Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1596
Прийняття: 30.08.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 1999 р. № 1596
Київ

Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 22.09.2016}

1. Затвердити Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1231 від 26.09.2001}

Прем’єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. № 1596
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 662)

ПОРЯДОК
виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

{У тексті Порядку слова “за місцем проживання одержувача” замінено словами “за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України” згідно з Постановою КМ № 334 від 17.05.2017}

{У тексті Порядку слова “орган Пенсійного фонду” і “Орган Пенсійного фонду” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган Пенсійного фонду України” і “Орган Пенсійного фонду України” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам, у тому числі допомоги на поховання і сум пенсій, грошової допомоги, недоотриманих у зв’язку із смертю одержувача, особам, які мають право на отримання таких виплат, головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві (далі - органи Пенсійного фонду України) та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі - органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі), а у разі їх смерті - на поточні рахунки осіб, які мають право на отримання допомоги на поховання та недоотриманої суми пенсії, грошової допомоги, в уповноважених банках.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

2. Уповноваженими банками є банки, визначені відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1151 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

3. Виплата і доставка пенсій та грошової допомоги здійснюється уповноваженими банками на умовах, визначених цим Порядком, та на підставі договорів, що укладаються:

між уповноваженими банками та органами соціального захисту населення;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1279 від 16.12.2020}

між уповноваженими банками, Пенсійним фондом України та органами Пенсійного фонду України.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

4. Виплата пенсій та грошової допомоги відповідно до цього Порядку здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів в населених пунктах у межах України через вибрані одержувачами уповноважені банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) (далі - установи уповноважених банків).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 328 від 18.04.2023}

Допомога на поховання, сума пенсії, грошової допомоги, недоотримана у зв’язку із смертю одержувача, пенсія, грошова допомога в разі виїзду одержувача на постійне місце проживання за кордон та у випадках, що потребують термінових виплат, виплачуються органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту населення шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача (особи, яка має право на отримання виплат у зв’язку із його смертю) в уповноваженому банку. У разі відсутності в одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися органами Пенсійного фонду України шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 р. № 25 “Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 127), а також органами соціального захисту населення - через уповноважений банк, з яким передбачено такий спосіб виплати договором, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1279 від 16.12.2020}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 334 від 17.05.2017}

5. Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов’язань, визначених додатком до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231, та укладених договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1151 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

6. Одержувачі самостійно вибирають уповноважений банк для відкриття поточного рахунка.

Для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269 та від 20 березня 2022 р. № 332, за виключенням осіб, зазначених в абзаці вісімнадцятому пункту 2 цього Порядку, уповноваженим банком є АТ “Ощадбанк”.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 363 від 25.03.2022}

7. Органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення забезпечують інформування одержувачів про порядок виплати пенсій та грошової допомоги.

Відкриття поточних рахунків

8. Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

9. Між уповноваженим банком і одержувачем укладається договір банківського рахунка. Положеннями договору не можуть погіршуватися умови виплати пенсій та грошової допомоги, встановлені цим Порядком. Умови договору повинні передбачати можливість його розірвання за ініціативою однієї із сторін.

У разі відкриття поточного рахунка за зверненням органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення одержувач повинен укласти договір банківського рахунка із зазначеним у заяві уповноваженим банком.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

10. Заява про виплату пенсії або грошової допомоги (додаток 1) або заява про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка (додаток 4) подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті в межах України.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом Пенсійного фонду України або органом соціального захисту населення через установи уповноваженого банку, зокрема, в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника банку.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 328 від 18.04.2023}

Заява приймається за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її вік, і визначеного законодавством документа, необхідного для з’ясування місця її проживання, та реєструється в установленому порядку.

У разі отримання від одержувача заяви про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка орган Пенсійного фонду України або орган соціального захисту населення інформує одержувача про необхідність укладення договору банківського рахунка із зазначеним у заяві уповноваженим банком.

Органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення формують перелік одержувачів на підставі отриманих заяв про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка та разом із необхідними для відкриття поточних рахунків таким особам документами та відомостями, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, подають його відповідному уповноваженому банку у строки, визначені у договорі, але не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати прийняття документів.

Уповноважений банк може відмовити у відкритті поточного рахунка одержувачу з підстав, визначених законодавством та/або нормативно-правовими актами Національного банку, або у разі надання не в повному обсязі та/або недостовірної інформації чи документів, що містять недостовірну/неправдиву інформацію, та/або будь-яких інших відомостей, необхідних уповноваженому банку для відкриття поточного рахунка згідно з вимогами законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку, про що повідомляє відповідному органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення із зазначенням причин відмови у відкритті рахунка для інформування одержувача або подання відсутньої/уточнювальної інформації, відсутніх відомостей та/або документів.

