
    здійсненням Кабінетом
Міністрів України
загальнодержавних
повноважень
010207 Інші видатки Кабінету    4171,3  4171,3  1054,3      6054,0  5954,3  1586,0   99,7  10225,3
    Міністрів України
030104 Витрати, пов'язані з    6385,0  6385,0                             6385,0
    відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
070101 Дошкільні заклади освіти   666,3  661,6  290,0   4,7  129,5  129,5            795,8
070401 Позашкільні заклади освіти, 590,2  590,2  182,0       211,0  211,0            801,2
    заходи із позашкільної
роботи з дітьми
081002 Інші заходи по охороні   8627,0  7914,2  2103,1  712,8  1150,0  1150,0   87,2       9777,0
    здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд   1100,0           1100,0                    1100,0

(капітальний ремонт)

120201 Періодичні видання     1141,0  1141,0                             1141,0

(газети та журнали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60 Верховний Суд України   13123,3 11623,3  4488,4  1500,0                    13123,3
020002 Верховний Суд України   13063,7 11563,7  4488,4  1500,0                    13063,7
070702 Інші заклади і заходи     59,6   59,6                              59,6
    післядипломної освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70 Вищий арбітражний суд   33074,5 27774,5 13742,5  5300,0                    33074,5
    України
020005 Вищий арбітражний суд    6616,9  6316,9  3366,6  300,0                    6616,9
    України
020006 Арбітражні суди      26398,6 21398,6 10375,9  5000,0                    26398,6
040201 Прикладні наукові та     59,0   59,0                              59,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 Конституційний Суд України 16512,6 7112,6 2952,6 9400,0 16512,6
020001 Конституційний Суд України 16512,6  7112,6  2952,6  9400,0                    16512,6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90 Генеральна прокуратура   94985,9 93985,9 63289,1  1000,0                    94985,9
    України
060300 Прокуратура        94500,0 93500,0 63009,0  1000,0                    94500,0
070701 Заклади післядипломної    485,9  485,9  280,1                         485,9
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 Міністерство внутрішніх 922369,1 886269,1 691643,1 36100,0 162641,3 154345,6 4327,5 8295,7 1085010,4 справ України
010607 Видатки на паспортизацію  56100,0 20000,0      36100,0                    56100,0
    населення України
060101 Матеріально-технічне    6605,0  6605,0                             6605,0
    забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі
з організованою
злочинністю
060102 Підрозділи органів    629530,0 629530,0 509300,0     155806,4 147510,7  4197,5  8295,7 785336,4
    внутрішніх справ
060201 Поточне утримання     126424,1 126424,1 87202,1      3300,0  3300,0          129724,1
    внутрішніх військ
МВС України
060701 Державна пожежна      99500,0 99500,0 92000,0      3534,9  3534,9  130,0      103034,9
    охорона
130203 Утримання та        2241,0  2241,0  1659,2                         2241,0
    навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130204 Утримання апарату      1802,4  1802,4  1481,8                         1802,4
    управління
фізкультурно-спортивних
організацій
130205 Фінансова підтримка     166,6  166,6                              166,6
    спортивних споруд
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110 Міністерство палива   1991941,0 1956768,1 12447,6  35172,9  2292,1  2104,0  651,9  188,1 1994233,1
    та енергетики України
010203 Апарат міністерств,     4237,0  4237,0  2415,6                         4237,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та    3491,0  3491,0                             3491,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  1788,0  1788,0                             1788,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення     805,0  805,0                              805,0
    у сфері науки
080201 Спеціалізовані лікарні та 17467,4 17294,5  9332,0  172,9  1666,7  1621,9  516,1   44,8  19134,1
    інші спеціалізовані заклади
(центри, диспансери,
госпіталі для інвалідів ВВВ,
лепрозорії, медико-санітарні
частини тощо, що
мають ліжкову мережу)
080701 Санітарно-епідеміологічні  1152,6  1152,6  700,0       625,4  482,1  135,8  143,3  1778,0
    станції
090410 Кошти на виплату      50000,0 50000,0                             50000,0
    заборгованості з
регресивних позовів та
одноразової допомоги
по втраті професійної
працездатності шахтарям
та гірникам підприємств
з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
140104 Видатки, пов'язані з   980000,0 980000,0                            980000,0
    реструктуризацією
вугільної
промисловості
140105 Утримання державної    45000,0 45000,0                             45000,0
    воєнізованої
гірничорятувальної
служби
140106 Державна підтримка    818000,0 818000,0                            818000,0
    вугледобувних підприємств
140112 Утримання зупинених    35000,0 35000,0                             35000,0
    блоків ЧАЕС
140113 Участь у будівництві
виробничо-опалювальної
котельні на 35000,0 35000,0 35000,0 Чорнобильській АЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 Міністерство економіки 172936,7 169816,7 27568,0 3120,0 18794,8 14073,9 3990,3 4720,9 191731,5 України
010203 Апарат міністерств,    28951,8 28651,8 15780,6  300,0   9,0   9,0           28960,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН,    70,0   70,0                              70,0
    органів і спеціальних
установ системи ООН
та інших міжнародних
організацій
030205 Фінансування діяльності   879,0  879,0                              879,0
    міжурядових двосторонніх
комісій
030300 Міжнародні культурні,    8000,0  8000,0                             8000,0
    наукові та інформаційні
зв'язки
040201 Прикладні наукові     12522,0 12522,0  3118,0       100,0  100,0   65,0      12622,0
    та науково-технічні
розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 10769,0 10769,0                             10769,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення     2071,0  2071,0  197,0                         2071,0
    у сфері науки
040205 Наукові програми з     4050,0  4050,0  1404,0                         4050,0
    проблем стандартизації,
сертифікації та
еталонної бази
040207 Інші заходи у сфері     902,8  902,8  240,0                         902,8
    наукової та
науково-технічної
діяльності
050600 Мобілізаційна підготовка  8759,0  8759,0  640,5                         8759,0
    галузей народного
господарства
070101 Дошкільні заклади освіти   54,0   54,0   26,8                          54,0
070601 Вищі заклади освіти     310,0  310,0  132,2      1908,6  1908,6  954,3       2218,6
    I та II рівнів акредитації
070701 Заклади післядипломної    504,2  504,2  237,0       871,6  796,6  500,0   75,0  1375,8
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
100104 Відомчий житловий      650,0           650,0                     650,0
    фонд (капітальний ремонт)
110101 Творчі спілки         20,0   20,0                              20,0
110201 Бібліотеки          422,7  422,7   96,6       70,0   65,0   24,2   5,0   492,7
110202 Музеї і виставки       48,4   48,4   11,8                          48,4
110203 Заповідники         1490,5  1490,5  345,2       785,7  705,7  247,6   80,0  2276,2
120201 Періодичні видання      26,5   26,5                              26,5

(газети та журнали)

140201 Видатки на фінансування  25000,0 25000,0                             25000,0
    заходів з конверсії
підприємств оборонного
комплексу і створення
нових видів цивільної
продукції
140202 Кошти на розвиток     10000,0 10000,0                             10000,0
    вітчизняного
сільськогосподарського
машинобудування
140203 Видатки спеціального    10000,0 10000,0                             10000,0
    призначення Державного
комітету промислової
політики України
140402 Консервація потужностей   3000,0  3000,0                             3000,0
    з виробництва важкої води
та інших спеціальних
об'єктів
140403 Видатки на         15000,0 15000,0                             15000,0
    реструктуризацію
залізорудних підприємств
з підземного видобутку
руди
150201 Реставрація пам'яток    2000,0           2000,0                    2000,0
    архітектури
150202 Розробка схем та       300,0  300,0                              300,0
    проектних рішень масового
застосування
150203 Операційні          130,0  130,0                              130,0
    видатки - паспортизація,
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії
по архітектурі
180104 Державна програма      800,0  800,0                              800,0
    створення служби
єдиного часу
та придбання для
Національного фонду
стандартів нормативної
інформації
180107 Фінансування міжгалузевих  400,0  400,0           1885,0  1885,0           2285,0
    енергозберігаючих
заходів
180204 Фінансування центрів    2022,3  2022,3  1150,0                         2022,3
    стандартизації, метрології
і сертифікації для
проведення державного
нагляду
180207 Фінансування робіт з    1367,0  1297,0  340,7   70,0  475,3  414,4  174,5   60,9  1842,3
    хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю
200600 Збереження          32,0   32,0   13,0       20,0   20,0   10,4        52,0
    природно-заповідного фонду
210103 Фінансування невідкладних  7800,0  7800,0                             7800,0
    заходів по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків
діяльності Яворівського
ДГХП "Сірка", Стебницького
ДГХП "Полімінерал"
та Роздільського
ДГХП "Сірка"
220202 Утримання і розвиток    8036,1  7936,1  3834,6  100,0 12669,6  8169,6  2014,3  4500,0  20705,7
    системи матеріального
резерву
220203 Відшкодування витрат    6548,4  6548,4                             6548,4
    підприємствам, установам,
організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей матеріального
резерву ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 140 Міністерство закордонних 629429,9 594139,9 115620,1 35290,0 20092,0 5567,0 4529,5 14525,0 649521,9 справ України
010203 Апарат міністерств,     9679,2  9179,2  3213,7  500,0                    9679,2
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН,  304725,0 304725,0                            304725,0
    органів і спеціальних
установ системи ООН та
інших міжнародних
організацій
030102 Утримання дипломатичних  290358,0 261668,0 112012,0 28690,0 19922,0  5427,0  4499,5 14495,0 310280,0
    представництв України
за кордоном
030103 Придбання за кордоном    6100,0           6100,0                    6100,0
    у державну власність
України приміщень для
розміщення дипломатичних
представництв України
030104 Витрати, пов'язані     4110,0  4110,0                             4110,0
    з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати        5007,0  5007,0                             5007,0
    неторговельного характеру
030202 Внески до установ      5150,0  5150,0                             5150,0
    і організацій СНД
030204 Протокольні заходи,     1180,0  1180,0                             1180,0
    пов'язані з офіційними
візитами
030206 Утримання Українського   2300,0  2300,0   9,4                         2300,0
    науково-технологічного
центру по зобов'язаннях
Уряду
040201 Прикладні наукові та     195,0  195,0  125,0                         195,0
    науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
070701 Заклади післядипломної    550,7  550,7  260,0       170,0  140,0   30,0   30,0   720,7
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
120201 Періодичні видання      75,0   75,0                              75,0

(газети та журнали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170 Державний комітет     123813,1 110693,1 21195,4 13120,0 25298,1 19428,1  4591,3  5870,0 149111,2
    інформаційної політики,
телебачення і
радіомовлення України
010203 Апарат міністерств,     1156,9  1156,9  671,8                         1156,9
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та     253,0  253,0                              253,0
    науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  350,0  350,0                              350,0
    програми та наукові
частини інших програм
070101 Дошкільні заклади освіти   186,1  186,1  100,9                         186,1
070701 Заклади післядипломної    249,3  229,3  135,3   20,0  160,0  160,0   36,0       409,3
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
110101 Творчі спілки        161,0  161,0                              161,0
110502 Інші культурно-освітні   1034,2  934,2  372,8  100,0                    1034,2
    заклади та заходи
120100 Телебачення і       110292,8 97292,8 19914,6 13000,0 25138,1 19268,1  4555,3  5870,0 135430,9
    радіомовлення
120201 Періодичні видання     1529,8  1529,8                             1529,8

(газети та журнали)

120301 Видавництва         5100,0  5100,0                             5100,0
120400 Інші засоби         3500,0  3500,0                             3500,0
    масової інформації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180 Міністерство культури   162185,5 126475,7 20539,1 35709,8 18719,6 13918,9  3422,7  4800,7 180905,1
    і мистецтв України
010203 Апарат міністерств,     1159,8  1159,8  695,1                         1159,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження  100,0  100,0   69,1                         100,0
    наукових установ
040201 Прикладні наукові      597,0  597,0  405,0                         597,0
    та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів
040207 Інші заходи у сфері     2490,0  490,0  281,0  2000,0                    2490,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти   133,5  133,5   39,0       45,1   45,1            178,6
070201 Загальноосвітні школи    725,0  725,0  335,0                         725,0

