Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 637
Прийняття: 05.11.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2014 р. № 637
Київ

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 715 від 12.12.2014
№ 615 від 12.08.2015
№ 636 від 26.08.2015 - зміни внесені частково у зв'язку з некоректністю змін
№ 788 від 30.09.2015
№ 167 від 14.03.2016
№ 365 від 08.06.2016
№ 964 від 14.12.2016
№ 1028 від 28.12.2016
№ 186 від 22.03.2017}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва
№ 826/12123/16 від 29.06.2017}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11258/20 від 07.10.2020}

{У тексті Постанови слово “публічне” в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

призначення та продовження виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги (крім допомоги на проживання, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709) та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Пенсійного фонду України внутрішньо переміщеним особам, крім осіб, зазначених в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269 та від 20 березня 2022 р. № 332, (далі - внутрішньо переміщені особи) здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з зазначеним Порядком. Призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) (далі - пенсії) внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплата (продовження виплати) довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги (крім допомоги на проживання, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709) та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати) та пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть здійснюватись акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб. Виплата (продовження виплати) пенсій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, зазначеним в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509, здійснюється у встановленому законодавством порядку;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 788 від 21.08.2019, № 363 від 25.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1350 від 02.12.2022, № 837 від 08.08.2023}

{Дію абзацу третього пункту 1 зупинено на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування згідно з Постановою КМ № 325 від 07.04.2023} для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики. Територіальні органи Пенсійного фонду України можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Фізична ідентифікація внутрішньо переміщеної особи, яка одержує пенсію через поточний рахунок в установі акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, проводиться акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” кожні шість місяців з дня відкриття рахунка або з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації. Для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану в Україні та які не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - коронавірусна хвороба (COVID-19), для продовження нарахування пенсій необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

{Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019; в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Способами фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, є:

{Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 266 від 08.04.2020, № 837 від 08.08.2023; в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

особисте звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 999 від 22.09.2021; в редакції Постанов КМ № 837 від 08.08.2023, № 1384 від 27.12.2023}

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанов КМ № 837 від 08.08.2023, № 1384 від 27.12.2023}

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами Пенсійного фонду України із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанов КМ № 837 від 08.08.2023, № 1384 від 27.12.2023}

ідентифікація одержувачів пенсій в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

{Абзац десятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що фізична особа є живою, шляхом видачі відповідного документа. Документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії, складеною в довільній формі, надсилається рекомендованими поштовими відправленнями або поштовими відправленнями з оголошеною цінністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем її перебування на обліку. Заява про продовження виплати пенсії разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка відповідає оригіналу документа та придатна для сприйняття її змісту (повинна містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), може бути подана через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

{Абзац одинадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023; в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”.

{Абзац дванадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” щомісяця до 25 числа в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку надсилає згідно з протоколами обміну інформацією Пенсійному фонду України інформацію про:

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 266 від 08.04.2020; в редакції Постанов КМ № 837 від 08.08.2023, № 1384 від 27.12.2023}

одержувачів пенсій, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

непроведення внутрішньо переміщеною особою протягом шести місяців видаткових операцій у разі отримання пенсії з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, та непроведення банком протягом року фізичної ідентифікації такої особи.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023; в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Територіальні органи Пенсійного фонду України опрацьовують наявну інформацію про результати проходження фізичної ідентифікації внутрішньо переміщеними особами, які одержують пенсію, та продовжують виплату пенсії у разі проходження фізичної ідентифікації особою; а для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану в Україні та які не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), продовжують виплату пенсії - до 31 березня 2024 р., а після цієї дати - у разі проходження особою фізичної ідентифікації.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 266 від 08.04.2020, № 837 від 08.08.2023; в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

У разі наявності в територіальних органах Пенсійного фонду України надісланої акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом шести місяців підряд нарахування пенсії продовжується, але з 1 січня 2024 р. нарахована сума пенсії не перераховується на рахунки їх одержувачів до проходження фізичної ідентифікації. Нарахована сума пенсій внутрішньо переміщеним особам перераховується на рахунки їх одержувачів територіальними органами Пенсійного фонду України після проходження ними фізичної ідентифікації починаючи з місяця припинення фінансування виплати пенсії.

{Абзац сімнадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Фізична ідентифікація осіб з інвалідністю I групи та осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, які отримують пенсії шляхом доставки через акціонерне товариство “Укрпошта”, в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” не проводиться.

{Абзац вісімнадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Починаючи з 1 січня 2024 р. виплата (продовження виплати) пенсій внутрішньо переміщеним особам, які пройшли фізичну ідентифікацію особисто у територіальних органах Пенсійного фонду України або установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, або шляхом отримання документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що фізична особа є живою, та які проживають на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), або тимчасово проживають за межами України, крім держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, здійснюється на загальних умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 20, ст. 1065), Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), Порядком виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43).

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Якщо внутрішньо переміщена особа одержує соціальні виплати через поточний рахунок в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, і протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції одержувачем, банк повідомляє про це державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” щомісяця до 25 числа в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку згідно з протоколами обміну інформацією.

{Абзац двадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Починаючи з 1 лютого 2024 р. соціальні виплати не нараховуються особам, які є внутрішньо переміщеними особами, одержують соціальні виплати через акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, і протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції одержувачем.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1384 від 27.12.2023}

Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або територіальними органами Пенсійного фонду України згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702).

У разі коли строк (період) виплати соціальної виплати не закінчився на дату припинення її нарахування, після відновлення виплати внутрішньо переміщеній особі нараховується розмір соціальної виплати за той період, за який особа мала право на цю виплату.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1384 від 27.12.2023}

У разі надходження до Пенсійного фонду України або до його територіальних органів інформації від Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця постійного проживання, або особою подано документи, що містять недостовірні відомості для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи, проходження ідентифікації у порядку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та за відсутності підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право звертатися до Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підтвердження чи спростування інформації про повернення особи до покинутого місця постійного проживання або поданих нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії документів, зокрема з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

{Щодо визнання протиправним та нечинним абзацу пункту 1 див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11258/20 від 07.10.2020} Суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 548 від 11.07.2018}

2. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити заходів до інформування осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної довідки.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 689 від 13.09.2017}

4. Пенсійному фонду України до 15 квітня 2016 р. розробити та погодити з Міністерством соціальної політики і акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України та акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, необхідні для відкриття рахунків одержувачам пенсій.

{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

5. Акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 788 від 21.08.2019}

забезпечити до 1 липня 2016 р. відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток за зверненням відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови внутрішньо переміщених осіб, які не обслуговуються в акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”;

не пізніше ніж з 1 серпня 2016 р. розпочати за зверненням клієнтів за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

{Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016}

6. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на соціальні виплати здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 365 від 08.06.2016}

7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений у судовому порядку, кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

{Постанову доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ № 365 від 08.06.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26