Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 657
Прийняття: 18.07.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. № 657
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 344

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1162 від 19.12.2012
№ 33 від 21.01.2013
№ 180 від 13.03.2013
№ 564 від 17.07.2013
№ 593 від 11.07.2013
№ 5 від 09.01.2014
№ 18 від 26.01.2015
№ 1171 від 30.12.2015
№ 546 від 23.08.2016
№ 954 від 06.12.2017
№ 81 від 14.02.2018
№ 827 від 14.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 344 “Про створення Державного комітету України по гідрометеорології” (ЗП України, 1991 р., № 12, ст. 132).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 657

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8), пунктом 65 такого змісту:

“65. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та працівники Держтехногенбезпеки за переліком, визначеним Головою Держтехногенбезпеки.”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 5 від 09.01.2014}

3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354 “Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1144) та від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439), та в абзаці першому пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки” виключити.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 18 від 26.01.2015}

5. У Положенні про Державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572):

1) абзац перший пункту 4 після слова “МНС” доповнити словом “, ДАЗВ”;

2) абзац четвертий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:

“МНС (на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень) - атмосферного повітря та опадів (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення ЗР); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, снігових лавин, селів;

ДАЗВ (у зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обов’язкового) відселення) - атмосферного повітря (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих і підземних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); наземних і водних екосистем (біоіндикаторні визначення); ґрунтів і ландшафтів (вміст ЗР, радіонуклідів, просторове поширення); джерел викидів в атмосферу (вміст ЗР, обсяги викидів); джерел скидів стічних вод (вміст ЗР, обсяги скидів); об’єктів зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів (вміст радіонуклідів, радіаційна обстановка);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 827 від 14.08.2019}

7. У Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2455; 2006 р., № 7, ст. 366):

1) в абзаці другому пункту 5 слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”;

2) у тексті Порядку слово “Держгідромет” у всіх відмінках замінити словом “МНС”.

8. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 “Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981), від 18 серпня 2005 р. № 776 та від 29 листопада 2006 р. № 1658 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200), слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” і “Міністерство транспорту та зв’язку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Міністерство надзвичайних ситуацій” і “Міністерство інфраструктури” у відповідному відмінку.

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 954 від 06.12.2017}

12. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163), слова “Державного департаменту пожежної безпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

14. У Порядку виконання Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 620; 2005 р., № 29, ст. 1711; 2008 р., № 37, ст. 1239):

1) у пункті 6:

в абзаці другому підпункту 10 слово “Держпожбезпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”;

у підпункті 11:

в абзацах другому - четвертому слово “МНС” замінити словом “ДАЗВ”;

в абзаці п’ятому слово “МНС” замінити словом “Держгірпромнаглядом”;

2) в абзаці третьому пункту 7 слово “МНС” замінити словом “ДАЗВ”;

3) у пункті 8 слова “державним департаментом - Адміністрацією зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення” замінити словом “ДАЗВ”;

4) у пункті 91:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Державна комісія з прийняття в експлуатацію об’єктів, будівництво яких закінчено, утворюється відповідно до законодавства.”;

абзаци третій і четвертий виключити;

5) у додатках 1 і 2 до Порядку слова “Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державне агентство України з управління зоною відчуження”.

15. У Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2008 р., № 27, ст. 841; 2009 р., № 68, ст. 2359; 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) в абзаці другому пункту 7 та пункті 10 слово “Держпожбезпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”;

2) в абзаці шостому пункту 9 слово “Мінтрансзв’язку” замінити словом “Мінінфраструктури”.

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 593 від 11.07.2013}

{Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ  № 81 від 14.02.2018}

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

{Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 17.07.2013}

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 33 від 21.01.2013}