(в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

070301 Загальноосвітні       2981,3  2981,3  1783,3       139,9  134,2   9,9   5,7  3121,2
    школи-інтернати,
загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
070601 Вищі заклади освіти     778,2  778,2  326,8       143,8  130,8   30,7   13,0   922,0
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти    19686,8 19686,8 11306,0      15722,8 11739,1  3107,6  3983,7  35409,6
    III та IV рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної    498,7  498,7  339,1       203,7  198,7   80,2   5,0   702,4
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070802 Методична робота,       88,9   88,9   33,4                          88,9
    інші заходи по народній
освіті
110101 Творчі спілки        2486,0  2486,0                             2486,0
110102 Театри           18000,0 12050,0      5950,0                    18000,0
110103 Філармонії, музичні    65459,9 42302,9      23157,0                    65459,9
    колективи і ансамблі
та інші заклади та
заходи по мистецтву
110104 Видатки на заходи,     1000,0           1000,0                    1000,0
    передбачені державними і
місцевими програмами
розвитку культури і
мистецтва
110201 Бібліотеки         13045,8 12108,0  2288,9  937,8  487,3  394,6   19,1   92,7  13533,1
110202 Музеї і виставки      9039,4  7334,4  1772,0  1705,0  1459,5  803,5   52,5  656,0  10498,9
110203 Заповідники         5338,1  4378,1  702,9  960,0  414,5  369,9   78,9   44,6  5752,6
110205 Школи естетичного       40,0   40,0                              40,0
    виховання дітей
110300 Кінематографія       16500,0 16500,0                             16500,0
110501 Державні премії України   165,0  165,0                              165,0
    в галузі літератури та
мистецтва
110502 Інші культурно-освітні   1605,8  1605,8  162,5       103,0  103,0   43,8       1708,8
    заклади та заходи
120201 Періодичні видання      266,3  266,3                              266,3

(газети та журнали)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210 Міністерство оборони   1488462,0 1481268,0 1145202,7 7194,0 909400,0 888594,0 12000,0 20806,0 2397862,0
    України
030104 Витрати, пов'язані з     85,0   85,0                              85,0
    відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
050100 Утримання Збройних    1306119,4 1306119,4 1126077,5    656321,4 656321,4 12000,0    1962440,8
    Сил України
050200 Закупівля озброєння та   64068,9 64068,9          13931,1 13931,1           78000,0
    військової техніки
050301 Капітальне будівництво   4289,6  4289,6           1710,4  1710,4           6000,0
    і придбання обладнання в
системі Міністерства
оборони України
050302 Будівництво житла для    5594,0           5594,0 19406,0          19406,0  25000,0
    військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і     57768,9 57768,9          46231,1 46231,1          104000,0
    дослідно-конструкторські
роботи
050501 Участь в міжнародних    20000,0 20000,0 13539,5                        20000,0
    заходах по підтримці миру
050502 Національний координаційний 427,5  427,5  214,7                         427,5
    центр адаптації
військовослужбовців,
звільнених у запас
050504 Фінансування заходів щодо  1952,6  352,6      1600,0  1800,0  400,0      1400,0  3752,6
    ліквідації стратегічних
озброєнь
050505 Підготовка призовників   11606,1 11606,1  4400,0      10000,0 10000,0           21606,1
    для Збройних Сил України
та інших військових
формувань в навчальних
організаціях Товариства
сприяння обороні України
050507 Забезпечення живучості та 15000,0 15000,0           2000,0  2000,0           17000,0
    вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів
озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил
України, утилізації
непридатних для подальшого
використання і зберігання
звичайних видів боєприпасів
050508 Відновлення і модернізація                  158000,0 158000,0          158000,0
    військової авіації
130206 Інші видатки        1550,0  1550,0  971,0                         1550,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220 Міністерство освіти   1354475,6 1342072,4 492699,9 12403,2 522977,0 421876,6 160231,1 101100,4 1877452,6
    і науки України
010203 Апарат міністерств,     2563,1  2563,1  1566,9                         2563,1
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні       55484,5 55484,5 35336,7       659,4  659,4  289,0      56143,9
    дослідження наукових
установ
040102 Державний фонд       9000,0  9000,0                             9000,0
    фундаментальних
досліджень
040201 Прикладні наукові та    11773,5 11773,5  7161,3      15344,0 15344,0  6460,0      27117,5
    науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 31758,0 31758,0  803,4                        31758,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення     9424,0  9424,0  421,5       153,9  153,9   90,3       9577,9
    у сфері науки
040204 Міжнародне         14230,0 14230,0                             14230,0
    науково-технічне
співробітництво
040206 Державні премії України   2139,2  2139,2                             2139,2
    та державні стипендії в
галузі науки і техніки
040207 Інші заходи у сфері    14520,0 14520,0  1177,3       130,0  130,0   74,2      14650,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти   622,4  612,4  270,4   10,0   74,0   74,0            696,4
070301 Загальноосвітні       6021,6  5971,6  2165,2   50,0  100,0  100,0           6121,6
    школи-інтернати,
загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
070401 Позашкільні заклади    13214,9 13064,9  1376,0  150,0  300,0  300,0   80,0      13514,9
    освіти, заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
070501 Професійно-технічні    329874,0 322989,0 126515,3  6885,0 54395,0 48195,0 10700,0  6200,0 384269,0
    заклади освіти
070502 Професійно-технічні     2534,9  2378,9  814,2  156,0   40,0   40,0           2574,9
    училища соціальної
реабілітації
070601 Вищі заклади освіти    129144,0 128531,8 65260,9  612,2 64603,6 55164,6 16520,2  9439,0 193747,6
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти    546683,4 543193,4 220555,3  3490,0 360118,1 280558,5 123762,8 79559,6 906801,5
    III та IV рівнів
акредитації
070603 Київський національний   43209,8 42209,8 21213,5  1000,0 15584,0  9884,0  1930,0  5700,0  58793,8
    університет імені Тараса
Шевченка
070701 Заклади післядипломної   1078,1  1078,1  754,3      1259,4  1060,6  192,6  198,8  2337,5
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи    700,2  700,2  360,6                         700,2
    післядипломної освіти
070801 Придбання підручників   83693,0 83693,0                             83693,0
070802 Методична робота, інші   28387,2 28337,2  2913,7   50,0 10165,0 10165,0  120,0      38552,2
    заходи по народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії  400,0  400,0  280,8                         400,0
080201 Спеціалізовані лікарні та  362,2  362,2  217,2       15,2   12,2        3,0   377,4
інші спеціалізовані
заклади (центри,
диспансери, госпіталі
для інвалідів ВВВ,
лепрозорії,
медико-санітарні
частини тощо, що
мають ліжкову мережу)
080300 Поліклініки і амбулаторії  449,8  449,8  288,9       35,4   35,4   12,0       485,2

(крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

110202 Музеї і виставки       51,3   51,3   24,8                          51,3
120201 Періодичні видання      37,5   37,5                              37,5

(газети та журнали)

130201 Проведення         4094,4  4094,4                             4094,4
    навчально-тренувальних
зборів і змагань
130203 Утримання та        2072,3  2072,3  1400,0                         2072,3
    навчально-тренувальна
робота
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130204 Утримання апарату      1517,4  1517,4  550,9                         1517,4
    управління
фізкультурно-спортивних
організацій
130205 Фінансова підтримка     2315,9  2315,9  907,6                         2315,9
    спортивних споруд
180103 Фінансування Національної  800,0  800,0                              800,0
    програми досліджень
використання ресурсів
Азово-Чорноморського
басейну, інших районів
Світового океану
180105 Фінансування витрат,    5819,0  5819,0  139,2                         5819,0
    пов'язаних з
функціонуванням
антарктичної станції
"Академік Вернадський"
180108 Фінансування         500,0  500,0  224,0                         500,0
    спецінформацій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230 Міністерство охорони   526819,0 460910,1 148152,9 65908,9 165324,4 143170,6 37346,5 22153,8 692143,4
    здоров'я України
010203 Апарат міністерств,     1869,3  1869,3  1114,1                         1869,3
    інших центральних
органів виконавчої влади
та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 11810,0 11810,0  7855,3                        11810,0
    наукових установ
040201 Прикладні наукові та    18027,0 18027,0 11481,2      3554,1  3554,1  1021,1      21581,1
    науково-технічні розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  6564,0  6564,0  722,0                         6564,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення у    1365,0  1365,0  280,0                         1365,0
    сфері науки
040207 Інші заходи у сфері     1291,0  1291,0  531,7                         1291,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти   60,3   60,3   16,4       45,0   42,5   3,3   2,5   105,3
070601 Вищі заклади освіти     258,6  258,6  161,0       672,7  616,0  197,4   56,7   931,3
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти    61312,3 61312,3 34471,2     117766,7 102445,7 29993,1 15321,0 179079,0
    III та IV рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної   10373,3 10373,3  6426,1      3525,1  3033,6  861,0  491,5  13898,4
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070802 Методична робота, інші    819,0  819,0   51,9                         819,0
    заходи по народній освіті
080101 Лікарні          26886,1 26522,6  9672,5  363,5  3218,8  2546,5  420,8  672,3  30104,9
080201 Спеціалізовані лікарні   50200,8 49519,7 15600,6  681,1  3378,2  2553,1  322,9  825,1  53579,0
    та інші спеціалізовані
заклади (центри,
диспансери, госпіталі
для інвалідів ВВВ,
лепрозорії,
медико-санітарні частини
тощо, що мають
ліжкову мережу)
080202 Клініки науково-дослідних 143645,3 110325,8 34399,4 33319,5  4547,3  3953,6  298,4  593,7 148192,6
    інститутів
080204 Санаторії для хворих    26671,0  26239,3 5301,2  431,7  6548,0  5538,7  517,9  1009,3  33219,0
    туберкульозом
080205 Санаторії для дітей та   20091,4  19916,4 4969,0  175,0  7371,6  6075,5  168,0  1296,1  27463,0
    підлітків
(нетуберкульозні)
080300 Поліклініки і амбулаторії  1937,7  1922,7  753,9   15,0   97,8   93,8   31,9   4,0  2035,5

(крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

080400 Спеціалізовані поліклініки 2633,6  2543,6  1006,9   90,0  206,6  201,6   53,0   5,0  2840,2

(в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри, тощо, які не мають ліжкового фонду)

