Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 1031
Прийняття: 20.12.2013
Видавники: Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2013  № 1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2013 р.
за № 2243/24775

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі та використання дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239);

2) Зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239).

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Є.А. Пронченко

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.12.2013  № 1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2013 р.
за № 2243/24775

ЗМІНИ
до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

1. У пункті 2.3 розділу II слова «додаток до цього Порядку» замінити словами та цифрою «додаток 1 до цього Порядку».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.2:

в абзаці другому слова «документи на вантаж» замінити словами «документи на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, за наявності залишку дозволів без урахування резерву.»;

2) у пункті 3.9:

в абзаці першому слова «Міністерство інфраструктури України може встановлювати» замінити словами «Міністерством інфраструктури України з метою дотримання вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень встановлюються»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Обмеження щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів, наведено в додатку 2 до цього Порядку.»;

3) у пункті 3.12 слова «(річні та квартальні)» замінити словами «(річні, квартальні, місячні)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі недостатнього залишку річної квоти дозволів певного виду Комісією з розподілу може розглядатися питання щодо введення додаткових обмежень тимчасового характеру на завантаження: за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.»;

4) у пункті 3.13:

слова «Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті» замінити словами «Міністерства інфраструктури України»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Приймання заяв від автомобільних перевізників здійснюється з 01 жовтня поточного року протягом двадцяти робочих днів.»;

5) пункт 3.16 викласти в такій редакції:

«3.16. Кількість дозволів (річної квоти) для автомобільного перевізника визначається за такою формулою:

де

-

річна квота дозволів автомобільного перевізника;


-

кількість повернених (використаних) дозволів автомобільним перевізником за звітний період;


-

загальна кількість повернених (використаних) дозволів усіма автомобільними перевізниками, що беруть участь у розподілі дозволів;


-

річна квота дозволів, виділених Україні компетентним органом іноземної держави;


-

резерв Міністерства інфраструктури України (2 %);


-

кількість штрафних балів автомобільного перевізника.

Після проведення розрахунків здійснюється округлення за математичними правилами.»;

6) після пункту 3.16 доповнити розділ новими пунктами 3.17 - 3.22 такого змісту:

«3.17. Кількість штрафних балів стосовно кожного автомобільного перевізника за порушення чинного законодавства про автомобільний транспорт, допущене ним під час виконання міжнародних перевезень протягом звітного періоду, визначається таким чином:

неповернення дозволу протягом 45 днів з дати його отримання - 0,25 штрафного бала;

порушення порядку використання дозволів (втрата дозволу, використання його не за призначенням, повернення невикористаного дозволу, передача дозволу іншому автомобільному перевізнику) - 5 штрафних балів;

кожне порушення автомобільними перевізниками положень міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої було здійснено порушення, або інформації Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, якщо порушення було здійснено на території України, - 0,2 штрафного бала.

3.18. Автомобільні перевізники, які систематично порушують строки повернення дозволів (мають три або більше неповернутих дозволів), заносяться до відповідного переліку, що розміщується на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Таким автомобільним перевізникам припиняється видача дозволів. Видача дозволів відновлюється після повернення автомобільним перевізником виданих йому дозволів, які не були повернуті протягом 45 днів з дати отримання.

3.19. Після проведення розподілу дозволи, які залишились, підлягають перерозподілу серед автомобільних перевізників за результатами аналізу ефективності дозволів за І квартал поточного року.

3.20. Автомобільним перевізникам, які раніше не здійснювали перевезень, але виявили такий намір, виділяються дозволи для здійснення не більше трьох перевезень.

3.21. Виділення квоти дозволів від першого розподілу на рік складає 25 % на квартал.

3.22. За підсумками І кварталу й далі щокварталу та щомісяця проводиться аналіз використання дозволів на підставі даних, отриманих від:

органів доходів і зборів;

Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.».

У зв’язку з цим пункти 3.17 - 3.19 вважати відповідно пунктами 3.23 - 3.25;

7) після пункту 3.25 доповнити розділ новими пунктами 3.26 - 3.28 такого змісту:

«3.26. Комісія з розподілу визначає квартальну (місячну) квоту автомобільного перевізника за такою формулою:

де

-

квартальна (місячна) квота дозволів автомобільного перевізника (відсоток від річної квоти автомобільного перевізника відповідно до звітного періоду);


-

річна квота дозволів автомобільного перевізника;


-

коефіцієнт періоду роботи (квартальний/місячний) для перерозподілу, що визначається Комісією з розподілу.

Якщо автомобільний перевізник не використав дозволи квартальної (місячної) квоти, кількість невикористаних дозволів перерозподіляється серед інших автомобільних перевізників.

Якщо автомобільний перевізник повністю використав свою квоту за звітний період, розрахунок для збільшення річної квоти дозволів здійснюється за такою формулою:

де

-

кількість дозволів, на яку збільшується річна квота автомобільного перевізника;


-

кількість повернених (використаних) дозволів автомобільним перевізником протягом звітного періоду роботи (квартальний або місячний);


-

квота дозволів автомобільного перевізника за звітний період (відсоток від річної квоти автомобільного перевізника відповідно до звітного періоду);


-

кількість повернених (використаних) дозволів всіма автомобільними перевізниками протягом звітного періоду роботи (квартальний або місячний);


-

квота дозволів усіх автомобільних перевізників (відсоток від річної квоти автомобільних перевізників відповідно до звітного періоду);


-

кількість невикористаних дозволів квоти звітного періоду (квартального або місячного) автомобільного перевізника.

