Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 137
Прийняття: 30.01.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2012 р. № 137
Київ

Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 485 від 23.09.2014
№ 1138 від 23.12.2015
№ 141 від 10.03.2017
№ 46 від 23.01.2019
№ 944 від 19.08.2022}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/7583/19 від 02.10.2019}

{Додатково див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/7583/19 від 12.02.2020}

{Додатково див. Постанову Верховного Суду № 640/7583/19 від 29.07.2020}

Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;

технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. № 137

ПОРЯДОК
проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану  транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

2) виконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, визначена як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;

4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника, а також звірки ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу за реєстраційними документами, установлення його комплектності;

{Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

5) істотна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;

6) код оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;

{Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

7) метод контролю засобами перевірки - перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп’ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки;

{Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;

9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;

10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;

11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;

11-1) протокол перевірки технічного стану - документ, що засвідчує позитивні результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 46 від 23.01.2019, № 944 від 19.08.2022}

{Підпункт 11-2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

12) пункт технічного контролю - місце проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання;

13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;

{Підпункт 13 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб, що експлуатується юридичними особами, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку;

{Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019}

16) вантажність (вантажопідйомність) транспортного засобу - різниця між максимальною масою транспортного засобу (повною масою транспортного засобу) та спорядженою масою транспортного засобу, яка дорівнює масі вантажу, який можна завантажити та перевозити на транспортному засобі.

{Пункт 2 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.

4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю  транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

5. Юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі - повідомлення)  у разі, коли вона має:

1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2;

2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, який підтверджує компетентність випробувальної лабораторії щодо перевірки технічного стану транспортних засобів в обсязі, визначеному законодавством.

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019}

6. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі:

інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця;

повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця;

інформації про відсутність або зміну матеріально-технічної бази, документів, що подавалися до повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, чи закінчення строку дії атестата про акредитацію та непоновлення його протягом шести місяців;

{Абзац восьмий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу протягом строку дії атестата про акредитацію чи свідоцтва про атестацію 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки;

{Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

інформації про закінчення строку дії свідоцтва про атестацію відповідно до законодавства.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомлення та копій документів від Мінінфраструктури вносить дані про виконавця, пункт технічного контролю, його матеріально-технічну базу і персонал із зазначенням категорії та призначення транспортних засобів, адреси місця проведення обов’язкового технічного контролю до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця про внесення відомостей про нього до зазначеного реєстру. Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю затверджується МВС.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті про акредитацію чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Головному сервісному центру МВС.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1138 від 23.12.2015, № 46 від 23.01.2019}

8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді інформацію про:

категорії транспортних засобів, на проведення обов’язкового технічного контролю яких він має право;

місцезнаходження пункту технічного контролю;

перелік послуг та їх вартість;

режим роботи;

номер виконавця згідно з реєстром суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

11. Для проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою ідентифікації транспортного засобу, звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.

15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки.

Виконавець здійснює фотофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу із фіксацією:

{Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

передньої та лівої або правої частини транспортного засобу;

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності);

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

перевірки гальмової системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмовому стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування;

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

показника одометра.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

Матеріали фотофіксації мають забезпечувати можливість чітко визначати марку, колір, номерний знак транспортного засобу, на фотографіях обов’язково зазначається дата фотофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану.”.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

Результат фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів);

40 хвилин - для легкових автомобілів;

60 хвилин - для вантажних автомобілів;

65 хвилин - для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.

18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 46 від 23.01.2019, № 944 від 19.08.2022}

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу, коди оцінки невідповідності його технічного стану наведено в додатку 5.

У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також призначення транспортного засобу в разі проведення додаткової перевірки транспортного засобу згідно з обсягами перевірки для автобуса, призначеного для перевезення школярів або осіб з інвалідністю, автомобіля таксі, спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, великогабаритного та великовагового транспортного засобу, транспортного засобу, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, або учбового транспортного засобу.

{Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019}

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад:

101НБН - небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи;

101ІН - істотна невідповідність складових частин гальмової системи;

1202НН - незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів.

Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: “Міжнародний технічний огляд проведено”.

{Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку.

Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.

21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}
Додаток 1
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019}
Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів*

1. Підйомні пристрої транспортного засобу, його складових частин та (або) оглядова канава.

2. Стенд для контролю характеристик гальмових систем, а у разі, коли неможливо застосувати метод стендових випробувань через особливості конструкції транспортного засобу, - атестована ділянка дороги для дорожніх випробувань гальмових систем.

3. Пристрій для визначення вагового навантаження на вісь, якщо він не є складовою стенда для контролю характеристик гальмових систем.

4. Вимірювач частоти обертання колінчастого вала двигуна.

5. Пристрій для вимірювання та регулювання тиску повітря в пневматичних гальмових системах та пневматичних шинах.

6. Пристрої для вимірювання висоти рисунка протектора шин.

7. Прилад для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар.

8. Пристрій для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмовою системою причепа.

9. Багатоканальний газоаналізатор або газоаналізатори нормованих викидів у спалинах двигунів з іскровим запалюванням.

10. Димомір.

11. Прилад для вимірювання коефіцієнта світлопропускання стекол.

12. Електронний детектор для перевірки наявності витоку газу із системи газобалонного обладнання.

13. Засоби вимірювальної техніки для контролю за лінійними розмірами відповідно до застосовуваних методів контролю.

