Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 378-XIV
Прийняття: 31.12.1998
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 1999 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст.59 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )

( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99, ВВР, 1999, N 41, ст.371 N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346 N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78 N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ на 1999 рік

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у сумі 25.135.260,8 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 630.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1999 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з імпортних товарів;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України;

плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;

відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти; ( Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

збір до Державного інноваційного фонду;

платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна, та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями;

6) 80 відсотків надходжень гербового збору;

7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у розмірах, визначених законодавством.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по основних джерелах у таких сумах: (тис. гривень)

Податкові надходження - всього          15.989.266,9

у тому числі:

Податки на доходи,  податки  на  прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості - всього   2.486.120

з них:

прибутковий податок з громадян           1.168.850
податок на прибуток підприємств 1.317.270
Платежі за використання природних ресурсів -
всього                         642.496
з них:
плата за використання лісових ресурсів         53.840
плата за спеціальне користування водними ресурсами 191.120
платежі за користування надрами 14.651
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 381.885
Внутрішні податки на товари та послуги - всього 11.193.040,9

з них:

податок на додану вартість             8.302.728
акцизний збір з вітчизняних товарів 1.364.652,9
акцизний збір з імпортних товарів 859.870
ліцензії на підприємницьку та професійну
діяльність 665.790

з них:

гербовий збір                     500.000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції - всього                   1.649.210

з них:

ввізне мито                     1.587.810
Інші податки - всього                 18.400
Неподаткові надходження - всього          5.132.852

у тому числі:

Доходи від  власності  та  підприємницької
діяльності - всього                  1.135.600

з них:

рентна плата за нафту власного видобутку        30.000
рентна плата за природний газ власного
видобутку 303.700
надходження коштів від приватизації державного майна 675.000
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу - всього      330.631

з них:

державне мито                     298.761
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 43.680
Інші неподаткові надходження - всього        3.622.941

з них:

надходження коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил 208.000
України
відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України             1.616.300
відрахування від прибутку, що залишається у
розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти 200.000
відрахування від плати за транзит аміаку через
територію України                     9.986
надходження амортизаційних  відрахувань  для
фінансування  заходів  структурної перебудови
базових галузей національної економіки 1.130.000
надходження коштів  в  рахунок  погашення
заборгованості,   яка   виникла  внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 300.000
Доходи від операцій з капіталом - всього       412.610

у тому числі:

Надходження від продажу основного капіталу       12.610

з них:

надходження коштів  до  Державного  фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння     2.840
України
Надходження від продажу державних запасів товарів 400.000
з них:
надходження коштів від Державного комітету
України по матеріальних резервах            400.000
Офіційні трансферти - всього            382.215,9

у тому числі:

Кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджету міста Києва             382.215,9
Державні цільові фонди - всього           1.978.316

у тому числі:

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення 400.000
Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення 554.000
Збір до Державного інноваційного фонду        739.940
Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів                        40.000
Збір за забруднення навколишнього природного
середовища  до  Фонду  охорони навколишнього
природного середовища 13.076
Надходження відрахувань  та   збору   на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування 231.300

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1) затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та 2 є невід'ємною частиною цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховуються:

частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

місцеві податки і збори;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

20 відсотків надходжень гербового збору;

надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;

надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством.

Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи та цього Закону.

Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

Прибутковий Податок на Акцизний податок прибуток збір з з громадян підприємств вітчизняних товарів

Автономна Республіка Крим 100 100 100

області:
Вінницька           100    100    50
   Волинська           100    100    50
   Дніпропетровська        100    30    50
   Донецька            50     70    20
   Житомирська          100    100    50
   Закарпатська          100    100    50
   Запорізька           50     50    20
   Івано-Франківська       100    100    50
   Київська            100    100    50
   Кіровоградська         100    100    50
   Луганська           100    100    50
   Львівська           100    100    50
   Миколаївська          60     70    50
   Одеська            50     80    50
   Полтавська           50     50    10
   Рівненська           100    100    50
   Сумська            100    100    50
   Тернопільська         100    100    50
   Харківська           50     50    20
   Херсонська           100    100    50
   Хмельницька          100    100    50
   Черкаська           100    100    50
   Чернівецька          100    100    50
   Чернігівська          100    100    50
міста:
Київ              25     70    10
   Севастополь          100    50    50

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, у тому числі:

(тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 74.186,9

області:
Вінницька           140.226,6
   Волинська           145.301
   Дніпропетровська        20.407,5
   Донецька            39.230,3
   Житомирська          215.472,6
   Закарпатська          185.594,1
   Запорізька           22.896,9
   Івано-Франківська        96.018,9
   Київська            155.583,5
   Кіровоградська         147.670
   Луганська            58.065,6
   Львівська            74.889,1
   Миколаївська          21.323,2
   Одеська             32.901,8
   Полтавська             622,7
   Рівненська           56.880,9
   Сумська             20.938,6
   Тернопільська         143.336,9
   Харківська           12.479,8
   Херсонська           111.749
   Хмельницька          110.517,5
   Черкаська            80.827,3
   Чернівецька           27.341,7
   Чернігівська          42.441,1
місто Севастополь        8.217,8

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі 341.167,7 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), в тому числі: ( Абзац перший частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

(тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 15.167,7

області:
Вінницька            11.895,2
   Волинська            8.640,7
   Дніпропетровська        26.048,3
   Донецька            31.620,1
   Житомирська           15.117,1
   Закарпатська           9.757,4
   Запорізька           13.782,1
   Івано-Франківська        9.912,5
   Київська            12.412,6
   Кіровоградська          8.276,5
   Луганська            14.536,7
   Львівська            16.499,4
   Миколаївська           9.790,7
   Одеська             15.167,6
   Полтавська           11.318,5
   Рівненська            8.538,6
   Сумська             8.529
   Тернопільська          8.291,4
   Харківська           18.724,9
   Херсонська            9.165,1
   Хмельницька           10.585,2
   Черкаська            10.654,7
   Чернівецька           6.361,6
   Чернігівська           8.743,4
міста:
Київ              18.937,3
   Севастополь           2.693,4

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9 тис. гривень.

Стаття 9. Надати право Головному управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення.

Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.

Стаття 11. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її транспортування; ( Абзац другий статті 11 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України.

Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2 рази.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок.

Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою.

Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. ( Дію статті 15 зупинено щодо сплати збору до Державного інноваційного фонду на період проведення експерименту для підприємств - учасників економічного експерименту на підставі Закону N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 ) Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, сплачують до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99 )

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.

Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності. ( Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:

100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );

452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах;

інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше 187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом. ( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому у 1998 році.

До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням.

Стаття 17. Установити, що у 1999 році:

плата за понадлімітне використання водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у межах ліміту;

розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї статті Кодексу.

Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

( Положення статті 19 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 ) Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);

нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти місцевим бюджетам (код 1399);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян) (код 1340).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по заробітній платі (за її наявності).

Установити, що на фінансування визначених цією статтею видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України.

( Стаття 19 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, фактично отриманих за вчинення консульських дій за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до складу доходів Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і спрямовуються на погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового фонду.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам Державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

( Дію окремих положень, визначених статтею 24, зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):

пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;

пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове будівництво громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 12 статті 22 в частині надання пільгової позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 36 в частині одержання громадянами, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, безпроцентних позик за новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім'ю із строком сплати до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу їх евакуації, відселення або самостійного переселення.

Стаття 25. Установити тариф на доставку пенсій та грошової допомоги, що фінансуються з Пенсійного фонду України, в розмірі не вище 1,7 відсотка від фактичного обсягу виплачених пенсій та грошових допомог, а також плату комерційних банків на 1999 рік за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Виплата пенсій та грошових допомог військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям, державної грошової допомоги, допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку, пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України. Проведення зазначених виплат за рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України забороняється. ( Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 26. Установити, що у 1999 році державні централізовані капітальні вкладення здійснюються за рахунок і в межах надходження до Державного бюджету України відповідно до законодавства 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями.

Стаття 27. Установити, що Фонд державного майна України має забезпечити в 1999 році мобілізацію коштів до Державного бюджету України у сумі не менше 800.000 тис. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств. Кошти понад 675.000 тис. гривень, що не враховані у доходній частині Державного бюджету України, спрямовуються на погашення основної суми державного боргу.

Стаття 28. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення, але не нижче встановленого законодавством.

Стаття 29. З метою становлення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України дозволити Міністерству фінансів України спрямовувати у 1999 році кошти, отримані понад обсяги, зазначені у статті 3 цього Закону від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на формування цього Фонду.

Стаття 30. Надати право Міністерству оборони України проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі 208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

Стаття 32. Установити, що у 1999 році надходження до Державного бюджету України коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.

Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, що в 1999 році для стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органами Державної податкової служби України застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких реструктуризується.

Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про реструктуризацію, забезпечується заставою або порукою. При цьому плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.

Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом Національного банку України станом на 1 грудня 1998 року, спрямовуються на погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу України.

Стаття 37. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2000 року в сумі 20.260.949,4 тис. гривень.

Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів США.

Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.

Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним експортерам). ( Стаття 40 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 41. Установити, що:

з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету України за доходами здійснюється органами Державного казначейства України; ( Абзац другий статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в органах Державного казначейства України;

безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного казначейства України.

Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості вугледобувним підприємствам за станом на 1 січня 1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш як на 1.500.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку. ( Стаття 42 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

( Щодо визнання неконституційними положень статті 42 у частині надання повноважень Кабінету Міністрів України здійснювати обмеження видатків з Державного бюджету України на утримання судових органів України без урахування передбачених статтею 130 Конституції України конституційних гарантій їх фінансування див. Рішення Конституційного суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )

Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх справ України за станом на 1 січня 1999 року, а також для розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти, за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів мінімальної необхідної потреби. У разі невідповідності сум номінальної заборгованості та реального розрахунку різниця відноситься на загальне фінансування головних розпорядників бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку та уступки боргу.

Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами.

( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково зараховуються надходження від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України, яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі 2.800.115 тис. гривень. ( Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7 цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:

(тис. гривень)

Автономна Республіка Крим 127.296

області:
Вінницька            177.033
   Волинська            130.972
   Дніпропетровська         354.477
   Донецька             351.451
   Житомирська           186.335
   Закарпатська           97.174
   Запорізька            294.470
   Івано-Франківська        144.575
   Київська             392.030
   Кіровоградська          121.280
   Луганська            425.024
   Львівська            350.656
   Миколаївська           113.469
   Одеська             233.622
   Полтавська            225.048
   Рівненська            106.988
   Сумська             123.844
   Тернопільська          149.382
   Харківська            250.000
   Херсонська            84.258
   Хмельницька           185.544
   Черкаська            193.471
   Чернівецька            48.903
   Чернігівська           186.043
міста: Київ 302.613 Севастополь 94.157

( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та пільгах населенню.

Фінансування субвенцій з Державного бюджету України проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині першій цієї статті Закону.

Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів, видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.

Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій відповідним бюджетам.

Дотації, які надаються з Державного бюджету України республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей бюджету.

Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (включаючи податок на додану вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів, що надходять на рахунки розташованих на території відповідних регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міського (міста Севастополя) бюджетів.

Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь.

Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

2. Кабінету Міністрів України:

при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних депутатів України;

виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис. гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000 тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;

виділити за рахунок видатків на здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;

визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі 538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275 тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.) - на додаткове фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ); ( Абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

при здійсненні розподілу державних централізованих капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи у сфері національної оборони, закупівлю сільськогосподарської техніки (у сумі 565.000 тис. грн.), підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000 тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі 20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000 тис. грн.);

при визначенні спрямування коштів на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000 тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового конденсату та природного газу;

при розподілі видатків Державного бюджету України на геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у східних і південних областях України та Автономній Республіці Крим;

при розподілі видатків Державного бюджету України на протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин;

визначити джерела і додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування вугільної галузі; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

здійснити погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис. гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999 рік; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

забезпечити відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким призначенням: ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з Державного бюджету України; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Президент України               Л.КУЧМА
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 378-XIV

Додаток N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
     |                   |     |Поточні видатки    | Капітальні
  Код  |       Назва функції      |  Всього|----------------------|  видатки
     |                   |     |Всього  |  з них:  |
     |                   |     |     |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------
010000   Державне управління          1063667,8 1014606,5   621169  49061,3
010100   Функціонування законодавчої влади    70989,8  53695,2   21527  17294,6
010101   Апарат Верховної Ради України       37193   25494    9714   11699
010103   Забезпечення діяльності народних     10916   10916    6202
      депутатів
010104   Апарат Рахункової палати         7932,3  3239,1   1448,4   4693,2
010105   Інші видатки              12541,5  11691,1   2810,1   850,4
010106   Діяльність Уповноваженого Верховної    2407   2355   1352,5     52
      Ради України з прав людини
010200   Функціонування виконавчої влади    419626,7 403668,7  227301,4   15958
010201   Апарат Кабінету Міністрів України    29248,6   21568   5290,2   7680,6
010203   Апарат міністерств, інших       212311,9 204034,5  120188,9   8277,4
      центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010204   Місцеві державні адміністрації     178066,2 178066,2  101822,3
010300   Утримання Президента України та     25188,6  18655,6   5480,5    6533
      його апарату
010400   Утримання фінансових і фіскальних   515415,8 507155,1  361437,5   8260,7
      органів
010401   Державна податкова служба в Україні  373036,9 373036,9  276428,3
010403   Державна контрольно-ревізійна      29272,7  29272,7  19950,1
      служба в Україні
010405   Державне казначейство України      36562,9  35465,5  19865,1   1097,4
010407   Митна служба України          67285,7  67285,7   45194
010409   Витрати на комп'ютеризацію        9257,6  2094,3        7163,3
      Держказначейства та інших фінансових
органів
010500   Загальне планування і статистичні    13118,3  13118,3   4462,1
      служби
010501   Проведення статистичних досліджень   12158,3  12158,3   4462,1
      і переписів
010502   Ведення записів щодо сімейних        960    960
бюджетів
010600   Інші видатки на загальнодержавне    19328,6  18313,6   960,5    1015
      управління
010601   Виготовлення орденів, медалей,      1906,5  1906,5
документів до них
010604   Утримання Пробірної палати України    1907,1  1907,1   804,5
010605   Утримання Центру правової реформи і    310,4   295,4     91     15
      законопроектних робіт
010606   Утримання Фонду сприяння становленню   172,6   172,6     65
      місцевого та регіонального
самоврядування
010607   Видатки на паспортизацію населення    15032   14032         1000
      України
020000   Судова влада               132000 110545,6  49910,2  21454,4
020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190
020002   Верховний Суд України           14215  8694,3   2724,4   5520,7
020003   Обласні суди               18070   16770   8253,5    1300
020004   Районні (міські) суди           63820  61259,5  28018,5   2560,5
020005   Вищий арбітражний суд України       3050  2199,3   1018,5   850,7
020006   Арбітражні суди              13780   11020   5437,1    2760
020007   Військові суди               3970  3397,5   2069,2   572,5
020100   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
020101   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
030000   Міжнародна діяльність         549541,8 488154,8  89065,5   61387
030100   Міжнародне співробітництво       495490,8 434103,8   89061   61387
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     200776  200776
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030102   Утримання дипломатичних представництв  236488  212661   89061   23827
      України за кордоном
030103   Придбання за кордоном у державну     37560              37560
      власність України приміщень для
розміщення дипломатичних представництв
України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями   18951,4  18951,4
за кордон працівників органів
державної влади
030105   Інші витрати неторгівельного       1715,4  1715,4
характеру
030200   Реалізація міжнародних угод        54051   54051    4,5
030201   Внески до міжнародних фінансових
організацій 42791 42791
030202   Внески до установ і організацій СНД    5150   5150
030204   Протокольні заходи, пов'язані з      5000   5000
офіційними візитами
030205   Фінансування діяльності           820    820
міжурядових двосторонніх комісій
030206   Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду    290    290    4,5
040000   Фундаментальні дослідження і сприяння 511225,1 511225,1
науково-технічному прогресу
040100   Фундаментальні дослідження       236990,1 236990,1
040101   Фундаментальні дослідження       227686,1 227686,1
наукових установ
040102   Державний фонд фундаментальних       9304   9304
досліджень
040200   Розробка перспективних технологій    274235  274235
і пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу
040201   Фінансування пошукових та прикладних   136084  136084
розробок
040202   Фінансування наукової частини       39142   39142
державних, міжгалузевих та галузевих
програм
040203   Фінансування державних контрактів     32638   32638
040204   Державні і міждержавні          59768   59768
науково-технічні програми
040205   Фінансування наукових розробок з      4703   4703
проблем стандартизації, сертифікації
та еталонної бази
040206   Державні премії України та Державні    1900   1900
стипендії в галузі науки і техніки
050000   Національна оборона          1700255,6 1672455,6  819151,9   27800
050100   Утримання Збройних Сил України    1441133,6 1441133,6   806030
050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
техніки
050300   Капітальне будівництво          33000   8000         25000
050301   Капітальне будівництво і придбання     8000   8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України
050302   Будівництво житла для           25000              25000
      військовослужбовців
050400   Науково-дослідні і            65000   65000
дослідно-конструкторські роботи
050500   Інші видатки в галузі оборони       51902   49102  12616,3    2800
050501   Участь в міжнародних заходах по      20000   20000    8204
      підтримці миру
050502   Національний координаційний центр      450    450   182,3
      адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас
050503   Утримання Генеральної військової      285    285    230
      інспекції при Президентові України
050504   Фінансування заходів щодо ліквідації   3950,1  1150,1         2800
      стратегічних озброєнь
050505   Підготовка призовників для       12216,9  12216,9    4000
      Збройних Сил України та інших
військових формувань в навчальних
організаціях Товариства сприяння
обороні України
050507   Забезпечення живучості      та    15000   15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів
050600   Мобілізаційна підготовка галузей      9220   9220   505,6
      народного господарства
060000   Правоохоронна діяльність та      1653421,4 1623973,9  980440,4  29447,5
      забезпечення безпеки держави
060100   Органи внутрішніх справ         543300  543300   414300
060101   Матеріально-технічне  забезпечення    7000   7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
060102   Підрозділи органів внутрішніх справ   525970  525970   406330
060108   Паспортно-реєстраційна та міграційна   10330   10330    7970
      робота
060200   Внутрішні війська Міністерства      78000   78000   47482
      внутрішніх справ України
060201   Поточне утримання внутрішніх військ    78000   78000   47482
      МВС України
060300   Прокуратура                81480   75290   45600    6190
060400   Кримінально-виправна система       215000  212500   97904    2500
060401   Установи і підприємства Державного    215000  212500   97904    2500
      департаменту України з питань
виконання покарань
060500   Прикордонні війська України       174750  174750   72311
060501   Утримання Прикордонних військ      174750  174750   72311
      України
060600   Служба безпеки України          238350  229378  125852,4    8972
060601   Поточне утримання Служби безпеки
України 224350 219350 125000 5000
060602   Антитерористичний центр Служби      11000   7028   852,4    3972
      безпеки України
060603   Матеріально-технічне забезпечення     3000   3000
спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю
060700   Пожежна охорона              90000  89077,5   69510   922,5
060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5
060800   Національна гвардія України        65040   65040   35000
060801   Поточне утримання підрозділів       65040   65040   35000
      Національної гвардії України
060900   Департамент спеціальних          79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки
України
061000   Інші правоохоронні органи        88501,4  77788,4   41007   10713
061001   Управління державної охорони      18501,4  18501,4   11800
061004   Зведений бюджет розвідувальних      50000   45104   20907    4896
      органів
061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817
070000   Освіта                1480877,3 1448710,1  710703,3  32167,2
070100   Дошкільна освіта            51709,8  51021,5  22565,2   688,3
070101   Дошкільні заклади освіти        51709,8  51021,5  22565,2   688,3
070200   Загальна середня освіта          723,5   723,5   338,9
070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
070300   Заклади освіти для громадян, які   8940,8  8840,8   3809,6    100
      потребують соціальної допомоги та
реабілітації
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   8940,8  8840,8   3809,6    100
      загальноосвітні      санаторні
школи-інтернати
070400   Позашкільна освіта           36468,4  33482,7   4909,7   2985,7
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   36468,4  33482,7   4909,7   2985,7
      із позашкільної роботи з дітьми
070500   Професійно-технічна освіта       299404,3 292462,5  129374,2   6941,8
070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8
070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації
070600   Вища освіта              992072,9 972550,4   532692  19522,5
070601   Вищі заклади освіти I та II      192431,9 190702,9  104204,5    1729
      рівнів акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV      799641 781847,5  428487,5  17793,5
      рівнів акредитації
070700   Післядипломна освіта          33934,6  32158,1  12761,4   1776,5
070701   Заклади післядипломної    освіти   26897,2  25120,7  12173,3   1776,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   7037,4  7037,4   588,1
      освіти
070800   Інші заклади та заходи в галузі      57623  57470,6   4252,3   152,4
      освіти
070801   Придбання підручників           33400   33400
070802   Методична робота, інші заходи по    22381,5  22229,1   3109,3   152,4
      народній освіті
070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8
070806   Інші заклади освіти           1386,7  1386,7   862,2
080000   Охорона здоров'я            580634,4 531379,9  170383,7  49254,5
080100   Лікарні широкого профілю        140781,8 138529,5  65658,5   2252,3
080101   Лікарні                140781,8 138529,5  65658,5   2252,3
080200   Спеціалізовані медичні заклади     253494,4  231853  69254,5  21641,4
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   69032,5  65737,7  24070,8   3294,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080202   Клініки науково-дослідних інститутів  131431,7 114281,8   32455  17149,9
080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6
080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7
080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223

(нетуберкульозні)

