Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1282
Прийняття: 29.08.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 серпня 2002 р. N 1282 Київ

Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 734 ( 734-2004-п ) від 02.06.2004 N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 N 816 ( 816-2007-п ) від 13.06.2007 N 1157 ( 1157-2007-п ) від 19.09.2007 N 105 ( 105-2010-п ) від 03.02.2010 N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 N 1006 ( 1006-2010-п ) від 03.11.2010 N 501 ( 501-2014-п ) від 01.10.2014 N 1227 ( 1227-2021-п ) від 24.11.2021 N 242 ( 242-2022-п ) від 10.03.2022 N 1359 ( 1359-2022-п ) від 06.12.2022 }

Відповідно до статей 2 і 3 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок вилучення і передачі військового майна Збройних Сил (додається).

2. Поширити дію Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого цією постановою, на вилучення і передачу військового майна інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, а також на вилучення і передачу військової зброї та боєприпасів до неї Державної спеціальної служби транспорту. { Абзац перший пункту 2із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 501 ( 501-2014-п )від 01.10.2014 }

На період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 ( 64/2022 ) "Про введення воєнного стану в Україні", поширити дію Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого цією постановою, на вилучення і передачу військового майна інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, зокрема військової зброї та боєприпасів до неї, акціонерному товариству "Українська залізниця" для його відомчої воєнізованої охорони та інфраструктури постачання і зберігання світлих нафтопродуктів. { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно зПостановою КМ N 242 ( 242-2022-п ) від 10.03.2022; із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 1359 ( 1359-2022-п ) від06.12.2022 }

Установити, що поняття "військове містечко", зазначене у Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, поширюється на майнові комплекси будівель, споруд, іншого нерухомого майна Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації разом з житловим фондом, об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури, які використовуються для його обслуговування, розташовані на відокремлених земельних ділянках, які надані для розміщення її регіональних органів, територіальних підрозділів, навчальних закладів, державних підприємств та установ. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1006( 1006-2010-п ) від 03.11.2010 }

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1282

ПОРЯДОК вилучення і передачі військового майна Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає процедуру вилучення військового майна з оперативного управління військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил (далі - військові частини), та його безоплатної передачі до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), самоврядним установам і організаціям, які провадять свою діяльність в інтересах національної безпеки і оборони (далі - самоврядні установи і організації), та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність.

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

військове майно - державне майно, закріплене на праві оперативного управління за військовими частинами, до якого належать військові містечка, будинки, споруди (цілісні майнові комплекси, об'єкти соціальної інфраструктури, нежитлові приміщення, об'єкти незавершеного будівництва та інше нерухоме майно), передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідноз Постановою КМ N 105 ( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

військове містечко - майновий комплекс будівель, споруд, іншого нерухомого військового майна разом із житловим фондом, об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури, які використовуються для його обслуговування, розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель оборони; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМN 105 ( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

вилучення військового майна з оперативного управління військових частин - прийняття Міноборони рішення про вилучення майна з оперативного управління військових частин з метою безоплатної передачі його до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність.

2-1. Об'єктами передачі згідно з цим Порядком є:

1) військові містечка, що вивільняються в процесі реформування Збройних Сил і не плануються до використання за цільовим призначенням;

2) нерухоме майно (будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, приміщення, інше нерухоме майно);

3) інше окреме індивідуально визначене (рухоме) майно;

4) житловий фонд, інші об'єкти соціальної та інженерної інфраструктури, що перебувають в оперативному управлінні військових частин і передаються не у складі майнових комплексів. { Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 105( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

3. До сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, та Адміністрації Держспецзв'язку може передаватися будь-яке військове майно. { Абзац перший пункту 3 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від08.12.2006 }

До Держспецтрансслужби може передаватися військова зброя та боєприпаси до неї. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно зПостановою КМ N 501 ( 501-2014-п ) від 01.10.2014 }

На період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 ( 64/2022 ) "Про введення воєнного стану в Україні", військове майно інших військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, зокрема військова зброя та боєприпаси до неї, може передаватися АТ "Укрзалізниця" для його відомчої воєнізованої охорони та інфраструктури постачання і зберігання світлих нафтопродуктів. Зазначене державне майно закріплюється за АТ "Укрзалізниця" на праві господарського відання. { Пункт 3 доповнено новим абзацомзгідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2022-п ) від 10.03.2022; іззмінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1359 ( 1359-2022-п )від 06.12.2022 }

До сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, а також самоврядним установам і організаціям може передаватися будь-яке військове майно, крім озброєння та бойової техніки.

До сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, можуть передаватися дрібнокаліберні патрони калібру 5,6 міліметра, придатні для використання і зберігання, для державних закладів фізичної культури і спорту, що мають право відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) використовувати спортивну вогнепальну (крім бойової) зброю. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМN 1227 ( 1227-2021-п ) від 24.11.2021 }

{ Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

У комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність можуть передаватися військові містечка, інше нерухоме і рухоме військове майно (крім усіх видів озброєння, бойової техніки та боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних Сил і не планується до використання за призначенням, житлові будинки (разом з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями), гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом), майно закладів освіти, культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім майна санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячих оздоровчих таборів, у тому числі об'єкти, не завершені будівництвом, колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, а також інше військове майно, якщо воно не менше ніж два рази пропонувалося до продажу конкурентними способами приватизації, але не було реалізовано. Також для комунальних закладів фізичної культури і спорту, що мають право відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) використовувати спортивну вогнепальну (крім бойової) зброю, можуть передаватися дрібнокаліберні патрони калібру 5,6 міліметра, придатні для використання і зберігання. { Абзацпункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 734( 734-2004-п ) від 02.06.2004, N 105 ( 105-2010-п ) від03.02.2010, N 1227 ( 1227-2021-п ) від 24.11.2021 }

Аеропорти військової авіації передаються як цілісні майнові комплекси, до складу яких належать військові аеродроми, окремі споруди (об'єкти керування повітряним рухом, радіонавігації та посадки, водопровідні, каналізаційні, очисні та інші споруди, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також бойлерні, котельні, дороги, обладнання тощо), службово-технічна територія, казармений фонд, житловий фонд з усіма будинками і спорудами, розміщений в населених пунктах не далі ніж 15 кілометрів від аеродрому.

Військові містечка, інше нерухоме і рухоме військове майно (крім усіх видів озброєння, бойової техніки та боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних Сил і не планується до використання за призначенням, можуть передаватися безоплатно у комунальну власність у разі невключення до відповідного переліку військового майна, яке підлягає відчуженню. { Пункт 3 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 734 ( 734-2004-п ) від02.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 105( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

Передача військового майна з державної у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах проводиться за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за наявності згоди відповідно районних або обласних рад.

4. Передача військового майна органам, уповноваженим управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність проводиться за рішенням:

1) Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2-1 цього Порядку; { Підпункт 1 пункту 4 вредакції Постанови КМ N 105 ( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

2) Міноборони - щодо об'єктів, визначених у підпунктах 3 і 4 пункту 2-1 цього Порядку. { Підпункт 2 пункту 4 в редакціїПостанови КМ N 105 ( 105-2010-п ) від 03.02.2010 }

5. До прийняття Кабінетом Міністрів України чи Міноборони рішення, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, Міноборони проводить вилучення військового майна з оперативного управління військових частин. У разі прийняття рішення про вилучення військового майна воно знімається з обліку в порядку, що визначається Міноборони, і залишається на тимчасовому зберіганні та обслуговуванні цих військових частин.

6. Ініціювати передачу військового майна можуть Міноборони, органи, уповноважені управляти державним майном, самоврядні установи і організації, органи місцевого самоврядування.

7. Пропозиції щодо передачі військового майна за рішенням Кабінету Міністрів України погоджуються Міноборони з відповідними органами, уповноваженими управляти державним майном, самоврядними установами і організаціями або територіальними громадами сіл, селищ, міст, районними або обласними радами, а також Мінфіном, Мінекономіки, Фондом державного майна та Держкомстатом. Погоджені пропозиції Міноборони разом з обгрунтуванням подає Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі поданих пропозицій та рішення Міноборони про вилучення військового майна з оперативного управління військових частин готує в установленому порядку проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

8. Пропозиції щодо передачі військового майна за рішенням Міноборони після отримання його згоди погоджуються ініціатором передачі з відповідними органами, уповноваженими управляти державним майном, самоврядними установами і організаціями або відповідними органами місцевого самоврядування, Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна, Держкомстатом і подаються Міноборони.

9. У разі коли передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність потребує залучення коштів на утримання та капітальний ремонт цих об'єктів, пропозиції щодо такої передачі погоджуються з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Фінансування видатків, пов'язаних з необхідністю залучення коштів на утримання та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури у разі їх передачі у комунальну власність, протягом бюджетного року, в якому проведено передачу, здійснюється згідно із законодавством.

10. Військове майно втрачає статус військового з дня затвердження акта про його приймання-передачу, крім випадків, коли воно передано до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

11. Рішення про передачу військового майна виконує комісія з питань передачі військового майна (далі - комісія), до складу якої входять представники відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном, самоврядної установи і організації або органу місцевого самоврядування, яким передається майно, та Міноборони. У разі передачі військового майна, наданого в оренду, до складу комісії включаються представники орендаря.