__________
* За своїми характеристиками обладнання повинно відповідати технологічним вимогам згідно з єдиними вимогами до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166, стосовно конкретних категорій, моделей транспортних засобів, на перевірку технічного стану яких суб’єкта господарювання акредитовано.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}
Додаток 4
до Порядку

АКТ
невідповідності технічного стану транспортного засобу
№ ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}
Додаток 5
до Порядку

ОБСЯГИ
перевірки технічного стану транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності

Код

Об’єкт і предмет перевірки технічного стану, визначення невідповідності

Метод контролю

Оцінка невідповідністі

НН

ІН

НБН

001

Ідентифікація

001.010

Дані у свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу не відповідають даним ідентифікації транспортного засобу

органолептично


Х


001.020

Номерний знак не відповідає вимогам стандартів або закріплений не в установленому місці, закритий іншими предметами чи пошкоджений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутий

органолептично


ХГальмові системи

101

Технічний стан складових частин гальмової системи, відрегулювання механізмів

101.020

немає вільного ходу органу (органів) привода гальмових механізмів

органолептичний


Х


101.030

робочий хід органу (органів) привода гальмових механізмів недостатній

засоби перевіркиХ

101.040

відсутнє протиковзке покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів

органолептичний


Х


101.050

несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та метод проведеного ремонту не відповідає вимогам, не діє, втрачено герметичність:

-“-Х

101.051

- головний циліндр, кран управління;

-“-Х

101.052

- підсилювач, регулятор чи обмежувач тиску повітря;

-“-


Х


101.053

- гальмовий механізм;

-“-


Х


101.054

- гідроциліндр, гальмова камера;

-“-


Х


101.055

- гальмовий диск, гальмовий барабан

-“-


Х


101.060

мережа привода гальмової системи негерметична

-“-


Х


101.070

справні штатні засоби транспортного засобу сигналізують про недостатній рівень робочого тиску

-“-


Х


101.080

несправний манометр пневматичної мережі

-“-


Х


101.090

сигналізація антиблокувальної гальмової системи свідчить про її несправність

органолептичний


Х


101.100

пружинний енергоакумулятор не діє

-“-


Х


101.110

не функціонує (несправний, немає) апарат підготовки повітря пневматичного привода

-“-


Х


101.120

не функціонує (несправний, немає) пристрій випуску конденсату з ресиверів

-“-


Х


101.130

трубопровід (металевий, еластичний) пошкоджено, має тріщини, не закріплено, змінено місця закріплення

-“-


Х


101.140

гальмова система причепа, напівпричепа не діє у разі обриву магістралі живлення

-“-


Х


101.150

немає, неприпустимо пошкоджено страхувальний пристрій з’єднань причепа, напівпричепа, який забезпечує аварійне загальмовування

-“-


Х


101.160

немає, неприпустимо пошкоджено з’єднувальні головки мереж гальмової системи тягача і причепа (напівпричепа)

-“-


Х


101.900

самовільне переобладнання гальмової системи

-“-


Х


102

Робоча гальмова система:

102.010

неможливо привести гальмову систему у дію

-“-Х

102.020

немає гальмового зусилля на колесах

-“-


Х


102.030

немає гальмового зусилля на колесах більше половини осей

-“-Х

102.040

немає відслідковуючої дії зміни зусилля натиску на педаль та відповідної зміни гальмової сили колісних механізмів

-“-


Х


102.060

значення питомої гальмової сили не відповідає вимогам

засоби перевірки


Х


102.070

значення гальмового шляху чи усталеного сповільнення не відповідає вимогам

органолептичний


Х


102.080

значення коефіцієнта нерівномірності дії гальмових сил однієї осі не відповідає вимогам

засоби перевірки


Х


102.090

транспортний засіб під час гальмування на дорозі виходить за межі нормованої ширини смуги руху

-“-


Х


103

Запасна (аварійна) гальмова система:

103.010

неможливо привести запасну гальмову систему у дію

-“-


Х


103.020

не діє запасна гальмова система, якщо передбачена виробником

органолептичний


Х


103.010

виокремлена запасна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу

-“-


Х


104

Стоянкова гальмова система:

104.010

неможливо привести стоянкову гальмову систему у дію

-“-


Х


104.020

орган управління не фіксується в положенні “увімкнено”

-“-


Х


104.030

питома гальмова сила не відповідає вимогам

засоби перевірки


Х


104.040

транспортний засіб не утримується нерухомо на дорозі з нормованим похилом

-“-


Х


105

Допоміжна гальмова система:

105.010

неможливо привести гальмову систему у дію

органолептичний


Х


105.030

відсутня допоміжна гальмова система, якщо передбачена виробником

-“-


Х


105.050

допоміжна гальмова система не вводиться у дію

органолептичний


Х


105.070

допоміжна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу

-“-


ХСистема керування

201

Механізми системи керування:

201.010

тугий хід, стопоріння руху керма

-“-


Х


201.020

вал рульового механізму керма встановлено з перекосом чи надмірний люфт вала в підшипниках

засоби перевірки


Х


201.030

несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведення ремонту не відповідають вимогам

органолептичнийХ

201.040

рульовий механізм не закріплено згідно з вимогами

-“-Х

201.050

елементи конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, втратили несучу спроможність

-“-Х

201.060

деталі не з’єднані згідно з вимогами

-“-


Х


201.070

надмірний знос з’єднань

засоби перевірки


Х


201.080

немає стопорних деталей з’єднань

органолептичнийХ

201.090

немає функціональних елементів конструкції

-“-


Х


201.100

немає протипилового кожуха або його пошкоджено

-“-

Х201.110

кут повороту коліс обмежується не передбаченими конструкцією деталями

-“-


Х


201.120

кут повороту коліс не обмежується упорами згідно з вимогами

-“-


Х


201.130

колеса самовільно повертаються

-“-


Х


201.140

наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма

-“-


Х


201.150

трубопроводи підсилювача пошкоджено, закручено, не закріплено, торкаються (можуть торкатися в робочих положеннях) елементів конструкції, місця закріплення змінено