080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5
080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   21404,5  21035,5   9300,5    369
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2644,7  2580,7   963,5     64
      числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
080500   Загальні і спеціалізовані        4928,1   4744   1818,8   184,1
      стоматологічні поліклініки
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      1460,2  1460,2   940,3
080700   Санітарно-епідеміологічна служба    21461,1  21135,9   6711,5   325,2
080701   Санітарно-епідеміологічні станції    15461,1  15135,9   6711,5   325,2
080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000
081000   Інші заклади в галузі охорони     134459,6 110041,1  15736,1  24418,5
      здоров'я
081002   Інші заходи по охороні здоров'я    134459,6 110041,1  15736,1  24418,5
090000   Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2210476,7 2196456,4 562,1 14020,3
090100   Виплата пенсій та допомоги        876003  876003
090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
Пенсійного фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям
090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
Пенсійного фонду України на
розмежування джерел фінансування
пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами
090400   Інші види соціальної допомоги      62768,6  59748,3   367,1   3020,3
090404   Грошова допомога біженцям          50    50
090408   Програма протезування           1901   1901
090409   Утримання стаціонарів при протезуванні  1885,8  1725,5   367,1   160,3
090410   Кошти на  виплату  заборгованості    50000   50000
з регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860
090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
особам начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ
091000   Кошти з бюджету, що передаються до   110000  110000
Фонду України соціального захисту
інвалідів
091100   Молодіжні програми             9000   9000
091106   Інші видатки                9000   9000
091200   Інші заклади та заходи в галузі   32705,1  21705,1    195   11000
      соціальної політики
091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були
незаконно депортовані з України
091205   Утримання пунктів тимчасового       260,5   260,5     25
      розміщення біженців
091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу
091209   Фінансова підтримка   громадських    11900   11900
організацій інвалідів і ветеранів
100000   Житлово-комунальне господарство     23863,5   20222        3641,5
100100   Житлове господарство          23773,5   20132        3641,5
100104   Відомчий житловий фонд (капітальний   3641,5             3641,5
      ремонт)
100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
соціальної сфери непрацюючих
вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної
власності
100106   Операційні видатки             132    132
100200   Комунальне господарство           90    90
100203   Благоустрій міст               90    90
110000   Культура і мистецтво           164000 129715,5   8527,3  34284,5
110100   Мистецтво               108173,5  76303,5    41,7   31870
110101   Творчі спілки               2687   2687
110102   Театри                  20470   14520         5950
110103   Філармонії, музичні  колективи  і   83516,5  59096,5    41,7   24420
      ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
110104   Видатки на заходи,   передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
110200   Культура                35336,9  34022,4   7100,5   1314,5
110201   Бібліотеки               15315,9  15288,4   2698,8    27,5
110202   Музеї і виставки              9908   9605    1909    303
110203   Заповідники                7188   6304   1048,1    884
110204   Палаци і будинки культури, клуби та    2882   2782   1444,6    100
      інші заклади клубного типу
110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43
110300   Кінематографія              13600   13600
110400   Архівна справа               2722   2472   950,8    250
110401   Державні архівні установи         2722   2472   950,8    250
110500   Інші заходи та заклади в галузі     4167,6  3317,6   434,3    850
      мистецтва і культури
110501   Державні премії України в галузі
літератури та мистецтва 165 165
110502   Інші культурно-освітні заклади та    4002,6  3152,6   434,3    850
      заходи
120000   Засоби масової інформації       161003,5 147953,5  19914,6   13050
120100   Телебачення і радіомовлення      141018,5 127968,5  19914,6   13050
120200   Преса                   11340   11340
120201   Періодичні видання (газети        11340   11340
та журнали)
120300   Книговидання                5145   5145
120301   Видавництва                5145   5145
120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500
130000   Фізична культура і спорт         81700  67398,1  19350,6  14301,9
130100   Здійснення заходів з фізичної       52310  38328,6   6130,4  13981,4
      культури і спорту
130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6    5492    1041
130102   Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань 10011,6 9951,6 60
130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд  України   в
Олімпійських та Параолімпійських
іграх
130104   Видатки на  утримання центрів з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
реабілітаційних шкіл
130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
інвалідного спорту
130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій
130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
для баз Олімпійської підготовки
130110   Фінансова підтримка спортивних споруд   1752   1752
130112   Інші видатки                2570   1461         1109
130200   Державна підтримка   громадських    29390  29069,5  13220,2   320,5
      організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості
130201   Проведення  навчально-тренувальних   6317,1  6317,1
зборів і змагань
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     300    300
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203   Утримання та навчально-тренувальна   14359,7  14219,7   9396,8    140
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204   Утримання апарату    управління   3028,4  2999,9   1944,6    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд  3434,8  3282,8   907,6    152
130206   Інші видатки                1950   1950   971,2
140000   Промисловість та енергетика      2105664,5 2105664,5
140100   Паливно-енергетичний комплекс      1596000  1596000
140104   Видатки, пов'язані        з   421000  421000
реструктуризацією вугільної
промисловості
140105   Утримання державної  воєнізованої    45000   45000
гірничорятувальної служби
140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
підприємств
140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000
140200   Конверсія та розвиток підприємств    90000   90000
оборонного та машинобудівного
комплексів
140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
конверсії підприємств оборонного
комплексу і створення нових видів
цивільної продукції
140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
сільськогосподарського
машинобудування
140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000
140300   Відтворення мінерально-сировинної   383664,5 383664,5
бази
140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
фінансуються за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
пошук золота за рахунок бюджетних
коштів
140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
розробці методів дегазації
вугільних пластів, вирішенню
проблем пошуку, використанню метану
140400   Інші галузі промисловості         36000   36000
140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
виробництва важкої води та інших
об'єктів на підприємствах
Мінпромполітики
140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
залізорудних підприємств з
підземного видобутку руди
140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
підприємств
150000   Будівництво              1132496,2   606,2        1131890
150100   Будівництво               1130000             1130000
150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000
150200   Архітектура               2496,2   606,2         1890
150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890              1890
150202   Розробка схем та проектних рішень     500    500
масового застосування
150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії по архітектурі
160000   Сільське господарство,    лісове  375735,8  363714,1  78592,4  12021,7
      господарство,   рибальство   і
мисливство
160100   Земельні ресурси             24400   24400
160102   Оплата робіт по докорінному        3500   3500
поліпшенню земель
160103   Проведення земельної реформи       20000   20000
160104   Хімічна паспортизація земель        900    900
160200   Водне господарство           129502,6 119502,6   11040   10000
160201   Експлуатація загальнодержавних  і  129502,6 119502,6   11040   10000
      міжгосподарських     державних
меліоративних систем
160300   Сільськогосподарське виробництво    104105,5 104105,5    3104
160302   Державна програма селекції в       32863   32863    3104
      тваринництві
160303   Заходи по боротьбі з шкідниками та    2000   2000
хворобами сільськогосподарських
рослин
160304   Протиепізоотичні заходи         39733,6  39733,6
160305   Підтримка виробництва   продукції    5000   5000
тваринництва та рослинництва
160306   Фінансування витрат на закладення і    10000   10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками
160307   Державна програма селекції в      11464,9  11464,9
рослинництві
160309   Державна підтримка селянських       3044   3044
(фермерських) господарств
160600   Лісове господарство і мисливство    66208,2  66208,2  44756,1
160700   Риболовецьке господарство        16532,2  15370,5   3426,2   1161,7
160701   Рибогосподарські заходи         2764,3  2764,3   425,7
160702   Аквакультури               1092,5  1092,5
160703   Капітальний ремонт            1022,5             1022,5
160704   Утримання органів рибоохорони      11313,9  11174,7   3000,5   139,2
160705   Селекція в рибництві            339    339
160800   Дослідження і практичні розробки в   1083,5  1083,5
галузі сільського господарства
160802   Розробка    проектно-кошторисної   1083,5  1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
160900   Діяльність і  послуги  в  галузі   4653,8  4353,8          300
      сільського господарства, лісового
господарства, рибальства і
мисливства, не віднесені до інших
категорій
160901   Фінансування господарств,    що    2000   2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах
160902   Фінансування Національного виставкового   300               300
      центру
160903   Інші заходи та заклади в галузі   2353,8  2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства
161000   Фінансування бюджетних установ      29250   28690  16266,1    560
      агропромислового комплексу
161013   Інші бюджетні       установи    29250   28690  16266,1    560
      агропромислового комплексу
170000   Транспорт, дорожнє  господарство,   275000  274000   5755,2    1000
      зв'язок,   телекомунікації   та
інформатика
170200   Водний транспорт              6520   6520
170201   Українське державне підприємство      6520   6520
"Укрводшлях"
170400   Повітряний транспорт            8400   8400
170401   Державне авіапідприємство "Україна"    8400   8400
170700   Дорожнє господарство           231300  231300
170703   Видатки на  фінансування  робіт,   231300  231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування
170800   Зв'язок                 9060,2  9060,2    4343
170801   Утримання фельдзв'язку           7500   7500    3243
170802   Спецоб'єкти               1560,2  1560,2    1100
170900   Інформатика                10000   10000
170901   Національна програма інформатизації    10000   10000
171000   Діяльність і послуги, не віднесені до  9719,8  8719,8   1412,2    1000
      інших категорій
171001   Витрати на  утримання   засобів   9719,8  8719,8   1412,2    1000
      навігаційно-гідрографічного
обладнання
180000   Інші послуги, пов'язані з економічною  146000 145264,9  25483,9   735,1
      діяльністю
180100   Проекти багатоцільового розвитку    112045,2 112045,2  10681,7
180101   Фінансування   Загальнодержавної   69953,1  69953,1
(Національної) космічної програми
180102   Утримання Національного   центру   32747,7  32747,7  10542,5
      управління та випробувань космічних
засобів
180103   Фінансування Національної програми   1308,2  1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану
180104   Державна програма створення служби   1949,2  1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації
180105   Фінансування витрат, пов'язаних з    1850   1850   139,2
      функціонуванням    антарктичної
станції "Академік Вернадський"
180106   Фінансування Державної програми     2630,3  2630,3
"Гідрографія"
180107   Фінансування міжгалузевих         886,7   886,7
енергозберігаючих заходів
180108   Фінансування спецінформацій         720    720
180200   Діяльність, пов'язана з формуванням   33954,8  33219,7  14802,2   735,1
      загальної  економічної  політики,
управлінням у галузі
стандартизації, гідрометеорології,
геодезії та контролем за
виробництвом
180201   Фінансування робіт        по    349,7   349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації
180204   Фінансування        центрів   2128,7  2128,7    1168
      стандартизації,   метрології  і
сертифікації для проведення
державного нагляду
180205   Утримання обласних,  міських  та   18117,4  17482,3    8660   635,1
      інших гідрометеорологічних центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування
180206   Утримання місцевих органів        7391,8  7391,8    4560
      Держнаглядохоронпраці
180207   Фінансування робіт        з   1438,9  1338,9   414,2    100
      хіміко-токсикологічного     та
фізико-хімічного контролю
180208   Фінансування топографо-геодезичних    4528,3  4528,3
робіт
190000   Заходи, пов'язані  з  ліквідацією   1746800  1514875        231925
      наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціальним захистом населення
190100   Витрати на  соціальний   захист   1310099  1310099
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
190101   Виплата компенсацій і надання пільг   854459  854459
190102   Соціальне страхування          203619  203619
190103   Надання пільг по пенсійному       252021  252021
забезпеченню та допомоги
190200   Державні капітальні вкладення      180992             180992
190300   Самостійне переселення громадян з    50933              50933
      радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I
постраждалих
190400   Витрати на забезпечення робіт у зоні   129120  129120
відчуження
190401   Здійснення заходів на об'єкті       32000   32000
"Укриття"
190402   Здійснення інших заходів у зоні
відчуження 97120 97120
190500   Інші цільові програми           75656   75656
190501   Комплексне     медико-санітарне    32079   32079
забезпечення постраждалого
населення
190502   Екологічне оздоровлення     та    23173   23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення
190503   Наукове забезпечення робіт та       17382   17382
інформаційні системи
190504   Контрактна система оплати праці       170    170
190505   Непередбачені витрати (резерв)       852    852
190506   Здійснення окремих     заходів    2000   2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
200000   Охорона навколишнього  природного    85427  84712,4  18692,9   714,6
      середовища та ядерна безпека
200100   Охорона і раціональне використання    37940  37443,4         496,6
      водних ресурсів
200200   Охорона і раціональне використання     4600   4600
земель
200300   Створення захисних     лісових    9500   9500   5797,4
      насаджень та полезахисних лісових
смуг
200400   Охорона і раціональне використання    6900   6900
мінеральних ресурсів
200500   Утримання місцевих природоохоронних    10800   10800    7180
      органів
200600   Збереження природно-заповідного фонду   10132   9914   5219,5    218
200700   Інші природоохоронні заходи         300    300
200800   Утримання організацій  з  ядерної    5255   5255    496
      безпеки та інші заходи, спрямовані
на забезпечення державного
регулювання ядерної безпеки
200801   Утримання Головної    державної     755    755    496
      інспекції по нагляду за ядерною
безпекою
200802   Покриття планових     збитків,    4500   4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"
210000   Попередження     та ліквідація   91773,9  90273,9  28114,3    1500
      надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
210100   Попередження та ліквідація       32232,2  31232,2   2310,1    1000
      надзвичайних ситуацій
210102   Утримання головної   воєнізованої   1189,5  1189,5   866,5
      протифонтанної частини
210103   Фінансування невідкладних  заходів    7800   7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"
210104   Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13742,7  12742,7   1443,6    1000
210106   Утримання державної            9500   9500
аварійно-рятувальної служби
210200   Війська Цивільної оборони України    59541,7  59041,7  25804,2    500
210201   Утримання військ Цивільної оборони   59541,7  59041,7  25804,2    500
      України
220000   Поповнення державних запасів і     416752,1  15397,1   3315,3   401355
      резервів
220100   Державні запаси    дорогоцінних    1400    45    15,3    1355
      металів і каміння
220101   Державний фонд дорогоцінних металів і   1400    45    15,3    1355
      дорогоцінного каміння
220200   Державний матеріальний резерв     415352,1  15352,1    3300   400000
220201   Накопичення (приріст) матеріальних   400000             400000
      цінностей матеріального резерву
220202   Утримання і розвиток системи        8459   8459    3300
      матеріального резерву
220203   Відшкодування витрат підприємствам,   6893,1  6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
230000   Обслуговування державного боргу     3545056  3545056
230100   Обслуговування внутрішнього       1536000  1536000
державного боргу
230102   Сплата доходу за облігаціями      1528000  1528000
державних позик
230103   Сплата комісій               6000   6000
230104   Витрати, пов'язані з  друкуванням    2000   2000
державних цінних паперів
230200   Обслуговування зовнішнього державного  2009056  2009056
боргу
230201   Сплата процентів            1581924  1581924
230202   Сплата комісій по зобов'язаннях      18332   18332
230204   Сплата інших платежів по         21976   21976
зобов'язаннях
230205   Сплата комісій за  обслуговування    1396   1396
агентських (посередницьких) послуг
230206   Сплата доходу      (процентів)   385428  385428
за облігаціями зовнішньої позики
240000   Державні цільові фонди (за винятком   794466  726916   27808   67550
      Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення)
240300   Державний фонд сприяння зайнятості    554000  492500   26910   61500
      населення
240400   Державний інноваційний фонд       187390  184840    898    2550
240600   Фонд охорони навколишнього        13076   9576         3500
      природного середовища
240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
інвалідів
250000   Видатки, не віднесені до       4107422,2 3778565,6    623   40000
      основних груп
250100   Резервні фонди              300000
250101   Резервний Фонд Кабінету
Міністрів України 300000
250200   Проведення виборів           77188,6  77188,6    623
250201   Вибори Президента України         75000   75000

( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201), установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.), та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із коштів, що додатково виділені на вибори Президента України, спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000 тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
      комісії
250300   Кошти, що передаються до        2426289  2386289         40000
      бюджетів інших рівнів
250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя
250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000
250400   Різні виплати              1315088  1315088
250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку
і колишнього Укрдержстраху та викуп
облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
заборгованостей, що виникли у
попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ,
грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах

250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
реструктуризованої заборгованості
перед комерційними банками
250500   Бюджетні позички           - 11143,4
250502   Повернення бюджетних позичок     - 11143,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Додаток N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

Розподіл видатків Державного бюджету України на 1999 рік по головних розпорядниках коштів

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
     |                   |    |Поточні видатки    | Капітальні
  Код  |       Назва функції      | Всього|----------------------|  видатки
     |                   |    |Всього  |  з них:  |
     |                   |    |     |оплата праці|
------------------------------------------------------------------------------------------------
11         Управління справами Верховної Ради України

010101   Апарат Верховної Ради України       37193   25494    9714   11699
010103   Забезпечення діяльності народних     10916   10916    6202
      депутатів
010105   Інші видатки              12541,5  11691,1   2810,1   850,4
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     584    584
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями   3661,4  3661,4
за кордон працівників органів
державної влади
030105   Інші витрати неторгівельного       1715,4  1715,4
характеру
070101   Дошкільні заклади освіти         498,3   410,3   118,6     88
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      9770  5012,7   1579,3   4757,3
100104   Відомчий житловий фонд           1080              1080

(капітальний ремонт)

120100   Телебачення і радіомовлення        5600   5600
120201   Періодичні видання (газети та       3850   3850
журнали)
160302   Державна програма селекції в        306    306
тваринництві
160307   Державна програма селекції в         30    30
рослинництві
Всього:       87745,6  69270,9   20424  18474,7

30         Адміністрація Президента України
010300   Утримання Президента України та його  25188,6  18655,6   5480,5    6533
      апарату
010601   Виготовлення орденів, медалей,      1906,5  1906,5
документів до них
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    3324   3324
за кордон працівників органів
державної влади
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      2643   879,9   635,7   1763,1
Всього:       33062,1   24766   6116,2   8296,1

40         Кабінет Міністрів України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4734   4734
за кордон працівників органів
державної влади
Всього:        4734   4734

41         Господарське управління Кабінету Міністрів України
010201   Апарат Кабінету Міністрів України    29248,6   21568   5290,2   7680,6
070101   Дошкільні заклади освіти         714,2   701,7   291,2    12,5
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    609,8   604,8   185,6     5
      із позашкільної роботи з дітьми
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     8555,4  7197,4    2000    1358
100104   Відомчий житловий фонд          1100              1100

(капітальний ремонт)

Всього:        40228  30071,9    7767  10156,1

60         Верховний Суд України
020002   Верховний Суд України           14215  8694,3   2724,4   5520,7
070702   Інші заклади і заходи
післядипломної освіти 30 30
Всього:        14245  8724,3   2724,4   5520,7

70         Вищий арбітражний суд України
020005   Вищий арбітражний суд України       3050  2199,3   1018,5   850,7
020006   Арбітражні суди              13780   11020   5437,1    2760
040201   Фінансування пошукових та          61    61
прикладних розробок
Всього:        16891  13280,3   6455,6   3610,7

80         Конституційний Суд України
020001   Конституційний Суд України        12170   4980   1629,6    7190
Всього:            12170   4980   1629,6    7190

90         Генеральна прокуратура України
060300   Прокуратура                81480   75290   45600    6190
070701   Заклади післядипломної    освіти    318,5   318,5   219,3
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього:       81798,5  75608,5  45819,3    6190

100        Міністерство внутрішніх справ України
010607   Видатки на паспортизацію населення    15032   14032         1000
      України
060101   Матеріально-технічне  забезпечення    7000   7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
060102   Підрозділи органів внутрішніх справ   525970  525970   406330
060108   Паспортно-реєстраційна та         10330   10330    7970
      міграційна робота
Всього:       558332  557332   414300    1000

110        Міністерство вугільної промисловості України
010203   Апарат міністерств,      інших    775,1   775,1   424,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних   3169   3169
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1155   1155
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      435    435
090410   Кошти на виплату заборгованості з    50000   50000
регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
140104   Видатки, пов'язані з реструктуризацією  421000  421000
вугільної промисловості
140105   Утримання державної воєнізованої     45000   45000
гірничорятувальної служби
140106   Державна підтримка вугледобувних    1100000  1100000
підприємств
Всього:      1621534,1 1621534,1   424,9

120        Міністерство економіки України
010203   Апарат міністерств,      інших   9684,2  9684,2   5173,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    7670   7670
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1360   1360
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    89,4   89,4     26
      із позашкільної роботи з дітьми
070701   Заклади післядипломної    освіти    71,4   71,4     26
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
100104   Відомчий житловий фонд (капітальний     400               400
      ремонт)
120201   Періодичні видання (газети та журнали)    60    60
Всього:        19395   18995   5225,3    400

130        Міністерство енергетики України
040201   Фінансування пошукових та прикладних    415    415
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     278    278
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      310    310
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    17484   17484   8470,2
      спеціалізовані  заклади  (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080701   Санітарно-епідеміологічні станції     1136   1136   670,7
140112   Утримання зупинених блоків ЧАЕС      30000   30000
Всього:        49623   49623   9140,9

140        Міністерство закордонних справ України
010203   Апарат міністерств,      інших   8207,8  8047,8   2390,9    160
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
030101   Внески до бюджету ООН, органів і   200136  200136
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030102   Утримання дипломатичних представництв  236488  212661   89061   23827
      України за кордоном
030103   Придбання за кордоном у державну    37560              37560
      власність  України приміщень для
розміщення дипломатичних
представництв України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    4000   4000
за кордон працівників органів
державної влади
040201   Фінансування пошукових та прикладних    200    200
розробок
070701   Заклади післядипломної    освіти    613,5   613,5   255,8
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
120201   Періодичні видання (газети та        170    170
журнали)
Всього:      487375,3 425828,3  91707,7   61547

150        Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
010203   Апарат міністерств,      інших   2758,6  2758,6    1155
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
030101   Внески до бюджету ООН, органів і     56    56
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
розробок
070701   Заклади післядипломної    освіти     766    766   302,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього:       3737,6  3737,6   1457,5

170        Міністерство інформації України
010203   Апарат міністерств,      інших    804,2   804,2   430,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    260    260
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     361    361
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040204   Державні і міждержавні           955    955
науково-технічні програми
110502   Інші культурно-освітні заклади та      588    588   276,1
      заходи
120201   Періодичні видання (газети та       2271   2271
журнали)
120301   Видавництва                5145   5145
120400   Інші засоби масової інформації       3500   3500
170901   Національна програма інформатизації    10000   10000
Всього:       23884,2  23884,2    707

180        Міністерство культури і мистецтв України
010203   Апарат міністерств,      інших    478,9   478,9    263
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних
розробок 613 613
070101   Дошкільні заклади освіти         137,1   137,1    36,3
070201   Загальноосвітні школи  (в  т.ч.    723,5   723,5   338,9
      школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   2879,7  2879,7   1708,8
      загальноосвітні      санаторні
школи-інтернати
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    793,7   793,7   314,3
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів
акредитації 21482 20482 11533,6 1000
070701   Заклади післядипломної    освіти    520,8   520,8    337
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070802   Методична робота, інші заходи по     121,2   121,2     30
      народній освіті
110102   Театри                  20470   14520         5950
110103   Філармонії, музичні  колективи  і    82805   58525         24280
      ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
110104   Видатки на  заходи,  передбачені    1500              1500
      державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
110201   Бібліотеки               13732,4  13732,4   2288,9
110202   Музеї і виставки              8415   8115   1471,8    300
110203   Заповідники                5619   4835   702,9    784
110205   Школи естетичного виховання дітей      43    43
110300   Кінематографія              13000   13000
110401   Державні архівні установи          932    682     90    250
110502   Інші культурно-освітні заклади      414,6   364,6   158,2     50
      та заходи
120201   Періодичні видання (газети та        554    554
журнали)
Всього:      175234,9 141120,9   19273,7   34114

190        Державний комітет лісового господарства України
010203   Апарат міністерств,      інших     604    604   291,7
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових
установ 84 84
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1066   1066
розробок
070101   Дошкільні заклади освіти          300    300   171,7
070601   Вищі заклали освіти I та II рівнів    3308,2  3308,2   1874,8
      акредитації
160600   Лісове господарство і мисливство    59347,6  59347,6   40691
200300   Створення захисних лісових насаджень    9500   9500   5797,4
      та полезахисних лісових смуг
200600   Збереження природно-заповідного      3300   3300   2172,1
      фонду
Всього:       77509,8  77509,8  50998,7

210        Міністерство оборони України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями     72    72
за кордон працівників органів
державної влади
050100   Утримання Збройних Сил України    1441133,6 1441133,6   806030
050200   Закупівля озброєння та військової    100000  100000
техніки
050301   Капітальне будівництво і придбання    8000   8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України
050302   Будівництво житла для           25000              25000
      військовослужбовців
050400   Науково-дослідні і            65000   65000
дослідно-конструкторські роботи
050501   Участь в міжнародних заходах по      20000   20000    8204
      підтримці миру
050504   Фінансування заходів щодо ліквідації   3950,1  1150,1         2800
      стратегічних озброєнь
050507   Забезпечення живучості      та    15000   15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів
Всього:      1678155,7 1650355,7   814234   27800
220        Міністерство освіти України
010203   Апарат      міністерств, інших    651,6   651,6   421,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових    32995   32995
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    8880   8880
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1899   1899
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів     2335   2335
070101   Дошкільні заклади освіти          491    481    208     10
070301   Загальноосвітні  школи-інтернати,   6061,1  5961,1   2100,8    100
      загальноосвітні      санаторні
школи-інтернати
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   13495,7  13345,7   1335,4    150
      із позашкільної роботи з дітьми
070501   Професійно-технічні заклади освіти   297282,5 290396,7  128583,8   6885,8
070502   Професійно-технічні училища       2121,8  2065,8   790,4     56
      соціальної реабілітації
070601   Вищі заклади освіти I та II      114223,6 113223,6  65342,4    1000
      рівнів акредитації
070602   Вищі заклади освіти III  та  IV  567410,9 561224,7  315453,4   6186,2
      рівнів акредитації
070701   Заклади післядипломної    освіти    622,5   622,5   370,1
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070801   Придбання підручників           33400   33400
070802   Методична робота, інші заходи по    20748,5  20698,5    2808     50
      народній освіті
070804   Централізовані бухгалтерії        454,8   454,8   280,8
080101   Лікарні                  362,2   362,2   217,5
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім    426,8   426,8   267,4
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
130201   Проведення навчально-тренувальних    4713,1  4713,1
зборів і змагань
130203   Утримання та навчально-тренувальна   2927,3  2887,3   1475,7     40
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204   Утримання апарату управління       1044,8  1016,3   550,9    28,5
      фізкультурно-спортивних організацій
130205   Фінансова підтримка спортивних      2164,8  2012,8   907,6    152
      споруд
Всього:       1114712 1100053,5  521113,8  14658,5

