Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 757
Прийняття: 20.08.2004
Видавники: Міністерство транспорту України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2004  № 757


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за № 1075/9674

Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
№ 625 від 07.10.2005
№ 867 від 12.12.2005
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 520 від 17.08.2012
№ 239 від 19.04.2013
№ 1031 від 20.12.2013
№ 98 від 23.03.2015
№ 363 від 11.09.2015
№ 116 від 17.03.2021}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/16866/19 від 26.12.2019}

Згідно з Законом України "Про автомобільний транспорт" та з метою подальшого впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку та Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013}

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 520 від 17.08.2012}

2. Державному департаменту автомобільного транспорту (Закірову Є.О.) та Службі міжнародних автомобільних перевезень (Танцюрі Є.В.):

2.1. Забезпечити погодження цього наказу з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації цього наказу довести його до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів.

3. Створити Комісію з питань аналізу ефективності використання українськими перевізниками дозволів, розгляду виявлених порушень, вироблення заходів впливу на порушників. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 520 від 17.08.2012}

4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України від 4 червня 2002 року № 352 "Про спрощення проїзду територією України транспортними засобами, які перетинають державний кордон", від 26 вересня 2003 року № 746 "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом" та від 11 березня 2004 року № 198 "Про внесення змін до порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кроля С.С.

Т.в.о Міністра

В.В. КорнієнкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.08.2004  № 757
(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України
19.04.2013 № 239)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за № 1075/9674

ПОРЯДОК
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

{У тексті Порядку цифри та слова "45 днів", "45 календарних днів" замінено цифрами та словами "90 днів" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 98 від 23.03.2015}

{У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті" у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{У тексті Порядку посилання на додаток 2 замінено посиланням на додаток 4 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі - дозвіл), їх обміну та обліку.

1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України.

1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

замовлення бланку дозволу в електронній формі - електронна заява про попереднє замовлення бланку дозволу, на яку накладено кваліфікований електронний підпис автомобільного перевізника;

{Пункт 1.6 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

квота - кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду;

{Абзац третій пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

обмежена квота - квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників;

уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

{Пункт 1.6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

II. Узгодження квоти дозволів

2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України.

2.3. Уповноважений орган на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів:

на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні, які дійсні для одного рейсу (перевезення в прямому та зворотному сполученні) (додаток 1 до цього Порядку), та багаторазові (перевезення в прямому та зворотному сполученні) (додаток 2 до цього Порядку);

для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами).

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів.

2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до уповноваженого органу для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.

III. Оформлення та видача дозволів

3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів уповноваженого органу та її територіальних органів (далі - пункт видачі дозволів).

3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі - уповноважена особа) на підставі усного звернення, письмової заяви або замовлення бланку дозволу в електронній формі, в яких зазначаються найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (номерні знаки, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Для оформлення та видачі дозволу при усному зверненні, поданні письмової заяви та замовленні бланку дозволу в електронній формі у пункті видачі дозволів уповноважена особа пред’являє оригінали документа, що посвідчує особу, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, документа на вантаж (за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення), сертифікатів відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, за наявності залишку дозволів та за умови пред’явлення в пункті видачі дозволів усіх отриманих раніше дозволів на автомобільний транспортний засіб.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

У разі порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення уповноважена особа пред’являє заявку на виконання цього перевезення в довільній формі.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

Під час оформлення та видачі дозволів на перевезення пасажирів або вантажів відповідних видів та країни на автомобільний транспортний засіб автомобільний перевізник повертає раніше отримані дозволи на цей автомобільний транспортний засіб з урахуванням випадків оформлення та видачі кількох дозволів одного виду та країни, якщо маршрут та порядок їх використання на території іноземної держави протягом одного конкретного перевезення потребує їх наявності.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

У разі невідповідності пред’явлених документів, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, відсутності дозволу(ів) у пункті видачі дозволів або у випадках, визначених пунктами 3.8 та 3.11 цього Порядку, посадова особа уповноваженого органу на підставі письмової заяви уповноваженої особи повідомляє її про відмову у видачі дозволу(ів) в письмовій формі в пункті видачі дозволів (додаток 3 до цього Порядку) або в електронній формі засобами електронного зв’язку.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

У разі вилучення виданого уповноваженій особі дозволу компетентним органом іноземної країни, викрадення або закінчення строку дії дозволу, коли автомобільний транспортний засіб перебуває на території іноземної держави, дозволи для перевезення вантажів оформлюються на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі із зазначенням відомостей, передбачених в абзаці першому цього пункту, до якого додаються електронні копії оригіналів документів (сканкопії, фотокопії):

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

документів, передбачених в абзаці другому цього пункту;

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

документів, що підтверджують факт вилучення, викрадення дозволу;