органолептичний


Х


201.160

рівень робочої рідини підсилювача керма не відповідає вимогам

-“-

Х201.170

підтікання робочої рідини через з’єднання гідросистеми підсилювача керма

-“-


Х


201.900

самовільне переобладнання механізмів системи керування

-“-Х

202

Кермо та колонка керма:Х


202.010

пошкоджено, не закріплено, має надмірний перекіс, не фіксується у робочих положеннях

-“-Х

202.900

самовільне переобладнання керма та (або) колонки керма

-“-Х

203

Підвіска та характеристики установки керованих коліс:

203.010

деталі підвіски зруйновано, мають тріщини, не закріплено

-“-


Х


203.020

кути установки керованих коліс не відповідають вимогам

-“-

Х203.900

самовільне переобладнання підвіски та установки керованих коліс

-“-


Х


204

Поворотний механізм керованої осі причепа:

204.010

несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведеного ремонту не відповідають вимогам

-“-


Х


204.020

тугий хід, стопоріння руху поворотного механізму осі причепа, кут повороту осі не відповідає вимогам, немає засобів блокування повороту для руху заднім ходом

-“-


Х


204.900

самовільне переобладнання механізму

-“-Х


Оглядовість з місця водія

301

Зона огляду з робочого місця водія:

301.010

сторонні предмети погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу

органолептичний

Х301.020

немає або не відповідають вимогам засоби проти засліплення водія, засоби обігріву (обдуву) вітрового скла

-“-


Х


302

Стекла:

302.010

відсутнє маркування про безпечність скла

-“-


Х


302.020

вітрове скло має сколи чи тріщини у зоні дії склоочисників

-“-

Х302.030

коефіцієнт світлопропускання вітрового скла не відповідає встановленим вимогам

засоби перевірки


Х


302.040

коефіцієнт світлопропускання бічних стекол у зоні огляду з робочого місця водія вперед та в боки не відповідає встановленим вимогам

-“-

Х302.050

немає, некомплектні чи не діють склоочисники

органолептичний

Х302.060

немає, не діють склоомивачі вітрового скла

-“-

Х303

Засоби заднього огляду:

303.010

немає зовнішнього дзеркала заднього огляду

-“-


Х


303.020

немає внутрішнього дзеркала заднього огляду, якщо передбачено вимогами

-“-


Х


303.030

зовнішнє дзеркало заднього огляду пошкоджено так, що звужує або спотворює нормовану зону огляду

-“-


Х


303.040

зовнішнє дзеркало заднього огляду не піддається регулюванню чи не фіксується в робочому положенні

-“-

Х303.050

відсутнє додаткове зовнішнє дзеркало з правого боку на транспортному засобі, який призначено для буксирування двох і більше причепів, або таке дзеркало не забезпечує оглядовість згідно з вимогами

органолептичний

Х303.060

немає або не відповідають вимогам спеціальні пристрої заднього огляду, що замінюють дзеркала

-“-


ХЗовнішні світлові прилади, електроустатковання

401

Фари дальнього світла:

401.010

немає або не діють

-“-

Х401.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х401.030

відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам

засоби перевірки


Х


401.040

сила світла не відповідає вимогам

-“-


Х


401.050

не діє сигналізатор увімкнення фар дальнього світла

органолептичний


Х


402

Фари ближнього світла:

402.010

немає або не діють

-“-

Х402.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х402.030

відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам

засоби перевірки

Х402.040

світлорозподіл не відповідає вимогам

-“-


Х


402.060

застосовано газорозрядні джерела світла без (або такі, що не діють) автоматичного коректора нахилу фар та пристроїв для очищення скла фар

органолептичний


Х


403

Передні, задні, бічні габаритні, контурні ліхтарі:

403.010

немає або не діють

-“-


Х


403.020

колір світлової дії не відповідає вимогам виробника

органолептичний

Х404

Ліхтарі гальмування (“стоп-сигнали”):

404.010

немає або не діють у разі приведення в дію робочої гальмової системи

-“-


Х


404.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-


Х


404.030

переривчастий режим світлової дії робочої гальмової системи

-“-

Х405

Покажчики поворотів, аварійна сигналізація:

405.010

немає або не діють

-“-


Х


405.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х405.030

режим роботи не відповідає вимогам

-“-

Х405.040

несинхронна дія покажчиків повороту та бічних повторювачів повороту у разі увімкнення аварійної сигналізації

-“-

Х405.050

не діє сигналізатор дії покажчиків повороту

-“-
406

Протитуманні фари:

406.010

немає або не діють

-“-

Х406.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х406.030

кут нахилу променів не відповідає вимогам

засоби перевірки

Х406.040

сила світла не відповідає вимогам

-“-

Х406.050

задня фара не вмикається синхронно з увімкненням фар ближнього або дальнього світла або передніх протитуманних фар

органолептичний

Х407

Ліхтар заднього ходу:

407.010

немає або не діє у разі увімкнення передачі заднього ходу

-“-

Х407.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

органолептичний

Х408

Ліхтарі освітлення заднього номерного знака:

408.010

немає або не діють у разі увімкнення габаритних ліхтарів

-“-

Х408.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х409

Світловідбивні пристрої:

409.010

немає

-“-

Х409.020

колір світлової дії не відповідає вимогам

-“-

Х409.030

форма не відповідає вимогам стосовно певної категорії транспортного засобу

-“-

Х410

Електричні з’єднання тягача з причепом (напівпричепом):

