Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 637
Прийняття: 05.11.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2014 р. № 637
Київ

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 715 від 12.12.2014
№ 615 від 12.08.2015
№ 636 від 26.08.2015 - зміни внесені частково у зв'язку з некоректністю змін
№ 788 від 30.09.2015
№ 167 від 14.03.2016
№ 365 від 08.06.2016
№ 964 від 14.12.2016
№ 1028 від 28.12.2016
№ 186 від 22.03.2017}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва
№ 826/12123/16 від 29.06.2017}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11258/20 від 07.10.2020}

{У тексті Постанови слово “публічне” в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

призначення та продовження виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги (крім допомоги на проживання, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709) та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Пенсійного фонду України внутрішньо переміщеним особам, крім осіб, зазначених в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269 та від 20 березня 2022 р. № 332, (далі - внутрішньо переміщені особи) здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з зазначеним Порядком. Призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) (далі - пенсії) внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплата (продовження виплати) довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги (крім допомоги на проживання, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709) та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати) та пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть здійснюватись акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб. Виплата (продовження виплати) пенсій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, зазначеним в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509, здійснюється у встановленому законодавством порядку;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 788 від 21.08.2019, № 363 від 25.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1350 від 02.12.2022, № 837 від 08.08.2023}

{Дію абзацу третього пункту 1 зупинено на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування згідно з Постановою КМ № 325 від 07.04.2023} для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики. Територіальні органи Пенсійного фонду України можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Під час формування списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), зазначаються відомості про отримувачів пенсій та грошової допомоги, які є внутрішньо переміщеними особами.

{Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

Дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” кожні шість місяців. Ця умова не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - коронавірусна хвороба (COVID-19), та протягом шести місяців з дня відміни карантину. Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

{Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 266 від 08.04.2020, № 837 від 08.08.2023}

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 999 від 22.09.2021; в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, проводиться:

для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні шість місяців з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації;

{Абзац одинадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

для отримання інших соціальних виплат - кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Фізична ідентифікація клієнтів, яким відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, не здійснюється у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проводиться протягом шести місяців з дня, що настає за днем відміни карантину.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 266 від 08.04.2020; в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

Фізична ідентифікація осіб з інвалідністю I групи та осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що отримують соціальні виплати шляхом доставки через акціонерне товариство “Укрпошта”, в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” не проводиться.

Інформація про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення щотижня подається в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” Міністерству соціальної політики для внесення відповідної інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

У разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат та пенсії акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком та інформує протягом одного тижня з дня їх зупинення в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку про таке зупинення Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом шести місяців з дня відміни карантину забороняється зупинення акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” видаткових операцій за поточним рахунком у разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат та пенсії.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 266 від 08.04.2020, № 837 від 08.08.2023}

Міністерство соціальної політики подає зазначену інформацію:

щодо одержувачів пенсій - до Пенсійного фонду України;

щодо одержувачів інших соціальних виплат - до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Відновлення видаткових операцій проводиться акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” з дня, що настає за днем проведення фізичної ідентифікації в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або територіальними органами Пенсійного фонду України згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702).

У разі надходження до Пенсійного фонду України або до його територіальних органів інформації від Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця постійного проживання, або особою подано документи, що містять недостовірні відомості для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи, проходження ідентифікації у порядку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та за відсутності підстав, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право звертатися до Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підтвердження чи спростування інформації про повернення особи до покинутого місця постійного проживання або поданих нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії документів, зокрема з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

{Щодо визнання протиправним та нечинним абзацу пункту 1 див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11258/20 від 07.10.2020} Суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 788 від 21.08.2019}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 548 від 11.07.2018}

2. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити заходів до інформування осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної довідки.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 689 від 13.09.2017}

4. Пенсійному фонду України до 15 квітня 2016 р. розробити та погодити з Міністерством соціальної політики і акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України та акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, необхідні для відкриття рахунків одержувачам пенсій.

{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

5. Акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 788 від 21.08.2019}

забезпечити до 1 липня 2016 р. відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток за зверненням відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови внутрішньо переміщених осіб, які не обслуговуються в акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”;

не пізніше ніж з 1 серпня 2016 р. розпочати за зверненням клієнтів за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

{Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016}

6. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на соціальні виплати здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 365 від 08.06.2016}

7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений у судовому порядку, кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

{Постанову доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ № 365 від 08.06.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26