Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 70
Прийняття: 31.01.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 70
Київ

Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення"

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

{Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019}

Відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", статей 24-1, 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

1. Затвердити такі, що додаються:

{Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

{Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

{Абзац сьомий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству праці та соціальної політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України


Інд. 26

В.ЯНУКОВИЧ


{Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}


{Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}


{Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” втратив чинність на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 70

ПОРЯДОК
сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

{У тексті Порядку слова "працевлаштування інвалідів" замінено словами "працевлаштування осіб з інвалідністю" згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

1. Цей Порядок визначає процедуру сплати підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - роботодавці), суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (далі - сума адміністративно-господарських санкцій).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

2. Роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021}

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

3. У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

4. Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення.

Порядок нарахування пені та встановлення строку її сплати затверджуються Мінсоцполітики.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

5. Органи Державного казначейства за запитом інформують відділення Фонду про суму адміністративно-господарських санкцій та пеню, що надійшли до державного бюджету.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 70

ПОРЯДОК
використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

{У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ № 518 від 17.07.2013}

{У тексті Порядку, крім пункту 1, підпункту 2, абзацу восьмого підпункту 5 і підпункту 8 пункту 2, абзаців п’ятого і шостого пункту 3, абзацу першого пункту 5, абзацу четвертого пункту 7, пунктів 8 і 9, абзацу четвертого пункту 12, пункту 13, слово "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

{У тексті Порядку слова “Фонд соціального захисту інвалідів” у всіх відмінках замінено словами “Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм використання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та його відділеннями суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету (далі - сума санкцій та пеня).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

2. Сума санкцій та пеня використовуються для:

1) надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю):

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 05.06.2019}

реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ, відділень реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для осіб з інвалідністю, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, стаціонарів первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 05.06.2019}

спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, навчально-реабілітаційних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, у яких навчаються учні та студенти з числа осіб з інвалідністю (у тому числі забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації осіб з інвалідністю). Перелік зазначених обладнання, літератури та аудіозаписів затверджує Міністерство соціальної політики;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

2) фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю (за поданням Національного комітету спорту інвалідів). Форму розрахунку витрат на зазначені заходи затверджує Міністерство соціальної політики;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

3) надання підприємствам, установам та організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю (далі - роботодавці), цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;

4) фінансування витрат на:

професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) осіб з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на отримання допомоги по безробіттю, у закладах освіти, центрах комплексної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 310 від 10.04.2019, № 466 від 05.06.2019}

професійне навчання молоді з числа осіб з інвалідністю після закінчення закладів загальної середньої освіти на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;

{Абзац третій підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

5) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі:

особам з інвалідністю I і II групи - шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одну особу з інвалідністю (сім’ю особи з інвалідністю);

{Абзац другий підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019; в редакції Постанови КМ № 120 від 04.02.2023}

бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, реабілітаційному центру УТОС - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для осіб з інвалідністю по зору програмного забезпечення;

особам з інвалідністю шляхом оплати:

- протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);

- вартості їх навчання та перекваліфікації у закладах освіти, центрах комплексної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії;

{Абзац шостий підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 310 від 10.04.2019, № 466 від 05.06.2019}

підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю для:

- здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);

{Абзац восьмий підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

- технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

- створення на робочому місці особи з інвалідністю належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю;

- технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, центрам комплексної реабілітації осіб з інвалідністю - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки осіб з інвалідністю) з метою комплектування бібліотек;

{Абзац дванадцятий підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 05.06.2019}

роботодавцям - для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

6) надання роботодавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні;

6-1) фінансування визначених статтями 24-1, 26 та частиною другою статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

7) забезпечення функціонування реабілітаційних закладів (центрів комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

{Підпункт 7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 05.06.2019; в редакції Постанови КМ № 120 від 04.02.2023}

8) фінансування створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України.

{Пункт 2 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 168 від 22.03.2017}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009; в редакції Постанови КМ № 1171 від 22.12.2010}

3. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1171 від 22.12.2010}

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та отримання у році звернення фінансової допомоги на безповоротній основі;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1171 від 22.12.2010}

сплати суми санкцій та пені.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1171 від 22.12.2010}

Фінансова допомога на безповоротній основі надається роботодавцям, які виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та у році звернення за допомогою не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямом використання коштів, а також особам з інвалідністю - відповідно до абзаців другого, четвертого - шостого підпункту 5 пункту 2 цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1171 від 22.12.2010}

Підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільова позика надаються за наявності рішення Мінсоцполітики.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 518 від 17.07.2013, № 310 від 10.04.2019}

Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики приймають рішення про визначення доцільності надання або відмови в наданні підприємству, організації громадської організації осіб з інвалідністю фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільової позики. Рішення оформляється як висновок-пропозиція, який надсилається Мінсоцполітики.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 17.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 930 від 03.09.2009}

4. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років.

