Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 365
Прийняття: 08.06.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 365
Київ

Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 964 від 14.12.2016}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/12123/16 від 29.06.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 689 від 13.09.2017
№ 335 від 25.04.2018
№ 548 від 11.07.2018
№ 713 від 05.09.2018}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/18720/18 від 11.06.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 788 від 21.08.2019
№ 795 від 09.09.2020}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/12402/16 від 23.06.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 363 від 25.03.2022}

{Додатково див. Постанову Верховного Суду № 640/18720/18 від 28.02.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 23, ст. 904) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 365

ПОРЯДОК
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

1. Цей Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам, крім осіб, зазначених в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269 та від 20 березня 2022 р. № 332, виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 788 від 21.08.2019, № 363 від 25.03.2022}

2. Документом, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, є довідка, видана такій особі відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

3. Реєстрація місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), робочими органами Фонду соціального страхування, центрами зайнятості (далі - органи, що здійснюють соціальні виплати) за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 548 від 11.07.2018, № 788 від 21.08.2019}

5. Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках - її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.

6. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про призначення (відновлення) соціальних виплат надсилає запит про отримання електронної справи отримувача соціальної виплати до державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту надсилає відповідну електронну справу до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 788 від 21.08.2019}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 9-1 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

15. Орган, що здійснює соціальні виплати, призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 335 від 25.04.2018 - про визнання протиправним та нечинним зміни в частині, що стосується сум невиплачених пенсій, див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/18720/18 від 11.06.2019 - скасовано Постановою Верховного Суду № 640/18720/18 від 28.02.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 363 від 25.03.2022}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}


{Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 365

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637

1. У пункті 1:

1) абзац другий після слів “надання соціальних послуг” доповнити словами “, субсидій та пільг”, а після слів “(продовження виплати) пенсій” - словами “(щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати)”;

2) в абзаці третьому слова “пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), усі види соціальної допомоги та компенсації, довічні державні стипендії” замінити словами “соціальні виплати”;

3) в абзаці четвертому слова “пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій” замінити словами “соціальних виплат”;

4) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.”;

5) у першому реченні абзацу шостого слова “, які одночасно є пенсійним посвідченням,” виключити;

6) абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

“За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів соціальних виплат публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком та не пізніше ніж протягом наступного дня інформує про таке рішення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, який видав довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та Міністерство фінансів.

Поновлення або припинення соціальних виплат здійснюється публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної районними, районними у мм. Києві і Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365.”.

2. Доповнити постанову пунктами 6 і 7 такого змісту:

“6. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на соціальні виплати здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений у судовому порядку, кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.”.