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

дозволу строк дії якого закінчився.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Уповноважений орган протягом 30 календарних днів розглядає замовлення бланку дозволу в електронній формі та у разі наявності всіх документів відповідно до абзаців сьомого - десятого цього пункту приймає рішення щодо оформлення дозволу за копіями документів, про що інформує уповноважену особу в електронній формі та надає відповідну інформацію в пункт видачі дозволів.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Уповноважена особа для отримання дозволу у випадку визначеному в абзаці одинадцятому цього пункту в пункті видачі дозволів пред’являє оригінал документа, що посвідчує особу.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі, усного звернення або письмової заяви у пункті видачі дозволів при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою (у разі наявності):

{Абзац перший пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

схеми міжнародного маршруту;

графіка роботи та відпочинку водіїв;

копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності;

копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яким буде виконуватись перевезення.

{Абзац шостий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

У разі вилучення виданого уповноваженій особі дозволу компетентним органом іноземної країни, викрадення або закінчення строку дії дозволу, коли автомобільний транспортний засіб перебуває на території іноземної держави, дозволи для перевезення пасажирів оформлюються на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі із зазначенням найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів, які будуть виконувати перевезення (номерний знак, серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник та пункт видачі дозволів, до якого додаються електронні копії оригіналів документів, (сканкопії, фотокопії):

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

документів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту;

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

документів, що підтверджують факт вилучення, викрадення дозволу;

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

дозволу, строк дії якого закінчився.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Уповноважений орган протягом 30 календарних днів розглядає замовлення бланку дозволу в електронній формі та у разі наявності всіх документів відповідно до абзаців сьомого - десятого цього пункту приймає рішення щодо оформлення дозволу за копіями документів, про що інформує уповноважену особу в електронній формі та надає відповідну інформацію в пункт видачі дозволів.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Уповноважена особа для отримання дозволу у випадку визначеному в абзаці одинадцятому цього пункту в пункті видачі дозволів пред’являє оригінал документа, що посвідчує особу.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу.

3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп'ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду).

3.6. У дозволі зазначаються:

найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання);

{Абзац другий пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

номерний знак транспортного засобу, якщо інше не передбачене міжнародним договором України з питань автомобільних перевезень та/або рішеннями комісій, які створено відповідно до таких міжнародних договорів;

{Абзац третій пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

дата видачі дозволу.

Дозвіл підписується посадовою особою уповноваженого органу з проставленням номерного штампа такої посадової особи.

3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення уповноваженого органу не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

{Пункт 3.8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.8. Міністерством інфраструктури України з метою дотримання вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень встановлюються обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме:

{Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031  від 20.12.2013}

оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки;

оформлення проводити на завантажені автомобілі, за винятком:

{Абзац третій пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та, автомобільних транспортних засобів з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів;

{Пункт 3.8 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

перевезення вантажів, що потребують перевезення в транспортних засобах-рефрижераторах, напівпричепах-рефрижераторах, причепах-рефрижераторах при умові наявності в таких автомобільних транспортних засобах відповідних сертифікатів, передбачених міжнародними договорами, що підтверджують такий тип транспортного засобу;

{Пункт 3.8 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

оформлення проводити на певні види перевезень;

оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн.

Обмеження щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів, наведено в додатку 4 до цього Порядку.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

3.9. Міністерство інфраструктури України утворює Комісію з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав (далі – Комісія), у складі не менш як десяти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об’єднань, асоціацій, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, які не здійснюють міжнародних автомобільних перевезень.

Для забезпечення прозорості розгляду питань, а також рівноправності у прийнятті рішень склад Комісії формується таким чином, щоб кількість представників державних органів, а також підприємств, установ, організацій, що входять до складу цієї Комісії, не перевищувала кількості представників громадських і професійних об’єднань, асоціацій.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. Комісія скликається за рішенням голови Комісії або його заступника, але не рідше одного разу на квартал.

{Абзац третій пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

За рішенням голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії, у засіданні Комісії може брати участь член Комісії у режимі відеоконференції у порядку встановленому пунктом 3.10 цього розділу.

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

За рішенням голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії, засідання Комісії може проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє одночасно бачити та чути всіх учасників засідання Комісії, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема через Інтернет (далі онлайн-засідання Комісії). В онлайн-засіданні Комісії беруть участь члени Комісії, а також інші особи, які визначені Головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Онлайн-засідання Комісії можуть проводитися у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в інших випадках за рішенням Голови Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії, забезпечує інформування членів Комісії та інших, визначених ними осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Комісії, про дату і час проведення засідання. Одночасно відповідна інформація надсилається на адресу електронної пошти кожного члена Комісії.