410.010

пошкоджено ізоляцію провідників

-“-

Х410.020

несумісні розетка та вилка, невідповідність контактів вимогам за призначенням

-“-

Х411

Загальний технічний стан зовнішніх світлових приладів:

411.010

на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщини, нанесено тонувальне покриття, лакофарбове покриття, прилади не закріплено

-“-

Х411.900

самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів

-“-


Х


412

Електрична мережа:

412.010

пошкоджено ізоляцію провідників

-“-

Х412.020

ізоляція провідників, джгутів торкається гострих елементів конструкції

органолептичний

Х412.030

провідники, джгути не закріплено

-“-

Х412.040

застосовано нештатні запобіжники або установлено сторонні предмети

-“-

Х413

Акумуляторна батарея:

413.010

не закріплена, наявні тріщини корпуса, протікає електроліт

-“-

Х413.020

клеми виводів не затягнені, мають корозійні пошкодження

-“-

Х413.030

в одній мережі поєднано батареї різних типів, ємностей

-“-

Х
Пневматичні шини і колеса

501

Пневматичні шини:

501.010

кількість не відповідає вимогам

-“-


Х


501.020

застосована відновлена шина не відповідає вимогам

-“-


Х


501.040

тип конструкції, тип рисунка протектора, напрям обертання не відповідає вимогам

-“-


Х


501.060

розмір, індекс несучої спроможності, символ категорії максимальної швидкості не відповідає вимогам

-“-


Х


501.080

шини мають пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, висота малюнка протектора не відповідає вимогам

-“-


Х


502

Колеса з установленими на них шинами:

502.010

кількість не відповідає вимогам

-“-


Х


502.020

для установки і закріплення коліс, між дисками здвоєних коліс застосовані не передбачені вимогами деталі

-“-


Х


502.030

відсутні або не відповідають вимогам деталі для закріплення коліс

органолептичний


Х


502.040

для установки пневматичної шини застосовано деталі, що не передбачені вимогами

-“-


Х


502.050

тріщини диска, обода

-“-


ХДвигун та його системи

601

Система живлення паливом:

601.010

комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, порушена герметичність складових частин

-“-


Х


602

Система випуску та нейтралізації газів:

601.020

комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, герметичність складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків)

-“-


Х


601.021

нейтралізатори і система нейтралізації відключені від процесів нейтралізування шкідливих викидів

-“-


Х


603

Бортова система діагностування:

603.050

сигналізує про істотні згідно з експлуатаційною документацією транспортного засобу недоліки технічного стану

-“-


ХГазобалонне обладнання

701

Маркування:

701.010

документально не підтверджено правомірність встановлення газобалонного обладнання

органолептичний


Х


701.020

маркування балона, знаки безпеки не відповідають вимогам

органолептичний


Х


701.030

відсутні знаки небезпеки на транспортному засобі з газобалонним обладнанням; немає ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням

-“-

Х701.040

застосовано балон, що не призначений для використання у складі газобалонного обладнання транспортного засобу

-“-Х

702

Газовий балон та його обладнання:

702.010

строк проведення технічного огляду балона відповідно до законодавства прострочено

-“-


Х


702.020

установка балона не відповідає вимогам щодо закріплення нерухомо поза моторним відділенням, у відповідному положенні згідно з вимогами, без контакту з металевими складовими частинами транспортного засобу (крім деталей закріплення), орієнтації циліндричного балона відносно осі транспортного засобу, конструкції і кількості кріпильних елементів, захисту балона і балонної арматури від дії вантажу, захисту металосклопластикового балона від дії сонячних променів, пошкодження гравієм, щебенем та речовинами для протидії заледенінню дорожнього покриття, а також відстані від балона до поверхні дороги, не зменшено повздовжну прохідність та кути в’їзду і з’їзду транспортного засобу

-“-


Х


702.040

газонепроникний кожух не відповідає вимогам щодо поперечного перерізу каналу виводу в атмосферу, його орієнтації та місця виведення

-“-


Х


702.060

балон обладнано автоматичним обмежувачем рівня наповнення зрідженого нафтового газу, призначеним для балона іншої конструкції

-“-


Х


703

Газопроводи:

703.010

матеріал, діаметр, товщина стінки, покриття газопроводу не відповідає вимогам

органолептичний


Х


703.020

газопровід має зварні, паяні, нарізні з’єднання або його пошкоджено

-“-


Х


703.030

установка газопроводу не відповідає вимогам щодо заборони контакту з металевими складовими частинами, зокрема в місцях закріплення без захисних прокладок, відсутність в місцях дії піднімальних пристроїв транспортного засобу та в пасажирському салоні або замкненому просторі багажного (вантажного) відділення, а також захисту газонепроникним кожухом

-“-


Х


703.050

у пасажирському салоні чи замкненому просторі багажного чи вантажного відділення наявні з’єднання газопроводів, за винятком з’єднань із газонепроникним кожухом та з’єднань із заправним блоком, якщо ці з’єднання оснащено захисним покриттям, тривким до дії зрідженого нафтового газу (стисненого природного газу), а будь-який витік газу відбувається безпосередньо в атмосферу

-“-Х

703.070

через газопровід протікає струм для живлення складових частин електрообладнання

-“-


Х


704

Газова апаратура і заправний вузол:

704.010

склад комплекту газобалонного обладнання не відповідає вимогам

-“-


Х


704.030

електрообладнання газобалонного обладнання не захищено щонайменше одним запобіжником від перевантаження, який можливо замінити без використання інструменту

