Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 514-VIII
Прийняття: 04.06.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 33, ст.324)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

2. У статті 1 Закону України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577):

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"біомаса - невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу";

абзац дев’ятнадцятий виключити.

3. У частині другій статті 9 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2014 р., № 22, ст. 781) слово "орган" замінити словом "суб’єкт".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До 1 січня 2017 року "зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 1 липня 2015 року, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт:

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 30.06.2015

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт

4,80

3,50

3,15.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

до 1 липня 2015 року розробити та затвердити порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу;

привести Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 2 листопада 2012 року № 1421, Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170, Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314, у відповідність із цим Законом;

до 1 серпня 2015 року затвердити порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії.

4. До затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з положеннями статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику", що відповідно визначають порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу.

5. До затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом оптовим ринком електричної енергії України, а також порядку обліку такої електроенергії оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 червня 2015 року
№ 514-VIII