{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

3.10. Засідання Комісії, в тому числі онлайн-засідання Комісії, є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії, в тому числі прийняті за результатами онлайн-засідань Комісії, приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії, в тому числі прийняті за результатами онлайн-засідань Комісії, оформлюється протоколом, підписується присутніми на засіданні членами Комісії (члени Комісії, які беруть участь у онлайн-засіданні Комісії, можуть підписувати протокол в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису) та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України, що оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

Під час онлайн-засідання Комісії на ньому перебуває Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії, а також можуть перебувати інші члени Комісії, інші посадові особи, участь яких в такому засіданні необхідна, в тому числі для організаційно-технічного забезпечення проведення онлайн-засідання Комісії.

Перелік осіб, які безпосередньо перебуватимуть на засіданні Комісії, та осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Комісії у режимі відеоконференції, складається Головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

Перед відкриттям онлайн-засідання Комісії Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії проводить реєстрацію членів Комісії, які безпосередньо присутні на засіданні Комісії, та членів Комісії, які приєдналися до участі в такому засіданні у режимі відеоконференції, відповідно до зображень на екранах (моніторах).

Відкриває засідання Комісії, в тому числі онлайн-засідання Комісії, Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії у разі, коли участь в ньому беруть більше ніж половина від її складу.

Голосування під час онлайн-засідання Комісії здійснюється шляхом підняття руки членом Комісії на питання Голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії про те, хто «за», «проти» або «утримався». Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення із зазначенням у разі наявності членів Комісії, які проголосували «проти» або «утримався».

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015, № 116 від 17.03.2021}

3.11. Комісія на своїх засіданнях, в тому числі онлайн-засіданнях Комісії, розглядає та приймає рішення з таких питань:

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

достатність забезпечення автомобільних перевізників – резидентів дозволами;

ефективність використання дозволів українськими автомобільними перевізниками;

введення додаткових обмежень тимчасового характеру у разі недостатнього залишку квоти дозволів певного виду, на завантаження (з урахуванням винятків зазначених абзацами третім та четвертим пункту 3.8 цього розділу), за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень, щодо кількості дозволів, які можуть бути оформлені (розподілені) та видані на один автомобільний транспортний засіб, до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.

{Абзац четвертий пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.12 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.13 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.14 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.16 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.12 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

{Пункт 3.13 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.14 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.15 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.16 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.17 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.18 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.19 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.20 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.21 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 3.22 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

IV. Порядок використання та повернення дозволів

4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів.

4.2. Автомобільний перевізник забезпечує:

збереження та обов’язкове повернення виданого дозволу до уповноваженого органу після належного його використання;

{Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

наявність всіх дозвільних документів, передбачених законами України або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, на виконання конкретного перевезення при здійсненні документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень.

{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

{Пункт 4.4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}

4.4. Автомобільні перевізники зобов’язані повернути дозволи поточного року до уповноваженого органу не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

Автомобільний перевізник, який здійснив замовлення бланку(ів) дозволу(ів) в електронній формі, повинен звернутися до обраного(их) пункту(ів) видачі дозволів уповноваженого органу протягом 7 календарних днів з дати такого замовлення для їх отримання.

Автомобільному перевізнику, який здійснив замовлення бланків дозволів в електронній формі на один конкретний автомобільний транспортний засіб, але не звернувся у строк, встановлений абзацом другим цього пункту, до обраного(их) пункту(ів) видачі дозволів уповноваженого органу для отримання щонайменше 4 замовлень бланків дозволів протягом поточного року, блокується можливість здійснення замовлень бланків дозволів в електронній формі та їх оформлення при усному або письмовому зверненні протягом 14 календарних днів з дати останнього випадку неотримання дозволу у встановлений строк на такий автомобільний транспортний засіб.

Замовлені бланки дозволів в електронній формі, які не були отримані уповноваженою особою у строк, встановлений абзацом другим цього пункту, повертаються до загального залишку дозволів і стають доступними для замовлення в електронній формі іншими автомобільними перевізниками.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів

5.1. Уповноважений орган згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.

Уповноважений орган знімає з обліку та анулює виданий(і) автомобільному перевізнику дозвіл(оли), який (які) не був (не були) ним повернуті у зв’язку з його (їх) втратою, викраденням, вилученням, зіпсуванням.