080500 Загальні і спеціалізовані  4517,5  4395,9  1623,9  121,6  1103,7  1029,7  231,0   74,0  5621,2
    стоматологічні поліклініки
080701 Санітарно-епідеміологічні 14824,7 14331,7  6635,2  493,0  6921,9  6053,4  1364,6  868,5  21746,6
    станції
080703 Заходи по боротьбі     6000,0  6000,0                             6000,0
    з епідеміями
081002 Інші заходи по охороні  114411,4 84220,4  4701,0 30191,0  6148,9  5214,8  1848,1  934,1 120560,3
    здоров'я
110201 Бібліотеки         1081,6  1054,1  302,3   27,5   67,0   67,0           1148,6
110202 Музеї і виставки       168,1  168,1   76,1       151,0  151,0   14,0       319,1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240 Міністерство екології   335788,5 323307,0 123292,8 12481,5 244259,5 229802,8 3459,2 14456,7 580048,0
    та природних ресурсів
України
010203 Апарат міністерств, інших 52942,8 52942,8 36788,3      2357,2  2182,2   77,0  175,0  55300,0
    центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження  82,0   82,0   59,6                          82,0
    наукових установ
040201 Прикладні наукові та    5177,0  5177,0  1212,3       567,0  567,0  275,6       5744,0
    науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів
040202 Державні науково-технічні  3521,0  3521,0  138,7                         3521,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення у    740,0  740,0   29,3                         740,0
    сфері науки
070101 Дошкільні заклади освіти   423,6  423,6  225,0                         423,6
070601 Вищі заклади освіти     4894,6  4794,6  2487,8  100,0  2236,9  2055,2  473,2  181,7  7131,5
    I та II рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної    263,4  263,4  191,6       254,5  254,5            517,9
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи     19,6   19,6                              19,6
    післядипломної освіти
140301 Геологорозвідувальні                     200000,0 200000,0          200000,0
    роботи, що фінансуються
за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140303 Роботи по вивченню     1000,0  1000,0                             1000,0
    газоносності, розробці
методів дегазації
вугільних пластів,
вирішенню проблем
пошуку, використанню
метану
160103 Проведення земельної    20000,0 20000,0                             20000,0
    реформи
160201 Експлуатація        77805,5 67805,5 11040,0 10000,0  2000,0  1950,0  600,0   50,0  79805,5
    загальнодержавних і
міжгосподарських
державних меліоративних
систем
160600 Лісове господарство    56290,5 56290,5 38467,0                        56290,5
    і мисливство
180205 Утримання обласних,    17711,5 17510,0  9025,0  201,5  8000,0  6191,0  478,0  1809,0  25711,5
    міських та інших
гідрометеорологічних
центрів, включаючи
витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної
гідрометеорологічної
інформації і
прогнозування
180208 Фінансування        3500,0  3500,0                             3500,0
    топографогеодезичних
робіт
200100 Охорона і раціональне   40940,0 39860,0      1080,0                    40940,0
    використання водних
ресурсів
200200 Охорона і раціональне    3700,0  3700,0                             3700,0
    використання земель
200300 Створення захисних     9000,0  9000,0  5574,6                         9000,0
    лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг
200400 Охорона і раціональне    5630,0  5630,0                             5630,0
    використання мінеральних
ресурсів
200500 Утримання місцевих     21069,0 20069,0 11949,0  1000,0 14207,9  8466,9  1159,0  5741,0  35276,9
    природоохоронних органів
200600 Збереження         9900,0  9900,0  5437,0      1560,0  1560,0  396,4      11460,0
    природно-заповідного
фонду
200700 Інші природоохоронні     255,0  155,0   55,6  100,0                     255,0
    заходи
200801 Утримання Головної      923,0  923,0  612,0                         923,0
    державної інспекції по
нагляду за ядерною
безпекою
240600 Фонд охорони                          13076,0  6576,0      6500,0  13076,0
    навколишнього природного
середовища ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 250 Міністерство праці та 2096873,7 2091753,7 19417,9 5120,0 638566,0 592556,0 39863,7 46010,0 2735439,7 соціальної політики
України
010203 Апарат міністерств,     4126,6  4126,6  2341,7       615,6  615,6           4742,2
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та    2541,0  2541,0  955,7       610,0  610,0  317,2       3151,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  312,0  312,0  124,8                         312,0
    програми та наукові
частини інших програм
070101 Дошкільні заклади освіти   107,3  107,3   32,4                         107,3
070601 Вищі заклади освіти     2075,2  2075,2  662,2       90,8   80,8   16,8   10,0  2166,0
    I та II рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної    99,7   99,7   72,5       100,0  100,0   25,0       199,7
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи    201,0  201,0   47,2                         201,0
    післядипломної освіти
080202 Клініки науково-дослідних  1442,1  1424,1  349,9   18,0   3,5   3,5           1445,6
    інститутів
080204 Санаторії для хворих    3456,0  1456,0  244,8  2000,0                    3456,0
    туберкульозом
081002 Інші заходи по охороні   13650,9 13650,9  2560,2       146,1  146,1   4,7      13797,0
    здоров'я
090101 Кошти бюджету, що    741015,0 741015,0                            741015,0
    передаються до Пенсійного
фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу
строкової служби та
їх сім'ям
090102 Кошти бюджету, що    1091210,0 1091210,0                           1091210,0
    передаються до Пенсійного
фонду України на
погашення заборгованості
по виплаті пенсій
військовослужбовцям
рядового, сержантського
та старшинського складу
і їх сім'ям та
фінансування пенсій,
призначених за різними
пенсійними програмами
090103 Кошти бюджету, що      200,0  200,0                              200,0
    передаються до Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України на
його утворення
090104 Кошти на виплату щорічної 67450,3 67450,3                             67450,3
    разової грошової
допомоги ветеранам війни
090408 Програма протезування    1850,0  1850,0                             1850,0
090409 Утримання стаціонарів    1791,5  1699,5  363,3   92,0                    1791,5
    при протезуванні
090412 Інші видатки        8485,2  5475,2      3010,0                    8485,2
091000 Кошти з бюджету, що    130000,0 130000,0 1890,0                        130000,0
    передаються до Фонду
України соціального
захисту інвалідів
091209 Фінансова підтримка    10042,0 10042,0                             10042,0
    громадських організацій
інвалідів і ветеранів
180206 Утримання місцевих органів 16817,9 16817,9  9773,2                        16817,9
    Держнаглядохоронпраці
240300 Державний фонд сприяння                    597000,0 556000,0 39500,0 41000,0 597000,0
    зайнятості населення
України
240700 Фонд України соціального                    40000,0 35000,0      5000,0  40000,0
    захисту інвалідів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280 Міністерство аграрної  616942,4 582122,6 162249,7 34819,8 169310,9 147141,8 21094,5 22169,1 786253,3
    політики України
010203 Апарат міністерств,     4967,7  4967,7  2487,2                         4967,7
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 37538,0 37538,0 22980,4                        37538,0
    наукових установ
040201 Прикладні наукові     29802,0 29802,0 17217,3       500,0  500,0  275,0      30302,0
    та науково-технічні
розробки з
пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  1294,0  1294,0  647,0                         1294,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення     4798,0  4798,0  870,0                         4798,0
    у сфері науки
040207 Інші заходи у сфері     4273,0  4273,0  2929,0                         4273,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти  24036,5 24036,5 12281,4                        24036,5
070401 Позашкільні заклади     3976,0  3976,0  2194,8                         3976,0
    освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
070601 Вищі заклади освіти    56383,9 55964,5 27599,6  419,4 23387,4 18876,1  4769,3  4511,3  79771,3
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти    67941,8 67031,8 34430,6  910,0 42043,0 29423,0  5800,0 12620,0 109984,8
    III та IV рівнів
акредитації
070701 Заклади післядипломної   1344,9  1344,9  874,3       683,0  633,0   3,0   50,0  2027,9
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи    3187,0  3187,0  1973,0                         3187,0
    післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші    438,8  161,3  117,3  277,5                     438,8
    заходи по народній освіті
070806 Інші заклади освіти     1229,8  1229,8  810,3       570,0  538,0  161,0   32,0  1799,8
080600 Фельдшерсько-акушерські   836,0  836,0  434,0                         836,0
    пункти
081002 Інші заходи по охороні   4200,0  4200,0                             4200,0
    здоров'я
091208 Будинки-інтернати      517,4  517,4  150,0                         517,4
    агропромислового
комплексу
110204 Палаци і будинки культури, 1728,9  1728,9  1255,4                         1728,9
    клуби та інші заклади
клубного типу
130201 Проведення          755,0  755,0                              755,0
    навчально-тренувальних
зборів і змагань
130202 Проведення заходів з     150,0  150,0                              150,0
    нетрадиційних видів
спорту і масових заходів
з фізичної культури
130203 Утримання та        6185,4  6105,4  4248,8   80,0                    6185,4
    навчально-тренувальна
робота
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130204 Утримання апарату       79,6   79,6   57,9                          79,6
    управління
фізкультурно-спортивних
організацій
130205 Фінансова підтримка     330,0  330,0                              330,0
    спортивних споруд
150108 Надання державного     10000,0          10000,0                    10000,0
    пільгового кредиту
індивідуальним сільським
забудовникам
150115 Завершення проектів
газифікації сільських
населених пунктів з
високим ступенем 20000,0 20000,0 20000,0 готовності
160102 Оплата робіт по       3372,0  3372,0                             3372,0
    докорінному поліпшенню
земель
160104 Хімічна паспортизація    900,0  900,0                              900,0
    земель
160302 Державна програма     14860,0 14860,0  3104,0                        14860,0
    селекції в тваринництві
та птахівництві
160303 Заходи по боротьбі з    2000,0  2000,0                             2000,0
    шкідниками та хворобами
сільськогосподарських
рослин
160304 Протиепізоотичні заходи  39633,6 39633,6                             39633,6
160305 Підтримка виробництва   12000,0 12000,0           6773,0  6773,0   35,5      18773,0
    продукції тваринництва та
рослинництва
160306 Фінансування витрат на                     60962,0 60962,0           60962,0
    закладення і догляд за
молодими садами,
виноградниками і
ягідниками
160307 Державна програма селекції 14985,0 14985,0                             14985,0
    в рослинництві
160309 Державна підтримка     3044,0  3044,0                             3044,0
    селянських (фермерських)
господарств
160310 Часткова компенсація
ставки за кредитами
комерційних банків, що
надаються
сільгоспвиробникам
для проведення польових 175000,0 175000,0 175000,0 робіт
160600 Лісове господарство     7507,3  7507,3  4450,1                         7507,3
    і мисливство
160701 Рибогосподарські заходи   2626,1  2626,1  450,0                         2626,1
160702 Аквакультури        1092,5  1092,5                             1092,5
160703 Капітальний ремонт      971,4           971,4                     971,4
160704 Утримання органів     10748,2 10448,2  3150,0  300,0  2465,2  2140,9  936,1  324,3  13213,4
    рибоохорони
160705 Селекція в рибництві     322,1  322,1                              322,1
160802 Розробка          1083,5  1083,5                             1083,5
    проектно-кошторисної
документації, виготовлення
та випробування дослідних
зразків техніки для
сільського господарства,
харчової та переробної
промисловості
160901 Фінансування господарств,  2000,0  2000,0                             2000,0
    що знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах
160903 Інші заходи та заклади   2353,9  2353,9                             2353,9
    в галузі сільського
господарства, лісового
господарства, рибальства
та мисливства
161013 Інші бюджетні установи   34949,1 33194,6 17013,3  1754,5 31627,3 26995,8  9114,6  4631,5  66576,4
    агропромислового
комплексу
200600 Збереження         1500,0  1393,0  524,0  107,0  300,0  300,0           1800,0
    природно-заповідного фонду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300 Державний комітет     97138,1 81588,1 46253,3 15550,0  9038,4  8754,9  2495,7  283,5 106176,5
    статистики України
010203 Апарат міністерств, інших 62270,2 62270,2 41046,6      9038,4  8754,9  2495,7  283,5  71308,6
    центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
010501 Проведення статистичних  31550,5 16000,5  4239,0 15550,0                    31550,5
    досліджень і переписів
010502 Ведення записів про умови  960,0  960,0                              960,0
    життя домогосподарств
040101 Фундаментальні дослідження  640,0  640,0  376,7                         640,0
    наукових установ
040202 Державні науково-технічні  1697,0  1697,0  591,0                         1697,0
    програми та наукові
частини інших програм
070702 Інші заклади і заходи     20,4   20,4                              20,4
    післядипломної освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310 Міністерство транспорту  652623,6 652443,5 76464,2  180,1 45843,3 37913,9 7883,4 7934,4 698471,9
    України
010203 Апарат міністерств, інших  2678,9  2678,9 1592,1                         2678,9
    центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та     939,0  939,0                              939,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  1630,0  1630,0                             1630,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення у    150,0  150,0                              150,0
    сфері науки
070101 Дошкільні заклади освіти  20165,3 20165,3  7907,7                        20165,3
070401 Позашкільні заклади     158,4  158,4  112,0                         158,4
    освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
070601 Вищі заклади освіти     5822,4  5822,4  2822,6      4864,4  4154,2  1383,0  710,2  10686,8
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти     8579,3  8579,3  3996,0      8805,1  7292,7  3140,0  1512,4  17384,4
    III та IV рівнів
акредитації
070702 Інші заклади і заходи     10,2   10,2   7,4                          10,2
    післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші    80,6   80,6   54,0                          80,6
    заходи по народній освіті
080101 Лікарні          93592,3 93437,2 51047,4  155,1  7278,8  5512,0  889,4  1766,8 100871,1
080203 Пологові будинки       953,3  953,3  494,6                         953,3
080208 Станції переливання крові  1003,6  1003,6  550,5                         1003,6
080300 Поліклініки і амбулаторії  7935,0  7910,0  4867,6   25,0                    7935,0

(крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

080500 Загальні і спеціалізовані  549,0  549,0  332,9                         549,0
    стоматологічні поліклініки
080600 Фельдшерсько-акушерські   724,2  724,2  506,3                         724,2
    пункти
081002 Інші заходи по охороні    342,3  342,3  228,2                         342,3
    здоров'я
110204 Палаци і будинки культури,  260,0  260,0  189,0                         260,0
    клуби та інші заклади
клубного типу
170201 Українське державне     6750,0  6750,0                             6750,0
    підприємство "Укрводшлях"
170204 Морська і річкова                        9900,0  8700,0  725,0  1200,0  9900,0
    транспортна діяльність
та участь України у
міжнародних організаціях
морського і річкового
транспорту
170402 Авіаційна діяльність та                    10000,0  8755,0  1746,0  1245,0  10000,0
    участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях
170703 Видатки на фінансування  489766,0 489766,0                            489766,0
    робіт, пов'язаних з
будівництвом,
реконструкцією, ремонтом
і утриманням
автомобільних доріг
загального користування
171001 Витрати на утримання    9233,8  9233,8  1755,9      5000,0  3500,0      1500,0  14233,8
    засобів
навігаційно-гідрографічного
обладнання
180106 Фінансування Державної   1300,0  1300,0                             1300,0
    програми "Гідрографія"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320 Міністерство України з  1911938,4 1827397,4 45338,8 84541,0 13702,8 9894,8       3808,0 1925641,2
    питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
040203 Державне замовлення у     70,0   70,0                              70,0
    сфері науки
190101 Виплата компенсацій і   814983,0 814983,0                            814983,0
    надання пільг
190102 Соціальне страхування   164000,0 164000,0                            164000,0
190103 Надання пільг по     595220,0 595220,0                            595220,0
    пенсійному забезпеченню
та допомоги
190201 Державні капітальні    41253,0          41253,0  200,0           200,0  41453,0
    вкладення на реалізацію
Чорнобильської
будівельної програми
190202 Забезпечення внеску    23000,0          23000,0                    23000,0
    України на реалізацію
програми SIP
190300 Самостійне переселення   16288,0          16288,0                    16288,0
    громадян з радіоактивно
забруднених територій і
будівництво житла для
громадян, віднесених до
категорії 1 постраждалих
190401 Здійснення заходів на   26000,0 26000,0                             26000,0
    об'єкті "Укриття"
190402 Здійснення інших заходів  65000,0 65000,0                             65000,0
    у зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
190403 Забезпечення діяльності   3955,0  3955,0                             3955,0
    МНТЦ "Укриття"
190501 Комплексне         35000,0 35000,0                             35000,0
    медико-санітарне
забезпечення
постраждалого населення
190502 Екологічне оздоровлення  15000,0 15000,0                             15000,0
    та радіаційний захист
території, що зазнала
радіаційного забруднення
190503 Наукове забезпечення    10000,0 10000,0                             10000,0
    робіт та інформаційні
системи
190505 Непередбачені витрати    1000,0  1000,0                             1000,0

