Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 46
Прийняття: 23.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 46
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/7583/19 від 02.10.2019}

{Додатково див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/7583/19 від 12.02.2020}

{Додатково див. Постанову Верховного Суду № 640/7583/19 від 29.07.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які отримали бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу до набрання чинності цією постановою, використовують їх до повного витрачання.

3. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 46

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2011 р., № 78, ст. 2881):

1) підпункт “в” пункту 2.4 після слів “спеціальних пристроїв (приладів)” доповнити словами “зчитування інформації із самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом, а також”;

2) абзац перший пункту 30.2 після слів “відповідного зразка” доповнити словами “, а в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, закріплюється самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом (крім причепів і напівпричепів)”;

3) у пункті 31.4.7:

підпункт “в” після слів “погіршують його прозорість” доповнити словами “, крім самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю”;

підпункт “г” після слова “спідометр” доповнити словом “, одометр”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581; 2014 р., № 78, ст. 2241; 2016 р., № 3, ст. 171; 2017 р., № 24, ст. 685):

1) у Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягах перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2:

підпункт 4 після слів “інформаційними матеріалами виробника” доповнити словами “, а також звірки ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу за реєстраційними документами, установлення його комплектності”;

підпункт 111 після слова “документ” доповнити словами “із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації”;

підпункт 112 виключити;

підпункт 15 після слів “експлуатується юридичними” доповнити словом “особами”;

доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:

“16) вантажність (вантажопідйомність) транспортного засобу - різниця між максимальною масою транспортного засобу (повною масою транспортного засобу) та спорядженою масою транспортного засобу, яка дорівнює масі вантажу, який можна завантажити та перевозити на транспортному засобі.”;

у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, який підтверджує компетентність випробувальної лабораторії щодо перевірки технічного стану транспортних засобів в обсязі, визначеному законодавством.”;

у пункті 6:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“інформації про відсутність або зміну матеріально-технічної бази, документів, що подавалися до повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, чи закінчення строку дії атестата про акредитацію та непоновлення його протягом шести місяців;”;

абзац дев’ятий після слова “видачу” доповнити словами “протягом строку дії атестата про акредитацію чи свідоцтва про атестацію”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“інформації про закінчення строку дії свідоцтва про атестацію відповідно до законодавства.”;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомлення та копій документів від Мінінфраструктури вносить дані про виконавця, пункт технічного контролю, його матеріально-технічну базу і персонал із зазначенням категорії та призначення транспортних засобів, адреси місця проведення обов’язкового технічного контролю до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця про внесення відомостей про нього до зазначеного реєстру. Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю затверджується МВС.”;

у першому реченні абзацу третього слово “акредитації” замінити словами “про акредитацію”;

у пункті 16:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу із фіксацією:

передньої та лівої або правої частини транспортного засобу;

перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності);

перевірки гальмової системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмовому стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування;

показника одометра.

Матеріали фотофіксації мають забезпечувати можливість чітко визначати марку, колір, номерний знак транспортного засобу, на фотографіях обов’язково зазначається дата фотофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев’ятим;

у пункті 18:

перше речення абзацу другого після слів “перевірки технічного стану” доповнити словами “із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також призначення транспортного засобу в разі проведення додаткової перевірки транспортного засобу згідно з обсягами перевірки для автобуса, призначеного для перевезення школярів або осіб з інвалідністю, автомобіля таксі, спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, великогабаритного та великовагового транспортного засобу, транспортного засобу, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, або учбового транспортного засобу.”;

у додатках до Порядку:

у додатку 1:

після слів

___________________________________________________________
(категорії згідно з Класифікацією транспортних засобів, їх призначення)

доповнити словами:

___________________________________________________________
(адреси місць проведення обов’язкового технічного контролю згідно з документами
про акредитацію)”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Копії правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельною ділянкою та виробничими будівлями, а також у разі використання пересувного устатковання - копії документів на транспортний засіб, що використовується для забезпечення діяльності.”;

пункт 4 після цифр і слова “(13 х 18 сантиметрів)” доповнити словами “з відображенням усіх місць надання послуги”;