-“-


Х


704.050

апаратуру встановлено з порушенням вимог щодо відстані між складовими частинами та випускним трактом без теплових екранів, закріплення і кріпильних елементів, захисту від ушкодження, не установлено в пасажирському салоні

органолептичний


Х


704.070

заправний вузол встановлено з порушенням вимог щодо оснащення його щонайменше одним зворотним клапаном для заправлення зрідженим нафтовим газом, винесення назовні транспортного засобу, закріплення, захисту від дії бруду, вологи, а також розміру виступання його назовні

-“-


Х


705

Газобалонне обладнання транспортного засобу категорій М2 і М3:

705.010

балон установлено не на унормованій відстані від переднього та заднього габариту транспортного засобу

-“-


Х


705.020

пасажировмісність не зменшено згідно з документами на переобладнання транспортного засобу

-“-


Х


706

Функціонування:

706.010

газобалонне обладнання функціонує з порушенням вимог щодо герметичності, припинення подачі газу з вимкненням системи запалювання, обмеження максимального тиску

-“-Х

706.050

двигун, крім газодизеля та двигунів із системами впорскування бензину безпосередньо в камеру згоряння, не обладнано системою перемикання на різні види палива, яка унеможливлює подачу в двигун більше ніж одного виду палива

-“-


ХЧинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище

801

Вміст у спалинах монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин:

801.010

об’ємна концентрація монооксиду вуглецю не відповідає вимогам

засоби перевірки


Х


801.030

об’ємна концентрація вуглеводнів не відповідає вимогам

-“-


Х


801.050

димність не відповідає вимогам

-“-


Х


802

Рівень звуку:

802.070

втрачено, пошкоджено, не діють глушники, резонатори випуску стисненого повітря гальмової системи

органолептичний


Х


802.080

втрачено, пошкоджено, не діють глушники системи випуску двигуна

-“-


Х


803

Витік експлуатаційних рідин:

803.090

витік рідини крізь з’єднання, які не ущільнено, внаслідок пошкоджень складових частин транспортного засобу

-“-


ХІнші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу

901

Пасажировмісність, сидіння, ремені безпеки:

901.010

загальна кількість місць для пасажирів, пасажирських сидінь та їх розміщення не відповідають вимогам

-“-


Х


901.020

конструкція та закріплення сидінь водія, пасажирів не відповідає вимогам

-“-


Х


901.040

конструкція, кількість, технічний стан ременів безпеки та елементів їх кріплень не відповідає вимогам

-“-


Х


902

Замки дверей, бортів кузова:

902.010

конструкція, кількість, функціонування не відповідають вимогам

органолептичний


Х


903

Бампери:

903.010

немає переднього, заднього бампера, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами

-“-


Х


904

Захисний пристрій:

904.010

немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами

-“-


Х


904.020

немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено

-“-


Х


905

Рама, кузов, інші несучі елементи:

905.010

зломи, тріщини, наскрізні корозійні пошкодження, тріщини зварних несучих швів або непридатність їх до виконання функцій за призначенням

-“-


Х


905.060

відсутній болт або інші кріпильні деталі з’єднань несучих елементів або вони не відповідають вимогам

-“-


Х


906

Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа:

906.010

відсутнє маркування відповідно до вимог

-“-

Х906.030

перевищено граничне значення зносу, пошкоджено складові частини, що взаємодіють із шворнем напівпричепа, не затягнено чи втрачено кріпильні деталі

органолептичний, засоби перевірки


Х


906.060

замковий пристрій не відповідає вимогам

органолептичний


Х


906.080

перевищено граничне значення зносу шворня

органолептичний, засоби перевірки


Х


907

Передній, задній буксирувальний пристрій:

907.010

відсутній або пошкоджений із втратою несучої спроможності

органолептичний


Х


907.030

пружні елементи (демпфери) пошкоджено

-“-


Х


907.060

відсутні елементи блокування чи стопоріння замкових пристроїв

-“-


Х


908

Вантажна платформа, вантажний кузов:

908.010

платформу, кузов не закріплено

-“-


Х


908.020

днище, стінки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією

-“-


Х


908.030

каркас, тент, замки, бокові відбійні бруси пошкоджено, мають гострі крайки, не закріплено згідно з вимогами

-“-


Х


908.060

замок відкидного борта не забезпечує його фіксацію, блокування або стопоріння

-“-


Х


908.080

пристрій автоматичного управління замком борта самоскида не діє або діє з порушенням вимог, немає упору проти довільного опускання кузова самоскида

-“-


Х


908.090

навантажувально-розвантажувальні пристрої не закріплено, їх привод не діє, застосовано електроживлення високої напруги

-“-


Х


910

Пасажирський кузов, кабіна:

910.010

кузов не закріплено згідно з вимогами

-“-


Х


910.020

днище, стінки, кожух колеса, елементи зовнішньої обшивки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією

-“-


Х


910.050

відсутнє маркування, втрачено елементи механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків

-“-

Х910.080

двері не зачиняються

-“-


Х


910.090

засоби обігріву не діють

органолептичний


Х


910.100

механізм підіймання-опускання перекидної кабіни не фіксує кабіну в робочому та (або) транспортному положеннях, немає обмежувача кута нахилу кабіни, елементів підвіски

-“-


Х


910.110

аварійний люк заблоковано від відкриття, немає механізмів фіксації, рукоятки

-“-


Х


910.120

капот не зафіксовується в транспортному положенні

-“-


Х


910.130

немає засобів виймання скла вікон в аварійній ситуації відповідно до вимог

-“-


Х


910.140

немає написів або інформаційних табличок для користувача аварійним виходом

-“-


Х


911

Запасне колесо:

911.030

запасне колесо не закріплено згідно з вимогами

-“-

Х911.050

засоби механізації підіймання-опускання колеса не діють

-“-


Х


912

Силова передача і її механізми управління:

912.010

немає усіх елементів підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисних щитків або вони не відповідають вимогам

-“-


Х


913

Мости, осі:

913.010

балка осі (моста) має тріщини, надмірні згини, заварені (запаяні) тріщини

-“-


Х


913.030

несучі елементи підвіски зламані, мають тріщини, надмірну залишкову деформацію

-“-


Х


913.060

елементи поворотної цапфи зламано, має тріщини, надмірну залишкову деформацію, тугий хід

органолептичний


Х


913.080

пневморесори пошкоджено, заблоковано, установлено з порушенням вимог

-“-


Х


913.090

гасник коливань пошкоджено, витікає робоча рідина

-“-


Х


914

Засоби фіксації, дублювання зчіпних пристроїв причепів:

914.010

немає або не відповідають вимогам засоби фіксації опори дишла причепа, дублювання зчіпного пристрою у разі аварійного від’єднання причепа (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення)

-“-


Х


914.030

немає або не відповідають вимогам засоби фіксації механізму повороту передньої осі причепа

-“-


Х


914.040

виносна або висувна опора (аутригер) в транспортному положенні не фіксується, відокремлювана від транспортного засобу додаткова опора (підкладка) для виносної опори не фіксується (не закріплюється) в транспортному положенні або механізм їх фіксації не відповідає вимогам

-“-


Х


914.050

рухомі елементи устатковання (поворотні платформи, стріли, вантажопідіймальні пристрої, інші робочі органи) не фіксуються в транспортному положенні згідно з вимогами

-“-


Х


914.060

немає, не фіксується у транспортному положенні опорне обладнання напівпричепа

-“-


Х


915

Прилади:

915.010

не функціонує тахограф

-“-


Х


915.020

спідометр або одометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або не функціонує

органолептично


Х


915.021

показник одометра менший, ніж показник одометра, зафіксований під час попереднього обов’язкового технічного контролю, проведеного суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, або реєстраційних операцій

органолептично


Х


915.030

таксометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований

органолептичний


Х


916

Устатковання:

916.020

немає противідкотних упорів, їх пошкоджено, конструкція не відповідає вимогам

-“-

Х916.030

немає або не діє звуковий сигнал, сирена або горн згідно з вимогами

-“-


Х


916.040

відсутня аптечка

-“-

Х916.050

відсутній вогнегасник

-“-

Х
Додаткова перевірка транспортного засобу категорій М2 і M3 (автобуси)

1001

Конструкція автобуса, його складові частини:

1001.010

конструкція пасажирських, аварійних дверей не відповідає вимогам щодо відчинення зсередини і ззовні органом включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління

-“-


Х


1001.020

немає, не відповідають вимогам захисні пристрої механізмів дверей

-“-


Х


1001.030

немає, не відповідають вимогам засоби контролю за зачиненням дверей, захисні пристрої механізмів дверей

-“-


Х


1001.050

аварійний вихід, доступ до нього не відповідають вимогам

-“-


Х


1001.070

покриття підлоги не відповідає вимогам (створює небезпеку спіткнутися, посковзнутися)

-“-


Х


1001.100

сидіння для пасажирів, членів екіпажу не відповідають вимогам

-“-


Х


1001.110

кількість поручнів, їх розташування та технічний стан не відповідають вимогам

-“-


Х


1001.120

конструкція місць для лежання не відповідає вимогам

-“-


Х


1001.150

немає або не функціонує світлосигнальна, акустична відеосистема спілкування водій - пасажир, водій - член екіпажу відповідно до вимог

органолептичний


Х


1001.190

немає, не діють засоби внутрішнього освітлення відповідно до вимог

-“-


Х


1002

Написи, маркування:

1001.210

освітлення та елементи закріплення трафаретів стосовно маршруту не встановлено, пошкоджено, установлено з порушенням вимог

-“-

Х1001.220

не відповідають вимогам написи, позначки входу-виходу або немає написів щодо входу-виходу, пасажировмісності, покажчика місця розташування медичної аптечки, вогнегасника

-“-

Х
Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення школярів

1101

Конструкція автобуса, його складові частини:

1101.010

з місця водія неможливо управляти відчиненням дверей та заблоковувати їх, заблоковані двері не відчиняються засобами аварійного відчинення, автоматичне блокування дверей самовільно знімається на швидкості руху більш як 5 кілометрів на годину, автобус може зрушити з місця з відчиненими дверима, у разі відчинення дверей не діє переривиста акустична сигналізація, звук якої не проникає всередину автобуса

-“-


Х


1101.030

на кузові немає напису “Шкільний автобус”, розпізнавального знака “Діти” відповідно до вимог

-“-

Х1101.040

задній хід автобуса не супроводжує акустичний сигнал відповідно до вимог

-“-


Х


1101.050

на місці для перевезення пасажирів на колясках відсутнє маркування, відсутні або не діють засоби закріплення колясок, не передбачено місць для закріплення крісел-колясок у розкладеному та (або) складеному стані, не забезпечено доступ для завантаження (розвантаження) коляски згідно з вимогами

-“-


Х


1101.070

сидіння, що межують з проходом, не мають бокових елементів для утримання пасажирів, якщо це передбачено вимогами

органолептичний


Х


1102

Спеціальне обладнання:

1102.010

пристрій для підіймання школяра в кріслі-колясці не діє, не відповідає вимогам

-“-


Х


1102.020

немає, не відповідає вимогам конструкція ременів безпеки пасажирів

-“-


Х


1102.030

відсутні чи несправні внутрішні дзеркала спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів, якщо це передбачено вимогами