230        Міністерство охорони здоров'я України
010203   Апарат міністерств,      інших    747,4   747,4   362,2
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових    6428   6428
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних   12672   12672
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    2508   2508
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      945    945
070101   Дошкільні заклади освіти          62,4   62,4    15,6
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    249,3   249,3    156
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV       62790   62790  36782,7
      рівнів акредитації
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV  10642,3  10642,3   6416,8
      рівня   акредитації  (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070802   Методична робота, інші заходи по     1070,6  1070,6    49,9
      народній освіті
080101   Лікарні                 25226,3  24897,2   9283,1   329,1
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші   49048,5  48253,7  15600,6   794,8
      спеціалізовані  заклади  (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080202   Клініки науково-дослідних інститутів  44524,9   44003  12358,9   521,9
080204   Санаторії для хворих туберкульозом   28243,2  27819,5    5546   423,7
080205   Санаторії для дітей та підлітків    20249,3  20026,3    4969    223

(нетуберкульозні)

080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   3164,9  3124,9   1217,6     40
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому   2553,7  2489,7   906,9     64
      числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
080500   Загальні і спеціалізовані        4359,1   4175   1485,9   184,1
      стоматологічні поліклініки
080701   Санітарно-епідеміологічні станції    13910,6  13585,4   5835,2   325,2
080703   Заходи по боротьбі з епідеміями      6000   6000
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     69155,5  61302,5   732,2    7853
110201   Бібліотеки                1138,5   1111   302,3    27,5
110202   Музеї і виставки              177    177    76,1
Всього:      365866,5 355080,2   102097  10786,3

240  Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
             ядерної безпеки України
010203   Апарат міністерств,      інших    874,5   874,5   485,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2656   2656
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    2756   2756
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      397    397
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV    83,2   83,2    60,5
      рівня   акредитації  (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
200500   Утримання місцевих природоохоронних    10800   10800    7180
      органів
200600   Збереження природно-заповідного      5300   5300   2510,4
      фонду
200700   Інші природоохоронні заходи         300    300
200801   Утримання Головної    державної     755    755    496
      інспекції по нагляду за ядерною
безпекою
240600   Фонд охорони навколишнього природного   13076   9576         3500
      середовища
Всього:       36997,7  33497,7  10732,5    3500

250        Міністерство праці та соціальної політики України
010203   Апарат міністерств,      інших   1961,2  1961,2   1202,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2416   2416
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     312    312
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070101   Дошкільні заклади освіти         111,7   111,7    31,2
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2041,6  2041,6   645,8
      акредитації
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV   110,3   110,3    80,2
      рівня   акредитації  (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   117,5   117,5    46,5
      освіти
080202   Клініки науково-дослідних інститутів   1566,8  1528,8   346,1     38
081002   Інші заходи по охороні здоров'я     14223,2  14133,2    2538     90
090408   Програма протезування           1901   1901
090409   Утримання стаціонарів при        1885,8  1725,5   367,1   160,3
      протезуванні
090412   Інші видатки               8931,8  6071,8         2860
091000   Кошти з бюджету, що передаються до    110000  110000
Фонду України соціального захисту
інвалідів
180206   Утримання місцевих органів        7391,8  7391,8    4560
      Держнаглядохоронпраці
240700   Фонд України соціального захисту     40000   40000
інвалідів
Всього:      192970,7 189822,4   9817,8   3148,3

260        Міністерство промислової політики України
010203   Апарат міністерств,      інших   3298,7   3144   1808,1   154,7
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    3469   3469
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    5913   5913
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів     1389   1389
070806   Інші заклади освіти            105,6   105,6    56,2
080201   Спеціалізовані лікарні  та  інші    2500              2500
      спеціалізовані  заклади  (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
110201   Бібліотеки                 200    200     59
110202   Музеї і виставки               51    51    11,8
140201   Видатки на фінансування заходів з    35000   35000
конверсії підприємств оборонного
комплексу і створення нових видів
цивільної продукції
140202   Кошти на  розвиток  вітчизняного    45000   45000
сільськогосподарського
машинобудування
140203   Спеціальні видатки Мінпромполітики    10000   10000
140402   Консервація потужностей      з    4000   4000
виробництва важкої води та інших
об'єктів на підприємствах
Мінпромполітики
140403   Видатки на     реструктуризацію    30000   30000
залізорудних підприємств з
підземного видобутку руди
140405   Видатки на приріст обігових коштів     2000   2000
підприємств
210103   Фінансування невідкладних  заходів    7800   7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"
Всього:        150726,3 148071,6   1935,1   2654,7

280        Міністерство агропромислового комплексу України

010203   Апарат міністерств,      інших   2443,8  2353,8   1171,4     90
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    6127   6127
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     979    979
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      590    590
070101   Дошкільні заклади освіти         16238   16238    6864
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   3507,8  3507,8    1976
      із позашкільної роботи з дітьми
070601   Вищі заклали освіти I та II рівнів   48020,4  47660,4  24211,2    360
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   53867   53767   29120    100
      акредитації
070701   Заклади післядипломної освіти III-IV   402,6   402,6   239,2
      рівня   акредитації  (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    4748   4748
освіти
070806   Інші заклади освіти           1281,1  1281,1    806
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти       700    700    418
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      6300   6300
091208   Будинки-інтернати агропромислового    544,6   544,6    170
      комплексу
110204   Палаци і будинки культури, клуби      1024   1024    730
      та інші заклади клубного типу
160102   Оплата робіт по докорінному        3286   3286
поліпшенню земель
160104   Хімічна паспортизація земель        900    900
160302   Державна програма селекції в       28834   28834    3104
      тваринництві
160303   Заходи по боротьбі з шкідниками та     2000   2000
хворобами сільськогосподарських рослин
160304   Протиепізоотичні заходи         39733,6  39733,6
160305   Підтримка виробництва продукції      5000   5000
тваринництва та рослинництва
160307   Державна програма селекції в       9534,9  9534,9
рослинництві
160309   Державна підтримка селянських       3044   3044
(фермерських) господарств
160600   Лісове господарство і мисливство     6809,2  6809,2    4040
160802   Розробка    проектно-кошторисної   1083,5  1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
160901   Фінансування господарств,    що    2000   2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах
160903   Інші заходи та заклади в галузі   2353,8  2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства
161013   Інші бюджетні установи агропромислового 28702,6  28142,6   16025    560
      комплексу
Всього:      280054,9 278944,9  88874,8    1110

300        Державний комітет статистики України
010203   Апарат міністерств,      інших   39344,3  39344,3  24150,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
010501   Проведення статистичних досліджень і  12158,3  12158,3   4462,1
      переписів
010502   Ведення записів щодо сімейних бюджетів   960    960
040101   Фундаментальні дослідження наукових     578    578
установ
040202   Фінансування наукової    частини    1697   1697
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
освіти
Всього:       54767,6  54767,6  28612,2

310        Міністерство транспорту України
010203   Апарат міністерств,      інших   1584,6  1584,6    787
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    964    964
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1630   1630
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      150    150
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    359,9   359,9   187,2
      акредитації
070602   Вищі заклали освіти III та IV       8210   8210   4113,2
      рівнів акредитації
170703   Видатки на  фінансування  робіт,   231300  231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування
171001   Витрати на утримання    засобів   9719,8  8719,8   1412,2    1000
      навігаційно-гідрографічного
обладнання
180106   Фінансування Державної програми     2630,3  2630,3
"Гідрографія"
Всього:      256548,6 255548,6   6499,6    1000

320        Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
        у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
040203   Фінансування державних контрактів      70    70
190101   Виплата компенсацій і надання пільг   854459  854459
190102   Соціальне страхування          203619  203619
190103   Надання пільг по пенсійному       252021  252021
забезпеченню та допомоги
190200   Державні капітальні вкладення      180992             180992
190300   Самостійне переселення громадян з    50933              50933
      радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I
постраждалих
190401   Здійснення заходів на об'єкті "Укриття"  32000   32000
190402   Здійснення інших заходів у зоні      97120   97120
відчуження
190501   Комплексне     медико-санітарне    32079   32079
забезпечення постраждалого
населення
190502   Екологічне оздоровлення     та    23173   23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення
190503   Наукове забезпечення робіт та       17382   17382
інформаційні системи
190504   Контрактна система оплати праці       170    170
190505   Непередбачені витрати (резерв)       852    852
190506   Здійснення окремих     заходів    2000   2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
200802   Покриття планових     збитків,    4500   4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"
210102   Утримання головної воєнізованої     1189,5  1189,5   866,5
      протифонтанної частини
210104   Авіаційні роботи з пошуку та      13742,7  12742,7   1443,6    1000
      рятування
210106   Утримання державної            9500   9500
аварійно-рятувальної служби
210201   Утримання військ Цивільної оборони   59541,7  59041,7  25804,2    500
      України
Всього:      1835343,9 1601918,9  28114,3   233425

330        Міністерство України у справах науки і технологій
010203   Апарат міністерств,      інших    654,9   654,9   252,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових    7752   7752
установ
040102   Державний фонд фундаментальних       9304   9304
досліджень
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2021   2021
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    3631   3631
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів     6505   6505
040204   Державні і міждержавні          58813   58813
науково-технічні програми
040206   Державні премії України та Державні     900    900
стипендії в галузі науки і техніки
070101   Дошкільні заклади освіти          38,5   38,5    12,5
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім     37    37    23,9
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
120201   Періодичні видання (газети та        85    85
журнали)
180103   Фінансування Національної програми   1308,2  1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану
180105   Фінансування витрат, пов'язаних з    1850   1850   139,2
      функціонуванням    антарктичної
станції "Академік Вернадський"
180108   Фінансування спецінформацій         720    720
Всього:       93619,6  93619,6   428,5

340        Міністерство України у справах сім'ї та молоді
010203   Апарат міністерств,      інших    402,3   402,3   222,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    138    138
розробок
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи   16146,9  13346,9   812,2    2800
      із позашкільної роботи з дітьми
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    33,4   33,4    21,2
      освіти
Всього:       16720,6  13920,6    1056    2800

350        Міністерство фінансів України
010203   Апарат міністерств,      інших   43314,9  42814,9   27361    500
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
010409   Витрати на     комп'ютеризацію   2681,8  2094,3         587,5
      Держказначейства та інших фінансових
органів
010604   Утримання Пробірної палати України    1907,1  1907,1   804,5
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2184   2184
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1136   1136
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів     2201   2126   905,1     75
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   2899,9  2794,9   1197,2    105
      акредитації
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    450    450
освіти
070802   Методична робота, інші заходи по      10,7   10,7    7,7
      народній освіті
110202   Музеї і виставки               90    87     15     3
110204   Палаци і будинки культури, клуби      802    702    91,1    100
      та інші заклади клубного типу
120201   Періодичні видання (газети та        190    190
журнали)
Всього:       57867,4  56496,9  30381,6   1370,5

351        Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
030201   Внески до міжнародних фінансових     42791   42791
організацій
030202   Внески до установ і організацій      5150   5150
СНД
030204   Протокольні заходи, пов'язані з      5000   5000
офіційними візитами
030205   Фінансування діяльності           820    820
міжурядових двосторонніх комісій
050600   Мобілізаційна підготовка галузей      9220   9220   505,6
      народного господарства
090404   Грошова допомога біженцям          50    50
090500   Пенсії військовослужбовцям    та   1120000  1120000
особам начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ
100105   Видатки на  утримання  об'єктів    20000   20000
соціальної сфери непрацюючих
вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної
власності
150101   Капітальні вкладення          1130000             1130000
220101   Державний фонд дорогоцінних металів    1400    45    15,3    1355
      і дорогоцінного каміння
230102   Сплата доходу за облігаціями      1528000  1528000
державних позик
230103   Сплата комісій               6000   6000
230104   Витрати, пов'язані з друкуванням      2000   2000
державних цінних паперів
230201   Сплата процентів            1581924  1581924
230202   Сплата комісій по зобов'язаннях      18332   18332
230204   Сплата інших платежів по         21976   21976
зобов'язаннях
230205   Сплата комісій за  обслуговування    1396   1396
агентських (посередницьких) послуг
230206   Сплата доходу (процентів) за       385428  385428
облігаціями зовнішньої позики
250101   Резервний Фонд Кабінету Міністрів    300000
України
250302   Кошти, що передаються до бюджетів  2045121,3 2045121,3
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя
250306   Субвенції               381167,7 341167,7         40000
250401   Видатки на погашення заборгованості   200000  200000
по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку
і колишнього Укрдержстраху та викуп
облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
250402   Видатки на         покриття  1061174,5 1061174,5
заборгованостей, що виникли у
попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ,
грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах
250405   Видатки на        погашення   53913,5  53913,5
реструктуризованої заборгованості
перед комерційними банками
250502   Повернення бюджетних позичок     -11143,4
Всього:     9909720,6  8449509   520,9  1171355