(резерв)

190506 Здійснення окремих     2000,0  2000,0                             2000,0
    заходів Всеукраїнською
громадською організацією
"Союз Чорнобиль України"
по соціальному захисту
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
200802 Покриття планових збитків, 4500,0  4500,0                             4500,0
    формування фондів
заохочення і розвитку
виробництва по
Українському державному
об'єднанню "Радон"
210102 Утримання головної     1189,5  1189,5  865,1       400,0  392,0        8,0  1589,5
    воєнізованої
протифонтанної частини
210104 Авіаційні роботи з     13055,6 11055,6  2513,8  2000,0  226,0  226,0           13281,6
    пошуку та рятування
210106 Утримання державної     9455,7  9455,7  7269,6      1700,0  1700,0           11155,7
    аварійно-рятувальної
служби
210107 Утримання органу      5129,4  4629,4  2166,1  500,0                    5129,4
    виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
210109 Утримання Державного    3000,0  3000,0  439,2                         3000,0
    і регіональних
координаційних центрів
реагування на надзвичайні
ситуації на водних об'єктах
210201 Утримання військ      62839,2 61339,2 32085,0  1500,0 11176,8  7576,8      3600,0  74016,0
    Цивільної оборони України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340 Державний комітет     204553,0 121085,4 15318,3 83467,6  3658,7  2355,8  587,8  1302,9 208211,7
    молодіжної політики,
спорту і туризму України
010203 Апарат міністерств,     1485,0  1485,0  924,5                         1485,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та     575,0  575,0  234,0                         575,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  265,0  265,0   86,0                         265,0
    програми та наукові
частини інших програм
070401 Позашкільні заклади    15456,6 15419,7  1097,3   36,9   36,0   36,0   7,4      15492,6
    освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
070601 Вищі заклади освіти     1445,1  1445,1  737,9       198,2  195,3   15,8   2,9  1643,3
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти     7611,4  7611,4  3994,6      3424,5  2124,5  564,6  1300,0  11035,9
    III та IV рівнів
акредитації
070702 Інші заклади і заходи     31,7   31,7   22,1                          31,7
    післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші    55,5   55,5   29,6                          55,5
    заходи по народній освіті
090802 Інші програми соціального  1000,0  1000,0                             1000,0
    захисту неповнолітніх
091101 Утримання центрів      305,0  305,0  180,0                         305,0
    соціальних служб для
молоді
091102 Програми і заходи      750,0  750,0                              750,0
    центрів соціальних служб
для молоді
091103 Соціальні програми і    1435,0  1435,0                             1435,0
    заходи державних органів
у справах молоді
091104 Соціальні програми і     452,0  452,0                              452,0
    заходи державних органів у
справах жінок
091106 Інші видатки         400,0  320,0       80,0                     400,0
091107 Соціальні програми і     458,0  458,0                              458,0
    заходи державних органів
у справах сім'ї
091108 Молодіжні програми     12750,0 12750,0                             12750,0
    Українського
національного комітету
молодіжних організацій
091109 Молодіжні програми      500,0  500,0                              500,0
    Асоціацій молодих
українських політологів
і політиків
110202 Музеї і виставки       19,9   19,9   9,3                          19,9
110502 Інші культурно-освітні   1337,8  837,8       500,0                    1337,8
    заклади та заходи
130101 Утримання національних   12400,1 11283,8  5430,3  1116,3                    12400,1
    збірних команд
130102 Проведення         25500,0 25350,0       150,0                    25500,0
    навчально-тренувальних
зборів і змагань
130103 Підготовка і участь    28298,9 26325,5      1973,4                    28298,9
    національних збірних
команд України в
Олімпійських та
Параолімпійських іграх
130104 Видатки на утримання     252,7  241,7   27,0   11,0                     252,7
    центрів з інвалідного
спорту і реабілітаційних
шкіл
130105 Проведення         2857,3  2757,3       100,0                    2857,3
    навчально-тренувальних
зборів і змагань та
заходів з інвалідного
спорту
130106 Проведення заходів з    2000,0  1940,0       60,0                    2000,0
    нетрадиційних видів
спорту і масових заходів
з фізичної культури
130107 Утримання та        1500,0  1500,0  425,0                         1500,0
    навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130108 Утримання апарату      344,9  340,8  160,0   4,1                     344,9
    управління
фізкультурно-спортивних
організацій
130109 Капітальний ремонт,     9301,1           9301,1                    9301,1
    оснащення, придбання
обладнання та інвентарю
для баз Олімпійської
підготовки
130110 Фінансова підтримка     1660,0  1660,0                             1660,0
    спортивних споруд
130112 Інші видатки         685,0  550,2       134,8                     685,0
130203 Утримання та        2770,0  2770,0  1960,7                         2770,0
    навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
130205 Фінансова підтримка     150,0  150,0                              150,0
    спортивних споруд
130206 Інші видатки         500,0  500,0                              500,0
150112 Надання пільгового     70000,0          70000,0                    70000,0
    довгострокового
державного кредиту
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 350 Міністерство фінансів 249977,0 217587,0 126157,5 32390,0 4685,7 2888,7 699,5 1797,0 254662,7 України
010203 Апарат міністерств,    75769,8 75500,6 50003,2  269,2                    75769,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
010403 Державна          55135,8 53348,9 31839,8  1786,9                    55135,8
    контрольно-ревізійна
служба в Україні
010405 Державне казначейство   84063,2 77039,9 41508,4  7023,3                    84063,2
    України
010409 Витрати на         23094,7  1989,6      21105,1                    23094,7
    комп'ютеризацію фінансових
і фіскальних органів
України
010604 Здійснення державного    750,0           750,0  1360,0  316,0      1044,0  2110,0
    пробірного контролю
040201 Прикладні наукові та    2318,9  2318,9  525,2       510,0  510,0  210,0       2828,9
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні  1000,0  1000,0                             1000,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення      45,1   45,1   29,3                          45,1
    у сфері науки
070601 Вищі заклади освіти     2301,5  2301,5  798,6       850,0  550,0   86,2  300,0  3151,5
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти     2721,4  2721,4  1278,8      1867,8  1417,8  401,1  450,0  4589,2
    III та IV рівнів
акредитації
070702 Інші заклади і заходи    350,3  350,3                              350,3
    післядипломної освіти
110202 Музеї і виставки       85,5   82,0   16,0   3,5   3,5   3,5            89,0
110204 Палаци і будинки культури,  762,0  617,0   94,1  145,0   94,4   91,4   2,2   3,0   856,4
    клуби та інші заклади
клубного типу
120201 Періодичні видання      103,8  103,8                              103,8

(газети та журнали)

161013 Інші бюджетні установи    75,0   72,0   34,1   3,0                     75,0
    агропромислового
комплексу
220101 Державний Фонд       1400,0   96,0   30,0  1304,0                    1400,0
    дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 351 Міністерство фінансів 8764378,9 8427802,9 336576,0 8764378,9 України (загальнодержавні
видатки)
030201 Внески до міжнародних   53601,4 53601,4                             53601,4
    фінансових організацій
090404 Грошова допомога       20,0   20,0                              20,0
    біженцям
090500 Пенсії          1565435,0 1565435,0                          1565435,0
    військовослужбовцям та
особам начальницького
і рядового складу органів
внутрішніх справ
150101 Капітальні вкладення   336576,0          336576,0                   336576,0
180404 Підтримка малого і     3000,0  3000,0                             3000,0
    середнього підприємництва
180405 Видатки на погашення   300000,0 300000,0                            300000,0
    реструктуризованої
заборгованості перед
комерційними банками та
на поповнення їх капіталу
230102 Сплата доходу за     1851349,0 1851349,0                           1851349,0
    облігаціями державних
позик
230103 Сплата комісій       2250,0  2250,0                             2250,0
230104 Витрати, пов'язані з     450,0  450,0                              450,0
    друкуванням державних
цінних паперів
230201 Сплата процентів     3129109,0 3129109,0                           3129109,0
230202 Сплата комісій       38819,0  38819,0                            38819,0
    по зобов'язаннях
230204 Сплата інших платежів   445529,0  445529,0                           445529,0
    по зобов'язаннях
230205 Сплата комісій за      1913,0   1913,0                            1913,0
    обслуговування агентських
(посередницьких) послуг
230206 Сплата доходу       488164,0 488164,0                            488164,0

(процентів) за облігаціями зовнішньої позики

250101 Резервний фонд Кабінету  240000,0 240000,0                            240000,0
    Міністрів України
250401 Видатки на погашення   200000,0 200000,0                            200000,0
    заборгованості по
знецінених грошових
заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку
і страхових внесках до
колишнього Укрдержстраху
та викуп облігацій
Державної цільової
безпроцентної позики
1990 року
250402 Видатки на покриття   108163,5 108163,5                            108163,5
    заборгованостей, що
виникли у попередні роки
по заробітній платі
працівників бюджетних
установ, грошовому
забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних
виплатах ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 360 Міністерство юстиції 244094,6 209496,8 111393,5 34597,8 3379,2 2707,2 324,7 672,0 247473,8 України
010203 Апарат міністерств,    68287,1 64969,5 36864,8  3317,6  3176,0  2504,0  246,0  672,0  71463,1
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
010605 Утримання Центру       496,5  496,5  189,5                         496,5
    правової реформи і
законопроектних робіт
020003 Обласні суди        28120,8 28120,8 15820,2                        28120,8
020004 Районні (міські) суди   96607,3 96607,3 53413,6                        96607,3
020007 Військові суди       5372,2  5180,0  3066,7  192,2                    5372,2
040101 Фундаментальні        824,0  824,0  308,0       170,0  170,0   72,7       994,0
    дослідження наукових
установ
040201 Прикладні наукові      1535,0  1535,0  920,0                         1535,0
    та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів
040207 Інші заходи у сфері     1011,0  1011,0  587,0                         1011,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070702 Інші заклади і заходи    195,8  195,8  133,7       33,2   33,2   6,0       229,0
    післядипломної освіти
091201 Заходи, пов'язані з    40000,0  9000,0      31000,0                    40000,0
    поверненням
кримськотатарського
народу та осіб інших
національностей, які
були незаконно депортовані
з України
091205 Утримання пунктів      820,0  732,0   90,0   88,0                     820,0
    тимчасового розміщення
біженців
110502 Інші культурно-освітні    824,9  824,9                              824,9
    заклади та заходи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516 Державна митна служба  248274,3 228249,3 95412,0 20025,0  574,0  417,0   90,2  157,0 248848,3
    України
010407 Митна служба України   246470,9 226470,9 94690,9 20000,0                   246470,9
070601 Вищі заклади освіти     517,7  517,7  255,0       574,0  417,0   90,2  157,0  1091,7
    I та II рівнів
акредитації
070702 Інші заклади і заходи    1285,7  1260,7  466,1   25,0                    1285,7
    післядипломної освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534 Державний комітет у   227852,5 227852,5 116664,1     16761,9 16761,9          244614,4
    справах охорони
державного кордону
України
060501 Утримання Прикордонних  221012,5 221012,5 113319,1     16761,9 16761,9          237774,4
    військ України
061004 Зведений бюджет       6840,0  6840,0  3345,0                         6840,0
    розвідувальних органів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545 Державний комітет     26273,8 26273,8  8795,6      14197,5 13042,0  4114,0  1155,5  40471,3
    зв'язку та
інформатизації України
010203 Апарат міністерств,     1463,0  1463,0  825,5                         1463,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
030104 Витрати, пов'язані з    2750,0  2750,0                             2750,0
    відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
040101 Фундаментальні дослідження  150,0  150,0                              150,0
    наукових установ
040202 Державні науково-технічні  900,0  900,0                              900,0
    програми та наукові
частини інших програм
040207 Інші заходи у сфері     550,0  550,0                              550,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070601 Вищі заклади освіти     1534,5  1534,5  740,3       880,1  624,6  206,0  255,5  2414,6
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти     3596,3  3596,3  1873,8      5997,6  5397,6  1450,0  600,0  9593,9
    III та IV рівнів
акредитації
120201 Періодичні видання     1722,8  1722,8                             1722,8