Уповноважений банк щомісяця не пізніше 20 числа подає органам Пенсійного фонду України або органам соціального захисту населення перелік відкритих за зверненнями органів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення поточних рахунків одержувачам із зазначенням номерів таких рахунків та інформації про укладення договорів банківського рахунка з одержувачами, а в разі відмови у відкритті поточного рахунка - інформацію про причину відмови.

Заява про виплату пенсії може подаватися до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1098 від 11.11.2020}

11. Одержувачі, крім внутрішньо переміщених осіб, можуть у будь-який час змінити уповноважений банк, подавши заяву до відповідного уповноваженого банку чи органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення згідно з пунктом 10 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

Залишки коштів одержувачів перераховуються в інший банк на підставі їх доручень або видаються готівкою.

Зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

12. Органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення на підставі заяв, передбачених пунктом 10 цього Порядку, складають:

списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (далі - списки) згідно з додатком 2 у двох примірниках;

опис списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (далі - опис) згідно з додатком 3 у трьох примірниках.

Списки та описи складаються окремо за пенсіями та грошовою допомогою, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, і за грошовою допомогою та іншими грошовими виплатами, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів.

Перший примірник списків формується за датою виплати в порядку зростання номерів поточних рахунків, другий - за датою виплати в порядку зростання номерів пенсійних (особових) справ. Дати і виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення.

13. Списки у двох примірниках за один день до початку кожного виплатного періоду, за який виплачується пенсія та грошова допомога, подаються органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення відповідним установам уповноважених банків разом з двома примірниками описів.

Списки подаються одночасно на паперових і магнітних (електронних) носіях, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

За договорами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, та за наявності технічних можливостей сторін цих договорів списки, а також документи та відомості, необхідні для відкриття рахунків одержувачам за зверненнями органів Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення, можуть подаватися в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які містять вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів і їх копіювання.

{Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови КМ № 630 від 17.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

Під час централізованого перерахування коштів списки подаються уповноваженим банкам виключно в електронній формі через Пенсійний фонд України та Мінсоцполітики.

{Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

Органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення протягом місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога, можуть складати і подавати додаткові списки на зарахування пенсій та грошової допомоги одержувачам, яких із різних причин не було внесено до основних списків, а також у разі перерахунку пенсій та грошової допомоги.

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

Для виплати допомоги на поховання, суми пенсії, грошової допомоги, недоотриманої у зв’язку із смертю одержувача, пенсії, грошової допомоги у разі виїзду одержувача на постійне місце проживання за кордон та у випадках, що потребують термінових виплат, складаються додаткові списки, які подаються до уповноважених банків органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення в день їх формування. Перерахування коштів проводиться не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем формування списків.

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

14. На підставі складених документів Пенсійний фонд України та органи соціального захисту населення проводять протягом місяця за датами у межах виплатного періоду перерахування уповноваженим банкам коштів, необхідних для виплати пенсій та грошової допомоги, через поточні рахунки одержувачів.

Під час централізованого перерахування Мінсоцполітики перераховує необхідні для виплати грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів кошти уповноваженим банкам за списками органів соціального захисту населення.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій та грошової допомоги кошти перераховуються не пізніше ніж за один операційний день до встановленої дати виплати.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

15. Зарахування сум пенсій та грошової допомоги уповноваженими банками на поточні рахунки одержувачів проводиться не пізніше наступного операційного дня після надходження відповідних сум від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1279 від 16.12.2020}

16. Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не одержуються з поточного рахунка більш як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач - подати нову заяву до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення згідно з вимогами, визначеними в пункті 10 цього Порядку.

У разі невиконання одержувачем цієї умови орган Пенсійного фонду України або орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку та проводить виплату через призначеного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

Орган Пенсійного фонду України та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги у разі виключення банку з переліку уповноважених банків.

{Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1151 від 27.12.2019}

17. Якщо суми пенсії та грошової допомоги отримуються з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, і протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції особисто одержувачем, а банком протягом року не проводилася фізична ідентифікація особи, уповноважений банк повідомляє про це відповідному органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення. У такому разі орган Пенсійного фонду України або орган соціального захисту населення забезпечує проведення ідентифікації та верифікації особи на підставі пред’явленого (в обов’язковому порядку) одержувачем особисто паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце її проживання. Органи Пенсійного фонду України можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 1098 від 11.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 999 від 22.09.2021; в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

{Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

{Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

Якщо ідентифікація та верифікація особи не відбулася протягом року, орган Пенсійного фонду України та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку і проводить виплату через призначеного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

{Абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 08.08.2023}

{Абзац шостий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 837 від 08.08.2023}

18. У разі надходження до уповноваженого банку відомостей про смерть одержувача або про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим уповноважений банк зобов’язаний припинити зарахування коштів на поточний рахунок з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, і зробити відповідну відмітку в примірнику списку, що підлягає поверненню органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту населення.

Суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок разом із нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, підлягають поверненню уповноваженим банком Пенсійному фонду України та органам соціального захисту населення не пізніше наступного операційного дня після надходження таких відомостей.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1279 від 16.12.2020}

Сума пенсії, що належала одержувачу і не була зарахована на поточний рахунок у зв’язку з його смертю, виплачується згідно із статтею 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, статтею 61 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

{Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 27.09.2022}

Виплата пенсій та грошової допомоги з поточних рахунків

19. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду України та органам соціального захисту населення другий примірник списків і по одному примірнику описів до них.

Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів повертаються уповноваженим банком Пенсійному фонду України та органам соціального захисту населення. При цьому робиться відповідна відмітка на другому примірнику списків та описів до них.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1279 від 16.12.2020}

Суми пенсій та грошової допомоги не зараховуються на поточні рахунки у разі:

невідповідності будь-яких реквізитів, зазначених у списку, даним поточного рахунка одержувача;

наявності даних про смерть одержувача, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

закриття поточного рахунка;

письмової вимоги органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення;

коли протягом року не відбулася ідентифікація та верифікація одержувача з обов’язковим пред’явленням ним паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання.

Помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій та грошової допомоги зараховуються в рахунок наступних виплат або за вимогою органів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення повертаються на рахунки, з яких проводилося фінансування.

20. Одержувачі мають право отримувати належні їм суми пенсій та грошової допомоги після їх зарахування на поточні рахунки протягом робочого часу установи уповноваженого банку за їх першою вимогою, а в разі відкриття рахунків за зверненнями органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту населення - після укладення одержувачами договорів банківського рахунка з уповноваженими банками.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}

21. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем.

Для забезпечення доставки пенсій та грошової допомоги додому одержувачу уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку, комунальні установи/заклади надання соціальних послуг, соціальної підтримки (обслуговування).

Оплата послуг з доставки додому пенсій та грошової допомоги одержувачам із числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, осіб, які отримують соціальну послугу з догляду відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд проводиться органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту населення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг у розмірі, передбаченому договором, виходячи з тарифів, які не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій та грошової допомоги населенню у готівковій формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 “Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274). Для інших одержувачів оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги проводиться одержувачами самостійно в розмірі, зазначеному в договорі між уповноваженим банком та одержувачем.

Порядок відшкодування уповноваженим банкам вартості послуг з доставки пенсій та грошової допомоги додому одержувачам визначається договором, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 546 від 26.05.2021}

22. За коштами, які зберігаються на поточних рахунках одержувачів, уповноважені банки здійснюють нарахування відсотків у порядку та розмірах, визначених договором між уповноваженим банком та одержувачем.

23. Повернуті Пенсійному фонду України та органам соціального захисту населення незараховані на поточні рахунки суми пенсій та грошової допомоги згідно з відмітками уповноважених банків у списках вносяться органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення у відповідний розділ особового рахунка одержувача. Залежно від причини незарахування органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення вносять зміни до реквізитів поточних рахунків або тимчасово зупиняють перерахування коштів за цими поточними рахунками в установи уповноважених банків.

{Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1279 від 16.12.2020}

Прикінцеві положення

24. Облік операцій, пов’язаних з виплатою пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів, ведеться уповноваженими банками, органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення в порядку, визначеному законодавством.

25. Уповноважені банки за письмовими запитами органів Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення та Мінфіну зобов’язані надавати інформацію про зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки одержувачів, про їх закриття, а також надавати працівникам органів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення і Мінфіну необхідні документи, інформацію та пояснення для перевірки додержання уповноваженими банками умов договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку. Обмін інформацією між Мінфіном та АТ “Ощадбанк” щодо пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам проводиться на підставі укладеного між Мінфіном та АТ “Ощадбанк” договору про взаємодію.

26. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення.

27. Особи, винні у порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}
Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про виплату пенсії або грошової допомоги

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}


Додаток 2
до Порядку

СПИСОК
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанов КМ № 1016 від 19.11.2008, № 662 від 22.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 689 від 13.09.2017, № 630 від 17.07.2019}


Додаток 3
до Порядку

ОПИС
списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанов КМ № 1016 від 19.11.2008, № 662 від 22.09.2016}


Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1098 від 11.11.2020}