360        Міністерство юстиції України
010203   Апарат міністерств,      інших   32781,1  27301,3  17814,5   5479,8
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
010605   Утримання Центру правової реформи і    310,4   295,4     91     15
      законопроектних робіт
020003   Обласні суди               18070   16770   8253,5    1300
020004   Районні (міські) суди           63820  61259,5  28018,5   2560,5
020007   Військові суди               3970  3397,5   2069,2   572,5
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1576   1576
розробок
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   208,4   208,4   133,7
      освіти
110502   Інші культурно-освітні заклади та      200    200
заходи
120201   Періодичні видання (газети та        60    60
журнали)
Всього:      120995,9 111068,1  56380,4   9927,8

500        Державний комітет України по водному господарству
010203   Апарат міністерств,      інших    431,2   431,2   226,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    646    646
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     100    100
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      40    40
070101   Дошкільні заклади освіти         118,4   118,4    56,2
070701   Заклади післядипломної    освіти    207,4   207,4   141,4
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
160201   Експлуатація загальнодержавних  і  129502,6 119502,6   11040   10000
      міжгосподарських     державних
меліоративних систем
200100   Охорона і раціональне використання    36340   36340
водних ресурсів
Всього:      167385,6 157385,6  11464,2   10000
502    Державний комітет України по геології і використанню надр
010203   Апарат міністерств,      інших    394,6   394,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202   Фінансування наукової    частини     31    31
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1154,2  1154,2   579,3
      акредитації
140301   Геологорозвідувальні роботи,   що   381885  381885
фінансуються за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140302   Геологорозвідувальні роботи   на    360,6   360,6
пошук золота за рахунок бюджетних
коштів
140303   Роботи по вивченню  газоносності,   1418,9  1418,9
розробці методів дегазації
вугільних пластів, вирішенню
проблем пошуку, використанню метану
200400   Охорона і раціональне використання     6900   6900
мінеральних ресурсів
Всього:      392144,3  392144,3   781,6

504        Державний комітет України по гідрометеорології

010203   Апарат міністерств,      інших    189,6   189,6    97,5
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    934    934
розробок
040202   Фінансування наукової    частини    1444   1444
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      264    264
180205   Утримання обласних, міських та інших  18117,4  17482,3    8660   635,1
      гідрометеорологічних    центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування
200100   Охорона і раціональне використання     1600  1103,4         496,6
      водних ресурсів
Всього:        22549  21417,3   8757,5   1131,7

506        Державний комітет України з енергозбереження
010203   Апарат міністерств,      інших    533,6   233,6   131,5    300
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202   Фінансування наукової    частини    1672   1672
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      130    130
180107   Фінансування міжгалузевих         886,7   886,7
енергозберігаючих заходів
Всього:       3222,3  2922,3   131,5    300

510        Державний комітет України по земельних ресурсах
010203   Апарат міністерств,      інших   22050,4  22050,4  15258,4
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     30    30
освіти
160103   Проведення земельної реформи       20000   20000
200200   Охорона і раціональне використання     4600   4600
земель
Всього:       46680,4  46680,4  15258,4

512        Державний комітет України по матеріальних резервах
010203   Апарат міністерств,      інших    468,6   468,6   297,4
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
070101   Дошкільні заклади освіти          76,6   76,6    20,8
220201   Накопичення (приріст) матеріальних    400000             400000
      цінностей матеріального резерву
220202   Утримання і розвиток системи        8459   8459    3300
      матеріального резерву
220203   Відшкодування витрат підприємствам,   6893,1  6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
Всього:      415897,3  15897,3   3618,2   400000

514        Державний комітет України з медичної та
мікробіологічної промисловості
010203   Апарат міністерств,      інших    235,1   230,1   129,5     5
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202   Фінансування наукової    частини    2292   2292
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
Всього:       2527,1  2522,1   129,5     5

516        Державна митна служба України
010407   Митна служба України          67285,7  67285,7   45194
040202   Фінансування наукової    частини    1436   1436
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    723,1   723,1    438
      акредитації
070702   Інші заклади і заходи післядипломної   515,9   515,9   301,6
      освіти
Всього:       69960,7  69960,7  45933,6

520        Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної
                   промисловості України

010203   Апарат міністерств,      інших    482,3   482,3   190,2
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
Всього:        542,3   542,3   190,2

522        Державний комітет України з питань державних секретів
                 та технічного захисту інформації
010203   Апарат міністерств,      інших    976,7   976,7   558,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     20    20
освіти

Всього:        996,7   996,7   558,1

524        Комітет з питань садівництва, виноградарства та
               виноробної промисловості України
040201   Фінансування пошукових та прикладних     90    90
розробок
070101   Дошкільні заклади освіти         2678,5  2678,5   1501,4
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    147,7   147,7    34,7
      із позашкільної роботи з дітьми
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     26    26    18,9
      освіти
110204   Палаци і будинки культури, клуби та     367    367   124,7
      інші заклади клубного типу
160102   Оплата робіт по докорінному         200    200
поліпшенню земель
160302   Державна програма селекції в        335    335
тваринництві
160306   Фінансування витрат на закладення і    10000   10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками
160307   Державна програма селекції в        500    500
рослинництві
160600   Лісове господарство і мисливство      51,4   51,4    25,1
161013   Інші бюджетні установи агропромислового  167,4   167,4    82,2
      комплексу
Всього:        14563   14563    1787

526        Державний комітет України у справах релігій
010203   Апарат міністерств,      інших    176,3   176,3   103,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
110502   Інші культурно-освітні заклади та заходи  200    200
Всього:        376,3   376,3   103,6

528        Державний комітет України у справах захисту
прав споживачів
010203   Апарат міністерств,      інших   1409,5  1409,5   677,4
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
180207   Фінансування робіт        з   1438,9  1338,9   414,2    100
      хіміко-токсикологічного     та
фізико-хімічного контролю
Всього:       2848,4  2748,4   1091,6    100

530        Державний комітет України у справах будівництва,
              архітектури та житлової політики
010203   Апарат міністерств,      інших    842,5   842,5   378,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2245   2245
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     946    946
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      50    50
040205   Фінансування наукових розробок  з     515    515
проблем стандартизації,
сертифікації та еталонної бази
070101   Дошкільні заклади освіти          55,2   55,2     26
100104   Відомчий житловий фонд          1061,5             1061,5

(капітальний ремонт)

100106   Операційні видатки             132    132
100203   Благоустрій міст               90    90
110201   Бібліотеки                 245    245    48,6
110203   Заповідники                1569   1469   345,2    100
150201   Реставрація пам'яток архітектури      1890   1890
150202   Розробка схем та проектних рішень      500    500
масового застосування
150203   Операційні  видатки-паспортизація,    106,2   106,2
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії по архітектурі
200600   Збереження природно-заповідного фонду    32    32     13
Всього:       10279,4  7227,9   811,1   3051,5

532        Державний комітет України у справах національностей
                       та міграції
010203   Апарат міністерств,      інших    383,6   383,6   202,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
091201   Заходи, пов'язані  з  поверненням    20000   9000         11000
      кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були
незаконно депортовані з України
091205   Утримання пунктів    тимчасового    260,5   260,5     25
      розміщення біженців
110502   Інші культурно-освітні заклади       400    400
та заходи
Всього:       21044,1  10044,1    227,3   11000

534        Державний комітет у справах охорони Державного
                   кордону України
060501   Утримання Прикордонних військ України  174750  174750   72311
061004   Зведений бюджет розвідувальних       6950   4785    3345    2165
      органів
Всього:       181700  179535   75656    2165

536        Державний комітет України по стандартизації, метрології
                        та сертифікації
010203   Апарат міністерств,      інших    341,4   341,4   182,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1365   1365
розробок
040205   Фінансування наукових розробок  з    4188   4188
проблем стандартизації,
сертифікації та еталонної бази
180104   Державна програма створення служби   1949,2  1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації
180204   Фінансування        центрів   2128,7  2128,7    1168
      стандартизації,   метрології  і
сертифікації для проведення
державного нагляду
Всього:       9972,3  9972,3   1350,1

538        Державний комітет України по туризму
010203   Апарат міністерств,      інших   1138,4   238,4   129,5    900
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
110502   Інші культурно-освітні заклади та     1500    700          800
      заходи
Всього:       2638,4   938,4   129,5    1700

539        Державний комітет телебачення і радіомовлення України
010203   Апарат міністерств,      інших    241,3   241,3   121,4
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
070701   Заклади післядипломної    освіти    155,2   145,2    99,8     10
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
120100   Телебачення і радіомовлення      135368,5 122368,5  19914,6   13000
Всього:       135765  122755  20135,8   13010

540        Комітет харчової промисловості України
040201   Фінансування пошукових та прикладних    347    347
розробок
040203   Фінансування державних контрактів      45    45
070101   Дошкільні заклади освіти         5152,2  4952,2   2631,2    200
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    389,7   389,7   184,1
      із позашкільної роботи з дітьми
070701   Заклади післядипломної    освіти     980   975,5   565,8    4,5
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
110204   Палаци і будинки культури, клуби та     416    416   302,4
      інші заклади клубного типу
160102   Оплата робіт по докорінному         11    11
поліпшенню земель
161013   Інші бюджетні установи
агропромислового комплексу 190 190 72,1
Всього:       7530,9  7326,4   3755,6   204,5

542        Державний комітет України з фізичної культури і спорту
010203   Апарат      міністерств, інших    310,7   310,7   182,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    725    725
розробок
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1392,5  1392,5   716,6
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   7755,9  7535,9   3994,6    220
      акредитації
070702   Інші заклади і заходи післядипломної     31     31
      освіти
070802   Методична робота, інші заходи по      59,2    59,2   28,5
      народній освіті
110202   Музеї і виставки               21     21    9,3
130101   Утримання національних збірних команд  12429,6  11388,6   5492    1041
130102   Проведення навчально-тренувальних    10011,6   9951,6          60
      зборів і змагань
130103   Підготовка і участь  національних    7322   7272          50
      збірних   команд   України  в
Олімпійських та Параолімпійських
іграх
130104   Видатки на утримання  центрів  з    252,7   241,7     27     11
      інвалідного     спорту    і
реабілітаційних шкіл
130105   Проведення  навчально-тренувальних    1970   1839          131
      зборів  і змагань та заходів з
інвалідного спорту
130106   Проведення заходів з нетрадиційних   2056,6  1998,6          58
      видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130107   Утримання та навчально-тренувальна   1630,7  1630,7   417,3
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130108   Утримання апарату    управління    814,8   793,4   194,1    21,4
      фізкультурно-спортивних організацій
130109   Капітальний ремонт,   оснащення,    11500              11500
      придбання обладнання та інвентаря
для баз Олімпійської підготовки
130110   Фінансова підтримка спортивних       1752   1752
споруд
130112   Інші видатки                2570   1461         1109
Всього:       62605,3  48403,9  11061,5  14201,4

543        Національне агентство України з управління
корпоративними правами
010203   Апарат міністерств,      інших    952,5   952,5    536
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        952,5   952,5    536

544        Державний комітет України з монополії на виробництво
                та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів
010203   Апарат міністерств,      інших   1627,8  1627,8   967,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:       1627,8  1627,8   967,6

545        Державний комітет зв'язку України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1840   1840
за кордон працівників органів
державної влади
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1418,6  1418,6   754,3
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   3573,6  3573,6   1846,6
      акредитації
120201   Періодичні видання (газети та       3000   3000
журнали)
170801   Утримання фельдзв'язку           7500   7500    3243
170802   Спецоб'єкти               1560,2  1560,2    1100
Всього:       18892,4  18892,4   6943,9
546        Державний комітет рибного господарства України
010203   Апарат міністерств,      інших    294,8   294,8   161,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових    1156   1156
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    1980   1980
розробок
070101   Дошкільні заклади освіти          36,4   36,4     27
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2078,9  2078,9   811,2
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1185,6  1185,6   696,8
      рівнів акредитації
070802   Методична робота, інші заходи по     257,4   157,4   114,4    100
      народній освіті
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти        36    36     16
110204   Палаци і будинки культури, клуби       13    13    7,5
      та інші заклади клубного типу
160701   Рибогосподарські заходи         2764,3  2764,3   425,7
160702   Аквакультури               1092,5  1092,5
160703   Капітальний ремонт            1022,5             1022,5
160704   Утримання органів рибоохорони      11313,9  11174,7   3000,5   139,2
160705   Селекція в рибництві            339    339
Всього:       23570,3  22308,6    5261   1261,7