(газети та журнали)

170801 Утримання фельдзв'язку   7125,0  7125,0  4320,0      2200,0  1900,0  400,0  300,0  9325,0
170802 Спецоб'єкти         1482,2  1482,2  1036,0      5119,8  5119,8  2058,0       6602,0
170901 Національна програма    5000,0  5000,0                             5000,0
    інформатизації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596 Головне управління     32442,5 30342,5 21098,4  2100,0                    32442,5
    розвідки Міністерства
оборони України
061004 Зведений бюджет      32442,5 30342,5 21098,4  2100,0                    32442,5
    розвідувальних органів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598 Вища рада юстиції      2469,3  1747,9  742,3  721,4                    2469,3
020101 Вища рада юстиції      2469,3  1747,9  742,3  721,4                    2469,3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601 Антимонопольний комітет   5888,7  5888,7  3195,4      1609,9  1609,9   3,7       7498,6
    України
010203 Апарат міністерств, інших  5820,7  5820,7  3146,4      1500,0  1500,0           7320,7
    центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та     68,0   68,0   49,0        9,9   9,9   3,7        77,9
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
070702 Інші заклади і заходи                      100,0  100,0            100,0
    післядипломної освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602 Вища атестаційна       452,4  452,4  265,6                         452,4
    комісія України
010203 Апарат міністерств,     320,0  320,0  210,6                         320,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
070702 Інші заклади і заходи    132,4  132,4   55,0                         132,4
    післядипломної освіти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607 Державний департамент  204250,0 204250,0 144250,0      24367,0 24367,0          228617,0
    України з питань
виконання покарань
060401 Установи і підприємства 204250,0 204250,0 144250,0      24367,0 24367,0          228617,0
    Державного департаменту
України з питань виконання
покарань ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 611 Державний комітет 2060,7 2060,7 1055,9 381,4 350,3 125,5 31,1 2442,1 архівів України
010203 Апарат міністерств,     233,2  233,2  155,8                         233,2
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040201 Прикладні наукові та     268,0  268,0  128,0                         268,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
110401 Державні архівні установи  1559,5  1559,5  772,1       381,4  350,3  125,5   31,1  1940,9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612 Головне управління     3463,4  3463,4  360,2       680,0  650,0   43,0   30,0  4143,4
    державної служби
України
010203 Апарат міністерств,     997,4  997,4  360,2       680,0  650,0   43,0   30,0  1677,4
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040202 Державні науково-технічні  466,0  466,0                              466,0
    програми та наукові
частини інших програм
070701 Заклади післядипломної   2000,0  2000,0                             2000,0
    освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення кваліфікації,
перепідготовки,
вдосконалення) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 614 Державна податкова 710365,0 651365,0 412360,3 59000,0 5955,0 5955,0 1800,0 716320,0 адміністрація України
010401 Державна податкова    662633,1 622633,1 410000,2 40000,0                   662633,1
    служба України
010409 Витрати на         30000,0 19800,0      10200,0                    30000,0
    комп'ютеризацію
фінансових і фіскальних
органів України
040201 Прикладні наукові та     400,0  400,0  133,0                         400,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів
070601 Вищі заклади освіти     1608,4  608,4  118,2  1000,0  280,0  280,0           1888,4
    I та II рівнів
акредитації
070602 Вищі заклади освіти    12501,1  5501,1  2108,9  7000,0  5675,0  5675,0  1800,0      18176,1
    III та IV рівнів
акредитації
070702 Інші заклади і заходи    2422,4  2422,4                             2422,4
    післядипломної освіти
081002 Інші заходи по        800,0           800,0                     800,0
    охороні здоров'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615 Державна комісія з     11362,8 11362,8  2667,3                        11362,8
    цінних паперів та
фондового ринку України
010203 Апарат міністерств,     6362,8  6362,8  2667,3                         6362,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
180209 Створення Національної   5000,0  5000,0                             5000,0
    депозитарної системи та
системи моніторінгу
фондового ринку ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 632 Лікувально-оздоровче 37632,7 32895,4 14124,0 4737,3 27322,0 23935,0 238,0 3387,0 64954,7 об'єднання при Кабінеті
Міністрів України
070101 Дошкільні заклади освіти   207,4  207,4  116,8                         207,4
070702 Інші заклади і заходи     9,9   9,9   7,2                          9,9
    післядипломної освіти
080101 Лікарні          13078,0 12678,0  4750,0  400,0  1477,0  1477,0   43,0      14555,0
080209 Станції швидкої та     2588,5  2338,5  1290,0  250,0  310,0  310,0           2898,5
    невідкладної медичної
допомоги
080300 Поліклініки і амбулаторії  8142,2  7854,9  3170,0  287,3  1041,0  921,0       120,0  9183,2

(крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

080701 Санітарно-епідеміологічні  387,2  387,2  210,0       85,0   75,0       10,0   472,2
    станції
081002 Інші заходи по охороні   13219,5  9419,5  4580,0  3800,0 24409,0 21152,0  195,0  3257,0  37628,5
    здоров'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637 Національна комісія     1705,2  1705,2  1240,1      4914,6  3863,0      1051,6  6619,8
    регулювання
електроенергетики України
010203 Апарат міністерств,     1705,2  1705,2  1240,1      4914,6  3863,0      1051,6  6619,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 638 Національне космічне 103906,0 103106,0 20824,9 800,0 4680,0 4320,0 123,0 360,0 108586,0 агентство України
010203 Апарат міністерств,     1017,8  1017,8  625,5                         1017,8
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040203 Державне замовлення      70,0   70,0                              70,0
    у сфері науки
070401 Позашкільні заклади     1507,9  1507,9  212,2      3500,0  3340,0  123,0  160,0  5007,9
    освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми
080201 Спеціалізовані лікарні   1000,0  200,0       800,0                    1000,0
    та інші спеціалізовані
заклади (центри,
диспансери, госпіталі
для інвалідів ВВВ,
лепрозорії,
медико-санітарні
частини тощо, що
мають ліжкову мережу)
180101 Фінансування        60000,0 60000,0                             60000,0
    Загальнодержавної
(Національної)
космічної програми
180102 Утримання         35110,3 35110,3 19987,2      1180,0  980,0       200,0  36290,3
    Національного центру
управління та
випробувань космічних
засобів
210108 Програма функціонування   5200,0  5200,0                             5200,0
    і розвитку національної
системи сейсмічних
спостережень та
підвищення безпеки
проживання населення
у сейсмонебезпечних
регіонах ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 644 Національна рада 1385,7 1196,7 501,2 189,0 1385,7 України з питань
телебачення і
радіомовлення
010203 Апарат міністерств,     1346,7  1196,7  501,2  150,0                    1346,7
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
120100 Телебачення і         39,0            39,0                     39,0
    радіомовлення
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650 Рада національної      8719,0  8435,9  3744,5  283,1  126,2  126,2   35,0       8845,2
    безпеки і оборони
України
010203 Апарат міністерств,     2428,0  2144,9  922,6  283,1                    2428,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 3855,0  3855,0  2025,0       26,2   26,2           3881,2
    наукових установ
040201 Прикладні наукові та    2436,0  2436,0  796,9       100,0  100,0   35,0       2536,0
    науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 651 Рахункова палата України 4644,4 3944,4 1879,4 700,0 4644,4
010104 Апарат Рахункової      4644,4  3944,4  1879,4  700,0                    4644,4
    палати України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652 Служба безпеки України  337092,0 334801,4 247221,7 2290,6  813,8  813,8   20,9      337905,8
030104 Витрати, пов'язані     1485,0  1485,0                             1485,0
    з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади
060601 Поточне утримання     231132,5 231132,5 185000,0                       231132,5
    Служби безпеки України
060602 Антитерористичний центр  10450,0  8159,4  465,5  2290,6                    10450,0
    Служби безпеки України
060603 Матеріально-технічне    2850,0  2850,0                             2850,0
    забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі
з організованою
злочинністю
060604 Утримання страхового    2757,0  2757,0  1538,7       48,7   48,7   20,9       2805,7
    фонду документації
060900 Департамент спеціальних  78050,0 78050,0 52000,0       765,1  765,1           78815,1
    телекомунікаційних систем
та захисту інформації
Служби безпеки України
061004 Зведений бюджет      10217,5 10217,5  8217,5                        10217,5
    розвідувальних органів
180201 Фінансування робіт по    150,0  150,0                              150,0
    стандартизації,
сертифікації в галузі
технічного захисту
інформації ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 654 Національна академія 182471,4 182096,5 90299,9 374,9 5952,3 5501,4 1281,2 450,9 188423,7 наук України
040101 Фундаментальні      104602,0 104602,0 65244,0      5014,2  4615,3  1132,4  398,9 109616,2
    дослідження наукових
установ
040201 Прикладні наукові     33375,0 33375,0 16528,3       295,6  243,6   41,8   52,0  33670,6
    та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів
040202 Державні науково-технічні  5098,0  5098,0  1133,6                         5098,0
    програми та наукові
частини інших програм
040203 Державне замовлення    20447,0 20447,0  1576,4                        20447,0
    у сфері науки
040207 Інші заходи у сфері    12259,0 12259,0  4238,4                        12259,0
    наукової та
науково-технічної
діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти   304,6  299,1  122,9   5,5                     304,6
070401 Позашкільні заклади     203,0  203,0   40,0       552,5  552,5   79,5       755,5
    освіти, заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
070602 Вищі заклади освіти     1149,9  1149,9  137,4       40,0   40,0   12,0       1189,9
    III та IV рівнів
акредитації
070802 Методична робота, інші    55,9   50,9   25,4   5,0                     55,9
    заходи по народній освіті
080101 Лікарні           4977,0  4612,6  1253,5  364,4   50,0   50,0   15,5       5027,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660 Управління державної    39576,3 37776,3 24316,0  1800,0                    39576,3
    охорони України
061001 Управління державної    39576,3 37776,3 24316,0  1800,0                    39576,3
    охорони України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661 Фонд державного      17620,0 17620,0 11931,6                        17620,0
    майна України
010203 Апарат міністерств,    17620,0 17620,0 11931,6                        17620,0
    інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 673 Центральна виборча 38811,6 38511,6 1457,2 300,0 38811,6 комісія
250202 Проведення виборів     5000,0  5000,0                             5000,0
    народних депутатів
України
250205 Проведення референдумів  30000,0 30000,0                             30000,0
250206 Утримання Центральної    3811,6  3511,6  1457,2  300,0                    3811,6
    виборчої комісії
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702 Державне авіапідприємство  7000,0  7000,0                             7000,0
    "Україна"
170401 Державне авіапідприємство  7000,0  7000,0                             7000,0
    "Україна"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771 Рада міністрів Автономної  6811,3  6811,3  4512,3                         6811,3
    Республіки Крим
010204 Місцеві державні      6811,3  6811,3  4512,3                         6811,3
    адміністрації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772 Вінницька обласна     240372,0 240372,0 10732,9       101,0   52,0       49,0 240473,0
    державна адміністрація
010204 Місцеві державні      16602,5 16602,5 10732,9       101,0   52,0       49,0  16703,5
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   223769,5 223769,5                            223769,5
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласних, міських (міст
Києва і Севастополя)
бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 773 Волинська обласна 185488,7 185488,7 6214,1 70,0 43,5 26,5 185558,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      9675,8  9675,8  6214,1       70,0   43,5       26,5  9745,8
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   175812,9 175812,9                            175812,9
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва і
Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 774 Дніпропетровська обласна 54015,4 54015,4 9505,0 159,7 111,9 47,8 54175,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      14808,5 14808,5  9505,0       159,7  111,9       47,8  14968,2
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   39206,9 39206,9                             39206,9
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва і
Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 775 Донецька обласна державна 130908,7 130908,7 8366,9 160,0 130,0 30,0 131068,7 адміністрація
010204 Місцеві державні      13144,0  13144,0 8366,9       160,0  130,0       30,0  13304,0
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   117764,7 117764,7                            117764,7
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 776 Житомирська обласна 255873,8 255873,8 8473,8 88,0 85,5 2,5 255961,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      13179,5 13179,5  8473,8       88,0   85,5        2,5  13267,5
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   242694,3 242694,3                            242694,3
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 777 Закарпатська обласна 205499,6 185499,6 6652,8 20000,0 290,0 209,1 80,9 205789,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      10307,4 10307,4  6652,8       290,0  209,1       80,9  10597,4
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   175192,2 175192,2                            175192,2
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів
250306 Субвенції         20000,0          20000,0                    20000,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778 Запорізька обласна     70730,4 70730,4  7743,3       104,0   74,0       30,0  70834,4
    державна адміністрація
010204 Місцеві державні      12046,4 12046,4  7743,3       104,0   74,0       30,0  12150,4
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   58684,0 58684,0                             58684,0
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 779 Івано-Франківська обласна 238749,8 224099,8 7174,3 14650,0 126,7 86,2 40,5 238876,5 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      11102,6  11102,6 7174,3       126,7   86,2       40,5  11229,3
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   212997,2 212997,2                            212997,2
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів
250306 Субвенції         14650,0          14650,0                    14650,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780 Київська обласна     207109,6 207109,6  9972,8       185,0  101,0       84,0 207294,6
    державна адміністрація
010204 Місцеві державні      15433,2 15433,2  9972,8       185,0  101,0       84,0  15618,2
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   191676,4 191676,4                            191676,4
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 781 Кіровоградська обласна 178703,4 178703,4 7697,3 155,0 125,0 30,0 178858,4 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      11976,3 11976,3  7697,3       155,0  125,0       30,0  12131,3
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   166727,1 166727,1                            166727,1
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 782 Луганська обласна 215445,9 215445,9 7684,4 70,0 40,0 30,0 215515,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     12005,3  12005,3  7684,4       70,0   40,0       30,0  12075,3
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  203440,6 203440,6                            203440,6
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 783 Львівська обласна 351372,8 351372,8 8136,5 253,0 170,5 82,5 351625,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     12678,0  12678,0  8136,5       253,0  170,5       82,5  12931,0
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  338694,8 338694,8                            338694,8
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 784 Миколаївська обласна 134275,2 134275,2 6850,8 118,9 60,9 58,0 134394,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     10684,3  10684,3  6850,8       118,9   60,9       58,0  10803,2
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  123590,9 123590,9                            123590,9
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 785 Одеська обласна 41785,9 41785,9 10268,3 140,0 74,0 66,0 41925,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      15890,0 15890,0 10268,3       140,0   74,0       66,0  16030,0
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   25895,9 25895,9                             25895,9
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 786 Полтавська обласна 147165,1 147165,1 8488,1 283,0 218,0 65,0 147448,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      13246,0 13246,0  8488,1       283,0  218,0       65,0  13529,0
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   133919,1 133919,1                            133919,1
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 787 Рівненська обласна 198839,2 198839,2 6221,0 98,5 68,5 30,0 198937,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      9785,9  9785,9  6221,0       98,5   68,5       30,0  9884,4
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  189053,3 189053,3                            189053,3
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 788 Сумська обласна 157016,2 157016,2 7172,8 204,5 132,3 72,2 157220,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      11173,3 11173,3  7172,8       204,5  132,3       72,2  11377,8
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   145842,9 145842,9                            145842,9
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 789 Тернопільська обласна 206899,7 206899,7 7274,0 75,0 35,0 40,0 206974,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     11384,0  11384,0  7274,0       75,0   35,0       40,0  11459,0
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  195515,7 195515,7                            195515,7
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790 Харківська обласна    188196,2 188196,2 10769,9       196,0  135,0       61,0 188392,2
    державна адміністрація
010204 Місцеві державні     16711,8  16711,8 10769,9       196,0  135,0       61,0  16907,8
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  171484,4 171484,4                            171484,4
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 791 Херсонська обласна 179063,1 179063,1 6580,9 164,0 127,0 37,0 179227,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     10367,1  10367,1  6580,9       164,0  127,0       37,0  10531,1
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  168696,0 168696,0                            168696,0
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 792 Хмельницька обласна 212770,8 212770,8 7988,2 110,0 80,0 30,0 212880,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     12393,1  12393,1  7988,2       110,0   80,0       30,0  12503,1
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  200377,7 200377,7                            200377,7
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 793 Черкаська обласна 192111,9 192111,9 7377,2 157,0 107,0 50,0 192268,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     11483,7  11483,7  7377,2       157,0  107,0       50,0  11640,7
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  180628,2 180628,2                            180628,2
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 794 Чернівецька обласна 121568,5 121568,5 4432,2 74,0 67,4 6,6 121642,5 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      6966,9  6966,9  4432,2       74,0   67,4        6,6  7040,9
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  114601,6 114601,6                            114601,6
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 795 Чернігівська обласна 184750,4 184750,4 7654,5 154,2 101,0 53,2 184904,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні     11947,4  11947,4  7654,5       154,2  101,0       53,2  12101,6
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються  172803,0 172803,0                            172803,0
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 796 Київська міська 17629,0 17629,0 11220,4 40,8 40,8 17669,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні      17629,0 17629,0 11220,4       40,8   40,8           17669,8
    адміністрації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797 Севастопольська міська   28890,6 28890,6  2909,6                        28890,6
    державна адміністрація
010204 Місцеві державні      4732,4  4732,4  2909,6                         4732,4
    адміністрації
250302 Кошти, що передаються   24158,2 24158,2                             24158,2
    до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 818 Виконавча дирекція 1304917,0 1304917,0 1304917,0 Фонду соціального
страхування України
240200 Фонд соціального                      1304917,0 1304917,0         1304917,0
    страхування України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868 Державний комітет      1928,5  1928,5  1173,4                         1928,5
    України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
010203 Апарат міністерств,     1928,5  1928,5  1173,4                         1928,5
    інших центральних органів
виконавчої влади та
їх місцевих органів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 29508025,6 4977634,2 4438501,3 322782,3 33946526,9 28458330,7 1049694,9 4146320,5 292180,8

