Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 853
Прийняття: 10.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 10 серпня 2011 р. N 853 Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 N 448 ( 448-2015-п ) від 30.06.2015 N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 N 651 ( 651-2016-п ) від 22.09.2016 N 829 ( 829-2016-п ) від 16.11.2016 N 774 ( 774-2018-п ) від 26.09.2018 N 960 ( 960-2018-п ) від 24.10.2018 N 1177 ( 1177-2019-п ) від 15.11.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 853

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 478 ( 478-92-п ) "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 241; Офіційний вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1700):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому" замінити словами "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "Державному департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому" замінити словами "Державній ветеринарній та фітосанітарній службі".

2. У Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746 ( 746-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офіційний вісник України, 2009 р., N 3, ст. 82 ):

1) у пункті 3 слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "державними фітосанітарними інспекціями";

2) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 746-95-п ) слова "Начальник державної інспекції захисту рослин" замінити словами "Начальник державної фітосанітарної інспекції".

3. У Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. N 881 ( 881-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90):

1) у пункті 4:

в абзаці другому слова "районній станції захисту рослин" замінити словами "державній фітосанітарній інспекції";

в абзаці третьому слова "районному об'єднанню "Сільгоспхімія" замінити словами "державній фітосанітарній інспекції";

2) в абзаці першому пункту 5 слова "Районні станції захисту рослин та об'єднання "Сільгоспхімія" замінити словами "Державні фітосанітарні інспекції";

3) у пункті 6 слова "Мінсільгосппроду" і "Мінекобезпеки" замінити відповідно словами "Мінагрополітики" і "Мінприроди";

4) у тексті Порядку ( 881-95-п ) слово "Мінстат" у всіх відмінках замінити словами "Державна служба статистики" у відповідному відмінку.

4. У тексті Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 228 ( 228-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2004 р., N 24, ст. 1588) слова "Головна державна інспекція захисту рослин Мінагрополітики" в усіх відмінках замінити словами "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 354 ( 354-96-п ) "Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 433 ( 433-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 34, ст. 1144):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Міністерства екології та природних ресурсів";

2) у Порядку ( 354-96-п ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "лабораторій Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики" замінити словами "відповідних лабораторій Держветфітослужби";

в абзаці другому пункту 3 слово "Мінпромполітики" замінити словами "Агентством держмайна".

6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; 2008 р., N 86, ст. 2890):

1) доповнити додаток пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Мінагрополітики за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном встановлює тарифи на платні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, крім тарифів на проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

2) пункт 24 виключити.

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п ) "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592; 2007 р., N 72, ст. 2707; 2008 р., N 28, ст. 890):

1) в абзаці першому пункту 3 постанови ( 1183-2002-п ) слова "Державну службу з охорони прав на сорти рослин" замінити словами "Державну ветеринарну та фітосанітарну службу";

2) у Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин ( 1183-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Положення ( 1183-2002-п ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;

у додатках до Положення ( 1183-2002-п ):

у додатку 2 слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба";

у додатку 3 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";

у додатках 1-3 слова "Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин" в усіх відмінках замінити словами "Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби" у відповідному відмінку;

3) у пункті 4 Умов дотримання законних інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права ( 1183-2002-п ), затверджених зазначеною постановою, слово "Держсортслужба" замінити словом "Держветфітослужба";

4) у Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин ( 1183-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Кошти від зборів, що сплачуються в національній валюті, зараховуються на рахунок з обліку власних надходжень уповноваженого закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин (далі - заклад експертизи), відкритий в органах Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення діяльності закладів експертизи в системі охорони прав на сорти рослин.";

в абзаці третьому слово "Держсортслужби" замінити словами "закладу експертизи";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Відомості про реквізити рахунка закладу експертизи, відкритого для зарахування коштів від зборів, оприлюднює Держветфітослужба в офіційному бюлетені "Охорона прав на сорти рослин.";

5) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Заклад експертизи веде облік документів про сплату зборів та здійснює контроль за сплатою відповідно до вимог цього Порядку.";

6) у пункті 9 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";

7) у тексті Порядку ( 1183-2002-п ) слова "Держсортслужба" і "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити відповідно словами "заклад експертизи" і "Казначейство" у відповідному відмінку;

8) у додатку до Порядку ( 1183-2002-п ) в абзаці другому пункту 2 та пункті 9 у графі "Види зборів" слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби".

11. У Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 121 ( 121-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 230; 2007 р., N 32, ст. 1302):

1) у тексті Порядку ( 121-2003-п ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;

2) у додатках 1-4 до Порядку ( 121-2003-п ) слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" у всіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 313 ( 313-2003-п ) "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 482) слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 774 ( 774-2018-п ) від 26.09.2018 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177 ( 1177-2019-п ) від 15.11.2019 }

15. У Положенні про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 807 ( 807-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1718):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державному департаменті ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини (далі - Департамент)" замінити словом "Держветфітослужбі";

2) у тексті Положення ( 807-2007-п ) слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

16. У тексті Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1350 ( 1350-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3274):

1) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова "Віце-прем'єр-міністр України з питань аграрної політики" замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі";

2) в абзаці першому пункту 7 слова "Мінтрансзв'язку", "ДПА", "Української академії аграрних наук" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури", "ДПС", "Національної академії аграрних наук";

3) в абзаці третьому пункту 14 слова "Державний комітет ветеринарної медицини України" замінити словом "Держветфітослужба".

17. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 398 ( 398-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 32, ст. 1046; 2011 р., N 11, ст. 486):

1) у пункті 8 слова "державні інспектори захисту рослин районів" замінити словами "державні фітосанітарні інспектори";

2) у пункті 12 слова "Державним казначейством" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";

3) у тексті Порядку ( 398-2008-п ) слова "державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей", "державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, області" в усіх відмінках замінити словами "державні фітосанітарні інспекції" у відповідному відмінку.

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 960 ( 960-2018-п ) від 24.10.2018 }

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 651 ( 651-2016-п ) від 22.09.2016 }

22. У тексті Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 978 ( 978-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2891) слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 448 ( 448-2015-п ) від 30.06.2015 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

26. У тексті Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 801 ( 801-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2039) слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

27. У тексті Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 919 ( 919-2010-п ) "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2752), слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.