у додатку 5:

після позиції:

“001.010

Дані у свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу не відповідають даним ідентифікації транспортного засобу

органолептично


Х”


доповнити позицією такого змісту:

“001.020

Номерний знак не відповідає вимогам стандартів або закріплений не в установленому місці, закритий іншими предметами чи пошкоджений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутий

органолептично


Х”;


позицію:

“915.020

спідометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований (якщо передбачено вимогами)

органолептично


Х”


викласти в такій редакції:

“915.020

спідометр або одометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або не функціонує

органолептично


Х”;


доповнити додаток позицією такого змісту:

“915.021

показник одометра менший, ніж показник одометра, зафіксований під час попереднього обов’язкового технічного контролю, проведеного суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, або реєстраційних операцій

органолептично


Х”;


у назві розділу “Додаткова перевірка автомобіля швидкої медичної допомоги” слова “автомобіля швидкої медичної допомоги” замінити словами “спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги”;

доповнити додаток розділом такого змісту:

“Додаткова перевірка учбового транспортного засобу

1701

Конструкція, укомплектованість:

1701.010

відсутній або не відповідає вимогам розпізнавальний знак “Учбовий транспортний засіб”

органолептично


Х


1701.011

відсутнє обладнане місце для спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом

-“-


Х


1701.012

відсутні додаткові дзеркала заднього огляду

-“-


Х


1701.013

відсутні додаткові педалі зчеплення (за наявності основної педалі зчеплення) і гальмування

-“-


Х


1701.020

дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією (педалі, важелі тощо) установлені в зоні дії ніг спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом із порушенням ергономічних вимог або перешкоджають водію натискати на основні педалі

-“-


Х


1701.030

осьовий люфт у шарнірах механізмів дублюючих педалей перевищує 0,3 мм

засоби перевірки


Х


1701.040

дублюючі педалі не повторюють положення основних педалей

органолептично


Х


1701.050

зусилля на педалях дублюючих механізмів перевищує 15 кГс

засоби перевірки


Х


1701.060

дублюючі механізми органів управління гальмовою системою та трансмісією змінюють зусилля спрацювання основних педалей більше ніж на 5 відсотків

-“-


Х


1701.070

дублюючі механізми не забезпечують повний і вільний хід основних педалей, а також повне виключення зчеплення та роботу приводу гальмових механізмів незалежно від водія; конструкція дублюючих механізмів призводить до заїдання чи самовільного спрацювання; дублюючі механізми перешкоджають спрацюванню інших органів управління транспортним засобом або призводять до їх пошкодження (обриви проводів рухомими деталями, труднощі повертання керма, подання звукового сигналу, переключення передач тощо)

органолептично


Х


1702

Додаткові вимоги до органів управління транспортним засобом, призначеним для підготовки водіїв з числа осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення

1702.010

відсутній ручний привід акселератора постійної дії (у вигляді важелів або кільця на кермі (поза кермом: збоку чи під ним) або немає фіксації; ручний привід акселератора, установлений на кермі, призводить до збільшення зусилля обертання керма

органолептично


Х


1702.011

зусилля на ручному приводі акселератора перевищує 2-3 кГс на кожному важелі за умови одночасного натискання, 3-4 кГс на кільці та 5 кГс на фіксованому приводі

засоби перевірки


Х


1702.012

величина ходу ручного приводу акселератора перевищує 50-65 мм для важелів на кермі та 45-55 мм для кільця

-“-


Х


1702.020

конструкція ручного приводу акселератора не забезпечує його роботу в повному діапазоні повороту колеса керма

органолептично


Х


1702.030

елементи ручних приводів органів управління транспортних засобів мають гострі краї та виступають за площину колеса керма (крім акселератора на кермі)

-“-


Х”;


2) у технічному описі та зразку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 1:

після слів і цифри “формату А4” доповнити словами “з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На самоклейній мітці радіочастотної ідентифікації розміщується напис “Обов’язковий технічний контроль проведено”.”;