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Показники взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         |Нормативи відра- |                                        |
         |хувань від зага- |                                        |
         |льнодержавних по-|                                        |
         |датків, зборів  |                                        |Обсяг над-
         |(обов'язкових  |                                        |ходжень до
         |платежів) до бюд-|             Міжбюджетні трансферти                |загального
         |жетів адміністра-|                                        |фонду дер-
         |тивно-терито-  |                                        |жавного
         |ріальних одиниць |                                        |бюджету,
         |(у відсотках до |                                        |за рахунок
         |загальної суми) |                                        |яких
         |-----------------+-------------------------------------------------------------------------------|здійсню-
Адміністративно- |При- |Пода-|Акци-|       Дотації з державного бюджету      |   |   Кошти, що  |ється
 територіальні  |бут- |ток |зний |                           |Суб- | передаються до |перераху-
  одиниці    |ковий|на  |збір |-----------------------------------------------------|вен- |державного бюджету|вання
         |пода-|при- |з ви-|     |         у тому числі       |ції на|------------------|дотацій
         |ток з|буток|роб- | Всього |------------------------------------------|лікві-|     |Щоден- |бюджетам
         |гро- |під- |лених| (тис.  |Суми дота- |Нормативи |Суми   |Додаткові|дацію |     |ний  |адміні-
         |мадян|при- |в Ук-| грн.)  |цій, що  |щоденного |дотацій, |нормативи|нас- | Сума  |норма- |стративно-
         |   |ємств|раїні|     |надаються |перера-  |що пере- |щоденного|лідків| (тис.  |тив  |терито-
         |   |   |това-|     |за рахунок |хування  |рахову- |перера- |сти- | грн.)  |перера-|ріальних
         |   |   |рів |     |надходжень |дотацій  |ються з |хування |хійно-|     |хування|одиниць
         |   |   |   |     |на тран-  |(у від-  |фонду  |дотацій |го  |     |(у від-|(тис.
         |   |   |   |     |зитні ра- |сотках до |дотацій |(у від- |лиха |     |сотках |грн.) *
         |   |   |   |     |хунки об- |обсягу  |(тис.  |сотках до|   |     |до об- |
         |   |   |   |     |ліку дохо- |надход-  |грн.)  |обсягу  |   |     |сягу  |
         |   |   |   |     |дів дер-  |жень на  |     |фонду  |Сума |     |доходів|
         |   |   |   |     |жавного  |відповід- |     |дотацій) |(тис. |     |бюджету|
         |   |   |   |     |бюджету в |ній тери- |     |з єдино- |грн.) |     |Авто- |
         |   |   |   |     |терито-  |торії до- |     |го раху- |   |     |номної |
         |   |   |   |     |ріальних  |ходів за- |     |нку Го- |   |     |Респуб-|
         |   |   |   |     |управ-   |гального |     |ловного |   |     |ліки  |
         |   |   |   |     |ліннях   |фонду   |     |управ-  |   |     |Крим та|
         |   |   |   |     |Державного |держав-  |     |ління  |   |     |місько-|
         |   |   |   |     |казна-   |ного бюд- |     |Держав- |   |     |го бюд-|
         |   |   |   |     |чейства  |жету, за |     |ного ка- |   |     |жету м.|
         |   |   |   |     |України  |рахунок  |     |значейс- |   |     |Києва) |
         |   |   |   |     |(тис. грн) |яких   |     |тва   |   |     |    |
         |   |   |   |     |      |здійсню- |     |України |   |     |    |
         |   |   |   |     |      |ється   |     |     |   |     |    |
         |   |   |   |     |      |перераху- |     |     |   |     |    |
         |   |   |   |     |      |вання   |     |     |   |     |    |
         |   |   |   |     |      |дотацій) |     |     |   |     |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим 100 100 100 45769,2 19,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ області: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вінницька 100 223769,5 223769,5 81,7 273729,4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Волинська 100 175812,9 141307,5 100,0 34505,4 42,5 141307,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дніпропетровська 100 39206,9 39206,9 4,4 892256,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Донецька 100 117764,7 117764,7 7,7 1534670,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Житомирська 100 242694,3 242694,3 90,1 269458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Закарпатська 100 175192,2 175192,2 89,6 20000 195507,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Запорізька * 100 58684,0 58684,0 10,9 540004,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Івано-Франківська 100 212997,2 212997,2 56,7 14650 375912,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Київська * 100 191676,4 191676,4 39,8 481137,6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Кіровоградська 100 166727,1 166727,1 70,0 238264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Луганська 100 203440,6 203440,6 34,4 590871,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Львівська 100 338694,8 338694,8 52,0 819855,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Миколаївська * 100 123590,9 123590,9 39,8 310663,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Одеська 100 25895,9 25895,9 3,7 700569,3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Полтавська 100 133919,1 133919,1 13,0 1031003,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рівненська * 100 189053,3 180507,1 100,0 8546,2 10,5 180507,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Сумська 100 145842,9 145842,9 44,9 325003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тернопільська 100 195515,7 157315,1 100,0 38200,6 47,0 157315,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Харківська 100 171484,4 171484,4 12,8 1337720,6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Херсонська 100 168696,0 168696,0 81,8 206204,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Хмельницька * 100 200377,7 200377,7 89,7 223278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Черкаська 100 180628,2 180628,2 36,2 498372,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Чернівецька 100 114601,6 114601,6 81,8 140074,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Чернігівська 100 172803,0 172803,0 47,4 364878,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ міста: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ м. Київ 100 100 1228322,3 74,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ м. Севастополь 100 24158,2 24158,2 28,2 85524,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 100 3993227,5 3911975,3 81252,2 100,0 34650 1274091,5 11914088,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
   * Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій.