547        Державний центр зайнятості населення
240300   Державний фонд сприяння зайнятості    554000  492500   26910   61500
      населення
Всього:       554000  492500   26910   61500

596        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
061004   Зведений бюджет розвідувальних      32850   31550   12800    1300
      органів
Всього:        32850   31550   12800    1300

597        Комітет з питань розвідки при Президентові України
061004   Зведений бюджет розвідувальних       1900   1900    839
      органів
Всього:        1900   1900    839

598        Вища рада юстиції
020101   Вища рада юстиції             2925   2225   759,4    700
Всього:        2925   2225   759,4    700
599        Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України
                    з прав людини
010106   Діяльність      Уповноваженого    2407   2355   1352,5     52
      Верховної Ради  України  з  прав
людини
Всього:        2407   2355   1352,5     52

600        Агентство з питань банкрутства
010203   Апарат міністерств,      інших     584    584   292,5
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:         584    584   292,5

601        Антимонопольний комітет України
010203   Апарат міністерств,      інших   4169,9  4169,9    2013
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та          70    70
прикладних розробок
Всього:       4239,9  4239,9    2013

602         Вища атестаційна комісія України
010203   Апарат міністерств,      інших     168    168   103,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702   Інші заклади    і    заходи    158,9   158,9    51,5
      післядипломної освіти
Всього:        326,9   326,9   155,1

603        Генеральна військова інспекція при Президентові України
050503   Утримання Генеральної  військової     285    285    230
      інспекції при Президентові України
Всього:         285    285    230
604         Головне управління Командувача Національною гвардією України
060801   Поточне утримання    підрозділів    65040   65040   35000
      Національної гвардії України
Всього:        65040   65040   35000

605        Головне управління Державного казначейства України
010405   Державне казначейство України      36562,9  35465,5  19865,1   1097,4
010409   Витрати на     комп'ютеризацію   6575,8             6575,8
      Держказначейства   та   інших
фінансових органів
Всього:       43138,7  35465,5  19865,1   7673,2
606        Головне управління внутрішніх військ Міністерства
                  внутрішніх справ України
060201   Поточне утримання внутрішніх військ    78000   78000   47482
      МВС України
Всього:        78000   78000   47482

607        Державний департамент України з питань виконання покарань
060401   Установи і підприємства Державного   215000  212500   97904    2500
      департаменту  України  з  питань
виконання покарань
Всього:       215000  212500   97904    2500

608        Департамент спеціальних телекомунікаційних систем
             та захисту інформації Служби безпеки України
060900   Департамент       спеціальних    79000   78850   31474    150
      телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України
180201   Фінансування робіт        по    349,7   349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації
Всього:       79349,7  79199,7   31474    150
609        Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті
                    Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших    117,2   117,2     39
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        117,2   117,2     39

610        Головне контрольно-ревізійне Управління
010403   Державна контрольно-ревізійна      29272,7  29272,7  19950,1
      служба в Україні
070702   Інші заклади і заходи            40    40
післядипломної освіти
Всього:       29312,7  29312,7  19950,1

611         Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
040201   Фінансування пошукових та прикладних    275    275
розробок
110401   Державні архівні установи         1790   1790   860,8
Всього:        2065   2065   860,8

612        Головне управління державної служби при Кабінеті
                   Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших     850    850    253
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202   Фінансування наукової    частини     466    466
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070701   Заклади післядипломної    освіти    2000   2000
III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього:        3316   3316    253

613         Головне управління геодезії, картографії та кадастру
                 при Кабінеті Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших    193,1   193,1   101,5
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
180208   Фінансування топографо-геодезичних    4528,3  4528,3
робіт
Всього:       4721,4  4721,4   101,5

614        Державна податкова адміністрація України
010401   Державна податкова служба в Україні  373036,9 373036,9  276428,3
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
розробок
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    236,6   236,6   145,6
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV      10594,5  4594,5    1976    6000
      рівнів акредитації
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    577    577
освіти
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      1943              1943
Всього:       386545  378602  278549,9    7943

615        Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
010203   Апарат міністерств,      інших   4837,6  4587,6   1376,3    250
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:       4837,6  4587,6   1376,3    250

616        Державна міжвідомча комісія України у справах
випробувань і реєстрації засобів захисту та
регуляторів росту рослин і добрив
010203   Апарат міністерств,      інших    85,5   85,5    41,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        85,5   85,5    41,6

617        Державна служба експортного контролю України
010203   Апарат міністерств,      інших    600,7   600,7   225,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201   Фінансування пошукових та прикладних    273    273
розробок
040203   Фінансування державних контрактів      25    25
Всього:        898,7   898,7   225,1

619        Державний інноваційний фонд України
240400   Державний інноваційний фонд       187390  184840    898    2550
Всього:       187390  184840    898    2550

620        Державний науково-виробничий центр страхового фонду
                    документації України
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2830   2830
розробок
Всього:        2830   2830
627        Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
             в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших    259,4   259,4   119,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        259,4   259,4   119,3

628        Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
010203   Апарат міністерств,      інших    298,7   298,7   173,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        298,7   298,7   173,9

629        Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства
                    внутрішніх справ України
060701   Державна пожежна охорона         90000  89077,5   69510   922,5
Всього:        90000  89077,5   69510   922,5

630        Комітет по Державних преміях України в галузі науки і
                техніки при Кабінеті Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших    48,6   48,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040206   Державні премії України та Державні    1000   1000
стипендії в галузі науки і техніки
Всього:       1048,6  1048,6    20,8

631        Комітет по Державних преміях України імені
Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших    38,6   38,6    20,8
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
110501   Державні премії України в галузі
літератури та мистецтва 165 165
Всього:        203,6   203,6    20,8

632        Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті
Міністрів України
070101   Дошкільні заклади освіти         216,1   216,1   116,8
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,4   10,4    7,3
      освіти
080101   Лікарні                 13451,1  12480,5   4440,5   970,6
080209   Станції швидкої та невідкладної     2590,7  2040,7   1168,6    550
      медичної допомоги
080300  Поліклініки і  амбулаторії  (крім    9602,5  9273,5    2793    329
     спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080701  Санітарно-епідеміологічні станції     414,5   414,5   205,6
081002  Інші заходи по охороні здоров'я     15791,2  9137,1   4170,6   6654,1
Всього:       42076,5  33572,8  12902,4   8503,7

634        Національне агентство України з питань розвитку та
                   європейської інтеграції
010203   Апарат міністерств,      інших    1049   1049   555,7
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        1049   1049   555,7

635        Національний інститут стратегічних досліджень при
               Раді Національної безпеки і оборони
040101   Фундаментальні дослідження наукових    2400   2400
установ
Всього:        2400   2400
636        Національна комісія радіаційного захисту населення
010203   Апарат міністерств,      інших    86,5   86,5     26
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        86,5   86,5     26

638         Національне космічне агентство України при
Кабінеті Міністрів України
010203   Апарат міністерств,      інших     618    618   299,9
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040203   Фінансування державних контрактів      70    70
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    1711,3  1711,3   212,2
      із позашкільної роботи з дітьми
180101   Фінансування Загальнодержавної     69953,1  69953,1
(Національної) космічної програми
180102   Утримання Національного центру     32747,7  32747,7  10542,5
      управління та випробувань космічних
засобів
Всього:      105100,1 105100,1  11054,6

640        Національний координаційний центр реалізації Комплексної
               програми соціальної та професійної адаптації
             військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
050502   Національний координаційний центр      450   450    182,3
      адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас
Всього:         450    450   182,3

642        Національне бюро розслідувань України
061006   Національне бюро розслідувань       20000   14183    8300    5817
Всього:        20000   14183    8300    5817

643        Національна рада соціального партнерства
010203   Апарат міністерств,      інших    92,7   87,5    23,4    5,2
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        92,7   87,5   23,4     5,2

644        Національна рада України з питань телебачення і
                    радіомовлення
010203   Апарат міністерств,      інших    659,9   622,3   353,9    37,6
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
120100   Телебачення і радіомовлення         50               50
Всього:        709,9   622,3   353,9    87,6

645        Національний виставковий центр
160902   Фінансування Національного         300               300
      виставкового центру
Всього:         300               300

648        Пенсійний фонд України
090101   Кошти бюджету, що передаються до   741015  741015
Пенсійного фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям
090102   Кошти бюджету, що передаються до   134988  134988
Пенсійного фонду України на
розмежування джерел фінансування
пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами
Всього:       876003  876003

649        Представництво Президента України в Автономній
                    Республіці Крим
010203   Апарат міністерств,      інших    343,9   333,8    144    10,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:        343,9   333,8    144    10,1

650        Рада Національної безпеки і оборони України
010203   Апарат міністерств,      інших   2560,4  2175,4   933,9    385
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101   Фундаментальні дослідження наукових     874    874
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    2500   2500
розробок
Всього:           5934,4  5549,4   933,9    385

651        Рахункова палата
010104   Апарат Рахункової палати         7932,3  3239,1   1448,4   4693,2
Всього:           7932,3  3239,1   1448,4   4693,2

652        Служба безпеки України
030104   Витрати, пов'язані з відрядженнями    1320   3320
за кордон працівників органів
державної влади
060601   Поточне утримання Служби безпеки     224350  219350   125000    5000
      України
060602   Антитерористичний центр Служби      11000   7028   852,4    3972
      безпеки України
060603   Матеріально-технічне  забезпечення    3000   3000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
061004   Зведений бюджет розвідувальних       8300   6869    3923    1431
      органів
Всього:       247970  237567  129775,4   10403

654         Національна Академія наук України
040101   Фундаментальні дослідження наукових  112821,1 112821,1
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних   33333   33333
розробок
040202   Фінансування наукової частини       3626   3626
державних, міжгалузевих та галузевих
програм
040203   Фінансування державних контрактів     16675   16675
070101   Дошкільні заклади освіти         1200,7  1143,3   425,9    57,4
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    211,9   181,2    33,5    30,7
      із позашкільної роботи з дітьми
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1154,5  1154,5   114,7
      рівнів акредитації
070802   Методична робота, інші заходи по      36,2   33,8    18,8    2,4
      народній освіті
080101   Лікарні                  5525  5172,4   1253,5   352,6
Всього:      174583,4 174140,3   1846,4   443,1
655        Академія педагогічних наук України
040101   Фундаментальні дослідження наукових    8000   8000
установ
070701   Заклади післядипломної    освіти   1259,7  1199,7   711,5     60
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
110202   Музеї і виставки               54    54    24,8
Всього:       9313,7  9253,7    736,3     60

656        Академія медичних наук України
040101   Фундаментальні дослідження наукових    7005   7005
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    4549   4549
розробок
040202   Фінансування наукової    частини     371    371
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203   Фінансування державних контрактів      298    298
080202   Клініки науково-дослідних інститутів   85340   68750   19750   16590
Всього:        97563   80973   19750   16590

657        Академія мистецтв України
040101   Фундаментальні дослідження наукових     416   416
установ
Всього:         416   416

658        Академія правових наук України
040101   Фундаментальні дослідження наукових    1549   1549
установ
Всього:        1549   1549

659        Українська Академія аграрних наук
040101   Фундаментальні дослідження наукових    39790   39790
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних   24982   24982
розробок
040203   Фінансування державних контрактів     1476   1476
070101   Дошкільні заклади освіти         1708,4  1708,4   951,6
160102   Оплата робіт по докорінному поліпшенню    3     3
земель
160302   Державна програма селекції в        3388   3383
тваринництві
160307   Державна програма селекції в        1400   1400
рослинництві
161013   Інші бюджетні установи           190    190    86,8
      агропромислового комплексу
200600   Збереження природно-заповідного      1500   1282    524    218
      фонду
Всього:       74437,4  74219,4   1562,4    218