5. Строк повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики обчислюється з дати перерахування коштів на рахунок відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - відділення Фонду) до повного їх погашення. Строк і порядок повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики зазначаються у договорі про надання такої допомоги та позики.

У договорі про надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики передбачається забезпечення виконання зобов'язань, а також зазначається неможливість односторонньої відмови від виконання зобов'язання або зміни умов договору.

6. Розмір фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики визначається відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів.

7. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика не надається у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до восьми чоловік;

роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій та пені;

{Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

роботодавець зменшив протягом останнього року чисельність (штат) працюючих осіб з інвалідністю більше ніж на 10 відсотків;

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1171 від 22.12.2010}

роботодавець порушив протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання стосовно надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення", внаслідок чого до нього застосовані санкції;

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}

роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання (устатковання), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних робіт чи надання послуг;

роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду;

роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Відділення Фонду не надають фінансову допомогу та цільову позику неприбутковим установам та організаціям, крім установ, організацій та закладів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

8. Мінсоцполітики щороку затверджує кошторис Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на відповідний рік за його поданням в установленому законодавством порядку.

9. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затверджується Мінсоцполітики.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 05.06.2019}

10. Роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані.

11. Особи з інвалідністю (законні представники осіб з інвалідністю) звертаються:

для фінансування витрат на навчання - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}

для передплати друкованих періодичних видань - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;

для забезпечення технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності) - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 02.06.2021}

для отримання послуг з професійного навчання (професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) з метою подальшого працевлаштування - до державної служби зайнятості за місцем реєстрації проживання.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}

11-1. Кошти фінансової допомоги та цільової позики перераховуються відділеннями Фонду на рахунки роботодавців, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби.

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, витрачають бюджетні кошти згідно з планом, який складається та затверджується відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

Відділення Фонду для перерахування коштів фінансової допомоги та цільової позики роботодавцям, що не мають статусу бюджетної установи, подають територіальним органам Державної казначейської служби інформацію про включення їх до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти фінансової допомоги та цільової позики здійснюється відповідно до закону.

{Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009; в редакції Постанови КМ № 1171 від 22.12.2010}

12. Фінансова допомога та цільова позика мають цільове спрямування і використовуються на умовах, визначених відповідним договором.

Роботодавцям забороняється нецільове використання фінансової допомоги та цільової позики.

Нецільовим використанням фінансової допомоги та цільової позики є спрямування коштів на придбання товарів, робіт і послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 518 від 17.07.2013, № 310 від 10.04.2019}

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 930 від 03.09.2009}

12-1. Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, щокварталу після перерахування коштів на рахунки, відкриті роботодавцями в територіальних органах Казначейства, звітують перед відділеннями Фонду та Мінсоцполітики про їх використання. Строк подання звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики визначається умовами відповідного договору і становить не менш як три роки з дати завершення його виконання.

{Абзац перший пункту 12-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 518 від 17.07.2013}

Форма звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики затверджується Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}

12-2. Робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, створені за рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги або цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з дати завершення виконання умов договору про надання фінансової допомоги або цільової позики.

{Порядок доповнено пунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1171 від 22.12.2010}

12-3. Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві фінансову допомогу та цільову позику.

{Порядок доповнено пунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 930 від 03.09.2009}

12-4. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, функціонування яких забезпечується за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, подають Фонду щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання Мінсоцполітики до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Порядок доповнено пунктом 12-4 згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

12-5. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

{Порядок доповнено пунктом 12-5 згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

13. Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Казначейства на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 518 від 17.07.2013}

У кошторисах передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для здійснення контролю за надходженням суми санкцій та пені.

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 120 від 04.02.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 70
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 466)

ПОРЯДОК
контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

{У тексті Порядку слово “Мінсоцполітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 617 від 08.07.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держпраці, її територіальними органами планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - суб’єкти господарювання), щодо виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі - Закон).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2023}

2. Предметом проведення перевірки є виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

3. Планові та позапланові перевірки проводяться Держпраці та її територіальними органами за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні Держпраці чи її територіального органу у випадках, передбачених законом.

Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами його внутрішнього трудового розпорядку, за період, що минув після останньої планової або позапланової перевірки.

4. Планові чи позапланові перевірки щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи повинні проводитися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Планові чи позапланові перевірки щодо фізичної особи - підприємця повинні проводитися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

5. Перед початком проведення планової чи позапланової перевірки суб’єкта господарювання посадова особа Держпраці, її територіального органу вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання.

6. Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються Держпраці не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові перевірки щодо такого суб’єкта господарювання можуть проводитися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку проведення перевірки.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держпраці оприлюднює критерії із зазначенням періодичності проведення планових перевірок суб’єктів господарювання шляхом їх розміщення на власному офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством.

7. Держпраці, її територіальні органи не пізніше ніж за десять днів до дня початку проведення планової перевірки письмово повідомляють суб’єкта господарювання про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і дати її закінчення; найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких проводиться планова перевірка; найменування органу державного контролю.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом за рахунок коштів Держпраці, її територіальних органів або вручається особисто під розписку суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі.