12. Комісія утворюється та її голова призначається рішенням відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном, самоврядної установи і організації або органу місцевого самоврядування, яким передається військове майно.

13. Фактична передача військового майна проводиться комісією у двомісячний термін після прийняття відповідного рішення.

14. Передача військового майна оформляється актом приймання-передачі за зразком згідно з додатком, який складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується відповідно органом, уповноваженим управляти державним майном, самоврядною установою і організацією або органом місцевого самоврядування, яким передається військове майно.

До акта додаються:

виписка з книги (картки) обліку або витяг з інших матеріальних носіїв інформації про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери, вартість (ціну) майна, складені на останню звітну дату;

проектно-кошторисна документація у разі передачі об'єкта, не завершеного будівництвом;

договори оренди цілісних майнових комплексів та нежитлових приміщень у разі передачі військового майна, наданого в оренду;

інші документи (за визначенням комісії).

15. Право органу, уповноваженого управляти державним майном, самоврядної установи і організації або органу місцевого самоврядування, яким передається військове майно, на управління переданим майном або право власності на нього настає з дня затвердження акта приймання-передачі.

16. Орган, уповноважений управляти державним майном, самоврядна установа і організація або орган місцевого самоврядування, який здійснює управління об'єктами комунальної власності, у місячний термін з дня затвердження акта приймання-передачі зобов'язаний своїм наказом чи рішенням закріпити передане майно за відповідним підприємством, установою та організацією на праві повного господарського відання або оперативного управління, а у разі передачі нерухомого майна також повідомити у двотижневий термін про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, відповідні фінансові органи. { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

{ Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 469 ( 469-2010-п ) від 16.06.2010 }

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1157 ( 1157-2007-п ) від 19.09.2007 }

Зразок                     Додаток 
до Порядку вилучення і передачі
військового майна Збройних Сил


ЗАТВЕРДЖЕНО

               ____________________________________ 
(дата і номер наказу, рішення тощо) ____________________________________
(підпис, ініціали та прізвище
посадової особи)

АКТ приймання-передачі військового майна

Комісія, утворена відповідно до __________________________________ 
(назва, дата видачі _________________________________________________________________,
та номер акта, згідно з яким утворена комісія) у складі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р. провела обстеження об'єкта передачі:
_________________________________________________________________,
(адреса об'єкта передачі)
який належить до сфери управління Міноборони і передається __________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженого управляти державним майном,
__________________________________________________________________
самоврядної установи і організації, органу місцевого
самоврядування, що приймає об'єкт передачі)

Комісія встановила:

1. До складу об'єкта передачі належить __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2. Загальні відомості:

а) для нерухомого майна:

обліковий номер _________________________________________________; 
рік введення в експлуатацію _____________________________________;
група капітальності _____________________________________________;
будівельний обсяг (загальний) _______________________ куб. метрів;
площа забудови (загальна) ____________________________ кв. метрів;
площа земельної ділянки ________________________________ гектарів;
корисна площа приміщень, кв. метрів:
у будівлях виробничого призначення _________________________; у будівлях невиробничого призначення _______________________;
загальна площа житлового будинку _____________________ кв. метрів;
кількість квартир _______________________________________________;
вартість фондів, тис. гривень:
відновна ___________________________________________________; балансова (залишкова) ______________________________________;

б) для інженерного обладнання нерухомого майна:

   водопровідні мережі _________________________________ метрів;
   каналізаційні мережі ________________________________ метрів; 
мережі опалення, метрів:
центральні _________________________________________________; від власної котельні _______________________________________; від групової котельні ______________________________________; від ТЕЦ ____________________________________________________;
найбільше теплове навантаження, Г/кал:
на опалення ________________________________________________; на гаряче водопостачання ___________________________________; на вентиляцію ______________________________________________;
мережі електропостачання _________________________________ метрів;
мережі газопостачання ____________________________________ метрів;
мережі телефонні _________________________________________ метрів;
мережі радіофікації ______________________________________ метрів;
стаціонарні електроплити ________________________________ одиниць;

вартість основних фондів, тис. гривень:

   відновна ___________________________________________________;
   балансова (залишкова) ______________________________________; 

в) для рухомого майна:

тип, марка ______________________________________________________; 
заводський номер (номери основних агрегатів) ____________________;
обліковий (бортовий номер) ______________________________________;
відпрацьований ресурс ___________________________________________;
дані про капітальний ремонт _____________________________________;
залишкова вартість _________________________________ тис. гривень;
результати випробувань ___________________________________________
3. Пропозиції комісії _______________________________________ __________________________________________________________________

4. Разом з військовим майном передається технічна документація: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5. До акта додаються: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Голова комісії _____________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії _____________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище) _____________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище) "___" ____________ 200_ р.