-“-


Х


1102.040

немає, несправні засоби зв’язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки

-“-


Х


1102.060

немає, не вмикаються з робочого місця водія проблискові маячки оранжевого кольору на даху незалежно від того, зачинені чи відчинені двері, двигун діє чи ні, якщо це передбачено вимогами

-“-


Х


1102.080

немає або не функціонує обмежувач швидкості та відповідна сигналізація, тахограф

-“-


ХДодаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення інвалідів

1201

Спеціальне обладнання:

1201.010

немає, не закріплено або не відповідають вимогам горизонтальні поручні вздовж стінок кузова біля місця установки крісла-коляски

-“-


Х


1201.030

немає, не закріплено, не відповідають вимогам засоби закріплення крісла-коляски в транспортному положенні

-“-


Х


1201.050

не забезпечено блокування руху у разі, коли засоби підіймання-опускання, переміщення крісла-коляски не встановлено у транспортне положення, а пасажирські двері не зачинено

органолептичнийХ

1201.070

немає, не відповідає вимогам сигналізація на робочому місці водія про місце розміщення засобів підіймання-опускання, крісла-коляски, про вимогу зупинки

-“-


Х


1201.080

немає, не відповідає вимогам транспортна коляска для переміщення інваліда в автобусі і коляска, суміщена з установленим унітазом туалету в автобусі II і III класу

-“-


Х


1201.100

немає, не відповідають вимогам опори сидінь крісел-колясок для стоп, гомілок інвалідів, спинка сидіння не фіксується у нахиленому положенні, не повертається у вихідне положення, покриття подушок і спинок пошкоджено, несправні ремені безпеки в автобусах II і III класу, підлокітники сидінь, що розміщені біля проходу, не відкидаються або пошкоджені

-“-


Х


1201.120

конструкція засобів забезпечення доступу інвалідів в автобус та їх переміщення всередині не відповідають вимогам

-“-


Х


1202

Відділення для перевезення крісла-коляски інваліда, документація:

1202.010

немає, не відповідає вимогам пристрій закріплення складеної коляски у транспортному положенні

-“-


Х


1202.050

немає, не відповідають вимогам інструкції щодо перевезення пасажирів-інвалідів

-“-

Х
Додаткова перевірка транспортних засобів - таксі категорії М1

1301

Комплектність:

1301.010

немає, не відповідають вимогам ліхтар “таксі”, сигнальні ліхтарі з світлофільтрами червоного і зеленого кольорів, таксометр, інформаційні таблички про водія

органолептичний

Х1302

Обладнання:

1302.010

таксометр і сигнальні ліхтарі не вмикаються-вимикаються з робочого місця водія згідно з вимогами

-“-

Х1302.020

ліхтар “таксі” не може бути ввімкненим, коли таксометр вимкнено та незалежно від увімкнення інших світлових приладів

-“-

Х
Додаткова перевірка спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги

1401

Спеціальне устатковання:

1401.010

немає, не відповідає вимогам щодо закріплення в транспортному положенні спеціальне обладнання

-“-


Х


1401.020

немає, не відповідає вимогам окремий вимикач додаткової акумуляторної батареї

-“-


Х


1401.040

немає, не відповідає вимогам перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц

-“-


Х


1401.050

можливо здійснити пуск двигуна і рух у разі, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело

-“-


Х


1401.060

додаткові електричні системи живлення спеціального устатковання не мають окремих запобіжників або відповідних електронних пристроїв

-“-


Х


1401.070

кузов, елементи шасі використано як “заземлення” додаткових електричних систем

-“-


Х


1401.080

двері медичного салону не зафіксовуються у відчиненому положенні, аудіо- та (або) візуальний сигнал не попереджає водія про відчинення дверей медичного салону

органолептичний


Х


1401.090

у систему вентилювання-обігрівання медичного салону крізь нещільності потрапляють спалини

-“-


ХДодаткова перевірка великогабаритного, великовагового транспортного засобу

1501

Укомплектованість

1501.010

немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів

-“-

Х1501.020

немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами

-“-


Х


1501.030

немає, не відповідають вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальні щитки “Негабаритний вантаж”

-“-


Х


1501.040

немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для встановлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу

-“-


Х


1501.050

немає, не відповідає вимогам знак “Довгомірний транспортний засіб” та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для встановлення їх відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу

органолептично


Х


1501.060

немає, не відповідають вимогам до конструкції та установки дзеркала заднього виду

-“-


Х


1502

Кольорографічне маркування:

1502.010

немає, не відповідає вимогам

органолептичний

Х
Додаткова перевірка транспортних засобів категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів

1601

Конструкція, укомплектованість:

1601.010

характеристики спеціального обладнання транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів не підтверджені офіційними документами відповідно до законодавства, строк дії офіційних документів вичерпано, в офіційних документах зазначено інші транспортні засоби

-“-


Х


1601.020

конструкція базового транспортного засобу (його складових частин) не відповідає вимогам

-“-


Х


1601.040

інформаційні таблички про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення не відповідають вимогам

-“-


Х


1601.060

транспортний засіб не відповідає вимогам

-“-


Х


1601.080

комплект спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) не відповідає вимогам

-“-


Х


1601.100

складові частини електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки не відповідають вимогам

-“-


Х
1601.120

гальмові системи (робоча, стоянкова, тривалої дії (“зносотривка”), аварійна) не відповідають спеціальним вимогам