8. Строк проведення планової перевірки становить не більш як десять робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів мікро-, малого підприємництва - не більш як п’ять робочих днів.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці, її територіальними органами протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів.

У разі наявності у роботодавця відокремлених підрозділів та розміщення їх в інших регіонах Держпраці або її територіальні органи, що проводять перевірку, за погодженням із Держпраці можуть ініціювати їх перевірки територіальними органами в межах адміністративно-територіальних одиниць, в яких вони розташовані. У такому разі вибірково проводяться планові перевірки відокремлених підрозділів.

9. Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок:

за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням;

для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу;

за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2023}

за інформацією, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, наданою територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, що отримана ним від Пенсійного фонду України в установленому порядку та за визначеною формою;

{Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

{Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

10. Строк проведення позапланової перевірки не перевищує десяти робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва, - двох робочих днів.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

11. Для проведення планової або позапланової перевірки Держпраці або її територіальні органи видають наказ, який повинен містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводитиметься перевірка, та інформацію про предмет перевірки.

На підставі наказу Держпраці, її територіальних органів оформляється направлення на проведення планової чи позапланової перевірки, яке підписується керівником або його заступником із зазначенням прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою.

У направленні на перевірку зазначаються:

найменування Держпраці, її територіального органу;

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

форма заходу;

підстави для проведення перевірки;

предмет проведення перевірки;

інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки і строк її проведення).

Перед початком проведення планової або позапланової перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу:

зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання направлення та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб Держпраці, її територіального органу, і подати суб’єкту господарювання копію направлення;

отримують від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію про невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування.

{Абзац шістнадцятий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

12. Суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати посадовій особі Держпраці, її територіального органу для ознайомлення і перевірки такі документи:

перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;

штатний розпис;

особові картки, трудові книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання;

{Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2023}

інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН);

{Абзац шостий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

звіти з праці (форма № 1-ПВ);

копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;

накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;

трудові договори (контракти), укладені суб’єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);

табель обліку використання робочого часу;

розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені);

договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);

платіжні доручення за такими договорами, розрахунки витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до зазначених витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на відповідному підприємстві.

13. До проведення перевірок підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у разі необхідності залучаються представники організацій громадських організацій осіб з інвалідністю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2023}

14. Суб’єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, її територіального органу до проведення планової чи позапланової перевірки, якщо:

перевірка проводиться з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких перевірок;

посадові особи Держпраці, її територіального органу не надали копію повідомлення про проведення перевірки або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом;

посадова особа не внесла запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання;

посадові особи Держпраці, її територіального органу не пред’явили направлення, службові посвідчення та не надали копію направлення на проведення перевірки;

тривалість планової перевірки або сумарна тривалість планових перевірок перевищує граничну тривалість, встановлену законом, або тривалість позапланової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;

Держпраці, її територіальний орган проводить повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведення позапланової перевірки;

Держпраці не затверджено та не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта перевірки, в якому передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

{Абзац десятий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

15. За результатами проведення планової або позапланової перевірки посадові особи Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, складають акт за формою, затвердженою Мінекономіки.

Посадові особи Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, зазначають в акті перевірки інформацію про стан дотримання суб’єктом господарювання законодавства, а у разі його недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.

Крім того, в акті перевірки зазначається розрахунок виконання/невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю за період, за який проводиться перевірка.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держпраці чи її територіального органу, які проводили перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо проведення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки Держпраці чи її територіального органу.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа Держпраці чи її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі в останній день перевірки, а другий - зберігається в органі, який проводив перевірку.

У разі неможливості особистого вручення акта перевірки або відмови в його одержанні посадова особа Держпраці чи її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис, після чого примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

На підставі акта, складеного за результатами перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення виявлених порушень.

Припис видається та підписується посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, яка проводила перевірку, за формою та у порядку, що затверджені Мінекономіки.

Припис щодо усунення виявлених порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки подається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається у Держпраці, її територіальному органі.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства такий припис надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в Держпраці чи її територіальному органі, проставляються відповідний вихідний номер і дата надсилання.

Приписи можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання чи уповноваженою ним особою в установленому законодавством порядку.

До затвердження Мінекономіки зазначених у цьому пункті форм акта та припису застосовуються форми акта та припису, затверджені Мінсоцполітики.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 617 від 08.07.2020}

16. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 553 від 02.06.2023}

17. У разі виявлення порушень вимог законодавства посадова особа, яка проводила перевірку, не пізніше 15 календарних днів після закінчення перевірки надсилає копію акта перевірки Фонду.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 02.06.2023}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 466 від 05.06.2019}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 70

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314 "Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів" (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 181).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1767 "Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2375).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 19 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 67).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 813 "Про внесення змін до Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1697).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3336).