660        Управління державної охорони України
061001   Управління державної охорони      18501,4  18501,4   11800
Всього:       18501,4  18501,4   11800
661        Фонд державного майна України
010203   Апарат міністерств,      інших   8338,7  8338,7   5338,3
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:       8338,7  8338,7   5338,3

662        Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
010606   Утримання Фонду      сприяння    172,6   172,6     65
      становленню    місцевого   та
регіонального самоврядування
120201   Періодичні видання (газети та        50    50
журнали)
Всього:        222,6   222,6     65

666        Українська Академія державного управління при
Президентові України
040101   Фундаментальні дослідження         812    812
наукових установ
040201   Фінансування пошукових та          309    309
прикладних розробок
070701   Заклади післядипломної    освіти   8143,8  6441,8   2347,4    1702
      III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього:       9264,8  7562,8   2347,4    1702
667        Український науково-технологічний центр
030206   Утримання УНТЦ по зобов'язаннях       290    290    4,5
      Уряду
Всього:         290    290    4,5
672         Національна комісія з питань повернення в Україну
            культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України
110103   Філармонії, музичні  колективи  і    211,5   171,5    41,7     40
      ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
Всього:        211,5   171,5    41,7     40

673        Центральна виборча комісія
250201   Вибори Президента України         75000   75000

( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201), установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.), та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із коштів, що додатково виділені на вибори Президента України, спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000 тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

250206   Утримання Центральної виборчої      2188,6  2188,6    623
      комісії
Всього:       77188,6  77188,6    623
681        Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
070602   Вищі заклали освіти III та IV рівнів    9267   8107   3061,8    1160
      акредитації
Всього:        9267   8107   3061,8    1160
682        Український національний комітет молодіжних
організацій
091106   Інші видатки                9000   9000
Всього:        9000   9000
700        Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"
080101   Лікарні                  2500   1900    415    600
Всього:        2500   1900    415    600
702        Державне авіапідприємство "Україна"
170401   Державне авіапідприємство "Україна"    8400   8400
Всього:        8400   8400
705        Консорціум "Укрфітотерапія"
040201   Фінансування пошукових та          144    144
прикладних розробок
Всього:         144    144
706         Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"
080400   Спеціалізовані поліклініки (в тому     91    91    56,6
      числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
Всього:         91    91    56,6
708        Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"
040201   Фінансування пошукових та прикладних     66    66
розробок
040203   Фінансування державних контрактів      185    185
Всього:         251    251
711        Українська науково-виробнича асоціація по виробництву
               медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"
040202   Фінансування наукової    частини    1143   1143
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
Всього:        1143   1143
712        Українське об'єднання цивільної авіації
"Аеропорти України"
070101   Дошкільні заклади освіти         525,9   525,9   310,1
080101   Лікарні                   762    762    336
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім    1141   1141    644
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
Всього:       2428,9  2428,9   1290,1
713        Український Державний концерн місцевої промисловості
                     "Укрмісцевпром"
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    1237,9  1237,9   717,6
      акредитації
Всього:       1237,9  1237,9   717,6
715        Виробниче об'єднання "Укрводшлях"
170201   Українське державне підприємство      6520   6520
"Укрводшлях"
Всього:        6520   6520
716        Український союз об'єднань обслуговування населення
                    "Укрсоюзсервіс"
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    807,6   807,6    369
      акредитації
Всього:        807,6   807,6    369
717        Українська корпорація "Укрбуд"
040203   Фінансування державних контрактів      60    60
Всього:         60    60
718        Центральна спілка споживчих товариств України
(Укоопспілка)
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    2249,9  2249,9   1367,4
      акредитації
070602   Вищі заклади освіти III та IV      1627,9  1627,9   1012,2
      рівнів акредитації
Всього:       3877,8  3877,8   2379,6
800        Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Т.Шевченка
110502   Інші культурно-освітні заклади та      220    220
заходи
Всього:         220    220
801        Головна Рада українського товариства охорони пам'яток
                    історії та культури
110202   Музеї і виставки              1100   1100   300,2
110502   Інші культурно-освітні заклади       250    250
та заходи
Всього:        1350   1350   300,2
804        Національний комітет Товариства Червоного Хреста
                      України
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      5736   5736   3852,1
Всього:        5736   5736   3852,1
805        Профспілкове спортивне товариство "Україна"
130203  Утримання та навчально-тренувальна     2900   2900   2024,6
     робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130205  Фінансова підтримка спортивних споруд    200    200
Всього:        3100   3100   2024,6
806        Рада профспілки залізничників та транспортних
будівельників України
110204   Палаци і будинки культури, клуби      202    202   146,9
      та інші заклади клубного типу
Всього:         202    202   146,9
807        Всеукраїнська музична спілка
110101   Творчі спілки                257    257
Всього:         257    257
808         Спілка архітекторів України
110101   Творчі спілки                20    20
Всього:         20    20
809        Спілка композиторів України
110101   Творчі спілки                450    450
Всього:         450    450
810        Спілка письменників України
110101   Творчі спілки                449    449
Всього:         449    449
811        Спілка художників України
110101   Творчі спілки                380    380
Всього:         380    380
812        Спілка фотохудожників України
110101   Творчі спілки                70    70
Всього:         70    70
813        Спілка театральних діячів України
110101   Творчі спілки                365    365
Всього:         365    365
814        Спілка майстрів народного мистецтва України
110101   Творчі спілки                189    189
Всього:         189    189
816        Спілка кінематографістів України
110101   Творчі спілки                96    96
Всього:         96    96
817        Спілка журналістів України
110101   Творчі спілки                111    111
Всього:         111    111
819        Туристсько-спортивна спілка України
130204   Утримання апарату    управління     550    550   272,7
      фізкультурно-спортивних організацій
Всього:         550    550   272,7

820        Українська спілка ветеранів Афганістану
091209   Фінансова підтримка   громадських    1400   1400
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:        1400   1400
821        Українська спілка учасників війни
091209   Фінансова підтримка громадських       60    60
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:         60    60
822        Союз організацій інвалідів України
091209   Фінансова підтримка громадських       50    50
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:         50    50
823        Товариство сприяння обороні України
050505   Підготовка призовників для Збройних   12216,9  12216,9    4000
      Сил України та інших військових
формувань в навчальних організаціях
Товариства сприяння обороні України
130201   Проведення навчально-тренувальних      100    100
зборів і змагань
130206   Інші видатки                1950   1950   971,2
Всього:           14266,9  14266,9   4971,2

824        Товариство зв'язків з українцями за межами України
110502   Інші культурно-освітні заклади та      200    200
заходи
120201   Періодичні видання (газети та        50    50
журнали)
Всього:         250    250
825        Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України
130201   Проведення навчально-тренувальних      500    500
зборів і змагань
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     100    100
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203   Утримання та навчально-тренувальна    2266   2266    1648
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204   Утримання апарату управління        1354   1354   1063,1
      фізкультурно-спортивних організацій
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    770    770
Всього:        4990   4990   2711,1

826        Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"
130201   Проведення навчально-тренувальних     1004   1004
зборів і змагань
130202   Проведення заходів з нетрадиційних     200    200
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203   Утримання та навчально-тренувальна    6266,4  6166,4   4248,5    100
      робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204   Утримання апарату управління        79,6   79,6    57,9
      фізкультурно-спортивних організацій
130205   Фінансова підтримка спортивних споруд    300    300
Всього:        7850   7750   4306,4    100
828        Українське товариство сліпих
040201   Фінансування пошукових та прикладних    141    141
розробок
091209   Фінансова підтримка громадських      8000   8000
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:        8141   8141
829        Українське товариство глухих
091209   Фінансова підтримка громадських      2300   2300
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:        2300   2300
830        Український центр творчості дітей та юнацтва
110502   Інші культурно-освітні заклади та      30    30
заходи
Всього:         30    30
831        Українська організація інвалідів війни та збройних сил
091209   Фінансова підтримка громадських       30    30
організацій інвалідів і ветеранів
Всього:         30    30
832        Українська рада ветеранів війни та праці
091209   Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів 60 60
Всього:         60    60
834        Палац мистецтв "Український дім" при Кабінеті
Міністрів України
110103   Філармонії, музичні  колективи  і     500    400          100
      ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
Всього:         500    400          100
835        Центральний комітет профспілки авіапрацівників
110204   Палаци і будинки культури, клуби       58    58     42
      та інші заклади клубного типу
Всього:         58    58     42

851        Видавництво "Преса України"
070101   Дошкільні заклади освіти         190,2   190,2    98,8
Всього:        190,2   190,2    98,8
852        Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства
                   транспорту України
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    891,6   891,6   453,3
      акредитації
080101   Лікарні                 92955,2  92955,2  49712,9
080203   Пологові будинки             947,1   947,1   494,6
080208   Станції переливання крові         999,9   999,9   550,5
080300   Поліклініки і  амбулаторії  (крім   7032,3  7032,3   4354,6
      спеціалізованих  поліклінік  та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080500   Загальні і спеціалізовані          569    569   332,9
      стоматологічні поліклініки
080600   Фельдшерсько-акушерські пункти      724,2   724,2   506,3
081002   Інші заходи по охороні здоров'я      342,3   342,3   228,2
Всього:      104461,6 104461,6  56633,3

853        Відділ навчальних закладів Укрзалізниці
070101   Дошкільні заклади освіти        20887,4   20567   8557,8   320,4
070401   Позашкільні заклади освіти, заходи    158,2   158,2    110
      із позашкільної роботи з дітьми
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    5076,2  4926,2   2433,6    150
      акредитації
070702   Інші заклади і заходи післядипломної    10,9   10,9    7,4
      освіти
070802   Методична робота, інші заходи по      77,7   77,7     52
      народній освіті
Всього:       26210,4   25740  11160,8   470,4

854        Київський університет імені Тараса Шевченка
040101   Фундаментальні дослідження наукових    4626   4626
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    356    356
розробок
040203   Фінансування державних контрактів      74    74
070101   Дошкільні заклади освіти         116,2   116,2    41,6
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів  28845,4  27845,4  10577,8    1000
      акредитації
Всього:       34017,6  33017,6  10619,4    1000

861        Національний аграрний університет
040101   Фундаментальні дослідження наукових     400    400
установ
040201   Фінансування пошукових та прикладних    896    896
розробок
070101   Дошкільні заклади освіти         156,4   156,4    50,9
070601   Вищі заклади освіти I та II рівнів    3967,1  3823,1   1781,8    144
      акредитації
070602   Вищі заклали освіти III та IV рівнів  12323,1  11513,1   4555,2    810
      акредитації
Всього:       17742,6  16788,6   6387,9    954

862        Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
040201   Фінансування пошукових та прикладних    157    157
розробок
070602   Вищі заклади освіти III та IV рівнів   6653,7  5441,4   2451,7   1212,3
      акредитації
Всього:       6810,7  5598,4   2451,7   1212,3
863        Національна кінематека України
110300   Кінематографія               600   600
Всього:         600   600
865        Редакція газети "Урядовий кур'єр"
120201   Періодичні видання (газети та       1000   1000
журнали)
Всього:        1000   1000

868        Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва
010203   Апарат міністерств,      інших   1458,5  1458,5   830,1
      центральних  органів  виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього:       1458,5  1458,5   830,1
873        Місцеві державні адміністрації
010204   Місцеві державні адміністрації     178066,2 178066,2  101822,3
Всього:      178066,2 178066,2  101822,3

881        Всеукраїнська спілка кобзарів
110101   Творчі спілки                200    200
Всього:         200    200

882        Національна ліга українських композиторів
110101   Творчі спілки                100    100
Всього:         100    100

Всього:     25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

Нормативи щоденних відрахувань від податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум дотацій республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону

Нормативи щоденних відрахувань

Автономна Республіка Крим 29
Вінницька 85
Волинська 100
Дніпропетровська 4
Донецька 4
Житомирська 100
Закарпатська 100
Запорізька 11
Івано-Франківська 75
Київська 50
Кіровоградська 100
Луганська 29
Львівська 24
Миколаївська 14
Одеська 10
Полтавська 0
Рівненська 55
Сумська 12
Тернопільська 90
Харківська 1
Херсонська 82
Хмельницька 80
Черкаська 34
Чернівецька 60
Чернігівська 24
м. Севастополь 14

( Додаток N 3 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )