Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 728
Прийняття: 25.08.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 728 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 19 ( 19-2016-п ) від 13.01.2016 }

Про затвердження Порядку організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців першої - другої категорії

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців першої - другої категорії, що додається.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 728

ПОРЯДОК організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців першої - другої категорії

1. Цей Порядок установлює процедуру організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби (далі - Школа) тренінгів для державних службовців першої - другої категорії (далі - тренінги) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 564 ( 564-2010-п ) "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1701).

2. У цьому Порядку під терміном "тренінг" розуміється вид підвищення кваліфікації державних службовців першої - другої категорії, що проводиться з метою набуття та удосконалення ними практичних умінь і навичок, необхідних для ефективного та якісного виконання посадових обов'язків, вивчення кращого світового досвіду державного управління, ознайомлення з новими актами законодавства, обміну професійним досвідом.

3. Організація і проведення тренінгів здійснюється відповідно до професійної компетенції державних службовців першої - другої категорії та з урахуванням потреби у підвищенні кваліфікації таких державних службовців і результатів щорічної оцінки виконання ними своїх обов'язків і завдань.

4. З метою забезпечення участі у тренінгах Школа щороку до 10 лютого розробляє, затверджує на засіданні ради Школи та доводить до відома міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також державних органів, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та штатними розписами яких передбачено посади державних службовців першої - другої категорії (далі - органи виконавчої влади та інші державні органи), тренінгові програми з питань набуття:

лідерських та управлінських навичок, необхідних для оперативного реагування на вимоги та виклики, що виникають у зв'язку з процесами суспільної трансформації, економічного розвитку, європейської інтеграції;

знань, умінь та навичок, необхідних для державних службовців, уперше призначених на посади першої - другої категорії.

Раду Школи очолює Міністр Кабінету Міністрів України.

За дорученням Кабінету Міністрів України чи на замовлення органів виконавчої влади або інших державних органів Школа може організовувати і проводити тренінги для зазначених державних службовців з інших питань державного управління.

5. Органи виконавчої влади та інші державні органи подають щороку до 1 березня до Школи пропозиції щодо кандидатів на навчання з числа вищого корпусу державної служби з урахуванням того, що участь у тренінгах:

державних службовців першої - другої категорії повинна забезпечуватися не рідше ніж один раз на п'ять років;

державних службовців, уперше призначених на посади першої - другої категорії, протягом першого року їх роботи є обов'язковою.

6. На підставі отриманих згідно з пунктом 5 цього Порядку пропозицій Школа до 20 березня:

формує навчальні групи для проходження навчання за тренінговими програмами;

готує план-графік проведення тренінгів і подає його за підписом Начальника Головдержслужби Кабінетові Міністрів України для погодження.

7. Відповідно до погодженого з Кабінетом Міністрів України планом-графіком проведення тренінгів Школа:

організовує і проводить тренінги в межах бюджетних асигнувань безпосередньо або на підставі укладених договорів відповідно до законодавства;

здійснює науково-методичні, психолого-педагогічні, інформаційно-аналітичні, консультаційні, організаційні та інші заходи;

залучає до організації і проведення тренінгів у встановленому порядку консультантів, експертів, зокрема іноземних, представників навчальних закладів та наукових установ, міжнародних організацій в рамках міжнародної технічної допомоги;

формує базу даних про вітчизняних та іноземних державних діячів, державних службовців і науковців у сфері державного управління та залучає їх до організації і проведення тренінгів.

8. Державні службовці першої - другої категорії, які успішно пройшли навчання за тренінговими програмами, отримують сертифікат.