( Додаток 3 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Обсяги видатків загального фонду державного бюджету на утримання бюджетних установ і організацій та проведення заходів, які передаються у 2000 році на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

( Видатки по Міністерству освіти України (220) за такими кодами функціональної класифікації: 070401 на суму 1401,7 тис. грн.; 070702 на суму 700,2 тис. грн.; 070802 на суму 1687,6 тис. грн.; 070804 на суму 364,5 тис. грн. виключено на підставі Закону N 2183-III ( 2183-14 ) від 21.12.2000 )

( Видатки за кодом функціональної класифікації 070501 по Міністерству освіти України (220), що у сумі складають 329874,0 тис. гривень виключено на підставі Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

(тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101  |070101  |
|  класифікації  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------|
|\ Назва та    |Управ-  |Госпо-  |Міністер-|Державний|Міністер-|Міністер-|Міністер-|Міністер- |Державний|
| \ код відомчої |ління  |дарське |ство   |комітет |ство   |ство   |ство   |ство агро- |комітет |
|  \ класифікації|справами |управ-  |культури |лісового |освіти  |охорони |праці  |промисло- |України |
|Назва \      |Верховної|ління  |і мис-  |госпо-  |України |здоров'я |та соці- |вого    |з питань |
|адміні- \     |Ради   |Кабінету |тецтв  |дарства |(220)  |України |альної  |комплексу |науки та |
|стративно-\    |України |Міністрів|України |України |     |(230)  |політики |України  |інтелек- |
|територі-  \   |(11)   |України |(180)  |(190)  |     |     |України | (280)   |туальної |
|альної одиниці\  |     |(41)   |     |     |     |     |(250)  |      |власності|
|        \ |     |     |     |     |     |     |     |      |(330)  |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------|
|         |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|
|         |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |вида  |  |видат-| |
|         |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |    |  |ків  | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Автономна     |   | |   | |   | |   | |   | | 60,3| 1|   | |1023,5 | 40| 38,2| 1|
|Республіка Крим  |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Вінницька     |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 633,8 | 25|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Волинська     |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 23,8 | 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Дніпропетровська |   | |   | |   | |   | | 61,9| 1|   | |   | | 700,0 | 28|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Донецька     |   | |   | |   | |  8,1| 1|   | |   | |   | | 654,1 | 27|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Житомирська    |   | |   | |   | | 32,3| 2|   | |   | |   | | 438,0 | 17|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Закарпатська   |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Запорізька    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 411,5 | 17|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Івано-Франківська |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 74,8 | 4|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Київська     |   | |   | |   | | 110,5| 2|   | |   | |   | |3126,2 |105|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Кіровоградська  |   | |   | |   | |   | | 89,2| 1|   | |   | | 170,3 | 7|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Луганська     |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 613,0 | 24|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Львівська     |   | |   | |   | |   | | 69,9| 1|   | |   | | 214,8 | 8|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Миколаївська   |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 503,2 | 20|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Одеська      |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 448,9 | 19|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Полтавська    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 688,1 | 28|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Рівненська    |   | |   | |   | | 40,6| 1|   | |   | |   | | 208,6 | 10|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Сумська      |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 630,0 | 24|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Тернопільська   |   | |   | |   | | 15,8| 1|   | |   | |   | | 481,5 | 19|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Харківська    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |1023,5 | 40|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Херсонська    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 437,0 | 18|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Хмельницька    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 241,2 | 10|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Черкаська     |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 826,8 | 34|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Чернівецька    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 23,8 | 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Чернігівська   |   | |   | |   | | 84,0| 3|   | |   | |   | |1806,8 | 60|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|м. Київ      | 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1|   | | 250,3| 2|   | | 107,3| 1|    |  |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|м. Севастополь  |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--|
|Разом по розпоряд-|   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |
|нику коштів    |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |
|державного бюджету| 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| 291,3|10| 471,3| 5| 60,3| 1| 107,3| 1|15403,2|586| 38,2| 1|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------
 ** кількість установ і організацій, які передаються
на фінансування з бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |  070101 |
|  класифікації  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|\ Назва та код  |Державний|Комітет  |Держав- |Комітет  |Лікуваль-|Наці-  |Україн- |Видав-  |Державна  |
| \ відомчої   |комітет |з питань |ний ко- |харчової |но-оздор-|ональна |ська   |ництво  |адміні-  |
|  \ класи-   |України |садів-  |мітет  |промис-  |овче   |Академія |Академія |"Преса  |страція  |
|   \ фікації  |по вод- |ництва,  |України |ловості  |об'єд-  |наук   |аграрних |України" |заліз-   |
|    \     |ному   |виногра- |у справах|України  |нання при|України |наук   |(851)  |ничного  |
|     \    |госпо-  |дарства  |будів-  |(540)   |Кабінеті |(654)  |(659)  |     |транспорту |
|Назва    \   |дарству |та вино- |ництва, |     |Міністрів|     |     |     |України  |
|адміністра-  \  |(500)  |робної  |архітек- |     |України |     |     |     |(852)   |
|тивно-територі- \ |     |промисло- |тури та |     | (632)  |     |     |     |      |
|альної одиниці  |     |вості   |житлової |     |     |     |     |     |      |
|         |     |України  |політики |     |     |     |     |     |      |
|         |     | (524)  | (530)  |     |     |     |     |     |      |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|         |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |
|         |видат-| |видат-|  |видат-| |видат-|  |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат- |  |
|         |ків  | |ків  |  |ків  | |ків  |  |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  |  |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Автономна     |   | |   |  |   | |   |  |   | |   | |   | |   | |    |  |
|Республіка Крим  |   | | 189,5| 10|   | |   |  |   | | 123,8| 1| 257,6| 4|   | | 897,8| 5|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Вінницька     |   | | 335,3| 33|   | | 963,7| 54|   | |   | | 38,8| 3|   | | 1205,2| 13|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Волинська     |   | |   |  |   | |   |  |   | |   | |   | |   | | 279,0| 3|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Дніпропетровська |   | |  9,5| 1|   | |   |  |   | |   | | 86,3| 3|   | | 1670,2| 26|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Донецька     |   | | 18,1| 2|   | |   |  |   | |   | | 16,6| 1|   | | 2781,1| 52|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Житомирська    |   | |   |  |   | | 206,5| 11|   | |   | | 50,3| 1|   | | 686,2| 9|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Закарпатська   |   | | 34,0| 3|   | |   |  |   | |   | | 61,1| 1|   | | 189,0| 1|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Запорізька    |   | | 38,6| 3|   | | 35,5| 3|   | |   | | 66,8| 3|   | | 1441,6| 9|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Івано-Франківська |   | | 13,3| 1|   | | 28,2| 2|   | |   | |   | |   | | 350,3| 2|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Київська     | 68,3| 1| 110,9| 8|   | | 533,5| 19|   | |   | | 276,7|10|   | | 727,8| 6|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Кіровоградська  |   | | 142,6| 18|   | | 328,6| 11|   | |   | | 24,4| 1|   | | 730,1| 19|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Луганська     |   | | 13,4| 3|   | |   |  |   | |   | | 21,5| 1|   | | 809,6| 18|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Львівська     |   | | 10,1| 1|   | | 28,2| 2|   | |   | | 14,5| 2|   | | 622,9| 8|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Миколаївська   |   | | 149,0| 14|   | |   |  |   | |   | |   | |   | | 421,6| 7|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Одеська      | 54,0| 1| 519,3| 43|   | |   |  |   | |   | | 257,7| 7|   | | 1060,9| 13|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Полтавська    |   | | 50,7| 5|   | | 478,5| 22|   | |   | | 48,5| 3|   | | 1087,3| 14|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Рівненська    |   | |   |  |   | | 68,0| 2|   | |   | | 14,4| 1|   | | 397,4| 3|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Сумська      | 10,0| 1| 17,5| 2|   | | 460,0| 22|   | |   | | 33,6| 1|   | | 846,4| 10|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Тернопільська   |   | | 64,4| 8|   | | 10,9| 1|   | |   | |  8,8| 1|   | | 139,0| 2|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Харківська    |   | | 136,2| 11| 54,0 | 1| 268,7| 17|   | | 160,8| 2| 107,1| 7|   | | 1545,7| 17|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Херсонська    |   | | 72,2| 9|   | | 24,6| 1|   | |   | | 124,2|11|   | | 274,9| 4|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Хмельницька    |   | | 69,4| 9|   | | 159,9| 11|   | |   | | 16,4| 1|   | | 304,4| 4|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Черкаська     |   | | 125,4| 12|   | | 613,2| 33|   | |   | | 116,6| 5|   | | 513,9| 7|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Чернівецька    |   | | 205,1| 19|   | | 69,1| 3|   | |   | |   | |   | |    |  |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Чернігівська   |   | |   |  |   | | 194,5| 11|   | |   | | 45,0| 3|   | | 313,8| 3|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|м. Київ      |   | |   |  |   | |   |  | 207,4| 2| 20,0| 1|   | | 186,1| 3| 869,2| 12|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|м. Севастополь  |   | |   |  |   | |   |  |   | |   | |   | |   | |    |  |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---|
|Разом по розпоряд-|   | |   |  |   | |   |  |   | |   | |   | |   | |    |  |
|нику коштів   |   | |   |  |   | |   |  |   | |   | |   | |   | |    |  |
|державного бюджету| 132,3| 3|2324,5|215| 54,0| 1|4471,6|225| 207,4| 2| 304,6| 4|1686,9|70| 186,1| 3|20165,3|267|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070301 | 070401 | 070401 |(код 070501 | 070601 |070702 |070702 |
|  класифікації  |     |     |     |     |     |виключено  |     |    |    |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+---------+-------+-------|
|\ Назва та код  |Київський|Наці-  |Міністер-|Міністер-|Державна |Закон    |Міністер-|Міні- |Держав-|
| \ відомчої   |універси-|ональний |ство   |ство   |адміні- |( 1712-14 ) |ство   |стер- |на ад- |
|  \ класифікації|тет імені|аграрний |культури |освіти  |страція |Міністерство|охорони |ство  |мініс- |
|Назва \      |Тараса  |універси-|і мис-  |України |залізнич-|освіти   |здоров'я |освіти |трація |
|адміні- \     |Шевченка |тет (861)|тецтв  |(220)  |ного   |України   |України |України|заліз- |
|стративно-\    |(854)  |     |України |     |транс-  |(220)    |(230)  |(220) |ничного|
|територі-  \   |     |     |(180)  |     |порту  |      |     |    |транс- |
|альної одиниці\  |     |     |     |     |України |      |     |    |порту |
|        \ |     |     |     |     |(852)  |      |     |    |України|
|         |     |     |     |     |     |      |     |    | (852) |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+---------+-------+-------|
|         |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг  |** |обсяг |**|обсяг |обсяг |
|         |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видатків|  |видат-| |видат- |видат- |
|         |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |    |  |ків  | |ків  |ків  |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Автономна     |   | |   | |   | |   | |   | |    |  | 100,5| 1|    |    |
|Республіка Крим  |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |    |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Вінницька     |   | |   | |   | | 28,0| 1|   | | 11585,4| 34|   | | 71,5 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Волинська     |   | |   | |   | | 46,1| 1|   | | 7780,9| 21|   | | 30,3 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Дніпропетровська |   | |   | |   | | 10,0| 1|  3,4| | 24871,5| 67|   | | 15,0 |  2,6 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Донецька     |   | |   | |   | | 385,4| 1|  1,6| | 39073,8|121|   | | 100,6 |  1,3 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Житомирська    |   | |   | |   | | 28,0| 1|   | | 8875,7| 28|   | |  4,1 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Закарпатська   |   | |   | |   | |   | |   | | 7753,0| 19|   | |    |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Запорізька    |   | |   | |   | |   | | 43,3| 1| 14424,9| 42|   | |  4,1 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Івано-Франківська |   | |   | |   | | 45,9| 1|   | | 8436,9| 19|   | | 23,4 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Київська     |   | | 150,3| 3|   | | 80,9| 1|   | | 8915,3| 22|   | | 25,2 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Кіровоградська  |   | |   | |   | | 24,0| 1|   | | 7769,0| 25|   | |  2,8 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Луганська     |   | |   | |   | | 54,0| 1|   | | 23074,2| 81|   | |  8,4 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Львівська     |   | |   | | 794,1| 1| 157,9| 1| 55,5| | 23983,3| 56|   | | 41,9 |  1,1 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Миколаївська   |   | |   | |   | | 29,5| 1|   | | 10285,2| 29|   | | 22,5 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Одеська      |   | |   | | 526,9| 1|   | | 37,2| | 12926,7| 41|   | |  2,8 |  1,5 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Полтавська    |   | |   | |   | | 62,0| 1|   | | 13178,0| 41|   | |  4,1 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Рівненська    |   | |   | |   | |   | |   | | 7156,8| 21|   | | 25,8 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Сумська      |   | |   | |   | | 36,0| 1|   | | 11912,6| 35|   | | 12,6 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Тернопільська   |   | |   | |   | |   | |   | | 8956,6| 23|   | | 33,5 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Харківська    |   | |   | | 718,9| 1| 58,9| 1| 17,4| |  17742| 53| 158,1| 1|  2,8 |  1,3 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Херсонська    |   | |   | |   | | 50,0| 1|   | | 9623,7| 29|   | |  5,9 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Хмельницька    |   | |   | |   | | 82,0| 1|   | | 11544,7| 34|   | | 83,1 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Черкаська     |   | |   | |   | | 20,1| 1|   | | 8681,5| 28|   | |  2,8 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Чернівецька    |   | |   | |   | | 12,7| 1|   | | 5537,8| 15|   | | 25,2 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Чернігівська   |   | |   | |   | | 124,4| 1|   | | 7171,5| 25|   | |  2,8 |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|м. Київ      | 112,9| 1|   | |   | | 65,9| 1|   | | 16087,9| 33|   | | 149,0 |  2,4 |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|м. Севастополь  |   | |   | |   | |   | |   | | 2525,1| 6|   | |    |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------|
|Разом по розпоряд-|   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |    |    |
|нику коштів   |   | |   | |   | |   | |   | |    |  |   | |    |    |
