Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 43
Прийняття: 18.01.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. № 43
Київ

Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 879 від 21.10.2015
№ 219 від 13.03.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441; 2008 р., № 16, ст. 410, № 82, ст. 2766; 2011 р., № 40, ст. 1645, № 61, ст. 2435).

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 43

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1631; 2011 р., № 84, ст. 3079):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“виконанням підготовчих і будівельних робіт, механізм та процедура виконання яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404).”;

2) абзац другий пункту 3 виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 219 від 13.03.2020}

3. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359):

1) у тексті Порядку слова “Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіоном”;

2) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

пункт 3 після слів “інженера з технічного нагляду” доповнити словами “(у разі наявності)”;

доповнити додаток пунктом 11-1 такого змісту:

“11-1. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію

____________________________________________________________________________”;

слова “Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних я, _____________________________

________________________________________________________________________________ ________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону”;

у додатку 2 слова “Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на _____ арк.;” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _______________________________

________________________________________________________________________________ ________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на _____ арк.;”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404, № 69, ст. 2634):

1) у додатках до Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого зазначеною постановою:

доповнити додаток 1 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

________________________________________________________________________________ ________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

у додатку 2:

слова “Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________

________________________________________________________________________________ ________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону”;

доповнити додаток 3 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

________________________________________________________________________________ ________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

{Підпункт 2 пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 879 від 21.10.2015}