Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 619-XIV
Прийняття: 05.05.1999
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про металобрухт

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 25, ст.212)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2114-III від 16.11.2000, ВРР, 2001, № 1, ст.3
№ 359-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, № 6, ст.52
№ 2165-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.85
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 441-V від 13.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.73
№ 1073-V від 24.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.448
№ 2798-VI від 17.12.2010, ВВР, 2011, № 25, ст.185
№ 4075-VI від 07.12.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.282
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 1455-VIII від 12.07.2016, ВВР, 2016, № 39, ст.600
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 776-IX від 14.07.2020}

{У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000}

{У тексті Закону слова "суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб’єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб’єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 4075-VI від 07.12.2011}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів;

{Абзац другий статті 1 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002}

власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

операції з металобрухтом - переробка, металургійна переробка металобрухту;

{Абзац четвертий статті 1 в редакції Законів № 359-IV від 25.12.2002, № 776-IX від 14.07.2020}

збирання металобрухту - діяльність, пов’язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхніх приймальних пунктів, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їхніх приймальних пунктів;

{Абзац п’ятий статті 1 в редакції Законів № 2114-III від 16.11.2000, № 776-IX від 14.07.2020}

заготівля металобрухту - діяльність, пов’язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб’єктами господарювання;

{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

переробка металобрухту - діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів;

{Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону № 359-IV від 25.12.2002}

купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов’язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань;

{Абзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002}

{Абзац десятий статті 1 виключено на підставі Закону № 359-IV від 25.12.2002}

металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, що відповідають вимогам законодавства, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів;

{Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

спеціалізовані підприємства - суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;

{Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 359-IV від 25.12.2002, № 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону № 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4075-VI від 07.12.2011, № 222-VIII від 02.03.2015; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки;

{Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 359-IV від 25.12.2002, № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац чотирнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац п'ятнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

приймальний пункт - виробничий підрозділ суб’єкта господарювання, на базі якого проводиться заготівля металобрухту та який відповідає вимогам цього Закону;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002; в редакції Законів № 1073-V від 24.05.2007, № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік), - інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їхні приймальні пункти, суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхні приймальні пункти.

{Статтю 1 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 2. Законодавство про металобрухт

{Назва статті 2 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

{Частина перша статті 2 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Закон України "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом.

{Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали

Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Заготівлю металобрухту здійснюють суб’єкти господарювання.

{Частина перша статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здійснюють лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Металургійну переробку металобрухту здійснюють лише спеціалізовані металургійні переробні підприємства.

{Частина статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

{Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом № 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту.

{Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

{Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

{Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015; частина сьома статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

{Частину статті 4 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції.

{Частина десята статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Частину одинадцяту статті 4 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.

{Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства.

{Частина статті 4 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

{Частина статті 4 в редакції Закону № 359-IV від 25.12.2002}

Суб’єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, проведення операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років.

{Частина п'ятнадцята статті 4 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

{Статтю 4 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.

{Статтю 4 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.

{Статтю 4 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі - заява).

{Статтю 4 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Заява повинна містити таку інформацію:

для юридичних осіб - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

найменування суб’єкта господарювання;

місцезнаходження суб’єкта господарювання;

місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);

номер телефону, електронну адресу;

для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств - додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять першою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб’єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять третьою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять четвертою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять п'ятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява такого суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять шостою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п’яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності - у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять сьомою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Не потребує внесення до Переліку інформація про суб’єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів.

{Статтю 4 доповнено частиною двадцять восьмою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Стаття 4 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000}

Розділ II
ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАГОТІВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ

{Назва розділу II в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 5. Вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом

{Назва статті 5 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Суб’єкти господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 359-IV від 25.12.2002, № 1073-V від 24.05.2007, № 2798-VI від 17.12.2010, № 4075-VI від 07.12.2011, № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців.

{Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.

{Частина статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002}

{Частину статті 5 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 6 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту вимогам нормативно-правових актів.

{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4075-VI від 07.12.2011, № 124-IX від 20.09.2019}

{Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону № 359-IV від 25.12.2002}

Оплата купленого у фізичних осіб металобрухту може здійснюватися готівкою через каси суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю або операції з металобрухтом, у тому числі їхніх приймальних пунктів, або шляхом безготівкового розрахунку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі металобрухту у фізичних осіб фізичними особами - підприємцями, або в інший спосіб, передбачений законодавством.

{Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону № 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2798-VI від 17.12.2010, № 4075-VI від 07.12.2011; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Необхідним та достатнім документом для покупця металобрухту щодо підтвердження джерел походження металобрухту від продавця (постачальника) є акт приймання, що містить дані про джерело походження металобрухту.

{Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Відповідальність за достовірність даних про джерело походження металобрухту, зазначених у акті приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.

{Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Під час здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом покупець не несе відповідальності за правовідносини продавця (постачальника) з іншими суб’єктами господарювання і фізичними особами - учасниками попередніх ланцюгів постачання металобрухту.

{Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Статтю 7 виключено на підставі Закону № 2114-III від 16.11.2000}

{Статтю 8 виключено на підставі Закону № 359-IV від 25.12.2002}

Стаття 9. Експорт металобрухту

{Частину першу статті 9 виключено на підставі Закону № 1455-VIII від 12.07.2016}

{Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону № 441-V від 13.12.2006}

Експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється.

Протягом 9 років з дня набрання чинності Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1 зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката якості.

{Частина четверта статті 9 в редакції Закону № 441-V від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2798-VI від 17.12.2010, № 124-IX від 20.09.2019}

{Частину п’яту статті 9 виключено на підставі Закону № 441-V від 13.12.2006}

{Стаття 9 в редакції Законів № 2114-III від 16.11.2000, № 359-IV від 25.12.2002}

Стаття 10. Імпорт металобрухту

Порядок імпорту (ввезення) та транзиту металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Суб’єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом і є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, що не має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його імпорт (ввезення) на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України відповідно до порядку, зазначеного у частині першій цієї статті.

{Стаття 10 в редакції Закону № 4075-VI від 07.12.2011}

Стаття 11. Облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 11 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

{Частина друга статті 11 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 359-IV від 25.12.2002, № 5463-VI від 16.10.2012, № 222-VIII від 02.03.2015, № 776-IX від 14.07.2020}

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАГОТІВЛІ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ

{Назва розділу III в редакції Законів № 1697-VII від 14.10.2014, № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 12 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Органами, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,  центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Методологічне та нормативно-правове забезпечення заготівлі металобрухту та здійснення операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, відповідно до його повноважень.

{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 776-IX від 14.07.2020}

{Частину третю статті 12 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання.

{Стаття 12 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000}

Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 13 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

{Абзац перший частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

забезпечує здійснення державної політики у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

{Абзац другий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

{Абзац третій частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

вносить та надає інформацію до/з Переліку.

{Частину першу статті 13 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3370-IV від 19.01.2006, № 4075-VI від 07.12.2011; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

{Абзац перший частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

здійснює із залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

{Абзац третій частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об’єднання, асоціації, спілки та інші форми об’єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності.

{Абзац п’ятий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

{Абзац шостий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

{Абзац сьомий частини другої статті 13 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

вносить та надає інформацію до/з Переліку.

{Частину другу статті 13 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Частина статті 13 в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Місцеві державні адміністрації у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом:

{Абзац перший частини третьої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац другий частини третьої статті 13 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їхніми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог;

{Абзац третій частини третьої статті 13 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць.

{Частину четверту статті 13 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Стаття 13 в редакції Закону № 2114-III від 16.11.2000}

Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.

Контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

{Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 1697-VII від 14.10.2014; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

{Назва статті 15 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Органи державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:

{Абзац перший частини першої статті 15 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

{Абзац другий частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

здійснювати планові та позапланові заходи державного контролю;

{Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 359-IV від 25.12.2002; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

{Абзац четвертий частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;

{Частину першу статті 15 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;

{Частину першу статті 15 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю;

{Частину першу статті 15 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків.

{Частину першу статті 15 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

{Частину другу статті 15 виключено на підставі Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць передають матеріали щодо таких порушень до відповідних правоохоронних органів.

{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно із законами України.

{Стаття 16 в редакції Закону № 776-IX від 14.07.2020}

Розділ IV
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом

Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;

виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;

здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
5 травня 1999 року
№ 619-XIV