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Бланки повинні мати наскрізну нумерацію, виконану способом високого друку захисною фарбою чорного кольору. Номер бланка дублюється на самоклейній мітці радіочастотної ідентифікації. Самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації повинна забезпечувати зчитування розміщеної на ній інформації про протокол, зокрема під час руху транспортного засобу, спеціальними пристроями (приладами) на відстані, достатній для їх належної роботи.”;

друге речення пункту 9 після слів “систем транспортного засобу” доповнити словами “(загальна питома гальмова сила, коефіцієнт нерівномірності гальмових сил і тривалість спрацювання робочої гальмової системи, питома гальмова сила стоянкової гальмової системи)”;

додаток до технічного опису викласти в такій редакції:


“Додаток
до технічного опису
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 46)

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу”.

3. У Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 512 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1700; 2016 р., № 3, ст. 171; 2017 р., № 24, ст. 685):

1) у пункті 3:

абзац перший після слів “Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів” доповнити словами “через осіб, що отримали доступ до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів,”, а після слів “контролю транспортного засобу,” - словами і цифрами “результатами випробувань гальмових систем, спалин двигуна, світлопропускання стекол, крім транспортних засобів з наявним маркуванням стекол згідно з технічними приписами R43 та за відсутності додаткового покриву, що зменшує світлопропускання”;

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: “Порядок проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних, затверджується МВС.”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“отримання від органів державного нагляду (контролю), Національної поліції інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений унаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, у зв’язку з чим непридатний до експлуатації) або встановлення за результатами перевірки, проведеної з використанням спеціальних пристроїв (приладів), невідповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“виявлення під час надання адміністративних послуг територіальним органом з надання сервісних послуг МВС невідповідності конструкції, технічного стану транспортного засобу, його обладнання вимогам, встановленим до такого транспортного засобу.”;

2) доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

“31. Про визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним у зв’язку з видачею суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу з порушенням вимог Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), або вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710, територіальний орган з надання сервісних послуг МВС інформує уповноважений підрозділ Національної поліції для вжиття заходів згідно із законодавством.

Уповноважений підрозділ Національної поліції інформує територіальний орган з надання сервісних послуг МВС про притягнення суб’єкта здійснення обов’язкового технічного контролю до адміністративної відповідальності згідно з частиною першою або другою статті 1271 Кодексу України про адміністративні правопорушення.”;

3) у пункті 5 слова “електронним цифровим” замінити словами “кваліфікованим електронним”;

4) пункт 7 після слів “необхідну інформацію” доповнити словами “, а інші особи отримують інформацію про результати обов’язкового технічного контролю, крім інформації, яка відповідно до закону є інформацією з обмеженим доступом”;

5) у пункті 10:

у першому реченні слова “інформацію про посадових осіб” замінити словами “інформацію про керівника та (або) заступника керівника”;

доповнити пункт новим другим реченням такого змісту: “Одночасне залучення одного і того самого керівника та (або) заступника керівника на різних пунктах технічного контролю до проведення перевірки технічного стану транспортних засобів та внесення інформації про результати такої перевірки до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів не допускається.”;

в останньому реченні слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Держатель загальнодержавної бази даних відмовляє у видачі персонального логіна та пароля в разі:

подання не в повному обсязі інформації про посадову особу, яка матиме доступ до такої бази даних;

відсутності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису;

відсутності у користувача можливості забезпечити виконання вимог, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

невиконання вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.”;

6) у пункті 11:

в абзаці першому слова “відповідного повідомлення керівника користувача в разі” виключити;

у підпункті 2 слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

підпункт 3 після слів “контролю протягом року” доповнити словами “, у тому числі від дати останнього блокування доступу користувача,”;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Після блокування персонального логіна та пароля користувача новий логін і пароль може бути отриманий користувачем відповідно до пункту 10 цього Порядку.

У разі втрати або компрометації особистого ключа кваліфікованого електронного підпису користувач загальнодержавної бази даних здійснює заходи відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.”;

8) у тексті Порядку слова “власник загальнодержавної бази даних” і “Власник загальнодержавної бази даних” у всіх відмінках замінити відповідно словами “держатель загальнодержавної бази даних” і “Держатель загальнодержавної бази даних” у відповідному відмінку.