Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1421
Прийняття: 02.11.2012
Видавники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

02.11.2012  № 1421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1957/22269

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1817 від 30.08.2019}

Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств

{Заголовок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 251 від 14.03.2013
№ 679 від 06.06.2013
№ 1090 від 08.08.2013
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2933 від 10.12.2015}

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств.

{Пункт 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 22.01.2009 № 32 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності», від 16.07.2009 № 828 «Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» та від 22.09.2011 № 1587 «Про внесення змін до Порядку установлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності».

3. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Ю. Бойко

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
02.11.2012  № 1421
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики,
14.03.2013  № 251)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1957/22269

ПОРЯДОК
встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств

{Заголовок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

{У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП" згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електроенергетику» (далі - Закон) та «Про альтернативні джерела енергії».

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку та виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), а також на приватні домогосподарства, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.

Норми розділу II цього Порядку не поширюються на приватні домогосподарства, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

1.3. «Зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і діє до 01 січня 2030 року.

1.4. «Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу)).

1.5. «Зелений» тариф для кожного виду альтернативного джерела енергії встановлюється на рівні, визначеному Законом.

1.6. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування в євро «зеленого» тарифу, розрахованого згідно з Законом, станом на 01 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

{Пункт 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

1.7. "Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - засідання НКРЕКП), перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

{Пункт 1.7 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

1.8. При встановленні "зеленого" тарифу на квартал для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за умови, якщо:

застосовується така формула:


де

ВТАРИФ.

-

"зелений" тариф на дату засідання НКРЕКП, коп/кВт·год;


ВТАРИФ.01.01.2009

-

зелений" тариф, розрахований згідно із Законом, станом на 01 січня 2009 року, коп/кВт·год;


NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

-

середній офіційний курс гривні щодо курсу євро, встановлений Національним банком України за останні 30 календарних днів, що передують даті засідання НКРЕКП;


NЄВРО.01.01.2009

-

курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановлений Національним банком України станом на 01 січня 2009 року, грн.

За умови, якщо

застосовується така формула:

В ТАРИФ. = В ТАРИФ.01.01.2009.

{Пункт 1.8 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

{Пункт 1.9 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

1.9. Рішення щодо встановлення "зелених" тарифів та фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та приватних домогосподарств, об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт для кожного виду альтернативної енергії, приймаються на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання. Такі рішення розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та публікуються в інформаційному бюлетені НКРЕКП.

{Пункт 1.9 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

ІІ. Умови встановлення та припинення дії «зеленого» тарифу

2.1. Суб’єкт господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання (додаток 1) і такі документи:

пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкта господарювання (форма власності, установлена потужність та інші характеристики об’єкта електроенергетики);

розрахунок собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (додаток 2);

обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, довідку про чисельність персоналу, довідку про балансову вартість основних фондів із розбивкою за групами станом на дату подання заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання);

пояснювальну записку до проекту будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданих відповідно до вимог Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466;

копію технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованої декларації про готовність об’єкта (або черги будівництва електростанції (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461;

копію кошторисної частини проектної документації будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії.

{Абзац десятий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

Заява щодо встановлення «зеленого» тарифу та визначені цим пунктом документи до неї, можуть подаватися суб’єктом господарювання одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 679 від 06.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

2.2. У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 2.1 цього розділу, заява щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі у 5-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.

2.3. Протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання та доданих до неї документів відповідний структурний підрозділ НКРЕКП розглядає їх, готує та подає матеріали на засідання НКРЕКП. Про прийняття рішення щодо встановлення або відмови у встановленні «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання заявник письмово повідомляється протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

{Абзац другий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

2.4. До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року (у разі дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 173 Закону рівня використання обладнання українського виробництва) НКРЕКП встановлюється надбавка. Надбавка до "зеленого" тарифу за умови дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк дії "зеленого" тарифу. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

2.5. Підставою для відмови у встановленні "зеленого" тарифу є надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у документах, визначених пунктом 2.1 цього розділу.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

2.6. Підставами для припинення дії «зеленого» тарифу є:

заява суб’єкта господарювання;

закінчення строку дії «зеленого» тарифу;

анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

{Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013}

Начальник управління
генеруючих підприємствВ. Волошенюк
Додаток 1
до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств


Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання

_________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім’я, по батькові ) заявника)

Прошу розглянути надані матеріали щодо встановлення «зеленого» тарифу на виробництво електричної енергії та за результатами розгляду встановити «зелений» тариф.

Підтверджую, що надані документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                   (перелік документів)

Керівник суб’єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ року

М.П.

{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}Додаток 2
до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств

РОЗРАХУНОК
собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії

Найменування показників

Одиниця виміру

Попередній період

План

план

очік.

1

2

3

4

5

Виробнича собівартість

тис.грн
Виробничі послуги

тис.грн
Сировина і допоміжні матеріали

тис.грн
Паливо

тис.грн
Допоміжні та інші матеріали

тис.грн
Витрати на оплату праці

тис.грн
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис.грн
Амортизаційні відрахування

тис.грн
Інші витрати

тис.грн
Адміністративні витрати

тис.грн
Матеріальні витрати

тис.грн
Витрати на оплату праці

тис.грн
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис.грн
Амортизаційні відрахування

тис.грн
Інші витрати

тис.грн
Інші операційні витрати

тис.грн
Соціальний розвиток

тис.грн
Розробки та дослідження

тис.грн
Інші

тис.грн
Відсотки за кредит

тис.грн
Усього витрат

тис.грн
Собівартість

коп/кВт·год
«Зелений» тариф

коп/кВт·год
Товарна продукція

тис.грн
Фінансовий результат

тис.грн
коп/кВт·год
Податок на прибуток

тис.грн
Нерозподілений прибуток

тис.грн
Рентабельність

%
Довідково:

Виробництво електричної енергії

млн кВт·год
Витрати ел. енергії на власні потреби

млн кВт·год
Корисний відпуск електричної енергії:

млн кВт·год
в Оптовий ринок електричної енергії України

млн кВт·год
енергопостачальним компаніям

млн кВт·год
споживачам за прямими договорами

млн кВт·год
Витрати умовного палива на виробництво

тис.т
Витрати натурального палива на виробництво

тис.т
Питомі витрати умовного палива на виробництво:

г/кВт·год
ціна 1 тонни умовного палива

грн
ціна натурального палива, у т.ч.:

вид натурального палива

грн
Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне

Установлена потужність

МВт
Чисельність персоналу

осіб
Керівник суб’єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ року

М.П.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}