Зняття з обліку та анулювання втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу здійснюється за умови подання ним до уповноваженого органу:

письмової заяви про зняття з обліку та анулювання втраченого викраденого, вилученого, зіпсованого дозволу, в якій зазначається: найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) автомобільного перевізника; номер бланку дозволу; назва країни, яка видала бланк дозволу; тип та вид дозволу; номерний знак транспортного засобу, на який видано дозвіл; дата видачі дозволу; назва пункту видачі дозволів, в якому було отримано дозвіл;

документа, що підтверджує факт втрати, викрадення, вилучення дозволу (у випадку викрадення та/або вилучення дозволу за кордоном, що підтверджене компетентним органом іноземної держави - переклад українською мовою такого документа);

оригінал зіпсованого дозволу (у разі, коли дозвіл є зіпсованим).

Посадова особа уповноваженого органу, визначена керівником уповноваженого органу, повідомляє автомобільного перевізника про відмову у знятті з обліку та анулюванні втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу через невідповідність поданих ним документів, передбачених абзацами третім - шостим цього пункту, в письмовій формі (додаток 5 до цього Порядку) або в електронній формі засобами електронного зв’язку.

ункт 5.1 розділу V в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 98 від 23.03.2015, № 116 від 17.03.2021}

{Пункт 5.2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 5.3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 5.4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 5.6 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

{Пункт 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 11.09.2015}

5.2. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів уповноваженим органом утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб.

5.3. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним) за умови попереднього погодження з Міністерством інфраструктури України.

Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.

{Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}

VI. Облік і зберігання бланків дозволів

6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами уповноваженого органу забезпечуються уповноваженим органом.

6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013}

Директор Державного
департаменту автомобільного
транспортуЄ.О. ЗакіровДодаток 1
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 2.3 розділу II)

ДОЗВІЛ
на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні

{Додаток в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}


Додаток 2
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 2.3 розділу II)

ДОЗВІЛ
на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні

{Порядок доповнено новим Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}Додаток 3
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 3.2 розділу III)

ВІДМОВА
у видачі дозволу(ів)

№ __________________ /________ /_____________
__________________________________________________________
(найменування пункту видачі дозволів)

за результатами розгляду документів, зазначених абзацом другим пункту 3.2 розділу III Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (зі змінами), поданих

_________________________________________________________________________
(найменування автомобільного перевізника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

у пункт видачі дозволів «____» ______________ 20___ року о ______ год. ______ хв., повідомляє про відмову у видачі дозволу(ів) з таких причин:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Видала посадова особа
уповноваженого органу:

___________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________
(підпис та відбиток
номерного штампа)

______________________
(дата)

Отримав автомобільний перевізник
(уповноважена особа):

___________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________
(підпис)

______________________
(дата)

{Порядок доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}Додаток 4
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 3.8 розділу III)

ОБМЕЖЕННЯ
щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів


з/п

Країна

Вид дозволу

Екологічність дозволу

Обмеження

щодо завантаження (за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та вантажів, що потребують перевезення в напівпричепах-рефрижераторах, автомобільних транспортних засобів (далі - АТЗ) з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів)

за екологічними параметрами АТЗ

за повною масою АТЗ

за видами перевезень

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Австрія

універсальні (не дійсні для транзиту)

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень та перевезень в/з третіх країн

універсальні

всі види

2

Азербайджан

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ з України до Азербайджану

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

всі види

Без обмежень

Без обмежень

3

Італія

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ з України до Італії

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

4

Казахстан

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

Без обмежень

5

Польща

унверсальні

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-4)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-4)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

6

Румунія

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ до Румунії або транзитом по її території

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

7

Угорщина

двосторонні

всі види

На завантажені АТЗ до Угорщини або транзитом по її території

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

двосторонні ДЗ

Без обмежень

транзитні ДЗ

8

ОЧЕС

багато-
сторонній

всі види

на завантажені АТЗ з України до країн ОЧЕС

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

9

ТРАСЕКА

багато-
сторонній

всі види

на завантажені АТЗ з України до країн ТРАСЕКА

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}Додаток 5
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 5.1 розділу V)

ВІДМОВА
у знятті з обліку та анулюванні втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу(ів)

№ __________________ /________ /_____________
__________________________________________________________
(Уповноважений орган)

за результатами розгляду документів, зазначених в абзацах третьому - шостому пункту 5.1 розділу V Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (зі змінами), для зняття з обліку та анулювання втраченого(их), викраденого(их), вилученого(их), зіпсованого(их)) дозволу(ів), поданих

____________________________________________________________________________
(найменування автомобільного перевізника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

(реєстрація заяви від _______ № _____), повідомляє про відмову у знятті з обліку та анулюванні втраченого(их), викраденого(их), вилученого(их), зіпсованого(их) автомобільним перевізником дозволу(ів), з таких причин:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Видала посадова особа
уповноваженого органу:

___________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________
(підпис)

______________________
(дата)

Отримав автомобільний перевізник
(уповноважена особа):

___________________________
Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________
(підпис)

______________________
(дата)

{Порядок доповнено новим Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 116 від 17.03.2021}