органолептичний


Х


1601.140

немає, не відповідають вимогам пристрої обмеження швидкості

-“-


Х


1602

Перевірка технічного стану транспортних засобів окремих категорій:

-“-
1602.010

не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій EX/II та EX/III щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, вимикання електрообладнання

-“-


Х


1602.030

не відповідає вимогам до транспортного засобу закритого типу категорії EX/II щодо дверей, вікон, кришок

-“-


Х


1602.060

не відповідає вимогам до транспортного засобу незакритого типу категорії EX/III щодо дверей та їх запірних пристроїв

-“-


Х


1602.080

не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій FL, OX та AT щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою

-“-


Х


1602.100

не відповідає вимогам до транспортного засобу, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення

-“-


ХДодаткова перевірка учбового транспортного засобу

1701

Конструкція, укомплектованість:

1701.010

відсутній або не відповідає вимогам розпізнавальний знак “Учбовий транспортний засіб”

органолептично


Х


1701.011

відсутнє обладнане місце для спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом

-“-


Х


1701.012

відсутні додаткові дзеркала заднього огляду

-“-


Х


1701.013

відсутні додаткові педалі зчеплення (за наявності основної педалі зчеплення) і гальмування

-“-


Х


1701.020

дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією (педалі, важелі тощо) установлені в зоні дії ніг спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом із порушенням ергономічних вимог або перешкоджають водію натискати на основні педалі

-“-


Х


1701.030

осьовий люфт у шарнірах механізмів дублюючих педалей перевищує 0,3 мм

засоби перевірки


Х


1701.040

дублюючі педалі не повторюють положення основних педалей

органолептично


Х


1701.050

зусилля на педалях дублюючих механізмів перевищує 15 кГс

засоби перевірки


Х


1701.060

дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією змінюють зусилля спрацювання основних педалей більше ніж на 5 відсотків

-“-


Х


1701.070

дублюючі механізми не забезпечують повний і вільний хід основних педалей, а також повне виключення зчеплення та роботу приводу гальмових механізмів незалежно від водія; конструкція дублюючих механізмів призводить до заїдання чи самовільного спрацювання; дублюючі механізми перешкоджають спрацюванню інших органів управління транспортним засобом або призводять до їх пошкодження (обриви проводів рухомими деталями, труднощі повертання керма, подання звукового сигналу, переключення передач тощо)

органолептично


Х


1702

Додаткові вимоги до органів управління транспортним засобом, призначеним для підготовки водіїв з числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення

1702.010

відсутній ручний привід акселератора постійної дії (у вигляді важелів або кільця на кермі (поза кермом: збоку чи під ним) або немає фіксації; ручний привід акселератора, установлений на кермі, призводить до збільшення зусилля обертання керма

органолептично


Х


1702.011

зусилля на ручному приводі акселератора перевищує 2-3 кГс на кожному важелі за умови одночасного натискання, 3-4 кГс на кільці та 5 кГс на фіксованому приводі

засоби перевірки


Х


1702.012

величина ходу ручного приводу акселератора перевищує 50-65 мм для важелів на кермі та 45-55 мм для кільця

-“-


Х


1702.020

конструкція ручного приводу акселератора не забезпечує його роботу в повному діапазоні повороту колеса керма

органолептично


Х


1702.030

елементи ручних приводів органів управління транспортних засобів мають гострі краї та виступають за площину колеса керма (крім акселератора на кермі)

-“-


Х


{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. № 137

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

1. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланк) має вигляд прямокутного аркуша паперу формату А4 (за зразком згідно з додатком).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 944 від 19.08.2022}

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 944 від 19.08.2022}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}

2. Бланк виготовляється способом офсетного друку чотирма фарбами з лицьового боку.

3. Бланк має дизайн синьо-охристої кольорової гами.

4. На бланку фарбами зазначених кольорів повинні бути надруковані дві антисканерні сітки, що складаються з фрагментів сіток певної геометрії та із застосуванням методу “псевдорельєф” контуру території України із словом “УКРАЇНА”.

Одну із сіток виконують з використанням технології райдужного друку - з поступовим переходом одного кольору сітки в інший.

Однією з фарб, наявних у сітках, повинні бути виконані із застосуванням гільйоширного способу рисунок та рамки. На фоні такого рисунка зображають Державний Герб України. У рамках гільйоширним способом друкують текст літерами заввишки 0,3 міліметра у негативному зображенні: “ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” та вертикальний текст літерами заввишки 0,2 міліметра у позитивному зображенні “ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ”.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

7. Бланки повинні мати наскрізну нумерацію, виконану способом високого друку захисною фарбою чорного кольору.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017; в редакції Постанови КМ № 46 від 23.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 944 від 19.08.2022}

Номер протоколу повинен послідовно складатися з п’ятизначного номера суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, відділеного знаком дефіс від порядкового номера протоколу та знаком дефіс від двох останніх цифр числа поточного року.

8. Повинна бути забезпечена можливість нанесення на бланки текстової інформації із застосуванням засобів комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

9. Усі реквізити, передбачені формою бланка, повинні бути заповнені. На зворотному боці бланка протоколу друкуються дані з гальмового стенда про перевірку характеристик гальмових систем транспортного засобу (загальна питома гальмова сила, коефіцієнт нерівномірності гальмових сил і тривалість спрацювання робочої гальмової системи, питома гальмова сила стоянкової гальмової системи) та одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака розміром 13 х 18 сантиметрів.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 46 від 23.01.2019}
Додаток
до технічного опису
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2022 р. № 944)

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
№ ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

{Додаток в редакції Постанов КМ № 141 від 10.03.2017, № 46 від 23.01.2019, № 944 від 19.08.2022}