|державного бюджету| 112,9| 1| 150,3| 3|2039,9| 3|1401,7|20| 158,4| 1|329874,0|948| 258,6| 2| 700,2|  10,2|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070802 | 070802| 070804 | 080101 | 080101 | 080201 | 080201 | 080201 | 080203 |
|  класифікації  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|\ Назва та код  |Міністер-|Держав-|Міністер-|Міністер- |Державна |Міністер-|Міністер-|Міністер-|Державна |
| \ відомчої   |ство   |на ад- |ство   |ство   |адміні- |ство   |ство   |ство   |адміні- |
|  \ класифікації|освіти  |мініс- |освіти  |охорони  |страція |енерге- |освіти  |охорони |страція |
|Назва \      |України |трація |України |здоров'я |залізнич-|тики   |України |здоров'я |залізнич-|
|адміні- \     |(220)  |заліз- |(220)  |України  |ного   |України |(220)  |України |ного   |
|стративно-\    |     |ничного|     |(230)   |транс-  |(130)  |     |(230)  |транс-  |
|територі-  \   |     |транс- |     |     |порту  |     |     |     |порту  |
|альної одиниці\  |     |порту |     |     |України |     |     |     |України |
|        \ |     |України|     |     |(852)  |     |     |     |(852)  |
|         |     |(852) |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|         |обсяг |**|обсяг |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
|         |видат-| |видат- |видат-| |видат- | |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
|         |ків  | |ків  |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Автономна     |   | |    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|Республіка Крим  |   | |    |   | | 1422,3| 1|   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Вінницька     | 57,5| 1|    |  5,8| 1|    | | 169,7| 1|   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Волинська     | 76,8| 1|    | 11,0| 1|    | | 394,2| 1|   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Дніпропетровська | 137,3| 1|  2,3 |  7,6| 1|    | | 623,6| 1|6194,1| 2|   | |3213,6| 2|   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Донецька     | 45,9| 1|  4,7 | 50,9| 1| 4433,7| 1|   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Житомирська    | 19,0| 1|    | 12,4| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Закарпатська   | 60,2| 1|    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Запорізька    | 101,7| 1|    | 13,5| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Івано-Франківська | 54,3| 1|    | 12,3| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Київська     | 73,2| 1|    | 11,7| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Кіровоградська  | 37,1| 1|    |  8,4| 1|    | |   | |1635,9| 2|   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Луганська     | 57,2| 1|    | 10,6| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Львівська     | 60,3| 1|  2,6 | 26,7| 1|    | |3430,6| 2|   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Миколаївська   | 31,6| 1|    |  7,6| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Одеська      | 139,1| 1|  2,9 | 11,0| 1| 8490,1| 4| 865,2| 1|   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Полтавська    | 46,3| 1|    | 10,7| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Рівненська    | 116,2| 1|    | 13,8| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Сумська      | 87,0| 1|    | 17,6| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Тернопільська   | 67,4| 1|    | 12,5| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Харківська    | 96,1| 1|  2,6 | 24,9| 1|    | |2556,0| 3|   | |   | |2558,1| 1| 531,1| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Херсонська    | 39,6| 1|    | 14,9| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Хмельницька    | 99,6| 1|    | 16,5| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Черкаська     | 19,8| 1|    |  9,3| 1|    | | 243,9| 1|   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Чернівецька    | 32,0| 1|    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Чернігівська   |   | |    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|м. Київ      | 89,5| 1|  2,6 | 50,8| 1|    | | 662,3| 1|   | | 362,2| 1|   | | 422,2| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|м. Севастополь  | 42,9| 1|    |  4,0| 1|    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--|
|Разом по розпоряд-|   | |    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|нику коштів   |   | |    |   | |    | |   | |   | |   | |   | |   | |
|державного бюджету|1687,6|25|  17,7| 364,5|23|14346,1| 6|8945,5|11|7830,0| 4| 362,2| 1|5771,7| 3| 953,3| 2|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 080300 | 080300 | 080300 | 080500 | 080600 | 080600 | 091000*| 091208 | 110103 |
|  класифікації  |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+---------|
|\ Назва та код  |Міністер-|Міністер-|Державна |Державна |Міністер- |Держав- |Мініс- |Міністер-|Міністер-|
| \ відомчої   |ство   |ство   |адміні- |адміні- |ство   |ний   |терство |ство   |ство   |
|  \ класифікації|освіти  |охорони |страція |страція |агропро- |комітет |праці  |агропро- |культури |
|Назва \      |України |здоров'я |залізнич-|залізнич-|мислового |рибного |та соці-|мислового|і мис-  |
|адміні- \     |(220)  |України |ного   |ного   |комплексу |госпо-  |альної |комплексу|тецтв  |
|стративно-\    |     |(230)  |транс-  |транс-  |України  |дарства |політики|України |України |
|територі-  \   |     |     |порту  |порту  | (280)  |України |України | (280)  |(180)  |
|альної одиниці\  |     |     |України |України |     |(546)  |(250)  |     |     |
|        \ |     |     |(852)  |(852)  |     |     |    |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+---------|
|         |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг  |обсяг |**|обсяг |**|
|         |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-|  |видат-| |видатків|видат-| |видат-| |
|         |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  |  |ків  | |    |ків  | |ків  | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Автономна     |   | |   | |   | |   | |   |  |   | |    |   | |   | |
|Республіка Крим  |   | | 415,4| 3|   | |   | | 62,0| 20|   | | 4590,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Вінницька     |   | |   | |   | |   | | 22,5| 7|   | | 5660,0| 23,3| 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Волинська     |   | |   | |   | |   | |  1,7| 1|   | | 2054,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Дніпропетровська | 36,3| 1|   | | 595,5| 3|   | | 18,8| 7|   | | 12898,0| 23,3| 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Донецька     | 51,4| 1| 445,2| 1|   | |   | | 34,8| 12|   | | 9354,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Житомирська    |   | |   | |   | |   | |  7,5| 3|   | | 3667,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Закарпатська   |   | |   | |   | | 85,3| 1|   |  |   | | 1354,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Запорізька    |   | |   | |   | |   | |  9,8| 3|   | | 3284,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Івано-Франківська |   | |   | |   | |   | |  3,8| 1|   | | 2437,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Київська     |   | |   | |   | |   | | 167,3| 52| 10,3| 1| 7559,0| 162,3|11|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Кіровоградська  | 204,6| 1|   | |   | |   | |  3,8| 1|   | | 3838,0|  6,4| 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Луганська     |   | |   | |   | |   | | 57,2| 19|   | | 4245,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Львівська     |   | |   | | 183,8| 1| 204,4| 1|   |  |   | | 4127,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Миколаївська   |   | |   | |   | |   | |  9,8| 3|   | | 1508,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Одеська      |   | | 660,1| 2|   | | 259,3| 1| 43,6| 14|  6,6| 1| 4243,0|   | | 560,0| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Полтавська    | 120,5| 1|   | |   | |   | | 88,2| 29| 10,2| 1| 3100,0| 118,1| 8|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Рівненська    |   | |   | |   | |   | |  5,1| 1|   | | 2669,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Сумська      |   | |   | |   | |   | | 11,3| 4|   | | 2642,0| 12,1| 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Тернопільська   |   | |   | |   | |   | | 24,8| 8|   | | 1760,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Харківська    |   | |   | |   | |   | | 76,0| 25|   | | 6253,0| 18,9| 1|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Херсонська    |   | |   | |   | |   | |  8,5| 3|  8,9| 1| 1869,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Хмельницька    |   | |   | |   | |   | |  3,8| 1|   | | 2720,0| 67,5| 5|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Черкаська     |   | |   | |   | |   | | 57,2| 19|   | | 3669,0| 50,6| 3|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Чернівецька    |   | |   | |   | |   | |   |  |   | | 1059,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Чернігівська   |   | |   | |   | |   | | 82,5| 27|   | | 3989,0| 34,9| 2|   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|м. Київ      |   | |   | |   | |   | |   |  |   | | 9148,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|м. Севастополь  |   | |  417| 1|   | |   | |   |  |   | |  304,0|   | |   | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--|
|Разом по розпоряд-|   | |   | |   | |   | |   |  |   | |    |   | |   | |
|нику коштів   |   | |   | |   | |   | |   |  |   | |    |   | |   | |
|державного бюджету| 412,8| 4|1937,7| 7| 779,3| 4| 549,0| 3| 800,0|260| 36,0| 4|110000,0| 517,4|34| 560,0| 1|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
* заходи Фонду соціального захисту інвалідів
(крім видатків на утримання виконавчої дирекції
та відділень Фонду і придбання санаторно-курортних
путівок для інвалідів-спінальників)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 110201 | 110203 | 110502 | 110502 | 120201 |    |
|  класифікації  |     |     |     |     |     |    |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------|    |
|\ Назва та код  |Міністер-|Міністер-|Державний|Міністер-|Державний|    |
| \ відомчої   |ство   |ство   |комітет |ство   |комітет |    |
|  \ класифікації|культури |культури |інформа- |культури |інформа- |    |
|Назва \      |і мис-  |і мис-  |ційної  |і мис-  |ційної  |    |
|адміні- \     |тецтв  |тецтв  |політики |тецтв  |політики | РАЗОМ |
|стративно-\    |України |України |України |України |України |    |
|територі-  \   |(180)  |(180)  |(170)  |(180)  |(170)  |    |
|альної одиниці\  |     |     |     |     |     |    |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------|    |
|         |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|    |
|         |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |    |
|         |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |ків  | |    |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Автономна     |   | |   | |   | |   | |   | |    |
|Республіка Крим  |   | |   | |  520| 1|   | | 182,0| 1| 9882,9|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Вінницька     |   | |   | |   | |   | |   | | 20800,5|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Волинська     |   | |   | |   | |   | |   | | 10697,8|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Дніпропетровська |   | |   | |   | |   | |   | | 51180,8|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Донецька     |   | |   | |   | |   | |   | | 57461,3|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Житомирська    |   | |   | |   | |   | |   | | 14027,0|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Закарпатська   |   | |   | |   | |   | |   | | 9536,6|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Запорізька    |   | |   | |   | |   | |   | | 19875,3|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Івано-Франківська |   | |   | |   | |   | |   | | 11480,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Київська     |   | |   | |   | |   | |   | | 22109,4|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Кіровоградська  |   | |   | |   | |   | |   | | 15015,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Луганська     |   | |   | |   | |   | |   | | 28964,1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Львівська     |   | |   | |   | |   | |   | | 34029,6|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Миколаївська   |   | |   | |   | |   | |   | | 12968,0|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Одеська      |1725,6| 1|   | |   | |   | |   | | 32842,4|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Полтавська    |   | |   | |   | |   | |   | | 19091,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Рівненська    |   | | 334,5| 1|   | |   | |   | | 11050,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Сумська      |   | |   | |   | |   | |   | | 16728,7|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Тернопільська   |   | |   | |   | |   | |   | | 11575,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Харківська    |2683,5| 1|   | |   | |   | |   | | 36795,6|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Херсонська    |   | |   | |   | |   | |   | | 12553,4|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Хмельницька    |   | |   | |   | |   | |   | | 15408,5|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Черкаська     |   | |   | |   | |   | |   | | 14950,1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернівецька    |   | |   | |   | |   | |   | | 6964,7|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернігівська   |   | |   | |   | |   | |   | | 13849,2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Київ      |   | |   | |   | |   | |   | | 29988,5|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Севастополь  |   | |   | |   | | 325,4| 1|   | | 3618,4|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Разом по розпоряд-|   | |   | |   | |   | |   | |    |
|нику коштів   |   | |   | |   | |   | |   | |    |
|державного бюджету|4409,1| 2| 334,5| 1| 520,0| 1| 325,4| 1| 182,0| 1|543444,8|
-------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Обсяг видатків на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

тис. гривень

------------------------------------------------------------------
|  Адміністративно-територіальні  |  Обсяг видатків     |
|       одиниці        |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Автономна Республіка Крим      |     1784       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вінницька              |     1605       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Волинська              |     1153       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Дніпропетровська          |     2739       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Донецька              |     3550       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Житомирська             |     1601       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Закарпатська            |     1311       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Запорізька             |     1613       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Івано-Франківська          |     1355       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Київська              |     1478       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кіровоградська           |     1115       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Луганська              |     1778       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівська              |     2295       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Миколаївська            |     1173       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Одеська               |     1997       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Полтавська             |     1399       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Рівненська             |     1215       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сумська               |     1226       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Тернопільська            |     1186       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківська             |     2216       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Херсонська             |     1200       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хмельницька             |     1458       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Черкаська              |     1439       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернівецька             |     814       |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернігівська            |     1193       |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Київ               |     2015       |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Севастополь           |     341       |
|------------------------------------+---------------------------|
|ВСЬОГО               |    42249       |
------------------------------------------------------------------