Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 310
Прийняття: 10.04.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2019 р. № 310
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству соціальної політики забезпечувати врахування видатків на фінансування заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, передбачених статтями 241, 26 та частиною другою статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”, під час складання кошторису Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 р. № 310

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 “Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2009 р., № 68, ст. 2346; 2010 р., № 98, ст. 3488; 2011 р., № 61, ст. 2435; 2013 р., № 28, ст. 955, № 62, ст. 2222; 2017 р., № 27, ст. 785):

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення”;

вступну частину викласти в такій редакції:

“Відповідно до статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, статей 241, 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:”;

абзаци третій - шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування;

Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю;

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету;”;

2) у Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “організацій інвалідів” замінити словами “організацій осіб з інвалідністю”;

в абзаці шостому пункту 3 слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

у тексті Порядку, крім пункту 1, слова “інвалідів” та “Мінпраці” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “Мінсоцполітики”;

3) у Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 1 слова “організацій інвалідів” замінити словами “організацій осіб з інвалідністю”, слова “працевлаштування інвалідів” - словами “працевлаштування осіб з інвалідністю”, а слова “центру зайнятості” - словами “базовому центру зайнятості”;

у пункті 2:

в абзаці першому слово “Держкомстатом” замінити словом “Держстатом”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці подають до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця за формою, затвердженою Мінсоцполітики за погодженням із Держстатом.”;

в абзаці другому пункту 3 слова Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

у тексті Порядку, крім пункту 1, слова “інвалідів” та “Мінпраці” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “Мінсоцполітики”;

4) у Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 4:

в абзаці першому слова “працевлаштування інвалідів” замінити словами “працевлаштування осіб з інвалідністю”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарському об’єднанні та на підприємствах, що входять до його складу, здійснюється відповідно до інструкції, затвердженої Мінсоцполітики.”;

у тексті Порядку, крім пункту 4, слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

5) у Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 1 слова “організацій інвалідів” замінити словами “організацій осіб з інвалідністю”;

в абзаці другому пункту 2 слова “Мінпраці” і “Держкомстатом” замінити відповідно словами “Мінсоцполітики” і “Держстатом”;

в абзаці другому пункту 4 слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

у тексті Порядку слова “працевлаштування інвалідів” замінити словами “працевлаштування осіб з інвалідністю”;

6) у Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 1 слова “працевлаштування інвалідів” замінити словами “працевлаштування осіб з інвалідністю”;

у пункті 2:

в абзаці третьому підпункту 1 слова “професійно-технічних та вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти”;

у підпункті 2 слова “реабілітацію інвалідів” замінити словами “реабілітацію осіб з інвалідністю”;

у підпункті 4:

в абзаці другому слова “навчальних закладах” замінити словами “закладах освіти”;

в абзаці третьому слова “загальноосвітніх навчальних закладів” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”;

у підпункті 5:

в абзаці другому слова “на одного інваліда” замінити словами “на одну особу з інвалідністю”;

в абзаці шостому слова “навчальних закладах” замінити словами “закладах освіти”;

в абзаці восьмому слова “реабілітації інвалідів” замінити словами “реабілітації осіб з інвалідністю”;

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

“61) фінансування визначених статтями 241, 26 та частиною другою статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;”;

у пункті 3:

в абзаці п’ятому слова “організацій інвалідів” замінити словами “організацій осіб з інвалідністю”;

в абзаці шостому слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики”, а слова “організації інвалідів” - словами “організації осіб з інвалідністю”;

в абзаці четвертому пункту 12 слова “працевлаштування інвалідів” замінити словами “працевлаштування осіб з інвалідністю”;

у тексті Порядку, крім пункту 1, підпункту 2, абзацу восьмого підпункту 5 і підпункту 8 пункту 2, абзаців п’ятого і шостого пункту 3, абзацу першого пункту 5, абзацу четвертого пункту 7, пунктів 8 і 9, абзацу четвертого пункту 12, пункту 13, слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

7) у Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “організацій інвалідів” замінити словами “організацій осіб з інвалідністю”, а слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” - словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

в абзаці другому пункту 10 слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

у тексті Порядку, крім пункту 1, слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

2. У розділі “Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення” Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2013 р., № 63, ст. 2301; 2017 р., № 67, ст. 1982):

1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Мінветеранів - щодо ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;”;

2) в абзаці шістнадцятому слова “навчальними закладами” замінити словами “закладами освіти”, слова “територіальними органами Державної служби зайнятості” - словами “центрами зайнятості”, а слова “територіальними органами Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” - словом “Мінветеранів”.

3. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2014 р., № 66, ст. 1843; 2015 р., № 80, ст. 2677; 2018 р., № 33, ст. 1159):

1) абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

“особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;”;

2) абзац шостий пункту 7 викласти в такій редакції:

“Особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 1 цього Порядку, подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації.”.

4. У Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127):

1) у пункті 3:

у підпункті 5 слово “інваліди” замінити словами “особи з інвалідністю”;

у підпункті 6:

в абзаці третьому слово “дитину-інваліда” замінити словами “дитину з інвалідністю”;

в абзаці четвертому слова “інваліда з дитинства” замінити словами “особу з інвалідністю з дитинства”, а слово “інваліда” - словами “особи з інвалідністю”;

2) у пункті 11 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

3) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа осіб з інвалідністю, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.”.

5. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2443; 2017 р., № 100, ст. 3074):

1) у пункті 6:

в абзаці першому слова “інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому” замінити словами “особи з інвалідністю, що зареєстрована в установленому порядку як безробітна, якій”;

абзац п’ятий після слів “узагальнені відомості” доповнити словами і цифрою “за формою згідно з додатком 3”;

2) в абзаці першому пункту 21 слова “інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому” замінити словами “особи з інвалідністю, що зареєстрована в установленому порядку як безробітна, якій”;

3) доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про виплату роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів”.