3.27. За підсумками роботи в І кварталі проводиться аналіз ефективності використання квартальних квот дозволів, що розподілялись. За результатами роботи в І кварталі річні квоти автомобільних перевізників не зменшуються.

Перерозподіл дозволів відбувається за результатами роботи в І півріччі, за дев’ять місяців та щомісяця протягом останніх трьох місяців року.

Додаткова квота дозволів розподіляється під час чергового перерозподілу квартальної (місячної) квоти після поповнення резерву.

3.28. Перерозподіл дозволів проводиться за результатами використання автомобільними перевізниками своєї квоти виключно за звітний період (з дати попереднього перерозподілу).

Від загальної кількості дозволів, які підлягатимуть перерозподілу за підсумками роботи у І та ІІ кварталах, віднімається 2 % визначеної до перерозподілу кількості дозволів для задоволення потреб автомобільних перевізників, яким не було виділено річної квоти цих дозволів та які виявили намір здійснювати міжнародні автомобільні перевезення відповідно до дозволів, які підлягають розподілу.

Враховуючи незначну інтенсивність перевезень на початку року, перерозподіл дозволів І кварталу здійснюється не раніше 15 квітня поточного року.

Автомобільним перевізникам, які раніше не здійснювали перевезень, але виявили такий намір, виділяються дозволи для здійснення не більше трьох перевезень.».

3. У розділі ІV:

1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Автомобільний перевізник забезпечує:

належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого дозволу в пункт видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті протягом 45 календарних днів з дня оформлення та видачі йому такого дозволу;

наявність всіх дозвільних документів, передбачених законами України або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, на виконання конкретного перевезення при здійсненні документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.»;

2) пункт 4.3 після слів «виправлень у ньому забороняються» доповнити словами «, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень»;

3) пункт 4.5 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.6 вважати пунктом 4.5;

4) у пункті 4.5 слова «до закінчення строку дії дозволу» замінити словами та цифрами «протягом 45 днів з дати отримання дозволу».

4. Відмітку до додатка до Порядку викласти в такій редакції:

«

Додаток 1
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 2.3)».

5. Доповнити Порядок новим додатком 2, що додається.

Директор Департаменту
автомобільного транспортуД.В. Петухов
Додаток 2
до Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
(пункт 3.9)

ОБМЕЖЕННЯ
щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів

№ з/п

Країна

Вид дозволу

Обмеження

щодо завантаження (за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та вантажів, що потребують перевезення в напівпричепах-рефрижераторах, автомобільних транспортних засобів (далі - АТЗ) з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів)

за екологічними параметрами АТЗ

за повною масою АТЗ

за видами перевезень

1

2

3

4

5

6

7

1

Австрія

універсальні Євро-2 (не дійсні для транзиту)

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень та перевезень в/з третіх країн

універсальні Євро-3

універсальні Євро-3 (не дійсні для транзиту)

універсальні Євро-4

універсальні Євро-5

універсальні Євро-5 (не дійсні для транзиту)

2

Азербайджан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Азербайджаном

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

3

Білорусь

двосторонні

На завантажені АТЗ

Без обмежень

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

двосторонні ДЗ

Без обмежень

транзитні ДЗ

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн ДЗ

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

4

Великобританія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

5

Вірменія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

в/з третіх країн

Без обмежень

Без обмежень

6

Греція

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ до Греції

7

Грузія

універсальні та треті країни

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

8

Італія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-5

Без обмежень

9

Казахстан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Казахстаном

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

10

Німеччина

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-1

Без обмежень

універсальні S

Без обмежень

На екологічні АТЗ (особливо зелені та безпечні, Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-5 безпечні

Без обмежень

11

Росія

в/з третіх країн з двома обмеженнями

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн з трьома обмеженнями

На завантажені АТЗ

12

Румунія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

13

Сербія

в/з третіх країн

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

14

Словаччина

двосторонні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

15

Словенія

транзитні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні та треті країни

Без обмежень

16

Туреччина

двосторонні

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

Для перевезень в/з третіх країн

для порожніх АТЗ

Без обмежень

Без обмежень

17

Туркменистан

універсальні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Туркменистаном або транзитом через Туркменистан

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

18

Угорщина

універсальні Євро-3 безпечні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-3 безпечні, Євро-4 безпечні, Євро-5 безпечні)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні

Без обмежень

універсальні Євро-4 безпечні О

Без обмежень

транзитні Євро-3 безпечні

Без обмежень

транзитні Євро-4 безпечні

Без обмежень

в/з третіх країн Євро-3 безпечні

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

в/з третіх країн Євро-4 безпечні

На завантажені АТЗ

Для перевезень в/з третіх країн

19

Узбекистан

двосторонні

На завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Узбекистаном

На екологічні АТЗ (Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

транзитні та треті країни з ДЗ

На завантажені АТЗ

Для транзитних перевезень або перевезень в/з третіх країн

20

Фінляндія

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

21

Чехія

двосторонні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні

На завантажені АТЗ

універсальні та треті країни

На завантажені АТЗ

22

Швеція

універсальні

Без обмежень

На екологічні АТЗ (Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

універсальні Євро-1

універсальні Євро-2

в/з третіх країн