Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 804
Прийняття: 30.10.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. № 804
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2013 р. № 804

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 76 переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2083; 2003 р., № 40, ст. 2095; 2004 р., № 21, ст. 1448, № 49, ст. 3206, № 51, ст. 3347; 2009 р., № 48, ст. 1620, № 72, ст. 2486, № 82, ст. 2780; 2010 р., № 70, ст. 2511; 2011 р., № 74, ст. 2770, № 101, ст. 3715; 2012 р., № 43, ст. 1670, № 67, ст. 2751), викласти у такій редакції:

“76. Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, у тому числі впровадження технологій дистанційного зондування Землі із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 651, № 42, ст. 1721, № 74, ст. 2770; 2012 р., № 20, ст. 749):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“обслуговування, супроводження та технічну підтримку функціонування інформаційно-аналітичних, автоматизованих геоінформаційних систем, приладів та систем дистанційного зондування Землі для оптимізації виконання завдань.”;

2) пункт 11 після слова “фінансової” доповнити словами “і бюджетної”.

3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2300):

1) у пункті 2 слова “а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та” замінити словами “розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Держекоінспекція та її територіальні органи, а”;

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“обслуговування функціонування автоматизованих геоінформаційних систем, приладів Держекоінспекції та її територіальних органів.”;

3) у пункті 8 слова “у порядку, встановленому Казначейством” замінити словами “в установленому законодавством порядку”.